Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W na terenie gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T

Projekt pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W na terenie gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T.”

Oś priorytetowa 7 Rozwój regionalnego systemu transportowego
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa

Głównym założeniem projektu jest podniesienie stanu technicznego drogi pow nr 4403 W na terenie gminy Goworowo w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T.

Projekt realizowany w ramach I Projektu wiodącego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego. Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej stanowi strategiczną inwestycję dla zachowania właściwej komunikacji subregionu ostrołęckiego i woj. mazowieckiego z północną i południową częścią kraju.

Odcinek drogi pow nr 4403W, stanowi obszar łączący północną część subregionu ostrołęckiego m.in. z powiatem wyszkowskim, gdzie kontynuuje swój dalszy bieg droga 4403W i prowadzi do DK nr 8 – należącej do sieci TEN-T.

Pow wyszkowski planuje przebudowę odcinka tej drogi na swoim terenie do włączenia do DK nr 8. Budowa drogi polega na zlokalizowaniu jej korytarza po lewej stronie linii kolejowej Tłuszcz – Ostrołęka bez konieczności dwukrotnego przekraczania tej linii. Droga na początku pokrywa się z istniejącą jezdnią, następnie przebiega równolegle do linii kolejowej, głównie w pasie kolejowym i kończy się na istniejącym skrzyżowaniu z drogą krajową nr 60 Ciechanów - Ostrów Maz.

Projektowana droga będzie posiadała jezdnię o szerokości 6,0 m i pas pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m. Wydzielone zostaną pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1m za projektowanym poboczem utwardzonym oraz szerokości 1,25 m po stronie przeciwnej. Zakresie rozbudowy drogi obejmuje min: wybudowanie nowej drogi z pasem pieszo rowerowym,poszerzenie przejazdu kolejowego na wysokości miejscowości Góry i Ponikiew Duża, zlikwidowanie przejazdu kolejowego na wysokości miejscowości Ponikiew Mała,przebudowanie skrzyżowania z drogą krajową nr 60 na rondo, ukształtowanie skrzyżowań z drogami poprzecznymi, wybudowanie przepustów, wykonanie oświetlenia na rondzie i dojazdach.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy i przedsiębiorcy woj maz zainteresowani dostępem do trasy szybkiego ruchu.

Całkowita wartość Projektu – 16 880 793,99 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR - 10 013 396,24 PLN


Beneficjent Powiat Ostrołęcki


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nawigacja

Droga powiatowa nr 4403W  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1451 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki