Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

W roku szkolnym 2012/2013, w projekcie „Młode kadry – nasza przyszłość” uczestniczyło 250 osób, w tym:

1)  z języka polskiego - 60 uczniów (24 dziewczęta, 36 chłopców),

2)  z języka angielskiego – 75 uczniów (32 dziewczęta, 43 chłopców),

3) z języka rosyjskiego – 9 uczniów (4 dziewczęta i 5 chłopców),

4) z matematyki – 72 uczniów (37 dziewcząt  i 35 chłopców),

5)  przygotowujących do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu – 48 uczniów (20 dziewcząt i 28 chłopców),

6)  przygotowujących do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii żywności – 12 uczniów (10 dziewcząt i 2 chłopców),

7) przygotowujących do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk – 12 uczniów (3 dziewczęta i 9 chłopców),

8)  przygotowujących do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik leśnik – 12 uczniów (4 dziewczęta i 8 chłopców).

Od początku realizacji projektu przeprowadzono zajęcia dla 417 osób – 171 dziewcząt i 246 chłopców.

Wśród uczestników przeprowadzono ankietę ewaluacyjną. Wstępne wyniki określiły, że 96% uczniów ocenia bardzo dobrze i dobrze zajęcia, w których uczestniczyli.
Tyle samo osób, bo aż 96% ankietowanych odczuwa wzrost wiedzy z przedmiotów, w których uczestniczyli. Uczestnictwo w zajęciach przełożyło się na poprawę ocen i zwiększyło motywację do nauki u około 91% uczniów. 85% uczestników i uczestniczek zauważyło wzrost motywacji do nauki, a 91% osób zauważyło wzrost samooceny w związku z poszerzaniem umiejętności. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że 86% ankietowanych stwierdziło, że uczestnictwo w zajęciach utwierdziło ich w przekonaniu, że przyszła kariera naukowa i zawodowa zależy głównie od nich. Zdaniem uczestników zajęcia poprawiły jakość kształcenia w poszczególnych szkołach oraz uatrakcyjniły oferty edukacyjne (95% respondentów i respondentek).

 


 

Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle

 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu

 


 

Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu

 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki

Zajęcia z matematyki realizowane są w grupie uczniów w kl.IVTI Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu. Nauczycielem prowadzącym zajęcia jest Danuta Glinka. Zajęcia z   matematyki przygotowują  uczniów do zdania  matury z matematyki i do uzyskania jak najlepszego wyniku. Na zajęciach udostępniane są różne pomoce dydaktyczne, a przede wszystkim tablice matematyczne, z których uczniowie korzystają na egzaminie maturalnym. Ważne jest, by uczniowie wiedzieli, gdzie mogą znaleźć niezbędne informacje. Osoby, które biorą udział w projekcie  mają większe szanse na osiągnięcie jak najlepszego wyniku z matematyki na maturze, a tym samym na lepszą przyszłość. Większość  uczniów nie lubi matematyki, a te zajęcia pozwalają im oswoić  się z tym przedmiotem, a z czasem może też  polubić.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z jezyka polskiego

W Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu są realizowane zajęcia z języka polskiego dla klasy IV Technikum Informatycznego w ramach projektu „Młode kadry- nasza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Lekcje odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia te mają na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Utrwalane są na nich i ćwiczone umiejętności tworzenia własnego tekstu i czytania ze zrozumieniem. Powtarzane są również wiadomości z poszczególnych epok literackich i z nauki o języku.

Prowadzący zajęcia: Hanna Malinowska

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

 

Zajęcia z języka angielskiego w III klasie Techunikum w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu prowadzone przez mgr Emilię Samsel, odbywają się w ramach projektu Młode kadry- nasza przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zajęciach tych, uczniowie ćwiczą i udoskonalają swoje umiejętności rozumienia tekstu słuchanego oraz tekstu pisanego oraz ćwiczą umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie. Tematyka zajęć związana jest z 15 tematami maturalnymi, zadania wzorowane na zadaniach egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego maja za zadanie przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym.

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / POKL 2007-2013  / Młode kadry nasza przyszłość  / Realizacja projektu w roku szkolnym 2012 2013  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 715 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki