Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2012.07.17

Zapytanie ofertowe na realizację usługi przewozu osób niepełnosprawnych uczestników projektu na turnus rehabilitacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, w ramach realizacji projektu systemowego „Lepszy Start”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi przewozu osób niepełnosprawnych uczestników projektu na turnus rehabilitacyjny.

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Szpitalna 2, tel./faks: 29 7646233, e-mail: pcpr@powiatostrolecki.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu grupy 11 osób na turnus rehabilitacyjny do Złotowa woj. wielkopolskie i z powrotem. W skład grupy wchodzi: 5-ro niepełnosprawnych dzieci w wieku 3-9 lat na wózkach inwalidzkich, które podróżować będą pod opieką swoich matek – uczestniczek projektu oraz 1 opiekun grupy - pracownika PCPR w Ostrołęce. Dzieci posiadają własne foteliki do przewozu.

3. Przewidywana trasa:

Ostrołęka – Złotów (Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Zabajka 2 w Złotowie, ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów) – Ostrołęka.

4. Termin realizacji zamówienia:

 • 31 sierpnia 2012 r. , godz. 600 wyjazd z parkingu przez sklepem LIDL w Ostrołęce, ul. Witosa/Targowa (lub inne miejsce uzgodnione dwustronnie) do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Zabajka 2 w Złotowie, ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów,
 • 13 września 2012 r., godz. 1400 wyjazd z parkingu Ośrodka w Złotowie do Ostrołęki  do Ostrołęki na parking dla autobusów prywatnych (przy Dworcu Autobusowym w Ostrołęce) lub inne miejsce uzgodnione dwustronnie.

5. Wymagania minimalne w odniesieniu do standardu autokaru:

Autokar turystyczny lub bus spełniający wymogi bezpieczeństwa i higieny dla podróżnych, zapewniający niezbędne wygody określone dla transportu autokarowego, w tym koniecznie rozkładane fotele.  Posiadający roczne badania techniczne oraz wymagane prawem ubezpieczenia, w pełni sprawny do wykonania przewozu osób, nie starszy niż 12 lat z klimatyzacją, opcjonalnie z WC, DVD oraz cafe barem. W miarę możliwości dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub zabezpieczający możliwość przewozu takich osób.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. W ofercie proszę podać cenę za 1 km netto + VAT oraz opisać rodzaj proponowanego środka transportu, jego standard i wiek.

7. Dodatkowe informacje:

W cenie Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w szczególności koszty opłat parkingowych, opłat za przejazd płatnymi autostradami, inne, np. ew. niezbędny nocleg kierowcy).

8. Kryteria wyboru ofert: cena  za 1 km - 100%.

9. Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2012 r. do godziny 1400  w sekretariacie zamawiającego (PCPR w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2,  pokój nr 9) osobiści, pocztą, faxem: 29 7646233 lub drogą elektroniczną na adres: mariaost@o2.pl
 2. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający wyklucza możliwość wniesienia protestu i odwołania od wyników oceny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi oferentów w formie pisemnej.

11. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Maria Ostrowska – koordynator projektu pod numerem telefonu 501441135 oraz adresem mail: mariaost@o2.pl

 • data: 2012.07.17

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2012  / Zapytanie ofertowe na realizację usługi przewozu osób niepełnosprawnych uczestników projektu na turnus rehabilitacyjny  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3375 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki