Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 27 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Projekt "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"

Starosta Ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych w projekcie zasad, warunków i możliwości  realizacji przedmiotowego programu w 2019 roku. Konsultacje potrwają od 16 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.

Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

- elektronicznie na adres: promocja@powiatostrolecki.pl
- pisemnie na adres: Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, a nie data stempla pocztowego.
- faxem nr. 29 764 32 81,
- osobiście w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, pok. 35, 36 II piętro.

 

  • data: 2018-11-16

Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 9 marca 2018 roku podjął uchwałę nr 691/2018 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wybrano oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku z zakresu:

 

  • data: 2018-03-12

Uchwała Nr 689/2018 Zarządu Powiatu w Ostrołęce

W dniu 5 marca 2018 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Opublikowano dn. 6.03.2018r.

 

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej

Opublikowano dn. 28.02.2018r.

 

Ogłoszenie konkursu ofert

Informujemy, że w dniu 8 stycznia 2018 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 650/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Oferty wypełnione pismem maszynowym wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 12.02.2018 r. do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5, II piętro p. 35 bądź przekazać pocztą na wskazany wyżej adres. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Starostwa lub data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Opublikowano dn. 08.01.2018r.

 

Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Informujemy, że w dniu 20 grudnia br. Uchwałą Nr XL/301/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce uchwalono "Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".

Opublikowano dn. 20.12.2017r.

Nawigacja

Organizacje pozarządowe  / Informacje  / Rok 2018  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2439 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki