Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Piątek 18 Października 2019

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • WSAP
 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2012.09.03

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi określonej w pkt 2.  Wykonanie usługi realizowane będzie w ramach projektu systemowego „Lepszy Start” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Przedmiot zamówienia:

 • przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla 11 niepełnosprawnych uczestników projektu z następującymi schorzeniami: dysfunkcja narządu ruchu, w tym dwie osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, choroby neurologiczne, wada wrodzona kręgosłupa, układu krążenia, porażenie nerwu twarzowego;
 • przez indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 1 uczestnika/uczestniczki należy rozumieć co najmniej łącznie 50 zabiegów rodzajowo przyporządkowanych do co najmniej 3 różnych zakresów rehabilitacji np.: kinezyterapii, fizykoterapii (w tym: elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, krioterapii), masażu leczniczego, itp.;
 • zajęcia rehabilitacyjne poprzedzone zostaną konsultacjami lekarskimi, określającymi  wskazania lekarskie do odpowiedniego zabiegu.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2012 r.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Ostrołęka lub miejscowość powiatu ostrołęckiego.

5. Wymagania szczególne w stosunku do Wykonawcy: Wykonawcą usługi może być podmiot leczniczy:

 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dyplomowany fizjoterapeuta/rehabilitant);
 • realizująca usługi w budynku oraz gabinetach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Kryteria wyboru ofert: najniższa oferowana cena w przeliczeniu na 1 osobę (ogólna wartość zajęć wraz z konsultacjami lekarskimi obliczona dla 1 uczestnika/uczestniczki).

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.09.2012 r. do godziny 1400  w sekretariacie zamawiającego (PCPR w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2,  pokój nr 9) osobiści, pocztą, faxem: 29 7646233 lub drogą elektroniczną na adres: mariaost@o2.pl 

9. Informacji udziela: Maria Ostrowska – koordynator projektu, tel. 501441135.6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

 • data: 2012.09.03

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2012  / Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych  / 

Wybór języka

KalendariumZamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

 • kele
 • wrotamazowsza
 • Geoportal Powiatu Ostrołęckiego
 • Geoportal

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2842 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki