Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 27 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego powstałą na podstawie Uchwały Nr V/19/99 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 1999 roku. Centrum działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Powiatu Ostrołęckiego Uchwałą Nr XVI/87/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego nadanego Uchwałą Nr 281/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 r.

Centrum realizuje zadania w oparciu o:

 • ustawę o samorządzie powiatowym,
 • ustawę o finansach publicznych,
 • ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawę o pomocy społecznej,
 • ustawę o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawę o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • innymi.

Szczegółową organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania PCPR w Ostrołęce oraz zakres załatwianych spraw przez poszczególne stanowiska pracy określa Regulamin Organizacyjny PCPR w Ostrołęce uchwalony przez Zarząd Powiatu i Regulamin Pracy PCPR w Ostrołęce, który ustala organizację i porządek procesu pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

W 2012 roku uległa zmianie struktura organizacyjna PCPR w związku z utworzeniem w Centrum zespołu ds. pieczy zastępczej realizującego zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W skład Centrum wchodzą:

 • Dyrektor
 • Zespół ds. pieczy zastępczej:
  - specjalista pracy z rodziną (1 etat)
  - dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (2 etaty)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń pieczy zastępczej, pomocy społecznej, pracy socjalnej:
  - referent ds. świadczeń pieczy zastępczej pomocy społecznej (1 etat)
  - pracownik socjalny (1 etat)
 • Poradnia Rodzinna:
  - psycholog (1 etat)
  - pedagog (wakat)
  - prawnik (umowa zlecenie)
  - terapeuta (umowa zlecenie)
 • Stanowisko obsługi administracyjnej (1 etat)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. rehabilitacji społecznej (2 etaty)
 • Zespół finansowo-księgowy (2 etaty)
 • Kierowca (1 etat)

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / O nas  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3814 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki