Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Środa 21 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Projekt "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok"

Starosta Ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych w projekcie uchwały zasad, warunków i możliwości  realizacji przedmiotowego programu w 2015 roku. Konsultacje potrwają od 1 października 2014 r. do 31 października 2014 r.

Opinie i uwagi do „projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce” należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:
- elektronicznie na adres: promocja@powiatostrolecki.pl
- pisemnie na adres: Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, a nie data stempla pocztowego.
- faxem nr. 29 7643281,
- osobiście w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, pok. 35, 36 II piętro.

Zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Ostrołęckiego z dnia 29 września 2014 r.

Załącznik nr1 - Ogłoszenie

Załącznik nr 2 - Program współpracy

Opublikowano dnia: 30.09.2014r.

Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2014 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 10 marca 2014 roku podjął uchwałę nr 669/2014 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2014 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wyborano oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2014 roku z zakresu:
 
1) kultury i ochrony dóbr kultury, zawartych w załączniku nr 1 do uchwały,
2) kultury fizycznej, zawartych w załączniku nr 2 do uchwały.
 
Opublikowano dnia: 11.03.2014r.
 

Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2014 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 lutego 2014 roku.

 

Data dodania: 06.02.2014 r.

Ogłoszenie konkursu ofert

Informujemy, że w dniu 8 stycznia 2014 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 646/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2014 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Oferty wypełnione pismem maszynowym wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 10. 02. 2014 r. do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5, II piętro p. 35 bądź przekazać pocztą na wskazany wyżej adres. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Starostwa lub data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Załączniki:

 

Data dodania: 09.01.2014 r.

Nawigacja

Organizacje pozarządowe  / Informacje  / Rok 2014  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 5024 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki