Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu
2013.05.13

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania przetargowego z dnia 21.05.2013 r. na: „Organizację i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych oraz 2 wycieczek” niżej wymienione firmy złożyły oferty na organizację warsztatów:

 1. SANNORT sp. z o.o. ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz. Firma otrzymała w ogólnej punktacji 95,00 punktów (w kryterium cena 95,00 punktów).
 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie ul. Płońska 57a. Firma otrzymała w ogólnej punktacji 62,00 punktów (w kryterium cena 62,00 punktów).
 3. Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz ul. Ojców Pijarów 5, 21-400 Łuków. Firma otrzymała w ogólnej punktacji 77,00 punktów (w kryterium cena 77,00 punktów).
 4. GLOBAL Training Centre sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Firma otrzymała w ogólnej punktacji 99,00 punktów (w kryterium cena 99,00 punktów).
 5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe APUS Robert Meller ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa. Firma otrzymała w ogólnej punktacji 96,00 punktów (w kryterium cena 96,00 punktów).
 6. SunSnow&More sp. z o.o. ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin. Firma otrzymała w ogólnej punktacji 00,00 punktów (w kryterium cena 00,00 punktów).
 7. Biuro Podróży i Turystyki JUWENTUS ul. Kościuszki 3, 07-400 Ostrołęka. Firma otrzymała w ogólnej punktacji 100,00 punktów (w kryterium  cena 100,00 punktów).

Na podstawie streszczenia i oceny złożonych ofert wybrana została firma:

7. Biuro Podróży i Turystyki JUWENTUS ul. Kościuszki 3, 07-400 Ostrołęka.

UZASADNIENIE WYBORU

 • Oferta z najniższą ceną nie podlegająca odrzuceniu.
 • Z postępowania została wykluczona firma: SunSnow&More sp. z o.o. ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin na podstawie art.24 ust. 2 pkt 4 – firma nie złożyła dokumentu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ (wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług), pomimo wezwania do jego uzupełnienia.
 • Z postępowania została odrzucona oferta firmy: SunSnow&More sp. z o.o. ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin na podstawie art. 89 ust. 1pkt 5 – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie mogła być zawarta po dniu 31 maja  2013 r.

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor PCPR
w Ostrołęce

 • data: 2013.05.24

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania przetargowego z dnia 21.05.2013 r. na: „Organizację i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych oraz 2 wycieczek” niżej wymienione firmy złożyły oferty na organizację 2 wycieczek:

 1. Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz ul. Ojców Pijarów 5, 21-400 Łuków. Firma otrzymała w ogólnej punktacji 96,00 punktów (w kryterium  cena 96,00 punktów).
 2. GLOBAL Training Centre sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Firma otrzymała w ogólnej punktacji 64,00 punktów (w kryterium  cena 64,00 punktów).
 3. SunSnow&More sp. z o.o. ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin. Firma otrzymała w ogólnej punktacji 00,00 punktów (w kryterium cena 00,00 punktów).
 4. Biuro Podróży i Turystyki JUWENTUS ul. Kościuszki 3, 07-400 Ostrołęka. Firma otrzymała w ogólnej punktacji 100,00 punktów (w kryterium cena 100,00 punktów).

Na podstawie  streszczenia i oceny złożonych ofert wybrana została firma:

4. Biuro Podróży i Turystyki JUWENTUS ul. Kościuszki 3, 07-400 Ostrołęka.

UZASADNIENIE WYBORU

 • Oferta z najniższą ceną nie podlegająca odrzuceniu.
 • Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.
 • Z postępowania została odrzucona oferta firmy: SunSnow&More sp. z o.o. ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin na podstawie art. 90 ust. 3  – wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie mogła być zawarta po dniu 31 maja  2013 r.

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor PCPR
w Ostrołęce

 • data: 2013.05.24

Przetarg na organizację i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych oraz 2 wycieczek

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia w ramach projektu systemowego Lepszy Start następujących zadań: Zadanie Nr 1: Wyjazdowych (7-dniowych) warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych z programem turystycznym dla grupy 16 osób w terminie - sierpień 2013 r. (preferowana II połowa sierpnia 2013 r.) Zadanie Nr 2: Jednodniowej wycieczki do Warszawy na spektakl teatralny dla grupy 48 osób w terminie - czerwiec 2013 r. Zadanie Nr 3 Jednodniowej wycieczki do Warszawy na spektakl teatralny dla grupy 52 osoby w terminie - październik 2013 r. Zadanie Nr 1 stanowi odrębne zamówienie, zadanie Nr 2 i 3 stanowią łącznie odrębne zamówienie.

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2013  / Przetarg na organizację i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych oraz 2 wycieczek  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3330 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki