Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2011.05.31

Zapytanie ofertowe na kurs obsługi sprzętu ciężkiego

W związku z realizacją projektu systemowego „Lepszy Start” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2 zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia kursu według następującej specyfikacji.

 1. Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie kursu na obsługę sprzętu ciężkiego – operator koparko ładowarki kl. III. Zamawiający zainteresowany jest skierowaniem na kurs otwarty 2 uczestników projektu „Lepszy Start”. Skierowanie na odpowiednie badania lekarskie kwalifikujące na kurs pozostaje po stronie Zamawiającego.
 2. Przewidywany termin realizacji kursu: czerwiec – listopad  2011 roku.
 3. Miejsce realizacji kursu: Ostrołęka lub gminy powiatu ostrołęckiego.
 4. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena 100%.
 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. W ofercie należy podać program kursu, wymiar godzin teoretycznych i praktycznych, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, proponowany termin realizacji kursu, warunki jakie musi spełnić kursant oraz łączny koszt kursu brutto na osobę. W koszcie kursu na osobę proszę uwzględnić wszystkie koszty, niezbędne do przeprowadzenia kursu, w tym także ubezpieczenie uczestnika od NNW.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę prosimy złożyć do dnia 10.06.2011 r. do godziny 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2, pokój nr 9 (sekretariat) osobiście, pocztą, faxem: 29 7646233 lub w formie elektronicznej: e-mail: mariaost@o2.pl .
 7. Informacji udziela: Maria Ostrowska – koordynator projektu, tel. 501441135.
Z poważaniem
Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2011.05.31

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2011  / Zapytanie ofertowe na kurs obsługi sprzętu ciężkiego  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3054 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki