Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Poniedziałek 28 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2011.07.27

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi określonej w pkt 2. Wykonanie usługi realizowane będzie w ramach projektu systemowego „Lepszy Start” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Przedmiot zamówienia:

  • przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla 12 niepełnosprawnych uczestników projektu z następującymi schorzeniami: dysfunkcja narządu ruchu, w tym jedna osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, jedna osoba z dysfunkcją niedoboru wzrostu oraz dwie po wypadku komunikacyjnym; zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; zwichnięcie nawykowe; wada wrodzona kręgosłupa; stwardnienie rozsiane; dysfunkcja układu krążenia; krótkowzroczność;
  • przez indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 1 uczestnika/uczestniczki należy rozumieć co najmniej łącznie 30 zabiegów rodzajowo przyporządkowanych do co najmniej 2 różnych zakresów rehabilitacji np.: kinezyterapii, fizykoterapii (w tym: elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, krioterapii), masażu leczniczego, itp.;
  • zajęcia rehabilitacyjne poprzedzone zostaną konsultacjami lekarskimi, określającymi  wskazania lekarskie do odpowiedniego zabiegu.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2011 r.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Ostrołęka lub miejscowość powiatu ostrołęckiego.

5. Wymagania szczególne w stosunku do Wykonawcy: Wykonawcą usługi może być podmiot/osoba fizyczna:

  • posiadająca uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • dysponująca odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dyplomowany fizjoterapeuta/rehabilitant);
  • realizująca usługi w budynku oraz gabinetach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Kryteria wyboru ofert: najniższa oferowana cena w przeliczeniu na 1 osobę (ogólna wartość zajęć wraz z konsultacjami lekarskimi obliczona dla 1 uczestnika/uczestniczki).

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2011 r. do godziny 14:00 w sekretariacie zamawiającego (PCPR w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2, pokój nr 9) osobiście, pocztą, faxem: 29 7646233 lub drogą elektroniczną na adres: mariaost@o2.pl 

9. Informacji udziela: Maria Ostrowska – koordynator projektu, tel. 501441135.

Z poważaniem
Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
  • data: 2011.07.27

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2011  / Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3111 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki