Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 15 Grudnia 2018

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • WSAP
 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Program wyrównywania różnic między regionami III

Obszary programu realizowane w 2016

 1. Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
 2. Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
 3. Obszar D - likwidacja barier transportowych.
 4. Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i / lub integracji osób niepełnosprawnych.
 5. Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
 6. Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Celami operacyjnymi programu są:

 1. Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy.
 2. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych.
 3. Zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i / lub integracji osób niepełnosprawnych.
 4. Zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne.
 5. Zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek.
 6. Zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu i obszary wsparcia:

 1. Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) - powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy, które udokumentują potrzebę likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
 2. Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, które zgłoszą i udokumentują wykonalność projektu dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych.
 3. Obszar D (likwidacja barier transportowych) - placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, które udokumentują potrzebę likwidacji barier transportowych.
 4. Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i / lub integracji osób niepełnosprawnych) - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe zainteresowane uzyskaniem wsparcia, które udokumentują potrzebę realizacji działań służących aktywizacji i / lub integracji osób niepełnosprawnych i przedłożą w tym zakresie stosowny projekt.
 5. Obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe, gdy na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej.
 6. Obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty, które zgłoszą potrzebę otrzymania poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących wyłącznie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce: Programy i zadania PFRON - Programy i zadania realizowane obecnie - Program wyrównywania różnic między regionami III.

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Programy  / PROGRAMY PFRON  / Program wyrównywania różnic między regionami III  / 

Wybór języka

Kalendarium

2018-12-03Międzygminny Konkurs "Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy Zwanej Kurpsiami"
2018-12-13XVII Ostrołęcki Przegląd Twórczości Religijnej


Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

 • Togatus
 • kele
 • wrotamazowsza
 • Pożyczki Mazowieckie

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 871 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)