Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

       

Projekt Nr POKL.09.02.00-14-049/13

realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Lider Projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce

Partner: Powiat Ostrołęcki

 


 

Piszą o nas:

www.epowiatostrolecki.pl

 


 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Projekt opracowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, jest odpowiedzią na konkurs nr 2/POKL/9.2/2012 ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Złożony wniosek o wsparcie projektu partnerskiego pn.: „Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość” uzyskał dofinansowanie w wysokości 364 316 zł.  Wkład własny niepieniężny Powiatu Ostrołęckiego wynosi 54 160 zł i stanowi 12,94% wartości projektu. 

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce - Lider Projektu, które będzie odpowiedzialne za organizację i zarządzanie projektem. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Lidera i Partnera określa umowa partnerska.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP w Kadzidle poprzez realizację dwudziestodwumiesięcznego programu rozwojowego mającego na celu podniesienie zdolności 36 uczniów technikum leśnego do przyszłego zatrudnienia. 

 

Projekt w okresie od września 2013 roku do czerwca 2015 roku będzie obejmował:

I.  modyfikację programu nauczania dla zawodu technik leśnik i doposażenie bazy dydaktycznej,

II. zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

1) zajęcia praktyczne i terenowe kluczem do sukcesu w zawodzie technik leśnik rozwijające umiejętności praktyczne związane z pomiarami drzew i drzewostanów, odbiorem drewna, oznaczaniem siedlisk leśnych, wykonywaniem zdjęć fitosocjologicznych w wymiarze 72 h/grupę,

2) zajęcia na strzelnicy w wymiarze 30 h/grupę,

3) warsztaty z psychologiem uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych w wymiarze 12 h/grupę,

4) warsztaty z zakresu kompetencji językowych z j. angielskiego i niemieckiego w wymiarze 30 h/grupę z każdego języka,

5) warsztaty z asertywności i komunikacji interpersonalnej w wymiarze 10 h/grupę.

6) warsztaty z doradztwa zawodowego w wymiarze 10 h/grupę,

7) kursy zawodowe:

    a) obsługi rejestratora leśniczego i stanowiska leśniczego w wymiarze 20 h/grupę,

    b) projektowanie ścieżek przyrodniczo-leśnych w wymiarze 20 h/grupę.

8) praktyki zawodowe w wymiarze 60 h (10 wyjazdów terenowych po 6 h każdy do Nadleśnictwa Parciaki, szkółki kontenerowej w Jabłonnej, szkółki gospodarczej w Nadleśnictwie Parciaki, Rezerwatu Przyrody).

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / POKL 2007-2013  / Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 900 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki