Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 27 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Działania projektu „LEPSZY START” w 2014 roku

Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego „Lepszy Start” 2008-2014

W dniu 10 grudnia 2014r. w Ostrołęce w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego „Lepszy Start” 2008-2014. W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu z trzech grup – osoby z niepełnosprawnością, kobiety nieaktywne zawodowo ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz wychowankowie pieczy zastępczej. W spotkaniu uczestniczyli również goście m.in. z jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu i miasta, z jednostek współpracujących, tj. WTZ, ŚDS, PCK, PCPR Ostrów Mazowiecka, PCPR Maków Mazowiecki, władze lokalne i regionalne, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego. Konferencję otworzył Starosta Ostrołęcki - Stanisław Kubeł. Dalszą część spotkania poprowadziła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce - Wanda Emila Szymańska, która przedstawiła prezentację projektu (osiągnięte rezultaty, cele, uczestnicy projektu, zadania, formy wsparcia). Program obejmował również wystąpienie przedstawicieli Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakresie możliwości aplikowania o środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Na koniec spotkania głos oddano uczestnikom i personelowi projektu, którzy mogli przekazać swoje refleksje na temat udziału w projekcie. Dodatkową atrakcją spotkania były Jasełka przedstawione przez podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”, którzy w drugiej edycji projektu byli jego uczestnikami.

Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych „Relacje rodzicielskie…”

W dniach 15 i 23 listopada 2014 r. w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce odbyły się warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych „Relacje rodzicielskie w rodzinach z niepełnosprawnością”, w których uczestniczyło 15 uczestników z grupy kobiet nieaktywnych zawodowo oraz osób niepełnosprawnych wraz z otoczeniem. Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez Panią Dorotę Zawadzką – „Super Nianię TV”.

 • data: 2014.12.07

Zaproszenie na Konferencję podsumowującą projekt systemowy LEPSZY START 2008-2014

 • data: 2014.12.01

Uczestniczki projektu „Lepszy Start” zakończyły kurs „Podstawy księgowości…”

W październiku 6 uczestniczek projektu zakończyły kurs „Podstawy księgowości z elementami kadr i płac z programem Symfonia, Optima i Płatnik”, organizowany przez Firmę Handlowo-Usługową „Kujawiak” Robert Staluszka Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości w Janowcu Wlkp.

 • data: 2014.11.23

Kurs „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”

Zakończył się kurs „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym z wymianą butli propan-butan”, w którym wzięło udział 2 uczestników z grupy osób niepełnosprawnych. Wykonawcą kursu było Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski w Ostrołęce.

 • data: 2014.10.29

Talony dla uczestniczek i uczestników projektu

36 uczestników projektu otrzymało talony na samodzielny zakup usług społecznych. Uczestnicy realizują usługi stomatologiczne, kosmetyczne, fryzjerskie oraz usługi sportowo-rekreacyjne i kulturalno-rozrywkowe do zrealizowania w Ostrołęckim Centrum Kultury. Wartość talonu wynosi 300 zł na osobę.

 • data: 2014.10.29

Zakończyły się warsztaty…

W dniach 4, 5, 18 i 19.10.2014 r. w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce odbyły się warsztaty kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych „Telepracownik – szansą aktywizacji na rynku pracy”, w których uczestniczyło 18 osób  niepełnosprawnych i 8 kobiet nieaktywnych zawodowo.

 • data: 2014.10.29

Kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”

W dniu 3 października 2014r. zakończył się kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”. Zrealizowało go 6 uczestników projektu systemowego „Lepszy Start” - 3 osoby z grupy osób niepełnosprawnych, jedna z grupy kobiet nieaktywnych zawodowo oraz 2 uczestniczki z grupy wychowanków pieczy zastępczej. Wykonawcą kursu było Ostrołęckie Centrum Kształcenia Stanisław Edward Wasilewski w Ostrołęce.

 • data: 2014.10.25

Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych - moduł II

W dniach 4 i 5 oraz 18 i 19 października 2014 r. w Ostrołęce odbyły się warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu edukacji seksualnej i zdrowego żywienia. Uczestniczyło w nich 13 wychowanków pieczy zastępczej. Zajęcia z zakresu edukacji seksualnej w dniach 18 i 19 października poprowadziła Pani Aleksandra Józefowska - doświadczona edukatorka seksualna i trenerka z Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton” przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Warsztaty z dietetykiem - Panią Sylwią Szewczyk dotyczące zdrowego żywienia odbyły się w dniach 18 i 19 października. Pierwszy dzień zajęć poświęcony był teorii zdrowego żywienia, natomiast drugiego dnia uczestnicy wraz z panią dietetyk wspólnie przygotowywali przykładowe zdrowe posiłki.

 • data: 2014.10.25

Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

W dniach 18-24 sierpnia 2014 r. w Gnieźnie odbyły się warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, w których uczestniczyło 14 małoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Zajęcia warsztatowe dotyczyły m.in. integracji grupy, rozwijania świadomości posiadanych kompetencji, jak widzą nas inni, stereotypów, równości szans kobiet i mężczyzn, radzenia sobie z dyskryminacją i uprzedzeniami, savoir-vivru w kontaktach społecznych, w pracy, przy stole. Każdy uczestnik miał także możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych.Zajęcia warsztatowe i konsultacje prowadziła doświadczona trenerka - psycholog Pani Magdalena Barbara Prus. Oprócz zajęć warsztatowych młodzież miała zapewnione atrakcje rekreacyjno-kulturalne: m.in. zwiedzanie Gniezna, Poznania, rejs statkiem po jeziorze Biskupińskim, a także kino, basen, park linowy.

 • data: 2014.09.02

Kurs obsługi wózka jezdniowego

W dniu 5 sierpnia 2014 r. zakończył się kurs „Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym z wymianą butli propan-butan”. Wykonawcą kursu było Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski w Ostrołęce. W kursie uczestniczyło dwóch wychowanków pieczy zastępczej.

 • data: 2014.08.25

Trwają warsztaty wytwarzania dekoracyjnych przedmiotów użytkowych i rękodzieła

Obecnie trwają „Warsztaty wytwarzania dekoracyjnych przedmiotów użytkowych i rękodzieła”, w których bierze udział 8 kobiet niepracujących ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem nieaktywne zawodowo/bezrobotne  i 1 osoba niepełnosprawna. Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej Galerii Ostrołęka. Warsztaty mają cel terapeutyczny, a także stworzenia możliwości aktywizacji na rynku pracy poprzez nabycie umiejętności wytwarzania rękodzieła. 2 osoby niepełnosprawne, które są uczestnikami projektu „Lepszy Start” biorą udział w szkoleniu  „Magazynier z obsługa wózka jezdniowego”. Wykonawcą kursu jest Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski w Ostrołęce.

 • data: 2014.08.25

„Szkoła rodzenia”

W ramach projektu systemowego „Lepszy Start” dwójka uczestników - przyszłych rodziców uczestniczy w zajęciach przygotowujących do porodu, połogu i pielęgnacji noworodka. Zajęcia w wymiarze 25 godzin prowadzi dyplomowana położna - Pani Barbara Dobrowolska.

 • data: 2014.07.29

Turnus rehabilitacyjny w Jastrzębiej Górze

Uczestnicy projektu systemowego „Lepszy Start” w okresie 30.03-13.07.2014r. wzięli udział w 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym połączonym z warsztatami kompetencji umiejętności społecznych w Ośrodku Wczasów Rehabilitacyjnych D.W. „Dariusz” w Jastrzębiej Górze. W turnusie wzięło udział 8 osób z niepełnosprawnością z 4 opiekunami oraz 8 kobiet niepracujących ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, nieaktywne zawodowe/bezrobotne z 8-giem niepełnosprawnych dzieci. Podczas turnusu każdy uczestnik realizował zabiegi rehabilitacyjne oraz uczestniczył w warsztatach, które były prowadzone przez psychologa. Uczestnicy mieli również zapewnione wiele atrakcji integracyjno-rozwojowych m.in. grill, wycieczki piesze i rowerowe – zwiedzanie okolicy, wieczorki taneczne orazW programie turnusu znalazły się również zajęcia sportowo-rekreacyjne i integracyjno-rozwojowe m.in. wycieczki piesze, wieczorki integracyjne przy muzyce kaszubskiej, ogniska, konkursy, wycieczka krajoznawcza na Hel.

 • data: 2014.07.29

Kurs „Administrator systemu Linux”

1 osoba z grupy osób niepełnosprawnych ukończyła kurs „Administrator systemu Linux”, który trwał w okresie od 12.04.2014 do 05.07.2014 r. Zajęcia odbywały się w Warszawie w systemie weekendowym. Wykonawcą kursu był Euro Info Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • data: 2014.07.29

Kurs kelnerski

W dniu 14 lipca 2014r. w ramach projektu systemowego „Lepszy Start” rozpoczął się kurs kelnerski,  w którym uczestniczą cztery wychowanki pieczy zastępczej. Wykonawcą kursu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie. Zajęcia odbywają się w restauracji Kwadrans w Ostrołęce.

 • data: 2014.07.15

Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne

W ramach projektu „Lepszy Start” 10 uczestników z grupy osób niepełnosprawnych korzysta z indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych. Wykonawcą zabiegów jest Przychodnia Lekarska „Zdrowie” w Olszewo-Borkach.

 • data: 2014.06.16

Zajęcia z doradcą zawodowym

W dniu 17 maja 2014 r. odbyły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym - Panią Barbarą Białobrzewską dla grupy wychowanków pieczy zastępczej. Uczestniczyło w nich 13 osób. Zajęcia odbyły się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.

 • data: 2014.05.20

Rekrutacja do Projektu Systemowego "Lepszy Start"

Zakończyła się rekrutacja do projektu „Lepszy Start” na 2014r. Do grupy wychowanków pieczy zastępczej zakwalifikowano 8 nowych uczestników, jedna osoba powróciła do projektu, a 16 osób kontynuuje udział w projekcie. W grupie osób z niepełnosprawnością przyjęto 19 osób, 2 osoby kontynuują udział w projekcie. W grupie kobiet niepracujących ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych przyjęto 8 osób.

 • data: 2014.05.08

Zajęcia grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym

12 kwietnia 2014 r. odbyły się pierwsze zajęcia grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym. Uczestniczyło w nich 18 osób w grupie osób z niepełnosprawnością i 8 osób w grupie kobiet niepracujących ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych. Ww. zajęcia odbyły się w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. Na 17 maja planowane są zajęcia grupowe z doradcą zawodowym dla wychowanków pieczy zastępczej.

 • data: 2014.05.08

Kurs języka angielskiego

W ramach projektu „Lepszy Start” wychowanek pieczy zastępczej zakończył indywidualny kurs języka angielskiego, który rozpoczął się w październiku 2013 r. Wykonawcą usługi była Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, 88-430 Janowiec Wielkopolski ul. Zielona 8.

 • data: 2014.04.29

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Działania  / Działania projektu „LEPSZY START” w 2014 roku  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 4054 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki