Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 19 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Komunikat
2013.04.16

Komunikat w zakresie rozeznania rynku

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zwraca się z prośbą o wycenę następującej usługi związanej z pełnieniem funkcji personelu w projekcie systemowym „Lepszy Start”.

Proponowana funkcja:

Asystent osoby niepełnosprawnej dla łącznie 3 osób niepełnosprawnych – uczestników projektu, zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego.

Zaangażowanie na podstawie umowy cywilno-prawnej; obciążenie o równowartości 4 h tygodniowo/osoba niepełnosprawna, łącznie 128 h/osoba w okresie maj – grudzień 2013 r. Przewidywany wymiar wsparcia łącznie na 3 osoby 384 h. Dopuszcza się podzielenie usługi pomiędzy więcej niż jednego Wykonawcę. Charakterystyka osób objętych wsparciem:

a) mężczyzna, 31 l, zamieszkały w gminie Goworowo (18 km od Ostrołęki) posiadający znaczny stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku – niewidzenie,

b) kobieta, 34 l, zamieszkała w gminie Lelis (12 km od Ostrołęki) posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu słuchu i mowy – głuchoniema,

c) kobieta, 20 l, zamieszkała w gminie Łyse (38 km od Ostrołęki) posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku – niedowidzenie.

Wymagania wobec Wykonawcy:

  • uprawnienia i kwalifikacje do świadczenia usług w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie wyższe: pielęgniarstwo, nauka o społeczeństwie, nauki o rodzinie, pedagogika, resocjalizacja, psychologia, praca socjalna, socjologia;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych;
  • brak skazaniaprawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • w przypadku zatrudnienia w innychprojektachw ramach NSRO w okresie realizacji usługi zaangażowanie nie przekraczające240 godzin miesięcznie w realizację zadań we wszystkich projektach.

Prosimy o przesłanie wyceny usługi na załączonym formularzu do 26 kwietnia 2013 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce na adres e-mail mariaost@o2.pl lub adres pocztowy PCPR, ul. Szpitalna 2, 07-410 Ostrołęka lub fax. 29 764 62 33.

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor PCPR
w Ostrołęce

  • data: 2013.04.16

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2013  / Komunikat w zakresie rozeznania rynku  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3103 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki