Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Piątek 25 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2014.05.13

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę realizacji badań medycyny pracy dopuszczających uczestników projektu „Lepszy Start” do udziału w kursie/szkoleniu

W terminie nadsyłania ofert na usługę realizacji badań lekarskich z wydaniem odpowiednich zaświadczeń (orzeczeń) z zakresu medycyny pracy dopuszczających uczestników projektu do udziału w szkoleniach/kursachdo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wpłynęło 3 oferty. Spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, przy kryterium wyboru ofert jakim była cena oferty brutto, dokonano wyboru następującego Wykonawcy usługi:

Wykonawca: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Specjalista Chorób Wewnętrznych i Medycyny Pracy Dariusz Sawicki. Cena brutto oferty łącznie 1640,00 zł, w tym jednostkowa poszczególnych badań:

 • na prawo jazdy kat. B - 50,00 zł
 • na prawo jazdy kat. C - 120,00 zł
 • na spawacza - 50,00 zł
 • obsługa wózka jezdniowego - 200,00 zł
Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2014.05.26

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań lekarskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w ramach projektu systemowego „Lepszy Start” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zainteresowane jest realizacją badań lekarskich z zakresu medycyny pracy wg następującej specyfikacji:

1.   Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie badań lekarskich z wydaniem odpowiednich zaświadczeń (orzeczeń) z zakresu medycyny pracy dopuszczających uczestników projektu do udziału w szkoleniu /kursie:

 • na prawo jazdy kat. B  – 11 os.,
 • na prawo jazdy kat. C  –   2 os.,
 • na spawacza (z ew. badaniem psychotechnicznym) –   1 os.,
 • obsługa wózka jezdniowego (z ew. badaniem psychotechnicznym) –   4 os.

2.   Termin realizacji zamówienia: maj - sierpień 2014 r.

3.   Wymagania szczególne w stosunku do Wykonawcy:

Wykonawcą usługi może być podmiot leczniczy:

 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • realizujący usługi w budynku oraz gabinetach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej na realizację badań na załączonym formularzy ofertowym w terminie do dnia 20 maja 2014 r. w sekretariacie zamawiającego (PCPR w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Szpitalna 2,  pokój nr 9) osobiście, pocztą, faxem: 29 7646233 lub drogą elektroniczną na adres: pcpr@powiatostrolecki.pl.  

Wybór oferty nastąpi w oparciu o cenę – 100%.

Informacji udziela: Maria Ostrowska – koordynator projektu, tel. 501441135.

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor PCPR
w Ostrołęce

 • data: 2014.05.13

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2014  / Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań lekarskich  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3249 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki