Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 27 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Wsparcie dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2012 realizuje Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „Uśmiech dziecka – wsparcie dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie, a przebywających w pieczy zastępczej”. W ramach programu dzieci i młodzież dotknięci przemocą w rodzinie, a przebywający w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego zostali objęci pomocą terapeutyczną. Ponadto ww. dzieci i młodzież podzieleni na trzy grupy uczestniczyli w dwóch spotkaniach edukacyjno-integracyjnych (w dniach 15 i 22 września), podczas których zdobywali wiedzę, jak radzić sobie z sytuacją kryzysową. Zajęcia były prowadzone przez trzech specjalistów. Uczestnicy spotkań mieli zapewniony posiłek. Każda z grup będzie miała jeszcze po jednym spotkaniu w miesiącu październiku, na którym poznają zasady wolontariatu oraz będą uczestniczyć w dyskusji po projekcji filmów dydaktycznych.

Natomiast w dniu 29.09.2012 r. dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego odbyła się wycieczka do „wioski indiańskiej”. Uczestnicy mieli okazję oderwać się od codziennych problemów poprzez  poznanie życia Indian oraz wzięcie udziału w różnych zajęciach (np. strzelanie z łuku, jazda na koniu, malowanie twarzy, strzelanie z wiatrówki). Program został zakończony ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Ponadto, w ramach programu zakupione zostaną broszury z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do wykorzystania przez klientów PCPR.

  • data: 2012.10.09

Wycieczka dla rodzin zastępczych do "Wioski Indiańskiej" w dniu 29.09.2012

  • data: 2012.10.08

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Działania PCPR  / Wsparcie dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2365 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki