Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Niedziela 20 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Rekrutacja do projektu systemowego „LEPSZY START” na 2014 rok

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO „LEPSZY START” NA 2014 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uprzejmie informuje, że w trybie ciągłym trwa nabór do projektu „Lepszy Start” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja trwać będzie do końca 2014 roku.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, kobiety niepracujące ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, nieaktywne zawodowo/bezrobotne oraz wychowanków pieczy zastępczej pochodzących z terenu powiatu ostrołęckiego do zgłaszania się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

 

Kandydaci do udziału w projekcie w 2014 roku powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadają status osoby pracującej i/lub bezrobotnej i/lub nieaktywnej zawodowo,
 • są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
 • zamieszkują i/lub są zameldowane w powiecie ostrołęckim,
 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
 • deklarują chęć udziału w projekcie,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w przypadku kobiet niepracujących ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

Proponowane formy wsparcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika:

Dla osób niepełnosprawnych i kobiet niepracujących ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych:

 • indywidualne i/lub grupowe poradnictwo specjalistyczne (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, terapeuta, itp.),
 • szkolenia i kursy zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje w zakresie:
  - sprzedawca z kasą fiskalną i obsługą komputera,
  - księgowość z elementami kadr i płac,
  - magazynier z obsługą wózka jezdniowego,
  - wizaż i stylizacja paznokci,
  - kucharz,
  - technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
  - spawacz metodą TIG i MAG,
  - pracownik gospodarczy - szatniarz,
  - prawo-jazdy kat. „B” i „C”.
 • turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z warsztatami umiejętności i kompetencji społecznych,
 • turnus rehabilitacyjny dla matek i ich dzieci niepełnosprawnych z warsztatami umiejętności i kompetencji społecznych,
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne,
 • warsztaty wytwarzania dekoracyjnych przedmiotów użytkowych i rękodzieła celem zdobycia nowych umiejętności zawodowych,
 • warsztaty umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych „Telepracownik – szansą aktywizacji na rynku pracy” z komponentem obsługi komputera,
 • talony na samodzielny zakup usług społecznych (zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalno-rozrywkowe, usługi stomatologiczne, kosmetyczno-fryzjerskie, itp.),
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • wsparcie pracowników ds. doradztwa osób niepełnosprawnych i ds. rehabilitacji społecznej.

Dla wychowanków pieczy zastępczej:

 • indywidualne i/lub grupowe poradnictwo specjalistyczne (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, terapeuta, itp.),
 • szkolenia i kursy zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje w zakresie jak w grupie powyżej,
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym (kursy maturalne, dokształcające, korepetycje, koszty materiałów dydaktycznych i książek),
 • dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym,
 • sfinansowanie całości lub części kosztów zakwaterowania w akademiku, internacie, stancji, mieszkaniu chronionym,
 • wyjazdowe treningi umiejętności  i kompetencji społecznych z programem turystycznym,
 • talony na samodzielny zakup usług społecznych (zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalno-rozrywkowe, usługi stomatologiczne, kosmetyczno-fryzjerskie, itp.),
 • wsparcie koordynatora pieczy zastępczej dla wychowanka i jego rodziny zastępczej,
 • wsparcie pracowników socjalnych.

Wsparcie towarzyszące:

 • zwrot kosztów dojazdów na zajęcia realizowane w ramach projektu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i/lub osobą zależną w okresie trwania zajęć realizowanych w ramach projektu.

Informacje o projekcie oraz zasadach rekrutacji można uzyskać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2, tel. 29 7642338, 29 7645788, e-mail: pcpr@powiatostrolecki.pl oraz na stronie internetowej powiatu ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl w zakładce „Projekt Lepszy Start”. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, pokój nr 7 i 17, tel.: 29 7645788, 29 7642338. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 • data: 2014.05.08

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Rekrutacja  / Rekrutacja do projektu systemowego „LEPSZY START” na 2014 rok  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3617 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki