Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 14 Listopada 2019

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • WSAP
 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Program wyrównywania różnic między regionami III

Obszary programu realizowane w 2019 roku

Wnioski prosimy składać w terminie od 1 grudnia 2018 r. do dnia 15 stycznia 2019 roku.

 1. Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
 2. Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
 3. Obszar D - likwidacja barier transportowych.
 4. Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i / lub integracji osób niepełnosprawnych.
 5. Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci pomocy:

 1. Obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
 2. Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
 3. Obszar D:
  - placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  - jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
 4. Obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.
 5. Obszar G – powiaty.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON w 2019 r.w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”:

Obszar B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania 50%  
Obszar C na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych 70%  
Obszar D na likwidację barier transportowych 70% w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
80% w przypadku projektów dot. warsztatów terapii zajęciowej
Obszar E na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych 25%  
Obszar G na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 50%  
 1. Obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
 2. Obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
 3. Obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  - 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  - 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  - 250.000,00 zł dla autobusów.
 4. Obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć, co najmniej co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.
 5. W przypadku obszaru G – zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski w ramach obszarów B, C, D należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Mazowieckiego Oddziału PFRON w terminie do 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można znaleźć na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce: Programy i zadania PFRON - Programy i zadania realizowane obecnie - Program wyrównywania różnic między regionami III.

Podmioty zainteresowane udziałem w programie prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami realizacji, wnioskami oraz wymaganymi załącznikami!

 • data: 2018-12-22

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Programy  / PROGRAMY PFRON  / Program wyrównywania różnic między regionami III  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1150 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki