Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Projekt Nr POKL.09.02.00-14-065/14

Przyszłość w zawodzie

realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Lider Projektu: „PROFILE” SCHOOL OF FLUENT ENGLISH Katarzyna Dąbrowska

Partner: Powiat Ostrołęcki

Termin realizacji projektu: 01.06.2014 r. – 30.06.2015 r.

Wniosek o dofinansowanie nr  KL/20655/14/9.2

 


 

Szkoły objęte projektem:

Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie

Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle

Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych

Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Projekt opracowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, jest odpowiedzią na konkurs nr 2/POKL/9.2/2013 ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa z Profile School of Fluent English Katarzyna Dąbrowska z siedzibą w Warszawie ul. Ogińskiego 1/127 - Lider Projektu jest odpowiedzialny za organizację i zarządzanie projektem. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Lidera i Partnera określa umowa partnerska.

Złożony wniosek o wsparcie projektu partnerskiego pn.: „Przyszłość w zawodzie” uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 008 669,50 zł.  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 857 369,07 zł. Wkład własny niepieniężny Powiatu  Ostrołęckiego - 151 168,50 zł. Wkład własny Profile School of Fluent English Katarzyna Dąbrowska - 131,93 zł.                   

W ramach projektu ZSP otrzymują wyposażenie o łącznej wartości około 164 727 zł, w tym:

-  ZSP w Baranowie 75 070 zł

(technikum agrobiznesu 32 470 zł i technologii żywności 42 600 zł),

ZSP w Kadzidle  59 400 zł

(technikum  agrobiznesu 17 900 zł i technologii żywności  41 500 zł),

- ZSP w Łysych 15 920 zł

( technikum agrobiznesu),

- ZSP w Myszyńcu 14 337 zł

(technikum ochrony środowiska).

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, Kadzidle, Łysych i Myszyńcu poprzez realizację programu rozwojowego dla zawodów technik agrobiznesu, technik technologii żywności, technik ochrony środowiska celu podniesienia zdolności 184 uczniów technikum do przyszłego zatrudnienia 

 

 

Projekt w okresie od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r. będzie obejmował:

1) zajęcia  pozalekcyjne podnoszące kompetencje w zawodzie technik agrobiznesu:   ZSP w Baranowie – 44 uczestników, ZSP w Kadzidle – 40 uczestników,  ZSP  w Łysych – 20 uczestników;

2) zajęcia  pozalekcyjne podnoszące kompetencje w zawodzie technik technologii żywności:  ZSP w Baranowie - 36 uczestników, ZSP w Kadzidle - 32 uczestników;

3) zajęcia  pozalekcyjne podnoszące kompetencje w zawodzie technik ochrony środowiska;  ZSP w Myszyńcu – 12 uczestników

4) organizację dodatkowych staży dla 143 uczestników:

-  82 uczestników  projektu  w  zawodzie  technik agrobiznesu – ZSP w Baranowie 32,  ZSP w Kadzidle  30,  ZSP w Łysych 20,

- 52   uczestników   projektu   w zawodzie   technik    technologii     żywności   -   ZSP w   Baranowie 28, ZSP w Kadzidle 24,

- 9 uczestników projektu w zawodzie technik ochrony środowiska: ZSP w Myszyńcu.

Staże będą  zorganizowane  w lipcu i sierpniu 2014 roku w wymiarze 150 godzin.  

 Uczniowie otrzymują stypendium stażowe w wysokości 1600 zł brutto.

5) organizację poradnictwa  edukacyjno - zawodowego dla 184 uczestników projektu;

6) organizację warsztatów „Mamy równe szanse” dla 184 uczestników projektu.

 


 

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / POKL 2007-2013  / Przyszłość w zawodzie  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 741 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki