Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

  • Logo Programu Regionalnego

Szkolenie w Siedlcach

W dniach 09.07.2017 r. – 13.07.2017 r. odbyło się 5-dniowe szkolenie wyjazdowe w Hotelu ,,ARCHE" w Siedlcach w ramach działań projektowych „Lepszy Start Plus” finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej RPO WM  2014-2020 IX „Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W wyjeździe udział wzięło 11 osób z niepełnosprawnością i 3 opiekunów oraz 20 wychowanków pieczy zastępczej. Osoby z niepełnosprawnością uczestniczyły w treningu kompetencji społecznych oraz treningu  podstaw obsługi komputera. Natomiast wychowankowie pieczy zastępczej uczestniczyli w treningu dorosłości z elementami kompetencji społecznych oraz zajęciach survivalowych „Naprzeciw przeciwnościom”.

Celem ww. zajęć było zdobycie przez uczestników projektu  kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku i na rynku pracy, nabycie samodzielności życiowej, wzrost umiejętności obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy, obsługa Internetu oraz wykształcenie postaw przygotowujących do przetrwania w trudnych sytuacjach.

  • data: 2017-07-27
  • Szkolenie w Siedlcach
  • Szkolenie w Siedlcach

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start PLUS”  / Działania Projektu „Lepszy Start PLUS”  / Szkolenie w Siedlcach  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1091 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki