Kalendarz

Piątek 15 Grudnia 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Godziny otwarcia punktów

 • 9.00 - 13.00 - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2
 • 12.00 - 16.00 - poniedziałki i wtorki
  • 10.00 - 14.00 - w środy
  • 14.00 - 18.00 - w czwartki i piątki - Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie, ul. Ostrołęcka 27
 • 14.30 - 18.30 - Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5
 • 9.00 - 13.00 - Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie, ul. Niepodległości 27
 • 11.00 - 15.00 - Zespół Szkół Powiatowych w Łysych, ul. St. Krupki 20

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
 • która nie ukończyła 26 lat,
 • która ukończyła 65 lat,
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 • która jest w ciąży.

Nawigacja

Nieodpłatna pomoc prawna  / Informacje ogólne  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 699 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)