Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym poprzez:

 • pobudzanie aktywności społecznej,
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych,
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej należy:

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Wnioski o dofinansowanie można otrzymać osobiście, pocztą lub pobrać ze strony z zakładki: Druki i wnioski do pobrania.

Warunkiem ubiegania się o powyższe formy pomocy jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Na rzecz osób niepełnosprawnych funkcjonują dwie powiatowe placówki wsparcia dziennego tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce ul. Sikorskiego 45 (24 miejsca) i Warsztat Terapii Zajęciowej „Tacy Sami” w Ostrołęce ul. Celna 11A (22 miejsca). Ponadto realizowane są programy: „Programu wyrównywania różnic między regionami II” i „Aktywny Samorząd”. Informacje o Aktywnym Samorządzie znajdują się na stronie www.powiatostrolecki.pl w zakładce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie>Programy>Aktywny Samorząd>2013.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób lub poczty w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. Szpitalna 2 pokój 17 w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Niepełnosprawni  / Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3581 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki