Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Poniedziałek 28 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu
2013.08.29

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Niniejszym informuję, że prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie kursów i/lub szkoleń zawodowych oraz podnoszących kwalifikacje dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Lepszy Start”

CZĘŚĆ 1 - KURS CISCO II STOPNIA

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1.

UZASADNIENIE

W prowadzonym postępowaniu do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2013.09.13

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Niniejszym informuję, że prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie kursów i/lub szkoleń zawodowych oraz podnoszących kwalifikacje dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Lepszy Start”

CZĘŚĆ 2 - KURS INSTRUKTOR SPORTU, SPECJALNOŚĆ KULTURYSTYKA

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1.

UZASADNIENIE

W prowadzonym postępowaniu do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2013.09.13

Ogłoszenie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie kursów i/lub szkoleń zawodowych oraz podnoszących kwalifikacje dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Lepszy Start”

CZĘŚĆ 3  - KURS SPAWANIA ŁUKOWEGO W OSŁONIE CO2 I MIESZANEK MAG ORAZ SPAWANIA ŁUKOWEGO STALI NIERDZEWNYCH ELEKTRODĄ NIETOPLIWĄ W OSŁONIE ARGONU (TIG)

niżej wymienione firmy złożyły oferty:

 1. Ośrodek Szkolenia Zawodowego AMET ul. Zawadzkiego 4,  07-410 Ostrołęka. Firma otrzymała w ogólnej punktacji 100,00 punktów (w kryterium cena 100,00 punktów).

Z firmą Ośrodek Szkolenia Zawodowego AMET ul. Zawadzkiego 4,  07-410 Ostrołęka  zostanie podpisana umowa.

UZASADNIENIE WYBORU

 • Najkorzystniejsza  oferta nie podlegająca odrzuceniu.
 • Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.
 • Z postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie mogła być zawarta po dniu 11 września 2013 r.

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2013.09.10

Ogłoszenie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie kursów i/lub szkoleń zawodowych oraz podnoszących kwalifikacje dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Lepszy Start"

CZĘŚĆ 4 - KURS OBSŁUGA KASY FISKALNEJ

niżej wymienione firmy złożyły oferty:

 1. Ostrołęckie Centrum Kształcenia Stanisław Wasilewski ul. Reymonta 11, 07-410 Ostrołęka. Firma otrzymała w ogólnej punktacji 100,00 punktów (w kryterium cena 100,00 punktów).

Z firmą Ostrołęckie Centrum Kształcenia Stanisław Wasilewski ul. Reymonta 11, 07-410 Ostrołęka zostanie podpisana umowa

UZASADNIENIE WYBORU

 • Najkorzystniejsza  oferta nie podlegająca odrzuceniu.
 • Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.
 • Z postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie mogła być zawarta po dniu 11 września 2013 r.

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2013.09.10

Przetarg na przeprowadzenie kursów i/lub szkoleń zawodowych oraz podnoszących kwalifikacje dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego „Lepszy Start”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów i lub szkoleń zawodowych oraz podnoszących kwalifikacje dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Lepszy Start współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • data: 2013.08.29

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2013  / Przetarg na przeprowadzenie kursów i/lub szkoleń zawodowych oraz podnoszących kwalifikacje dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego „Lepszy Start”  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3339 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki