Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Piątek 25 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2011.05.23

Zapytanie ofertowe na kurs prawa jazdy

W związku z realizacją projektu systemowego „Lepszy Start” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2 zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia kursu według następującej specyfikacji:

1. Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie kursów wraz z zabezpieczeniem egzaminu państwowego na:

  • prawo jazdy kat B dla 13 osób,
  • prawo jazdy kat C dla 1 osoby.

2. Wykonawca zabezpiecza w koszcie usługi koszt egzaminu państwowego i opłat manipulacyjnych.

3. Przewidywany termin realizacji kursów: czerwiec – listopad 2011 roku.

4. Miejsce realizacji kursu: Ostrołęka.

5. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena 100%.

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim,  w formie pisemnej.

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę prosimy złożyć do dnia 31.05.2011 r. do godziny 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2,  pokój nr 9 (sekretariat) osobiści, pocztą, faxem: 29 7646233 lub w formie elektronicznej e-mail: mariaost@o2.pl .

8. Informacji udziela: Maria Ostrowska – koordynator projektu, tel. 501441135.

Z poważaniem
Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
  • data: 2011.05.23

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2011  / Zapytanie ofertowe na kurs prawa jazdy  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3381 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki