Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 27 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

  • Logo programu regionalnego

Strona projektu „Lepszy Start PLUS”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, że w okresie 01.01.2017-30.09.2018 realizować będzie projekt „LEPSZY START PLUS”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 45 osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem z terenu powiatu ostrołęckiego do 30.09.2018 r. poprzez działania w kierunku przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu uczestnicy powrócą aktywni do środowiska społeczno-zawodowego.

Projekt skierowany jest do wychowanków pieczy zastępczej oraz osób z niepełnosprawnością.

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start PLUS”  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2976 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki