Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej Powiat zapewnia opiekę w rodzinie zastępczej. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na mocy postanowienia sądu rodzinnego. W myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135) wyróżnia się następujące formy pieczy zastępczej:

1. Rodzina zastępcza:

 • spokrewniona, mogą ją stanowić małżonkowie (lub osoba samotna) będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,
 • niezawodowa, mogą nią być małżonkowie (lub osoba samotna) nie będący wstępnymi i rodzeństwem dziecka,
 • zawodowa, w tym: zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna dla:
  - dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością,
  - dzieci niedostosowanych społecznie,
  - małoletnich matek z dziećmi.

2. Rodzinny dom dziecka.

3. Rodzina pomocowa.

Jest to forma rodzinnej pieczy zastępczej, która wspiera rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka (z uwagi np. na wypoczynek lub zdarzenie losowe bądź nieprzewidzianą trudność), piecza zastępcza może zostać czasowo powierzona rodzinie pomocowej. Rodziną pomocową może być:

 • rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastepczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między Starostą, a rodzina pomocową. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, poprzez:

 • traktowanie  dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnianie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokajanie jego potrzeby emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,
 • zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Piecza zastępcza  / Formy rodzinnej pieczy zastępczej  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2773 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki