Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2011.05.06

Zapytanie ofertowe na badania lekarskie

1. Zamawiający:

W związku z realizacją projektu systemowego „Lepszy Start” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi określonej w pkt 2.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dopuszczających 26 uczestników projektu do udziału w szkoleniu/kursie:

 • na prawo jazdy kat. B - 14 os., w tym osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim,
 • na prawo jazdy kat. C - 1 os.,
 • na przewóz osób i mienia - 1 os,
 • na operatora koparko-ładowarki - 1 os.,
 • na spawacza - 1 os.,
 • ochrona osób i mienia I stopnia - 3 os.,
 • obsługa wózka jezdniowego - 5 os.,
 • inne zgodnie z potrzebami projektu.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2011 r.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Ostrołęka

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Kryteria wyboru ofert: najniższa oferowana cena (ogólna wartość badań).

7. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.05.2011 r.
do godziny 1400  w sekretariacie zamawiającego (PCPR w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2,  pokój nr 9) osobiści, pocztą, faxem: 29 7646233 lub drogą elektroniczną na adres: mariaost@o2.pl

8. Informacji udziela: Maria Ostrowska – koordynator projektu, tel. 501441135.

Z poważaniem
Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2011.05.06

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2011  / Zapytanie ofertowe na badania lekarskie  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3351 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki