Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 24 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Informujemy, że w dniu 10 listopada br. Uchwałą Nr XXVI/200/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce uchwalono:

"Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok".

Opublikowano dn. 14.11.2016r.

drukuj (Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok)

Projekt "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok"

Starosta Ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych w projekcie zasad, warunków i możliwości  realizacji przedmiotowego programu w 2017 roku. Konsultacje potrwają od 27 września 2016 r. do 20 października 2016 r.

Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:
- elektronicznie na adres: promocja@powiatostrolecki.pl
- pisemnie na adres: Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, a nie data stempla pocztowego.
- faxem nr. 29 764 32 81,
- osobiście w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, pok. 35, 36 II piętro.

Opublikowano dn. 26.09.2016 r.

Zaktualizowano dn. 21.10.2016 r.

drukuj (Projekt "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok")

Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2016 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 25 lutego 2016 roku podjął uchwałę nr 255/2016 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2016 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wyborano oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2016 roku z zakresu:

drukuj (Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2016 roku)

Opublikowano dnia: 26.02.2016r.

Ogłoszenie konkursu ofert

Informujemy, że w dniu 5 stycznia 2016 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 227/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2016 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Oferty wypełnione pismem maszynowym wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 29. 01. 2016 r. do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5, II piętro p. 35 bądź przekazać pocztą na wskazany wyżej adres. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Starostwa lub data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

dodano dn. 05.01.2016r.

drukuj (Ogłoszenie konkursu ofert)

Nawigacja

Organizacje pozarządowe  / Informacje  / Rok 2016  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2447 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki