Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 24 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

 • Logo programu regionalnego

Zakończona rekrutacja do Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, że z dniem 31 marca 2017r. zakończył się proces rekrutacji do Projektu „Lepszy Start Plus” 2017-2018. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez tut. Centrum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Do udziału w Projekcie zakwalifikowano 23 wychowanków pieczy zastępczej w tym 9 kobiet i 14 mężczyzn oraz 12 osób z niepełnosprawnością w tym  8 kobiet i 4 mężczyzn.

Dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu w procesie rekrutacji opracowano indywidualną diagnozę potrzeb oraz indywidualną ścieżkę reintegracji, a także aneksy do indywidualnych programów usamodzielnienia dla wychowanków pieczy zastępczej i kontrakty socjalne dla osób z niepełnosprawnością.

 • data: 2017-04-14
 • Rekruracja do Projektu „Lepszy Start PLUS”
 • Rekruracja do Projektu „Lepszy Start PLUS”
 • Rekruracja do Projektu „Lepszy Start PLUS”
 • Rekruracja do Projektu „Lepszy Start PLUS”
 • Rekruracja do Projektu „Lepszy Start PLUS”
 • Rekruracja do Projektu „Lepszy Start PLUS”

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start PLUS”  / Działania Projektu „Lepszy Start PLUS”  / Zakończona rekrutacja do Projektu  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1256 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki