Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

  • Logo programu regionalnego

Indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy

W ramach działań projektowych „Lepszy Start Plus” finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” dnia 13 września 2017r. rozpoczęły się  indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy, w których uczestniczy  4 wychowanków pieczy zastępczej i 6 osób z niepełnosprawnością. Zajęcia z pośrednikiem pracy mają na celu udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, pozyskiwania ofert pracy odpowiadających kwalifikacjom i predyspozycjom, informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

  • data: 2017-09-22
  • Indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy
  • Indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy
  • Indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start PLUS”  / Działania Projektu „Lepszy Start PLUS”  / Indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1042 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki