Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 23 Lipca 2019

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • WSAP
 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Nowe drogi

Powiat ostrołęcki dokonał odbioru kolejnej inwestycji, tym razem w gminie Rzekuń, gdzie  oddano odbudowaną drogę Dzbenin – Tobolice.

- Zadanie dotyczące odbudowy drogi  na  odcinku Dzbenin - Tobolice to jedno z większych zadań  drogowych, jakie realizowaliśmy w 2016 roku – mówił Krzysztof Parzychowski, wicestarosta. - Był to dobry rok i obfitował w inwestycje nie tylko na terenie gminy Rzekuń ale również  gmin: Myszyniec, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Kadzidło, Lelis i Łyse.

Na rozbudowę drogi uzyskano dofinansowanie ze środków klęskowych będących w dyspozycji Wojewody Mazowieckiego w wysokości ponad 2,5 mln zł. Odbudowany odcinek liczy ponad 3 km, a całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 3,2 mln zł.

Do ważniejszych inwestycji oddanych jesienią tego roku należy również odcinek  Kadzidło-Łyse-Łączki, który zrealizowanych został w  ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Koszty w wysokości blisko 2,5 mln złotych pokryła gmina Łyse, budowę wsparł także zakład JBB Łyse w wysokości 70 tys. zł. Dzięki wspólnym działaniom rozbudowano prawie 10 km drogi, wybudowano ponad 1 100 m chodników. Powstało także 9 km ścieżek pieszo-rowerowych. Inwestycja kosztowała ponad 6.5 mln zł.

XXVII sesja Rady Powiatu

22 grudnia odbyła się ostatnia w roku 2016 sesja Rady Powiatu. Wyjątkowo odbyła się w karczmie „Nowa Ostoja”. Radni podjęli uchwałę dotyczącą budżetu na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029, wręczono nagrody starosty, a także podzielono się opłatkiem.

Podczas XXVII sesji radni powiatowi podjęli najważniejszą w roku uchwałę, czyli tę odnoszącą się do budżetu na przyszły rok.

 • Dochody na rok 2017 planowane są w kwocie blisko 80 mln, zaś wydatki na ok. 84 mln, planowany deficyt wyniesie więc trochę ponad 4 mln złotych – mówił Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki. - Największe wydatki będą związane z inwestycjami w zakresie transportu i łączności oraz wychowania i oświaty.

Wśród planowanych inwestycji majątkowych znalazły się:

 • kontynuacja budowy placówki opiekuńczo-wychowaczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu, koszt 608 000 zł,
 • budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego, koszt 546 250 zł,
 • termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, koszt 325 959 zł,
 • remont i aranżacja pomieszczeń budynku przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce, koszt 750 000 zł.

Radni podjęli uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029, a także zapoznali się z informacją o stanie środowiska na terenie województwa mazowieckiego.

Podczas sesji wręczono doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego, a otrzymało je pięcioro twórców i artystów: Halina Bartnicka, Czesław Drząszcz, Sabina Malinowska, Kazimierz Nurczyk i Stanisław Ropiak. Starosta wyróżnił także sportowców: Tomasza Jóźwiaka – trenera drużyn koszykówki, Kamila Ziemka, który zajął I miejsce w Mistrzostwach Polski AZS w boksie oraz Kingę Kot, która zdobyła II miejsce w karate w Mistrzostwach Europy.

Grudniowa sesja była także okazją do świątecznego spotkania radnych, podzielenia się opłatkiem i wspólnego kolędowania.

Nagrody Starosty Ostrołęckiego przyznane

22 grudnia Starosta Ostrołęcki uhonorował nagrodami osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla regionu. Nagrody starosty są przyznawane od 2002 roku i otrzymują je osoby, które działają na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, sztuki i promocji powiatu ostrołęckiego. W tym roku trafiły do pięciu osób.

Nagrody Starosty za rok 2016 otrzymali: 

Halina Bartnicka – artystka ludowa z gminy Łyse. Mieszka w Lipnikach. Wychowywała się wśród żywej tradycji i kultury regionu kurpiowskiego. Po swojej mamie przejęła zdolności artystyczne, a w niektórych z nich, takich jak tworzenie palm kurpiowskich, wieńców dożynkowych czy szyciu strojów regionalnych doszła wręcz do perfekcji. Sięga do wspomnień z dzieciństwa, by świadczyć i podtrzymywać tradycję minionych pokoleń Kurpiów. Przez szereg lat udzielała się społecznie, przekazując swoją wiedzę młodszym pokoleniom, czy to na lekcjach w szkole, czy też na przeglądach. Spod ręki Haliny Bartnickiej wyszedł niemal co drugi strój kurpiowski, które dziś można podziwiać na uroczystościach szkolnych czy kościelnych w Lipnikach. Swoje wyroby prezentuje także w Warszawie. Spotkania z artystką organizowane były w Hotelu Mariott, Galerii Mizio na Pradze i w restauracjach Magdy Gessler. Palmy kurpiowskie autorstwa Haliny Bartnickiej zajmują corocznie czołowe miejsca w Konkursie na najpiękniejszą palmę kurpiowską w Łysych.

Czesław Drząszcz – to utalentowany harmonista samouk. Grania uczył się ze słuchu. Już jako kilkuletni chłopiec grał w rodzinnej kapeli na weselach i potańcówkach. Kapela Drząszczów była niegdyś jedną z najsłynniejszych na Kurpiach. Od przeszło czterdziestu lat jest związany z wcześniej Gminnym Ośrodkiem Kultury, obecnie Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu. Wielokrotnie z powodzeniem brał udział w konkursach regionalnych, ponadregionalnych i ogólnopolskich. Zdobywał czołowe miejsca na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie, Mazowieckim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych czy  też Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych w Ostrołęce. Niejednokrotnie w mediach ogólnopolskich prezentował kurpiowską muzykę ludową oraz opowiadał o regionalnych zwyczajach i obrzędach. Wraz z Zespołem Folklorystycznym „Kurpiowszczyzna” brał udział w występach w Szwecji, Danii, Niemczech, Francji. Czesław Drząszcz bierze udział  w licznych warsztatach etnograficznych i zajęciach w Szkole Rzemiosła Artystycznego, gdzie uczy gry na harmonii pedałowej. Został wyróżniony honorową odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej.”

Sabina Elżbieta Malinowska – ostrołęczanka, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce. W zawodzie bibliotekarskim pracuje od 40 lat. Działaczka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki czy Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce. Redaktorka wielu publikacji. Jest głównym organizatorem Festiwalu Literackiego im. Edwarda Kupiszewskiego Qpiszewiada, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego, konkursów literackich i poetyckich dla dzieci i młodzieży, takich jak „Kurpie Zielone w literaturze” czy „Pierwszy krok  w poezję” oraz wieczorów literackich w Arce. Jest inicjatorką spotkań promujących kulturę i historię regionu: „Nad Narwią, nad Chachłuzą”, „Spotkania z Kurpiami”, „Ulicami wspomnień”. Od 2003 roku wspólnie z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla nieletnich w Laskowcu organizuje Ogólnopolski Konkurs Literacki „Ścieżki mojego świata”. Sabina Malinowska została wyróżniona między innymi Brązowym Medalem Gloria Artis, Złotym Krzyżem Zasługi i odznaczeniem „Za zasługi dla miasta Ostrołęki.”

Kazimierz Nurczyk – rzeźbiarz z Chudka w gminie Kadzidło. Przez długie lata pracował  w górnictwie. W 1987 roku wyjechał do Indii, gdzie był zatrudniony przy budowie kopalni. Tam też zainspirowany hinduską kulturą i sztuką, stworzył swoją pierwszą rzeźbę. Od tamtej powstały setki prac rzeźbiarskich. Kazimierz Nurczyk przekazuje swoje umiejętności na licznych warsztatach, w tym na „Ginących zawodach” w Kadzidle, w których bierze udział od 2007 roku, plenerach i pokazach. Uczestniczy w licznych imprezach regionalnych. To także uzdolniony malarz, jego obrazy można było podziwiać w Galerii w Pile. Może się także poszczycić wieloma wystawami w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie. Rzeźbiarz udziela się społecznie. Jest między innymi członkiem Związku Kurpiów, współpracuje ze Stowarzyszeniem Artystów Kurpiowskich i Stowarzyszeniem Twórców Ludowych. Został wyróżniony nagrodą Kurpika w 2008 roku, otrzymał także Medal „Pro Masovia”, odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej” oraz Medal „Zasłużony dla Cepelii”.

Stanisław Ropiak – pochodzi z artystycznej myszynieckiej rodziny, a talent odziedziczył po mamie Annie Ropiak. Od najmłodszych lat był zafascynowany wycinaniem leluj i lepieniem byśków. Swoją pierwszą samodzielną wycinankę zrobił w wieku 10 lat. Wykonując pieczywo obrzędowe lub bukiety, stara się odwoływać i zachowywać tradycyjne formy. Stanisław Ropiak chętnie uczestniczy w warsztatach, zajęciach i pokazach, na których prezentuje pieczywo obrzędowe, wycinanki i pisanki. Co roku bierze udział w warsztatach etnograficznych „Ginące zawody”, „Idą święta” odbywające się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, czy konkursie „Rękodzieło wsi kurpiowskiej”, gdzie zajmuje czołowe miejsca. Jest jednym z nielicznych twórców ludowych mężczyzn, którzy wykonują wycinanki i bukiety. Jego prace można było podziwiać na wystawach w galeriach i muzeach w Ostrołęce, Nowogrodzie, Węgorzewie, Myszyńcu i Lublinie. Został wyróżniony Medalem „Pro Masovia” i Dyplomem honorowym za zasługi dla zachowania dorobku kultury polskiej.

Mówimy po kurpiowsku

Związek Kurpiów zakończył realizację projektu „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa na przykładzie gwary kurpiowskiej.” 19 grudnia w Kadzidle rozdano nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie na kurpiowską gadkę i opowiadanie. 

- Nasza organizacja od lat prowadzi rozliczne działania na rzecz zachowania mowy Kurpiów – mówi Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów. - Współpracujemy w tym zakresie z prof. Jerzym Rubachem, który jest autorem książki „Zasady pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego". To także ścisła współpraca z nauczycielami i animatorami kultury na terenie naszego regionu.

Efektem tej współpracy jest m.in. wydany w tym roku "Podręcznik z ćwiczeniami do nauki dialektu kurpiowskiego” autorstwa dwóch nauczycielek: Ireny Bachmury i Danuty Staszewskiej. To także lekcje, które w sposób regularny odbywają się m.in. w szkołach gminy Kadzidło, która była pierwszym samorządem, wprowadzającym zajęcia z edukacji regionalnej. Praca na rzecz zachowania i popularyzowania gwary kurpiowskiej to także liczne warsztaty, kursy i zajęcia.

- Staramy się współpracować w zakresie ochrony mowy Kurpiów z samorządami, tu należy wymienić gminę Kadzidło, gminę Lelis, to także Powiat Ostrołęcki i Miasto Ostrołęka, a mamy nadzieję, że tych samorządów będzie przybywać – mówi Mirosław Grzyb. - To także współpraca z Kuratorium w Ostrołęce czy Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

19 grudnia Związek Kurpiów zakończył realizację projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa na przykładzie gwary kurpiowskiej.” Projekt zakończył się w Kadzidle wręczeniem nagród dla zwycięzców konkursu na kurpiowską gadkę i opowiadanie. Bezkonkurencyjni okazali się młodzi Kurpie z Kadzidła, którzy uczą się gwary, tańców i pieśni pod okiem Haliny Cichoń. Główne nagrody trafiły do: Oliwii Mróz, Klaudii Mróz, Nikoli Bakuły i Julii Bożomańskiej.

- Nie byłoby możliwości przekazywania wiedzy dzieciom i młodzieży, gdyby nie angażowało się w to wielu życzliwych ludzi – dodaje prezes Związku Kurpiów. - Są to samorządowcy, nauczyciele, regionaliści, artyści i twórcy ludowi, którym serdecznie dziękujemy.   

Transmisja XXVII Sesji Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że mogą Państwo obejrzeć transmisję XXVII Sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. Transmisja dostępna jest TUTAJ.

Wesołych świąt

Życzenia radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego, pełnych spokoju
i rodzinnego ciepła, a w Nowym Roku wiele pomyślności i szczęścia

składają, łącząc wyrazy życzliwości

Przewodniczący Rady Powiatu - Krzysztof Mróz

Starosta Ostrołęcki - Stanisław Kubeł

Wicestarosta - Krzysztof Parzychowski

Polsko-ukraińskie inwestycje

13 i 14 grudnia w powiecie ostrołęckim gościła delegacja z Ukrainy. Wśród gości był Vadym Kondratyuk, burmistrz Sokalskiej Rady Miejskiej oraz Oemaynobuek Mukola, wicestarosta Rejonu Sokalskiego. Goście spotkali się z władzami powiatu oraz włodarzami gmin.

Sokal to ponad dwudziestotysięczne ukraińskie miasto. Leży nad Bugiem w obwodzie lwowskim około 20 km od granicy polsko-ukraińskiej.

-

Po zmianach administracyjnych, jakie nas czekają, nasze miasto będzie liczyło ponad 50 tysięcy mieszkańców – mówił Vadym Kondratyuk. - Powoli nasza gospodarka zaczyna się rozwijać i zaczynamy myśleć o inwestycjach, których nie mogliśmy realizować jeszcze kilka lat temu. Potrzebni nam są partnerzy z Polski w różnych dziedzinach. Władze powiatu ostrołęckiego to bardzo mili, otwarci ludzie, chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, rzadko takich można spotkać. Zapoznaliśmy się z inwestycjami na terenie kilku gmin i spodziewam się, że nasza współpraca będzie ściślejsza. Widać, że wasze miejscowości kwitną i zmieniają się na lepsze, wprowadzane są nowe technologie, my też pragniemy takie u siebie wprowadzać, chcemy zdążać ku lepszemu. 

Powiat ostrołęcki od lat współpracuje z rejonem Sokal na Ukrainie oraz rejonem Alytus na Litwie. Dotychczas współpraca ta polegała głównie na wymianie doświadczeń przy okazji spotkań, głównie podczas uroczystości  kulturalno – patriotycznych. Teraz ma się to zmienić i przerodzić w bardziej namacalne działania. Ukraińska delegacja była zainteresowana polskimi rozwiązaniami dotyczącymi wodociągów, oczyszczalni, dróg, a także oświetlenia. Stąd spotkanie z władzami Myszyńca, gminy Lelis oraz Rzekuń.

- Staraliśmy się zaprezentować naszym partnerom z Ukrainy najważniejsze inwestycje na terenie powiatu oraz gmin – mówił Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki. - Mam nadzieję, że w przyszłości zostanie to przekute na wspólne działania i aplikowanie środków na realizację inwestycji.

Ukraina ma obecnie najbardziej rozwiniętą współpracę międzyregionalną z Polską. Niemal wszystkie regiony obu państw zawarły porozumienia o współpracy. Podstawowym warunkiem dla dalszego rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy międzyregionalnej i transgranicznej jest skuteczność wykorzystania środków finansowych UE na rozwój regionów. Instrumentem takiej współpracy dla władz lokalnych i samorządowych Ukrainy i Polski jest realizacja wspólnych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 oraz 2014-2020 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Jak wynika z zapowiedzi, wiosną mają zostać zawarte z partnerami ukraińskimi odpowiednie porozumienia, które pozwolą na podejmowanie działań inwestycyjnych.

- Celem naszej wizyty jest zacieśnienie współpracy między naszym miastem a waszym powiatem i gminami, chcemy wspólnie z polskimi samorządami realizować projekty na różnych płaszczyznach gospodarki, od oczyszczalni ścieków po nowoczesne oświetlenie - mówił Vadym Kondratyuk, burmistrz Sokalskiej Rady Miejskiej.

XXVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 22 grudnia 2016 roku została zwołana XXVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w "Nowej Ostoi" w Ostrołęce, ul. Stacha Konwy 3 o godz. 10.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
 4. Wręczenie Dorocznych Nagród Starosty Ostrołęckiego za 2016 rok.
 5. Wręczenie Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.
 6. Zapoznanie z „Informacją o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego”.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017 – 2029,
 • uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2017 rok,
 • udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2029,
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016r.

8. Rozpatrzenie ponowionej skargi na dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

11. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Powiatu.

Ekspresowe, bezpłatne porady konsumenckie online w okresie świątecznym

Informujemy, że Fundacja Konsumentów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich uruchomiła platformę porady.konsumenci.org, gdzie udzielane są bezpłatne porady konsumenckie online. Projekt uzupełnia działanie Infolinii Konsumenckiej 801 440 220. W najpopularniejszych sprawach związanych z zakupami towarów poradę prawną możesz otrzymać nawet w kilka minut.
Więcej na stronie: konsumenci.org

Najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe

Powiat Ostrołęcki był jednym z organizatorów konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, który rozstrzygnięto 10 grudnia. Na konkurs wpłynęło blisko 40 prac.

Organizatorami konkursu oprócz Powiatu Ostrołęckiego byli: Muzeum Kultury Kurpiowskiej oraz Związek Kurpiów. Szopki zostały podzielone na trzy kategorie: klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne. Na konkurs zgłoszono 37 prac. Przedstawiały nie tylko scenę narodzenia Jezusa, ale także zawierały elementy nawiązujące do kultury kurpiowskiej oraz polskiej symboliki narodowej.    

10 grudnia w Muzeum Kultury Kurpiowskiej wręczono zwycięzcom konkursu atrakcyjne nagrody. Prace można podziwiać na wystawie pokonkursowej. Szopki oceniła komisja konkursowa w składzie: Maria Samsel, Grażyna Talarek, Iwona Choroszewska-Zyśk oraz Irena Łoniewska, która przyznała nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:

Kategoria I – szkoła podstawowa (kl. I-III) (14 prac)

I nagroda:

1. Aleksandra Krukowska, kl. II, Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach,

2. Julia Więcek, kl. III, Szkoła Podstawowa w Łysych,

II nagroda:

1. Patryk Trzcinka, kl. III, Szkoła Podstawowa w Łysych,

III nagroda:

1. Marta Gajek, kl. III, Zespół Szkół w Zawadach,

2. Julia Michalak, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrołęce,

Wyróżnienie:

1. Amelia Wierzba, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrołęce ,

2. Zuzanna Niedźwiecka, kl. III, Zespół Szkół w Zawadach,

3. Kornelia Gromek, kl. II, Szkoła Podstawowa w Nasiadkach,

4. Michalina Kobus, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrołęce,

 

Kategoria II – szkoła podstawowa (kl. IV-VI) (18 prac)

I nagroda:

1. Łukasz Kaczyński, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Nasiadkach,

II nagroda:

1. Maja Faustyna Chilarska, kl. V, Szkoła Podstawowa w Rzekuniu,

2. Mateusz Rosiński, kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Długosiodle,

III nagroda:

1. Sandra Szmigiel, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach,

2. Kinga Pędzich, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Nasiadkach,

Kategoria III – gimnazjum (5 prac)

I, II i III nagroda - nie przyznano

Wyróżnienie:

1. Klaudia Zalewska, Niepubliczne Gimnazjum,

2. Wiktoria Ciborowska, Kolorowa Szkoła.


Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy, zachęcamy także do udziału w kolejnych konkursach.

IV Turniej Piłki Siatkowej pod Patronatem Starosty Ostrołęckiego

W dniu 9 grudnia br. w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu został rozegrany IV Turniej Piłki Siatkowej pod Patronatem Starosty Ostrołęckiego . Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny mieszane: reprezantacja Urzędu Miasta i Gminy w Myszyńcu, uczniowie z Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu, przedstawiciele stowarzyszenia "Rycerze Kolumba" oraz drużyna Powiatu Ostrołęckiego.

Po kilkugodzinnej wyrównanej rywalizacji zwyciężyła drużyna Powiatu Ostrołęckiego. Nagrodzeni zostali również zawodnicy wyróżniający się grą na pozycjach: rozgrywający, atakujący, blokujący i zagrywający. Natomiast tytuł najwszechstronniejszego zawodnika zdobył Roman Czachowski z Powiatu Ostrołęckiego.

Zwroty konsumenckie

Zbliżają się święta i towarzyszący im ferwor zakupów. Kuszą nas promocje oraz  wyprzedaże i coraz więcej pieniędzy wydajemy na prezenty. Niestety nie zawsze trafiamy
w gust i potrzeby obdarowanego. I chociaż świadomość konsumencka regularnie wrasta, to nadal nie do końca wiemy, kiedy możemy towar zwrócić, a kiedy nie. W okresie okołoświątecznym bardzo często konsumenci zadają mi pytanie: dlaczego sprzedawca odmówił przyjęcia zwrotu towaru, skoro mam do tego prawo? Również sprzedawcy mają
w tej kwestii wiele wątpliwości i nie potrafią właściwie uargumentować swojego stanowiska w sprawie.

Co o zwrotach mówi prawo?

Możliwość zwrotu towaru zależy od tego, w jaki sposób dokonaliśmy zakupu. Przepisy odmiennie kształtują konsumenckie uprawnienie „zwrotu towaru” w zależności od tego czy zakup miał miejsce w sklepie stacjonarnym, czy dokonano go na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

            Jeśli chodzi o umowy zawierane w sklepach stacjonarnych, to prawo nie nakłada na sprzedawcę obowiązku przyjęcia zwrotu towaru niewadliwego. Niestety kupujący często mylnie utożsamiają ze sprzedażą stacjonarną termin 14 dni na dokonanie zwrotu, który w tym przypadku nie ma zastosowania. Wyłącznie dobrą wolą sprzedawcy lub elementem prowadzonej przez niego polityki sprzedażowej jest możliwość zwrotu towaru lub jego wymiany na inny w określonym przez sklep terminie. Taką praktykę często stosują sieciowe sklepy odzieżowe precyzując dodatkowe uprawnienie konsumenckie w swoim regulaminie. Jeśli mamy wątpliwości, czy sklep akceptuje zwroty warto zapytać o to sprzedawcę przed dokonaniem zakupu i ewentualnie poprosić go o odpowiednią adnotację na dokumencie sprzedaży, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych nieporozumień w tym zakresie.

            W przypadku umów zawieranych na odległość (zakupy internetowe, zamówienia telefoniczne) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (zakupy podczas prezentacji, pokazów lub od akwizytora) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Do zachowania ustawowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do zwrotu towaru, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia, zwrócić konsumentowi dokonane płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy). Taki sam termin ma konsument na odesłanie rzeczy przedsiębiorcy.

            Podsumowując, zwrot towaru przysługuje wyłącznie, gdy konsument dokonuje zakupów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, a wyjątkowo w związku z zakupami stacjonarnymi, gdy taką możliwość z własnej woli zagwarantuje mu sprzedawca. Co ważne, instytucji zwrotu towaru bez przyczyny nie należy mylić z odstąpieniem od umowy, gdy towar okaże się wadliwy. Wówczas mamy do czynienia z reklamacją towaru obarczonego wadą i postępowanie odbywa się ona na zasadach rękojmi lub w trybie gwarancyjnym.

Starosta ostrołęcki na Ukrainie

29 listopada Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki wziął udział w forum samorządowym w Charkowie. Spotkanie było organizowane w ramach programu "Wsparcie Demokracji 2016".

25 i 26 listopada br. Powiat Ostrołęcki gościł delegację z Ukrainy, która wzięła między innymi udział w Kongresie Regionalizmu Kurpiowskiego oraz zwiedziła zakłady JBB w Łysych. Kilka dni później starosta ostrołęcki wyjechał do Charkowa na Ukrainę, aby wziąć udział w forum samorządowym, na którym mówił o  finansach publicznych oraz konstrukcji budżetów jednostek samorządów terytorialnych. Prezentował także doświadczenia w budowaniu efektywnych mostów komunikacyjnych pomiędzy samorządem a organizacjami społecznymi, w aktywizowaniu mieszkańców i zachęcaniu do udziału w życiu publicznym. Stanisław Kubeł uczestniczył w licznych spotkaniach i konsultacjach z ukraińskimi samorządowcami. Forum, w którym wziął udział starosta ostrołęcki odbyło się w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2016”.    

Powrót na Kurpie

2 grudnia w Krobi w gminie Kadzidło wystąpił Raphael Rogiński, który grał na gitarze i towarzyszył wyjątkowej solistce – Genowefie Lenarcik, córce słynnego śpiewaka kurpiowskiego Stanisława Brzozowego, która po latach wystąpiła przed rodzimą publicznością.

Genowefa Lenarcik od lat mieszka w lubelskim. Talent odziedziczyła po ojcu, którego śpiew podziwiali nie tylko zwykli słuchacze, ale także etnomuzykolodzy i badacze. Jej śpiew charakteryzuje się  tzw. „kulasikami”, których uczył ją ojciec. „Kulasiki” to specyficzne zakończenia fraz, opisane przez prof. Jana Stęszewskiego jako „przeskakiwanie głosu w falset”, a przez prof. Piotra Dahliga jako „jodłująca maniera zamykania strofki”. Genowefa Lenarcik jest postacią niezwykle znaną w środowisku, które pasjonuje się tradycyjną muzyką i folklorem. Z Raphaelem Rogińskim stworzyła projekt zwany „Żywizna”, co oznacza naturę. Koncert w Krobi był wyjątkowy, gdyż Genowefa Lenarcik  właśnie tu się urodziła w 1940 roku. Na widowni zasiadła jej rodzina, znajomi i wielbiciele talentu. Wśród publiczności niemalże wszyscy byli w strojach ludowych. Nie mogło zabraknąć wspólnych śpiewów. Obok artystki wystąpiła także jej siostra, która niegdyś była główną solistką w zespole „Kurpianka”. Byli członkowie zespołów ludowych, twórcy ludowi, a także kapela Pawła Łaszczycha.

Pomimo kurpiowskiej tematyki, swojskiej mowy i znanych melodii, niewątpliwie w ten grudniowy wieczór w Krobi czuło się atmosferę wielkiego artystycznego świata.

Wojewoda o oświacie

5 grudnia Starosta Ostrołęcki wziął udział w spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim. Głównym tematem spotkania była planowana reforma w systemie edukacji.

Poniedziałkowe spotkanie w Ostrołęce było jednym z wielu, które odbył Wojewoda Mazowiecki.  Podczas dwutygodniowych konsultacji odwiedził m.in. Siedlce, Radom i Płońsk. Podczas konferencji samorządowcy zgłaszali wątpliwości związane z reformą edukacji. Najczęściej poruszane tematy dotyczyły kosztów oraz kwestii techniczno-organizacyjnych wprowadzania reformy.

- Chcemy być partnerem dla samorządowców - powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki. - W trakcie cyklu spotkań odpowiadaliśmy i będziemy nadal odpowiadać na wszystkie pytania przez nich zgłaszane. Celem reformy jest poprawa jakości kształcenia - będzie to możliwe, jeśli wszyscy zaangażujemy się we wprowadzanie zmian w polskiej edukacji.

Wojewodzie towarzyszyła m.in. Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, która również zapewniała o pomocy samorządom i o szczególnej trosce o dobro uczniów.

- Spotkamy się indywidualnie z przedstawicielami gmin i powiatów – mówiła Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. - Zależy nam, aby przyjmowane rozwiązania, wynikające z reformy edukacji, miały przede wszystkim na uwadze dobro uczniów.

Szczegółowe informacje na temat reformy edukacji można znaleźć na uruchomionej przez  Ministerstwo Edukacji stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl.

Święto honorowych dawców krwi

Od kilkunastu lat honorowi dawcy krwi z regionu spotykają się, aby podsumować swoją działalność. Jest to okazja do podziękowania za to, iż oddając krew niejednokrotnie ratują ludzkie życie.

Do tej pory nie udało się wyprodukować substancji, która zastąpiłaby lek, jakim jest ludzka krew. A jak jest on cenny przekonali się ci, którzy z powodu choroby musieli z niego korzystać. Krew może oddać każdy, kto ma od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg, przeszedł pozytywnie badanie lekarskie i  przedstawi dokument tożsamości. Na ten gest decydują się jednak nieliczni, co tym bardziej skłania do wyrazów szacunku dla tych, którzy oddają krew regularnie w ciągu roku.   

3 grudnia w Ostrołęckim Centrum Kultury spotkali się honorowi dawcy krwi z regionu. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego oraz zespół Strefa 51. Była to wyjątkowa okazja do podziękowań, wręczenia medali, odznak i nagród. Wyróżnionych zostało ponad 70 osób i instytucji, wśród nich znaleźli się również ci nagrodzenia przez Stanisława Kubła, starostę ostrołęckiego, który osobiście ufundowane nagrody wręczył. Byli to honorowi dawcy, którzy kilkadziesiąt lat systematycznie oddają krew 4-6 razy  w roku: Dariusz Budny, Roman Mierzejewski i Norbert Sutuła.

Nie była to jedyna okazja, która miała przybliżyć ideę honorowego krwiodawstwa. 6 grudnia Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zakładzie Karnym w Przytułach Starych zorganizował spotkanie na terenie jednostki. Podczas uroczystości zostały m.in. wręczone odznaczenia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Powiat Ostrołęcki wsparł również tę inicjatywę.

Idą święta

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, jak co roku zaprosiło na przedświąteczne warsztaty. W dobie gotowych ozdób choinkowych, lampek i świecidełek dużym zainteresowaniem cieszyła się nauka robienia łańcucha ze słomy czy wypiekanie pierników.

Warsztaty odbyły się 4 grudnia i skierowane były do całych rodzin. Byli więc tatusiowie, mamusie, babcie, dziadkowie i oczywiście  dzieci, które tłumnie oblegały stoły instruktorów i twórców ludowych. Każdy wychodził zadowolony ze świąteczną kartką, którą sam wykonał, z szopką, bibułkowymi bombkami, aniołkami i łańcuchami. Samemu też można było wykonać byśka. Na wszystkich chętnych czekali doświadczeni pracownicy Muzeum, a także twórcy ludowi. Była Czesława Kaczyńska, Wiesława Bogdańska, Stanisław Ropiak, Wiesław Staśkiewicz, Teresa Niedźwiedzka, Czesława Marchewka, Halina Pajka, Elżbieta Prusaczyk oraz Wiesław Kuskowski. Po całym dziedzińcu Muzeum rozchodził się świąteczny zapach pierniczków korzennych, które później dzieci dekorowały lukrem i ozdobami.

Podczas warsztatów można było obejrzeć wystawę szopek krakowskich i wziąć udział w teście wiedzy na ich temat. Na wszystkich, którzy przybyli, czekał także Mikołaj z workiem słodkości.

Jesienne gotowanie

Gospodynie z Dylewa przypomniały tradycyjne potrawy, które przyrządzało się niegdyś na Kurpiach jesienną i zimową porą.

        Jesienią nie mogło zabraknąć w kurpiowskiej kuchni grzybów – przekonywała Czesława Kaczyńska,  prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich. - Była oczywiście też kiszona kapusta wykorzystywana w wielu przepisach.

1 grudnia panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dylewie zorganizowały spotkanie, które miało przypomnieć i ocalić przynajmniej niewielką część naszego dziedzictwa, tym razem kulinarnego. Z tych wspomnień powstała wspaniała, aromatyczna kapusta na gęsinie. Gęsi niegdyś na Kurpiach hodowano głównie na sprzedaż. Bogatsi zabijali jednak czasami gęś lub kaczkę. Z krwi gotowano „sary barsc”, zaś gęsinę pieczono przeważnie w piecach. Jak się okazało, jest także wyśmienita w kapuście z kaszą. 

Gospodynie przyrządziły także grzyby na zakwasie. Grzyby od zawsze były używane przez Kurpiów. Zbierano je w okolicznych lasach. Głównie suszono w piecu po chlebie - krojone lub w całości. Robiono to także na słońcu, wtedy tworzono wianki z grzybów nawleczonych na lniane nici. Suszono prawdziwki, „pępki” (czyli maślaki), podgrzybki i sitarze. Gorsze gatunki pozostawiano dla siebie, a lepsze sprzedawano. Jak podawał Wójcicki, Kurpie „wiele grzybów suszonych dowożą Warszawie”. Udało się gospodyniom z Dylewa wskrzesić potrawę, o której pisał w 1936 roku Adam Chętnik, że wyszła z użycia. Jak podawał, potrawa ta była znana już ok. roku 1870. Do rzadkiego kapuśniaku krajano grzyby, przeważnie prawdziwki lub „pępki” i gotowano razem jako zupę do chleba. Kapuśniak taki zabielano śmietaną lub mlekiem.

Na deser nie mogło zabraknąć w Dylewie pempuchów, czyli placków, które podano z borówkami i żurawiną.

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wybrana została oferta złożona przez Fundację HONESTE VIVERE z Warszawy.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Myszyńcu  po raz drugi wzięła udział w zorganizowanej przez fundację „Po drugie” Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W tym roku przez pierwsze 19 dni listopada odbywały  się różnorodne działania pod hasłem walki z głodem i niedożywieniem.

W kampanię zaangażowało się 6 pracowników poradni ( 3 psychologów, 2 pedagogów i 1 logopeda). W sumie odbyło się 14 wydarzeń promujących profilaktykę przeciw przemocy i cyberprzemocy  oraz  zasad zdrowego odżywania, z uwzględnieniem skutków marnowania żywności. Ponadto w siedzibie poradni i punktach terenowych powstały 4 gazetki  ścienne. Zwrócono w nich szczególną uwagę na nową piramidę  żywieniową, problem otyłości wśród dzieci i młodzieży   oraz kluczową rolę ruchu w dbaniu o swoje zdrowie. Jedna z gazetek dotyczyła praw dzieci. Jak wynika z naszych obserwacji jest ciągła potrzeba edukowania dzieci i młodzieży w tak najistotniejszych  dla nich kwestiach. Autorkami gazetek są psycholodzy Katarzyna Bil i Edyta Gers, pedagog Agnieszka Golon oraz logopeda Teresa Podkowińska.

W ramach kampanii  odbyło się  również spotkanie z dietetykiem – p. Sylwią Szewczyk z Poradni Dietetycznej w Ostrołęce, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na wpływ diety na ogólne funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Obecni na spotkaniu dorośli   mieli możliwość skorzystania z  bezpłatnych  indywidualnych  konsultacji.

Pracownicy poradni od lat zwracają szczególną uwagę na działania profilaktyczne wśród najmłodszych. I właśnie do dziec z przedszkola adresowane były warsztaty. Odbyły się one dwukrotnie w Gminnym Przedszkolu w Baranowie. Prowadząca je pedagog , Pani Agnieszka Golon wykorzystując różnorodne formy pracy zaktywizowała najmłodszych, aby uświadomić im rolę prawidłowych nawyków żywieniowych. W warsztatach wzięło udział 40 dzieci.

W Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, dzięki doskonałej współpracy z pedagog szkolną, Panią Beatą Nalewajk,  psycholog poradni , Pani Katarzyna Łada przeprowadziła warsztaty psychoedukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywania, z uwzględnieniem skutków marnowania żywności i zapobiegania. W sumie objęto nimi 477 osób. Również  udało się  w tej placówce przeprowadzić spotkanie z Panią Dietetyk.

Dzięki kolejnej efektywnej współpracy z pedagog szkolną , Panią Aldoną Gumkowską, w Zespole Szkół w Lelisie odbyły się zajęcia warstwowe z  dziećmi ze szkoły podstawowej,  młodzieżą  z gimnazjum i ze szkoły ponadgimnazjalnej dotyczące norm i zasad panujących w klasie i w szkole oraz zasad zdrowego odżywania. Prowadząca spotkania psycholog  Pani Katarzyna Łada objęła swoimi działaniami  84 osoby.

 W Publicznym Gimnazjum w Kadzidle , wszyscy uczniowie klas drugich wzięli udział w spotkaniach z pedagog , Panią Ewa Cyran-Kur. Zajęcia miały  na celu  podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, jej konsekwencji, roli świadków sytuacji związanych z tym zjawiskiem. W trakcie zajęć omówiono metodą dyskusji, burzy mózgów i mini wykładu zjawisko cyberprzemocy. Wyróżniono jego przejawy. Przekazano informacje o konsekwencjach wynikających z działań przemocowych, także dla sprawcy. Zwrócono szczególną uwagę na konstruktywne sposoby rozwiązywania tego typu problemów (m. in. szukanie pomocy u osób dorosłych , specjalistów a także instytucji pomocowych). W spotkaniu, wykorzystano film przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pt. „Gdzie jest Mimi?”. Wzięło w nim udział 73 uczniów.

W Zespole Szkół w Lipnikch, wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum także skorzystali z zajęć z pedagogiem Ewą Cyran-Kur. Zajęcia te mogły się odbyć  dzięki bardzo dobrej współpracy z pedagog szkolną, Panią Alicją Parzych. Młodzież w trakcie projekcji filmu „Gdzie jest Mimi” metodą dyskusji, burzy mózgów przyswoiła sobie wiadomości na temat cyberprzemocy oraz możliwości jej zapobiegania.  W spotkaniu wzięło udział 45 uczniów.

Podsumowując, tegoroczna Kampania 19 dni przeciw przemocy umożliwiła 564 dzieciom  zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania i skutkami marnowania żywności, młodzież miała okazję do poznania działań profilaktycznych związanych z przemocą a także zasadami zdrowego  żywienia ( było to 139 osób). Uczestniczący w spotkaniu z dietetyczką dorośli mogli zapoznać się z nową piramidą żywienia, poznać najważniejsze reguły żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ( 20 osób).

Wieczór pełen emocjonujących walk

Kurpiowska Kuźnia Mistrzów po raz kolejny wzbudziła duże zainteresowanie kibiców z całego regionu. W szesnastu walkach w różnych formułach sztuk walki nie zabrakło emocjonujących starć i sukcesów zawodników Fight Academy Ostrołęka. W walkach debiutantów udanie zaprezentowali się Mateusz Madrak i Jarosław Wronowski. Pierwszy z wymienionych pokonał Tomasz Niemirę z Academia Gorila Ostrów Mazowiecka, a drugi odniósł zwycięstwo nad Rafałem Żelazowskim z BKKK. W debiutach zwyciężali także: Bartosz Różański (Arrachion Mrągowo), Marcin Smulewicz i Michał Kowalski (obaj Akademia Lwa Warszawa), Paweł Stefaniak (Arrachion Mrągowo), Mateusz Joachimiak (Gimnazjon Apin Wyszków), Damian Bastek (Alliance Team Pisz). Najwięcej emocji przyniosły jednak walki wieczoru, na których wypełniły się trybuny hali w Wojciechowicach.

W pierwszej walce przez techniczny nokaut Piotr Bielak (Wahalla Mińsk Mazowiecki) w formule K1 pokonał Marka Romana (Akademia Lwa Warszawa). W drugiej walce w formule MMA Paweł Gocaliński (Arrachion Mrągowo) poprzez duszenie pokonał Pawła Synowieckiego (Alliance Team Pisz).

W formule low kick pierwszy z reprezentantów Fight Academy Rafał Marzewski decyzją sędziów pokonał Adriana Danna (Arrachion Mrągowo). W kolejnym pojedynku Daniel Strzemiński w walce K1 decyzją sędziów odniósł zwycięstwo nad Kubą Piaskowskim (Akademia Lwa Warszawa).

Podczas Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów okazję do zaprezentowania mieli także karatecy. Reprezentant gospodarzy Mateusz Parzych (Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin) musiał uznać wyższość Adama Kawki (Augustowski Klub Karate Kyokushin). Dużo emocji dostarczyła walka Piotra Golona (Fight Academy Ostrołęka), która w walce formule boks pokonał Jakuba Wilczyńskiego (Gimnazjon Apin Wyszków) już w pierwszej rundzie przez TKO.

W nagrodę Piotr Golon został wyróżniony najlepszym zawodnikiem Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów i odebrał okazały puchar z rąk wiceprezydent miasta Ostrołęki Grzegorza Płochy. Porażką zakończyła się za to walka MMA Krystiana Gnatkowskiego (Fight Academy Ostrołęka), który musiał uznać wyższość Bogana Buleckiego (Bambero Team Wyszków), przegrywając po zadanym ciosie już na początku walki. Wiele emocji dostarczyła walka wieczoru, w której reprezentant gospodarzy Aleksy Zienkiewicz pokonał Arkadiusza Romana (Akademia Lwa Warszawa) w formule K1. Po emocjonującej walce sędziowie jednogłośnie wskazali zwycięstwo zawodnika prowadzonego przez trenera Arkadiusza Ludwiczaka.

Sponsorami imprezy byli: Urząd Marszałkowski, Miasto Ostrołęka, Powiat Ostrołęcki, Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB, Piekarnia Kurpiowska Serafin, Radny Miasta Ostrołęka Grzegorz Milewski, Radny Miasta Ostrołęka Jan Rzewnicki, Prezes OLPP Paweł Stańczyk, Kuźnia - Klub Sportów Sylwetkowych, Pensjonat Wioletta, Moja-Ostroleka.pl, Telewizja Kablowa Esprit. Partnerem technicznym imprezy był MZOSTiT Ostrołęka.

Związek Kurpiów ma 20 lat!

Do licznych jubileuszy, które miały miejsce w ostatnim czasie, dopisać można jubileusz 20-lecia Związku Kurpiów, który świętowano 25 listopada w Baranowie. Rozpoczęto w ten sposób Kongres Regionalizmu Kurpiowskiego.

Związek Kurpiów istnieje od 1996 r. i jak lubią podkreślać niektórzy działacze, jest ideowym kontynuatorem Związku Puszczańskiego założonego w 1919 r. przez Adama Chętnika. Zrzesza osoby związane z regionem Puszczy Zielonej i Puszczy Białej, czy to poprzez urodzenie, czy poprzez zamieszkanie, czy też, a może przede wszystkim, umiłowanie kurpiowskiej ziemi.
Działalność Związku Kurpiów, który liczy dwadzieścia lat, jest bardzo szeroka. Jest inicjatorem i organizatorem Dni Kultury Kurpiowskiej, zredagował i wydał z przedwojennych rękopisów ks. Władysława Skierkowskiego „Puszczę Kurpiowską w pieśni”. Od roku 2001 przyznaje KURPIKI  tj. nagrody Prezesa Związku Kurpiów za budzenie tożsamości, ochronę dziedzictwa kulturowego i pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju Kurpiów. Przypomnieć należy o wydawanym od marca 2002 r. magazynie regionalnym „Kurpie”, organizowanych seminariach dla nauczycieli regionalistów, konferencjach naukowych, wydawanych książkach, organizowanych konkursach i imprezach promujących Kurpiów.

Jednym z obszarów działalności jest troska Związku o mowę Kurpiów. W tym roku wydano pierwszy w historii regionu  „Podręcznik z ćwiczeniami do nauki dialektu kurpiowskiego dla początkujących”. Wcześniej staraniem stowarzyszenia ukazał się „Słownik wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich”. Trwają także prace nad dalszą częścią gramatyki dialektu kurpiowskiego.

Na uroczystej Gali Kongresu Regionalizmu Kurpiowskiego, która odbyła się w Baranowie wręczono medale osobom zasłużonym dla regionu, zaprezentowano najnowsze wydawnictwo „Kurpie. Legendy i podania”, a także podziwiano występy kurpiowskich artystów. Gratulacje dla Związku Kurpiów przekazał między innymi starosta Stanisław Kubeł, który był pierwszym prezesem stowarzyszenia. Wśród gości byli: burmistrz Myszyńca, wójtowie, duchowni, radni różnego szczebla, dyrektorzy placówek kultury i oświaty, przedstawiciele stowarzyszeń, artyści, twórcy ludowi, członkowie i sympatycy Związku.

W niedzielę, 27 listopada odbyła się w ostrołęckiej farze msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego. Podczas mszy rozbrzmiewała gwara kurpiowska, wiele osób założyło także stroje ludowe. Momentem do wspomnień związanych z powstawaniem Związku Kurpiów będzie wieczór 29 listopada, który odbędzie się w Bursie, dawnym internacie, gdzie spotykali się założyciele stowarzyszenia.

Delegacje z Litwy i Ukrainy

25 i 26 listopada gościliśmy w powiecie ostrołęckim delegację z Rejonu Alytus na Litwie oraz z Rejonu Sokal na Ukrainie. Delegacji z Litwy przewodził  wicemer Arwidas Balciunas, zaś gościom z Ukrainy - przewodniczący sokalskiego rejonu państwowej administracji lwowskiego obwodu Pielich Olieg Zinowijowicz.

 

Prowadzona od lat współpraca z partnerami zagranicznymi odgrywa w funkcjonowaniu powiatu ostrołęckiego bardzo ważną rolę, ma także istotny wpływ na rozwój poszczególnych gmin. Samorząd powiatu ostrołęckiego współpracuje z rejonem Sokal na Ukrainie oraz rejonem Alytus na Litwie na podstawie zawartych porozumień, w myśl których samorządy prowadzą współpracę na różnych płaszczyznach i wspierają się w działaniach gospodarczo-kulturalnych. Współpraca ta pozwala na utrzymanie i rozwijanie już istniejących przyjaznych stosunków, udzielanie wzajemnych rad i pomocy w zakresie zadań wspólnot oraz na inicjowanie i rozszerzanie kontaktów pomiędzy organizacjami sportowymi, kulturalnymi i turystycznymi. Samorządy wymieniają się doświadczeniami przy okazji spotkań, przeważnie podczas różnych wydarzeń kulturalno – patriotycznych.

 

Podczas ostatniej wizyty w powiecie ostrołęckim goście z Ukrainy i Litwy wzięli udział w Kongresie Regionalizmu Kurpiowskiego i obchodach 20-lecia Związku Kurpiów w Baranowie. Podkreślali podobieństwo naszych regionów w przywiązaniu do tradycji i dbałości o dziedzictwo kulturowe. Wymieniono upominki, które wręczał przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz, starosta Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, skarbnik Barbara Gocłowska oraz dyrektor Aldona Kuciej.

 

26 listopada delegacje zwiedziły zakłady mięsne JBB w Łysych.

80-lecie ostrołęckiej biblioteki

24 listopada odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe, podczas którego świętowano 80-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce. Podczas uroczystości nadano czytelni głównej imię Izabelli Majewskiej-Chałat,  otwarto wystawę „80 lat w służbie lokalnej społeczności”, odbył się również koncert Mateusza Cwalińskiego i przyjaciół.

Na jubileusz ostrołęckiej biblioteki przybyło wielu gości, wśród których byli samorządowcy, działacze stowarzyszeń i organizacji, bibliotekarze. Wszystkich witał dyrektor biblioteki Mieczysław Romanik. Biblioteka wypełnia zadania biblioteki powiatowej, dlatego wśród osób gratulujących i składających życzenia nie mogło zabraknąć włodarzy powiatu ostrołęckiego: przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Mroza, starosty Stanisława Kubła i wicestarosty Krzysztofa Parzychowskiego.

Jednym z punktów uroczystości było nadanie czytelni głównej imienia Izabelli Majewskiej-Chałat. W latach II wojny światowej była ona sanitariuszką AK i uczennicą Tajnego Liceum „Golesin”. W 1961 została powołana na stanowisko kierownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, a w 1975 została dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce. Była to osoba niezwykle oddana pracy na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa. Funkcję dyrektora pełniła do 1982 roku.    

Jubileusz urozmaiciło otwarcie wystawy  „80 lat w służbie lokalnej społeczności” oraz koncert Mateusza Cwalińskiego i przyjaciół.

Ciekawą historię ostrołęckiej biblioteki przybliżyła Sabina Malinowska, zastępca dyrektora instytucji:

Pierwszą bibliotekę wraz z czytelnią o charakterze publicznym otwarto w Ostrołęce sto sześćdziesiąt lat temu 6 grudnia 1856 r. Była to najstarsza biblioteka tego typu w byłej guberni łomżyńskiej. W przededniu wybuchu I wojny światowej w Ostrołęce działały cztery biblioteki publiczne i cztery księgarnie. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku stworzyło nowe szanse na rozwój bibliotekarstwa powszechnego. Bardzo ważne zadanie w walce z analfabetyzmem – szczególnie w środowisku wiejskim – postawiono Centralom Bibliotek Powiatowych Sejmików Samorządowych, które wysyłały komplety książek w pierwszej kolejności do wiosek pozbawionych bibliotek. Centrala Bibliotek Ruchomych Wydziału Powiatowego Sejmiku Ostrołęckiego prowadziła punkty biblioteczne w powiecie ostrołęckim zlokalizowane głównie w budynkach szkół powszechnych. W 1930 r. było to 12 punktów w miejscowościach: Białobrzeg Dalszy, Damięty, Dylewo, Jawory, Łęg Starościński, Olszewka, Piski, Troszyn, Wolkowe, Zawady, Żabin oraz w Szkole Powszechnej w Ostrołęce.

18 maja 1935 r. zebrała się Rada Miejska na Nadzwyczajnym Uroczystym Posiedzeniu, zwołanym „dla uczczenia pamięci i wyrażenia Czci i Hołdu Pamięci Zmarłego Wodza Narodu, Wskrzesiciela Wolności Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”. W przyjętej przez Radę Uchwale Nr 20 w punkcie 2 zapisano: „Stworzyć w Ostrołęce Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i na ten cel przeznaczyć złotych 500 – z tem, że i nadal co roku w budżecie miejskim przeznaczana będzie odpowiednia kwota”. Na podstawie ocalałych dokumentów - w tym głównie protokółów z posiedzeń Rady Miejskiej IV kadencji - ustalono, że Biblioteka Miejska w Ostrołęce rozpoczęła działalność dopiero jesienią 1936 r. (najprawdopodobniej między 24 października a 17 listopada). Pierwszą siedzibą Biblioteki był – jak donosił Przegląd Ostrołęcki (Nr 35 z 1936 r.) - „efektowny budynek przy ul. Kościuszki, opróżniony niedawno po przeniesieniu Urzędu Skarbowego”. Pierwszym bibliotekarzem, pracującym społecznie był nauczyciel Mieczysław Wojciechowski, a od 1938 r. Bibliotekę prowadziła  Stefania Gretkowicz, już na płatnym ryczałcie. Zofia Niedziałkowska w monografii Ostrołęki wspomina, że  „była to dobrze zaopatrzona biblioteka”. Jesienią 1939 r. księgozbiór Biblioteki wraz ze zbiorami innych bibliotek ostrołęckich hitlerowcy niemal doszczętnie zniszczyli (poprzez spalenie). Na podstawie ustnych relacji świadków tamtych wydarzeń księgozbiory bibliotek (głównie Biblioteki Miejskiej, Biblioteki Żydowskiej, Biblioteki Liceum) hitlerowcy nakazali zwieźć na plac przed klasztorem i spalić. Ocalałe nieliczne egzemplarze książek zasiliły punkt biblioteczny, prowadzony konspiracyjnie przez Stefana Gampfa. Pojedyncze, ocalałe z pożogi wojennej egzemplarze książek znajdują się w zbiorach MBP, w tym rękopis Księgi Cechu Rybackiego w Ostrołęce z XVII i XVIII wieku.

Miejska Biblioteka Publiczna wznowiła swoją działalność w 1946 r. Mieściła się w Ratuszu Ostrołęckim (na parterze), a jej pierwszym powojennym kierownikiem została Regina Załęgowska. W 1954 r. obie Biblioteki (Miejską i Powiatową – od red.) połączono w jedną instytucję o nazwie: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, która z kolei w 1975 r. otrzymała status Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W październiku 1980 r. odbyła się uroczystość nadania Bibliotece imienia Wiktora Gomulickiego – poety, prozaika, bibliofila, urodzonego w Ostrołęce. W styczniu 1999 r. - w wyniku kolejnej reformy administracyjnej kraju - Biblioteka wróciła do pierwotnej nazwy i do pierwotnego właściciela tj. Miasta Ostrołęki.  Dwa lata później - na mocy podpisanej umowy między Prezydentem Miasta a Starostą Ostrołęckim – Bibliotece powierzono również zadania Biblioteki Powiatowej dla powiatu ostrołęckiego ziemskiego.

80 lat działalności Ostrołęckiej Książnicy to temat bardzo obszerny, to m.in. 8 tomów Kroniki Bibliotecznej, 6 prac magisterskich, które również nie wyczerpały wszystkich zagadnień z dziejów Biblioteki. Historia Biblioteki znaczona jest licznymi sukcesami, ale także latami zmagań i problemów. Była i jest bardzo ważnym ośrodkiem w życiu kulturalnym Ostrołęki i regionu, będąc organizatorem i inicjatorem licznych form, mających na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa wśród lokalnego społeczeństwa.

 • Budynek poszpitalny. Siedziba WBP w l. 1976-1980
  Budynek poszpitalny. Siedziba WBP w l. 1976-1980
 • Budynek przy ul. Kościuszki po Ochronce - pierwsza...
  Budynek przy ul. Kościuszki po Ochronce - pierwsza siedziba Biblioteki w l. 1936 - 1939r.
 • Drewniak przy ul. Kościuszki 13
  Drewniak przy ul. Kościuszki 13
 • Pracownicy powiatowej i Miejskiej Biblioteki w drewniaku -...
  Pracownicy powiatowej i Miejskiej Biblioteki w drewniaku - lata 50

Jubileusz "Strzelca"

25 lat minęło od momentu powstania Towarzystwa Kurpiowskiego "Strzelec" w Czarni. 19 listopada odbyła się z tej okazji uroczystość. Były kwiaty, życzenia i pamiątkowe medale.  

Towarzystwo Kurpiowskie "Strzelec" powstało w 1991 roku, liczy sobie blisko 100 członków, posiada także jednego członka zbiorowego – Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy”, który w ubiegłym roku obchodził jubileusz 80-lecia. A jeżeli jubileuszy byłoby komuś mało, to Witold Kuczyński, wieloletni prezes stowarzyszenia obchodzi w tym roku jubileusz 30 -lecia prowadzenia zespołu „Carniacy”.

        W ciągu 25 lat Towarzystwo było swoistym animatorem życia kulturalnego naszej gminy – mówi Witold Kuczyński. - Od początku istnienia organizowaliśmy Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem. Znacznym wydarzeniem było uruchomienie Szkoły Muzykantów Ludowych, dzięki której po 50. latach gra u nas w gminie znowu kapela w pełnym składzie.

Wśród osiągnięć Towarzystwa znalazło się jeszcze wiele znaczących przedsięwzięć związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego Kurpiów oraz promocją naszego regionu. Z okazji ćwierćwiecza organizacji wiele osób składało życzenia i gratulacje. Wśród nich była Aldona Kuciej, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, która oprócz życzeń przekazała stowarzyszeniu również nagrodę pieniężną.

Szopki krakowskie

18 listopada w Muzeum Kultury Kurpiowskiej otwarto wystawę „Szopki krakowskie”. Wystawie towarzyszy konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową 2016, którego współorganizatorem jest Powiat Ostrołęcki i Związek Kurpiów.

Podobno nigdzie indziej nie powstają tak niezwykłe budowle, upamiętniające narodzenie Chrystusa, jakimi są szopki krakowskie. W każdej szopce znajdziemy Świętą Rodzinę, której towarzyszą aniołowie, Trzej Królowie, pasterze i zwierzęta. Można znaleźć także postaci historyczne oraz legendarne, a także ulubioną postać Lajkonika. Ważną rolę odgrywa sama architektura szopki. Widoczne są w nich wzory z architektury Krakowa, która jest niewyczerpanym źródłem inspiracji. W drugiej połowie XIX w. wytworzył się w Krakowie odrębny „cech” szopkarzy. Powstawały dwa rodzaje szopek. Pierwszy to małe budowle, bez scen lalkowych, przeznaczone do sprzedaży jako pamiątki pod Sukiennicami. Drugi rodzaj to szopki duże, wysokie nieraz na trzy metry i były przystosowane do odgrywania tradycyjnego lalkowego widowiska jasełkowego, czyli tzw. chodzenia po kolędzie.

W Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce od 18 listopada można podziwiać osiem szopek krakowskich. Zadziwiają one misternością, zdobieniami i kunsztem artystycznym. Wystawę można oglądać do 29 stycznia 2017 roku. Przy tej okazji Muzeum zorganizowało, przy pomocy Powiatu Ostrołęckiego i Związku Kurpiów, konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, którzy dostarczą zrobioną przez siebie szopkę między 28 listopada a 2 grudnia. Szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie Muzeum www.muzeum.ostroleka.pl.

Zbadaj się – bezpłatnie i bez skierowania!

Badania przesiewowe pozwalają na wczesne wykrycie wielu schorzeń, szczególnie tych o charakterze nowotworowym. Do takich bezpłatnych badań zachęca Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak podkreślają lekarze, profilaktyka zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele groźnych schorzeń, przeciwdziała powstaniu choroby, ale i jej nadmiernemu rozwojowi do stadium, w którym może być już nieuleczalna, szczególnie w przypadku choroby nowotworowej.

Przesiewowe badania profilaktyczne skierowane do mieszkańców naszego powiatu są bezpłatne, bezpieczne i co ważne - nie wymagają skierowania.

MOW NFZ szczególnej uwadze poleca następujące programy:

        Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy. Skierowany jest on do kobiet ubezpieczonych w wieku od 25 do 59 lat, które nie uczestniczyły w tym programie w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy.

        Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy. Skierowany jest do kobiet  w wieku 50-69 lat. Statystyki podają, że programem tym zostało objętych w powiecie ostrołęckim 39,5 % proc. populacji.

        Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które palą papierosy. Poradnictwo antytytoniowe skierowane jest do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia.

        Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK). Skierowany jest do osób, zadeklarowanych na listę lekarza POZ, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 i 55 roku życia.

        Świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy, które realizowane są przez pielęgniarki POZ, a adresowane do osób dorosłych.

Szczegółowe informacje na temat dostępności badań, warunków kwalifikacji oraz zakresu świadczeń dostępne są na stronie www.nfz-warszawa.pl          

.

„Kurpie Zielone w literaturze”

W dniu 16 listopada br. w Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie odbyły się eliminacje finałowe XXXIII Konkursu Recytatorskiego dla uczniów gimnazjum „Kurpie Zielone w literaturze”.

Po przesłuchaniach konkursowych komisja wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach: recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie oraz w kategorii gadki kurpiowskiej.

Laureatami pierwszej kategorii zostali:

 • I- miejsce-Szymon Murawski
 • II- miejsce Kinga Brysiewska
 • III- miejsce Magdalena Skorupska

w drugiej kategorii:

 • I - miejsce Jakub Parzych
 • II-miejsce Paulina Szyszka
 • III- miejsce Wiktoria Kubeł

Nagrody laureatom wręczali wicestarosta Krzysztof Parzychowski i wójt gminy Lelis Stefan Prusik. Uczestnicy reprezentowali gminy z powiatu ostrołęckiego: Czarnia , Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo- Borki oraz Rozogi z powiatu szczycieńskiego.

Komisja podkreśliła bogactwo repertuarowe w kategorii wierszy o Kurpiowszczyźnie. Młodzi recytatorzy sięgali nie tylko po wiesze autorów znanych ale również po wiersze poetów ludowych oraz młodych autorów nagradzanych w Konkursie Poetyckim „ Kurpie Zielone w literaturze”. Większość recytatorów wystąpiła w strojach ludowych, podkreślając w ten sposób charakter i rangę Eliminacji Finałowych Konkursu.

Zapraszamy na 20.lecie Związku Kurpiów

.

XXVI sesja Rady Powiatu

10 listopada odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu. Rozpoczęła się tradycyjnie, zaś zakończyła  wyjątkowo otwarciem  rozbudowanych dróg powiatowych relacji Czarnia – Bandysie – Zawady i Myszyniec – Zdunek – Bartniki.   

Na posiedzenie Rady przybyło wielu gości, wśród nich był radny sejmiku województwa mazowieckiego Marian Krupiński, wójtowie gmin, przewodniczący rad gminnych. Radni rozpoczęli obrady od rozpatrzenia skargi na dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie. Jednogłośnie uznano ją za bezzasadną. Dyskutowano także nad przeniesieniem środków pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. oraz  wysokością opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, a także wysokością kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Radni zmienili uchwałę w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Goworowo na dofinansowanie projektu drogowego w Ponikwi Dużej, gdyż okazało się, iż po rozliczeniu zadania i uznaniu części kosztów za niekwalifikowalne, gmina wystąpiła z prośbą o obniżenie kwoty dofinansowania z powiatu o nieco ponad 4 tys. zł. Zwrotu dofinansowania dokonała także gmina Myszyniec, która po przetargach zrezygnowała z zakupu samochodu dla straży pożarnej. Radni przychylili się do prośby burmistrza Myszyńca i wsparli kwotą 15 tys. zł zakup  motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krysiakach oraz sprzętu dla OSP w Myszyńcu.

Radni powiatowi dokonali także zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2029 oraz zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 r.

Sesja zakończyła się po uroczystym otwarciu dróg powiatowych Nr 2512W Czarnia – Bandysie – Zawady i Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki.

Transmisja XXVI Sesji Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że mogą Państwo obejrzeć transmisję XXVI Sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. Transmisja dostępna jest TUTAJ.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada cała Polska będzie świętować odzyskanie niepodległości, również  w powiecie ostrołęckim przygotowano szereg wydarzeń temu poświęconych. Starosta ostrołęcki wraz z proboszczem parafii pw. Świętego Ducha w Kadzidle oraz wójtem gminy Kadzidło zaprasza na obchody Święta Niepodległości do Kadzidła.

11 listopada to dzień, który upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W całym kraju organizowane są koncerty, warsztaty, m.in. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce w godz. 10.00-14.00, biegi, marsze i parady. Starosta ostrołęcki na obchody Narodowego Święta Niepodległości zaprasza do Kadzidła do kościoła pw. Świętego Ducha. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.20 koncertem Chóru z Publicznego Gimnazjum w Kadzidle. Następnie o 9.30 odprawiona zostanie Msza Święta, po której uczestnicy będą mogli wysłuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa. W tym dniu złożone zostaną także kwiaty pod Mauzoleum w Kadzidle poświęconemu ofiarom II wojny światowej.

Nagrody Marszałka przyznane!

7 listopada po raz 17. zostały wręczone Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tym roku to prestiżowe wyróżnienie trafiło między innymi do Jerzego Kijowskiego – historyka, pisarza, działacza regionalnego, od kilkudziesięciu lat związanego z Ostrołęką.

Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego są honorowane osoby aktywne społecznie, angażujące się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Doceniane są przedsięwzięcia podejmowane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury oraz promocji Mazowsza.
Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego z powiatu ostrołęckiego może poszczycić się zespół "Kurpiowszczyzna" z Myszyńca, Jan Kania, Czesława Kaczyńska, Mirosław Grzyb czy ks. Zbigniew Jaroszewski. Do tego grona dołączył w tym roku Jerzy Kijowski, znany historyk i autor wielu książek i setek artykułów. Jerzy Kijowski jest doktorem historii, urodził się na Wołyniu, ale całe swoje życie związał z Ostrołęką. Wieloletni nauczyciel, autor między innymi obszernej monografii o najnowszej historii miasta „Dzieje Ostrołęki. 1944-2000”. Napisał także książeczkę dla dzieci „Zosia i Karol w Ostrołęce”, a ostatnio promował swoją najnowszą publikację „Oni rozsławili Kurpie”, gdzie opisał wierszem zasłużone dla regionu osobistości. Jerzy Kijowski działa w wielu organizacjach m.in. Związku Kurpiów, Ostrołęckim Towarzystwie Naukowym im. Adama Chętnika czy Towarzystwie Przyjaciół Ostrołęki. Był wielokrotnie nagradzany, w tym został wyróżniony Nagrodą Starosty Ostrołęckiego. Organizator niezliczonych konferencji, konkursów i seminariów. Niestrudzony badacz regionu, dbający o zachowanie jego dziedzictwa i historii.

Gratulujemy!

X Wspólne Śpiewanie Patriotyczne

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na X Wspólne Śpiewanie Patriotyczne, zorganizowane w hołdzie Żołnierzom Tułaczom, które odbędzie się 11 listopada 2016 r. o godzinie 18.00 w budynku muzeum przy placu gen. Józefa Bema 8. Tytuł tegorocznej imprezy brzmi „Do Polski idziemy przez cały świat”.

Wspólnie, poprzez patriotyczny koncert, oddamy hołd żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Dla uczestników spotkania przygotowany został śpiewnik z tekstami 25 pieśni i piosenek patriotycznych m.in. Karpacka Brygada, Czerwone maki na Monte Cassino, Pieśń Pierwszej Pancernej, Modlitwa obozowa. Koncert uświetni esej teatralny pt. Skarb Trzech Sióstr przygotowany przez Scenę Autorską Ostrołęckiego Centrum Kultury, wyreżyserowany przez Wojciecha Kraszewskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Apel do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

XXVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 10 listopada 2016 roku została zwołana XXVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 11.00.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • rozpatrzenia skargi na dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Myszyniec,
 • przeniesień środków pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016r.,
 • wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
 • zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Goworowo na dofinasowanie projektu drogowego,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2029,
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016r.

5. Zapoznanie z informacją podmiotów, którym zostały złożone oświadczenia majątkowe obejmujące 2015 rok.

6. Zapoznanie z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Ostrołęckim w roku szkolnym 2015/2016”.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

10. Sprawy różne.

11. Otwarcie rozbudowanych dróg powiatowych Nr 2512W Czarnia – Bandysie – Zawady i Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki.

12. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Powiatu.

Dzień Kuchni Polskiej

„Dzień Kuchni Polskiej” to akcja społeczno-kulturalna, popularyzująca z okazji Narodowego Święta Niepodległości polskie tradycje kulinarne w myśl maksymy „przez żołądek do serca”. Warto rocznicę odzyskania niepodległości traktować, jak urodziny naszej Ojczyzny, jako okazję do spotkań w szerszym niż tylko rodzinne grono.
 
„Dzień Kuchni Polskiej” współtworzą restauracje i kawiarnie, które mogą przyłączyć się do akcji po spełnieniu dwóch podstawowych warunków:

1. Menu przygotowane specjalnie na ten dzień musi składać z dań kuchni polskiej. Może to być zestaw obiadowy, stanowiący element lub uzupełnienie zwyczajowego menu.
2. Ceny dania lub dań przygotowanych na ten świąteczny obiad również muszą być świąteczne, czyli niższe od oferowanych przez restauracje, na co dzień.
 
Więcej informacji na stronie: www.dzienkuchni.pl

Ogłoszenia Zarządu Powiatu w Ostrołęce dotyczące prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu  w Ostrołęce ogłasza:

 • konkurs na powierzenie realizacji  zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.,
 • nabór kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w roku 2017 na obszarze powiatu ostrołęckiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Więcej informacji na stronie: Nieodpłatna pomoc prawna.

 

Więcej życia w życiu

20 października po raz trzynasty odbył się w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance konkurs pod hasłem "Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów".

Co roku seniorzy prezentują podczas konkursu tradycyjne potrawy goszczące niegdyś na stołach. W tym roku również kucharze nie zawiedli i przyjechali z Ostrołęki, Goworowa, Pułtuska, Krasnosielca, Myszyńca, Czerwina i Rzekunia.

Konkurs jest znakomitą okazją do zaprezentowania kulinarnego dziedzictwa młodszym pokoleniom. Tradycyjnie też organizatorzy przygotowują dla uczestników biesiadę, podczas której można nie tylko spróbować smakołyków, ale także podzielić się swoimi doświadczeniami i zdradzić tajniki kuchni.  Komisje oceniające poszczególne potrawy miały ciężki wybór. Musiały ocenić przystawki,  desery czy też napoje bezalkoholowe i alkoholowe. Wśród uczestników wyłoniono 16 zwycięzców w różnych kategoriach. 

Kategoria: przystawki
1. Galaretka wieprzowa "Rodzina świnek" - Wanda Pszczoła (Susk Nowy).
2. Pasztet z żurawiną - Jadwiga Małkowska (Susk Nowy).
3. Pasztet - Teresa Bobowska (Kunin).

Kategoria: potrawy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego - dania główne
1. Kluski z kapustą i grzybami leśnymi - Danuta Gołasiewicz (Ożarów Mazowiecki).
2. Czernina - Janina Rosłon (Wymysły).
3. Kartacze z serem - Barbara Lendzioszek (Brzeźno).

Kategoria: napoje bezalkoholowe i alkoholowe
1. Dereniówka szlachecka - Małgorzata Bielawska (Nowy Sielc ).
2. Nalewka z czarnego bzu - Wanda Paprocka (Szarłat).
3. Jałowcówka - Władysław Pietras (Lipianka).

Kategoria: deser
1. Sodziaki - Jadwiga Pietras (Lipianka).
2. Rożki z jabłuszkiem - Barbara Opęchowska (Malinowo Nowe).
3. Piernik z bakaliami - Jadwiga Struniawska (Cisk).

Wyróżnienia:
Sałatka warzywna ze swojskim majonezem - Jadwiga Zięba (Lipianka).
Klops z jajkiem - Ewa Zięba (Lipianka).
Chleb domowy na zakwasie z ziarnami - Urszula Kłyszewska (Nowy Sielc).
Orzechówka - Ryszard Mierzejewski (Grabowo).

Kurpiowskie kiszenie kapusty

18 października w Dylewie po raz drugi odbyło się kiszenie kapusty na zimę. Impreza ma chronić tradycję niegdyś obecną w kurpiowskich domach.

Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądał na Kurpiach proces kiszenia kapusty. Było to wydarzenie rodzinne, wspólnie krojono kapustę, przygotowywano beczkę, wyparzano ją gorącymi kamieniami, a w końcu ubijano lub udeptywano. Również w Dylewie można było zobaczyć odważnych, którzy kapustę udeptywali. Już od rana w zajęciach mogły brać udział dzieci. Czesława Kaczyńska, Kazimierz Nurczyk, Elżbieta Prusaczyk, Krystyna Łaszczych i Bożena Bochomulska wtajemniczali najmłodszych Kurpiów, jak przygotować dobrą kapustę na zimę. Uczniowie mogli także spróbować swoich sił w robieniu fafernuchów, a później spróbować swoich wyrobów. W warsztatach wzięło udział ok. 170 uczniów.

        Chcieliśmy starszym przypomnieć, jak to niegdyś przygotowywało się kapustę na zimę, a młodszym niestety już pokazać, ponieważ oni często tego nie robili i nie brali udziału w kiszeniu kapusty – mówi Czesława Kaczyńska, główna inicjatorka wydarzenia. - Cieszymy się, iż tak wielu młodych ludzi wzięło udział w naszym pokazie i warsztatach.

Podczas imprezy odbył się także konkurs na najcieniej pokrojoną ręcznie kapustę. Wzięło w nim udział dziesięciu uczestników, w tym dwóch panów. Bezkonkurencyjna w krojeniu okazała się Marianna Parzych, która zdobyła I miejsce, drugie miejsce zajął Józef Pokora, zaś trzecie – Teresa Mielnicka. Nagrody zwycięzcom wręczał starosta Stanisław Kubeł, który był głównym ich fundatorem oraz wójt Kadzidła Dariusz Łukaszewski, który podarował tradycyjną drewnianą beczkę do kiszenia kapusty.

Impreza niosła nie tylko walory edukacyjne, ale także zabawowe. Była świetną okazją do integracji lokalnego środowiska, tym bardziej, że na harmoniach przygrywał Ryszard Maniurski i Edward Koziatek, zaś na sali były znakomite tancerki z Koła Gospodyń Wiejskich z Dylewa i Chudka.                       

Otwarte zawody strzeleckie pod patronatem Starosty Ostrołęckiego

W dniach 14 - 16 października br. Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA" przy wsparciu Rady Rodziców ZSP Kadzidło zorganizował otwarte zawody strzeleckie pod patronatem Starosty Ostrołęckiego. Czwarte tego typu zawody od czasu otwarcia strzelnicy w Kadzidle.

14 i 15 października zawodnicy rywalizowali w Kadzidle w konkurencji karabin sportowy 5,6 mm, 10 strzałów ocenianych, postawa leżąc, odległość 50 m.

1 miejsce - Wysocki Mirosław - GARDA Ostróda 96 pkt

2 miejsce - Chaberek Andrzej - OBROŃCA Troszyn 93 pkt

3 miejsce - Okrągliński Piotr - OBROŃCA Troszyn 91 pkt

4 miejsce - Rosenbaum Włodzimierz - OBROŃCA Troszyn 91 pkt

5 miejsce - Zaorski Hubert - OBROŃCA Troszyn 90 pkt

16 października w Troszynie strzelano w dwóch konkurencjach tj. pistolet sportowy - 10 strzałów i pistolet centralnego zapłonu - 10 strzałów, postawa stojąc, odległość 25 m.

Konkurencja Psp-10:

1 miejsce - Ścięgosz Sergiusz - GARDA Ostróda 93 pkt

2 miejsce - Okrągliński Piotr - OBROŃCA Troszyn 92 pkt

3 miejsce - Wiśniewski Sławomir - OBROŃCA Troszyn 89 pkt

4 miejsce - Wawrzyszczak Jakub - OBROŃCA Troszyn 87 pkt

5 miejsce - Kondej Marcin - OBROŃCA Troszyn 87 pkt

Konkurencja Pcz-10:

1 miejsce - Popiołek Artur - OBROŃCA Troszyn 91 pkt

2 miejsce - Okrągliński Piotr - OBROŃCA Troszyn 89 pkt

3 miejsce - Wiśniewski Sławomir - OBROŃCA Troszyn 89 pkt

4 miejsce - Ścięgosz Sergiusz - GARDA Ostróda 87 pkt

5 miejsce - Saracen Przemysław - OBROŃCA Troszyn 86 pkt

Rowerem przez Saharę i jeszcze dalej...

.

Stanisław Sieruta (1935-2016)

W dniu 11 października br. odbył się pogrzeb Stanisława Sieruty - kurpiowskiego śpiewaka, gawędziarza, artysty, który zmarł w wieku 81 lat. Bez niego i jego głosu kurpiowski pejzaż będzie o wiele uboższy.  

Stanisław Sieruta urodził się 19 września 1935 roku w rodzinie, która od pokoleń związana była z Olszynami. Znakomity śpiewak kurpiowski, tancerz. Współzałożyciel i kierownik folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Olszyny”. Członek Zespołu Pieśni i Tańca „Myszyniec” oraz zespołu „Wachoziaki”. Występował na wielu ogólnopolskich festiwalach i przeglądach. Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Kolberga i „Kurpika”. Za swoją działalność został także wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi.

Stanisław Sieruta był niejednokrotnie goszczony w programach telewizyjnych i radiowych, brał udział w nagraniu kilku filmów dokumentalnych o Kurpiach. Był uznawany za najsłynniejszego śpiewaka regionu. Pieśni kurpiowskie w jego wykonaniu ukazały się na kasecie i płycie CD. Najbardziej ulubione i charakterystyczne utwory Stanisława Sieruty to: „Cemuś smutny młody Kurpsiu”, „Posed Jonek orać” czy „Zaświeć niesiądzu”. 

Artysta opublikował swoje wspomnienia w książce „Losy Kurpiów. Sukcesy i porażki”. Był członkiem Związku Kurpiów oraz Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Stanisław Sieruta spoczął na cmentarzu w Wachu. W jego ostatniej drodze towarzyszyły mu setki osób, Kurpiów, członków zespołów regionalnych, twórców ludowych, samorządowców, działaczy regionalnych, przyjaciół. Wszyscy zebrani oddali cześć temu niezwykłemu, skromnemu i utalentowanemu człowiekowi i nad grobem artysty zaśpiewali jego ulubioną pieśń „Cemuś smutny młody Kurpsiu”.    

Otwarte zawody strzeleckie pod patronatem Starosty Ostrołęckiego

Zapraszamy na zawody strzeleckie pod patronatem Starosty Ostrołęckiego. Karabin sportowy - 5 próbne + 10 ocenianych w Kadzidle 14 października (piątek) od godz. 13 do 18 lub 15 października (sobota) od 10 do 13. Pistolet sportowy 10 i pistolet centralnego zapłonu 10 w Troszynie 16 października (niedziela) od godz. 10 do 15.
Szczegółowy regulamin zawodów na www obronca.org w zakładce "Kalendarz imprez".

W zawodach mogą uczestniczyć osoby nieposiadające licencji zawodniczej. W konkurencjach pistoletowych klasyfikowani będą poza konkursem.

Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego

Uprzejmie informujemy, że 15 paździenika br. upływa termin składania wniosków o Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego.  Zachęcamy do zgłaszania kandydatur osób szczególnie zasłużonych w dziedzinie kultury, sportu i promocji powiatu.

Wzory wniosków o doroczną nagrodę znajdują się na stronie: Nagrody Starosty Ostrołęckiego

Nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady działalności Pożytku Publicznego

Informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Kandydatury można zgłaszać do 7 października 2016 roku.

Więcej informacji na stronie: www.dialog.mazovia.pl

20 lat Kurpiowskiego Grania

Harmoniści, skrzypkowie i wielbiciele muzyki ludowej spotkali się w niedzielę, 2 października w Lelisie.

Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych „Kurpiowskie granie” przyciąga co roku wielu kurpiowskich muzykantów. W ostatnich latach, również w tym, widać zainteresowanie imprezą wśród coraz młodszych harmonistów i skrzypków. To wynik wieloletniej pracy takich instruktorów i doskonałych muzykantów, jak Jan Kania czy Ryszard Maniurski. W tym roku wszyscy uczestnicy przeglądu byli zwycięzcami ze względu na jubileusz 20-lecia. Była to także niezwykła okazja do wspomnień. Początki „Kurpiowskiego grania” wspominała między innymi Anna Ogniewska, była dyrektor ośrodka kultury, a początki te nie były łatwe.  Trzeba było długo namawiać kurpiowskich muzykantów, aby zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne, niektórzy byli przekonani, że sztuka ta już na Kurpiach zaginęła. Całe szczęście okazało się to nieprawdą i dzisiaj „Kurpiowskie granie” to jedna ze sztandarowych imprez w naszym regionie.  

Tegoroczny przegląd był także okazją do podziękowań. Specjalne podziękowanie trafiło do Starosty Ostrołęckiego za wspieranie imprezy.

        Wspieranie tak szczytnego przedsięwzięcia to dla nas przyjemność – mówiła Aldona Kuciej, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, która w imieniu Starosty odbierała wyróżnienie. - Z ogromnym podziwem co roku słuchamy występów kurpiowskich harmonistów i skrzypków. Doceniamy trud i zapał, jaki wszyscy wkładają, aby rozwijać swoje muzyczne talenty.

Podczas „Kurpiowskiego grania” uczczono także minutą ciszy Józefa Kanię, skrzypka, który niejednokrotnie występował przed leliską publicznością.

Pół wieku tańczenia i śpiewania

W piątek, 30 września w Ostrołęckim Centrum Kultury odbył się koncert z okazji 50- lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie”. Na urodzinowe widowisko przybyły tłumy gości, a szacowny Jubilat zabrał wszystkich w roztańczoną podróż po całej Polsce.

Historia Zespołu Pieśni i Tańca "Kurpie" wiąże się z postacią skrzypka Henryka Ćwintala, który to w roku 1966 założył grupę taneczną przy Domu Kultury Zakładów Celulozowo – Papierniczych. Zespół prezentował folklor Puszczy Zielonej i Białej, później pojawiły się tańce i śpiewy z innych regionów Polski: lubelskiego, łowickiego i rzeszowskiego, a następnie suita warmińska i tańce narodowe. Obecnie zespół liczy 80 osób. Działają 3 grupy wiekowe, w tym dziecięca i młodzieżowa oraz kapela i grupa wokalna. Od 2003 r. kierownikiem artystycznym i organizacyjnym zespołu jest Jacek Wójcik, kierownikiem muzycznym Witold Krukowski, nad jakością wokalu czuwa Agnieszka Jakubiak.
Podczas jubileuszowego koncertu można było podziwiać wyjątkowy spektakl taneczny „Pyza Wędrowniczka”. Wspaniała młoda artystka, która wcieliła się w rolę tytułowej Pyzy, oprowadzała widzów po różnych regionach, a nawet epokach. Oprócz dorosłych tancerzy, na scenie pokazali się też najmłodsi, którzy wcielili się w zabawne chochliki. Porywająca podróż zakończyła się w Puszczy Zielonej, gdzie Pyza godzi zwaśnionych Kurpiów rodem z „Samych swoich”. Całej podróży towarzyszyła muzyka na żywo kapeli pod kierownictwem Witolda Krukowskiego.  Widowisko wyreżyserował Jacek Wójcik. Scenariusz napisali: Aleksandra Nałęcz, Agnieszka Jakubiak i Jacek Wójcik. O kunszcie i poziomie występu mogą świadczyć reakcje publiczności. Były brawa, wspólne podśpiewywanie, przytupywanie do tańca, aż po aplauz na stojąco na zakończenie koncertu.

Nie obyło się także bez gratulacji, kwiatów i podziękowań. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce reprezentowała delegacja w składzie: Aldona Kuciej, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Katarzyna Grodzka, a także Artur Romanik, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Audytu i Kontroli, którego umiejętności taneczne można było podziwiać podczas widowiska.

II Ostrołęckie Sympozjum Onkologiczne

.

XXV sesja Rady Powiatu

W czwartek, 29 września po raz 25. obradowali radni powiatu ostrołęckiego. Wśród podjętych uchwał znalazły się decyzje dotyczące pozyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a także o dofinansowaniu samochodu dla OSP w Łysych.

Radni podjęli trzy uchwały o przystąpieniu do partnerstwa z gminami: Baranowo, Łyse i Myszyniec. Gminy te przystępują do realizacji projektów z funduszy RPO WM 2014-2020 dotyczących odnawialnych źródeł energii. Dzięki projektom zostaną zbudowane kolektory słoneczne i mikroinstalacje fotowoltaiczne, wzrośnie udział odnawialnych źródeł energii w naszym regionie, a także ograniczona zostanie emisja gazów cieplarnianych. 

Rada powiatu ostrołęckiego wyraziła także zgodę na udzielenie wsparcia finansowego gminie Łyse na zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

- Jeden z samochodów będących na wyposażeniu OSP Łyse jest używany od 33 lat – mówił Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki. -  Gmina Łyse nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby samodzielnie zakupić niezbędny sprzęt i ubiega się o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, m.in. z WFOŚiGW czy zarządu województwa mazowieckiego. Zwróciła się także o pomoc do nas.

Samochód ratowniczo-gaśniczy kosztuje ok. 1 mln 200 tys. zł. Powiat dofinansuje jego zakup w  kwocie 200 tys. zł.

Radni zdecydowali także o zaliczeniu dróg  gminnych przebiegających przez gminę Czarnia do dróg powiatowych. Dokonali też niezbędnych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 i budżecie na rok 2016.

Kazimierz Wielki dla powiatu ostrołęckiego

22 września podczas Gali Inwestorów Samorządowych Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki  odebrał statuetkę Kazimierza Wielkiego za zajęcie 3 miejsca w „Rankingu Wydatków Inwestycyjnych” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Gala Inwestorów Samorządowych odbyła się podczas trwającego dwa dni (22 i 23 września) Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Powiat ostrołęcki został wyróżniony już po raz kolejny w Rankingu Inwestycyjnym „Wspólnoty”, który opracowywany jest przez prof. Pawła Swianiewicza na podstawie obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Powiat ostrołęcki został doceniony w sferze inwestycji i uplasował się na 3 miejscu w kategorii powiatów. Z roku na rok dochody budżetu powiatu ostrołęckiego rosną. W 2013 roku wynosiły ponad 68 mln zł, w roku 2014 – ponad 70 mln zł, zaś w roku 2015 – blisko 90 mln zł. Największe wydatki można odnotować na realizację inwestycji w drogownictwie. Należy też podkreślić niski udział środków własnych w realizowanych inwestycjach. Powiat ostrołęcki pozyskuje głównie środki z subwencji, dotacji z budżetu państwa, dofinansowań z Unii Europejskiej oraz współpracuje w zakresie zadań inwestycyjnych z gminami, sąsiednimi powiatami i województwem. W latach 2013-2015 powiat ostrołęcki realizował szereg inwestycji, w tym liczne zadania wieloletnie, mające na celu poprawę stanu dróg powiatowych, ale nie tylko. Powstają także nowoczesne obiekty sportowe, realizowane są inwestycje oświatowe. W roku 2013 łączne wydatki inwestycyjne wyniosły ok. 31 mln zł, w roku 2014 – ok. 26 mln zł, zaś w 2015 – ok. 42 mln zł.

 

        Mamy najwięcej dróg i mostów na terenie Mazowsza - mówi Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki. - Na terenie powiatu jest ok. 850 kilometrów dróg, z czego większość jest zmodernizowana, mamy też 65 obiektów mostowych, z których ponad 30 zostało już przebudowanych. W powiecie powstaje wiele ścieżek pieszo-rowerowych, które nie tylko są inwestycjami ekologicznymi, ale przede wszystkim poprawiają bezpieczeństwo. Mieszkańcy mogą korzystać z ok. 200 km takich ścieżek. W ostatnim czasie powstała nowoczesna baza edukacyjno-sportowa, powołano siedem zespołów szkół powiatowych z nowoczesnym zapleczem sportowym. Wybudowaliśmy jedną z najnowocześniejszych w Polsce strzelnic, budowa której została sfinansowana ze środków zewnętrznych. Wspieramy rolnictwo m.in. poprzez organizację szkoleń dla rolników, inwestujemy także w sieć dróg ułatwiających odbiór mleka z gospodarstw, a takich na terenie powiatu jest ponad 5 tysięcy.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, podczas którego wręczano statuetki Kazimierza Wielkiego i dyplomy, odbywało się w Katowicach po raz 14. Jest określane jako najważniejsze spotkanie liderów polskiego samorządu. W ramach forum odbywało się podczas dwóch wrześniowych dni 10 równoległych konferencji, 60 paneli i 300 wystąpień. Do tego zorganizowano wystawy targowe, promocyjne oraz strefy eksperckie. Forum gromadzi prezydentów, starostów, wójtów, skarbników, sekretarzy, przedstawicieli administracji, biznesu, świata kultury i organizacji pozarządowych.  

XXV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 29 września 2016 roku została zwołana XXV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do partnerstwa w ramach realizacji projektu „Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy” działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii”RPO WM 2014-2020,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do partnerstwa w ramach realizacji projektu „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Łyse” działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii”RPO WM 2014-2020,
 • Przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego dopartnerstwa w ramach realizacji projektu „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Myszyniec” działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” RPO WM 2014-2020,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Łyse,
 • zaliczenia dróg gminnych przebiegających przez teren Gminy Czarnia do kategorii dróg powiatowych,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2029,
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016r.,
 • emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

7. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Powiatu.

Mieczysław Czychowski niezapomniany

19 września w Dzbeninie obchodzono 10. rocznicę nadania szkole imienia Mieczysława Czychowskiego, poety, artysty, pochodzącego właśnie z tej miejscowości.

Jak podkreślano na uroczystości Mieczysław Czychowski stworzył pomost między Kurpiami a Gdańskiem, gdyż część życia spędził nad morzem. Urodził się w 1931 roku w Dzbeninie Starym. W nieszczęśliwym wypadku stracił prawą rękę, tym bardziej zadziwiają i zachwycają jego obrazy. Malarstwa uczył się w Gdyni, następnie w Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej w Sopocie, później przeniesionej do Gdańska. Mieczysław Czychowski był autorem takich tomików poezji, jak "Misterium na uboczu", "Progresje" czy "Lasem, losem, zboczem życia". Ostatni tomik "Powroty" wydał w Oficynie Wydawniczej Klubu Literackiego "Narew" w Ostrołęce. Jego życie to wzloty i upadki, chwile szczęścia i częściej nieszczęścia. Zmarł 23 stycznia 1996 roku i został pochowany na rzekuńskim cmentarzu. Ale pozostał w pamięci nie tylko bliskich. W 2006 roku nadano jego imię szkole w Dzbeninie. W roku 2013 na podstawie scenariusza i reżyserii Henryki Dobosz-Kinaszewskiej został zrealizowany przez Marię Mrozińską, przy wsparciu także Powiatu Ostrołęckiego, film o Mieczysławie Czychowskim "...Komu skrzypce, a komu futerał". W Ostrołęce premierowy pokaz filmu odbył się 18 maja 2014 r.

Kolejną okazją do wspomnienia tej ważnej dla regionu postaci była 10. rocznica nadania jego imienia szkole w Dzbeninie, świętowana 19 września. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli świata artystycznego  z Gdańska, obecna była m.in. reżyserka filmu dokumentalnego o Czychowskim. Obecny był także Krzysztof Parzychowski, wicestarosta ostrołęcki, a także ostrołęccy literaci. Gościem honorowym była niewątpliwie siostra artysty Zofia Sagalska. 

Mieczysław Czychowski niezapomniany

19 września w Dzbeninie obchodzono 10. rocznicę nadania szkole imienia Mieczysława Czychowskiego, poety, artysty, pochodzącego właśnie z tej miejscowości.

Jak podkreślano na uroczystości Mieczysław Czychowski stworzył pomost między Kurpiami a Gdańskiem, gdyż część życia spędził nad morzem. Urodził się w 1931 roku w Dzbeninie Starym. W nieszczęśliwym wypadku stracił prawą rękę, tym bardziej zadziwiają i zachwycają jego obrazy. Malarstwa uczył się w Gdyni, następnie w Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej w Sopocie, później przeniesionej do Gdańska. Mieczysław Czychowski był autorem takich tomików poezji, jak "Misterium na uboczu", "Progresje" czy "Lasem, losem, zboczem życia". Ostatni tomik "Powroty" wydał w Oficynie Wydawniczej Klubu Literackiego "Narew" w Ostrołęce. Jego życie to wzloty i upadki, chwile szczęścia i częściej nieszczęścia. Zmarł 23 stycznia 1996 roku i został pochowany na rzekuńskim cmentarzu. Ale pozostał w pamięci nie tylko bliskich. W 2006 roku nadano jego imię szkole w Dzbeninie. W roku 2013 na podstawie scenariusza i reżyserii Henryki Dobosz-Kinaszewskiej został zrealizowany przez Marię Mrozińską, przy wsparciu także Powiatu Ostrołęckiego, film o Mieczysławie Czychowskim "...Komu skrzypce, a komu futerał". W Ostrołęce premierowy pokaz filmu odbył się 18 maja 2014 r.

Kolejną okazją do wspomnienia tej ważnej dla regionu postaci była 10. rocznica nadania jego imienia szkole w Dzbeninie, świętowana 19 września. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli świata artystycznego  z Gdańska, obecna była m.in. reżyserka filmu dokumentalnego o Czychowskim. Obecny był także Krzysztof Parzychowski, wicestarosta ostrołęcki, a także ostrołęccy literaci. Gościem honorowym była niewątpliwie siostra artysty Zofia Sagalska.

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich

Zapraszamy w dniu 30 września 2016 roku.

Test Coopera w Ostrołęce

W sobotę 17 września br. o godzinie 10 na stadionie MZOSTiIT w Ostrołęce przy ul. Witosa rozpoczął się Test Coopera zorganizowany i przeprowadzony przez Uczniowski Klub Sportowy Clan z Ostrołęki. Był skierowany do wszystkich chętnych, którzy podczas dwunastominutowego biegu ciągłego chcieli zmierzyć poziom swojej kondycji fizycznej.

Test opracowany przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, służy głównie określeniu maksymalnej wydolności tlenowej (tzw. pułapu tlenowego V02max), będącej wyznacznikiem kondycji fizycznej, określanej na podstawie pokonanego dystansu w ciągu 12 minut w zależności od wieku i płci.

Każdy uczestnik otrzymał numer startowy, pamiątkowy imienny certyfikat z wynikiem testu oraz butelkę wody. Najlepsze wyniki nagrodzone zostały pucharami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostę Ostrołęckiego.

 

Rzymskie śpiewy mszalne w Myszyńcu

Rzymskie śpiewy mszalne X wieku usłyszeć można było 16 września 2016 roku w Bazylice Mniejszej pw. Trójcy Przenajświętszej. Koncert rozpoczął się o godz. 18.00 i był szóstym z kolei koncertem XIII edycji „MAZOWSZE W KORONIE”. Sześcioosobowy zespół wokalny Bornus Consort przedstawił śpiewy mszalne rozpoczynającej się o piątkowym zachodzie słońca, po Nieszporach, celebracji soboty XXIII tygodnia Okresu Zwykłego.

Gregoriański chorał odtworzył utwory pochodzące z dwóch najstarszych rękopisów muzycznych zachowanych w Europie, powstałych w nieodległych od siebie klasztorach, obecnie znajdujących się na terenie Szwajcarii. W programie uwzględniono wymogi cyklu czytań mszalnych i propriów, dostosowanych do aktualnego roku liturgicznego. Koncert poprzedzony był krótkim słowem wstępnym wygłoszonym przez Marcina Bornus-Szczycińskiego, który przybliżył zgromadzonym słuchaczom tradycje rzymską sprzed 1000 lat, którą kultywował Kościół Rzymskokatolicki.

Urokliwe wnętrze Bazyliki ozdobione blaskiem świec, płonących podczas koncertu, stwarzało niepowtarzalny nastrój do wsłuchiwania się i przeżywania tego mistycznego przedstawienia.

Podręcznik do nauki kurpiowskiego

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 14 września, Związek Kurpiów zaprezentował „Podręcznik z ćwiczeniami do nauki dialektu kurpiowskiego dla początkujących”. To pierwszy w regionie podręcznik, dzięki któremu można nauczyć się mówić i pisać po kurpiowsku.

Autorkami podręcznika są Irena Bachmura i Danuta Staszewska – nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem, które w swojej pracy uczą dzieci o regionie kurpiowskim. Do tej pory brakowało jednak materiałów do tej nauki. Stąd zrodził się pomysł stworzenia podręcznika. Dodatkowym bodźcem były opracowane przez prof. Jerzego Rubacha zasady zapisu dialektu kurpiowskiego. Jak podkreślają autorki, ich uczniowie wolą teraz teksty zapisane według tych reguł, ponieważ łatwiej je czytać i według nich się uczyć.

Podręcznik skierowany jest do najmłodszych odbiorców, ale sięgnąć po niego mogą wszyscy, którzy chcieliby nauczyć się kurpiowskiego. Publikacja zawiera ćwiczenia, zadania, ilustracje, zdjęcia, wiersze, scenariusze i pieśni. Ciekawe niezmiernie są rozmowy babci i dziadka z dziećmi, jest to pomost łączący przeszłość z teraźniejszością. Bardzo pomocne dla młodszych i starszych uczniów są dwie płyty CD, na których zostały nagrane materiały do poszczególnych tematów i zadań.

Podręcznik to kolejne wydawnictwo Związku Kurpiów, które ma na celu zachowanie naszego dziedzictwa, jakim jest gwara kurpiowska. Wcześniej ukazał się m.in. „Słownik wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich” czy też wspomniane „Zasady pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego” prof. Jerzego Rubacha.

Mazowsze w Koronie

Edycja XIII A.D. 2016

XXIV sesja Rady Powiatu

12 września odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Ostrołęckiego. Radni podjęli uchwały dotyczące pomocy finansowej przy inwestycjach drogowych w dziewięciu gminach, zdecydowali także o udzieleniu takiej pomocy miastu Ostrołęka.

Radni jednogłośnie, po pozytywnych opiniach Komisji Infrastruktury oraz Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, zdecydowali o wsparciu inwestycji drogowych w gminach i Ostrołęce.  

Powiat Ostrołęcki wesprze:
- gminę Baranowo (350 tys. zł) - przebudowa drogi Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki oraz drogi Baranowo-Lipowy Las,
- gminę Czerwin (100 tys. zł) - przebudowa drogi Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole,
- gminę Goworowo (389 tys. zł) - poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg gminnych na odcinku Ponikiew Mała-Czernie-Wólka Brzezińska,
- gminę Lelis (195 tys. zł) - rozbudowa dróg w miejscowości Białobiel wraz z budową łącznika,
- gminę Łyse (973 tys. zł) - rozbudowa ciągu dróg Łyse-kol. Worek, Łyse-kol. Możdżonek i Łyse-ul. Piwna i Łąkowa,
- gminę Myszyniec (615 tys. 249 zł) - budowa dróg w miejscowościach Cięćk-Wykrot i Dalekie-Cięćk,
- gminę Olszewo-Borki (445 tys. zł) - przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą,
- miasto Ostrołęka (798 tys. zł) - przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem (etap I),

- gminę Rzekuń (350 tys. zł) - przebudowa ul. Miłej i ul. Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej,
- gminę Troszyn (325 tys. zł) - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janochy oraz ul. Bursztynowej, ul. Szafirowej i ul. Pięknej w Troszynie.

Podczas sesji radni jednogłośnie przyjęli także uchwały związane z przystąpieniem Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu „Praktyczny uczeń +” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz projektu „Staże zawodowe bez granic+” w ramach tegoż samego programu. Dzięki realizacji tych projektów w Zespołach Szkół Powiatowych zdecydowanie wzrośnie jakość kształcenia, wzbogaci się oferta edukacyjna, a także nawiązane zostaną kontakty ze szkołami w Hiszpanii, co otwiera przed absolwentami szkół powiatowych nowe możliwości.

III Samorządowy Turniej Piłki Nożnej

Do uczestnictwa w tegorocznej edycji Turnieju zgłosiło się 12 drużyn z terenu gminy Łyse. W 6-osobowych składach drużyn nie zabrakło również Pań. Piłkarzom podczas rozgrywek kibicowały rodziny oraz znajomi. Drużyny drogą losowania podzielono na dwie grupy, które równolegle rozgrywały mecze na obu łysowskich Orlikach - przy Publicznym Gimnazjum (ul. Szkolna) i przy Zespole Szkół Powiatowych (ul. St. Krupki). Z rozgrywek grupowych wyłoniono cztery drużyny, które zagrały o miejsca na podium.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce drużyna sołectwa Łyse

II miejsce drużyna sołectwa Wejdo

III miejsce drużyna sołectwa Baba

IV miejsce drużyna sołectwa Piątkowizna.

Na zakończenie rozstrzygnięto "Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym" zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Główną nagrodę w konkursie - rower wylosowała mieszkanka Dębów Pani Ewa Krysiak.

XXIV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 12 września 2016 roku została zwołana XXIV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu „Praktyczny uczeń +”
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu „Staże zawodowe bez granic +” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  (PO WER),
 • uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Powiatu Ostrołęckiego,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Baranowo na dofinansowanie projektu drogowego,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Czerwin na dofinansowanie projektu drogowego
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Goworowo na dofinansowanie projektu drogowego,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Kadzidło na dofinansowanie projektu drogowego,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Lelis na dofinansowanie projektu drogowego,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Łyse na dofinansowanie projektu drogowego,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Myszyniec na dofinansowanie projektu drogowego,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Olszewo – Borki na dofinansowanie projektu drogowego,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Rzekuń na dofinansowanie projektu drogowego,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Troszyn na dofinansowanie projektu drogowego,
 • udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka na dofinansowanie projektu drogowego,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji w 2017r. zadania drogowego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło – Łyse – Łączki – III etap” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
 • przystąpienie Powiatu Ostrołęckiego do realizacji w 2017r. zadania drogowego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych Nr: 2535W od drogi Nr 53 – Obierwia, 2536W od drogi Nr 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo, 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – etap II” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
 • udzielenia pomocy finansowej gminom na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2027,
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016r.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

7. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Powiatu.

Henryk Lenarciak upamiętniony

2 września w Baranowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, podczas której odsłonięto obelisk upamiętniający Henryka Lenarciaka – bohatera Solidarności, urodzonego właśnie w Baranowie.

Henryk Lenarciak urodził się w 1933 roku. Dziewiętnaście lat później rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej, gdzie zaangażował się w walkę Solidarności o demokratyczną Polskę w latach 1970-1981. Został zapamiętany jako budowniczy Pomnika Poległych Stoczniowców w 1970 r. w Gdańsku. Zmarł w 2006 roku niemalże w zapomnieniu. Rok przed swoją śmiercią pisał:  „... W sierpniu marzeniem była wolność Polski, wolność słowa, wyznania, godność człowieka, prawo równym prawem dla każdego, sprawiedliwość... Rodakom pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia i życzenia, by doczekali się Polski bez korupcji, by oszustom zabrano, co zgodnie z prawem zlikwidowali i  w nieuczciwy sposób się dorobili. By Polska była Polską, a ludzie żyli wolni i w dostatku, bez strachu na ulicy i w domu. Młodym mogę tylko poradzić, by żyli uczciwie, kochali Polskę, szanowali swój honor i cenili Ojczyznę.”

O Henryku Lenarciaku powstał film, książka „Okno na wolność”, a jego biogram znalazł się w ostatnio wydanej przez Związek Kurpiów publikacji „Kurpie. Najważniejsi w dziejach”.

Na jego pogrzeb w 2006 roku, podczas którego homilię wygłosił legendarny kapelan Solidarności ks. prałat Henryk Jankowski, pojechała delegacja Związku Kurpiów: prezes Mirosław Grzyb, Jan Prusik i Kazimierz Gąska. 2 września 2016 roku ta sama delegacja z wielką satysfakcją, iż udało się upamiętnić zasłużonego mieszkańca Baranowa, składała kwiaty pod obeliskiem, który będzie przypominał potomnym o działaczu Solidarności. Jego pamięć uczcili także samorządowcy, działacze kultury, mieszkańcy gminy. Wśród gości honorowych znalazła się rodzina Henryka Lenarciaka, z synem Dariuszem.

Więcej informacji na temat Henryka Lenarciaka można znaleźć na stronie www.kurpie.org

"Ostrołęckie Operalia"

Koncert Galowy "Nasza Niepodległa" rozpoczął I Festiwal muzyczny "Ostrołęckie Operalia", który potrwa do 10 września. Gwiazdą wieczoru była Alicja Węgorzewska śpiewaczka operowa, mezzosopran, której towarzyszył Jakub Milewski jako baryton i dyrygent. Artyści wykonali dla licznie zgromadzonej na Fortach Bema widowni polskie pieśni patriotyczne. Śpiewakom towarzyszyła Ostrołęcka Orkiestra Kameralna.
I Festiwal  Muzyczny „Ostrołęckie Operalia” to projekt realizowany przez Towarzystwo Muzyczne im. G. Bacewiczówny w Ostrołęce przy wsparciu samorządu powiatu ostrołęckiego, Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego, Urzędu Miasta Ostrołęki, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Następne wydarzenia w ramach "Ostrołęckich Operalli"

3 września, godz. 16.00 - scena przy DH Kupiec w Ostrołęce - Koncert "Usta milczą, dusza śpiewa"

4 września, godz. 18.00 - kościół parafialny w Kadzidle -  koncert "Matka jest tylko jedna"

10 września, godz. 17.00 - Ostrołęckie Centrum Kultury - spektakl operowy "Wesele Figara"

"Starzy czy młodzi aktywność nie zaszkodzi - zumba"

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,Dylewianka” w Dylewie serdecznie zaprasza na uroczyste podsumowanie i zakończenie projektu  Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych pod nazwą ,,STARZY CZY MŁODZI AKTYWNOŚĆ NIE ZASZKODZI  -  ZUMBA” które odbędzie się 1 września (czwartek) na obiekcie sportowym ,,Orlik 2012” w Dylewie o godzinie 20.00.

Zajęcia rozpoczęły się 1.06.2016 r. i cieszyły się od początku dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej oraz ościennych gmin. Prowadzone były w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych. Prowadząca - instruktorka zumby pani Anna Kowalczyk z wyczuciem dostosowała poziom trudności ćwiczeń tanecznych do możliwości i predyspozycji grup ćwiczących i co ważne stworzyła przyjacielską atmosferę, która zdecydowanie sprzyjała dobrej zabawie.

Rodzinny Piknik Tenisowy

.

Wyścig Kolarski w Dąbrówce

Wyścig Kurpie MTB w Dąbrówce na dystanse:
MINI 8km
MIDI 20km
MAXI 37km
"Złoty Dzwonek" dla przedszkolaków
Trasa będzie poprowadzona po leśnych ścieżkach Nadleśnictwa Ostrołęka, Leśnictwo Dąbrówka.
Start i meta przy Remizie OSP w Dąbrówce.
Zapraszamy całe rodziny, które lubią "dwa kółka" do aktywnego spędzenia niedzieli.
Można się jeszcze zapisywać elektronicznie oraz w dniu zawodów.
Wszelkie informacje (zapisy, regulamin, trasa) pod linkiem: http://kk24h.pl/imprezy/trasa/17
Można również dołączyć do wydarzenia na facebook: https://www.facebook.com/events/1750947611852038/
 

Organizatorem imprezy jest Klub Kolarski 24h - impreza współfinansowana jest ze środków Powiatu ostrołęckiego, współorganizatorem jest Gmina Lelis.

Tenisowe zmagania

20 i 21 sierpnia w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie odbyły się I Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w tenisie. Niekwestionowanym królem turnieju został Jordan Czapski.

W turnieju wzięło udział wielu tenisistów, a ich zmagania były niezwykle widowiskowe. Turniej został rozstrzygnięty w niedzielę, 21 sierpnia. Rozegrano mecze półfinałowe, mecz o trzecie miejsce i finał. Finał rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku. 

Jordan Czapski, który został zwycięzcą mistrzostw pokonał w półfinale Rafała Wyrębka 6:1 7:5. W meczu o złoty medal był lepszy od Jakuba Noska 2:6 6:2 10:5. W meczu o trzecie miejsce Mateusz Matyczak wygrał z Rafałem Wyrębkiem 6:4 6:3, zaś w półfinale Mateusz Matyczak został pokonany przez Jakuba Noska 4:6 3:6.

I Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w tenisie zostały dofinansowane przez  Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Zawody konne w Szarłacie

20 sierpnia w Szarłacie odbyły się I Regionalne Zawody w Sportowych Rajdach Konnych. Wzięło w nich udział ponad czterdziestu zawodników.

Zawodnicy biorący udział w rajdzie pokonywali trasy o różnej długości, liczyły od ponad 13 kilometrów do ponad 80. Przebiegały one w większości drogami polnymi i leśnymi gminy Goworowo. Rozciągały się malowniczo doliną rzeki Narew oraz leśnymi duktami Nadleśnictwa Pułtusk. Zarówno zawodnicy, sędziowie oraz goście byli pod wrażeniem zawodów. Przedstawiciele Warszawsko -Mazowieckiego Związku Jeździeckiego i Polskiego Związku Jeździeckiego zapowiadają kontynuację zawodów, a nawet planują poszerzyć je do zawodów ogólnopolskich.

Zawody były rozgrywane w kilku klasach. W klasie LL Towarzyskiej o długości 13,88 km pierwsze miejsce zajęła najmłodsza zawodniczka dziewięcioletnia Zuzanna Niegowska z Ludwinowa, która jechała na koniu Draniu. Razem z nią na podium stanął Andrzej Rokicki, który trasę pokonał na koniu o imieniu Wiek.

Kolejny dystans wynosił 34,28 km (L). Jako pierwsza pokonała go zawodniczka z Litwy Anastasija Goncarowa. Zwyciężczynią w klasie P o długości 40,13 km została Danuta Konończuk z Grodziska Mazowieckiego. Na najdłuższej trasie, która liczyła ponad osiemdziesiąt kilometrów najlepsza była Agnieszka Gutowska na koniu Safara Nejdy. Odbyła się jeszcze I trasa kategorii 1* , która wśród jeźdźców nazywana jest gwiazdką. Tu wystartowała jedna zawodniczka - reprezentantka Litwy Danguole Lastauskaite, która ukończyła ją z czasem 06:35:56.

Głównym organizatorem I Regionalnych Zawodów w Sportowych Rajdach Konnych w Szarłacie byli Agnieszka i Michał Rybaczykowie, którzy są właścicielami stajni koni sportowych „Viritim”. Wspierali ich: Starosta Ostrołęcki, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki.

Dożynki w Lelisie

21 sierpnia odbyły się Regionalne Dożynki w Lelisie. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu na wieniec dożynkowy. Najpiękniejszy wieniec w powiecie ostrołęckim został przygotowany przez mieszkańców Aleksandrowa z gminy Lelis.

Jak przystało na dożynki w gminie kurpiowskiej, uroczystościom towarzyszyły ludowe zwyczaje. Był więc korowód, obtańcowanie wieńca i dzielenie chlebem. Na scenie prezentowały się zespoły nie tylko z gminy Lelis, ale także z gminy Kadzidło, Czarnia i Łyse. Gminne zespoły pokazały widowisko dożynkowe, które przygotował niezastąpiony Jan Kania. Wielbiciele twórczości ludowej mogli skorzystać z obecności Janiny Krzyżewskiej, Czesławy Lewandowskiej, Zdzisława Bziukiewicza i Andrzeja Staśkiewicza i nabyć ich dzieła. Co niektórzy wzięli też udział w szybkich warsztatach twórczości.

                    Jest czas pracy, jest też czas odpoczynku i czas świętowania, a dzisiejsza uroczystość dożynkowa jest podsumowaniem czasu ciężkiej pracy na roli   – mówił Stefan Prusik, wójt gminy Lelis. - Nasza gmina jest typową gminą rolniczą, mamy więc szczególne prawo, by  w dniu dzisiejszym świętować. Dożynki to jedno z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych świąt na Kurpiach. W naszym regionie ma szczególne znaczenie, gdyż stanowi swoiste zwieńczenie ciężkiej całorocznej pracy rolników.

Do wielu podziękowań dla rolników za ich trud i ciężką pracę dołączyła się także Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

                    To dzięki waszej pracy, rolnicy chleba na polskich stołach nigdy nie zabraknie – mówiła Elżbieta Lanc. -  Za ten trud składamy wam dziś wielki hołd, wyrazy uszanowania i podziękowania za pracę i pielęgnowanie tradycji. To ta tradycja powoduje, że nie wstydzimy się naszych strojów, naszego języka i tego, co oznacza wspólnotę.  

 

Podczas dożynek ogłoszono wyniki konkursu na wieniec dożynkowy. Konkursowe wieńce można było podziwiać przed sceną i wszyscy zgodnie podkreślali, że nie chcieliby być w komisji oceniającej te dzieła, tak misternie przygotowane i wyplecione, gdyż mieliby problemy z podjęciem decyzji, który jest najpiękniejszy. Zwycięski w powiecie ostrołęckim okazał się wieniec przygotowany przez mieszkańców Aleksandrowa z gminy Lelis i to ten wieniec będzie reprezentował powiat na dożynkach wojewódzkich. Drugie miejsce zdobył wieniec z Baby (gm. Łyse), a trzecie z Golanki (gm. Kadzidło). Wśród wieńców z gminy Lelis zwyciężył wieniec z Siemnochy ex aequo z wieńcem z Łodzisk. Nagrody Starosty Ostrołęckiego w konkursie na wieniec dożynkowy wręczyła Aldona Kuciej, dyrektor wydziału promocji i rozwoju.

W hołdzie marynarzom i ułanom

Apel pamięci, złożenie wieńców na mogiłach żołnierskich i kombatanckich oraz spektakularne widowisko historyczne – tak wyglądały uroczystości patriotyczne, które odbyły się 21 sierpnia w Rzekuniu.

Co roku w Rzekuniu odbywają się uroczystości w hołdzie marynarzom i ułanom poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku. Na lokalnym cmentarzu znajduje się mogiła 53 marynarzy I Batalionu Pułku Morskiego, którzy zginęli w obronie ojczyzny w sierpniu 1920  roku. To właśnie tu składane są wieńce, które świadczą o pamięci potomnych o ich bohaterskich czynach. Tegoroczne niedzielne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy. Następnie po oddaniu hołdu żołnierzom pochowanym na rzekuńskim cmentarzu dalsza część uroczystości odbyła się na pobliskim placu. Przed licznie zgromadzoną publicznością swoje umiejętności prezentowali członkowie Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Młodzi jeźdźcy popisywali się niemalże akrobatycznymi wyczynami. Szablami przecinali młode drzewka, w pędzie rozłupywali główki kapusty i nadziewali na piki zawieszone kółka. Publiczność mogła także wysłuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa pod dyrekcją komandora Józefa Kowalewskiego. Orkiestra jest jednym z czterech tego typu zespołów w Polsce.

Niecodziennych emocji dostarczyło plenerowe widowisko historyczne „W hołdzie marynarzom i ułanom poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku”, podczas którego grupy rekonstrukcyjne zaprezentowały widzom żywą lekcję historii. Jak wyglądały walki na tych terenach, wiemy między innymi ze wspomnień księdza Władysława Miegonia, który jako oficer brał udział w tych potyczkach. Podczas widowiska były wybuchy, wystrzały i ranni żołnierze. Wśród walczących wyróżniał się ksiądz w sutannie, który przypominał właśnie o postaci ks. Miegonia. Aplauz wzbudził bocian, który majestatycznie przeleciał nad polem bitwy i dostojnie zasiadł na trybunie honorowej, na której był między innymi Krzysztof Parzychowski, wicestarosta ostrołęcki.

Wszystkim zainteresowanym historią walk 1920 roku na Ziemi Rzekuńskiej polecamy monografię gminy Rzekuń autorstwa Jerzego Dziewirskiego oraz oczywiście takie widowiska historyczne, jak to pokazane w ostatnią niedzielę.

XXII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 26 sierpnia 2016 roku została zwołana XXIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji zadań drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 – Regionalne Inwestycje Terytorialne,
 • określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2027,
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego dla miasta ostrołękii subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacjina terenie powiatu ostrołęckiego,
 • zmian w budżecie powiatu ostrołęckiego na 2016 rok. 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

7. Komunikaty i Sprawy organizacyjne.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Powiatu 

 

Opera w Ostrołęce

Po raz pierwszy w Ostrołęce odbędzie się Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia". Przedsięwzięcie rozpoczyna się 27 sierpnia, gwiazdą wieczoru będzie znana śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska. A to dopiero początek niezwykłych operowych wydarzeń.  

I Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia" jest organizowany przez Towarzystwo Muzyczne im. G. Bacewiczówny w Ostrołęce, dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Jakub Milewski. W organizację przedsięwzięcia zaangażowało się wielu partnerów, wśród nich jest także Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Festiwal zostanie zainaugurowany 27 sierpnia koncertem  „Nasza Niepodległa". Gwiazdą wieczoru będzie znana i ceniona śpiewaczka operowa Alicja  Węgorzewska. Koncert odbędzie się na Fortach im. Gen. J. Bema o godz. 19.00.

Kolejnym wydarzeniem w ramach Festiwalu będzie koncert „Usta milczą, dusza śpiewa...", w repertuarze którego znajdą się najpiękniejsze arie i duety operetkowe. Koncert odbędzie się na scenie przy Kupcu w Ostrołęce w trakcie dnia Narodowego Czytania, czyli 3 września o godz. 16.00. Na scenie wystąpią soliści: Anna Choczaj (sopran) i Emil Ławecki (tenor), a towarzyszył im będzie kwartet smyczkowy Ostrołęckiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jakuba Milewskiego.

4 września organizatorzy zapraszają na koncert „Matka jest tylko jedna...". Program zarówno w utworach muzycznych, jak też w wierszach poświęcony będzie Polsce i nawiązuje do obchodów 1050. rocznicy Chrztu naszego kraju. Wystąpią soliści: Justyna Sławiec (mezzosopran) i Jakub Milewski (baryton) przy akompaniamencie fortepianu - Krzysztof Trzaskowski, koncert poprowadzi znana aktorka telewizyjna – Katarzyna Łaniewska. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Kadzidle o godz. 18.00.

- Nie bez powodu nasz Festiwal Muzyczny określiliśmy mianem „Ostrołęckich Operaliów" – przekonuje Jakub Milewski, dyrektor artystyczny I Festiwalu Muzycznego "Ostrołęckie Operalia". - Fakt, że w trakcie większości wydarzeń pojawiać się będą elementy operowe, jednak chcemy, aby co roku Ostrołęczanie mogli poczuć się jak w prawdziwym Teatrze Operowym. Nasz pierwszy Festiwal postanowiliśmy zamknąć jednym z najznakomitszych dzieł – komiczną historią Wolfganga Amadeusza Mozarta – spektaklem operowym „Wesele Figara" w reżyserii wspaniałej czeskiej reżyserii Jitki Stokalskiej i pięknej scenografii, a także niezwykłych kostiumach Marleny Skoneczko. Przy akompaniamencie fortepianu, kilkunastu solistów operowych (przygotowanie muzyczne – prof. Janusz Przybylski) wcieli się w role genialnej historii, która przyczyniła się do wybuchu Rewolucji Francuskiej. Na scenie pojawi się również Ostrołęcki Chór Kameralny. Spektakl zagrany zostanie na deskach Ostrołęckiego Centrum Kultury i zamknie Festiwal 10 września o godz. 17.00.

"Ostrołęckie Operalia" to wyjątkowa propozycja dla mieszkańców Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. To niepowtarzalna okazja, aby móc obcować z kulturą najwyższych lotów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Zapraszamy!

Jubileuszowo w Czarni

Po raz 30. spotkali się w Czarni miłośnicy folkloru, historii i dobrej zabawy. 14 sierpnia na polanie przy kościele odbyły się Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem.  

Już od godz. 10 rano na polanie rozbrzmiewała kurpiowska muzyka. XXX Jubileuszowe Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem rozpoczęli artyści ludowi z gminy Czarnia. Zaraz po nich na scenie zaprezentował się Zespół „Pod borem” z Zawad, który pokazał widowisko „Żniwa na Kurpiach.” Wyjątkową oprawę miała msza święta. Nie tylko była to msza odpustowa w odpust świętego Rocha, ale w kościele rozbrzmiewała gwara kurpiowska, zaś muzyczną oprawę zapewnił Chór Cantilena i orkiestra dęta z Czarni. Po mszy świętej Cantilena wraz z Chórem Nauczycielskim pod dyrekcją Henryka Gadomskiego wystąpiła także na scenie. Drugą część występów rozpoczęli wystrzałami strzelcy kurpiowscy, na ligawce zagrał Witold Kuczyński, zaś wszystkich gości przywitał Stanisław Pyśk, wójt gminy Czarnia.

        Ostatni czas, to dla nas okres licznych jubileuszy – opowiadał ze sceny Witold Kuczyński. - W ubiegłym roku obchodziliśmy 80-lecie zespołu „Carniacy”, na jesieni będziemy świętować 25-lecie Towarzystwa Kurpiowskiego „Strzelec”, zaś dziś uczestniczymy w 30. już Niedzielnych Spotkaniach z Historią i Folklorem, a pamiętam jeszcze początki naszej imprezy i te pierwsze spotkania, które odbywały się przy szkole.

Podczas uroczystości dokonała się rzecz symboliczna. Oto Witold Kuczyński, kierownik zespołu „Carniacy”, nauczyciel, animator kultury i jak niektórzy żartują - jednoosobowy ośrodek kultury w Czarni, przekazał prowadzenie imprezy młodszemu pokoleniu. Na scenie zastąpił go syn - Cezary Kuczyński. Nie zabrakło oczywiście podziękowań dla Witolda Kuczyńskiego za wieloletnią działalność i angażowanie się w życie społeczne. Podziękowania składali między innymi radni województwa mazowieckiego: Marian Krupiński i Mirosław Augustyniak. Podziękowań nie szczędził także Krzysztof Parzychowski, wicestarosta ostrołęcki.

             Odnosząc się do napisu, znajdującego się na scenie, który przywołuje słowa Adama Chętnika, iż czyniąc zastanawiam się, czy to będzie dobre dla Polski, my nie musimy się zastanawiać czy takie uroczystości, jak ta w Czarni są dobre dla Polski i regionu, ponieważ zdecydowanie są – mówił Krzysztof Parzychowski. - Serdecznie dziękuję Witoldowi Kuczyńskiemu za wieloletnią pracę na rzecz regionu kurpiowskiego i gratuluję licznych sukcesów.

Na niedzielne uroczystości do Czarni przybyły tłumy. Na polanie przy kościele każdy znalazł coś dla siebie. Na scenie zmieniały się zespoły folklorystyczne. Wystąpili „Carniacy”, zespół „Kurpiowszczyzna”, „Kurpianka-Cepelia”, a także kapela podwórkowa „Kumple”. Zaprezentowano folklor żydowski w „Weselu Sary”, nie zabrakło też potańcówki odpustowej. Imprezie towarzyszyła także wystawa „XXX-lecie Niedzieli na wsi w Czarni” oraz „Znalezione na strychu”. Dzieci miały do dyspozycji zjeżdżalnie, trampoliny i karuzele, a starsi mogli zaopatrzyć się w smakowite kurpiowskie miody.

Imprezę dofinansowano ze środków Powiatu Ostrołęckiego.   

Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie

W najbliższy sierpniowy weekend odbędą się I Mistrzostwa Powiatowe w Tenisie. Na turniej można zgłaszać się do 18 sierpnia.

I Mistrzostwa Powiatowe w Tenisie to kolejna inicjatywa Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego. Organizacja przez całe wakacje prowadzi między innymi szkółki tenisowe dla najmłodszych mieszkańców powiatu. Tym razem coś dla starszych tenisistów. 20 i 21 sierpnia w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie odbędą się mistrzostwa powiatowe, na które można zgłaszać się do 18 sierpnia do godz. 15: ost.ostroleka@gmail.com oraz tel. 722 055 267. 

Turniej został dofinansowany i odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

39. Miodobranie Kurpiowskie

Święci zwykli niezwykli

12 sierpnia  w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbył się wernisaż wystawy „Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej”. To jedno z wydarzeń projektu pod tą samą nazwą, który został dofinansowany przez Powiat Ostrołęcki.

Wernisaż wystawy związany z kultem świętych w diecezji łomżyńskiej przyciągnął wielu gości, a wśród nich był także Krzysztof Parzychowski, wicestarosta ostrołęcki. Na otwarcie wystawy przybył także Jerzy Grabowski, przewodniczący Rady Miasta Ostrołęka, Grzegorz Płocha, wiceprezydent Ostrołęki, Mariusz Popielarz, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce i Marcin Grabowski, kierownik ostrołęckiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego. Licznie przybyli także księża: ks. Wiesław Białczak, proboszcz ostrołęckiej Fary, ks. Zdzisław Grzegorczyk, proboszcz parafii pw. św. Antoniego, ks. Zygmunt Żukowski i ks. Ryszard Kłosiński, proboszcz parafii w Kadzidle. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali zaprezentowane eksponaty, które pochodzą ze zbiorów parafii, prywatnych właścicieli oraz zbiorów muzealnych, w tym z Muzeum Kurpiowskiego w Wachu, Muzeum Mazowieckiego w Płocku czy Muzeum Diecezjalnego w Łomży. O ekspozycji opowiadała Katarzyna Mróz, która wraz z Joanną Zyśk jest kuratorem wystawy. Wśród eksponatów znajdziemy obrazy, rzeźby i dokumenty. Zwiedzający otrzymali także niezmiernie bogaty i ciekawy katalog wystawy i mogli obejrzeć wystawę planszową przygotowaną z okazji 90-lecia diecezji łomżyńskiej.

Wystawę można oglądać do 16 października. Wpisuje się ona w większy projekt o tej samej nazwie: „Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Powiat Ostrołęcki. W ramach projektu odbędzie się jeszcze: wystawa „Piękno sakralne na znaczkach Poczty Polskiej”, lekcje muzealne „Świeci i ich symbole” i „Święty – zwykły niezwykły”, bieg rodzinny „Od kapliczki do kapliczki”, koncert Magdy Anioł, spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią i konferencja naukowa „Kult świętych w diecezji łomżyńskiej”.

Powiat ostrołęcki w strefie ochronnej?

11 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce z inicjatywy starosty ostrołęckiego odbyło się spotkanie z Józefem Białowąsem, Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Głównym tematem spotkania było wykrycie ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie podlaskim i omówienie sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się tej choroby.

Na spotkanie przybyli hodowcy trzody chlewnej, przedstawiciele policji i straży pożarnej, leśniczy a także samorządowcy. To pierwsze z cyklu spotkań Powiatowego Lekarza dotyczące afrykańskiego pomoru świń, który spotka się jeszcze z lekarzami weterynarii, przewoźnikami, właścicielami punktów skupu i sprzedaży zwierząt. Afrykański pomór świń (ASF) to nieuleczalna wirusowa choroba świń i dzików. Ludzie są niewrażliwi na zakażenie tym wirusem. Aby zabić wirus wystarczy gotować mięso w temperaturze 60 stopni przez 20 minut. Pierwszy przypadek ASF w Polsce stwierdzono w 2014 roku. Do 2016 roku zarejestrowano 107 przypadków u dzików i 9 ognisk ASF u świń.    

- Choroba rozwija się dynamicznie – przestrzegał Józef Białowąs, Powiatowy Lekarz Weterynarii. - Jest to choroba, która przekłada się na  straty ekonomiczne, w przypadku jej stwierdzenia wprowadzony jest całkowity zakaz eksportu zwierząt.

W związku z wykryciem ASF w województwie podlaskim cztery gminy z powiatu ostrołęckiego mogą zostać objęte strefą ochronną, a są to: Goworowo, Czerwin, Troszyn i Rzekuń. To gminy, gdzie hoduje się najwięcej trzody chlewnej. Trzeba podkreślić, że ASF nie jest leczone, a w przypadku stwierdzenia choroby likwiduje się całe stado. W przypadku likwidacji gospodarz otrzymuje odszkodowanie.             

Warto przestrzegać zasad, które zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Hodowcom zaleca się:

- zabezpieczenie chlewni odpowiednim ogrodzeniem, zamykanie bram wjazdowych,

- ograniczenie osób przebywających na terenie gospodarstwa, a ci którzy tam przebywają powinni zmieniać obuwie i okrycie wierzchnie, a nawet brać prysznic,

- pracownicy chlewni oraz właściciele powinni zrezygnować z polowań,

- ograniczenie wjazdu samochodów i konieczność przejeżdżania przez maty i baseny dezynfekcyjne,

- ograniczenie do niezbędnego minimum zakupu świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii podkreślał, że za stado odpowiada właściciel gospodarstwa, a także to, iż szybkie działanie i wykrycie choroby zapobiega jej rozprzestrzenianiu.

Karty prepaid – niezbędnik abonenta

W związku z licznymi wątpliwościami w sprawie obowiązku rejestracji kart prepaid Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. 

Czytaj na stronie: https://www.uke.gov.pl/karty-prepaid-niezbednik-abonenta-20256#

Wakacje w powiecie ostrołęckim

Cicha Przystań

Niedaleko Ostrołęki, bo tylko 12 km, znajduje się niezwykle ciekawa miejscowość, z barwną historią sięgającą XVI wieku. Mało tego, jest to miejsce świetnie przygotowane na przybycie turystów – i tych lubiących spływy kajakowe, i tych kochających jeździć rowerami, a także piechurów. To Przystań w gminie Olszewo-Borki.

Przystań to niewielka miejscowość, ale to właśnie tu mieści się turystyczna baza gminy. I to nie byle jaka baza, a dwór Bourbonów. Rzadko spotyka się tak skrupulatnie przygotowaną pod względem turystycznym gminę i tak ścisłe informacje, jakie znaleźliśmy na stronie www.turystyka.olszewo-borki.eu. Nie będziemy, więc rozpisywać się na temat proponowanych tras, tylko od razu polecamy powyższy adres. Na stronie można też znaleźć informacje dotyczące wypożyczenia sprzętu  – rowerów, kajaków czy kijków do Nordic Walking. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu oraz obiektu telefonicznie pod nr tel. 029 761 31 07 w. 108, 509 077 079 lub 512 627 621 bądź poprzez wypełnienie karty rezerwacyjnej i wysłanie jej na adres e-mail: turystyka@olszewo-borki.pl.

Polecamy więc kontakt, ale zachęcamy też, aby nie ograniczać się i planować autorskie wypady. Warto też poznać trochę bliżej historię miejsc tak nieodległych od nas.

Przystań prawdopodobnie powstała w pierwszej połowie XVI wieku. Wówczas to Mikołaj Mzowski otrzymał nadanie królewskie w postaci 25 włók lasu w Puszczy Płodownickiej. Nad Omulwią powstał młyn wodny, a następnie kuźnica czyli „Ruda”. Następnym właścicielem tych dóbr, czy ściślej dzierżawcą był Piotr Wessel. Później jego spadkobiercy wykupili kuźnicę na własność. Na początku Przystań nie była Przystanią, a Rudą. Kiedy rzeką zaczęto spławiać żelazo i powstał mały port rzeczny nazwano ją Przystań Ruda. W 1670 roku nowym właścicielem majątku został kasztelan podlaski Stanisław Godlewski, który był bliskim współpracownikiem króla Jana III Sobieskiego. Majątek znajdował się w tej rodzinie przez kilka pokoleń. Nadal działał młyn, kuźnica żelazna, wybudowano także dwór modrzewiowy. Kolejnym właścicielem Przystani został Paweł Mostowski, wojewoda pomorski, później mazowiecki. Później odziedziczył go Tadeusz Mostowski, który należał do aktywnych działaczy Sejmu Czteroletniego.     

W historii dworku pojawia się nazwisko Czartoryskich i to najsłynniejsze, które najbardziej z nim się kojarzy – Bourbon. A to już niemal najnowsze dzieje tej pięknej miejscowości i samej posiadłości, która była własnością Małgorzaty Czartoryskiej, kiedy ta poślubiła księcia Gabriela de Bourbon, potomka hiszpańskiej linii królewskiego rodu Bourbonów. Rozpoczęto wówczas budowę dworu. Powstał on w 1928 roku, a można go podziwiać do dziś. Ciekawostką jest to, iż został wzniesiony rękami miejscowych budowniczych i cieśli. Dwór otaczał sad i ogród warzywny. Sadzonki drzew i krzewów sprowadzano z Warszawy. Oprócz dworu wybudowano murowany młyn. Kiedy w Przystani trwały prace budowlane, książęca para mieszkała w Warszawie. W roku 1929 w czasie porodu zmarła księżna Małgorzata, a spadkobiercą dworu w Przystani został nowonarodzony Antoni. Pomimo tej tragedii, dwór nie został skazany na zapomnienie. Książę Gabriel de Bourbon ożenił się po raz drugi - z księżniczką Cecylią Lubomirską i w 1933 roku rodzina sprowadziła się do Przystani. Przez kilka lat ten wielki świat roztaczał swój czar i mnóstwo arystokratycznych konwenansów na kurpiowskiej ziemi. W lesie niedaleko dworu wybudowano kaplicę w stylu tatrzańskim i tam dwa razy w miesiącu były odprawiane msze święte. W dwie pozostałe niedziele jechano samochodami (Cóż za szyk zadawały te pojazdy! A jakie budziły zdumienie!) do kościoła w Nowej Wsi. W pierwszym samochodzie zawsze był posłaniec, który uprzedzał o przyjeździe pary książęcej, aby można było wytrzeć klamki w drzwiach kościoła przed księżną Cecylią, która inaczej by ich nie dotknęła. Różne rzeczy opowiadano o zwyczajach książęcej pary i panujących u nich zasadach. Służba we dworze była zamiejscowa i nie mogła ze sobą się wiązać. Kiedy lokaj i główna kucharka zapałali do siebie miłością, musieli opuścić Przystań. We dworze mieszkał jeszcze furman, a jednocześnie kierowca, gajowy, opiekunka małego Antoniego i guwernantka prosto z Francji. Ten sielski obrazek skończył się wraz z nadejściem wojennej zawieruchy. Gdy zbliżała się wojna w 1939 roku Bourbonowie wyjechali samochodem w kierunku na Węgry lub Rumunię. Wzięli ze sobą tylko podręczne bagaże, pozostawiając cały majątek.             

I zdawać by się mogło, iż dwór popadnie nie tylko w ruinę, jak młyn, z którego dziś pozostały tylko niewielkie ślady, ale i zapomnienie. Jednak przetrwał wojnę i czasy powojenne. Funkcjonowała tu i do dziś istnieje szkoła. Kilka lat temu, dzięki staraniom władz gminy Olszewo-Borki, dwór został wyremontowany i zachwyca pięknem, ale służy także jako baza do wędrówek pieszych, rowerowych i rzecznych. Zachęcamy do odwiedzenia tego urokliwego miejsca, a może gdzieś w okolicznych lasach lub nad Omulwią natkniemy się na znaki obecności zacnych rodów polskich czy  książęce ślady Bourbonów.

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

W związku z wykryciem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie podlaskim odbędzie się spotkanie, na którym zostanie omówiona sytuacja w zakresie zapobiegania rozprzestrzenienia się powyższej choroby.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 sierpnia 2016 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Spotkanie poprowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii Józef Białowąs.

Lokalni bohaterowie patronami ulic

Związek Kurpiów wystosował do władz samorządowych apel w sprawie powszechniejszego nadawania imienia osób zasłużonych dla regionu kurpiowskiego elementom naszej przestrzeni publicznej: ulicom, placom, szkołom, domom kultury, stadionom, organizacjom. Apel zaprezentował na ostatniej sesji Rady Powiatu jej przewodniczący Krzysztof Mróz. 

Poniżej prezentujemy apel w całości.

            Walne Zebranie Członków Związku Kurpiów, obradujące w dniu 25.06.2016  w Ostrołęce, zwraca się z prośbą o powszechniejsze nadawanie imienia osób zasłużonych dla regionu kurpiowskiego elementom naszej przestrzeni publicznej (ulice, place, szkoły, domy kultury, stadiony, organizacje).

            Osobom tym, za ich dokonania na rzecz naszej małej ojczyzny, na rzecz Polski i świata, winniśmy szacunek i cześć. Ma to także olbrzymie znaczenie wychowawcze i integrujące. Doskonałym sposobem na to jest uhonorowanie ich poprzez nazwanie ich imieniem ulic, placów, szkół, placówek kultury itp., odsłanianie pomników i tablic pamiątkowych. Obowiązkiem naszym, współcześnie żyjących i mających wpływ na teraźniejszość, jest trwale zachowywać pamięć o życiu i dokonaniach wspomnianych osób. To bardzo ważne dla zachowania naszej tożsamości regionalnej, tożsamości kurpiowskiej.

Oczywiście rozumiemy znaczenie i nie negujemy potrzeby okazywania na Kurpiach czci innym osobom o wielkich zasługach dla Polski.

Jednym z ostatnich przedsięwzięć Związku Kurpiów jest wydanie książki „Kurpie. Najważniejsi w dziejach”. W publikacji znajduje się 47 sylwetek o niezmiernie zróżnicowanej palecie działalności (wymieniliśmy je kursywą na dole pisma). Wśród tych osób są wojskowi, duchowni, nauczyciele, politycy, literaci, lekarze, społecznicy, twórcy i artyści ludowi. To osoby, które zbudowały, poprzez swoje poświęcenie i ciężką pracę - tożsamość, kulturę      i historię Kurpiów. Lista ta oczywiście nie wyczerpuje plejady osób zasłużonych dla Kurpiów. Wszyscy oni zasługują, aby o nich pamiętać, a pamięć ta, żeby się wyrażała  w trwałych śladach.

Już niedługo będziemy mieli ku temu szerszą okazję w związku z uchwaloną przez parlament Polski tzw. dekomunizacją przestrzeni publicznej. Chcielibyśmy zaapelować, aby przy mających następować zmianach, ale także przy określaniu patronów nowych: ulic, placów, szkół, placówek kultury -  pamiętać o naszych kurpiowskich bohaterach, lokalnych działaczach, regionalnych pozytywistach i romantykach.

Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy Kurpiowszczyzny chcą takich zmian i z dumą będą podkreślać, iż mieszkają przy ulicy Adama Chętnika, Henryka Lenarciaka, ks. Stanisława Tworkowskiego, Stanisława Ceberka, Bronisława Talara, rodziny Stefanowiczów, Józefa Sobiecha itp.            

bł. ks. Adam Bargielski, Stanisław Ceberek, Adam Chętnik, Mieczysław Czychowski, Franciszek Dawid, Henryk Dąbrowski, prof. Stanisław Grzyb, Jan z Kolna, Piotr Kaczyński, Władysław Karaszewski, Czesława Konopka, Stach Konwa, Aleksander Kopeć, Anna Kordecka, inż. Romuald Kozioł,

ks. Piotr Krysiak, Stanisław Krupka, Edward Kupiszewski, Elżbieta Lemańska, Henryk Lenarciak, Dionizy Maliszewski, ks. Mieczysław Mieszko, Józef Mróz, Zofia Niedziałkowska, Bolesław Olbryś,

gen. Zygmunt Padlewski, Józef Petrusewicz, prof. Franciszek Piaścik, ks. prof. bp Tadeusz Płoski,

ks. Adolf Pogorzelski, dr Józef Psarski, mjr Konstanty Rynarzewski, Władysław Rynkiewicz „Lepsza”,

ks. bp Edward Samsel, ks. Eugeniusz Sierbiński, ks. Władysław Skierkowski, Józef Sobiech,

Rodzina Stefanowiczów z Myszyńca, Henryk Syska, ks. Kazimierz Suchcicki, Kazimierz Sulewski, Bronisław Talar, ks. Jan Trzaskoma, ks. Stanisław Tworkowski, Waleria Żarnoch,

brat Zenon Żebrowski, Maria Żywirska

XXII Sesja Rady Powiatu

27 lipca odbyła się Sesja Rady Powiatu Ostrołęckiego. Podjęto między innymi uchwały o pomocy finansowej dla gminy Goworowo, Myszyniec i Łyse.

Podczas XXII sesji radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których powiat ostrołęcki jest organem prowadzącym oraz dokonali zmiany załącznika w uchwale dotyczącej przyjęcia planu inwestycyjnego dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem pomocy finansowej gminie Goworowo i gminie Łyse na realizację inwestycji drogowych. Szczególnie pilną okazała się inwestycja w Łysych ze względu na zły stan techniczny drogi, brak odwodnienia i konieczność budowy parkingów na ulicach, które stanowią dojazd do Zespołu Szkół Powiatowych. Inwestycja ta będzie kosztowała powiat 607 tys. 543 zł - to połowa całkowitego kosztu. Radni opowiedzieli się także za udzieleniem wsparcia w wysokości 100 tys. zł gminie Myszyniec na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach. 

W czasie sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu ostrołęckiego do partnerstwa w projekcie realizowanym przez gminę Baranowo, a dotyczącym budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Projekt jest realizowany w ramach działania 4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”. 

Podczas XXII sesji Rady Powiatu dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrołęckiego oraz w budżecie na 2016 rok.

- Korygujemy koszty niektórych zadań, szczególnie tych unijnych z uwagi na oszczędności po przetargowe i niewydatkowanie środków - mówiła Barbara Gocłowska, skarbnik Powiatu Ostrołęckiego. - Zmiany te nie wpływają w żaden sposób na wynik finansowy ani prognozy, ani budżetu.

Jedna ze zmian dotyczyła wprowadzenia nowego projektu unijnego pn.: „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego”. Jest to program, który będzie realizowany w 2017 roku za łączną kwotę ponad 500 tys. zł, z czego środki unijne to ponad 430 tys. zł. Program ma być wykorzystywany i w czasie pokoju, i w czasie wojny. W czasie pokoju miałby ostrzegać i  alarmować ludność o zagrożeniach terrorystycznych, katastrofach naturalnych i technicznych oraz anomaliach pogodowych. W czasie wojny ostrzegałby o zagrożeniu z powietrza, niebezpieczeństwach chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

Krzysztof Mróz, przewodniczący Rady pogratulował staroście ostrołęckiemu wejścia do grona ogólnopolskiej rady ekspertów ds. inwestycji drogowych. Zaprezentował także apel Związku Kurpiów, który dotyczy częstszego nazywania ulic, placów i instytucji imionami lokalnych działaczy zasłużonych dla regionu.

Podsumowanie projektu „Praktyczny uczeń”

W roku szkolnym 2015/2016 trzy szkoły powadzone przez Powiat Ostrołęcki: Zespół Szkół Powiatowych w Łysych, Zespół Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu i Zespół Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie zrealizowały w partnerstwie projekt miesięcznych staży zagranicznych dla swoich uczniów.

Do dwóch andaluzyjskich miast, Kordoby i Grenady, wyjechało 21 uczniów z ZSP w Myszyńcu, kształcących się w zawodzie technik ochrony środowiska i technik informatyk, 12 uczniów z ZSP w Łysych i 11 uczniów z ZSP w Czerwinie, kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu. Łącznie w projekcie uczestniczyło 44 uczniów i uczennic. Staże odbywały się u lokalnych pracodawców w dwóch terminach: listopad –grudzień 2015 i styczeń-luty 2016 i trwały 4 tygodnie.

Uczniowie z zawodu technik agrobiznesu zaznajamiali się z zasadami uprawy roślin w klimacie śródziemnomorskim i hodowlą bydła w gospodarstwach ekologicznych, uczniowie z zawodu technik ochrony środowiska zapoznali się z hiszpańskim podejściem do ochrony środowiska, systemami recyklingu i segregacji odpadów, a uczniowie z zawodu technik informatyk poznali nowe metody pracy, oprogramowanie komputerowe oraz architekturę sieci opartą a Print serwerach i systemie Linux. Po godzinach pracy i w weekendy uczestnicy zwiedzali i podziwiali piękno andaluzyjskiej ziemi. Zwiedzono Grenadę, gdzie podziwiano piękne widoki ze starówki Albayzin i Alhambrę; Kordobę i jej meczet - katedrę, Malagę, gdzie spacerowano po morskiej promenadzie i Sewillę z jej labiryntem uliczek i jedną z piękniejszych katedr.  

Przed wyjazdem uczestnicy projektu otrzymali solidne przygotowanie – uczestniczyli w kursie języka hiszpańskiego i zajęciach przybliżających historię i kulturę Hiszpanii.

W kwietniu br. z pompą zakończono realizację projektu – uczniowie i nauczyciele przygotowali konferencję podsumowującą projekt, na której zaprezentowano osiągnięcia uczniów i nabyte umiejętności zawodowe, na potwierdzenie których, uczniowie otrzymali certyfikaty, honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przy udziale wszystkich uczestników, chętnych uczniów szkół, nauczycieli, przedstawicieli pracodawców, powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy, licznych przedstawicieli samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicieli partnera, dyrektorów szkół zawodowych z regionu oraz zwykłych mieszkańców zaprezentowano rezultaty i przebieg projektu i wymieniono się doświadczeniami.

Odzwierciedleniem realizacji projektu były następujące rezultaty:

 • dzięki realizacji projektu aż 3 placówki oświatowe podniosły jakość i wszechstronność kształcenia,
 • 15 uczennic i 29 uczniów ww. placówki podniosło dotychczasowe i nabyło nowe umiejętności zawodowe,
 • 15 uczennic i 29 uczniów podniosło swoje umiejętności językowe i społeczne,
 • ponad 90% uczestników i uczestniczek osiągnęło rozwój osobowości (przyznają oni, że wzrosło ich poczucie własnej wartości, pewności siebie, samodzielności itd.)
 • ponad 90% uczestników i uczestniczek twierdzi, że są gotowi świadomie i swobodnie wybrać swoje miejsce zamieszkania i pracy.

Projekt jest bliźniaczym projektem do projektu „Staże zawodowe bez granic”, realizowanego przez Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie.

Projekt „Staże zawodowe bez granic” już zakończony.

Uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie zakończyli uczestnictwo w projekcie „Staże zawodowe bez granic”.  Projekt realizowany był od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2015 r. i zakładał realizację staży zawodowych w Hiszpanii dla 43 uczniów i uczennic ww. szkoły.

21 osób kształcących się w zawodzie technik technologii żywności oraz 22 uczniów z zawodu technik agrobiznesu wyjechało na miesięczny staż do Grenady i Kordoby w dwóch terminach w listopadzie 2015 r. i w styczniu 2016. Staże odbywały się u lokalnych pracodawców, u których uczniowie z zawodu technik agrobiznesu zaznajamiali się z zasadami uprawy roślin w klimacie śródziemnomorskim i hodowlą bydła w gospodarstwach ekologicznych, zaś uczniowie z zawodu technik technologii żywności zapoznali się z recepturami wypieku tradycyjnego andaluzyjskiego pieczywa oraz ciastek i tortów. Po godzinach pracy i w weekendy uczestnicy zwiedzali i podziwiali piękno andaluzyjskiej ziemi. Zwiedzono Grenadę, gdzie podziwiano piękne widoki ze starówki Albayzin i Alhambrę; Kordobę i jej meczet - katedrę, Malagę, gdzie spacerowano po morskiej promenadzie i Sewillę z jej labiryntem uliczek i jedną z piękniejszych katedr.  

Przed wyjazdem uczestnicy projektu otrzymali solidne przygotowanie – uczestniczyli w kursie języka hiszpańskiego i zajęciach przybliżających historię i kulturę Hiszpanii.

W kwietniu br. z pompą zakończono realizację projektu – uczniowie i nauczyciele przygotowali konferencję podsumowującą projekt, na której zaprezentowano osiągnięcia uczniów i nabyte umiejętności zawodowe, na potwierdzenie których, uczniowie otrzymali certyfikaty, honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przy udziale wszystkich uczestników, chętnych uczniów szkół, nauczycieli, przedstawicieli pracodawców, powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy, licznych przedstawicieli samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicieli partnera, dyrektorów szkół zawodowych z regionu oraz zwykłych mieszkańców zaprezentowano rezultaty i przebieg projektu i wymieniono się doświadczeniami.

Odzwierciedleniem realizacji projektu były następujące rezultaty:

 • dzięki realizacji projektu Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie podniósł jakość i wszechstronność kształcenia,
 • 9 uczennic i 34 uczniów ww. placówki podniosło dotychczasowe i nabyło nowe umiejętności zawodowe,
 • 9 uczennic i 34 uczniów podniosło swoje umiejętności językowe i społeczne,
 • ponad 90% uczestników i uczestniczek osiągnęło rozwój osobowości (przyznają oni, że wzrosło ich poczucie własnej wartości, pewności siebie, samodzielności itd.)
 • ponad 90% uczestników i uczestniczek twierdzi, że są gotowi świadomie i swobodnie wybrać swoje miejsce zamieszkania i pracy.

Projekt jest bliźniaczym projektem do projektu „Praktyczny uczeń”, realizowanego przez Zespół Szkół Powiatowych w Łysych, Zespół Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu i Zespół Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie.

Zlot młodzieży w Wykrocie za nami

Uroczysta msza święta, prezentacje artystów i twórców kurpiowskich oraz bicie rekordu Guinnessa – tak wyglądał Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej, który odbył się 24 lipca w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie.

Nad zalewem w Wykrocie zrobiło się w tę lipcową niedzielę międzynarodowo. Był to kurpiowski element Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Na uroczystości przybyli goście między innymi z Meksyku, Białorusi, Wenezueli, Włoch i Litwy. Młodzi ludzie modlili się we własnych językach, ubrani byli w charakterystyczną dla swoich krajów odzież, w czym wyróżniali się szczególnie Meksykanie, a nad głowami powiewały flagi różnych państw. Wśród zebranych dominowały jednak  regionalne stroje kurpiowskie. Inicjatorami Światowego Zlotu Młodzieży Kurpiowskiej byli Danuta i Jacek Chętnikowie, spadkobiercy ojca regionalizmu kurpiowskiego Adama Chętnika, którym udało się zachęcić do współpracy wiele środowisk i instytucji z proboszczem parafii myszynieckiej ks. Zbigniewem Jaroszewskim na czele, Stanisławem Kubłem, starostą ostrołęckim, Bogdanem Glinką, burmistrzem Myszyńca, Marią Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej czy Zdzisławem Ścibkiem, dyrektorem Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. W. Skierkowskiego. W organizację włączyli się także twórcy ludowi oraz zespoły regionalne i artyści kurpiowscy. Na scenie podczas mszy, a także później zobaczyć można było „Młode Kurpie” z Jednorożca, „Kurpiankę” z Kadzidła, „Carniaków” z Czarni, „Kurpiowszczyznę” z Myszyńca oraz delegacje międzynarodowych uczestników Światowych Dni Młodzieży.

List do zgromadzonych na Zlocie skierował prezydent Polski Andrzej Duda, który napisał: „Jestem przekonany, że kurpiowskie cechy są cennym wkładem w duchowość i tożsamość polską i chrześcijańską. Ufam, że będą je Państwo nadal pielęgnować, tak jak kultywują Państwo swój regionalny folklor. Niechaj dzisiejsze święto umocni Państwa dumę z bycia Kurpiami, Polakami i chrześcijanami. Niech umocni też wierność wartościom, które przyjęliśmy przed 1050. laty wraz z chrztem księcia Mieszki, a które czynią nas zjednoczoną silną wspólnotą.”

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą, koncelebrowaną przez kard. Gerharda Müllera, bp. Janusza Stepnowskiego oraz bp. Stanisława Stefanka. Przy ołtarzu zebrało się kilkudziesięciu księży. Część z nich była w ornatach z wycinankami kurpiowskimi, których pomysłodawcą jest ks. Zbigniew Jaroszewski. Podczas mszy poświęcono także obraz Matki Boskiej Częstochowskiej czczonej na Kurpiach. Obraz ten powstał z inicjatywy Danuty Chętnik, a Matka Boska na nim przedstawiona jest w szacie kurpiowskiej i ma być opiekunką młodzieży kurpiowskiej oraz wszystkich Kurpiów. Obraz będzie znajdował się w bazylice myszynieckiej.   

Po mszy świętej ustawiono na wyspie, która znajduje się na zalewie, krzyż Światowego Zlotu Młodzieży Kurpiowskiej.

Podczas niedzielnych uroczystości ustanowiono także rekord Guinnessa w największym na świecie zgromadzeniu osób w strojach ludowych. Do pobicia rekordu wystarczyło zebrać 250 osób. Okazało się, że Kurpie pobili ten rekord prawie dwukrotnie. Do Wykrotu przybyły 474 osoby w strojach ludowych i tym samym rekord po weryfikacji zostanie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Na bicie rekordu przybywały całe rodziny ubrane w stroje, ale także członkowie zespołów ludowych oraz twórcy. Wśród uczestników był także w stroju kurpiowskim Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki, Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów, Bogdan Glinka, burmistrz Myszyńca czy Ewa Mielnicka, miss Polski 2014.   

Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej zakończył się koncertem w wykonaniu Kurpiowskiego Kolektywu Skrzypcowego pod kierunkiem Marcina Drabika, nauką tańców ludowych i wspólną zabawą.

Wakacje w powiecie ostrołęckim

Ścieżką rowerową do Dąbrówki

W naszej kolejnej propozycji na wakacje, chcemy zachęcić wszystkich do wykorzystania ścieżek pieszo-rowerowych, których w powiecie ostrołęckim nie brakuje, a to przy wyprawach rodzinnych szczególnie z dziećmi zwiększa komfort i bezpieczeństwo podróży. Proponowany przez nas kierunek to Dąbrówka w gminie Lelis, miejsce cudami słynące.

Z Ostrołęki do Dąbrówki możemy wybrać dwie drogi. Pierwsza to skręt na Łęg Starościński, wówczas przejedziemy przez obydwa Łęgi, Szafarczyska i Nasiadki. Możemy także skręcić na Lelis. Miniemy Białobiel, Siemnochę, Durlasy i Lelis. W obydwóch przypadkach pokonamy ok. 19 kilometrów. Droga jest dosyć spokojna, chociaż zawsze pamiętajmy o ostrożności. Podczas wycieczki możemy napawać się typowo wiejskimi widokami, będziemy też przejeżdżać przez rzekę Rozogę, a wokół otaczać nas będzie Puszcza Kurpiowska. Po drodze jest leśny parking, na którym możemy się zatrzymać, odpocząć i urządzić piknik.

Dąbrówka to niewielka miejscowość, ale zadbana i czysta. W centralnym miejscu znajduje się zagospodarowany plac. W roku 1827 osada liczyła 228 mieszkańców, a stało tu 40 chałup. Mieszkańcy kopali rudę żelazną i wieźli ją do najbliższych kuźnic, które były w Lelisie, Parzychach i Rudzie Osowieckiej. W miejscu, gdzie dziś znajduje się Dąbrówka niegdyś szumiały kilkusetletnie sosny bartne. W czasach zaborów władze kazały ściąć jednak drzewa, a pszczoły przenieść bliżej ludzkich osad. Jedna barć, która rosła tu już czterysta lat, ocalała. Na korze miała wycięty krzyż, a nad nim w pęknięciu ktoś umieścił obrazek Matki Boskiej. Puszczacy otaczali drzewo szczególną czcią. Znalazł się jednak człowiek, który postanowił ściąć drzewo, aby je sprzedać. Jednak po uderzeniu siekierą spod kory wypłynęła nie żywica a krew. Przestraszony Kurp zaniechał ścinania, ale za samą próbę jego gospodarstwo przed długi czas nawiedzały nieszczęścia i choroby. Od tamtej pory wieść o cudownym drzewie zaczęła się nieść po Puszczy. Na drzewie ukazała się Maryja z Dzieciątkiem, po raz pierwszy - dwóm dziewczynkom: Marcynie i Rozynie. Do Dąbrówki zaczęli przybywać tłumnie chorzy i nieszczęśliwi, którzy odzyskiwali zdrowie i spokój ducha. W miejscu objawień powstała kaplica, którą polecił wybudować w 1798 roku biskup płocki Szembek. Niemal sto lat później przeniesiono tu drewniany kościół z Kadzidła i postawiono w miejsce kaplicy. W głównym ołtarzu oprawiono duży obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Dziś kult Maryi w Dąbrówce jest nadal żywy, a to za sprawą ks. Stanisława Grosfelda. W 2010 roku kościół parafialny w Dąbrówce został ustanowiony Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Dąbrowskiej, Królowej Ludu Kurpiowskiego, Patronki Leśników i Pszczelarzy. Co roku przybywają tu tłumy wiernych, aby prosić Matkę Boską Królową Ludu Kurpiowskiego o łaski. 

XXII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 27 lipca 2016 roku została zwołana XXII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki
  i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji
  na terenie Powiatu Ostrołęckiego,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Myszyniec,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Goworowo na dofinansowanie projektu drogowego,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Łyse na dofinansowanie projektu drogowego,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2027,
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016r.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

7. Komunikaty i Sprawy organizacyjne.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Powiatu

„Kurpianka” reprezentowała powiat ostrołęcki w Grecji

Od 8 do 11 lipca Zespół Folklorystyczny „Kurpianka” z Kadzidła brał udział w II Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym  organizowanym w Alexandrii, malowniczym miasteczku  północno-wschodniej Grecji. W Festiwalu wzięło udział około 500 śpiewaków i tancerzy oraz 40 muzyków z Grecji, Czech, Mołdawii i Polski. „Kurpianka” po raz kolejny była ambasadorem polskiej kultury ludowej. Koncerty Zespołu przyjmowane były gorącymi brawami, a wdzięk i uroda tancerzy nagradzane wieloma słowami uznania.

Obok wspaniałych, różnorodnych koncertów, kolorowych korowodów i oficjalnych spotkań z władzami miasta, przedstawicielami greckiego ministerstwa kultury czy organizatorami festiwalu nie zabrakło czasu na zwiedzanie i odpoczynek. Zespół zwiedził m.in. Pellę - gdzie urodził się Aleksander Wielki, Dion – starożytne miasto i kompleks świątynny, położone u stóp masywu Olimpu, Platamonas - zamek na górze wyłaniającej się z morza.

Duże wrażenie na Kurpiach zrobiła Palios Panteleimonas - wieś położona na wysokości 500 metrów n.p.m. Miejscowość nigdy nie przekształciła się w miasto, a przez wieki wręcz pustoszała, będąc praktycznie zapomnianą wioską gdzieś daleko w górach. Paradoksalnie to właśnie stało się początkiem drugiej młodości tego miejsca, ponieważ zachowała się tu oryginalna, tradycyjna zabudowa. Dziś to największy skarb Paleos Panteleimonas, który doceniła nawet Unia Europejska, która finansuje zachowanie tego miejsca w takim stanie, w jakim jest.

Członkowie zespołu „Kurpianka” zwiedzili także Saloniki – drugie po Atenach, co do wielkości miasto w Grecji, a podczas podróży odwiedzili także Budapeszt na Węgrzech oraz Nisz w Serbii.

Zespół "Kurpianka" mógł reprezentować Kurpie dzięki wsparciu i życzliwości ze strony Stanisława Kubła, starosty ostrołęckiego, Dariusza Łukaszewskiego, wójta gminy Kadzidło oraz Grzegorza Parzycha, dyrektora CKK im. ks. Mieszki w Kadzidle.   

Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej

Serdecznie zapraszamy 24 lipca o godz. 15.00 do Wykrocie na Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej, który związany jest ze Światowymi Dniami Młodzieży i wizytą papieża Franciszka w Krakowie.

Program:

godz. 15.00- procesja i przejście przez Bramę Miłosierdzia z krzyżem ŚDM, Koronka do Bożego Miłosierdzia w językach narodowych uczestników uroczystości

godz. 15.30- Msza Święta koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Kardynała Gerharda Mullera, Jego Ekscelencję ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego, Jego Ekscelencję ks. Biskupa Stanisława Stefanka

godz. 16.30- prezentacja delegacji międzynarodowych uczestników ŚDM, wspomnienie o świętym Janie Pawle II, wystąpienia organizatorów i gości

godz. 17.00 - ustawienie na wyspie krzyża Światowego Zlotu Młodzieży Kurpiowskiej

godz. 17.30- bicie rekordu Guinessa w konkurencjach: największe zgromadzenie osób w strojach ludowych na rowerach, największe zgromadzenie osób w strojach ludowych wykonujących taniec ludowy

godz 17.50- koncert Kurpiowskiego Kolektywu Skrzypcowego pod kierunkiem Marcina Drabika, nauka tańców ludowych.

 

Więcej informacji na stronie: parafia.myszyniec.pl

 

 

Umowa na dofinansowanie drogi podpisana

W piątek, 15 lipca w Ostrołęce Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego i Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy drogi   na odcinku Kadzidło-Szafranki.

Marszałek podpisał umowy na realizację 42 projektów. Wśród nich, oprócz powiatu ostrołęckiego, znalazły się te realizowane przez gminę Baranowo, Troszyn, Goworowo czy Olszewo-Borki.

Dofinansowanie inwestycji drogowych będzie pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków prowadzony był przez urząd marszałkowski na całym Mazowszu. Zgłoszono 792 wnioski na dofinansowanie, które przekroczyło 567 mln złotych.

Powiat Ostrołęcki otrzymał dofinansowanie, a starosta ostrołęcki podpisał umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 2519W na odcinku Kadzidło-Szafranki. Całkowity koszt inwestycji to 3 585 817,64 zł, zaś wnioskowana kwota pomocy to 2 275 785 zł. 

Podczas spotkania marszałek poinformował o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego planu inwestycyjnego dla subregionu ostrołęckiego. Przedstawił najważniejsze dwa projekty wiodące, a także przybliżył partnerów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), zaprezentował również samorządy, które nawiązały współpracę. Podkreślił rolę lidera, którym jest miasto Ostrołęka. 

- Jeśli jeszcze jakiś samorząd zechce przystąpić do współpracy, czy też wprowadzić nowy projekt, to zarząd województwa umożliwia takie zmiany, oczywiście w określonej procedurze – poinformował Piotr Brzeski, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Celem RIT jest realizacja projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności jego potencjału gospodarczego, społecznego i środowiskowo-rekreacyjnego oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności świadczonych usług zdrowotnych.

Polski Producent Żywności 2016

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny przystąpił do Inicjatywy Pozytywistycznej Polski Producent Żywności. Konkurs jest bezpłatny dla uczestników na etapie regionalnym. Laureaci mazowieccy zostaną uhonorowani dyplomami Marszałka Województwa Mazowieckiego. Finaliści wojewódzcy mogą brać udział w etapie ogólnopolskim Inicjatywy.

Informacje dotyczące ww. konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.mazovia.pl. W przypadku pytań informacji udziela pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pan Krzysztof Kuran pod numerem telefonu: (22) 59-79-339, bądź drogą elektroniczną na adres: krzysztof.kuran@mazovia.pl.

Nieprzekraczalnym terminem przesyłania kart zgłoszeniowych do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub faxem pod numer: (22) 59-79-702 jest dzień 20 lipca br. (decyduje data wpływu). Na podstawie przesłanych kart i dostarczonych produktów, Kapituła Wojewódzka dokona wyboru laureatów wojewódzkich Polskiego Producenta Żywności.

 

Starosta Ostrołęcki ekspertem ds. inwestycji drogowych

13 lipca Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i budownictwa wręczył  nominacje członkom Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych. Wśród 28 ekspertów jest Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki.

 

Celem stworzenia Rady Ekspertów ds. inwestycji drogowych przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa jest wykorzystanie własnych doświadczeń, a także potencjału organizacji polskiej branży drogowej, które wsparłyby Ministerstwo swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem tak, aby usprawnić inwestycje i poprawić jakość budowanych dróg. Właśnie to doświadczenie posiada starosta ostrołęcki, który niejednokrotnie był doceniany i nagradzany za realizację inwestycji związanych z drogownictwem. Teraz będzie mógł służyć swoją wiedzą na forum ogólnopolskim. 

 

W skład Rady wchodzi 28 osób, które reprezentują przedstawicieli zarządców dróg publicznych, branży drogowej oraz strony społecznej. Eksperci mają za zadanie wypracować między innymi wzór  umowy na realizację zamówienia publicznego w zakresie dróg publicznych, wytyczne dotyczące sporządzania opisów przedmiotu zamówienia publicznego w tym zakresie, wytyczne dotyczące prowadzenia postępowań przetargowych w zakresie dróg publicznych oraz docelową formułę działań Narodowego Forum Kontraktowego.

 

Świętowano w Zawadach

Świętem Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach zakończył się Tydzień Kultury Kurpiowskiej w gminie Baranowo. Tego samego dnia obchodzono także 20-lecie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. Aleksandra Kopcia.

 

Podczas całego Tygodnia Kultury Kurpiowskiej było i turystycznie, i kulturalnie. Chętni mogli wziąć udział w spływie Omulwią, spróbować swoich sił w sztuce ludowej, czy zmierzyć się z kurpiowską kuchnią. Kulminacja świętowania odbyła się 10 lipca na polanie w Zawadach. Nie zabrakło kurpiowskich twórców ludowych, którzy prezentowali swoje dzieła. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych, na których czekało wiele atrakcji, a także o tych starszych uczestnikach, którzy też nie mogli narzekać na brak ciekawych propozycji. Na scenie prezentowały się kurpiowskie zespoły, w tym zespół gospodarzy - „Pod borem”, a także „Carniacy” oraz artyści z Myszyńca i Wachu. Niedzielny dzień był także okazją do uroczystego świętowania 20- lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. Aleksandra Kopcia. Stowarzyszenie zajmuje się ochroną dziedzictwa Kurpiów, a także promocją regionu, w tym jego walorów turystycznych, jak chociażby spływy urokliwą rzeką Omulew. Organizacja nosi imię zasłużonego dla lokalnej społeczności, szczególnie Zawad, działacza – Aleksandra Kopcia, który przez długie lata był nie tylko dyrektorem szkoły czy nauczycielem, ale budził tożsamość regionalną w mieszkańcach gminy. Organizował życie kulturalne, krzewił oświatę i wspierał działalność społeczną.

 

Z okazji jubileuszu 20-lecia Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki wręczył działaczom stowarzyszenia nagrody okolicznościowe. Otrzymali je: Czesław Faderewski, prezes Towarzystwa, Stanisław Dawidczyk, honorowy prezes i założyciel Towarzystwa oraz Edward Koziatek. Wszyscy mogli spróbować jubileuszowego tortu, a życzenia i gratulacje płynęły od wielu osób i instytucji, a byli wśród nich: Krzysztof Parzychowski, wicestarosta ostrołęcki, Aldona Kuciej, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, Henryk Toryfter, wójt gminy Baranowo, a także Związek Kurpiów, który jest równolatkiem stowarzyszenia.

Świętowano w Zawadach

Budujemy mosty...

10 lipca uroczyście oddano do użytku mosty w Brodowych Łąkach i Zawadach. Inwestycja kosztowała ponad 16 mln zł.

        Mam nadzieję, że inwestycja ta będzie przez długie lata służyła mieszkańcom naszego powiatu – mówił Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki. - Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego zrealizowania tejże inwestycji.

Symbolicznego przecięcia wstęgi na nowych mostach dokonał m.in. Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki, Krzysztof Mróz, przewodniczący Rady Powiatu Ostrołęckiego, Henryk Toryfter, wójt gminy Baranowo, Grzegorz Bakuła dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Marcin Grabowski, kierownik delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego, radni mazowieccy: Mirosław Augustyniak i Marian Krupiński, Janusz Obrębski, przewodniczący Rady Gminy w Baranowie, i Mariusz Popielarz, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce.

Inwestycja dotycząca przebudowy mostów wraz z dojazdami była realizowana w latach 2014-2016. Łącznie kosztowała 16 521 550 zł, w tym środki własne Powiatu wyniosły 5 121 780 zł, zaś wkład gminy Baranowo – 3 555 781 zł. W ramach inwestycji wykonano przebudowę mostów w Brodowych Łąkach i Zawadach, ale także przebudowano drogi powiatowe o łącznej długości ponad 20 kilometrów, wybudowano także ponad 18 kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych.

 

Budujemy mosty...

Delegacja powiatu ostrołęckiego na Litwie

5 lipca w miejscowości Daugai obchodzono uroczyście Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga w Rejonie  Alytus - Dzień Państwowości Litwy. W obchodach wzięli udział przedstawiciele powiatu ostrołęckiego: Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz, Wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Aldona Kuciej. W uroczystościach uczestniczyły delegacje m.in. z Białorusi, Ukrainy i Łotwy. Polskę w Alytusie reprezentowała także delegacja z Powiatu Piskiego i Gminy Mońki.

Uroczystości miały wymiar nie tylko państwowy, ale także kulturowy. Prowadzone były przez Mera Rejonu Alytus Algirdasa Vrubliauskasa i Wicemera Arvidasa  Balciunasa  w strojach narodowych. Obchodom towarzyszyły prezentacje 11 gmin wchodzących w skład Rejonu Alytus, które zaprezentowały swoje dziedzictwo kulturalne, jak i kulinarne.  Delegacje zapoznały się z dorobkiem prezentowanym przez samorządy, dyskutowano także o kolejnych wspólnych projektach i współpracy w ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020.

Porozumienie o współpracy z rejonem Alytus powiat ostrołęcki zawarł w kwietniu 2001 r.

Szkolenie w zakresie metod porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się

W dniach 29 i 30 czerwca 2016r. w siedzibie Poradni, przy ul. Dzieci Polskich 5 w Myszyńcu, odbyło się szkolenie dla specjalistów, pracujących z osobami  z poważnymi zaburzeniami  w komunikowaniu się: „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”, organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu  i Związek Stowarzyszeń „Kurpie Razem”.

Szkolenie poprowadziła Pani Alina Smyczek, pedagog i logopeda z wieloletnim stażem pracy metodami AAC, założyciel i członkini Stowarzyszenia „Mówić bez słów”.

Na podstawie filmów z terapii prezentowanych przez Prowadzącą oraz ogromu praktycznych wskazówek dotyczących diagnozy i terapii, pokazu pomocy dydaktycznych, pomocy technicznych, które umożliwiają dostęp do pomocy komunikacyjnej pacjentom z niepełnosprawnością ruchową, słuchacze mieli okazję poznać metody alternatywne i wspomagające wykorzystywane w pracy z osobami niemówiącymi (o różnorodnym podłożu zaburzeń w porozumiewaniu się).

GIODO radzi, jak chronić dane osobowe w czasie wakacji

W ferworze urlopowych podróży nie zapominajmy o danych osobowych. Należycie je chrońmy, udostępniajmy z rozwagą i tylko te, które są niezbędne w określonej sytuacji - radzi GIODO.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) po raz kolejny włączył się do akcji wakacyjnej organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pod hasłem „Przed wakacjami - co warto wiedzieć?”, przygotowując poradnik, jak chronić dane osobowe w czasie wakacji.

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podpowiada w nim, jak powinniśmy zachować się np. wówczas, gdy biuro podróży żąda od nas podania zbyt wielu danych, a wypożyczalnia sprzętu – pozostawienia dowodu osobistego w zastaw. Przestrzega, by zawsze należycie chronić dane osobowe, co może uchronić nas np. przed kradzieżą tożsamości.

Poradnik dostępny jest na stronie internetowej GIODO pod linkiem http://www.giodo.gov.pl/1520270/j/pl/.

Wakacje w powiecie ostrołęckim

Na kajaki!

W te wakacje chcemy Państwa zachęcić do odpoczynku w naszym powiecie. Czasami sami nie wiemy, że kilka, kilkanaście kilometrów od nas znajdują się cenne zabytki, urokliwe zakątki lub cuda przyrody. Nie musimy daleko wyruszać, aby wziąć udział w ciekawej wędrówce czy emocjonującej wyprawie. Na początek polecamy spływ kajakowy rzeką spokojną, czystą i nie zatłoczoną niczym autostrada. Zaczynamy naszą podróż od rzeki Omulew.

Do spływu zachęciła nas inauguracja Tygodnia Kurpiowskiego, organizowanego przez gminę Baranowo. Wstyd się przyznać, ale o wyprawach na tę rzekę słyszeliśmy tylko od znajomych, zawsze woleliśmy położoną dalej Krutyń. Teraz już to się zmieniło. Jak spływ kajakowy – to tylko Omulwią! Pokonaliśmy z Ostrołęki do Zawad 30 kilometrów. Tam czekał już bus, który przewiózł nas do Nowej Wsi w sąsiednim powiecie przasnyskim, gminie Chorzele. Przy rzadko spotykanym już dziś, drewnianym moście, przesiedliśmy się do kajaków i ruszyliśmy wodnym szlakiem.

Omulew liczy sobie 114 kilometrów, wypływa ze źródeł poniżej Jeziora Koniuszyńskiego jako niewielka struga Koniuszanka, płynie przez jezioro Omulew, a później przez Równinę Mazurską i Równinę Kurpiowską przez dwa województwa: warmińsko-mazurskie i mazowieckie.

Rzeka płynie przez trzy rezerwaty Koniuszanka I, Koniuszanka II i Małga. Jej dopływami są między innymi maleńkie rzeczki, takie jak Piasecznica, Trybówka czy Płodownica. 

Odcinek od Nowej Wsi do Zawad pokonaliśmy w spacerowym tempie w niespełna dwie godziny. Płynęliśmy nowym, w pełni wyposażonym kajakiem. My po drodze nie zatrzymywaliśmy się nigdzie, ale można zrobić sobie postój na pobliskich łąkach. Pamiętajmy tylko, aby zostawić po sobie porządek. Rzeka jest przeważnie spokojna, chociaż miejscami trafiają się silniejsze prądy. Często widać też piaszczyste dno rzeki. Z przybrzeżnych traw wyfruwały ptaki, natknęliśmy się między innymi na dwie czaple. Przepływaliśmy też pod dwoma niewielkimi mostkami.

Do Zawad dopłynęliśmy zadowoleni i zauroczeni rzeką. Kajak pomogli nam wyciągnąć sympatyczni strażacy, którzy właśnie robili porządki na nadrzecznej przystani.

My naszą wyprawę skończyliśmy na samym spływie, ale równie dobrze można zaplanować zwiedzanie pobliskich miejscowości: Brodowych Łąk z drewnianym kościołem św. Michała Archanioła z roku 1884 czy też pospacerować po Zawadach, jednej z najstarszych wsi na Kurpiach. Nazwa tej miejscowości oznacza przeszkodę lub coś, co zawadzało, przeszkadzało. Wieś powstała około 1690 roku. Uczył tu i działał słynny regionalista i nauczyciel Aleksander Kopeć, którego imię nosi miejscowa szkoła.

 Aby zaplanować spływ Omulwią, polecamy wejście na stronę ośrodka kultury w Baranowie: www.goksir.pl, tam pod zakładką „Spływy Omulwią” można znaleźć potrzebne informacje i telefony.

Kurpie na kortach

2 i 3 lipca w odbywały się V Mistrzostwa Kurpiów w Tenisie Ziemnym. Zwycięzcą został Jakub Nosek.  

Pierwszy dzień zmagań na korcie odbywał się w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie, drugi zaś ze względu na deszczową pogodę w miejscowości Dawia w gminie Łyse. Podczas finału można było podziwiać grę Jakuba Noska i Mateusza Matyczaka. Niestety ten drugi poniósł porażkę, został za to nagrodzony jako najbardziej utalentowany zawodnik całych Mistrzostw. Zwycięzcom rozgrywek gratulowali: Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki, Bogdan Glinka, burmistrz Myszyńca,  Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów oraz Dariusz Terlikowski, prezes Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego.

Nagrody dla zwycięzców ufundował m.in. Powiat Ostrołęcki. Mistrzostwa były dedykowane 20-leciu Związku Kurpiów, które jest obchodzone w tym roku. 

 

 

Tydzień Kultury Kurpiowskiej

We wtorek, 5 lipca spływem kajakowym rzeką Omulew rozpocznie się Tydzień Kultury Kurpiowskiej w Baranowie.

 

Na cały najbliższy tydzień zaplanowano mnóstwo atrakcji: od warsztatów rękodzieła ludowego, poprzez warsztaty kulinarne, aż po zabawę pod gwiazdami. Kulminacją będzie Święto Folkloru Kurpiowskiego połączone z jubileuszem XX-lecia działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. A. Kopcia, które odbędzie się 10 lipca w Zawadach. Podczas uroczystości nastąpi także uroczyste przecięcie wstęgi przez Starostę Ostrołęckiego na nowo wybudowanej drodze i mostach.

 

Na imprezę zapraszają: Starosta Ostrołęcki, Wójt Gminy Baranowo, TSK im. A. Kopcia, GOKSiR w Baranowie, OSP w Brodowych Łąkach.    

 

Mistrzostwa Kurpi 2016

Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej Wykrot 2016

Serdecznie zapraszmy na Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej w Wykrocie, który odbędzie się w dniu 24 lipca. Szczegóły w załączniku.

Wesele na Kurpiach

Za nami jedna z największych imprez folklorystycznych w powiecie ostrołęckim – Wesele Kurpiowskie. Przez dwa czerwcowe dni mogliśmy nie tylko poznać obrzędy weselne, ale także wziąć udział w pokazach twórców ludowych, koncertach i panelach dyskusyjnych.

W tym roku organizatorzy, czyli gmina Kadzidło, ale także przy dofinansowaniu powiatu ostrołęckiego, zaprosili na Wesele Kurpiowskie 18 i 19 czerwca. Już po raz 22. można było obcować z kurpiowską sztuką, zwyczajami i kulturą. Pierwszego dnia imprezy odbył się panel dyskusyjny z niezwykłą wystawą ślubnych portretów, monideł w tle. Podczas dyskusji głos zabrali: Zofia Pilecka - córka rotmistrza Pileckiego, ks. Adam Boniecki - redaktor senior "Tygodnika Powszechnego", Zdzisław Palewicz - mer Rejonu Solecznickiego na Litwie oraz Janina Kielak. Osoby te następnego dnia otrzymały z rąk włodarzy gminy nagrody "Kurpiowskie Nepomuki". Janina Kielak odebrała nagrodę przyznaną zmarłemu niedawno mężowi – Bernardowi, niezapomnianemu etnografowi, muzealnikowi, badaczowi i pisarzowi.

Podczas Wesela tradycyjnie wyróżniono także artystów i twórców kurpiowskich. Medale "Pro Masovia", przyznane przez marszałka Adama Struzika, otrzymały: Stanisława Niedźwiedzka, Stanisława Suchecka, Janina Kaczyńska. Pamiątkowe medale Fundacji Cepelia otrzymali: Grzegorz Golan, Kazimierz Gadomski, Olga Skowronek, Magdalena Koczkodan, Katarzyna Nowak, Mariusz Nowak, Małgorzata Białczak.

W sobotni dzień można było posłuchać Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Młode Kurpie" z Jednorożca oraz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Wach" z Wachu. Na scenie wystąpił także zespół folkowy "Karczmarze" z Rzeszowa. Występy zakończył koncert Michała Jelonka.

W niedzielę, 19 czerwca uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Ducha Świętego w Kadzidle, którą odprawił proboszcz kadzidlańskiej parafii ks. Ryszard Kłosiński. Niestety zabrakło prawdziwej pary młodej, która stanęłaby na ślubnym kobiercu, ale za to w tę rolę z wielkim wdziękiem wcielili się członkowie Zespołu Kurpianka: Eliza Cichoń i Grzegorz Grad. Zespół po przejściu ulicami Kadzidła, zaprezentował na scenie piękny kurpiowski obrzęd weselny „Powrót od ślubu”. W ramach Regionalnego Festiwalu Weselnego na scenie można było także podziwiać: Projekt Artystyczny Meandry – Łomża, Kurpiowski Zespół Folklorystyczny "Carniacy" z Czarni, Kurpiowski Zespół "Pod Borem" z Zawad oraz Zespół "Kurpiowszczyzna" z Myszyńca.

W idealnej na potrzeby imprezy ludowej Zagrodzie Kurpiowskiej królowali twórcy, którzy prezentowali swoje misterne dzieła od rzeźb po hafty i wycinanki. 

Wśród zaproszonych gości zasiedli: europoseł Jarosław Kalinowski, radni województwa mazowieckiego Marian Krupiński i Mirosław Augustyniak, kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski, Rafał Kubicki - Komendant Miejski Policji, Aldona Kuciej - dyrektor wydziału promocji i rozwoju w starostwie ostrołęckim, Mirosław Grzyb - prezes Związku Kurpiów, Żaneta Żardecka z Fundacji "Cepelia", Henryk Gadomski - muzykolog, Małgorzata Orlewicz z Państwowego Muzeum Etnograficznego, radni, sołtysi. Niektórzy z gości zostali specjalnie wyróżnieni wycinankami-przymilankami, a trafiły one do: Aldony Kuciej, dyrektor wydziału promocji i rozwoju w starostwie ostrołęckim, Janusza Marzewskiego, założyciela Stowarzyszenia Strzelców Kurpiowskich oraz Rafała Kubickiego, komendanta Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Zebranych widzów zaskoczył występ grupy Magdaleny Zery, która to zaprezentowała zarówno muzykę poważną, jak i bardziej rozrywkową.

Wieczorem wystąpił zespół Vox, który otrzymał od Młodej Pary oprócz kwiatów zrobionych przez twórczynie ludowe - kurpiowską Złotą Płytę. Wesele zakończyło się wystrzałowo - pokazem fajerwerków.

Nowe kierunki w Zespołach Szkół Powiatowych

Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych, technik informatyk w klasach służb mundurowych czy też technik leśnik - to tylko niektóre z propozycji szkół prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki na rok szkolny 2016/2017. 

Zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty należy do zadań własnych Powiatu. W praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych szkół.

W Powiecie Ostrołęckim działa 8 zespołów szkół, w których funkcjonuje kilka typów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, kształcących w różnorodnych kierunkach
i zawodach oraz w wielu zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych.

Tak, jak w całym systemie oświaty w Polsce, również w szkołach prowadzonych przez Powiat, od roku szkolnego 2012/2013 szkolnictwo ponadgimnazjalne wygląda następująco:

 1. trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 2. trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 3. czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 4. szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Oferta szkół powiatowych z roku na rok jest poszerzana i wzbogacana. Na rok szkolny 2016/2017 również zaproponowano nowe kierunki kształcenia, co wynika z rozeznania potrzeb lokalnego środowiska oraz analizy dotychczasowego naboru na poszczególne kierunki kształcenia.  

Jednym z atrakcyjniejszych kierunków jest nauka w klasach służb mundurowych. Już od roku szkolnego 2011/2012 kontynuowana jest działalność innowacyjna związana z kształceniem młodzieży w klasie służb mundurowych w ZSP w Kadzidle. Szkoła zapewnia uczniom odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy, a także realizowania własnych zainteresowań i ambicji. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z poszerzonym programem z zakresu bezpieczeństwa publicznego i narodowego, udzielania pierwszej pomocy, elementów musztry i walk obronnych. Jeden dzień w tygodniu jest dniem mundurowym, w którym uczniowie prezentują się w strojach galowych. Atrakcyjną formą zajęć są wyjazdy terenowe, obozy szkoleniowe, wizyty studyjne w jednostkach wojskowych, ośrodkach policji i poligonach na terenie całego kraju.

Od roku 2016/2017 planowane jest również wprowadzenie w ZSP w Myszyńcu nowego kierunku: „Technik informatyk w Myszyńcu - klasa służb mundurowych”. Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik informatyk, poza przedmiotami przewidzianymi w ramowym planie nauczania,
będą realizowali blok zajęć z zakresu funkcjonowania służb mundurowych oraz wykorzystania technologii informatycznej w tych formacjach. W ramach tych zajęć zdobędą wiedzę o zasadach prawnych obowiązujących w służbach mundurowych,
o wykorzystaniu nowoczesnej technologii informatycznej w policji, wojsku czy straży pożarnej, jak również rozwiną swoją sprawność fizyczną w zakresie pływania i samoobrony. Zostaną przygotowani do odpowiednich zachowań w sytuacjach kryzysowych
oraz podejmowania podstawowych czynności podczas akcji ratowniczych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po raz pierwszy zamierza się także ogłosić nabór na nowy kierunek kształcenia w ZSP w Łysych, a będzie to technik ekonomista w szkole policealnej dla dorosłych.

W szkołach powiatowych zaproponowano również na rok szkolny 2016/2017 uruchomienie kształcenia dorosłych w formie kursów kwalifikacyjnych.

Przebudowa dróg z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

W latach 2016-2018 na terenie Powiatu Ostrołęckiego zostanie dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 inwestycja drogowa w gminie Kadzidło.           

   Powiat Ostrołęcki złożył dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. I te dwa wnioski uzyskały pozytywną ocenę, jednak w związku z bardzo dużą liczbą wniosków, dofinansowanie otrzyma jedynie projekt : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki” .  Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2018.

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki ” obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 5849 m. W ramach robót zostanie przebudowana nawierzchnia o szerokości 6,00m wraz z poboczem utwardzonym o szerokości 2,0 m. Zostaną wykonane zjazdy i zatoki autobusowe z chodnikami postojowymi. Właściwe odwodnienie drogi zapewni regulacja rowów oraz przepusty pod zjazdami. Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome drogi wraz z elementami odblaskowymi oraz wymiana oznakowania pionowego. Całkowity koszt zadania wynosi  3.585.818,00 złotych, w tym dofinansowanie z PROW 2.275.785,00 zł i środki własne powiatu 1.310.033,00 złotych.

Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej

24 lipca w Wykrocie w ramach XXXI Światowych Dni Młodzieży, które będą miały miejsce w Krakowie, odbędzie się Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej.

Ten uroczysty dzień zostanie rozpoczęty międzynarodową procesją do ołtarza z Krzyżem, który jest repliką Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Następnie odbędzie się msza święta również w międzynarodowej oprawie, celebrowana przez kardynała Gerharda Mullera i  biskupa Janusza Stepnowskiego. Oprócz młodzieży z regionu kurpiowskiego organizatorzy spodziewają się gości z Włoch, Hiszpanii, Japonii, Białorusi, Meksyku, Rosji, Łotwy, Litwy i Niemiec. Prawdopodobnie w zlocie weźmie udział ponad 2 tysiące osób.

W programie uroczystości zaplanowano także bicie rekordu Guinnessa w trzech kategoriach: największe zgromadzenie w strojach ludowych, przejazd na rowerach jak największej liczby osób w strojach ludowych i wykonanie tańca ludowego przez jak największą liczbę osób w strojach ludowych.

Zlot będzie odbywał się pod hasłem „Rodzina fundamentem narodu i kościoła”.

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu

17 czerwca radni Powiatu Ostrołęckiego jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego oraz przyjęli uchwałę o absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2015 r.

Budżet został wykonany niemalże książkowo – podkreślał Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki. - Poziom wykonania budżetu po stronie dochodów to 98,51 proc., zaś po stronie wydatków to 97, 64 proc.

Dochody budżetu Powiatu wyniosły w 2015 roku 89 926 692,36 zł, zaś wydatki budżetu opiewają na 90 215 023,54 zł. Powiat realizował także zadania z dwóch funduszy państwowych: PFRON w kwocie 759 014,00 zł i Fundusz Pracy w kwocie 28 631 845,59 zł. Łącznie dochody wyniosły 119 317 551,95 zł.

Największe sumy wśród dochodów pojawiają się przy kwestiach związanych z subwencjami dotyczącymi zadań różnych, transportem i łącznością oraz dochodami od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dochód przy zadaniach różnych wyniósł 34 984 872,13 zł. Dochód związany z podatkami opiewa na 13 862 953,75 zł. W tym miejscu starosta Kubeł wskazywał na  powstawanie nowych zakładów pracy na terenie Powiatu Ostrołęckiego i rozrastanie się tych istniejących, chociażby wzrost potencjału JBB i tworzenie kolejnych miejsc pracy w tym zakładzie, ale także rozwój firmy Melvit, czy Sias. Drugim, co do wielkości dochodem były w ubiegłym roku środki związane z transportem i łącznością, które wynosiły 26 489 526,08 zł. W tej dziedzinie poczyniono też największe wydatki, które opiewają na 44 829 559,80 zł.

 

W budżecie za 2015 rok wśród największych wydatków, oprócz związanych z transportem i łącznością, znalazły się te związane z oświatą i wychowaniem z edukacyjną opieką wychowawczą, które wyniosły 15 542 753, 49 zł oraz wydatki na ochronę zdrowia, pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej w wysokości 16 250 831,34 zł.

Powiat realizował także zadania z dwóch funduszy państwowych: PFRON i Fundusz Pracy. Plan wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalony na 2015 rok wykonany został w 100 proc. i wynosił 759 014,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na rehabilitację zawodową, czyli zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, co było realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz rehabilitację społeczną realizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki zostały przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Tacy sami”.

Dzięki Funduszowi Pracy, który wynosił 28 631 845,59 zł osoby bezrobotne z terenu Powiatu Ostrołęckiego mogły zostać objęte aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu, takimi jak: staże, jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia czy prace interwencyjne. Łącznie skorzystało z nich 2 176 osób.

Żaden z radnych nie miał wątpliwości i wszyscy byli jednomyślni, co do przyjęcia sprawozdania oraz udzielenia Zarządowi absolutorium. Były gratulacje i słowa uznania dla Starosty i Zarządu w szczególności za umiejętne pozyskiwaniu środków i konsekwencję w realizacji inwestycji.

Chociaż temat zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego za rok 2015 oraz przyjęcie absolutorium dla Zarządu zdominowały XXI sesję Rady Powiatu w Ostrołęce, to podjęto podczas niej jeszcze kilka ważnych decyzji. Dokonano zmiany uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Ostrołęcki do współpracy z Gminą Kadzidło w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519W na odcinku Kadzidło – Szafranki” oraz  „Przebudowa drogi Nr 2522W Golanka – Grale – Dąbrówka – Szkwa”. Zdecydowano także o udzieleniu pomocy finansowej gminie Łyse oraz gminie Czerwin. Zatwierdzono zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2027 oraz dokonano zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 r.  Podczas sesji określono także zasady, wysokości oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych za szczególne osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Młodzi, zdolni nagrodzeni

17 czerwca podczas XXI sesji Rady Powiatu wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Za osiągnięcia sportowe nagrodzono także Natalię Nalewajk.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo” odbywał się już po raz osiemnasty. Skierowany był do dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Jego przesłaniem było kształtowanie prawidłowych zachowań i postaw w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki i zabawy. Organizatorzy chcą za jego pośrednictwem promować wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa, a także prezentować pozytywne wzorce, takie jak strażacy ratownicy. Ważnym aspektem jest także zwrócenie uwagi na zjawiska i sytuacje, które mogą przydarzyć się każdemu i wszędzie oraz uczyć prawidłowego postępowania w takich sytuacjach od najmłodszych lat. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i świetlic terapeutycznych.

Z Powiatu Ostrołęckiego wyróżniono 12 uczniów:

I grupa – uczniowie klas I-III szkół podstawowych

I miejsce – Ruszczyk Marcin – Zespół Szkół w Myszyńcu    

II miejsce – Julia Subzda – Zespół Szkół nr 1 w Goworowie

III miejsce – Natalia Dobkowska -  Zespół Szkół nr 1 w Goworowie

wyróżnienie – Emilia Rydel – Zespół Szkół w Myszyńcu i Aleksandra Dobkowska - Zespół Szkół nr 1 w Goworowie

II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce – Monika Pawłowska – Zespół Szkół w Myszyńcu

II miejsce – Maja Chilarska – Szkoła Podstawowa w Rzekuniu

III miejsce – Zuzanna Modzelewska – Szkoła Podstawowa w Rzekuniu

wyróżnienie – Kinga Koziatek – Zespół Szkół w Zawadach i Kamila Laskowska – Szkoła Podstawowa w Rzekuniu

III grupa – uczniowie gimnazjów

I miejsce – Alicja Szczygieł – Gimnazjum w Nowej Wsi

II miejsce – Aleksandra Kuciej - Gimnazjum w Nowej Wsi

Nagrodzonym gratulował Krzysztof Mróz, przewodniczący Rady Powiatu, Stanisław Kubeł, Starosta Ostrołęcki oraz Artur Romanik, dyrektor Wydziały Zarządzania Kryzysowego, Audytu i Kontroli Starostwa Powiatu Ostrołęckiego.

Doceniona i nagrodzona została także Natalia Nalewajk z Kadzidła. Wyróżniono ją nagrodą okolicznościową Starosty Ostrołęckiego za szczególne osiągnięcia sportowe w karate. Natalia Nalewajk należy do Międzyszkolnego Klubu Kyokushin Karate Shinkyokushin i jest podopieczną trenera Artura Prusińskiego. Chociaż niezwykle młoda, to utytułowana zawodniczka. Jest brązową medalistką Mistrzostw Europy w kumite z Tibilisi w Gruzji i złotą medalistką Mistrzostw Polski Wschodniej w kata.    

Rowerem z "Ginących zawodów"

20 czerwca w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego na plakat promujący kuchnię kurpiowską, który odbył się podczas XVI warsztatów etnograficznych "Ginące zawody".

Konkurs plastyczny został przeprowadzony podczas warsztatów, które odbywały się od 1 do 3 czerwca 2016 r. w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle.

Warsztaty „Ginące zawody” to wielki wysiłek i współpraca wielu środowisk – mówiła Czesława Kaczyńska, prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich, głównego organizatora „Ginących zawodów”. - To praca twórców i artystów ludowych, pomoc samorządów: Województwa Mazowieckiego, Powiatu Ostrołęckiego, Gminy Kadzidło, Gminy Olszewo-Borki, Lelis, Baranowo i Łyse. To wsparcie ze strony instytucji i organizacji, takich jak Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, Związku Kurpiów, to także pomoc naszych sponsorów. Podkreślić też należy zaangażowanie szkół, nauczycieli i uczniów, którzy co roku biorą udział w warsztatach. Wszystkim dzisiaj serdecznie dziękuję, a zwycięzcom konkursu gratuluję.

Na konkurs wpłynęły 74 prace plastyczne. Jury podkreślało kreatywność nagrodzonych osób, doceniło także ciekawą formę i nawiązanie do tematu XVI warsztatów etnograficznych "Ginące zawody", które w tym roku brzmiało:  "Robźëm masło, faférnuchy, pśecëm chlébek, jϊ pëmpuchy."

Nagrody zwycięzcom konkursu wręczył Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki, Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej oraz Czesława Kaczyńska, prezes SAK.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, wśród których były tablety, słuchawki, kaski rowerowe i książki, zaś zwyciężczyni w III kategorii – Karolina Rogaska odjechała rowerem ufundowanym przez Czesławę Kaczyńską. 

Zwycięzcy konkursu:

KATEGORIA I – 6-9 lat (wpłynęło 20 prac)

Julia Kowalczyk, kl.II, Szkoła Podstawowa w Miastkowie

Kuba Stolarkiewicz, kl. II f, Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrołęce

Weronika Suchecka, kl. III, Szkoła Podstawowa w Kadzidle

wyróżnienie: Antoni Bakuła, kl. I, Szkoła Podstawowa w Kadzidle

KATEGORIA II – 10-13 lat (wpłynęło 41 prac)

Dominika Gwara, kl. Ia Gimnazjum, Zespół Szkół w Wachu

Magda Kobrzyńska, kl. VI, Zespół Szkół w Wachu

Julia Dawid, kl. IVc, Szkoła Podstawowa w Kadzidle

wyróżnienie: Sandra Śliziewska, kl. IVc, Szkoła Podstawowa w Kadzidle

nagroda specjalna: Szymon Olk, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Kadzidle

KATEGORIA III – 14-18 lat (wpłynęło 13 prac)

Karolina Rogaska, kl. II a, Publiczne Gimnazjum w Jasienicy

Olga Tyl, kl. III, Publiczne Gimnazjum w Jasienicy

Natalia Gwara, kl. III, Gimnazjum w Jazgarce

wyróżnienie: Aleksandra Gorela, Publiczne Gimnazjum w Łysych

III Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

W dniu 18 czerwca br. w Goworowie, na kompleksie boisk sportowych „Moje boisko Orlik” odbyła się III Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych „Dzień Radości-Wszyscy Razem”. Organizatorem imprezy rekreacyjno-sportowej było Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Jesteśmy Betanią” z siedzibą w Czarnowie. Na goworowską spartakiadę przyjechało aż stu uczestników z sześciu gmin. W konkurencjach sprawnościowych swoich sił spróbowali podopieczni placówek z Olszewo-Borek, Myszyńca, Czerwina, Baranowa, Lubiejewa Starego i Goworowa. Nad bezpiecznym przebiegiem spotkania oraz przygotowanymi konkurencjami czuwali wolontariusze z lokalnych organizacji i instytucji. Dla wszystkich przygotowano nagrody, a na zwycięzców czekały medale. Wsparcie finansowe na zakup nagród udzielił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Zawody przeznaczone były dla osób w różnym wieku a przyświecał im głównie cel zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez czynne uczestnictwo w życiu społecznym. Wraz z niepełnosprawnymi na festyn przybyli ich opiekunowie oraz osoby bliskie. Łącznie w uroczystości wzięło udział około 200 osób dla których został przygotowany wspólny posiłek.

Spartakiada Osób Niepełnosprawnych „Dzień Radości-Jesteśmy Razem” ma w dużym stopniu charakter terapeutyczny. Pozwala niepełnosprawnym doskonalić umiejętności ruchowe. Uczy działania w określonym celu, daje możliwość  poczucia smaku zdrowej rywalizacji oraz poprawia umiejętności współpracy i współdziałania.

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organiacjami pozarządowymi na 2017 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 1 lipca br.

Wszystkie informacje na stronie: www.mazovia.eu

Oskary dla Kurpianek

15 czerwca w Warszawie na Zamku Królewskim wręczono po raz 41. Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej". Wśród wyróżnionych znalazły się dwie kurpiowskie twórczynie i artystki: Zofia Charamut i Maria Chrostek. 

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej" ustanowiona została w 1974 roku, od początku patronuje jej  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Nagrody trafiają do wybitnych twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego, za pisarstwo ludowe, dla kapel ludowych, dla zespołów folklorystycznych, dla badaczy, naukowców i animatorów, a także przyznawana jest nagroda honorowa dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej, działających w kraju i zagranicą.

Nagroda ta już niejednokrotnie trafiała do twórców działających na terenie powiatu ostrołęckiego. W tym roku otrzymała ją Zofia Charamut – śpiewaczka, która urodziła się we wsi Wolkowe koło Myszyńca. Artystka od lat związana jest z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Skierkowskiego w Myszyńcu, współpracuje z Muzeum Kurpiowskim „Zagajnica Myszyniecka” oraz Zespołem Szkół w Myszyńcu. Śpiewa w pięknej gwarze kurpiowskiej.

Druga z przyznanych w tym roku nagród trafiła do Marii Chrostek – twórczyni specjalizującej się w dziedzinie plastyki obrzędowej, tkactwa i wycinankarstwa. Twórczyni urodziła się w Tatarach w rodzinie słynnych kurpiowskich twórców: Stefanii i Stanisława Konopków. Prace Marii Chrostek znajdują się w zbiorach licznych muzeów, a sama twórczyni jest niezwykle często nagradzana i wyróżniana.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 9 czerwca 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zorganizowało po raz kolejny spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączone z Dniem Dziecka, które odbyło się w Parku Rozrywki „Knieja”. Uczestnikami były rodziny zastępcze wraz z dziećmi z terenu powiatu ostrołęckiego, łącznie ponad 100 osób.

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł wręczył w tym dniu wyróżnienia wraz z upominkami trzem rodzinom zastępczym zawodowym za modelowe sprawowanie swoich funkcji oraz podziękował wszystkim rodzinom za ich trudną i ważną pracę. W spotkaniu uczestniczyli też kandydaci na rodziny zstępcze którzy po odbytym szkoleniu i kwalifikacji odebrali certyfikaty uprawniające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (3 rodziny). Oprócz poczęstunku, muzyki, ogniska, zarówno dzieci jak i dorośli mogli uczestniczyć w konkursach i zabawach. Dzieci miały możliwość spróbować swoich sił na dużym i małym parku linowym, a dla wszystkich odważnych i wytrwałych czekały nagrody.

Święto Bibliotekarza

9 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W.Gomulickiego w Ostrołęce odbył się Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji wręczono odznaki i medale, a wyróżnionym bibliotekarkom gratulował między innymi Starosta Ostrołęcki.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek zainicjowany został przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Jest to wyjątkowa okazja, aby podziękować za pracę bibliotekarzom i podkreślić ważną rolę bibliotek w codziennym życiu. Święto to było na początku skierowane tylko do bibliotekarzy, z czasem stało się jednak powszechnie obchodzonym świętem, które  rozpoczyna Tydzień Bibliotek. Rola bibliotek w życiu kulturalnym bardzo w ostatnich latach wzrosła. To nie tylko wypożyczanie książek i dbanie o księgozbiór, ale to także wiele konferencji, spotkań, wystaw czy koncertów, co łatwo zaobserwować chociażby na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej czy Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.   

Dlatego dostrzegając tę pracę, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich postanowiło nagrodzić w tym roku honorową odznaką Teresę Sagałę z filii biblioteki w Laskowcu, medale za zasługi otrzymały: Edyta Dobek z Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce i Ewa Żbikowska, dyrektor Biblioteki Publicznej w Przasnyszu, zaś medal dla gminnej biblioteki w Rzekuniu odebrała jej dyrektor Agnieszka Majdecka.

- Cieszę się niezmiernie, iż otrzymaliśmy to szczególne wyróżnienie, jestem mile zaskoczona – powiedziała Agnieszka Majdecka. 

Nagrodzonym i wyróżnionym paniom gratulacje i upominki wręczył Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki.

XXI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 17 czerwca 2016 roku została zwołana XXI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 13.30.

Porządek Obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2015r.,
 • absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2015r.,
 • określenia zasad, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych za szczególne osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
 • zmiany uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Ostrołęcki do współpracy z Gminą Kadzidło w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519W na odcinku Kadzidło – Szafranki”,
 • zmiany uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Ostrołęcki do współpracy z Gminą Kadzidło w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi Nr 2522W Golanka – Grale – Dąbrówka – Szkwa”,
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyse,
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Czerwin,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2027,
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016r.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

7. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Powiatu. 

Powitanie Lata z Kurpiowską Organizacją Turystyczną

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w imprezie "Powitanie Lata z Kurpiowską Organizacją Turystyczną". Odbędzie się ona w dniu 11 czerwca br. w w plenerze Karczmy Nowa Ostoja.

Aktywni będą mogli wziąć udział w spływie kajakowym, rajdzie rowerowym, marszu nordic walking. Dla kajakarzy przygotowano spływ na trasie dworek Bourbonów w Przystani - Majątek Omulew w Ostrołęce. Rowerzyści pokonają blisko 19-kilometrowy odcinek Nowa Ostoja - Przystań - Nowa Ostoja. Amatorzy nordic walking przemaszerują trasą w granicach Ostrołęki.

Zapraszamy również na Spacer po znanej i nieznanej Ostrołęce. Oprowadzać będzie przewodnik. Każdy uczestnik spacerku będzie mógł wejść za darmo do ostrołęckich muzeów.

O godzinie 13.00 zapraszamy do Karczmy Nowa Ostoja. Będą twórcy i artyści ludowi, którzy zdradzą tajniki jak wykonać kurpiowskie rękodzieło, m.in. garnki i kwiaty z bibuły. Przygotowano tory przeszkód, barwne atrakcje dla dzieci i młodzieży. Będą strażacy, policjanci i leśnicy. Na scenie wystąpią młodzi artyści oraz kapele i zespoły ludowe. Nie zabraknie konkursów z nagrodami. Do wygrania będą atrakcyjne nagrody - m.in. rowery.

Główną atrakcją będą Mistrzostwa w Rodzinnym Grillowaniu. 

UWAGA: ze względów organizacyjnych na spływ kajakowy, rajd rowerowy, marsz nordic walking oraz spacerek po Ostrołęce z przewodnikiem obowiązują zapisy - tel. 29 764 51 95 lub e-mail: biuro@kot.ostroleka.pl.

Organizator ubezpiecza każdego uczestnika. Oznacza, to że podczas zapisów należy podać wszystkie dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, PESEL oraz numer telefonu. Młodzież do lat 18 bierze udział wyłącznie po opieką dorosłego uczestnika lub za pisemną zgodą rodzica lub dorosłego opiekuna prawnego. Zgodę należy mieć ze sobą na starcie. Zapisy przyjmujemy do piątku do godziny 12.00.

Robźëm masło jϊ pëmpuchy

Ponad 2700 uczestników wzięło udział w XVI warsztatach etnograficznych "Ginące zawody", które odbywały się 1-3 czerwca w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle.  

 

Co roku warsztatom przyświeca inne hasło, w tym ideą przewodnią była kuchnia regionalna, co nie znaczy, że zabrakło innych stanowisk, gdzie twórcy ludowi zdradzali tajniki swojej sztuki. Do dyspozycji dzieci i młodzieży było ponad 30 twórców, a wśród nich plecionkarze, rzeźbiarze, stanowiska związane z plastyką obrzędową czy obróbką lnu. Grupy mogły wziąć także udział w zajęciach związanych z tańcem kurpiowskim.

 

        Niezmiernie cieszy nas liczba uczestników tegorocznych warsztatów – powiedziała Czesława Kaczyńska, prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich, które było organizatorem przedsięwzięcia. - Pobiliśmy rekord z poprzedniego roku. Z wielką radością też obserwowaliśmy zainteresowanie dzieci kuchnią kurpiowską. "Robźëm masło, faférnuchy, pśecëm chlébek, jϊ pëmpuchy" – to było hasło naszych warsztatów i faktycznie wszyscy mogli spróbować swoich sił w robieniu masła, fafernuchów oraz skosztować przepysznych placków i świeżego, ciepłego chleba.      

 

Podczas „Ginących zawodów” powstała także na terenie Zagrody Kurpiowskiej jedna z pierwszych na Kurpiach barci. W jej przygotowanie zaangażowali się członkowie Stowarzyszenia Strzelców Kurpiowskich z prezesem Januszem Marzewskim, który z wielką wprawą wspinał się na sosnę.

 

Patronat nad XVI warsztatami etnograficznymi objął między innymi Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki, który dziękował za realizację przedsięwzięcia twórcom i artystom kurpiowskim oraz organizatorom.  

 

Oprócz warsztatów organizatorzy zadbali także o tradycyjne zabawy dla dzieci oraz konkurs plastyczny na plakat promujący kuchnię kurpiowską, gdzie główną nagrodą jest rower ufundowany przez prezes SAK. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 25 czerwca.

Organizator warsztatów: Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich

Patroni: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Ostrołęcki, Wójt Gminy Kadzidło Wsparcia udzielili: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Powiat Ostrołęcki, Gmina Kadzidło, Gmina Olszewo-Borki, Gmina Lelis, Gmina Baranowo, Gmina Łyse, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Związek Kurpiów, Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M.Mieszki w Kadzidle, Pekpol, Serafin Piekarnia Kurpiowska, Bank Spółdzielczy w Kadzidle, biartek.pl, Sizer, WORD, Nadleśnictwo Ostrołęka, Nadleśnictwo Nowogród, Nadleśnictwo Parciaki, Nadleśnictwo Myszyniec, Jan Mirosław Kulasik, Jacek Płoski, Stowarzyszenie Strzelców Kurpiowskich.

Fot. Adam Bakuła

Turniej Piłki Siatkowej o puchar Starosty Ostrołęckiego

W dniu 3 czerwca br. w Zespole Szkół Powiatowych im. Ks. A Bargielskiego w Myszyńcu rozegrany został Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Ostrołęckiego. Do udziału w turnieju zgłosiły się cztery drużyny:  samorządowcy z gminy Myszyniec, pracownicy starostwa powiatowego w Ostrołęce, „Rycerze Kolumba” działający przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu oraz  uczniowie i nauczyciele z ZSP w Myszyńcu.

Rywalizacja trwała kilka godzin i przebiegała zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową oraz zasadami fair play. Po zaciętych i przepełnionych rywalizacją meczach, w których nie brakowało prawdziwych sportowych emocji zostali wyłonieni zwycięzcy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna złożona z nauczycieli i uczniów ZSP w Myszyńcu, a więc puchar powędrował do organizatorów i gospodarzy turnieju.

Zostały również rozdane nagrody indywidualne w kategoriach: najlepiej zagrywający, rozgrywający, atakujący, blokujący oraz najlepszy zawodnik turnieju, którym został Roman Czachowski, pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w  Ostrołęce. Zawodom przyświecała idea integracji  społeczności powiatu oraz promocji regionu a przede wszystkim zachęcanie do czynnego spędzania czasu wolnego.

Badanie struktury gospodarstw rolnych

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.

Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Najwygodniejszą formą uczestnictwa w badaniu jest samodzielny spis przez Internet za pośrednictwem strony internetowej http://stat.gov.pl/ aktywny w dniach 1 - 9 czerwca 2016 roku.

Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.

Infolinia konsumencka: skorzystaj z pomocy

Jesteś konsumentem? Masz problem z nieuczciwym przedsiębiorcą? 801 440 220 – to numer infolinii konsumenckiej, gdzie uzyskasz pierwszą pomoc w przypadku sporu.

Infolinia konsumencka działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. Dzwoniąc na 801 440 220, można otrzymać odpowiedź na proste pytania konsumenckie, uzyskać informacje o przepisach oraz o wyspecjalizowanych instytucjach udzielających porad związanych np. z zakupem energii, telekomunikacją czy finansami.

Więcej informacji na stronie: www.uokik.gov.pl.

XX sesja Rady Powiatu

30 maja w Muzeum Kultury Kurpiowskiej odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu, poświęcona obchodom 1050. rocznicy Chrztu Polski. Sesję poprzedziła Msza Św. w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.

- Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski jest dla nas ważnym wydarzeniem – mówił na początku sesji Krzysztof Mróz, przewodniczący Rady Powiatu Ostrołęckiego. -  Mamy tę świadomość, że jest to okazja po temu, aby chwilę się wyciszyć. Na co dzień robimy ważne rzeczy:  podejmujemy uchwały odnośnie inwestycji, realizujemy różne projekty, rozdzielamy środki. Są to niewątpliwie rzeczy bardzo ważne, aczkolwiek przemijające i dlatego przy takiej okazji, jak jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski warto się zatrzymać, pomyśleć i zadumać.

Ważnym punktem sesji było wystąpienie prof. Piotra Jaroszyńskiego, który wygłosił prelekcję na temat „Aktualności i wagi Jubileuszu Chrztu Polski”.

- Rok Jubileuszu domaga się od wszystkich odpowiedniego nastawienia, jest to rok pewnej celebracji – powiedział prof. Jaroszyński. - Uroczystości jakie mają miejsce, są niezwykle pompatyczne i to jest niewątpliwie ważne, aby w ten sposób pokazywać swoją radość i swoją wdzięczność tym pokoleniom, dzięki którym powstała Polska i była to Polska chrześcijańska. Ale również tym wydarzeniom musi towarzyszyć pewna refleksja i rozumienie. W ramach tego rozumienia można wyróżnić wagę wydarzenia, jakie miało miejsce i aktualność tego, co się stało przed ponad tysiącem lat. Jest to dla nas pewnym dziedzictwem i zobowiązaniem. Cztery aspekty tego wydarzenia mają wyjątkowe znaczenie: aspekt religijny, polityczny, kulturowy i cywilizacyjny.

Sesja miała nie tylko charakter uroczysty, ale także swój zwyczajowy bieg. Radni zapoznali się z informacją z rocznej działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce czy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Podczas sesji przegłosowano także uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kadzidło i gminie Rzekuń oraz miastu Ostrołęka. Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki przedstawił sprawozdanie z realizowanych przez Zarząd Powiatu zadań i nakreślił także najbliższe plany. Jednym  z punktów sesji było wręczenie Staroście Ostrołęckiemu podziękowania od  prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce za bezinteresowną pomoc i wsparcie podejmowanych przez towarzystwo działań. Została również wręczona Nagroda Okolicznościowa Starosty Ostrołęckiego Przemysławowi Dąbrowskiemu za zajęcie dziesiątego miejsca w Orlen Warsaw Marathon.

W uroczystej XX sesji Rady Powiatu udział wzięli także przedstawiciele samorządu Ostrołęki, reprezentowani przez przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki Jerzego Grabowskiego i wiceprezydentów: Grzegorza Płochę, Pawła Stańczyka . Byli także szefowie służb mundurowych, wójtowie gmin z powiatu ostrołęckiego oraz przedstawiciele współpracujących ze starostwem organizacji i jednostek.

Wycieczka do Malborka

W dniu 12 maja br. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu zorganizowała dla  dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem  Rozwoju wyjazd do Malborka.  Uczestnicy wycieczi odwiedzili Park Dinozaurów, Mini Zoo oraz Park Linowy, obejrzeli również seans w kinie 5D. 

Drugim etapem wycieczki był Zamek Krzyżacki. Wraz z przewodnikiem uczestnicy zwiedzili  jego wnętrze m. in. refektarz, sale balowe, sypialnie Mistrza Zakonu i zakonników, kuchnię zamkową.  Poznali  przy tym  historię  życia ówczesnych   mieszkańców zamku.

Na zakończenie przygotowana była jeszcze jedna miła niespodzianka. Każde dziecko otrzymało Dyplom Dzielnego Wycieczkowicza i drobne upominki oraz życzenia na zbliżający się Dzień Dziecka.

1050. rocznica Chrztu Polski

Uroczyste obchody Chrztu Polski w Ostrołęce, w które Powiat Ostrołęcki czynnie się włączył miały miejsce 22 maja. Tego dnia ulicami miasta przeszedł barwny orszak historyczny na czele z duchowieństwem i lokalnymi władzami. Powiat reprezentował Krzysztof Mróz, przewodniczący Rady Powiatu, Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki oraz Krzysztof Parzychowski, wicestarosta. Wśród uczestników orszaku byli uczniowie, mieszkańcy ubrani w stroje z epoki, wojowie, a także Kurpie z ligawkami.

Orszak przeszedł ulicami Ostrołęki na Forty Bema, gdzie odbyło się podniosłe widowisko „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Wieczorem uczestnicy mogli wziąć udział we Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej ks. biskupa Tadeusza Bronakowski. Niezwykłą i niecodzienną oprawę uroczystości stanowił występ połączonych pod dyrekcją Henryka Gadomskiego chórów. Zadziwiał nie tylko kunszt, ale także liczba uczestników, którzy zajęli niemalże całe schody Mauzoleum.

Organizatorzy zadbali także o elementy edukacyjne obchodów zarówno dla najmłodszych, jak i też starszych. Już od południa można było zwiedzać miasteczko średniowieczne, brać udział w pokazach rzemiosł, grach i zabawach. Dzieci szukały średniowiecznych skarbów na przygotowanym stanowisku archeologicznym, zaś dorośli mogli zapoznać się z muzyką czy modą średniowieczną. Żądni wrażeń przyglądali się pokazom walk, a i sami mogli potrzymać miecz czy tarczę.

Organizatorami uroczystych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski oprócz samorządu Miasta Ostrołęki był samorząd powiatu ostrołęckiego, Muzeum Kultury Kurpiowskiej i Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce. 

Obchody Dnia Strażaka

W piątek 20 maja Starosta Ostrołęcki wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu  uczestniczyli w obchodach Dnia Strażaka w Ostrołęce. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

Przed siedzibą Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce odbył się apel z okazji Dnia Strażaka. Podczas apelu wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie, złożono podziękowania za służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli.  Starosta Ostrołęcki za szczególne zasługi wyróżnił Bartosza Pliszkę – Dowódcę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Ostrołęce .

W uroczystości wzięli udział min: st. bryg. Jarosław Kurek, p.o. mazowieckiego komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych, komendanci i prezesi OSP.

XX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 30 maja 2016 roku została zwołana XX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, ul. Szwedzka 2, o godzinie 1100 . Kolejne punkty porządku obrad będą realizowane w siedzibie Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Plac Bema 8.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
 4. „Aktualność i waga Jubileuszu Chrztu Polski” – referat okolicznościowy
  prof. Piotra Jaroszyńskiego.
 5. Rozpatrzenie:
 • Sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2015r.
 • Informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce
 • o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego za 2015r.
 • Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostrołęckiego za rok 2015.
 • Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • w Ostrołęce za 2015r.
 • Informacji z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
 • w Rodzinie na lata 2011 – 2016” w roku 2015.
 • Informacji z realizacji zadań wynikających ze „Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2014 – 2020” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2015.
 • Informacji z realizacji zadań w 2015r. wynikających z „Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 – 2020”.
 • Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego
 • z organizacjami pozarządowymi na 2015r.”.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Ostrołęckiego,
 • odwołania radnego ze składu osobowego komisji stałej Rady Powiatu
 • w Ostrołęce,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Rzekuń,
 • udzielenia pomocy finansowej gminie Kadzidło,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2027,
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016r.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad XX sesji Rady Powiatu.

Osobliwości kurpiowskiej koniugacji

18 maja w Muzeum Kultury Kurpiowskiej odbyła się konferencja "Kultura językowa Kurpiów" oraz promocja książki prof. Jerzego Rubacha "Kurpiowska koniugacja".

Konferencję otworzył  Stanisław Kubeł, Starosta Ostrołęcki, który podkreślił wagę działań podejmowanych przez Związek Kurpiów, które chronią mowę Kurpiów, pogratulował również prof. Jerzemu Rubachowi oraz pasjonatom, zajmującym się gwarą kurpiowską, wśród których są Henryk Gadomski i Tadeusz Grec.

Podczas spotkania głos zabrał oczywiście prof. Jerzy Rubach, który w przystępny i ciekawy sposób mówił o osobliwościach koniugacji kurpiowskiej. Można było także zapoznać się z działaniami Związku Kurpiów, które przybliżył  Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów, zaś o praktycznych aspektach tych działań opowiedzieli Henryk Gadomski oraz Tadeusz Grec. Konferencję urozmaicił występ Krystyny Łaszczych oraz uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Dylewie, którzy zademonstrowali, jak po kurpiowsku mówią ci najmłodsi oraz ci starsi.

Konferencja zgromadziła nauczycieli, animatorów kultury, samorządowców, regionalistów i miłośników mowy Kurpiów. 

Starosta Ostrołęcki zaprasza

22 maja odbędą się główne lokalne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Z tej okazji odbędzie się także 30 maja uroczysta sesja Rady Powiatu Ostrołęckiego.

W całej Polsce rok 2016 upływa pod hasłem obchodów rocznicy Chrztu Polski. Towarzyszą im liczne koncerty, inscenizacje, konkursy, przeglądy, wydawnictwa. Obchody zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Również Powiat Ostrołęcki wpisuje się w to istotne i fundamentalne dla historii i dziedzictwa Polski wydarzenie.

22 maja będzie można uczestniczyć w orszaku historycznym, który przejdzie o godz. 16.30 ulicami Ostrołęki z placu Józefa Bema na teren Fortów przy ulicy Warszawskiej. Będzie można podziwiać widowisko "Gdzie chrzest, tam nadzieja" oraz wziąć udział we mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego. Już od godz. 12.00 na Fortach udostępnione zostanie miasteczko średniowieczne, gdzie będzie można oglądać pokazy rzemiosł, a także wziąć udział w grach i zabawach.

W przedsięwzięcie zaangażowało się wiele środowisk, m.in. artyści kurpiowscy, Stowarzyszenie Starożytników oraz połączone chóry pod dyrekcją Henryka Gadomskiego.

Na uroczyste obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski zapraszają: Starosta Ostrołęcki, Prezydent Miasta Ostrołęki, Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.

I edycja konkursu "Chleb na miarę XXI wieku"

18 maja 2016 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle odbyła się I edycja konkursu "Chleb na miarę XXI wieku" organizowanego pod patronatem Starosty Ostrołęckiego. W rywalizacji wzięło udział 5 Kół Gospodyń Wiejskich. Zadaniem uczestników było upieczenie alternatywnego chleba według własnej receptury, a następnie przygotowanie jego reklamy.

Komisja konkursowa przyznawała punkty za: recepturę, reklamę i walory smakowe gotowego produktu. Każda grupa mogła uzyskać maksymalnie 30 punktów, tj. po 10 za każde kryterium. Najwięcej punktów otrzymały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Kurpianki" z Golanki - 29 i tym samym zajęły I miejsce. II miejsce z 28 punktami należy do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Zabiela, a III z 27 punktami do Koła Gospodyń Wiejskich z Tartaku.

Na IV miejscu znalazły się Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Dylewa i z Klimek (24 punkty). Nagrody laureatkom wręczył Pan Wicestarosta Krzysztof Parzychowski. Dziękujemy wszystkim obecnym za udział, a zwycięzcom gratulujemy.

Ostrołęckie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej

22 maja rozpoczną się III Ostrołęckie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej "Per musicam ad Deum". Koncerty muzyki klasycznej będą odbywały się do 12 czerwca.

 

Inauguracyjny koncert muzyki organowej odbędzie się 22 maja 2016 r. o godz. 19.00 w Sanktuarium Św. Antoniego (Klasztor).

Wystąpi Adam Kowalski, a w programie: J.S. Bach, D. Buxtehude, H. Purcell, F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Kowalski. Kolejny koncert odbędzie się 29 maja o godz. 19.00 w kościele p.w. Nawiedzenia NMP (Fara). Wystąpi Adam Tański z koncertem muzyki organowej. Usłyszeć będzie można repertuar następujących kompozytorów: M. Reger, W.A. Mozart, A. Tański, L. Vierne, C. Tournemire.

Następny będzie koncert 5 czerwca o godz. 19.00 ponownie w Sanktuarium Św. Antoniego. Podczas koncertu wystąpią: I cz. - Trio „Mulieres” (M. Frąckiewicz – fortepian, M. Gołębiewska-Startek – klarnet, D. Pliszka – wiolonczela), a w programie: M. Bruch, R. Schumann; II cz. - Magdalena Frąckiewicz – organy, w programie: J.S. Bach, D. Buxtehude, J. Brahms, J. Alain, P. Eben.

Ostatni koncert odbędzie się 12 czerwca o godz. 19.00 w Farze. Będzie to finałowy koncert muzyki oratoryjnej. W programie: Jan Paweł II Tryptyk Rzymski cz. II Medytacje nad Księgą Rodzaju; muzyka P. Pałka oraz Kantata o Miłosierdziu Bożym – H. Kowalski. Wykonawcy: K. Samsel – narrator, A. Gudzio – mezzosopran, Orkiestra Festiwalowa oraz Chór Magnificat, dyr. P. Pałka, H. Kowalski.     

Koncerty uzyskały wsparcie finansowe samorządu Powiatu Ostrołęckiego.  

 

XVIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Chudek 2016

W dniach 14-15 maja br. osiem 12-osobowych drużyn dziewczęcych brało udział w rywalizacji w XVIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Chudku. Głównym organizatorem był Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce. Uczestników przywitał Dyrektor Zespołu Szkół w Chudku, życząc udanej rywalizacji sportowej w atmosferze fair-play, a następnie zaprosił na krótkie przedstawienie tradycji kurpiowskiej przygotowane przez uczniów szkoły.  

Wyniki XVIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Chudek 2016

I miejsce – Gimnazjum w Zielonce

II miejsce – Gimnazjum w Suskowoli

III miejsce – Gimnazjum nr 21 w Warszawie

IV miejsce – Gimnazjum w Nowym Miszewie

V miejsce – Gimnazjum w Chudku

VI miejsce – Gimnazjum w Józefinie

VII miejsce – Gimnazjum nr 1 w Mińsku Mazowieckim

VIII miejsce – Gimnazjum w Szczytnie

Wyniki meczów drużyny z Chudka:

Chudek – Szczytno – 3:0

Chudek – Warszawa 21 – 1:1

Chudek – Suskowola – 0:2

Chudek – Mińsk Mazowiecki – 3:0

Chudek – Józefina – 7:0

Skład drużyny: Magdalena Malon- kapitan, Kinga Olkowska – bramkarz, Klaudia Bogdańska, Weronika Kutryb, Klaudia Auguściak, Wiktoria Bączek, Julia Orzoł, Katarzyna Michalak, Anna Prusaczyk, Dominika Samsel.

Konkurs plastyczny "W trosce o nasze bezpieczeństwo"

W dniu 29 kwietnia br. rozstrzygnięty został etap powiatowy konkursu plastycznego "W trosce o nasze bezpieczeństwo". Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.  Komisja wyróżniła prace w poszczególnych kategoriach:

I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce - Marcin Ruszczyk

II miejsce - Julia Subzda

III miejsce - Natalia Dobkowska

Wyróżnienie - Emila Rydel i Aleksandra Dobkowska

II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce - Monika Pawłowska

II miejsce - Maja Chilarska

III miejsce - Zuzanna Modzelewska

Wyróżnienie - Kinga Koziatek i Kamila Laskowska

III grupa - uczniowie gimnazjów

I miejsce - Alicja Szczygieł

II miejsce - Aleksandra Kuciej

Prace laureatów zostały przesłane do organizatorów etapu wojewódzkiego.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

XXVII Jarmark Kurpiowski

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu serdecznie zaprasza w dniu 22 maja br. do Amfiteatru RCKK w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich 2 na XXVII Jarmark Kurpiowski, podczas którego zaprezentują się kapele ludowe, grupy śpiewacze, wokaliści oraz tancerze. 

Komisja oceniać będzie:dobór repertuaru do wieku i jego oryginalność (nowe, nieznane piosenki), opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego (w razie braku stroju kurpiowskiego dyskwalifikacja), walory językowo – gwarowe (autentyczność).

Więcej informacji na stronie: www.rckkmyszyniec.pl

 

Kultura językowa Kurpiów

18 maja w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbędzie się konferencja "Kultura językowa Kurpiów" oraz promocja książki prof. Jerzego Rubacha "Kurpiowska koniugacja". Na konferencję zapraszają: Starosta Ostrołęcki, Prezes Związku Kurpiów oraz Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

Program konferencji:

15.30 - Konferencja prasowa prof. Jerzego Rubacha

16.00 – Otwarcie konferencji – Stanisław Kubeł, Starosta Ostrołęcki

16.10 - Prezentacje kurpiowskie w wykonaniu Krystyny Łaszczych oraz uczniów

       z Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie

16.3o - Osobliwości  koniugacji kurpiowskiej - prof. Jerzy Rubach

17.00 - Działanie Związku Kurpiów w zakresie edukacji regionalnej dotyczącej         

       ocalenia mowy kurpiowskiej - Mirosław Grzyb, Prezes Związku Kurpiów

17.15 – Spostrzeżenia i refleksje wypływające z nauczania dialektu kurpiowskiego  

      – Henryk Gadomski, Tadeusz Grec

17.45 - Dyskusja

18.15 – Podsumowanie konferencji, serwis kawowy

Noc Muzeów pod hasłem: NOC ŚWIATŁA.

Zapraszamy serdecznie 14 maja (sobota) na tegoroczną Noc Muzeów pod hasłem: NOC ŚWIATŁA. W programie przewidziano wiele atrakcji i dobrą zabawę od godz. 18.00 do 1.00.

Więcej informacji na stronie: muzeum.ostroleka.pl

Ginące zawody po raz 16

"Robźëm masło, faférnuchy, pśecëm chlébek, jϊ pëmpuchy" – to hasło tegorocznych warsztatów etnograficznych "Ginące zawody". Tradycyjnie, jak co roku odbędą się one w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle.

Zapraszamy serdecznie szkoły, przedszkola i dorosłych do zapisywania się na warsztaty – zachęca Czesława Kaczyńska, prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich, organizatorka warsztatów. - Przez trzy dni będzie można poznać tajniki sztuki ludowej. Spróbować swoich sił w robieniu wycinanek, kwiatów, rzeźbieniu, a także skosztować świeżo pieczonego chleba, zrobionego własnoręcznie masła i smacznych kurpiowskich placków pempuchów.

XVI Warsztaty etnograficzne „Ginące zawody” skierowane są tak, jak co roku głównie do dzieci i młodzieży, ale także nauczycieli wszystkich typów szkół oraz przedszkoli z terenu powiatu ostrołęckiego oraz powiatów ościennych. Dla najmłodszych odbędzie się dodatkowo konkurs plastyczny, w którym nagrodą główną jest rower ufundowany przez Prezes SAK.

Do dyspozycji uczestników będzie ponad 30 warsztatów twórców i artystów ludowych.

Zapraszamy do zapisywania się na warsztaty - jak najszybciej, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, pod nr tel. 29 761 82 00.

Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2016

W dniu 29 kwietnia 2016r. w Sali  widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury odbył się już po raz dziesiąty Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2016. Celem Festiwalu  jest zainteresowanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów tematyką zdrowia oraz aktywizacja środowiska przedszkolnego i szkolnego w zakresie działań prozdrowotnych. Uczestnikami Festiwalu byli  przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z  terenu Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.

W  Festiwalu wzięło udział 16 przedszkoli, 11  szkół podstawowych i 8  gimnazjów. Imprezę poprowadzili uczniowie ze Szkoły Promocji Zdrowia w Ostrołęce.

Komisja w składzie: Małgorzata Bednarska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce – przewodnicząca komisji, Piotr Gawroński – muzyk, Agnieszka Zera Gwara – Kuratorium Oświaty – Delegatura w Ostrołęce, Jolanta Kołomyjec – Oddział Rejonowy PCK, Ewa Sadoska Stepnowska – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrołęce oceniała treści prozdrowotne, umiejętności wokalne i walory artystyczne.

Przyznano następujące miejsca:

w kategorii „ Przedszkole”:

I miejsce – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim,

II miejsce – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pasiekach,

II I miejsce – Przedszkole Miejskie nr 10 w Ostrołęce

w kategorii „Szkoła Podstawowa”:

I miejsce -Szkoła Podstawowa w Zawadach,

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim,

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Białobieli

w kategorii „ Gimnazjum”:

I miejsce – Gimnazjum w Łęgu Przedmiejskim

II miejsce – Gimnazjum w Wachu

III miejsce – Gimnazjum w Czarni

Nagrody Starosty Ostrołęckiego laureatom wręczył Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta. Laureaci I miejsc w kategorii „ szkoła podstawowa” i „ gimnazjum” pojadą na Festiwal Wojewódzki, który odbędzie się  7 czerwca br. w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zachęca do wzięcia udziału w ostrołęckich obchodach jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski, które odbędą się 22 maja.

W programie obchodów przewidziano m.in. pochód historyczny.

W galerii poniżej (fot. M. Gorzkowska) znajdują się propozycje strojów, które być może zainspirują Państwa do przygotowania przebrania z motywami historycznym na jubileuszowy pochód.

Zobacz zdjęcia.

Ostatnia akcja edukacyjna w ramach "Dbam o oddech"

W dniu 26 kwietnia br. w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie odbyła się ostania akcja edukacyjna Projektu „DBAM O ODDECH – Profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim”. Wzięło w niej udział ok. 180 uczniów, którzy mogli sę dowiedzieć o zagrożeniach wynikających z palenia tytoniu, zażywania substancji szkodliwych np. narkotyków i substancji psychotropowych czy niezdrowego odżywiania.  Chętni mogli wziąć udział w quizach z wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowia i otrzymać nagrody w postaci piłek nożnych, kompletów do badmintona czy koszulek.

Cały cykl cieszył się olbrzymim zainteresowaniem wśród dzieci i młozieży.  Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie tematem, czynnie włączali się do dyskusji oraz mieli wiele pytań dotyczących profilaktyki zdrowia.

W spotkaniach wykorzystywane były profesjonalne pomoce dydaktyczne m.in. plansze edukacyjne, lalka do demonstracji szkodliwości palenia, narządy człowieka zażywającego środki odurzające (alkohol, narkotyki), które znacznie podniosły efektywność zajęć.

IV Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego

14 kwietnia 2016 roku I Liceum Ogólnokształcące  im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce zorganizowało IV Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Piórko” dla Gimnazjalistów z Ostrołęki i okolic. Uczestnikami konkursu byli: uczniowie z Gimnazjum w Olszewie-Borkach, z Gimnazjum nr  1  im. Janusza Kusocińskiego w Ostrołęce, z Zespołu Szkół nr 1 w Goworowie, z Zespołu Szkół w Myszyńcu, z Zespołu Szkół STO w Ostrołęce, z Gimnazjum im. K. K.  Baczyńskiego z Nowej Wsi,  z Publicznego Gimnazjum w Lelisie, Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce, z Gimnazjum nr 3 w Ostrołęce.

Oto laureaci konkursu:

I miejsce: Dobkowski Florian z  Gimnazjum nr  1  im. Janusza Kusocińskiego w Ostrołęce,

II miejsce: Pławska Emilia z Zespołu Szkół w Myszyńcu,

III miejsce: Dovgosheya Jakub z Zespołu Szkół STO w Ostrołęce,

IV miejsce: Kolimaga Natalia z Zespołu Szkół w Myszyńcu.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody takie jak: intensywny kurs multimedialny do nauki

języka niemieckiego, słowniki polsko-niemieckie, niemiecko-polskie Premium

Langenscheidt, repetytorium leksykalne Pons, Gramatykę z ćwiczeniami Pons, ilustrowane

przewodniki o Niemczech, Austrii i Szwajcarii, film DVD Austria - Salzburg – ufundowane

przez Prezydenta Miasta Ostrołęki Pana Janusza Kotowskiego, który objął honorowy patronat

nad konkursem i Starostę Powiatu Ostrołęckiego Pana Stanisława Kubła. Szkoły Języków

Obcych Konwersatorium i  Alma Mater w Ostrołęce ufundowały kursy językowe. Pozostali

uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz

wydawnictwo Pearson, Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Skok Stefczyka w

Ostrołęce, Bank Zachodni Wbk w Ostrołęce.

 

Laureatom gratulujemy i zapraszamy na kolejne edycje konkursu.

VRM Group - nieuczciwe praktyki rynkowe

Spółka VRM Group z Poznania oferuje konsumentom sprzęt paramedyczny o nazwie GPM (generator pola magnetycznego). Urządzenia sprzedawane są przede wszystkim na prezentacjach organizowanych poza lokalem przedsiębiorcy.

Urząd ustalił w toku postępowania, że spółka zapraszała osoby w wieku od 40 do 75 lat (telefonicznie i listownie) na badania układu krążenia w ramach Akademii Zdrowia. W rzeczywistości celem było przedstawienie oferty sprzedaży sprzętu paramedycznego. Konsumenci nie byli informowani o rzeczywistym, handlowym celu spotkań organizowanych przez VRM Group.  

Więcej na stronie: uokik.gov.pl

Edukacja w Kadzidle

Blisko 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kadzidle i Publicznego Gimnazjum w Kadzidle uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu „Dbam o oddech- profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim”.  Warsztaty, które trwały 1, 5 godziny objęły tematy dotyczące zagrożeń wynikających z palenia tytoniu, niezdrowego odżywiania czy zażywania substancji szkodliwych.

Ponadto omówione zostały postawy prozdrowotne dotyczące zdrowego odżywiania i uprawiania różnych dyscyplin sportowych. W zajęciach wykorzystano profesjonalne pomoce dydaktyczne m.in. modele palacza, plansze edukacyjne.

Przeprowadzono również konkursy z wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowia. Młodzież uczestnicząca w konkursach otrzymała gadżety.

XIX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce za nami

Podczas kolejnej sesji Rady Powiatu w Ostrołęce radni podjęli decyzję o przystąpieniu do realizacji zadań drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Regionalne Inwestycje Terytorialne). Na terenie gminy Goworowo kontynuowana będzie przebudwa drogi Ostrołęka-Wyszków (droga powiatowa nr 4403W). Całkowity koszt to 17 mln 161 tys. 998 zł. Środki własne powiatu wyniosą 3 mln 657 tys. 362 zł, natomiast wnioskowana kwota z RPO WM opiewa na 13 mln 504 tys. 636 zł.

Natomiast na terenie gminy Rzekuń dofinansowa zostanie budowa ścieżek rowerowych. Wartość prac to 600 tys. zł. a dofinansowanie powiatu to 120 tys. zł. Wnioskowane środki z RPO WM wyniosą 480 tys. zł.

Ponadto radni postanowili udzielić pomocy finansowej gminom: Baranowo - na budowę wiaty edukacyjnej, Łyse i Myszyniec - na dofinansowanie projektów drogowych oraz gminie Olszewo-Borki - na samochód dla OSP w Żeraniu Małym.

„Akademia Przedsiębiorcy"

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach w ramach cyklu Akademii Przedsiębiorcy pn. „Światowe rynki szeroko otwarte dla polskich przedsiębiorców” organizowanych przez Bank Zachodni WBK i Fundusz Poręczeń Kredytowych Polfund. W czasie tegorocznych spotkań badane będą możliwości ekspansji na rynki zagraniczne oraz przedstawione zostaną nowoczesne technologie i internet w biznesie.

Warsztaty odbędą się w dniu 27 kwietnia br. o godzinie 9.30 w Hotelu Korona w Krukach, ul. Nowowiejska 39.

Warsztaty poprowadzą eksperci z renomowanych firm specjalizujących się w rynkach zagranicznych oraz nowoczesnych technologiach. To osoby o wieloletnim doświadczeniu i szerokiej wiedzy. Podczas Akademii Przedsiębiorcy podzielą się z uczestnikami praktyczną wiedzą i umiejętnościami, które pozwolą Państwa firmie rozwijać się.

Więcej informacji na stronie: www.akademia-przedsiebiorcy.pl

Rośliny energetyczne w naszym regionie?

W dniach od 4 do 8 kwietnia gościliśmy w powiecie dr  Saori Miyake, pracującą na Uniwersytecie w Darmstadt w Niemczech. Prowadziła ona badania mające odpowiedzieć na pytanie, czy można w naszym regionie uprawiać rośliny energetyczne.

 

- Wybraliśmy Powiat Ostrołęcki jako obszar badań, ponieważ z danych jakimi dysponujemy i dostępnych map wynika, że na terenie powiatu są tereny opuszczone rolniczo, które mogą być wykorzystywane do produkcji biomasy – powiedziała dr  Saori Miyake.

 

Wizyta była okazją do spotkań z osobami, którym zagadnienia związane z rolnictwem, leśnictwem i sytuacją społeczno – ekonomiczną są bliskie. Dr Saori Miyake spotkała się z przedstawicielami Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego w Ostrołęce, dr Witoldem Rzepińskim, Zdzisławem Gadomskim, Nadleśniczym Ostrołęckim, Starostą Ostrołęckim, dyrektorami Wydziału Geodezji i Budownictwa oraz Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Odwiedziła także gminę Goworowo, gdzie miała możliwość,  wspólnie z władzami Gminy, odwiedzić właściciela stawów rybnych, stadniny koni czy też hodowcę dawnych ras krów. Spotkała się również z Bogdanem Glinką, Burmistrzem Myszyńca, by poznać kurpiowską część powiatu.

 

Zajęcia edukacyjne o zdrowiu dla dzieci i młodzieży

W ramach Projektu „DBAM O ODDECH – Profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim” od marca realizowane są dodatkowe zajęcia  edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu oddechowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu. Zajęcia w całości finansowane są z funduszy norweskich i budżetu państwa.

 Z zaplanowanych 22 spotkań w szkołach do połowy kwietnia przeprowadzono już 14 warsztatów edukacyjnych na terenie gmin: Olszewo – Borki, Troszyn, Czarnia, Czerwin, Lelis, Baranowo i Kadzidło. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 700 uczniów. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany personel, który edukuje młodzież na temat zagrożeń wynikających z:

- palenia tytoniu (skutków nałogu dla organizmu, wpływu dymu tytoniowego na osoby towarzyszące, chorób odtytoniowych),

- zażywania substancji szkodliwych np. narkotyków i substancji psychotropowych,

- uzależnienia od alkoholu,

- niezdrowego odżywiania. 

W spotkaniach wykorzystywane są profesjonalne pomoce dydaktyczne m.in. plansze edukacyjne, lalka do demonstracji szkodliwości palenia, narządy człowieka zażywającego środki odurzające (alkohol, narkotyki).

Młodzież uczestnicząca w warsztatach otrzymuje  pamiątkowe  koszulki, natomiast najaktywniejszym uczniom, zachęcając ich do aktywnego spędzania wolnego czasu wręczane są piłki nożne i komplety do badmintona. Samorząd powiatu podejmując takie działa zwiększa świadomość wśród uczniów i mieszkańców powiatu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Bezpłatne konsultacje w Oddziale Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców SIMP

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że Oddział Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców SIMP uruchamia dyżury ekspertów, podczas których konsumenci będą mogli uzyskać  bezpłatną pomoc w zakresie jakości towarów oraz usług. Konsultacje odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca w Oddziale Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców SIMP przy ul. Czackiego 3/5 pok. 512 w Warszawie w godzinach 16:30 - 18:00.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem (22) 827 02 44 lub drogą mailową cir@ow-simp.pl. Podczas dyżuru eksperci będą udzielać pomocy w zakresie technicznego doradztwa dotyczącego awarii, uszkodzeń i defektów w narzędziach, urządzeniach, maszynach oraz pojazdach.

XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Młodzież z powiatu ostrołęckiego stara się zasiąść w ławach poselskich podczas zbliżającej się XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Uczennice Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach, Aleksandra i Paulina Pilarskie, które ubiegają się o ten mandat, zbadały istnienie w świadomości lokalnej pomnika "Czwartaków". Badanie to było jednym z zadań projektu przygotowanego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej "Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości".

W wyniku przeprowadzonej ankiety, na grupie 50 przypadkowych osób, stwierdziły, że 56 % ankietowanych mieszkańców Ostrołęki nie wie z jakim wydarzeniem historycznym związany jest ten pomnik. Większość badanych  nie zagłębiała sie w treści związane z pomnikiem, aż 84% odpowiedziało, że nigdy  nie szukało na ten temat żadnych informacji. Według  badanych  jest to obiekt godny polecenia turystom ( 84% jest tego zdania ). Ponieważ 52% ankietowanych  uznało, że pomnik i jego historia nie są obecne w lokalnej świadomości, należało by podjąć kroki zmierzjące do rozpropagowania wiedzy na ten temat (sądzi tak 88%).

XIX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 19 kwietnia 2016 roku została zwołana XIX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Pl. Gen. J. Bema 5, o godz. 13.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w roku 2016
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranowo
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyse na dofinansowanie projektu drogowego
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Myszyniec na dofinansowanie projektu drogowego
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszewo – Borki
 • przystąpienie Powiatu Ostrołęckiego do realizacji zadań drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 – Regionalne Inwestycje Terytorialne
 • przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Powiatu Ostrołęckiego
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2027
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016r.

5. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z wykonania planu pracy Rady Powiatu za 2015r.

6. Zapoznanie z Informacją o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Ostrołęckim i mieście Ostrołęka w 2015r.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Powiatu.

76. rocznica zbrodni katyńskiej

W miniony weekend odbywały się uroczystości związane z 76. rocznicą zbrodni katyńskiej oraz 6. rocznicą katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, w których uczestniczyli starostowie i radni.

Jedna z uroczystości  upamiętniająca ofiary zbrodni Katyńskich odbyła się w miejscowości Durlasy – Gajówka, gdzie obchody rozpoczęły się Mszą polową, następnie przedstawiciele powiatu, złożyli  kwiaty przy Obelisku upamiętniającym Wachmistrza Władysława Małkowskiego.

Speed-ball w powiecie

W dniach 5 i 6 kwietnia br. w Łysych i Goworowie zorganizowane zostały pokazy dyscypliny sportowej speed-ball dla dzieci i młodzieży z zaproszonych szkół. Pokazy połączone były ze szkoleniem dla nauczycieli wychowania fizycznego. Szkolenie poprowadził  Prezes Stowarzyszenia Miłośników Speed-ball  w Polsce Przemysław Wolan.

Niski poziom trudności speed-balla  sprawia, że można go uprawiać w każdym wieku jak i w każdym miejscu. Więcej o tej ciekawej dyscyplinie sportowej można znaleźć na stronie: www.speed-ball.pl.

Organizatorem szkolenia było Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Kurpiki 2015 rozdane

W dniu 4 kwietnia odbyła się Jubileuszowa 15. Gala wręczenia Kurpików.  Galę prowadzili Iwona Choroszewska-Zyśk i Piotr Grzyb, a na scenie występowała Kapela „Pod borem” z Zawad. Podczas tegorocznej Gali wręczono 12 nagród, a nagrodzeni w poszczególnych kategoriach zostali:

Promowanie regionu - Maria Weronika Kmoch oraz Ewa Mielnicka

Pracodawca -  Nadleśnictwo Ostrołęka

Muzyka i Taniec - Młodzieżowy Zespół Kurpiowski „Kalina Zarębska”

Ochrona Dziedzictwa kulturowego - Danuta i Jacek Chętnikowie oraz Zenon Białobrzeski

Edukacja regionalna - Krystyna Łaszczych

Twórczość ludowa - Stanisława Suchecka

Nauka i pióro - Marcin Tomczak

Talent - Piotr Kobrzyński

Budzenie tożsamości - Stowarzyszenie Strzelców Kurpiowskich

Działalność publiczna - Stanisław Godzina

 

Galę uświetnił swoim występem Zespół Folklorystyczny "Kurpiowszczyzna" z Myszyńca, który zaprezentował widowisko "Wybiór do ślubu".  Patronami tegorocznej Gali byli: Wojewoda Mazowiecki, Starosta Ostrołęcki, Starosta Łomżyński, Starosta Przasnyski i Prezydent Ostrołęki.

Wyniki 33. Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych

Tegoroczne Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne jak co roku zgromadziły rzesze artystów i śpiewaków ludowych zarówno z Puszczy Zielonej jak i Białej. Jury konkursowe w składzie: Jacek Jackowski – przewodniczący jury,  Joanna Niska- muzyk, Apolonia Nowak – śpiewaczka kurpiowska, Alina Chalińska - sekretarz, wyłoniło najlepszych wykonawców w każdej z kategorii (śpiew solowy, młodzi instrumentaliści, śpiew grupowy, kapele kurpiowskie w tradycyjnym składzie)

Zwycięzcami tegorocznych 33. Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych zostali:

1. Soliści – Dzieci do lat 14

II MIEJSCE – Adrianna Zyra
III MIEJSCE – Angelika Szablak
III MIEJSCE - Dominik Chojnacki

2. Soliści - Młodzież od 15 do 26 lat

I MIEJSCE – Wiktoria Mróz
II MIEJSCE – Karolina Osowiecka
III MIEJSCE - Adam Rej

3. Soliści – Dorośli od 27 lat do 60 lat

II MIEJSCE – Marek Jończyk
III MIEJSCE - Dariusz Jedwabnik

4. Soliści Seniorzy od 60 lat

I MIEJSCE – Henryk Kulesza
II MIEJSCE – Marianna Bączek 
II MIEJSCE - Stanisław Archaiki
III MIEJSCE – Czesław Drząszcz

5. Dziecięce Grupy Śpiewacze

I MIEJSCE –GRUPA ŚPIEWACZA DZIEWCZĄT „ POD BOREM” Z ZAWAD
II MIEJSCE - GRUPA ŚPIEWACZA DZIEWCZĄT „MŁODE KURPIE” Z JEDNOROŻCA
III MIEJSCE – GRUPA ŚPIEWACZA DZIEWCZĄT „PUSZCZA BIAŁA” Z PNIEWA
WYRÓŻNIENIE: GRUPA ŚPIEWACZA CHŁOPCÓW „BARTUŚ”

6. Młodzieżowe Grupy Śpiewacze

I MIEJSCE – GRUPA ŚPIEWACZA DZIEWCZĄT Z ZESPOŁU „ POD BOREM”
II MIEJSCE – GRUPA ŚPIEWACZA DZIEWCZĄT „BANDYSIONKI”
II MIEJSCE - GRUPA ŚPIEWACZA DZIEWCZĄT „PUSZCZA ZIELONA Z ŁYSYCH”
WYRÓŻNIENIE - GRUPA ŚPIEWACZA DZIEWCZĄT „PUSZCZA BIAŁA” i GRUPA ŚPIEWACZA DZIEWCZĄT „KURPIAKI Z MYSZYŃCA”

7. Grupy Śpiewacze Dorosłych

I MIEJSCE - GRUPA ŚPIEWACZA MĘŻCZYZN Z CZARNI
II MIEJSCE - GRUPA ŚPIEWACZA MĘŻCZYZN „POD BOREM” Z ZAWAD
III MIEJSCE- GRUPA ŚPIEWACZA „ŻURAZINKI” Z PIASECZNI
III MIEJSCE - GRUPA ŚPIEWACZA KOBIET „KURPIOWSZCZYZNA Z MYSZYŃCA”
WYRÓŻNIENIE - GRUPA ŚPIEWACZA „KURPIANKI” Z GOLANKI

8. Kategoria: MISTRZ –UCZEŃ

I MIEJSCE - ANDRZEJ RYDEL Z HARMONISTAMI:KACPER WARYCH:ADRIAN TAŃSKI
I MIEJSCE - ZYGMUNT KOZIAREK- - PATRYK OLENDER

9 . Tradycyjne Kapele Kurpiowskie

I MIEJSCE - KAPELA JANA KANI Z LIPNIK
                   KAPELA Z PUSZCZY BIAŁEJ

II MIEJSCE – KAPELA RYSZARDA MANIURSKIEGO
                    KAPELA „GRZESIA”

Nagrody przyznał i wręczył Starosta Ostrołęcki wraz z dyrektorem Ostrołęckiego Centrum Kultury Bogdanem Piątkowskim.

Zobacz film z ogłoszenia wyników.

Sukces projektu "Dbam o oddech"

31 marca w Ostrołęce odbyła się konferencja podsumowująca "Program promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim". W jedenastu gminach Powiatu blisko cztery i pół tysiąca osób skorzystało z badań przygotowanych w ramach projektu, przeprowadzono także osiem akcji edukacyjnych w zespołach szkół.

Podczas konferencji zgodnie podkreślano ogromne zainteresowanie, jakim cieszyły się organizowane w poszczególnych gminach spotkania. W czasie ich trwania można było wykonać spirometrię, badanie poziomu cholesterolu, cukru, trójglicerydów, pomiar ciśnienia, zasięgnąć porady lekarzy czy dietetyków.    

W ramach projektu ogółem przebadano 4454 osób, w tym 2469 kobiet i 1985 mężczyzn – mówił Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki. - Przeprowadzono 22 spotkania, po dwa w każdej gminie naszego powiatu oraz 8 akcji edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” w wysokości 1 926 845 zł. Projekt ten otrzymał wsparcie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa. Dziękuję bardzo wszystkim osobom zaangażowanym w projekt od początku pisania wniosku, poprzez jego realizację i podsumowanie.

Wśród gmin, które zostały objęte projektem, wyróżniały się szczególnie: gmina Łyse, Myszyniec, Goworowo, Baranowo, Olszewo-Borki. To tu z  proponowanych badań oraz porad skorzystało najwięcej osób.

Chcemy wyrazić naszą wdzięczność za szczególną pomoc samorządom przy organizacji spotkań w gminach – powiedziała Aldona Kuciej, koordynator projektu. -  Dzięki tej życzliwości i zaangażowaniu, z badań i porad skorzystało tyle osób. Blisko tysiąc osób zostało skierowanych do poradni, ponad tysiąc otrzymało inhalatory i tyleż samo aparaty do gimnastyki oddechowej.

Uczestnicy konferencji wysłuchali dr Małgorzaty Prusaczyk, ordynator Oddziału Chorób Płuc w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce im. dr. J. Psarskiego, która opowiedziała o chorobach układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Doktor przybliżyła też, jako biorąca bezpośredni udział w realizacji projektu, charakterystykę osób badanych. Badania profilaktyczne na terenie powiatu ostrołęckiego podsumowała szczegółowo Beata Samorajska ze Stowarzyszenia NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce. Na zakończenie o nawykach żywieniowych mieszkańców powiatu ostrołęckiego opowiedziała Agata Szczepanek, specjalista ds. żywienia. Porady dietetyczne także były przeprowadzane podczas spotkań i jak się okazało mieszkańcy Powiatu spożywają dużo mleka i produktów mlecznych, jednak z pozostałymi nawykami już jest niestety gorzej.

Gościem specjalnym konferencji była dr n. med. Elżbieta Puścińska z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, która wygłosiła prelekcję na temat palenia tytoniu a zdrowia publicznego i która także podkreślała niezwykłą rolę projektu realizowanego przez Powiat Ostrołęcki dla podniesienia świadomości mieszkańców dotyczącej chorób układu oddechowego.

Konferencji towarzyszyły prezentacje uczniów, biorących udział w programie „Szkoła Promocji Zdrowia”, dotyczące profilaktyki chorób układu oddechowego.

33 Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia transmisji z 33 Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. Odbędą się one 3 kwietnia br. Jest to coroczny konkurs kurpiowskich śpiewaków i tradycyjnych kapel. Zmagania uczestników ocenia komisja, która przyznaje nagrody w kategoriach: śpiew solowy, śpiew grupowy, kapele kurpiowskie w tradycyjnym składzie, młodzi instrumentaliści.

 

LINK DO TRANSMISJI: https://www.youtube.com/watch?v=YxzyENEGdK8

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą "Program promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim", która odbędzie się w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, ul. Korczaka 73 w dniu 31 marca br.
 
Program konferencji:
 
12.30 - recepcja gości, kawa powitalna
13.00 - otwarcie konferencji - Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki
13.20 - wystąpienia
15.00 - lunch
15.30 - wystąpienia cd.
16.30 - podsumowanie, dyskusja
17.30 - zakończenie konferencji
 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia ciepła, spokoju i radości.

Niech te święta będą pełne nadziei i wiary,

radosnych spotkań przy wielkanocnym stole.

 

Krzysztof Mróz - Przewodniczący Rady Powiatu

Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki

Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Ostrołęce

Delegacja powiatu ostrołęckiego uczestniczyła w obchodzonym 23 marca br. w Ostrołęce Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Kwiaty pod pomnikiem gen. Józefa Bema złożyli wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Krzysztof Mróz. Uroczystości uświetniła wizyta sekretarza ds. politycznych Ambasady Węgier w Warszawie. 

Tradycyjnie obchody rozpoczęły się  na Placu Bema. Pod pomnikiem bohatera obydwóch narodów, generała Józefa Bema, odśpiewano hymn państwowy, a następnie złożono wiązanki kwiatów.

Najlepsi producenci mleka w 2015 roku w powiecie ostrołęckim

Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka w dniu 22 marca br. zorganizował w Czerwinie spotkanie z Hodowcami Bydła Mlecznego, na którym wyróżniono pięciu najlepszych rolników, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w produkcji mleka za ubiegły rok na terenie powiatu ostrołęckiego (wg danych Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka - Region Oceny Parzniew).

Nagrody otrzymali:

Podbielska Bożena z gminy Czerwin

Łukasik Stanisław z gminy Rzekuń

Marchewka Jan z gminy Kadzidło

Tyborowski Andrzej z gminy Czerwin

Smoliński Antoni z gminy Rzekuń

Wyróżnienia otrzymali:

Gruszka Roman Zdzisław z gminy Goworowo

Zaorski Wiesław z gminy Czerwin

Dmochowski Krzysztof z gminy Czerwin

Burzyński Radosław z gminy Troszyn

Stachelek Wiesław z gminy Łyse

Kurpianki w Brukseli

Grupa śpiewacza Koła Gospodyń Wiejskich "Dylezionki" z Dylewa brała udział w wizycie w Brukseli w dniach 12-16 marca 2016r. Kurpianki zaprosił Jarosław Kalinowski Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Podczas spotkania z Posłem "Dylezionki" wraz z kapelą wystąpiły z repertuarem kurpiowskich pieśni ludowych. W darze przekazały wycinankę i palmę kurpiowską oraz pisanki. Ponadto zwiedziły Parlament Europejski, Brukselę i Antwerpię.

 

Rozstrzygnięcie XLVII Konkursu na Palmę Kurpiowską

Komisja konkursowa 47. edycji konkursu "Palma Kurpiowska - Łyse" wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach. Łącznie zgłoszono 136 prac. W skład jury konkursowego weszli: Maria Samsel, Jan Czyż, Zdzisław Frydrych, Adam Bakuła, Katarzyna Grodzka, Janina Żardecka, ks. Krzysztof Szakiel. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zakwalifikowanymi do konkursu pracami jury przyznało następujące miejsca i nagrody.

KATEGORIA INDYWIDUALNA:

I nagroda - Kuśmierczyk Mariola z Ostrołęki i Nosek Halina z Lipnik
II nagroda - Zakrzewska Daria z Łysych i Kowalczyk Julia z Plewek
III nagroda - Orzech Patryk z Jazgarki, Sęk Barbara z Lelisa, Ruszczyk Oliwia z Tartaku oraz Bacławska Małgorzata z Lasek

KATEGORIA ZESPOŁOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I nagroda - Szkoła Podstawowa w Łysych klasy I – III, Szkoła Podstawowa w Łysych klasy IV – VI oraz Szkoła Podstawowa SiGIE w Warmiaku
II nagroda - Szkoła Podstawowa w Łysych klasa VA oraz Szkoła Podstawowa w Pupkowiźnie
III nagroda - Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu oraz Szkoła Podstawowa w Łączkach

KATEGORIA PRACE ZESPOŁOWE POZOSTAŁE:

I nagroda - Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnikach, Gimnazjum SiGIE w Warmiaku
II nagroda -  Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lipnikach, Publiczne Gimnazjum w Łysych oraz Zespół Szkół Powiatowych w Łysych
III nagroda - Zespół Pieśni i Tańca Kurpie, Koło Gospodyń Wiejskich w Jazgarce oraz Biblioteka Szkoły Podstawowej w Łysych
.

W tegorocznych uroczystościach udział brali m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Europoseł Jarosław Kalinowski, Wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz Starosta Stanisław Kubeł i radni powiatu ostrołeckiego z Przewodniczącym Krzysztofem Mrozem na czele. Mszy Świętej przewodniczył Biskup Łomżyński Ks. Janusz Stepnowski.

XVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Podczas kolejnej sesji Rady Powiatu w Ostrołęce radni nagrodzili osiągnięcia Adriana Duszaka, który zajął I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Freestyle Football w Błaszkach. Zawodnik zaprezentował swoje umiejętności, wzbudzając duże zainteresowanie wsród radnych.

Ponadto radni przyjęli m.in. zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2027 oraz wyrazili wolę przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do zadania inwestycyjnego pn. „termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w  Ostrołęce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.

Gminie Rzekuń natomiast powierzono realizację zadania polegającego na zarządzaniu częścią drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka w km 45 + 520 na terenie Gminy Rzekuń.

Opinie mieszkańców powiatu ostrołęckiego dotyczące akcji profilaktycznych zorganizowanych w ramach projektu „Dbam o zdrowie, profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim”.

Rozmowy przeprowadzone były podczas spotkań profilaktycznych organizowanych w gminach powiatu oraz po przeprowadzonych badaniach. Projekt profilaktyki chorób układu oddechowego przewidywał organizację 22 spotkań, po 2 spotkania w każdej z gmin powiatu. Z badań skorzystało blisko 4,5 tys mieszkańców.

Wypowiedzi mieszkańców gminy Baranowo

Henryk Toryfter, wójt gminy Baranowo- Projekt „Dbam o oddech, profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim” jest trafionym pomysłem i bardzo potrzebnym. Tego typu akcje są bardzo potrzebne. Świadczy o tym frekwencja. Podczas pierwszej i drugiej akcji organizowanej w Baranowie było prawie 400 osób. Choroby układu oddechowego występują coraz częściej. Ten projekt może zmienić świadomość, zmobilizować do zmiany swojego życia. Gmina w mirę swoich możliwości realizuje zadania z zakresu zdrowia. Jednak realizacja takiego przedsięwzięcia jak „Dbam o oddech, profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim” byłaby ogromnym wyzwaniem dla gminy szczególnie od strony finansowej.  Obecnie jesteśmy na etapie przegotowania programu dla mieszkańców naszej gminy związanego z rehabilitacją.

Sławomir Grzyb, Lipowy Las- Akcja jest potrzebna. Ja takich badań nigdy nie robiłem. Miałem jedynie mierzony cukier we krwi podczas badań okresowych, na które zostałem skierowany z pracy. Dopiero gdy coś dolega wtedy idzie się do lekarza. Kiedyś paliłem, ale rzuciłem palenie.  Już ½ roku nie palę. Informację o akcji otrzymałem z gminy. Przez wieś była puszczona kula i na tablicy ogłoszeń rozwieszone były plakaty.

Marzena i Andrzej Krawczyk, Rycica- Super sprawa. Takie akcje powinny być częściej organizowane. Profilaktyki nigdy za dużo. Często ludzie sami z siebie nie pójdą do lekarza. Tutaj jest wszystko na miejscu i badania, i konsultacje lekarskie. Po ukończeniu 40 lat trzeba się badać, sprawdzać czy nic nie dolega. Pierwszy raz w życiu mieliśmy wykonywaną spirometrię. Wszystkie badania wyszły nam dobrze.

Jerzy Kowalczyk, Jastrząbka. To dobrze, że są organizowane takie badania na krew, ciśnienie, cholesterol. Tylko mogłyby być organizowane częściej. W życiu nie miałem robionej spirometrii. Miałem wykonywane inne badania, kontrolne z pracy. Ponad 10 lat temu miałem kontakt z azbestem w pracy. Stąd obowiązkowe i regularne badania, które każdy z takich jak ja pracowników musiał wykonywać. 

Grażyna Jurczak, Jastrząbka. Wcześniej na tych badaniach była sąsiadka i o nich opowiadała. Rano poszłam do kościoła a po kościele na badania. Było warto. Wyszedł mi wysoki cholesterol i ciśnienie.

Beata Białczak, Lipowy Las. Myślę, że takie badania są bardzo potrzebne. Każdy może się zbadać. Nigdy nie robiłam badań, nawet takich podstawowych na cukier i cholesterol.

Iwona Osowiecka, Brodowe Łąki. Potrzebne są takie akcje, żeby uświadomić ludzi o szkodliwości palenia. Akcja stanowi doskonałą okazję, żeby zrobić badania. Kiedyś miałam wykonywane badania na cukier, ale pozostałych nigdy nie robiłam.

Wiesław Niedźwiedzki, Brodowe Łąki. Akcja jest super, nie możemy narzekać. Jeszcze nas za darmo autobusem przywieźli. Dopóki nic nie boli, nie dolega to człowiek nie idzie do lekarza.

Maria Brzeźniak, Brodowe Łąki. Na takie badania trzeba czekać w kolejce. Jeździć i dopytywać, a tu wszystko na miejscu. Poza tym  dobrze, że są one organizowane w niedzielę, kiedy każdy ma czas. Szkoda tylko, że nie wszyscy na takie badania się zgłaszają. Pewnie ludzie się boją, że jeszcze coś im wykryją, jakaś choroba wyjdzie. 

Wypowiedzi mieszkańców gminy Czarnia

Witold Kuczyński, lat 55, Czarnia

Akcja w niedzielę to bardzo dobry pomysł, szczególnie na terenie wiejskim. Można było po nabożeństwie pójść na badania. Dobrym pomysłem było tez to, że w jednym miejscu zostały przygotowane różne stanowiska. Przy jednym podejściu można było zrobić tak dużo badań i o wynikach porozmawiać z lekarzem. Olbrzymi plusem było też to, że ludzie w potrzebie nie zostali sami sobie pozostawieni. Te osoby, u których wyniki wyszły nieprawidłowe zostały skierowane na dalsze badania. Cała akcja w gminie została bardzo pozytywnie przyjęta. Myślę, że uświadomiła ona ludziom jak groźne jest np. palenie papierosów. Na pewno dużym plusem były też stoiska informacyjne, plakaty i ulotki, a także informacje na temat zdrowego odżywiania.

 

Wypowiedzi mieszkańców gminy Czerwin

Marianna Wróblewska z Dzwonka- Jestem bardzo zadowolona z możliwości uczestniczenia w badaniach. Człowiek nie ma czasu zadbać o siebie, a tak to czegoś się zawsze dowie o swoim zdrowiu. Podejrzewałam, że badania nie wyjdą mi najlepsze. W ostatnim czasie bardzo często przeziębiałam się. Głównie chorowałam na oskrzela. Natomiast zaskoczona jestem wysokim wynikiem cholesterolu. 

Wiesława Stachurska z Grodziska- Cieszę się, że akcja dotarła do mojej gminy. Mogę w końcu przebadać się bez ustalania terminów wizyt u lekarzy. W mojej wsi zainteresowanie było spore. Widziałam tutaj kilku moich sąsiadów. Zawsze człowiek się czegoś dowie o swoim zdrowiu.

Wiesława Kamieniowska z Czerwina. Mile jestem zaskoczona. Odzyskuję wiarę w lekarzy i pozostały personel medyczny. Bardzo miła obsługa. Wszystko przebiega jak należy. Nie muszę czekać z wynikami Bóg wie ile, a później na konsultacje u lekarza tylko od raz, na miejscu. Jestem zaskoczona, że u nas w Polsce takie rzeczy są możliwe. Kilku lekarzy do obsługi, porządek i szybki przebieg badań. Jestem naprawdę mile zaskoczona, bo przychodząc tu myślałam, że to tylko taka propaganda będzie, przechwałki i nic poza tym, a tutaj pełen profesjonalizm.

Antonii Kurpiewski z Suchcic- Zostaliśmy dobrze poinformowani o organizowanej akcji. Myślę, że wszyscy ludzie z mojej wioski niej wiedzieli. Na sklepie wisiało ogłoszenie, sołtys osobiście informował, w gazecie czytałem, w „Tygodniku Ostrołęckim”, i „Kurierze”. Tego typu akcje są bardzo potrzebne mieszkańcom, zwłaszcza takim jak my, osobom starszym, z wioski.

Ryszard Gocłowski wójt gminy Czerwin- Uważam, że powinno być większe zainteresowanie ze strony ludzi. Ja swoje wyniki znam, ale jeżeli ktoś nie robi badań i nie ma czasu pójść do lekarza, powinien z takich propozycji skorzystać. Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć.  Niektórzy gdyby wcześniej dowiedzieli się, że cierpią na jakieś schorzenia wcześniej podjęliby leczenie.

Agnieszka Gocłowska (żona wójta)- przyszliśmy całą rodziną. Wspieramy takie akcje bo są one bardzo potrzebne mieszkańcom. Odbiór społeczny jest bardzo pozytywny, wszyscy chwalą powiat za taką inicjatywę.

 

Wypowiedzi mieszkańców gminy Goworowo

Małgorzata Kulesza, wójt gminy Goworowo - każda tego typu akcja jest bardzo potrzebna i ważna dla mieszkańców. W naszej gminie odbiór i odzew społeczny programu „Dbam o oddech” finansowanego z funduszy norweskich był  bardzo pozytywny. Każde działanie profilaktyczne jest zasadne i potrzebne, powinny być przeprowadzane cyklicznie.

Antoni Mulawka, sekretarz gminy Goworowo- takie badania są potrzebne. Niejednokrotnie mogą one uratować komuś życie. W naszej gminie przy okazji różnych imprez organizowanych dla mieszkańców staramy się wzbogacać ofertę o bezpłatne badania. Widzimy potrzebę i zasadność propagowania wśród mieszkańców wszelkich działań profilaktycznych. Myślę, że mieszkańcy gminy Goworowo przyzwyczaili się już do tego typu przedsięwzięć, co widać po frekwencji, mimo upału przekraczającego 35 stopni Celsjusza ludzie nie zawiedli. Zainteresowanie jest spore.

Jolanta Mulawka (żona sekretarza)- skorzystaliśmy z porady dietetyka, wymieniliśmy uwagi, spostrzeżenia. Długo rozmawialiśmy na temat dobrania odpowiednich produktów do diety. Cieszę się, że badania zostały wzbogacone także o inne elementy. Są lekarze, dietetycy, także otrzymane wyniki można bezpośrednio z nimi skonsultować.

Teresa Dudzik, Jawory Stare- na badania przyszłam, bo w ostatnim czasie trochę nie dopisuje mi zdrowie. Warto skorzystać z takiej akcji, przebadać się i dowiedzieć, co człowiekowi dolega. O akcji poinformowała mnie kuzynka, jestem jej wdzięczna, że powiedziała mi kiedy i gdzie przyjść.

Wiesław Jarka, Goworowo- akcja rewelacyjna, każdemu będę polecać. Można przyjść nie do gabinetu, ale w niedzielę, przy okazji, po kościele. Zazwyczaj w Goworowie podczas różnych pikników organizowane są akcje profilaktyczne, ale nie takie jak ta. Z tylu rzeczy można było skorzystać.

Barbara Krzeszowiak, Goworowo- jestem pod ogromnym wrażeniem, że w jednym miejscu mogłam zrobić aż tyle badań, tak to by się człowiek nie zmobilizował. Poza tym nie ma kolejek i od razu można porozmawiać z lekarzem.

Krystyna Struniawska, Kunin- po co czekać pół roku na wizytę u lekarza, jak tu można od razu i na miejscu wszystko załatwić. Kiedyś miała astmę, robiłam badania a teraz jest okazja by je powtórzyć, dowiedzieć się jaki jest stan zdrowia. Poza tym interesuje mnie jaki mam poziom cholesterolu i trój glicerydów.

Renata Domała, Pokrzywnica- oby więcej takich akcji. Tutaj nie ma kolejek, wszyscy są mili i uprzejmi. Akcja jest potrzebna, bo nawet pomimo takiej pogody tak dużo osób przyszło.

Janusz Żebrowski, Gierwaty (sołtys)- ja po lekarzach nie chodzę, ale tutaj przyszedłem, żeby dać przykład innym mieszkańcom mojej wsi.

Elżbieta Szczepańska, Goworowo- kilka lat temu robiłam spirometrię, ale coś wtedy wyszło nie tak. Teraz chciałam powtórzyć badanie i dowiedzieć się co naprawdę mi dolega, dlatego przyszłam. Poza tym mam problem z nadwagą, może czegoś się dowiem od dietetyka.

Arkadiusz Żebrowski, Gierwaty- grzech nie skorzystać z takiej akcji i to jeszcze w niedzielę, gdzie nie ma tak dużo do roboty. Przyszliśmy całą rodziną. Jest żona i dzieci. Dobrze, że ktoś pomyślał o małych dzieciach. Gdy dorośli się badają one mogą bezpiecznie bawić się w kąciku, grać i rysować.

 

Wypowiedzi mieszkańców gminy Kadzidło

Wojciech Rytel- 33 lata z Kadzidła- Ciekawa akcja i bardzo potrzebna. Bardzo miła obsługa. Trochę się bałem tych badań, ponieważ od 17 lat palę około 10- 15 papierosów dziennie, oczywiście w pracy wypalam ich zdecydowanie więcej. Na szczęście wyniki wyszły mi dobre.

Edyta Rytel, lat 33, Kadzidło- Pierwszy raz w życiu robiłam spirometrię i cholesterol. Cieszę się, że mogłam tego typu badania zrobić, tym bardziej, że w tygodniu mało mam czasu, żeby pójść do lekarza rodzinnego i poprosić o badania. Tutaj wszystko jest na miejscu i bardzo sprawnie przebiega.

Grażyna Florek, lat 33, Chudek- Jest olbrzymia potrzeba organizowania tego typu akcji. Ludzie tacy jak mój mąż, który pali prawie dwie paczki dziennie i to jeszcze prawie przez całe życie może zobaczy, że warto dbać o zdrowie, może się przestraszy i w końcu rzuci palenie. Może ktoś w końcu przemówi mu do rozsądku. Bardzo mili i uprzejmi ludzie.  

Bożena Piórkowska, lat 46, Kadzidło- Bardzo dobra i potrzebna akcja. Można zbadać się bez skierowania. Od dłuższego czasu mam problemy z oddychaniem, a dzięki akcji mogłam wykonać badanie spirometryczne i na tlenek węgla. Badania te robiłam pierwszy raz w życiu. Tutaj też otrzymałam skierowanie na badania poszerzone. Trochę się martwię, ale może dzięki dokładnej diagnozie i leczeniu przestanę mieć problemy ze zdrowiem.

Edward Piórkowski, lat 45, Kadzidło- Ja pracuję i dzięki temu przechodzę badania okresowe, na które jestem kierowany z pracy. Na akcję przyszedłem ze względu na żonę, która jest bez pracy. Sama akcja jest super. Bardzo miła i pomocna obsługa. W bardzo krótkim czasie można było tak kompleksowo się przebadać.

Stanisław Zera, lat 58, Kadzidło- Całą akcję odbieram bardzo pozytywnie. Pierwszy raz w życiu miałem wykonywanych tak dużo badań. Może kiedyś robiłem badanie na cukier, ale w zasadzie już tego nie pamiętam.

 

Wypowiedzi mieszkańców gminy Lelis

Liliana Sawicka, lat 31, Olszewka

Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w akcji. Skorzystałam z badań, z porad lekarza i dietetyka. Na badania przyszłam z mężem. Obojgu nam wyszedł wysoki cholesterol. Z dietetykiem rozmawialiśmy, w jaki sposób skutecznie go obniżyć. Poza tym po badaniach mój mąż, który od kilkunastu lat pali papierosy, podjął decyzję o ich rzuceniu.

Dariusz Przybyła, lat 36, Białobiel

Ogromnie cieszę się, że mogłem uczestniczyć w badaniach. Wyszedł mi bardzo wysoki cholesterol. Bardzo pomocne były dla mnie porady dietetyka. Na pewno skorzystam z jego zaleceń. Na pewno zacznę biegać.

Renata Budniak, 36 lat, Siemnocha

Podczas badań dowiedziałam się, że mam podwyższony cukier. Na pewno będę musiała pogłębić diagnostykę w kierunku cukrzycy.

Józef Dzięgielewski, lat 69, Siemnocha

Jestem bardzo zadowolony z akcji i jednocześnie zaskoczony, że tak dużo badań zostało zorganizowanych w jednym miejscu. Poza tym, że byli na miejscu lekarze, z którymi mogłem porozmawiać i otrzymać skierowanie na badania poszerzone. Dowiedziałem się, że na badaniach poszerzonych będzie można zrobić prześwietlenie klatki piersiowej i tomografię, na którą trzeba bardzo długo czekać.

 

Wypowiedzi mieszkańców gminy Łyse

–Takie akcje powinny być organizowane dwa razy w roku. Człowiek miałby wiedzę na temat stanu swojego organizmu, wiedziałby czy coś mu dolega i mógłby szybciej poddać się leczeniu- Irena Talkowska z Łysych.

–Dzięki badaniom można dużo dowiedzieć się o swoim zdrowiu. Dużym plusem akcji jest to, że została ona zorganizowana w niedzielę. –Andrzej Kosiorek z Łysych.

 –Po raz pierwszy robiłam spirometrię. Jakbym musiała specjalnie pójść po skierowanie na to badanie i jeszcze je wykonać, pewnie bym tego nie uczyniła.- Barbara Murach z miejscowości Zalas.

–Na wsi ludzie mają dużo pracy, brakuje im czasu, żeby specjalnie wybrać się do lekarza i zrobić badania. Jak nic nie dolega, nie boli trudno jest znaleźć chwilę by zadbać o swoje zdrowie- Władysław Talkowski z Łysych.

–Często bywam u lekarzy, ale tutaj zostałam potraktowana w sposób wyjątkowy. Wszyscy znaleźli czas by dokładnie omówić ze mną wyniki badań- Ewa Dąbkowska z Łysych.

 

Wypowiedzi mieszkańców gminy Myszyniec

–Tutaj można wszystko zbadać i skontrolować bez kolejki. Wszyscy z obsługi są bardzo mili- mieszkanka Białusnego Lasku.

-Na badania trzeba jeździć do Olsztyna lub Ostrołęki, w okolicy nikt by takich nie zrobił, a tu wszystko na miejscu. Jak choroba nie zmusza, to nie ma się czasu na kontrolę- mieszkaniec Myszyńca.

–Tylko na proste badanie trzeba przeznaczyć minimum trzy dni. Jeden dzień na pójście do lekarza rodzinnego po skierowanie, drugi dzień na badania, trzeci po odbiór wyników. Kiedy znaleźć czas na to wszystko - mieszkanka Gadomskich.

 –Za większość badań trzeba płacić. Tu wszystko za darmo i obsługa medyczna miła, bardzo cierpliwe i sympatyczne panie pielęgniarki. Gdybyśmy mieli tak dobrze zorganizowaną służbę medyczną jak tu, to pewnie nikt poważnie by nie chorował- mieszkanka Myszyńca.

 – Musimy zacząć przestrzegać diety. Razem pracujemy i codziennie, któraś z nas przynosi do pracy ciasto. Do tej pory jakoś nie wyobrażałyśmy sobie, jak można podczas przerwy nie zjeść ciasta do kawy. Teraz trzeba będzie dostosować się do zaleceń dietetyków, bo i cholesterol, i trójglicerydy wysokie. Może nie od razu drakońska dieta, ale stopniowo trzeba będzie zacząć ograniczać słodycze i zapomnieć o jajecznicy na boczku- mieszkanki Myszyńca.

 

Wypowiedzi mieszkańców gminy Olszewo-Borki

Zygmunt Kossakowski, Olszewo- Borki - program i przeprowadzone na taką skalę badania profilaktyczne są potrzebne. O dużym zainteresowaniu świadczy także frekwencja. Cieszę się, że ktoś pomyślał o takich jak ja, mieszkańcach powiatu i umożliwił nam skorzystanie z bezpłatnych badań.

Zofia Kraśniewska, Łazy -takie badania są bardzo potrzebne. Tutaj mogę dowiedzieć się jaki mam poziom cukru, cholesterolu, czy coś mi nie dolega w płucach. Nie muszę płacić za te badania, to bardzo ważne dla takiej osoby jak ja, będącej na emeryturze.

Krystyna Sawicka, Olszewo- Borki -przyszłam na badania, ponieważ chciałam się dowiedzieć, czy mi coś dolega. Zależy mi na wszystkich badaniach, przecież lepiej zapobiegać niż leczyć. Myślę, że nie tylko ja, ale i inni mieszkańcy Olszewo- Borek są zadowoleni z tej akcji. Oby więcej.

Elżbieta Rutkowska, Olszewo- Borki- dzięki takim akcjom można się dowiedzieć, co komu dolega. Wcześniej zacząć leczenie, a nie później biegać po lekarzach. Jak tylko mogę zawsze korzystam z badań profilaktycznych.

Józef Jędrzejczyk, Olszewo- Borki- cenna inicjatywa i bardzo potrzebna mieszkańcom. Jestem tu z żoną. Specjalnie zarezerwowaliśmy sobie czas, by móc skorzystać z badań.

Małgorzata Prusaczyk, Olszewo- Borki- bardzo fajna inicjatywa i w dodatku darmowa.

 

Wypowiedzi mieszkańców gminy Rzekuń

Grażyna Kaczyńska, lat 62, Rzekuń- Akcja rewelacyjna. Lekarze, pielęgniarki, dietetycy, cały personel medyczny- wszyscy byli bardzo mili. Badania miały sprawny przebieg. Naprawdę nie można narzekać. Rzadko zdarzają się takie okazje, żeby móc się kompleksowo przebadać.

Maciej Socha, Laskowiec

Byłem zaskoczony, że akcja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zaskoczył mnie również pozom obsługi. Z chęcią skorzystałem z programu, ponieważ dbam o zdrowie, a jednak nigdy nie miałem wykonywanej spirometrii. Bardzo zainteresowała mnie ta tematyka. Do tej pory miałem niewielką wiedzę dotyczącą chorób układu oddechowego, nie sądziłem, że to tak istotne. Jestem bardzo wdzięczny organizatorom za umożliwienie badań.

 

Wypowiedzi mieszkańców gminy Troszyn

-Cieszę się, że mogę w jednym miejscu zrobić tak dużo badań. Mam olbrzymie problemy z oddychaniem. Męczy mnie uporczywy kaszel, ale też obawiam się o wyniki innych badań- mieszkaniec miejscowości Piski.

–Badanie spirometryczne wyszło mi dobre, ale badania na cholesterol i trójglicerydy kiepskie. Taki akcje są potrzebne bo mobilizują do pracy nad zdrowiem. Cieszę się, że mogłam tutaj przyjść i poddać się tak wielu badaniom- mieszkanka Choroman.

–Po raz pierwszy robię tego typu badania. Nigdy nie miałem na nie czasu, a poza tym gdy człowiek nie choruje, to ciężko wybrać się do lekarza. Tak to przynajmniej można dowiedzieć się, czy coś poważniejszego człowiekowi nie dolega- mieszkaniec Wiśniewa.

–Każdy czas jest dobry, żeby dowiedzieć się i zadbać o stan swojego zdrowia. Na pewno każda tego typu akcja jest zasadna. Jednak powinna być ona cykliczna i organizowana przy wsparciu różnych środowisk. Na dzisiejsze badania przyszło sporo osób z Klubu Strzelectwa Sportowego „Obrońca”. Dziś w Troszynie zorganizowaliśmy zawody.  Udało się zrobić dłuższą przerwę i pójść na badania.- Eugeniusz Gorczyca, z Klubu Strzelectwa Sportowego „Obrońca” w Troszynie.

X Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy w Ostrołęce

Kilkaset uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego zapoznawało się z ofertą edukacyjną prezentowana podczas X Młodzieżowych Targów Edukacji i Pracy w Ostrołęce. 14 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia zaprezentowało się ponad 40 szkół wyższych i policealnych m.in. z Warszawy, Olsztyna, Białegostoku, Wrocławia, Dęblina, Gdańska. Obecne na targach były też instytucje runku pracy m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce.

Podczas tegorocznych targów nie zabrakło stoisk informacyjno-promocyjnych związanych z pomocą przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Tradycyjnie przedsięwzięciu towarzyszyły występy artystyczne młodzieży oraz pokazy umiejętności praktycznych studentów zaproszonych uczelni.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce, Urzędem Miasta w Ostrołęce, Powiatowy Urzędem Pracy w Ostrołęce, Wojskową Komenda Uzupełnień w Ostrołęce oraz Delegaturą Kuratorium Oświaty w Ostrołęce.

 

XVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 18 marca 2016 roku została zwołana XVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Pl. Gen. J. Bema 8, o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kadzidło,
 • powierzenia Gminie Rzekuń zadania publicznego polegającego na zarządzaniu częścią drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka w km 45 + 520 strona lewa, na terenie Gminy Rzekuń,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Ostrołęckiego do współpracy
 • w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrołęckim a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego,
 • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2016r.,
 • podróży służbowych radnych powiatu,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2027,
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016r.,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do zadania inwestycyjnego pn. „termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w  Ostrołęce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”, 
 • rozpatrzenia skargi.

 

5. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ostrołęckiego.

6. Zapoznanie z planami pracy Komisji na 2016r.  

7. Podjęcie stanowiska dla poparcia Miasta Ostrołęka w sprawie złożonego wniosku
o ujęcie w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 konkursu dla inwestycji w ciągach dróg wojewódzkich.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

10. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Powiatu.

 

Mistrzowie matematyki

32 uczniów z powiatu ostrołęckiego uczestniczyło w olimpiadzie wiedzy matematycznej „Mistrz Matematyki 16”. Konkurs odbył się 10 marca w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Nagrody ufundowane przez powiat ostrołęcki wręczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Uczniowie startowali w trzech kategoriach: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne- licea i technika

W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Julia Ciężar z Publicznego Gimnazjum w Kadzidle. Na drugim miejscu uplasowała się Magdalena Kiernozek z publicznego Gimnazjum w Wykrocie. Trzecie miejsce przypadło Marcelinie Kobus z Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu.

W klasyfikacji zespołowej najlepiej wypadli uczniowie z Publicznego Gimnazjum W Kadzidle. Drugą lokatę zajęła szkoła w Wykrocie. Trzecią Publiczne Gimnazjum w Myszyńcu.

W kategorii szkół licealnych pierwsze miejsce zajął Piotr Kaczmarczyk  z Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu. Drugie miejsce Dominika Nicewicz z ZSP w Myszyńcu, trzecie miejsce Piotr Kowalczyk z ZSP w Łysych.

Laureatami w kategorii technikum zostali: Sylwester Giers z ZSP w Kadzidle, drugie miejsce zajął Mateusz Czartoryjski z ZSP w Troszynie, trzecie miejsce Krzysztof Chrostowski z ZSP w Czerwinie.

W klasyfikacji zespołowej pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu, drugie miejsce ZSP w Łysych, trzecie miejsce przypadło ZSP w Kadzidle.

Starosta Stanisław Kubeł pogratulował zwycięzcom i życzył dalszych sukcesów w zdobywaniu kolejnych szczytów w nauce.

 

 

Kazimierz Stefanowicz patronem

Zespół Szkół w Myszyńcu ma swojego patrona. Uroczystości nadania imienia placówce odbyły się 9 marca. Uczestniczył w nich starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Kazimierz Stefanowicz urodził się w 1914 roku w Myszyńcu. W roku 1936 ukończył Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Ostrołęce. W roku 1937 został powołany na Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty 18 DP przy 71. pułku piechoty w Zambrowie. Ukończył go jako prymus w stopniu sierżanta podchorążego. Wybuch wojny zastał go w Zambrowie. Pełnił wówczas funkcję dowódcy plutonu 71. pułku piechoty wchodzącego w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew". 12 września został ranny w bitwie pod Łętownicą. Uciekł ze szpitala i wrócił do Myszyńca. Po okresie rekonwalescencji rozpoczął pracę w aptece ojca. W kwietniu 1940 roku został aresztowany przez gestapo i wywieziony przez Działdowo i Dachau do obozu koncentracyjnego w Gusen. Z obozu wrócił po niespełna roku. Był wycieńczony, z trudem powracał do zdrowia pod opieką najbliższych. Stanął na czele IV Rejonu AK Obwodu Ostrołęckiego. Pod jego dowództwem partyzanci przeprowadzili wiele akcji bojowych. Działali na terenie Czarni, Myszyńca i Turośli. W swoich wspomnieniach "As" przytacza imiona i nazwiska wielu dzielnych Kurpiów, zarówno tych ze swego oddziału, jak i innych współpracujących z nim. W lutym 1944 r. zaczęły się masowe aresztowania. Aby uchronić swych podkomendnych, zdecydował o zgrupowaniu oddziału w rejonie lasów Karaska. Po wojnie Kazimierz Stefanowicz musiał się ukrywać. Aresztowany przez NKWD w 1946 roku, został wywieziony do obozu w Stalinogorsku. W 1950 r. po ukończeniu studiów wydziale formacji w Akademii Medycznej w Warszawie otrzymał przydział do pracy w miejscowości Sadowne. Tam też spędził resztę życia. Zmarł w 1986 i zgodnie z jego wolą pochowano go na cmentarzu w Myszyńcu. Zachowały się wspomnienia Kazimierza Stefanowicza dotyczące czasów wojny. Wiele w nich ciepłych słów wdzięczności wobec ludności kurpiowskiej, bez której pomocy działalność partyzantów byłaby wręcz niemożliwa: "Ta ofiarność ludności Kurpiowszczyzny, ich pomoc skierowana przeciwko znienawidzonemu okupantowi. Stosunek tych ludzi do nas tym większą ma wymowę, jeśli zważy się, że ofiarowane nam produkty musieli ukrywać przed Niemcami, którzy obok wysokich kontyngentów nakładanych na chłopów, bardzo często bezpośrednio rabowali świnię, zboże itp. Ta patriotyczna postawa Kurpiów - w moim przekonaniu wywodzi się z historii ich przodków, ludzi przedsiębiorczych i bitnych, przeważnie szlacheckich, skazywanych często na banicję, którzy z różnych powodów szukali schronienia w Puszczy Kurpiowskiej. Nic więc dziwnego, że Niemcom było trudno ten teren opanować, a wszystkie próby zastraszenia, terroru mijały się z celem, wręcz przeciwnie - budziły kontrakcję w postaci masowych nieraz ucieczek do lasu i jeszcze bardziej cementowały społeczeństwo. To wcale nie była prosta sprawa zorganizować we wsi wypiek chleba i dostarczyć go do oddziału liczącego kilkudziesięciu ludzi. A jednak chleb był dostarczony i to prawie regularnie. Istnienie więc takiego oddziału partyzanckiego było możliwe tylko dlatego, bo miał zaplecze, szczerze oddane w postaci ludności całej północy Kurpiowszczyzny". Kazimierz Stefanowicz  to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych postaci w historii Myszyńca.

 ZS w Myszyńcu

X Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy w Ostrołęce

Ponad 40 szkół wyższych i policealnych m.in. z Warszawy, Olsztyna, Białegostoku, Wrocławia, Dęblina, Gdańska zaprezentuje się podczas X Młodzieżowych Targów Edukacji i Pracy w Ostrołęce. Swoją ofertę edukacyjną kierować będą do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Targi odbędą się 14 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia, w godzinach 10.30 – 13.30.

Ponadto stoiska informacyjno-promocyjne zorganizują instytucje świadczące pomoc przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz pracodawcy. W czasie targów przewidziane są występy artystyczne młodzieży oraz pokazy umiejętności praktycznych studentów zaproszonych uczelni.

Organizatorami przedsięwzięcia są Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce, Urzędem Miasta w Ostrołęce, Powiatowy Urzędem Pracy w Ostrołęce, Wojskową Komenda Uzupełnień w Ostrołęce oraz Delegaturą Kuratorium Oświaty w Ostrołęce.

Dbam o oddech w Kadzidle

Ostatnie z 22 spotkań w ramach akcji „Profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim” odbyło się 6 marca w budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Spotkanie było okazją do podziękowań wszystkim osobom zaangażowanym w projekt. W badaniach przeprowadzonych w Kadzidle wzięło udział 123 mieszkańców powiatu, na badania poszerzone skierowano 41 osób.

Tradycyjnie uczestnicy akcji mogli skorzystać z konsultacji lekarzy oraz porad dietetyków. Przygotowany był też kącik zabaw dla maluchów oraz piramida zdrowego odżywiania.

Wśród przebadanych, u 59 osób stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu, a u 34 trójglicerydów. Wysoki poziom cukru we krwi miało 25 osób.

Podczas akcji starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł przekazał specjalne podziękowania stowarzyszeniu Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Ostrołęce. Jak podkreślił olbrzymie zaangażowanie personelu medycznego przesądziło o sukcesie akcji, z badań skorzystało około 4,5 tys. osób. Jednocześnie zapewnił, że powiat ostrołęcki dołoży wszelkich starań, aby kolejnych latach powstały podobne programy związane z profilaktyką zdrowia.

Telefonia Polska Razem - ostrzeżenie konsumenckie

UOKiK ostrzega: jak wynika z wpływających do Urzędu skarg konsumentów, oferująca usługi telekomunikacyjne spółka PGT, działająca pod nazwą Telefonia Polska Razem, wprowadza konsumentów w błąd, informując, że reprezentuje dotychczasowego operatora. Często przedstawiciele spółki zabierają też wszystkie podpisane przez klienta dokumenty. To kolejne ostrzeżenie konsumenckie wydane przez UOKiK. Więcej informacji na stronie www.uokik.gov.pl

Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej

Młodzież z całego świat gościć będzie w Myszyńcu podczas Światowego Zlotu Młodzieży Kurpiowskiej. Spotkanie organizowane jest w ramach XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Zlot odbędzie się 24 lipca i stanowi ostatni element wizyty młodych katolików w diecezji łomżyńskiej. Powiat ostrołęcki włączył się w organizację przedsięwzięcia.

Pierwszy etap XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 odbywać się będzie w dniach 20- 25 lipca na terenie wszystkich diecezji w Polsce. Jednym z wydarzeń zaplanowanych na terenie naszej diecezji będzie Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej. Spotkanie, które zaplanowano 24 lipca w Myszyńcu i Wykrocie przebiegać będzie pod hasłem „Rodzina fundamentem narodu i kościoła”. Będzie ono miało charakter ewangeliczno- ojczyźniany. Głównym elementem zjazdu będzie międzynarodowa msza święta z udziałem kardynała Gerharda Mullera i ks. bp Janusza Stepnowskiego.  

Podczas zlotu planowane jest bicie rekordu Guinnessa w trzech kategoriach: największe zgromadzenie osób ubranych w stroje kurpiowskie, największa liczba tańczących tańce ludowe w stroju kurpiowskim oraz największa liczba rowerzystów w strojach kurpiowskich.

Organizatorzy szacują, że w zlocie weźmie udział ponad 2 tysiące osób. Myszyniec gościć będzie młodzież m.in. z Włoch, Hiszpanii, Japonii, Białorusi, Meksyku, Rosji.

Patronat nad zlotem objął kardynał Gerhard Muller z Watykanu oraz ks. bp Janusz Stepnowski, biskup diecezjalny diecezji łomżyńskiej.  

Gala Sportowiec Roku 2015

Najważniejszym wydarzeniem Gali Sportowiec Roku 2015 było wręczenie siedmiu wyróżnień nadanych przez kapitułę, na czele z redaktorem naczelnym TO Maciejem Sulimą i starostą ostrołęckim Stanisławem Kubłem. W skład kapituły weszli także dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce Mariusz Popielarz oraz redaktorzy Piotr Ossowski i Arkadiusz Dobkowski.

Wyróżnienia zostały przyznane przez kapitułę w kategoriach: sportowiec roku, trener roku, animator sportu, sportowe odkrycie roku, sportowy działacz roku, organizator imprezy roku, drużyna roku.

Działaczem Roku 2015 został prezes Ostrołęckiego Klubu Lekkiej Atletyki Andrzej Kowalczyk, który kończy swoją piękną przygodę z piastowaniem funkcji. Sam wielokrotnie sponsorem klubu, inwestując dużo pieniędzy w starty dzieci, młodzieży i seniorów. Nagroda od starosty Stanisława Kubła za Imprezę Roku 2015 powędrowała z kolei do Marka Karczewskiego z Klubu Kolarskiego 24h za organizację cyklu imprez kolarskich w powiecie ostrołęckim.

Animatorem Sportu Roku 2015 został szkoleniowiec Trójki Ostrołęka Radosław Żebrowski. To trener, który już od 11 lat pracuje z młodzieżą i osiąga bardzo dobre wyniki. Sportowym Odkryciem Roku 2015 została wybrana wychowanka Nike Ostrołęka Julia Serowiecka. Zawodniczka, która obecnie przebywa w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku została powołana do reprezentacji Polski w gronie kadetek i świętowała z nią duże sukcesy.

Nagrodę dla drużyny roku odebrał klub Korona Ostrołęka zarządzany przez prezesa Jakuba Krajewskiego. Trenerem Roku 2015 został sensei Wiesław Orzoł z Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin. To niezwykle doświadczony i bardzo pracowitego szkoleniowiec, który ze swoimi zawodniczkami i zawodnikami osiągał niezwykle wartościowe wyniki.

Sportowcem Roku 2015 został uznany przez kapitułę zawodnik Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin Aleksander Krajanowski. Podopieczny sensei Wiesława Orzoła w minionym sezonie wywalczył medale Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, czy też Mistrzostw Polski. Gala Sportowiec Roku 2015 z udziałem 150 sportowców, trenerów, działaczy i zaproszonych gości odbyła się w Pensjonacie Wioletta przy ulicy Rolnej w Ostrołęce. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce po raz kolejny włączyło się w plebiscyt organizowany już po raz szesnasty przez "Tygodnik Ostrołęcki".

Arkadiusz Dobkowski

Zapraszamy na bezpłatne badania do Kadzidła

W niedzielę 6 marca br. zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu ostrołęckiego na kolejną akcję profilaktyczną w ramach projektu "Dbam o oddech", która odbędzie się w Kadzidle w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, ul. Słoneczna 2, w godz. od 8.00 do 16. W ramach Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego w Powiecie Ostrołęckim "Dbam o oddech" dofinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Budżet Państwa oferujemy:

Bezpłatne badania profilaktyczne

- Spirometria

- Stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu

- Poziom cholesterolu

- Poziom cukru

- Poziom trójglicerydów

- Pomiar ciśnienia krwi

- Konsultacje lekarskie

Osoby z grupy ryzyka mogą bezpłatnie otrzymać inhalatory lub aparaty do gimnastyki oddechowej oraz skierowanie na badania poszerzone:

- Konsultacje u lekarza specjalisty z zakresu chorób płuc

- RTG

- Tomografia komputerowa

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu z następujących grup:

- mężczyźni w wieku 35 - 59 lat

- osoby powyżej 65 roku życia

- zadeklarowani, regularni palacze

- bierni palacze (członkowie rodzin regularnych palaczy).

Oferujemy również bezpłatny transport na miejsce akcji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z sołtysem w swojej miejscowości, który poinformuje o miejscu i godzinie odjazdu z poszczególnych miejscowości.

Więcej informacji na stronie projektu.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wicestarosta Krzysztof Parzychowski, przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Krzysztof Mróz oraz radny Dariusz Domian uczestniczyli w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego delegacja powiatu ostrołęckiego złożyła wiązankę kwiatów.

Wtorkowe uroczystości rozpoczął Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mieszkańcy regionu oddając hołd oraz pamięć żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, przemaszerowali ulicami miasta przed pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego. Następnie na skwerze Lecha Kaczyńskiego odbyła się msza polowa w intencji bohaterów podziemia niepodległościowego. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zakończono Apelem Pamięci.

Fot. www.eostroleka.pl


 

Konkurs na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty

Warsztaty etnograficzne „Ginące Zawody”, Miodobranie Kurpiowskie, Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, te oraz inne imprezy otrzymają w tym roku wsparcie powiatu ostrołęckiego. W tym roku na konkurs związany z realizacją zadań publicznych wpłynęły 34 oferty, 16 dotyczyło kultury fizycznej, zaś 18 kultury i ochrony dóbr kultury. W postępowaniu konkursowym komisja wybrała 27  wniosków, które spełniły kryteria formalne, merytoryczne i finansowe. Tym samym wydarzenia te otrzymają dotację.

 

Konkurs na realizację zadań publicznych powiatu ostrołęckiego został ogłoszony 5 stycznia. Komisja konkursowa, postępowanie oceniające, zamknęła 25 lutego. Z pośród 34 ofert ubiegających się o udzielenie dotacji wyłoniła 27, które spełniały kryteria formalne i merytoryczne. Komisja oceniła przedsięwzięcia pod względem możliwości ich realizacji zarówno, co do przedstawionych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, jak i wysokości przeznaczonych środków publicznych.

 

Wśród ofert, które w tym roku otrzymają wsparcie finansowe powiatu ostrołęckiego m.in. są: XVI Warsztaty Etnograficzne „Ginące zawody”, XXXIX Miodobranie Kurpiowskie, VII Festiwal Literacki „Kupiszewiada 15”, Święto Folkloru Kurpiowskiego w Baranowie oraz Dzień Sportu, Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, I Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w Tenisie Ziemnym, Wyścig Kolarski „Kurpie MTB” o Puchar Starosty Ostrołęckiego. 

 

Na dofinansowanie realizacji zadań związanych z kulturą i ochroną dóbr kultury powiat przeznaczył w tym roku 85 tys. zł, na zadania dotyczące kultury fizycznej udzielił dotacji
w wysokości 70 tys. zł.

Darmowa pomoc prawna w powiecie ostrołęckim

Kilkadziesiąt osób skorzystało do tej pory z porad prawnych udzielonych w bezpłatnych punktach prawnych. Darmowa pomoc prawna działa od stycznia w punktach zlokalizowanych w Ostrołęce, Baranowie, Goworowie i  Myszyńcu.

Najwięcej osób, które skorzystały z porady nie ukończyło 26 lat. Drugą grupę stanowią mieszkańcy powiatu mający powyżej 65 lat. Najwięcej spraw dotyczyło prawa cywilnego i administracyjnego, zdarzały się również porady z zakresu prawa karnego. Prawnicy udzielali porad dotyczących m.in. postępowania alimentacyjnego, rozwodowego, spadkowego, umów dzierżawy, nieruchomości itp. Informowali o obowiązującym stanie prawnym, o uprawnieniach i obowiązkach, wskazywali w jaki sposób należałoby daną sprawę rozwiązać. Pomoc dotyczyła także sporządzania projektów pism m.in. przesądowych.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie ostrołęckim działa od 4 stycznia, od poniedziałku do piątku przez 4 godzinny dziennie.

Udzielana jest młodzieży do 26 roku życia, osobom powyżej 65 roku życia, rodzinom wielodzietnym, osobom korzystającym z pomocy społecznej, weteranom i kombatantom, osobom dotkniętym katastrofą naturalną, klęską żywiołową  lub awarią techniczną. Dotyczy prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Punkty działają w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2 od godz. 9 do 13, w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie, ul. Ostrołęcka 27 od godz. 8 do 12; w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5 od godz. 14.30 do 18.30; w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, ul. Niepodległości 27 od godz. 9 do 13. 

Zasady udzielanie darmowej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

 

 

Uczniowie zespołu szkół powiatowych ze stypendium marszałka

Dwóch uczniów szkół zawodowych z Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie otrzymało stypendium naukowe marszałka województwa mazowieckiego. Za wysokie osiągnięcia w nauce wyróżniono 43 osoby z Ostrołęki i powiatu. Stypendia dla uczniów szkół zawodowych w naszym regionie przyznano 3 uczniom.

Tegorocznymi laureatami, ósmej edycji programu stypendialnego na Mazowszu zostało 1120 uczniów z 480 szkół zawodowych, 640 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Po raz pierwszy wsparcie finansowe otrzymali uczniowie szkół zawodowych. Laureaci w roku szkolnym 2015/2016 otrzymywać będą 420 zł miesięcznie.

Stypendium otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, nie ukończyli 24 lat oraz byli uczniami co najmniej II klasy szkoły zawodowej. Dodatkowo oceniana była aktywność edukacyjna uczniów: udział w olimpiadach, turniejach oraz konkursach o charakterze zawodowym, o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Zdrowy oddech w Baranowie

- Ten projekt może zmienić świadomość, zmobilizować do zmiany swojego życia- mówi Henryk Toryfter, wójt gminy Baranowo oceniając projekt „Dbam o oddech, profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim”. Tym razem akcja odbyła się 14 lutego w Baranowie i była przedostatnią zorganizowaną w ramach projektu.

Podczas akcji przebadano 190 osób, a 72 skierowano na badania poszerzone. Wśród mieszkańców powiatu, którzy uczestniczyli w badaniach, podwyższone ciśnienie zanotowano u 82 osób, wyższy poziom cholesterolu u 111, a trójglicerydów u 52.

- Widzimy olbrzymią potrzebę organizowania tego typu akcji. Świadczy o tym frekwencja. Podczas pierwszej i drugiej akcji na badania zgłosiło się bardzo dużo osób. Trafiony pomysł i bardzo potrzebny- dodaje wójt.

Podobnego zdania są mieszkańcy gminy. -Akcja jest potrzebna. Ja nigdy nie robiłem takich badań. Mierzony miałem jedynie poziom cukru we krwi- mówi Sławomir Grzyb mieszkaniec Lipowego Lasu. - Super sprawa. Takie akcje powinny być organizowane częściej. Profilaktyki nigdy za dużo- podkreśla Marzena i Andrzej Krawczyk, małżeństwo z Rycic. -Potrzebne są takie akcje, żeby uświadomić jak szkodliwe jest palenie- dodaje Iwona Osowiecka z Brodowych Łąk.

Podczas akcji, oprócz podstawowych badań na cukier, cholesterol, trójglicerydy, tlenek węgla wykonywana była spirometria. Odbywał się też konsultacje lekarskie i z dietetykami. Udostępnione były również prezentacje multimedialne dotyczące szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych oraz makiety obrazujące skutki palenia papierosów na organizm człowieka.

Mieszkańcy odległych miejscowości, którzy chcieli wziąć udział w badaniach mieli zapewniony bezpłatny transport.

Ostatnia, 22 akcja odbędzie się 6 marca w Kadzidle.

 

 

Rekordowy Fundusz Pracy

Ponad 23, 3 mln zł trafi w tym roku do Powiatowego Urzędu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Blisko 13 mln zł to pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz rezerwy Funduszu Pracy. Nowością w tym roku jest refundacja zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia, środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy. 

Tegoroczne środki finansowe, wynikające z algorytmu, w tym roku wynoszą blisko 10,5 mln zł. Środki te urząd pracy przeznacza na zadania aktywizujące bezrobotnych m.in. są to szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, prace społecznie- użyteczne, doposażenie stanowiska pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ponadto w tym roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu pozyskano pieniądze w oparciu o programy zewnętrzne. Jest to kwota wynosząca 8 mln 683 tys. zł. Są to: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – ponad 2, 130 mln zł i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój- ponad 4 mln zł. Programy te finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego. RPO WM  kierowany jest do osób powyżej 30 roku życia. Preferowani są bezrobotni, którzy ukończyli 50 rok życia, osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne. Pieniądze z programu przeznaczone będą na staże i podjęcie działalności gospodarczej. PO WER kierowany jest do osób młodych pozostających bez pracy. Jest to wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Do programu tego kwalifikują się osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia. Mogą one być długotrwale bezrobotne, mieć niskie kwalifikacje i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Kolejny program, który umożliwia aktywizację osób bezrobotnych to program Mazowsze. Na jego realizację z rezerwy Funduszu Pracy przekazano ponad 2, 535 mln zł. Osoba kwalifikująca się do programu powinna być mieszkańcem wsi, nie mieć średniego wykształcenia i być długotrwale bezrobotną.

W tym roku najwięcej pieniędzy zostanie przekazanych na staże. Łącznie będzie to ponad 6, 346 mln zł. Z tego z algorytmu- 2, 603 mln zł, z PO WER- 2, 5 mln zł.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej- 21 tys. zł wypłacane jednorazowo. Na ten cel przeznaczonych będzie 4, 607 mln zł, z tego najwięcej z programów: RPO WM- 1, 617 mln zł i PO WER- 1, 5 mln zł.

Tegoroczne prace interwencyjne opiewają na kwotę wynoszącą blisko 2,87 mln zł, z tego z algorytmu- 2, 75 mln zł i z programu Mazowsze- ponad 116 tys. zł.

Kolejną formą umożliwiającą zatrudnienie osób bezrobotnych jest doposażenie do stanowiska pracy. Tegoroczna kwota wynosi 2, 1 mln zł, z tego algorytm- 1, 89 mln zł, program Mazowsze- 210 tys. zł.

Na roboty publiczne zarezerwowano 1, 84 mln zł. Z algorytmu- 1, 3 mln zł, z programu Mazowsze- niespełna 543 tys. zł.

Nową, obowiązującą od 1 stycznia, formą aktywizacji jest refundacja zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia. Na ten cel przeznaczonych będzie ok. 4, 220 mln zł. Pracodawca za zatrudnienie młodych ludzi przez rok będzie otrzymywał comiesięczny zwrot środków w wysokości najniższego wynagrodzenia. Oprócz wynagrodzenia refundowane są składki na ubezpieczenia społeczne, które zobligowany jest odprowadzać pracodawca. Po  tym okresie, przez kolejne 12 miesięcy pracodawca będzie miał obowiązek nadal zatrudniać pracownika, ale już ze swoich środków finansowych- sam ponosi koszty wynagrodzenia i koszty ubezpieczenia społecznego.

-W tym roku pieniędzy jest dużo, jednak podzielone są na różne programy, które odgórnie narzucają grupę docelową. Dlatego też zachęcamy osoby bezrobotne i pracodawców do szczegółowego zapoznania się z tegoroczna ofertą naszego urzędu- zaznacza Jacek Małkowski dyr. PUP w Ostrołęce.

Ferie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

35 dzieci wzięło udział w zajęciach zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Myszyńcu. Warsztaty integracyjne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych odbyły się w dniach 2- 4 lutego w punktach w Lelisie i Kadzidle.

Przez trzy dni dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych i integracyjnych z wykorzystaniem chusty Klanza, która pozwala na ćwiczenie różnych umiejętności m.in. wzrokowych, dotykowych, ruchowych oraz pobudza wyobraźnię i zachęca do działania w grupie. Ponadto uczyły się słuchać i na miarę własnych możliwości wykonywać zadania plastyczne m.in. bałwanki z talerzyków papierowych, stempelki z pianki kreatywnej, maski karnawałowe, stworki z papieru, a także razem namalowały krajobraz zimowy. Wspólnie spędzony czas wzmocnił w uczestnikach  pewność siebie oraz poprawił kontakty między rówieśnikami.
 

Zapraszamy na bezpłatne badania do Baranowa

W niedzielę 14 lutego br. zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu ostrołęckiego na kolejną akcję profilaktyczną w ramach projektu "Dbam o oddech", która odbędzie się w Baranowie w Zespole Szkół Gminnych, ul. Niepodległości 27, w godz. od 8.00 do 16. W ramach Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego w Powiecie Ostrołęckim "Dbam o oddech" dofinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Budżet Państwa oferujemy:

Bezpłatne badania profilaktyczne

- Spirometria

- Stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu

- Poziom cholesterolu

- Poziom cukru

- Poziom trójglicerydów

- Pomiar ciśnienia krwi

- Konsultacje lekarskie

Osoby z grupy ryzyka mogą bezpłatnie otrzymać inhalatory lub aparaty do gimnastyki oddechowej oraz skierowanie na badania poszerzone:

- Konsultacje u lekarza specjalisty z zakresu chorób płuc

- RTG

- Tomografia komputerowa

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu z następujących grup:

- mężczyźni w wieku 35 - 59 lat

- osoby powyżej 65 roku życia

- zadeklarowani, regularni palacze

- bierni palacze (członkowie rodzin regularnych palaczy).

Oferujemy również bezpłatny transport na miejsce akcji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z sołtysem w swojej miejscowości, który poinformuje o miejscu i godzinie odjazdu z poszczególnych miejscowości.

Więcej informacji na stronie projektu.

XVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Radni jednogłośnie poparli rezolucję przedstawioną na wczorajszej Sesji Rady Powiatu przez wicedyrektora szpitala Włodzimierza Kucharskiego. Rezolucja ta ma być przedstawiona w Ministerstwie Zdrowia i NFZ.

Obecna sytuacja Szpitala grozi utratą płynności finansowej w 2016 roku- mówił dyrektor Kucharski. Wynika to min.  z trudnej sytuacji finansowej związanej ze zmienionym w 2012 roku algorytmem podziału środków finansowych na świadczenia zdrowotne w poszczególnym województwach, czego efektem jest zmniejszenie nakładów finansowych  w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowym problemem są niewypłacone przez Fundusz środki za  świadczenia zdrowotne dodatkowe, wykonane jako nieplanowane. Łącznie  wartość wykonanych i niefinansowanych przez NFZ świadczeń zdrowotnych od 2012 roku przekracza kwotę 15 milionów złotych.

Radni dokonali również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie powiatu. Główne zmiany dotyczyły środków przeznaczonych  na przebudowę mostów w Ławach i Ołdakach wraz z dojazdami.

XI regionalny przegląd widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów pt. "Darcie Pierza"

W czwartek 4 lutego w Lelisie odbył się XI regionalny przegląd widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów pt. "Darcie Pierza". Uczestniczyło w nim 12 zespołów w kategoriach: dzieci - 6 zespołów, młodzież - 1 zespół i dorośli - 5 zespołów. Po obejrzeniu widowisk, Komisja w składzie: Katarzyna Mróz, Czesława Lewandowska oraz Jan Nalewajk postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii dzieci:
I miejsce - Grupa Kolędnicza "Bartuś" - Czarnia,
II miejsce - Kurpiowski Zespół Folklorystyczny "Carniacy" - Czarnia,
III miejsce - Zespół folklorystyczny "Nowe Latko" - SP Dąbrówka, CK-BiS Lelis,
wyróżnienie - Zespół folklorystyczny "Nowe Latko" - SP Łęg Starościński, CK-BiS Lelis,
wyróżnienie - zespół "Chudkowiaki" z Zespółu Szkół im. J. Twardowskiego w Chudku,
wyróżnienie - zespół folklorystycznych "Kurpiaki" z Myszyńca.

W kategorii młodzież:
I miejsce - "Puszcza Zielona" - GOKSiR Łyse.

W kategorii dorośli:
I miejsce - "Kurpie z Myszyńca" - RCKK Myszyniec,
II miejsce - Kurpiowski Zespół "Pod Borem" z Zawad,
III miejsce - "Nasiadczanki" - SP Nasiadki, CK-BiS Lelis,
III miejsce - Zespół śpiewaczy "Wrzos" - RCKK Myszyniec,
wyróżnienie - "Myszyniec" - RCKK Myszyniec.

Impreza została dofinansowana została przez Samorząd Powiatu Ostrołęckiego.

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o rozpoczęciu realizacji projektu  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)” w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani bezrobotni w wieku 18-29 lat, którzy spełnią następujące warunki:

 • są zarejestrowani w tutejszym Urzędzie,
 • zostali objęci I lub II profilem pomocy,
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie dziennym,
 • nie szkolili się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych przed dniem przystąpienia do przedsięwzięcia.

Preferowanymi grupami bezrobotnych są: osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni.

                                                                      
 Uczestnicy projektu zostaną objęci trzy elementowym wsparciem:

 • Indywidualny Plan Działania
 • usługi rynku pracy (pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe),
 • forma wsparcia wynikająca z identyfikacji potrzeb:
 1. szkolenia indywidualne
 2. staże
 3. bony na zasiedlenie
 4. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Całkowity budżet projektu w 2016 r. wyniesie 4.016.982,00 zł, z czego 3.385.512,00 zł to dofinansowanie projektu z UE. Natomiast w 2017 r. przewiduje się budżet w wysokości 3.727.234,60 zł (3.141.313,30 zł - wkład Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

Bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie oraz pracodawców wyrażających chęć współpracy zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, tel. (29) 760 43 83,

bądź odwiedzenia strony internetowej http://ostroleka.praca.gov.pl

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rodzina 500 plus

Prawdopodobnie 1 kwietnia ruszy rządowy program, którego celem jest pomoc rodzinie w wychowywaniu dzieci. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce będzie wypłacać świadczenia pieniężne na dzieci pozostające w pieczy zastępczej. Obecnie na terenie powiatu, w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka przebywa 116 dzieci.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia. Okres na wypłacenie świadczenia wynosić będzie do trzech miesięcy od wydania decyzji. Osoby, które w późniejszym terminie złożą wnioski otrzymają wyrównanie.

Program przewiduje wprowadzenie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Uprawnieni do świadczenia są też rodzice posiadający jedno dziecko, ale wówczas kiedy ich dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

O dodatek mogą ubiegać się wszystkie rodziny biologiczne w miejscu swojego zamieszkania. Świadczenie ma wypłacać urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania.

XVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 8 lutego 2016 roku została zwołana XVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Pl. Gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o sytuacji finansowej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
  im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce. 
 5. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i  Powiatu Ostrołęckiego za 2015r.
 6. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki w roku 2015.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2027,
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016r.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

10. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Powiatu. 

Młodzież z Kadzidła nagrodzona

4 tysiące zł otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle za projekt „Wielofunkcyjna socjalno-rekreacyjna zagroda dla psa”. Nagrodę uroczyście przekazano młodzieży 26 stycznia. Projekt zagrody dla psa został zgłoszony do 4 edycji konkursu na innowacje, organizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Autorami nagrodzonego projektu są: Klaudia Wróblewska, Wojciech Łempicki, Adrian Tański, Artur Mikołaj Ruszczyk, Jacek Ciak oraz Barbara Bączek- opiekun grupy, nauczycielka ZSP w Kadzidle.

„Wielofunkcyjna socjalno-rekreacyjna zagroda dla psa” oprócz ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi pełni rolę placu zabaw. W jej skład wchodzi buda, przedsionek oraz taras. Dodatkowym innowacyjnym elementem projektu jest podgrzewana miska, która chroni wodę przed zamarzaniem.

Konkursu na innowacje, organizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży kierowany jest do uczniów mazowieckich i lubelskich szkół kształcenia zawodowego. Umożliwia młodzieży realizację własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań powiązanych z szeroko pojętym rolnictwem oraz rozwojem obszarów wiejskich.
Pomysły na innowacje mogą dotyczyć zarówno kwalifikacji zawodowych zdobywanych w danej szkole jak również pozaszkolnych zainteresowań uczniów.

Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) mieli za zadanie opracować nowy projekt lub zmodyfikować istniejący (tzn. zaproponować innowacyjne zastosowanie istniejących rozwiązań). Na realizację projektu, wykonanie prototypu, uczniowie otrzymali 1600 zł.

Przy ocenie innowacji brano pod uwagę następujące kryteria:
- racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie),
- możliwość upowszechnienia proponowanego pomysłu innowacyjnego,
- przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu,
- możliwość zastosowania proponowanej innowacji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

Będący przedmiotem konkursu pomysł mógł dotyczyć wszelkich takich obszarów jak min. uprawa roślin, hodowla, mechanika, agroturystyka, melioracja, energia odnawialna, sadownictwo, budownictwo itp. ważnym kryterium jest powiązanie innowacji z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich

Prawa autorskie zgłoszonych inicjatyw pozostają po stronie uczniów biorących udział w konkursie.

 

XVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Zmiany w budżecie powiatu, udzielenie pomocy rzeczowej gminie Łyse, określenie zasad przyznawania wyróżnień, nagród pieniężnych i rzeczowych za szczególne osiągnięcia sportowe, to tylko niektóre projekty uchwał przyjęte przez Radę Powiatu w Ostrołęce. XVI sesja odbyła się 21 stycznia. Wszystkie uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie.

Czwartkowe obrady rozpoczęły się od gratulacji starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła i przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Mroza dla radnej Beaty Kalinowskiej, która została dyrektorem mazowieckiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
-Ja się nie żegnam z powiatem, podkreśliła wiceprzewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli Beata Kalinowska, w dalszym ciągu będę pracować na rzecz tutejszego regionu. Zapewniam, że czasu mi nie zabraknie na każdy z 37 powiatu na Mazowszu. Liczę też na wsparcie rady i starosty.

Jednym z ważniejszych projektów uchwał przyjętych na sesji były zmiany w budżecie powiatu wynikają m.in. z przygotowywanym wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącym przebudowy mostów w Ławach i Ołdakach wraz z dojazdami. Inwestycja miałaby być realizowana ze środków pochodzących z rezerwy subwencji uzupełniającej i w partnerstwie z lokalnymi samorządami: gminą Rzekuń, gminą Troszyn, miastem Ostrołęką, gminą Śniadowo (powiat łomżyński) oraz ewentualnie gminą Czerwin. Ta ostatnia nie podjęła jeszcze w tej sprawie stosownej uchwały. Zmiany w budżecie dotyczą również przystąpienia Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle do programu Erasmus.

Podczas sesji radni pozytywnie zaopiniowali projekt dotyczący udzielenia pomocy rzeczowej gminie Łyse. Chodzi o przeznaczone do wycinki drzewa, rosnące w pasie drogowym. Drewno ma zostać nieodpłatnie przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach i przeznaczone na budowana w czynie społecznym remizę.

Ponadto dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce Jacek Małkowski i zastępca dyrektora PUP ds. rynku pracy Emilia Łępicka przedstawili radnym szczegółową informację o środkach Funduszu Pracy na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu w 2016 roku.

Dbam o oddech w Goworowie

209 osób uczestniczyło w akcji „Dbam o oddech- profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim” w Goworowie. W badaniach krwi, u 111 stwierdzono podwyższone stężenie cholesterolu. Podwyższony poziom trójglicerydów zanotowano u 61. Wśród osób objętych programem profilaktycznym 35 miało znacznie wyższy poziom cukru we krwi. Na badania poszerzone skierowano 61 osób. Badania odbyły się 17 stycznia w budynku tamtejszego Urzędu Gminy.

Podczas akcji mieszkańcy powiatu mogli bezpłatne poddać się podstawowym badaniom profilaktycznym m.in. spirometrii, pomiarowi cholesterolu, trójglicerydów, glukozy, dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego i oznaczenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Były też konsultacje lekarskie. Przy stwierdzeniu nieprawidłowości pacjentów kierowano do poradni pulmonologicznej na badania poszerzone, takie jak RTG klatki piersiowej lub tomografię komputerową. Osoby z grupy ryzyka chorób układu oddechowego bezpłatnie otrzymywały inhalatory lub aparaty służące do ćwiczeń oddechowych.

Jak podkreślają mieszkańcy, tego typu akcje są bardzo potrzebne. Podczas nich można  nie tylko skorzystać z badań, ale też na miejscu otrzymać wyniki i skonsultować je z obecnymi lekarzami. Jak mówią, dodatkowym atutem jest czas. Badania odbywają się w niedzielę i trwają od godzin rannych do popołudniowych. Ponadto, każda z odbywających się w powiecie akcji przebiegała sprawnie, mieszkańcy nie muszą zbyt długo czekać na swoją kolej. Praktycznie każda z przebadanych osób, ze spotkania wyszła zadowolona. –Dla mnie najważniejsze było spotkanie z dietetykiem. Mogłam skonsultować zasady zdrowego odżywiania. Ustalić proporcje, skomponować własna dietę, czyli ustawić proporcje żywieniowe na każdy dzień. Od kilku lat korzystam z diety wskazanej przez lekarza, jednak nie była ona idealna. Dopiero dzisiejsza rozmowa z dietetykiem pozwoliła na uświadomienie błędów, które popełniam. Od dziś na pewno będę inaczej dobierała warzywa, ryby, zboża itd. do spożywanych przeze mnie posiłków. Mam nadzieję, że taka dieta mi posłuży- mówi mieszkanka miejscowości Dzbądzek w gminie Goworowo.

W Goworowie akcja została zorganizowana po raz 2 i była ona 20 z planowanych 22 w powiecie ostrołęckim.

Projekt realizuje powiat ostrołęcki ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Edukacja w Goworowie

Blisko 90 uczniów z Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu „Dbam o oddech- profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim”.  Warsztaty, które trwały 1, 5 godziny objęły m.in. naukę zdrowego stylu życia.

Podczas zajęć omówiono zagrożenia wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków), palenia papierosów m.in. z wpływem nikotyny na płód oraz na wewnętrzne narządy człowieka. Ponadto omówione zostały postawy prozdrowotne dotyczące zdrowego odżywiania i uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
W zajęciach wykorzystano profesjonalne pomoce dydaktyczne m.in. modele palacza, plansze edukacyjne.

Na zakończenie zajęć przeprowadzono konkursy z wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowia. Młodzież uczestnicząca w konkursach otrzymała koszulki z logo projektu. Przygotowany został także zdrowy poczęstunek, każdy z uczestników mógł dokonać degustacji owoców.

Jubileusz Zofii Warych

25- lecie pracy artystycznej obchodziła utalentowana twórczyni ludowa z Myszyńca Zofia Warych. Benefis odbył się 16 stycznia w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Zarząd Powiatu w Ostrołęce przyznał artystce Nagrodę Okolicznościową Starosty Ostrołęckiego. W imieniu powiatu nagrodę wręczył radny Rady Powiatu w Ostrołęce Tadeusz Lipka. Nagroda Okolicznościowa Starosty Ostrołęckiego ma charakter pieniężny.

XVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 21 stycznia 2016 roku została zwołana XVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Pl. Gen. J. Bema 5 o godz. 15.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.
 4. Przedstawienie informacji o środkach Funduszu Pracy na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu na 2016r. 
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016 – 2027,
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016r.,
 • udzielenia pomocy rzeczowej gminie Łyse,
 • określenia zasad, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, uczniów i trenerów  oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami
  w działalności sportowej.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Powiatu.

Zapraszamy na bezpłatne badania do Goworowa

W niedzielę 17 stycznia br. zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu ostrołęckiego na kolejną akcję profilaktyczną w ramach projektu "Dbam o oddech", która odbędzie się w Goworowie, w Urzędzie Gminy, przy ul. Ostrołęckiej 21, w godz. od 8.00 do 16. W ramach Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego w Powiecie Ostrołęckim "Dbam o oddech" dofinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Budżet Państwa oferujemy:

Bezpłatne badania profilaktyczne

- Spirometria

- Stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu

- Poziom cholesterolu

- Poziom cukru

- Poziom trójglicerydów

- Pomiar ciśnienia krwi

- Konsultacje lekarskie

Osoby z grupy ryzyka mogą bezpłatnie otrzymać inhalatory lub aparaty do gimnastyki oddechowej oraz skierowanie na badania poszerzone:

- Konsultacje u lekarza specjalisty z zakresu chorób płuc

- RTG

- Tomografia komputerowa

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu z następujących grup:

- mężczyźni w wieku 35 - 59 lat

- osoby powyżej 65 roku życia

- zadeklarowani, regularni palacze

- bierni palacze (członkowie rodzin regularnych palaczy).

Oferujemy również bezpłatny transport na miejsce akcji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z sołtysem w swojej miejscowości, który poinformuje o miejscu i godzinie odjazdu z poszczególnych miejscowości.

Więcej informacji na stronie projektu.

Pomoc prawna dla mieszkańców powiatu

4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomiono na terenie powiatu ostrołęckiego. Punkty działają w Ostrołęce, Goworowie, Myszyńcu i Baranowie. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest od 4 stycznia, od poniedziałku do piątku przez 4 godzinny dziennie.

Świadczenia udzielają adwokaci, radcy prawni oraz aplikanci adwokaccy i aplikanci radcowscy. Dwa punkty: w Goworowie i Myszyńcu obsługuje Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z Kielc.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest młodzieży do 26 roku życia, osobom powyżej 65 roku życia, rodzinom wielodzietnym, osobom korzystającym z pomocy społecznej, weteranom i kombatantom, osobom dotkniętym katastrofą naturalną, klęską żywiołową  lub awarią techniczną. Dotyczyć ona będzie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Punkty działają w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2 od godz. 9 do 13, w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie, ul. Ostrołęcka 27 od godz. 8 do 12; w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5 od godz. 14.30 do 18.30; w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, ul. Niepodległości 27 od godz. 9 do 13. 

Zasady udzielanie darmowej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

Powiat złoży wnioski do PROW

Powiat  ostrołęcki przystąpił do realizacji projektów drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Decyzję o przystąpieniu podjęli radni, 8 stycznia podczas XV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. Podjęte przez radę uchwały dotyczą 26 zadań drogowych. Na realizację inwestycji zabezpieczono w budżecie ponad 3,3 mln zł. Zadania mają być realizowane w porozumieniu z gminami.

Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 chce przystąpić 10 gmin (tylko gmina Czarnia nie zamierza składać wniosku do PROW).

-Podejmując uchwały dajemy szansę wszystkim tym gminom, które składają wnioski, na pozyskanie pieniędzy. Realizacja inwestycji na styku zadań zgłaszanych przez gminy umożliwia uzyskanie dodatkowego punktu. Często ten jeden punkt może zaważyć na tym, czy dany samorząd uzyska dofinansowanie- tłumaczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Na terenie gminy Baranowo ma to być 5 zadań- przebudowa 3 odcinków drogowych i 2 skrzyżowań, w gminie Czerwin 2 zadania- droga powiatowa i skrzyżowanie, w gminie Łyse 3 skrzyżowania, w gminie Troszyn- 2 odcinki drogowe i skrzyżowanie, w gminie Goworowo- 3 odcinki drogowe, w gminie Myszyniec- 2 skrzyżowania, w gminie Olszewo- Borki- skrzyżowanie, w gminie Lelis- skrzyżowanie, w gminie Rzekuń- droga i 3 skrzyżowania, w gminie Kadzidło- droga oraz skrzyżowanie.

Szacunkowy koszt inwestycji wyniósłby ok. 4, 5 mln zł. Zdaniem skarbnik powiatu Barbary Gocłowskiej, kwota ta nie powinna obciążyć mocno powiatu, ponieważ byłaby ona rozłożona na trzy lata. Przygotowane do PROW inwestycje miałyby być realizowane w 2016, 2017 i  2018 roku.

Charytatywny bal sylwestrowy w gminie Kadzidło

„Pomagajmy” pod takim hasłem, 31 grudnia zorganizowano sylwestrowy bal charytatywny w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylewie. Dochód z balu ma zostać przeznaczony na pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich mieszkających na terenie gminy Kadzidło. Tegorocznej zabawie towarzyszyły liczne atrakcje m. in.  licytacje kosmetyków, koncert życzeń oraz wybór króla i królowej balu.

Organizatorami imprezy byli radni gminy Kadzidło oraz radna powiatu ostrołęckiego.

Dzięki wsparciu: darczyńców, samorządu gminnego, strażaków OSP Dylewo (bezpłatne udostępnienie sali) oraz wszystkich uczestników balu udało się zebrać 7500 zł.

Organizatorzy dziękują darczyńcom, uczestnikom balu i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji balu.

Poradnia w Myszyńcu przeciwko przemocy

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Myszyńcu po raz pierwszy dołączyła  do  Fundacji „po DRUGIE”  i wzięła udział w  międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W akcji uczestniczyło 403 uczniów  oraz  66 osób dorosłych – rodziców nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

W akcji wzięło udział 4 psychologów i 2 pedagogów poradni. Dla najmłodszych dzieci, uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej w Dębach ( 14 osób) zorganizowano warsztaty pn. „19 dni bez przemocy”.  Dla uczniów kl. IV-VI  szkół podstawowych przeprowadzono zajęcia warsztatowe (w Łysych, Wejdzie, Wydmusach, Wykrocie, Zalasiu). W ramach warsztatów odbyło się  pięć spotkań, w których uczestniczyło 78 uczniów. Podobne zajęcia zorganizowane zostały dla 48 gimnazjalistów w Wykrocie i Zalasiu. Uczniowie zostali poinformowani o rodzajach przemocy rówieśniczej – bullyingu i mobbingu.  Wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania:  „Kim jest ofiara przemocy?”, „Kim jest sprawca przemocy?”, „Jakie mogą być skutki doświadczania przemocy?”, „Co powinna zrobić osoba dotknięta przemocą?. Rozpoznawali zachowania asertywne, agresywne i uległe oraz odgrywali scenki przedstawiające zachowania pożądane, czyli asertywne. Na zakończenie spotkania młodzież wykonała plakaty „Stop przemocy”. W Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, w Szkole Podstawowej, w klasie IV i  VI odbyły się warsztaty psychoedukacyjne dotyczące przemocy rówieśniczej. Na początku spotkań młodzież wspólnie zdefiniowała zjawisko przemocy, agresywne zachowania względem innych, takie jak: izolowanie, plotkowanie, pomawianie. Następnie w trzech grupach stworzono profil osób: poszkodowanego, agresora i świadka. Na zakończenie każda osoba dokończyła zdanie "Jestem przeciw przemocy...". Łańcuszek ich odpowiedzi udekoruje korytarz szkolny, przypominając o ich sprzeciwie, dając tym samym szansę na poszukiwanie zachowań sprzyjających współpracy.          

W warsztatach „19 dni bez przemocy” wzięli udział także uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu oraz Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych. W sumie uczestniczyło w nich 223 uczniów. Spotkania miały na celu uczulenie młodzieży na różne formy przemocy  i przejawy agresji, zwłaszcza przemocy ukrytej, psychologicznej. Dotyczyły zjawisk takich jak „bullying”, „mobbing”, „cyberprzemoc”. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciami, a także analizowali, jakie okoliczności, mechanizmy grupowe oraz cechy osobowe /zarówno sprawcy przemocy, jak i ofiary przemocy/ zwiększają prawdopodobieństwo ich występowania. Omówione zostały czynniki sprzyjające pozytywnemu przebiegowi relacji w grupie, tj.: współpraca, wzajemne poszanowanie, tolerancja, jak również sposoby reagowania   w sytuacjach przemocy rówieśniczej np. jakie znaczenie ma reakcja grupy.

Dla rodziców i nauczycieli w  Szkole  Podstawowej w Wydmusach  zorganizowane spotkanie nt. „Przemoc w szkole” (z użyciem prezentacji multimedialnej). Uczestniczyło w nim 25 osób. Natomiast dla rodziców Szkoły Podstawowej w Glebie przeprowadzono prelekcję z wykorzystaniem prezentacji  nt. „Cyberprzemocy”. Zebrani dowiedzieli się co to jest cyberprzemoc, jakie są  jej przejawy, zapoznali się  z  danymi  statystycznymi dotyczącymi zachowań ryzykownych młodzieży w Polsce. Uzyskali informacje, jakie są czynniki chroniące przed niebezpiecznymi zjawiskami społecznymi. Rodzice  otrzymali również ulotkę „Zagrożenia w Internecie” opracowaną przez ORE. Dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców a także specjalistów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych  przygotowano spotkanie warsztatowe  o tematyce „Agresja i przemoc w szkole - czyli co powinniśmy wiedzieć by skutecznie działać". Łącznie uczestniczyło w nim 31 osób. Na początku spotkania przedstawiono najnowsze wyniki badań i sprawdzone rozwiązania dotyczące agresji i przemocy w szkole, następnie przeprowadzono warsztaty, których celem było odświeżenie wiedzy i umiejętności wychowawczych, uwrażliwienie nauczycieli na potrzeby uczniów i rodziców. Obecni dyrektorzy szkół zaprosili osobę prowadzącą na szkoleniowe zebranie ich rad pedagogicznych, co potwierdza wagę podjętego tematu.

W ramach kampanii, pedagog opracowała informacyjną gazetkę ścienna w siedzibie placówki    nt. „Przemocy rówieśniczej”. Na stronie internetowej poradni umieszczany został artykuł dla rodziców pt. „Źródła, formy oraz skutki krzywdzenia dzieci”  przygotowany przez psychologa.

Dogoterapia w Myszyńcu

W dniu 17.12.2015r. W  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu po raz pierwszy odbyło się spotkanie z dogoterapeutą i jego psem - labradorem wabiącym się Tola. Zajęcia przeznaczone były głównie dla dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju.

Udział wzięły dwie grupy: dzieci młodsze w wieku 0-3 r.oku życia oraz starsze w wieku 4-6 lat. Dzieciom towarzyszyły mamy.

W blasku choinki

W świątecznej atmosferze,  w piątek, 18 grudnia 2015 r. w siedzibie  Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Myszyńcu odbyło  się spotkanie integracyjne pod hasłem „W blasku choinki”. Uczestniczyły w nim dzieci korzystające z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju z  Czarni, Łysych i Myszyńca. Dzieciom towarzyszyli rodzice.

Podczas spotkania dzieci i rodzice wykonywali papierowy łańcuch na choinkę, ozdobili papierowe choinki oraz malowali szyszki.

Miła, świąteczna atmosfera udzielała się dzieciom, rodzicom, a także prowadzącym spotkanie. Dzieci mogły zabrać do domu wykonane prace. Papierowy łańcuch, posłużył do ozdobienia choinki znajdującej się w poradni.

W udekorowanej świątecznie sali znalazł się stół nakryty białym obrusem, przy którym w dalszej części spotkania dzieci z radością zasiadły do  ozdabiania pierników.  Wspólny poczęstunek przy dźwiękach kolęd pozwolił odczuć jeszcze bardziej nastrój  nadchodzących świąt. Na zakończenie spotkania wysłannik Mikołaja wręczył dzieciom bożonarodzeniowe upominki. Podarki sprawiły im dużo radości. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej  atmosferze.

Spotkanie opłatkowe podopiecznych PCPR

110 podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce przełamało się opłatkiem. Podczas spotkania nie zabrakło poczęstunku, gier, zabaw i konkursów z nagrodami. Tradycyjnie rozdano paczki. Spotkanie opłatkowe odbyło się 17 grudnia w sali bankietowej Kwadrans.
 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Powiatu w Ostrołęce: przewodniczący Krzysztof Mróz, wiceprzewodnicząca Anna Śniadach, radny Wiesław Opęchowski, dyrektor PCPR Emilia Szymańska, pracownicy PCPR, przedstawiciele duchowieństwa oraz opiekunowie rodzin zastępczych.

XV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 8 stycznia 2016 roku została zwołana XV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Pl. Gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przystąpienia przez Powiat Ostrołęcki do realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519W na odcinku Kadzidło – Szafranki”,  
 • przystąpienia przez Powiat Ostrołęcki do realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522W Golanka – Grale – Dąbrówka – Szkwa”,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektów drogowych
  w ramach PROW na lata 2014 – 2020 typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zwiększających dostępność komunikacyjną na terenie Gminy Baranowo,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektów drogowych
  w ramach PROW na lata 2014 – 2020 typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zwiększających dostępność komunikacyjną na terenie Gminy Czerwin,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektów drogowych
  w ramach PROW na lata 2014 – 2020 typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zwiększających dostępność komunikacyjną na terenie Gminy Łyse,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektów drogowych
  w ramach PROW na lata 2014 – 2020 typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zwiększających dostępność komunikacyjną na terenie Gminy Troszyn,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektów drogowych
  w ramach PROW na lata 2014 – 2020 typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zwiększających dostępność komunikacyjną na terenie Gminy Goworowo,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektów drogowych
  w ramach PROW na lata 2014 – 2020 typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zwiększających dostępność komunikacyjną na terenie Gminy Myszyniec,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektów drogowych
  w ramach PROW na lata 2014 – 2020 typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zwiększających dostępność komunikacyjną na terenie Gminy Olszewo – Borki,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektów drogowych
  w ramach PROW na lata 2014 – 2020 typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zwiększających dostępność komunikacyjną na terenie Gminy Lelis,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektów drogowych
  w ramach PROW na lata 2014 – 2020 typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zwiększających dostępność komunikacyjną na terenie Gminy Rzekuń.

 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

7. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad XV sesji Rady Powiatu.

Nawigacja

Aktualności  / 2016  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 14500 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki