Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 19 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2012.06.19

Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych

1. Zamawiający:

W związku z realizacją projektu systemowego „Lepszy Start” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi określonej w pkt 2.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (opracowanie graficzne i druk) materiałów promocyjno-informacyjnych:

  • plakaty – 40 szt.,
  • zestaw konferencyjno-promocyjny (długopis, teczka, notatnik, torba reklamowa) – 48 zestawów,

oraz dostawa i wykonanie nadruku na gadżetach:

  • parasolka składana –  48 szt.,
  • polar – 48 szt.

Wymieniony wyżej materiały powinny zawierać oznaczenie projektu, hasło PO KL, logotypy PO KL, UE oraz opcjonalnie logo Powiatu Ostrołęckiego, nazwę realizatora projektu oraz jego dane teleadresowe, w przypadku plakatu cele projektu, grupy docelowe. Materiały powinny zawierać również adnotację „materiał bezpłatny, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

3. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 12 lipca 2012 r.

4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Kryteria wyboru ofert: najniższa oferowana cena (ogólna wartość zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość środków dostępnych na realizację usługi. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu Zamawiający rezygnuje z oferty.

6. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.06.2012 r. do godziny 14:00 w sekretariacie zamawiającego (PCPR w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2, pokój nr 9) osobiści, pocztą, faxem: 29 7646233 lub drogą elektroniczną na adres: mariaost@o2.pl 

7. Informacji udziela: Maria Ostrowska – koordynator projektu, tel. 501441135.

  • data: 2012.06.19

8. Załączniki:

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2012  / Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3096 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki