Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

50. rocznica śmierci Adama Chętnika

Zapraszamy na uroczystość związaną z 50. rocznicą śmierci Adama Chętnika. Odbędzie się ona w dniu 13 maja br. w Nowogrodzie.

drukuj (50. rocznica śmierci Adama Chętnika)

Biegam Bo Lubię

22 kwietnia Starostwo Powiatowe wzięło czynny udział w obchodach pierwszych urodzin sympatyków akcji Biegam Bo Lubię z Ostrołęki. Uroczystość odbyła się w Szafarczyskach w gościnnych progach państwa Pędzichów i wzięło w niej udział około 70 osób.

W Polsce akcje zainicjował Program Trzeci Polskiego Radia w 2010 roku i ciągle przybywa chętnych do biegania na terenie całej Polski. Czynne spędzanie czasu wolnego, kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz dobra zabawa w sportowym towarzystwie powoduje, że na terenie powiatu ostrołęckiego grono biegaczy systematycznie wzrasta.

Zachęcając do włączania się do akcji władze powiatu ostrołęckiego z panem starostą Stanisławem Kubłem na czele, przekazali koszulki dla biegaczy w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie powiatu.

drukuj (Biegam Bo Lubię)

IV Etnosakralia Kurpiowskie

"EtnoSakralia Kurpiowskie" to jedyne w swoim rodzaju takie wydarzenia artystyczne na Ziemi Kurpiowskiej. W swojej idei łączyć ma muzykę ludową, szczególnie tą związaną z naszym regionem z muzyką klasyczną.

W tegorocznej edycji festiwalu nawiązując do tradycji ludowej, zaprezentowane zostaną koncerty promujące pieśni kurpiowskie w oryginalnym i klasycznym wymiarze, koncerty improwizacji na tematy kurpiowskie przeznaczone na różne instrumenty (nie tylko organy), a także przedstawiona zostanie muzyka powstająca na żywo do recytacji gwarą kurpiowską tzw. "Gadek Kurpiowskich". 

Koncerty odbywać się będą w kościołach i ośrodkach kultury w następujących miejscach:
Ostrołęka - Fara,
Ostrołęka - Sanktuarium,
Ostrołęka - Muzeum Kultury Kurpiowskiej,
Ostrołęka - "Forty Bema",
Kadzidło - plac przed kościołem,
Dylewo - kościół parafialny,
Myszyniec - kościół parafialny (Bazylika Mniejsza),
Lelis - kościół parafialny.

Więcej informacji na stronie: etnosakralia.pl

Serdecznie zapraszamy.

drukuj (IV Etnosakralia Kurpiowskie)

XXXIV Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne

23 kwietnia br. w Ostrołęckim Centrum Kultury odbyły się 34. Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne. Na scenie zaprezentowało się łącznie 70 wykonawców z terenu Puszczy Zielonej i Białej woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego

Jury konkursowe nagrodziło:

W kategorii SOLIŚCI – DZIECI DO LAT 14:
I MIEJSCE – Igor Fąk
II MIEJSCE – Angelika Szablak
III MIEJSCE – Kamila Gut
Nagrody ufundował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
WYRÓŻNIENIE dla najmłodszego uczestnika - Kacper Komor
Nagrodę ufundował Związek Kurpiów

W kategorii SOLIŚCI - MŁODZIEŻ I DOROŚLI:
I MIEJSCE – Dominika Kuczyńska
II MIEJSCE- Kamil Mróz
III MIEJSCE – Karolina Osowiecka
III MIEJSCE –Hanna Ksepka
Nagrody ufundował Starosta Ostrołęcki

W kategorii SOLIŚCI - SENIORZY 60+:
I MIEJSCE – Marianna Bączek
II MIEJSCE –Stanisław Archacki
III MIEJSCE – Anna Bałdyga
Nagrody ufundował Starosta Ostrołęcki

W kategorii INSTRUMENTALIŚCI:
I MIEJSCE – Zenon Kaczyński z Łysych
I MIEJSCE – Grzegorz Golan z Kadzidła
II MIEJSCE – Mateusz Milewski
Nagrody ufundował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W kategorii DZIECIĘCE GRUPY ŚPIEWACZE:
I MIEJSCE – Grupa Śpiewacza Dziewcząt „Młode Kurpie" z Jednorożca
II MIEJSCE – Grupa Śpiewacza Dziewcząt „Zagajnica"
III MIEJSCE – Grupa Śpiewacza Dziewcząt „Pod Borem" gr. I
Nagrody ufundował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W kategorii MŁODZIEŻOWE GRUPY ŚPIEWACZE:
I MIEJSCE - Grupa Śpiewacza Chłopców „Kurpie Białe z Golądkowa"
II MIEJSCE – Grupa Śpiewacza Dziewcząt „Rutozianki"
III MIEJSCE – Grupa Śpiewacza Dziewcząt „Kurpiaki"
Nagrody ufundował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W kategorii GRUPY ŚPIEWACZE DOROSŁYCH:
I MIEJSCE - Grupa Śpiewacza Mężczyzn z Czarni
II MIEJSCE - Grupa Śpiewacza Kobiet „Kurpiowszczyzna" z Myszyńca
III MIEJSCE - Grupa Śpiewacza Mężczyzn „Pod Borem"
Nagrody ufundował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
WYRÓŻNIENIE w postaci wydawnictw - dla Grupy Śpiewaczej Kobiet „Pod Borem" i Grupy Śpiewaczej Kobiet „Kurpianki z Golanki"
Nagrody ufundował Związek Kurpiów

W kategorii MISTRZ – UCZEŃ:
I MIEJSCE - Witold Kuczyński z Szymonem Ropiakiem
II MIEJSCE - Jan Kowalczyk z harmonistami
III MIEJSCE - Jan Kania z Wiktorem Rumińskim
Nagrody ufundował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W kategorii TRADYCYJNE KAPELE KURPIOWSKIE:
II MIEJSCE - Kapela Jana Kani z Lipnik
II MIEJSCE – Kapela Ryszarda Maniurskiego
III MIEJSCE - Kapela „Pod Borem"
Nagrody ufundował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dodatkowo Muzeum Kultury Kurpiowskiej ufundowało dwie nagrody finansowe im. Bernarda Kielaka: dla Grupy Śpiewaczej Kobiet z Nowogrodu oraz Grupy Śpiewaczej Mężczyzn z Czarni.

drukuj (XXXIV Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne)

Telekomunikacja Cyfrowa - ostrzeżenie konsumenckie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał ponad 200 skarg na działania Telekomunikacji Cyfrowej Sp. z o.o.  - spółki świadczącej usługi telefoniczne w sieci stacjonarnej. W związku z napływającymi sygnałami, prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Telekomunikacji Cyfrowej i zdecydował się ostrzec konsumentów, ponieważ praktyki spółki mogą powodować znaczne straty finansowe i niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów.

Takie praktyki utrudniają konsumentom dochodzenie swoich praw. – W wielu skargach byliśmy informowani o tym, że konsumenci podpisali podsuwane dokumenty, ponieważ byli przekonani, że oferta pochodzi od operatora, z którego usług są zadowoleni. Nie podpisaliby jej, gdyby wiedzieli, że zawierają umowę z Telekomunikacją Cyfrową – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Najczęściej konsumenci dowiadują się, że zmienili dostawcę usług telekomunikacyjnych dopiero po otrzymaniu pierwszej faktury lub po wyłączeniu ich telefonu przez dostawcę, który do tej pory świadczył usługi telekomunikacyjne. Gdy zrywają umowę z Telekomunikacją Cyfrową, muszą zapłacić 550 zł kary.

Więcej informacji na stonir UOKIK.

drukuj (Telekomunikacja Cyfrowa - ostrzeżenie konsumenckie)

XXXI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 24 kwietnia 2017 roku została zwołana XXXI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 10.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyse na dofinansowanie projektu drogowego
 • zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka na dofinansowanie projektu drogowego
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łomżyńskiemu
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Powiatu Ostrołęckiego
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017 – 2029
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017r.

5. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi za 2016r.”

6. Zapoznanie z realizacją planu pracy Rady Powiatu na 2016r.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Powiatu.

drukuj (XXXI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Kurpie Dance Cup 2017

W dniu 22 kwietnia br. na hali sportowej Zespołu Szkół w Myszyńcu odbędą się Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne „Kurpie Dance Cup 2017”. Konkurs ma formułę otwartą i jest skierowany do zespołów prezentujących się w nowoczesnych formach tańca takich jak: taniec jazzowy, Hip-hop, cheerleading, mażoretki, taniec towarzyski i inne formy tańca. Impreza jest otwarta, niebiletowana. Zapraszamy w imieniu organizatorów- Stowarzyszenia Rozwoju poprzez Taniec PROGRES.

drukuj (Kurpie Dance Cup 2017)

Zapraszamy do udziału w konkursie na małą formę komiksową

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na małą formę komiksową pt. „Zdarzyło się przy kurpiowskim trakcie…”. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Celem konkursu jest wykorzystanie formy literacko-artystycznej, jaką jest komiks do przedstawienia opowieści związanej z historią, kulturą lub przyrodą regionu kurpiowskiego. Konkurs skierowany jest do grup twórców liczących maksymalnie 3 osoby. Oryginalne prace dostarczyć do muzeum osobiście lub pocztą(decyduje data wpłynięcia pracy do muzeum) do 28 maja 2017 r. Prace zakwalifikowane do konkursu wezmą zostaną wystawione podczas planowanej wystawy pokonkursowej. Osoby zainteresowane zgłębieniem tajników warsztatu artystycznego twórców komiksów zapraszamy na zajęcia tworzenia komiksów, które odbędą się 23 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00.

Regulamin i informacje na stronie muzeum.ostroleka.pl

drukuj (Zapraszamy do udziału w konkursie na małą formę komiksową)

Zamknięty most w Czarnotrzewiu

W dniu 19 kwietnia 2017r. most na rzece Omulew w msc. Czarnotrzew, który położony jest na ciągu komunikacyjnym Łodziska – Obierwia – Chudek – Czarnotrzew – Baranowo – Przasnysz zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.

Ruch samochodowy będzie odbywał się zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, która zostanie wprowadzona przez Wykonawcę robót. Dla pieszych i rowerzystów zostanie wybudowana tymczasowa kładka.

Czasowa organizacja ruchu związana z przebudową mostu będzie obowiązywała do 1 września 2017r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce prosi wszystkich uczestników ruchu o cierpliwość i zrozumienie.

Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy.

drukuj (Zamknięty most w Czarnotrzewiu)

Życzenia Wielkanocne

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć

w przyszłość

Krzysztof Mróz - Przewodniczący Rady Powiatu

Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki

Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta

drukuj (Życzenia Wielkanocne)

III Bieg Przełajowy „Cross Szalonego Kurpsia”

2 kwietnia br. odbył się III Bieg Przełajowy „Cross Szalonego Kurpsia”. Organizatorem imprezy było Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia”, natomiast współorganizatorami Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz Samorząd Miasta Ostrołęka.

W zawodach wzięło udział 315 osób. Na dystansie 300m odbyły się dwa biegi, pierwszy w kategorii 2009 i młodsi oraz 2008 i starsi. W biegach pobiegło kolejno- 42 oraz 41 osób. Na dystansie  2 km – 71 osoby (41 kobiety i 30 mężczyzn). W biegu na 5 km – 72 osoby (32 kobiety i 40 mężczyzn) natomiast na dystansie 10km pobiegło 89 biegaczy w tym 69 mężczyzn oraz 20 kobiet.

Zwycięzcy III Biegu Przełajowego „Cross Szalonego Kurpsia”

BIEG NA 300M- 2009 I MŁODSI

Dziewczęta

I miejsce- Amelia Sokołowska

II miejsce – Malwina Marciniak

III miejsce – Miłka Zyskowska

Chłopcy

I miejsce – Mieszko Zyskowski

II miejsce- Kordian Szymczyk

III miejsce-  Arkadiusz Kawiecki
 
BIEG NA 300M- 2008 I STARSI

Dziewczęta

I miejsce- Kornelia Szymczyk

II miejsce – Małgorzata Wierzbowska

III miejsce – Sara Tercjak

Chłopcy

I miejsce – Wiktor Pragacz

II miejsce- Kamil Szporak

III miejsce-  Szymon Stolarczyk

BIEG NA 2 KM

Dziewczęta

I miejsce- Katarzyna Butler

II miejsce – Natalia Mróz

III miejsce – Wiktoria Orzoł

Chłopcy

I miejsce – Kacper Piórkowski

II miejsce – Michał Adamowski

III miejsce -  Łukasz Sadłowski

BIEG NA 5 KM

Kobiety

I miejsce – Weronika Dworecka 

II miejsce – Sara Pons 

III miejsce – Paulina Pilarska 

Mężczyźni

I miejsce – Piotr Sadłowski

II miejsce – Karol Rogoziński

III miejsce -  Krzysztof Olszewski

BIEG NA 10 KM

Kobiety

I miejsce – Michalina Swatowska 

II miejsce – Klaudia Baczewska 

III miejsce – Magdalena Piątak 

Mężczyźni

I miejsce - Przemysław Dąbrowski

II miejsce – Paweł Grygo

III miejsce – Krzysztof Krukowski

drukuj (III Bieg Przełajowy „Cross Szalonego Kurpsia”)

Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego „Zaufałem drodze wąskiej”

W dniu 5 kwietnia  br. w Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku odbyła się X edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Ks. Jana Twardowskiego "Zaufałem drodze wąskiej" pod patronatem Wójta Gminy Kadzidło i Starosty Powiatu Ostrołęckiego. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości wybitnego poety - Ks. Jana Twardowskiego i promocja kultury słowa mówionego.

W konkursie wzięło udział 77 uczestników, reprezentujących szkoły z gminy Kadzidło, Lelis, Baranowa i Rozóg - 47 z klas I-VI szkoły podstawowej i 30 z gimnazjum. Zdolności recytatorskie w poszczególnych grupach wiekowych oceniła komisja konkursowa w składzie: p. Barbara Komorowska - przewodnicząca, p. Bożena Załęska, p. Krystyna Kipert, p. Wiesława Sobiech - przewodnicząca, p. Krystyna Łaszczych, p. Elżbieta Sadłowska.

W kategorii szkół podstawowych kl. I – III

I -miejsce

 1.  

Aleksandra Lenda

Kl. I

„Pierwsza komunia”

Urszula Szymczyk

ZS w Chudku

 1.  

Maria Mróz

Kl. II

„O osiołku”

Joanna Dębek

SP w Baranowie

 1.  

Julia Waszkiewicz

Kl. III

„Damy i książęta”

Bożena Choroszewska

ZS w Obierwi

II -miejsce

 1.  

Maja Jaworska

Kl. I

„Mamusia”

Grażyna Gąska

ZPO w Dylewie

 1.  

Filip Kowalczyk

Kl. II

„Obiecanki cacanki”

Katarzyna Dziekońska

ZS w Obierwi

 1.  

Piotr Zdunek

Kl. III

„O obcinaniu ogonów”

Barbara Suchecka

ZS w Chudku

III -miejsce

 1.  

Julia Mroczkowska

Kl. I

„W klasie ”

Urszula Szymczyk

ZS w Chudku

 1.  

Julia Kobyłecka

Kl. II

„Damy i książęta”

Agnieszka Żebrowska

ZS w Chudku

 1.  

Gabriela Kowalczyk

Kl. III

„O policzkach”

Bożena Choroszewska

ZS w Obierwi

Wyróżnienie otrzymują:

 1.  

Filip Gnatkowski

Kl. I

„Kubek”

Beata Drężek

SP w Siarczej Łące

 1.  

Kacper Deptuła

Kl. II

„Jak święci”

Hanna Politowska

ZPO w Dylewie

 1.  

Nikodem Malon

Kl. II

„Podziękowanie”

Elżbieta Parzych

SP w Siarczej Łącze

 1.  

Pola Trzcińska

Kl. III

„Tak”

Jolanta Małkowska

ZPO w Dylewie

 1.  

Paulina Golan

Kl. III

„Człowiek”

Anna Grabowska

ZPO w Kadzidle

 1.  

Jakub Murach

Kl. III

„A gdyby tak…”

Barbara Suchecka

ZS w Chudku

 1.  

Zuzanna Zaremba

Kl. III

„Boję się Twojej miłości”

Iwona Bączek

SP w Jastrząbce

 1.  

Kacper Grzyb

Kl. III

„Powitanie”

Anna Młynkowa

SP w Baranowie

 1.  

Zuzanna Koziatek

Kl. III

„Dwa osiołki”

Ilona Gwiazda

ZPO w Dylewie

 

W kategorii szkół podstawowych kl. IV – VI 

I miejsce otrzymuje            

 

Julia Lenda

Kl. IV

„Lekarstwo dla złośnicy”

Ewa Wiśniewska

ZS w Chudku

 

Aleksandra Dębek

Kl. V

„Co prosi o miłość”

Bogumiła Mierzejewska

ZS w Obierwi

II miejsce otrzymuje         

 

Jakub Kaczor

Kl. IV

„Kąkol i złośnicy”

Ewa Wiśniewska

ZS w Chudku

 

Zuzanna Szczepanek

Kl. V

„O diabłach i aniołach”

Bogumiła Mierzejewska

ZS w Obierwi

III miejsce otrzymuje          

 

Łucja Tabaka

Kl. VI

„List do Matki Bożej”

Bożena Bochniak

SP w Baranowie

 

Julia Dawid

Kl. V

„Człowiek”

Anna Grabowska

ZPO w Kadzidle

Wyróżnienie otrzymują:

 

Gabriela Bednarczyk

Kl. VI

„Gdyby”

Katarzyna Brzuzy

ZS w Lelisie

 

Rafał Gruz

Kl. IV

„Obiecanki cacanki”

Julia szlachetka

SP w Jastrząbce

 

Julia Stolarczyk

Kl. VI

„Kogo zobaczył ten, który nie widział”

Julia szlachetka

SP w Jastrząbce

 

Aleksandra Sobiech

Kl. V

„Żeby się obudzić”

Urszula Nalewajk

ZPO w Kadzidle

 

Karolina Auguściak

Kl. VI

„Boję się Twojej miłości”

Marianna Orzoł

ZS w Chudku

 

W kategorii gimnazjum  

I miejsce otrzymuje            

 

Szymon Murawski

Kl. III

„Z pliszką siwą”

Eliza Herasimiak

PG w Rozogach

 

Julia Puławska

Kl. III

„Zbawiony”

Jolanta Markowska

PG w Kadzidle

II miejsce otrzymuje         

 

Justyna Kita

Kl. III

„Ankieta”

Ewa Wiśniewska

ZS w Chudku

 

Dominik Wołosz

Kl. I

„Gdybyśmy sobie wymyślili”

Bogumiła Mierzejewska

ZS w Obierwi

III miejsce otrzymuje          

 

Wiktoria Wiśniewska

Kl. I

„Wielkanocny pacierz”

Bogumiła Mierzejewska

ZS w Obierwi

 

Karolina Gut

Kl. II

„”

Agnieszka Traczewska

ZPO w Dylewie

Wyróżnienie otrzymują:

 

Kacper Ulewicz

Kl. II

„Kochanowskiego przekład psalmów”

Ewa Wiśniewska

ZS w Chudku

 

Klaudia Bogdańska

Kl. III

„Śpieszmy się kochać ludzi”

Ewa Wiśniewska

ZS w Chudku

 

Emilia Jasińska

Kl. II

„Wyjaśnienie”

Agnieszka Traczewska

ZPO w Dylewie

 

Eryk Kuśmierczyk

Kl. II

„Żal”

Ewa Wiśniewska

ZS w Chudku

 

Oskar Niedźwiecki

Kl. I

„Za szybko”

Bogumiła Mierzejewska

ZS Obierwi

 

drukuj (Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego „Zaufałem drodze wąskiej”)

Bajkowy Omnibus

3 kwietnia br. w Zespole Szkół w Wykrocie odbyła się XIV edycja konkursu „Bajkowy Omnibus” organizowanego przez Zespół Szkół w Wykrocie oraz Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Myszyńcu im. księdza Władysława Skierkowskiego Filia w Wykrocie dla uczniów klas III szkół podstawowych. Pomysłodawczynią i niestrudzoną organizatorką konkursu jest pani Elżbieta Drężek, nauczyciel nauczania początkowego w Zespole Szkół w Wykrocie.

Do konkursu przystąpiło 7 zespołów czteroosobowych ze szkół w Myszyńcu (trzy zespoły), Lipnikach, Wolkowych, Dębach i Wykrocie. Ze względu na 130. rocznicę śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego uczniów obowiązywała znajomość treści dwóch baśni tegoż pisarza: „Kwiat paproci” oraz „Głupi Maciuś”. Uczestnicy konkursu recytowali wybrany fragment utworu, rozpoznawali rekwizyty związane z baśnią oraz malowali obrazek ilustrujący fragment baśni.

Komisja w składzie: Małgorzata Parzych, Bożena Załęska oraz Elżbieta Sikora po podsumowaniu wszystkich punktów postanowiła przyznać:

I nagrodę ex aequo szkole w Wykrocie oraz klasie IIIB SP w Myszyńcu.

II nagroda SP w Lipnikach

III nagroda ex aequo SP w Wolkowych i SP w Dębach.

Uczniowie klas III A i III C z Myszyńca otrzymały wyróżnienia.

Nagrody ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Miejsko-Gminna Biblioteka w Myszyńcu oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Wykrocie.

drukuj (Bajkowy Omnibus)

Powiat ostrołęcki potęgą na Mazowszu pod względem liczby krów i produkcji mleka.

Powiat ostrołęcki jest potęgą na Mazowszu pod względem liczby krów i produkcji mleka. Rolnicy z powiatu ostrołęckiego są w czołówce producentów mleka w Polsce.

Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Parzyniewie wspólnie z Federacją Hodowców Bydła  i  Producentów Mleka Region Oceny Parzyniew w miejscowości Czerwin zorganizował w marcu br. spotkanie,  na którym przedstawiono wyniki prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła mlecznego uzyskanych w 2016 roku.

Powiat jest na pierwszym miejscu pośród mazowieckich powiatów objętych oceną oddziału Parzniew. Ocenie poddano ponad 11 tys. krów z 269 obór.  Oddział obejmuje swym zasięgiem siedem województw, w tym 3802 obory, z ponad 132 tys. bydła.

Podczas spotkania z rolnikami przedstawiono ranking najlepszych hodowców według wydajności w produkcji mleka. W powiecie ostrołęckim obecnie jest 7 gospodarstw, w których średnia wydajność od krowy przekracza 10 000 kg. Najlepszy hodowca z miejscowości Bobin (gm. Czerwin) uzyskał średnią wydajność w wysokości 11 960 kg od krowy.

W spotkaniu w Czerwinie uczestniczył Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki, który nagrodził 10 najlepszych hodowców bydła w powiecie. Rolnicy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

drukuj (Powiat ostrołęcki potęgą na Mazowszu pod względem liczby krów i produkcji mleka.)

I Kongres Infrastruktura i Rozwój

Starosta Ostrołęcki wspólnie ze Zrzeszeniem Przewoźników Drogowych w Ostrołęce zapraszają na I Kongres Infrastruktura i Rozwój. Kongres odbędzie się w dniu 31 marca br. we WSAP, ul. Korczaka 73 o godz. 11.00.

 

Agenda spotkania

11:00 – 11:30 – Rejestracja uczestników

11:30 – 11:50 – Otwarcie konferencji, wystąpienia Gości

 1. Henryk Kowalczyk – Minister – członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów
 2. Min. Jerzy Szmit
 3. Mirosław Szczepankowski – Prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce
 4. Janusz Kotowski – Prezydent Ostrołęki
 5. Marek Zagórski – Poseł na Sejm RP

11:50 – 12:30 – Wykład wprowadzający prof. Witold Orłowski

12:30 – 14:15 – Panel dyskusyjny: Strategia rozwoju Północno-Wschodniego Mazowsza

Moderator: Ewelina Bukowska

Paneliści

 1. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
 2. Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora, Mazowiecka Jednostka Programów Unijnych– Rola Funduszy UE w rozwoju regiony
 3. Ministerstwo Rozwoju – Rozwój regionalny w ramach Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju
 4. Starosta Przasnyski – Zenon Szczepankowski
 5. Maciej Wroński – Prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”
 6. Prof. Grzegorz Gorzelak - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski

14:15 – 14:30 – Przerwa kawowa 

14:30 – 15:45 - Panel dyskusyjny: Rola infrastruktury w rozwoju regionu

Moderator: Ewelina Bukowska

 1. Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki
 2. Mirosław Szczepankowski – Prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych
 3. Jerzy Janowicz – członek zarządu Stora Enso
 4. Prof. dr hab. Wojciech Paprocki – Szkoła Główna Handlowa
 5. Marian Gołoś - Dyrektor Oddziału - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa – Plany GDDKiA w zakresie budowy dróg w regionie
 6. Departament Dróg Publicznych Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

15:45 – 15:55 - Podsumowanie dyskusji

15:55 – 16:15 - Podpisanie memorandum, zakończenie konferencji

drukuj (I Kongres Infrastruktura i Rozwój)

Opowiem Wam o… Spotkanie z Lidią Sadową

 „Szczęście to rodzina, zdrowie, życzliwi ludzie…” – taką definicję szczęścia usłyszeliśmy 20 marca z ust Pani Lidii Sadowej - aktorki teatralnej, filmowej i dubbingowej, która odwiedziła Zespół Szkół Powiatowych w Łysych w Międzynarodowym Dniu Szczęścia!

Artystka okazała się osobą niezwykle bezpośrednią, sympatyczną, przyjaźnie nastawioną do  świata i ludzi. Jej naturalność i bezpretensjonalność z miejsca podbiły serca widzów.

Pani Lidia opowiedziała licznej publiczności o swojej nauce szkolnej, początkach kariery i pracy zawodowej. Aktorka wspominała lata nauki w szkole podstawowej, maturę, egzaminy do Akademii Teatralnej w Warszawie.  Z humorem opowiadała o jednym z egzaminów na tę uczelnię, zdawanym, z braku dresu, w… piżamie! To nie przeszkodziło pani Lidii w zaprezentowaniu komisji swojego talentu – zdała za pierwszym podejściem!

Pani Lidia ze swobodą i szczerością odpowiadała na liczne pytania dotyczące rodziny, mieszkania w stolicy, pracy w teatrze, filmie, dubbingu. Stwierdziła, że obecnie to właśnie dubbing jest Jej ulubioną formą aktywności zawodowej.

Nie usłyszeliśmy cudownych recept na tremę,  pamięciowe opanowanie długich kwestii  czy świetny wygląd.  Artystka podkreślała, że na sukcesy zawodowe składa się nie tylko talent,  lecz także ciężka, codzienna praca… Półśrodki i drogi na skróty to nie dla Niej i nikomu ich nie poleca!  Oczywiście trochę szczęścia również się przydaJ

Zadeklamowany przez Aktorkę fragment Wieczoru Trzech Króli Szekspira (w sztuce Lidia Sadowa gra podwójną rolę Sebastiana i Violi) został nagrodzony przez publiczność wielkimi brawami.

Pani Lidia chętnie odpowiadała też na pytania widzów. Na koniec życzyła uczniom sukcesów w nauce, powodzenia na maturze i zrealizowania życiowych planów.

Na spotkaniu krótko zaprezentowali się również uczniowie miejscowej „powiatówki”. Daniel Małż opowiedział po kurpiowsku o wizycie ciotki Leonki z Wolkowych,  a Szymon Dawid i Wiktoria Czyż przedstawili widzom artystyczne definicje szczęścia: Szymon – poetycką, a Wiktoria – muzyczną. Młodym artystom dużą przyjemność sprawiła pochwała i gorący aplauz Aktorki.

To było naprawdę miłe spotkanie! Mogło się odbyć dzięki zaprzyjaźnionym z Kurpiami Paniom: Jolancie Starowicz-Grabowskiej i Annie Grabowskiej.

 Inicjatorem  tego interesującego przedsięwzięcia jest Radny Powiatu Ostrołęckiego Pan Stanisław Lipka, a cykl spotkań Opowiem Wam o… ZSP w Łysych realizuje dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Warto wspomnieć, że w poprzednich latach gośćmi szkoły  byli aktorzy: Damian Damięcki, Izabella Bukowska-Chądzyńska i Hiroaki Murakami.  Organizatorzy planują kolejne spotkania.

drukuj (Opowiem Wam o… Spotkanie z Lidią Sadową)

XXX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 29 marca 2017 roku została zwołana XXX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Powiatu.
 4. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2016r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w roku 2017,
 • przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017 – 2022” ,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017 – 2029,
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017r.,
 • dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu ostrołęckiego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa terenowych urządzeń sportowych sprawności fizycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkól Powiatowych w Myszyńcu”,
 • delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Kadzidło udziału Powiatu Ostrołęckiego w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Czarnia, Gmina Kadzidło.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Powiatu.

 

drukuj (XXX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Wieczór pełen emocjonujących walk

Kurpiowska Kuźnia Mistrzów po raz kolejny wzbudziła duże zainteresowanie kibiców z całego regionu. Tym razem dla fanów sportów walki klub Fight Academy wspólnie z CK-BiS w Lelisie przygotował świetnie oprawioną galę. Nie zabrakło również emocjonujących pojedynków stojących na wysokim poziomie.

W sumie w ringu zaprezentowało się dwadzieścia zawodniczek i zawodników z klubów z Wyszkowa, Warszawy, Mrągowa, Giżycka, Mławy, Piszu, Nowego Dworu Mazowieckiego, Mińska Mazowieckiego oraz Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.

Przed rozpoczęciem walk głównych w punktowanej walce zaprezentowały się Alicja Sarnacka (Gimnazjon Apin Wyszków) i Patrycja Borkowska (Bamberoo Team Wyszków). W rywalizacji przeprowadzonej w formule K1 lepsza okazała się druga z wymienionych zawodniczek.

W pierwszym pojedynku w ramach Gali Kurpiowska Kuźnia Mistrzów w formule K1 -56 kg Aneta Próchniewicz (Akademia Lwa Warszawa) musiała uznać wyższość Dominiki Rembelskiej (Bąkowski Fight Club). W kolejnym pojedynku w formule low kick -65 kg Damian Półtorak (Fight Club Mrągowo) zmierzył się z Mateuszem Madrakiem (Fight Academy Ostrołęka). Walka nie została rozstrzygnięta przez sędziów.

Kolejny pojedynek podczas Gali w Lelisie odbył się w formule MMA -86 kg. Filip Puzik (Fighter Giżycko) musiał uznać wyższość Witolda Wyrzykowski (MMA Grappling Mława) poprzez duszenie zza placów. Dużo emocji wzbudziła walka w formule K1 -71 kg, w której Rafał Marzewski (Fight Academy Ostrołęka) decyzją sędziów musiał uznać wyższość Dominika Gryszkiewicza (Akadamia Lwa Warszawa).

Zwycięstwo podczas Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów odniósł także Krystian Gnatkowski (Fight Academy Ostrołęka), który w walce MMA -70 kg na punkty pokonał Huberta Wygnała (AS Fighters Team Pisz). Z kolei w walce bokserskiej w kategorii -120 kg Jakub Winiarczyk (Fight Academy Ostrołęka) ze względu na kontuzję nosa musiał zrezygnować z dalszej walki w drugie rundzie z Ludwikiem Szwaczykiem (Gimnazjon Apin Wyszków).

W formule K1 -77 kg kolejny reprezentant Fight Academy Ostrołęka Piotr Golon pokonał pewnie Bartłomieja Arnistę (AS Fighters Team Pisz). W walce bokerskiej powracający na ring Marek Pietruczuk (Victoria Ostrołęka) odniósł zwycięstwo nad Mariuszem Tobiaszem (NOSiR Nowy Dworu Mazowiecki).

W walce wieczoru w formule K1 -78 kg Aleksy Zienkiewicz (Fight Academy Ostrołęka) pokonał Piotra Bielaka (Walhalla Mińsk Mazowiecki), wzbudzając duży aplauz licznie zgromadzonej publiczności.

drukuj (Wieczór pełen emocjonujących walk)

Konkursy wiedzy dla gimnazjalistów

W dniu liczby Π, 14 marca 2017 roku, w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach , odbyły sie dwa konkursy wiedzy dla uczniów klas I gimnazjum:  " I♥MATH" oraz "MISTRZ STAROŻYTNOŚCI".

Organizatorem konkursów było Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach oraz Powiat Ostrołęcki, który ufundował nagrody dla zwycięzców.

Do walki na polu wiedzy stanęło 15 matematyków i 9 historyków z następujących gimnazjów w Rzekuniu, Ołdakach, Lelisie, Dylewie oraz reprezentacja gospodarzy.

Laureatami   "IMATH" zostali:

I miejsce:  Wojciech Zieziula z Gimnazjum w Olszewie – Borkach

II miejsce: Aleksandra Szkopińska z Gimnazjum w Dylewie oraz Monika Dobrowolska z Gimnazjum w Olszewie – Borkach

III miejsce: Patrycja Jasińska z Gimnazjum w Ołdakach oraz Jakub Sakowski z Gimnazjum w Lelisie.

Wyróżnienie otrzymali: Jakub Kurgan z Gimnazjum w Lelisie,  Adrian Cwaliński z Gimnazjum w Rzekuniu, Albert Maliszewski – również uczeń Gimnazjum w Rzekuniu.   

Tytuł "Mistrza Starożytności" zdobył Paweł Dąbkowski z Gimnazjum im. Maszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu, "Wicemistrzami" zostali: Jakub Szczepanek – również uczeń gimnazjum w Rzekuniu i Julia Krystian z Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie.

drukuj (Konkursy wiedzy dla gimnazjalistów)

Ido Śwenta Źelgejnocy

.

drukuj (Ido Śwenta Źelgejnocy)

VI Konkurs Gadki Kurpiowskiej

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych zaprasza 18 marca br. do udziału w VI Konkursie Gadki Kurpiowskiej "Moziem o Kurpsiach po kurpsiosku".  Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie www.n.gminalyse.pl

drukuj (VI Konkurs Gadki Kurpiowskiej)

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie 18-21 maja 2017 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.
 
Dni Otwarte to akcja popularna i o dużym zasięgu. III edycja skupiła prawie 1000 wydarzeń, które łącznie odwiedziło około 220 tysięcy uczestników. Warto dodać, że Dni Otwarte zwyciężyły w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016 na najlepszą europejską kampanię publiczną. Doceniono naszą inicjatywę za skalę, efekty i szeroki  zasięg medialny. Beneficjenci zgłaszający swoje projekty do DOFE cenią akcję przede wszystkim za możliwość wypromowania usług i produktów powstałych w ramach unijnych projektów.
 
Dzień Otwarty w Państwa projektach nie musi być wielką, spektakularną imprezą. Może być to udostępnienie ze zniżką lub za darmo codziennej oferty lub organizacja dodatkowego wydarzenia. To co wyróżnia DOFE spośród innych, podobnych akcji to wydarzenia w miejscach niekoniecznie związanych z rozrywką i relaksem. Możliwość zobaczenia zaplecza teatrów, lotnisk, zakładów produkcyjnych, a nawet oczyszczalni ścieków również przyciąga wielu uczestników.
 
Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w tym roku w ramach Dni Otwartych, zostaną przedstawione na stronie: www.dniotwarte.eu. Do udziału w Państwa wydarzeniach zachęcać będzie kampania promocyjna w ogólnopolskich i regionalnych mediach oraz dystrybuowane przez organizatorów materiały promocyjne. Najciekawsze wydarzenia i projekty mają szansę na dedykowane audycje. Akcja posiada swój logotyp oraz gotowe do powielenia szablony materiałów promocyjnych.  
 
Koordynatorem Dni Otwartych jest Ministerstwo Rozwoju przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i zaangażowaniu większości instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce.
 
Zachęcamy do dołączenia do Dni Otwartych. Aby zgłosić udział w akcji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie akcji: www.dniotwarte.eu. Strona internetowa będzie uruchomiona w marcu 2017 r.
 
W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z Panią Moniką Nader, tel. 22 59 79 258, mail: monika.nader@mazovia.pl.

drukuj (Dni Otwarte Funduszy Europejskich)

"Śladami Kurpiów"

Starosta Ostrołęcki uczestniczył w święcie wycinanki, które jak co roku odbyła się pod hasłem „Śladami Kurpiów”. Spotkanie odbyło się 28 lutego 2017 r. w Piaseczni. Podczas spotkania twórcy, artyści kurpiowscy zostali uhonorowani nagrodami okolicznościowymi. Odznakę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej” nadaną na wniosek Wójta Gminy Kadzidło otrzymały Zofia Wołosz z Kadzidła i Elżbieta Prusaczyk z Tatar. Medalem Pamiątkowym Marszałka Województwa Mazowieckiego "Pro Masovia", za wybitne osiągnięcia dla Mazowsza, nadanym przez Marszałka Adam Struzika, na wniosek Wójta Gminy Kadzidło odznaczeni zostali: Czesława Gałązka z Kadzidła, Kazimierz Gadomski z Kadzidła oraz Publiczne Gimnazjum im. Gen. A. Krzyżanowskiego "Wilka" w Kadzidle.

Marszałek Adam Struzik uhonorował również Medalem "Pro Masovia" Wójta Dariusza Łukaszewskiego. Nagrody Wójta Gminy Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego otrzymali wybitni twórcy i artyści ludowi z gminy Kadzidło. Starosta Ostrołęcki docenił uczniów Grzegorza Golana: Karolinę Niedźwiedzką, Małgorzatę Kisiel, Pawła Kamińskiego, Alberta Duszaka i Wiktora Tłomackiego, którzy uczyli się gry na akordeonie. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Tegoroczne spotkanie zakończył koncert najmłodszej grupy Zespołu Folklorystycznego "Kurpianka". Kurpiki zaśpiewały, zatańczyły, "pogadały" po kurpiowsku. Spotkanie zorganizowali: Koło Gospodyń Wiejskich w Piaseczni, Wójt Gminy Kadzidło, Centrum Kultury Kurpiowskiej.

drukuj ("Śladami Kurpiów")

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

W piątek, 24 lutego 2017 r. w Goworowie został rozegrany Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. Do udziału w turnieju zgłosiło się 40 zawodników z terenu trzech powiatów: ostrowskiego, makowskiego i ostrołęckiego oraz miasta Ostrołęki.

Gośćmi specjalnymi zaproszonymi przez organizatorów była złota medalistka turnieju drużynowego Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016  Katarzyna Marszał oraz trenerka Integracyjnego Klubu Sportowego AWF Warszawa sekcja tenisa stołowego Elżbieta Madejska. To właśnie w tym klubie mistrzyni doskonali grę. Na spotkanie z nimi przybyli sportowcy, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie i członkowie stowarzyszenia osób i rodziców osób niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”.   Goście zostali przywitani bardzo gromkimi brawami zarówno przez sportowców jak i pozostałych uczestników, którzy specjalnie przybyli by poznać Mistrzynię paraolimpijską. Radny Powiatu Ostrołęckiego i Sekretarz gminy Antoni Mulawka przekazał Mistrzyni pamiątki regionalne. Zaś mistrzyni przekazała na rzecz organizatora koszulkę z Paraolimpiady w Rio de Janeiro i pamiątkowe gadżety.

Wyniki  Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego w Goworowie

W kat. Dziewczęta i kobiety

1 msc. Karolina Łazicka 

2. msc. Julia Dąbkowska

3 msc. Aleksandra Mateusiak

W kategorii wiek. Szkoła podstawowa – chłopcy:

1 msc. Mateusz Wilczewski

2 msc. Krystian Skrzecz

3 msc. Jakub Kwiatkowski

W kategorii wiek. Gimnazjum – chłopcy

1 msc. Jakub Dudziec

2 msc. Eryk Głażewski

3 msc. Michał Stepnowski

W kategorii OPEN mężczyźni

1 msc. Jacek Obidziński

2 msc. Konrad Krukowski

3 msc. Marcin Dudziec

Sędzią głównym turnieju był Tomasz Drabot – instruktor sportu w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

Nagrody dla zwycięzców Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego w Goworowie ufundował Powiat Ostrołęcki i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Turniej odbył się w hali Zespołu Szkół Powiatowych, który był jego współorganizatorem. Do organizacji zaproszono także harcerzy z goworowskiej drużyny „Albatrosy”, którzy częstowali zawodników gorącą herbatą i kanapkami oraz wolontariuszy GOKSiR.

Agata Majk

 

drukuj (Otwarty Turniej Tenisa Stołowego)

Konkurs czytelniczy

W dniu 10 lutego br. w Zespole Szkół STO odbyła się XIII edycja konkursu czytelniczego. Uczniowie klas IV-VI wykazywali się znajomością baśni polskich, mitologii oraz legend kurpiowskich. Nagrody w konkursie przyznał Starosta Ostrołęcki.

Wyniki konkursu:

Klasa IV

I miejsce - Amelia Kozłowska, Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie

II miejsce - Bartosz Wołosz, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Olszewie - Borkach

III miejsce - Julia Szymczyk, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Klasa V

I miejsce - Joanna Janczewska, Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Ostrołęce

II miejsce - Michał Piórkowski, Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce

III miejsce - Iwona Tyszka, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Olszewie - Borkach

Klasa VI

I miejsce - Amelia Drężek, Szkoła Podstawowa w Wydmusach

II miejsce - Piotr Ceberek, Szkoła Podstawowa w Myszyńcu

III miejsce - Jakub Lis, Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie.

drukuj (Konkurs czytelniczy)

Kurpiki 2016

Nagrody Związku Kurpiów podczas uroczystej Gali „Kurpiki 2016” trafiły do najbardziej zasłużonych osób w naszym regionie.

Galę prowadzili Iwona Choroszewska-Zyśk i Piotr Grzyb, a na scenie występowała Kapela Młodych  Sobotnie Granie. Podczas tegorocznej Gali wręczono 11 nagród, a nagrodzeni w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria "Promowanie Regionu": zespół Droga na Ostrołękę oraz Genowefa Lenarcik
Kategoria "Pracodawca": Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka
Kategoria "Muzyka i Taniec": Czesław Drząszcz
Kategoria "Ochrona dziedzictwa kulturowego": Bogdan Glinka
Kategoria "Edukacja Regionalna: Irena Bachmura oraz Danuta Staszewska
Kategoria "Twórczość ludowa": Elżbieta Prusaczyk
Kategoria "Nauka i Pióro": Henryk Gadomski
Kategoria "Talent": Marianna Pędzich
Kategoria "Budzenie Tożsamości": Józef Piątek oraz Kazimierz Orzoł
Kategoria "Działalność publiczna": Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

Patronami tegorocznej Gali byli: Starosta Ostrołęcki, Starosta Łomżyński, Starosta Przasnyski i Prezydent Miasta Ostrołęki.

drukuj (Kurpiki 2016)

Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku

Stanowisko Nr 4/2017 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

drukuj (Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku)

Ogłoszenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z przekroczeniem poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na stacji Otwock - Brzozowa Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ALERT Poziom III.

drukuj (Ogłoszenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego)

Rozstrzygnieto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2017 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 16 lutego 2017 roku dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2017 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wybrano oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2017 roku

w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury

- na zadanie: 40 Miodobranie Kurpiowskie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca w kwocie 15 000 zł;

- na zadanie: XVII Warsztaty etnograficzne "Ginące Zawody" organizowane przez Związek Kurpiów w kwocie 6 000 zł;

- na zadanie: Niematerialne dziedzictwo tradycyjnej kultury Kurpiów w przekazie międzypokoleniowym organizowane przez Związek Kurpiów w kwocie 4 000 zł;

- na zadanie: Udział zagranicznego zespołu folklorystycznego w Festiwalu Folkloru Weselnego w ramach Wesela Kurpiowskiego w Kadzidle organizowane przez Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne "Bractwo" w kwocie 9 700 zł

- na zadanie: XXI Festiwal Piosenki Religijnej organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny w kwocie 3 000 zł

- na zadanie: Mazowieckie prezentacje kulturalne - Szarłat 2017 organizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Sąsiad" w kwocie 6 000 zł

- na zadanie: VIII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego "Qpoiszewiada '2017" organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w kwocie 4 000 zł

- na zadanie: IV Festiwal Muzyczny EtnoSakralia Kurpiowskie organizowane przez Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej na Kurpiach "Etno-Klasyka" w kwocie 8 000 zł

- na zadanie: Działalność edytorska - wydanie niskonakładowego niekomercyjnego magazynu regionalnego pt. "Wędrowiec Nadnarwiański" organizowane przez Kurpiowska Organizacja Turystyczna w kwocie 2 700 zł

- na zadanie: "Muzyka łagodzi obyczaje", czyli kurpiowski przegląd zespołów weselnych z terenu powiatu ostrołęckiego organizowane przez Stowarzyszenie "Aktywniejsi Razem" w kwocie 6 000 zł

- na zadanie: Wydanie publikacji "Powiat Ostrołęcki" organizowane przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ostrołęce w kwocie 3 800 zł

- na zadanie: Wydanie publikacji "Powiat Ostrołęcki" organizowane przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ostrołęce w kwocie 3 800 zł

- na zadanie: "W obiektywie kamery - Zwyczaje i obrzędy Kurpiów" organizowane przez Spółdzielnia Socjalna "KELE" Spółdzielnia Socjalna "KELE" w kwocie 6 500 zł

- na zadanie: "O powstaniu Listopadowym w powiecie ostrołęckim" organizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce w kwocie 5 300 zł

- na zadanie: "Wielkanoc Dawniej i Dziś - Zróbmy To Wspólnie" organizowane przez Kółko Rolnicze "Dzwonkowiaki" w Dzwonku w kwocie 5 000 zł

w dziedzinie kultury fizycznej

- na zadanie: Starzy czy młodzi aktywność nie zaszkodzi - zajęcia rekreacyjne "ZUMBA" organizowane przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dylewianka" w Dylewie w kwocie 4 100 zł;

- na zadanie: "Reka w rękę - powiatowa liga piłki ręcznej o puchar Starosty Powiatu Ostrołęckiego" organizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" w Ostrołęce w kwocie 3 500 zł;

- na zadanie: Organizacja zawodów- sportowo - rekreacyjnych,w szczególności realizacja systemu rozgrywek na zasadach współzawodnictwa sportowego szkół czy klubów sportowych, w tym powiatowych organizowane przez Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce w kwocie 30 000 zł;

- na zadanie: Turniej Dzikich Drużyn organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny w Goworowie w kwocie 3 000 zł;

- na zadanie: IV Powiatowa Spartakiada osób Niepełnosprawnych "Dzień Radości - Wszyscy Razem" organizowane przez Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Jesteśmy Betanią" w kwocie 6 800 zł;

- na zadanie: Organizacja "Dnia Sportu" dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznej i niepełnosprawnością z terenu powiatu ostrołęckiego organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce w kwocie 4 400 zł

- na zadanie: Biegi uliczne "Zabiegaj O-Borki" o puchar starosty powiatu ostrołęckiego organizowane przez Ludowy Klub Sportowy Olszewo-Borki w kwocie 6 000 zł

- na zadanie: Organizacja XI Ogólnopolskiego Turnieju w Ringo "Kurpiowski Jantar" organizowane przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Nasiadki" w kwocie 4 200 zł

- na zadanie: Organizacja Regionalnych Konfrontacji Tanecznych "Kurpie Dance Cup" organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec PROGRES w kwocie 4 000 zł

- na zadanie: Organizacja imprez tenisowych "II Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w Tenisie Ziemnym" organizowane przez Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe w kwocie 4 000 zł

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizacji pozarządowych.

drukuj (Rozstrzygnieto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2017 roku)

Warsztaty dialektu kurpiowskiego

Zapraszamy Państwa na warsztaty dialektu kurpiowskiego (dla instruktorów zespołów folklorystycznych, nauczycieli regionalistów) "Wymowa kurpiowska - podstawowe zasady pisowni i gramatyki". Zajęcia odbędą się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w dniu 22 lutego br. w godz. 9.00 – 14.00.

 

 

 

drukuj (Warsztaty dialektu kurpiowskiego)

97. rocznica Zaślubin Polski z Morzem w Pucku

W dniu 10 lutego br. Starosta Ostrołęcki wziął udział w uroczystościach 97. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Dokładnie 97 lat temu gen. Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Morzem. Wydarzenie to obchodzone jest co roku 10 lutego w Pucku. Od wielu lat uczestniczą w nim przedstawiciele powiatu ostrołęckiego.

W uroczystości wzieli udział licznie zebrani goście, wśród nich władze samorządowe z marszałkiem Mieczysławem Strukiem na czele,  abp. Sławoj Leszek Głódź oraz przedstawiciele sił zbrojnych.

Podczas obchodów rocznicowych Starosta Ostrołęcki w dowód szacunku i uznania za współpracę z LMiR oraz za pielęgnowanie tradycji Polskiej Marynarki Wojennej został odznaczony "Krzyżem Pro Mari Nostro" - jest to honorowe odznaczenie przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną.

Po uroczystej mszy świętej uczestnicy złożyli kwiaty pod słupkiem zaślubinowym stojącym niedaleko portu rybackiego. Na pamiątkę wydarzeń z 10 lutego 1920 roku do Zatoki Puckiej wrzucono wieniec z pokładu śmigłowca.

drukuj (97. rocznica Zaślubin Polski z Morzem w Pucku)

Gala Sportowiec Roku w 2016 w Regionie

Rozstrzygnięcie Plebiscytu na Sportowca Roku 2016 w Regionie miało miejsce w Pensjonacie Wioletta przy ulicy Rolnej w Ostrołęce. Kapituła konkursu nominowała 56 sportowców, którzy przez blisko miesiąc walczyli o głosy Czytelników popularnych w regionie portali internetowych.

Plebiscyt Sportowiec Roku 2016 w Regionie miał miejsce na łamach portali Moja-Ostroleka.pl, Ostrowmaz24.pl, Makow24.pl i Przasnysz.eu, przy patronackim udziale także Telewizji Kablowej Esprit i portalu Goal.pl. W głosowaniu Czytelników zwyciężyła Aleksandra Wilk z 1880 głosami. Drugie miejsce wywalczył Michał Pragacz - 1802, a trzecie Dominika Pyskło - 632. Tuż za podium znalazł się piłkarz Tęczy JBB Łyse Marek Kaliszewski z dorobkiem 488 głosów.

Kolejne miejsce w głosowaniu Czytelników zajęli: Fabian Czajkowski - 445, Rafał Szulęcki - 433, Piotr Golon - 424, Dawid Kubik - 381, Hubert Nakielski - 276, a dziesiątkę zamknął Dawid Konopka - 247. Do sportowców trafiły piękne statuetki i nagrody ufundowane przez sponsorów plebiscytu.

W drugiej części imprezy organizatorzy dokonali podsumowania sportowego w lokalnym sporcie, gdzie nagradzano sportowców za ich wybitne osiągnięcia. W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in. mistrz świata w ratownictwie wodnym Hubert Nakielskiego, czy też mistrzyni Polski w boksie Oliwia Waszkiewicz.

Najważniejszą częścią wieczoru były nagrody kapituły Gali Sportowiec Roku 2016 w Regionie w składzie: Starosta Powiatu Ostrołęckiego Stanisław Kubeł, Starosta Powiatu Ostrowskiego Zbigniew Kamiński, ZPM JBB Łyse Mariusz Rynkiewicz, Prezes Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Paweł Stańczyk, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Popielarz, redaktor naczelny portalu Goal.pl Cezary Brzuzy oraz dziennikarz sportowy Arkadiusz Dobkowski.

Miano Działacza Roku 2016 otrzymało Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe z prezesem Dariuszem Terlikowskim na czele. Imprezą Roku 2016 zostały wybrane Mistrzostwa Ostrołęki w Lekkiej Atletyce organizowanych przez Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki.

Animatorem Sportu Roku 2016 został wybrany Dariusz Małkowski z WOPR-OS Ostrołęka. Sportowym Odkryciem Roku 2016 kapituła uznała reprezentantkę Polski w siatkówce Gabrielę Lendzioszek z Nike Ostrołęka. Nagroda dla Drużyny Roku 2016 trafiła do zespołu rugby na wózkach Grom Ostrów Mazowiecka, który został wicemistrzem kraju.

Trenerem Roku 2016 został wybrany sensei Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin Wiesław Orzoł. Tytuł Sportowca Roku 2016 w Regionie trafił do Marii Jasko. Zawodniczka reprezentująca Ostrowski Klub Karate Kyokushin wywalczyła dwa brązowe medale Mistrzostw Europy, zwyciężyła w Otwartych Mistrzostwach Ameryk i Pucharze Polski.

Nagrody Starosty Ostrołęckiego odebrali: Dariusz Małkowski, Dariusz Terlikowski, Gabriela Lendzioszek i Konrad Szuster.

drukuj (Gala Sportowiec Roku w 2016 w Regionie)

Zapraszamy na KURPIKI 2016

.

drukuj (Zapraszamy na KURPIKI 2016)

Transmisja XXIX Sesji Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że mogą Państwo obejrzeć transmisję XXIX Sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. Transmisja dostępna jest TUTAJ.

drukuj (Transmisja XXIX Sesji Rady Powiatu w Ostrołęce)

XXIX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 7 lutego 2017 roku została zwołana XXIX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017 – 2029
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017r.
 • zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
 • projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu ostrołęckiego
 • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2017r.

4. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki w 2016r.

5. Zapoznanie z planami pracy Komisji na 2017r.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Powiatu.

drukuj (XXIX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Informacja Departamentu Opłat Środowiskowych

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W załączniku znajdą Państwo wszystkie istotne informacje o opłatach.

drukuj (Informacja Departamentu Opłat Środowiskowych)

"Szacunek dla tradycji"

„Szacunek dla tradycji” - taki tytuł nosi wystawa poświęcona dorobkowi Czesławy Kaczyńskiej, uroczyście otwarta w niedzielę 29 stycznia w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży.

Otwarcie wystawy zgromadziło wiele osób związanych z kulturą ludową Kurpiów, wśród nich nie zabrakło przedstawicieli powiatu ostrołęckiego na czele z wicestarostą Krzysztofem Parzychowskim i dyrektor promocji i rozwoju Aldoną Kuciej. Gminy kurpiowskie reprezentował burmistrz Bogdan Glinka. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli Związku Kurpiów, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, z którym na co dzień współpracuje twórczyni. Pani Kaczyńskiej towarzyszyły również przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, twórcy ludowi, przyjaciele i rodzina.

Wystawa przedstawia 60-letni dorobek twórczyni, która swe pierwsze nagrody otrzymała w 1957 roku w konkursie rozpisanym przez Muzeum w Łomży za wycinanki i byśki. Nagrody przyznał jej wówczas Adam Chętnik, który w czternastoletniej dziewczynie zobaczył wielki talent.

Od tamtej pory jej prace zdobywały nagrody i wyróżnienia w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Twórczość artystki doceniano w kraju i za granicą, jej prace można znaleźć w zbiorach prywatnych i muzealnych m. in.  w Muzeum Lubelskim, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Państwowym Muzeum w Warszawie, Muzeum w Seulu i Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie.

Twórczyni przyszła na świat w rodzinie Staśkiewiczów w Strzałkach, jak pisze w zapowiedzi wystawy etnograf Wiesława Pawlak "z rodzinnego domu wyniosła pracowitość, znajomość zwyczajów, wiedzę o plastyce obrzędowej oraz rozliczne umiejętności: robienia palm wielkanocnych, pisanek, ciasta obrzędowego („nowych latek” i „byśków”), tkanin, haftów, wyrobów szydełkowych (m. in. serwet, koronek do stroju, wstawek do fartuchów i pościeli), bukietów z bibuły, kierców oraz wycinanek".

Wystawę można zwiedzać do końca kwietnia.

drukuj ("Szacunek dla tradycji")

Prezentacja dorobku twórczego Czesławy Kaczyńskiej

W dniu 29 stycznia br. o godz. 13.00 w siedzibie Muzeum w Łomży przy ul. Dwornej 22 c odbędzie się otwarcie wystawy "Szacunek dla tradycji. Prezentacja  dorobku twórczego Czesławy Kaczyńskiej", na którą zaprasza Dyrektor Muzeum w Łomży oraz Czesława Kaczyńska.

drukuj (Prezentacja dorobku twórczego Czesławy Kaczyńskiej)

Pożegnanie z wystawą "Szopki krakowskie"

drukuj (Pożegnanie z wystawą "Szopki krakowskie")

Potańcówka z Tęgimi Chłopami

drukuj (Potańcówka z Tęgimi Chłopami)

Transmisja XXVIII Sesji Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że mogą Państwo obejrzeć transmisję XXVIII Sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. Transmisja dostępna jest TUTAJ.

drukuj (Transmisja XXVIII Sesji Rady Powiatu w Ostrołęce)

Święto Fafernucha w Golance

W ostatnią sobotę,  panie z Koła Gospodyń wiejskich w Golance  po raz kolejny zaprezentowały tradycyjny wypiek przysmaków kurpiowskich jakimi są fafernuchy. Do przygotowania ciasta jak zwykle zaangażowano zaproszonych gości, którzy dzielnie zagniatali ciasto, według wskazówek Gospodyń. Organizację imprezy wsparł samorząd powiatu ostrołęckiego.  

Fafernuchy są to kurpiowskie ciastka, które były pieczone przeważnie na Nowy Rok i Trzech Króli. Cięto je nożem z kawałków ciasta z marchwią, do którego dodawano pieprz mielony i miód. Młodzież nosiła fafernuchy w kieszeniach i grała ze sobą w grę: „cet” i „lich”. Gra polegała na zgadywaniu, czy w garści kolegi lub koleżanki jest fafernuchów na „cet”, czyli do pary czy na „lich” -  nie do pary. Starsi Kurpie w fafernuchy nie grali, bo by na pewno resztę zębów sobie nimi połamali.

 

 

drukuj (Święto Fafernucha w Golance)

XXVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 25 stycznia 2017 roku została zwołana XXVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Zapoznanie z „Informacją o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego”.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017 – 2029,
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017r.,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i Powiecie Ostrołęckim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu.

drukuj (XXVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Zaczyna obowiązywać ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów

Informujemy, że dnia 10 stycznia weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa specjalny punkt kontaktowy udzielający informacji podmiotom, które chcą rozwiązać konflikt polubownie w ramach systemu.  Zadzwoń, napisz lub odwiedź punkt kontaktowy. Tel: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.

Więcej informacji na stronie: uokik.gov.pl

drukuj (Zaczyna obowiązywać ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów)

Nieodpłatna pomoc prawna

Przypominamy, że mogą Państwo korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie powiatu ostrołęckiego w pięciu punktach. Pomoc ta przysługuje osobie:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
 • która nie ukończyła 26 lat,
 • która ukończyła 65 lat,
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 • która jest w ciąży.

Godziny otwarcia punktów:

1. 9.00 - 13.00 - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2

2. 12.00 - 16.00 - poniedziałki i wtorki

     10.00 - 14.00 - w środy

     14.00 - 18.00 - w czw. i piątki - Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie, ul. Ostrołęcka 27

3. 14.30 - 18.30 - Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5

4. 9.00 - 13.00 - Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie, ul. Niepodległości 27

5. 11.00 - 15.00 - Zespół Szkół Powiatowych w Łysych, ul. St. Krupki 20

 

Więcej informacji w zakładce "Nieodpłatna pomoc prawna".

drukuj (Nieodpłatna pomoc prawna)

Ogłoszenie rekrutacji do projektu "Lepszy Start Plus"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, że w okresie od 01.01.2017 roku do 30.09.2018 roku realizować będzie projekt "Lepszy Start Plus". Głównym celem projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 45 osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem z terenu powiatu ostrołęckiego poprzez działania w kierunku przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu uczestnicy powrócą aktywni do środowiska społeczno-zawodowego.

Projekt skierowany jest do wychowanków pieczy zastępczej oraz osób z niepełnosprawnością.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do PCPR przy ul. 11 Listopada 68 w celu złożenia dokumentów aplikacyjnych.

drukuj (Ogłoszenie rekrutacji do projektu "Lepszy Start Plus")

Trwają EtnoSakralia

W myszynieckiej bazylice oficjalnie rozpoczęły się  Etnosakralia Kurpiowskie 2018, zaś w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbył się drugi z kilku koncertów zaplanowanych w ramach tego projektu.

Tegoroczne Etnosakralia to osiem koncertów, które potrwają do 3 czerwca. Ideą organizatorów jest zestawianie muzyki ludowej, szczególnie tej związanej z regionem Puszczy Kurpiowskiej z muzyką klasyczną, a także improwizowaną.
Muzyka kurpiowska zabrzmi w zestawieniu z renesansową polifonią wokalną, muzyką kaszubską oraz muzyką organową, a także w różnorodnych aranżacjach – na klawesyn, kwartet wokalny, organowo-perkusyjny duet, aż po etno-jazzowe improwizacje). Poza muzykami wywodzącymi się z regionu Puszczy Kurpiowskiej, wystąpią wybitni młodzi artyści z całego kraju.

W Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce usłyszeliśmy program zatytułowany "Hommage à Skierkowski" - etno-jazzowy koncert zespołu T/Aboret. Znalazły się w nim improwizacje oraz kompozycje powstałe w oparciu o pieśni kurpiowskie spisane przez ks. W. Skierkowskiego.

Przed publicznością zaprezentowali się: Natalia Czekała - fortepian, śpiew; Karolina Matuszkiewicz - skrzypce, śpiew, gadulka, fidel płocka, suka biłgorajska; Jacek Mazurkiewicz – kontrabas; Krzysztof Guzewicz - dohola, tabla, cajon, udu, tonbak.
 

W programie jeszcze:

27 maja o godz. 16.00 w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata  w Łysych odbędzie się koncert kameralny. Także 27 maja, o godz. 19.00 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - "Łączy nas Niepodległa", koncert muzyki J. Paderewskiego.

30 maja edukacyjne mini-koncerty perkusyjne dla dzieci w szkołach podstawowych w Ostrołęce, Kadzidle i Myszyńcu. Także 30 maja o godz. 20.00 zapraszamy do kościoła farnego w Ostrołęce na koncert z cyklu "Jadą goście, jadą...", czyli tradycyjna muzyka Kaszub w Kurpiowskiej Puszczy, "Wskrzeszon z martwych, żyć będę".

31 maja w kościele pw. św. Ducha w Kadzidle o godz. 20.00 - koncert z cyklu "Jadą goście, jadą ...", czyli renesansowa polifonia w prastarej Puszczy Kurpiowskiej. 

1 czerwca o godz. 20.00 w kościele farnym w Ostrołęce  "Zegar bzije ... leco zycia mego momenta". 

Ostatni koncert w ramach EtnoSakraliów odbędzie się 3 czerwca o godz. 12.00 w kościele pw. MB Nieustającej Pomocy w Lelisie: "Historia tańca".

Powiat Ostrołęcki jest współorganizatorem festiwalu.

 

drukuj (Trwają EtnoSakralia)

 • data: 2018-05-22

Ile i na co otrzymali strażacy

Samorząd powiatu ostrołęckiego  nie szczędzi  nakładów  finansowych na ochronę przeciwpożarową.  Systematycznie wspiera  m.in. ochotnicze straże pożarne  funkcjonujące w gminach powiatu. W ubiegłorocznym budżecie także znalazły się pieniądze na wydatki inwestycyjne dla strażaków.

I tak, gmina Łyse  na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łysych otrzymała 200. 000 zł. Gmina Rzekuń na zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Borawem -   120.000 zł. Gmina Olszewo-Borki otrzymała 50.000 zł na zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Żeraniu Małym.  Z kolei gm. Goworowo  dostała 20.000 zł na zakup średniego zestawu narzędzi ratownictwa technicznego dla OSP w Goworowie. Gm. Lelis -  16.000 zł na zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Lelisie. Gmina Kadzidło otrzymała na zakup zestawów sprzętu ratownictwa technicznego 28.500 zł. W tym dla OSP w Dylewie 14.500 zł i OSP w Kadzidle – 14.000 zł. Gmina Myszyniec na zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Krysiakach dostała 7000 zł, a także 8000 zł na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Myszyńcu (wydatki bieżące). Gmina Troszyn na zakup wyposażenia dla OSP w Zamościu – 10.000 zł.

 

 

drukuj (Ile i na co otrzymali strażacy)

Powiatowy Festyn Rekreacyjny

Na Powiatowy Festyn Rekreacyjny zaprosiło 18 czerwca  Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. PJP II w Olszewie-Borkach oraz Powiat Ostrołęcki. Z zaproszenia skorzystały  przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja z terenu powiatu. Na uczestników imprezy czekały występy taneczne oraz kabaretowe, przygotowane przez  uczniów gimnazjum, pokazy karate w wykonaniu adeptów  Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin. Rozegrany został  również mecz piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły.

Na zewnątrz budynku  odbyły się ponadto rodzinne zawody sportowe i konkurencje sprawnościowe, a także konkursy plastyczne pod hasłem  „Mój wymarzony dzień z rodziną", a także konkurs wiedzy z historii "Kurpie dawniej i dziś......". Nagrody czekały nie tylko dla zwycięzców, były też nagrody pocieszenia.

Wewnątrz budynku można było obejrzeć wystawy rzeźbiarzy oraz kurpiowskich rękodzieł.

drukuj (Powiatowy Festyn Rekreacyjny)

Zlot Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy

W Kadzidle w dniach 9-11 czerwca  odbył się zlot Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej pod nazwą „Zagajnica”. Wzięło w nim udział blisko 200 osób z północnego Mazowsza oraz Podlasia. Wśród uczestników byli reprezentanci męskich drużyn z Płocka, Płońska, Mławy, Siedlec, Winnicy, Wysokiego Mazowieckiego, Ełku, Suwałk a także samego Kadzidła i Ostrołęki. Uczestnicy zlotu mieli okazję poznać się bliżej przy ognisku. Gawędził  na nim Witold Kuczyński. Wzięli udział także w zajęciach  w zagrodzie kurpiowskiej,  w konkursie strzeleckim na strzelnicy, w  zajęciach z bartnikiem,  warsztatach kowalskich,  turnieju sportowym, biegu na orientację i wielu innych.

Miejscem zakwaterowania uczestników była łąka w Kadzidle. Tam rozbiło się obozowisko i tam też odbywała się spora część zajęć, a także na terenie lasów  państwowych. Zakończenie zlotu odbyło się w Ostrołęce. Tu nastąpił przemarsz ulicami miasta  oraz apel na skwerze L. Kaczyńskiego.

drukuj (Zlot Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy)

Strażacy usunęli Barszcz Sosnowskiego

Ta niebezpieczna roślina rosła w Siemnosze. Dzięki sprawnej akcji strażaków z OSP w Lelisie  udało się ją sprawnie  usunąć. Za szybkie podjęcie działań bardzo dziękują mieszkańcy  wójtowi, Wacławowi Kani oraz wszystkim strażakom z OSP w Lelisie.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.), potocznie "zemsta Stalina", to groźna dla ludzi roślina, powodująca przede wszystkim oparzenia skóry, ale w określonych sytuacjach mogąca przyczynić się nawet do śmierci osoby, która miała z nią kontakt. Barszcz Sosnowskiego to inwazyjny chwast należący do rodziny selerowatych (Apiaceae). Do Polski został sprowadzony z Kaukazu pod koniec lat 50. XX wieku. W czasach stalinowskich rozpoczęto jego uprawę na wielką skalę, ponieważ miał służyć jako pasza dla bydła, jednak niedługo potem zaprzestano jego uprawy.

Barszcz Sosnowskiego można pomylić z wyrośniętym koprem, ale jest od niego o wiele wyższy - osiąga nawet 4 metry wysokości. Chwast ma zieloną bruzdowaną łodygą, która w dolnej części jest pokryta fioletowymi plamkami. Jego liście są duże i szerokie (o średnicy do 150 cm), o zaostrzonych końcówkach, a kwiaty zebrane w gęsty i duży baldach są białe.

 

drukuj (Strażacy usunęli Barszcz Sosnowskiego)

Jak wesele to na Kurpiach

W tym roku w role Państwa Młodych wcielili się - wcieli, ponieważ zabrakło chętnych na autentyczny ślub, Łucja Nalewajk i Przemysław Potkaj. Oboje są tancerzami z zespołu "Kurpianka" w Kadzidle.

Od kilku już lat Wesele Kurpiowskie ma rozszerzoną formułę i niedzielne widowisko obrzędowe było zwieńczeniem trzydniowego święta, którego częściami składowymi był także Festiwal Folkloru Weselnego oraz  IX Światowy Zjazd Kurpiów.

Publiczność  miała zatem okazję nie tylko obejrzeć kolejne elementy tradycyjnego kurpiowskiego wesela, jak  przyjazd pana młodego, wyjazd do ślubu, ślub , powrót od ślubu, zbieranie na czepek, rozpleciny, oczepiny, ale  miała także okazję poznać folklor  słoweński, zobaczyć wesele żydowskie  w wykonaniu  ZPiT "Bezwianka" z Ostrowi Mazowieckiej i wesele góralskie w wykonaniu Zespołu Regionalnego "Regle" z Poronina.

- Kurpie są pewną ideą. Tę ideę można zobaczyć w wycinance, tańcu, śpiewie, fafernuchach, rejbaku, kurpiowskim hafcie, kurpiowskiej rzeźbie  - wyliczał wójt Kadzidła Dariusz Łukaszewski, witając weselnych gości. - Ale Kurpie to nie tylko idea. Nie jesteśmy światem zaprzeszłym. Jesteśmy dotykalnym zakątkiem kraju, Europy, świata - dzięki wspaniałym ludziom.   Kurpie są fenomenem, bo nikt nikogo stąd nie wygania. Ludzie przyjeżdżają zewsząd. Nikt nikomu nie dokucza, że jest skądś tam, nikt nie złorzeczy. Wszyscy wiemy, że różnorodność jest fantastycznym bogactwem. Łączy nas kultura i ona pozwoli nam przetrwać.

- Kurpie w dzień powszedni pracują, a w niedzielę modlą się i bawią. Ta tradycja długo przetrwała i myślę, że przetrwa dalej - powiedział z kolei starosta powiatu ostrołęckiego Stanisław Kubeł. Przypominając jednocześnie, że powiat stara się wspierać wszystkie imprezy kulturalne, które odbywają się na Kurpiach, także od początku wspiera Wesele Kurpiowskie. I jako radowity Kurp, jak siebie przedstawił, przywitał serdecznie zwłaszcza tych gości, którzy na to święto folkloru dotarli zza granic naszego kraju - m.in. Z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji, Słowenii. I życzył, by w przyszłym roku wesele po raz kolejny doczekało się autentycznej pary młodej.

Uhonorowano  podczas Wesela  "Kurpiowskimi Nepomukami"  twórców kurpiowskich oraz osoby zasłużone dla kurpiowskiej kultury.  A są to:  Irena Duchowska, prezes Oddziału Związku Polaków na Litwie "Lauda" oraz Stowarzyszenia Polaków  Kiejdan, kompozytorka i poetka;    dr Barbara Kalinowska,historyk,  wicedyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce;    Genowefa Lenarcik, pieśniarka kurpiowska;     ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, historyk kościoła, publicysta, ks. Marian Niemyjski, prałat, wieloletni proboszcz parafii Kadzidło; Andrzej Krzysztof Kunert, polski historyk w lat. 2010-2016 sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Imprezie towarzyszyły liczne stoiska handlowe, na których można było kupić m.in.  rękodzieło, tradycyjnie wypiekane pieczywo, przetwory, miód, piwo kozicowe. Gwiazdą wieczoru był zespół Łzy.

drukuj (Jak wesele to na Kurpiach)

Już w ten weekend Wesele Kurpiowskie

Przez trzy dni, od 16 do 18 czerwca Kadzidło stanie się  stolicą folkloru, i to nie tylko kurpiowskiego. Choć kultura kurpiowska z pewnością będzie wiodła prym. A to za sprawą Wesela Kurpiowskiego, któremu towarzyszy także  Festiwal Folkloru Weselnego i 
IX Światowy Zjazd Kurpiów.  Na organizację Wesela Kurpiowskiego wsparcia finansowego udzielił także Powiat Ostrołęcki.

A tak przedstawia się program:
16 czerwca – piątek
Plac przy Gimnazjum Publicznym im. Gen. A. Krzyżanowskiego „Wilka”:
Piknik rodzinny na folkową nutę oraz wieczór słoweński:
17.30 – Koncert zespołu „Bąbel Ziombel”.
18.15 – Pokazy karateków z Międzyszkolnego Klubu Karate KYOKUSHIN MKK Kadzidło.
18.30 – „Impreza nie z tej ziemi” z DJ Sprężynką.
20.00 – Koncert Zespołu Folklorystycznego ze Słowenii: Folklorno druśtvo „Anton-Joże Śtrafela”.
Ponadto:
 program profilaktyki uzależnień,  malowanie twarzy,  ogromne bańki mydlane,  skręcanie baloników,  wizyta klauna i pluszowych maskotek,  konkursy, gry i zabawy z chustą animacyjną,  wspólne grillowanie.
17 czerwca  – sobota
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle:
 16.00 – Wręczenie nagród, medali i odznaczeń twórcom i artystom ludowym. Panel dyskusyjny
„Kurpie – a to Polska właśnie”:
– „Polacy na Żmudzi” – Irena Duchowska – prezes Oddziału Związku Polaków na Litwie „Lauda”
oraz Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, kompozytor i poetka.
– „Ostrołęka – ludzie, przestrzeń, czas” – dr Barbara Kalinowska – historyk, wicedyrektor Muzeum
Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
– Genowefa Lenarcik – śpiewaczka kurpiowska.
– „Brat Albert, a teraźniejszość” – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – historyk kościoła, publicysta,
ksiądz katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, Prezes Fundacji im. Brata Alberta.
– Ks. Prałat Marian Niemyjski – proboszcz Parafii pw. Ducha św. w Kadzidle w latach 1999-2013,
Dziekan Dekanatu Kadzidlańskiego.
– Dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych,
w latach 2010–2016 sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Pomnik Kurpiów:
 Ok. 17.45 – Uroczyste złożenie kwiatów na Pomniku Kurpiów.
Zagroda Kurpiowska w Kadzidle:
 18.00 – Festiwal Folkloru Weselnego:
– Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kurpianka”.
– Folklorno druśtvo „Anton-Joże Śtrafela” – Słowenia.
– Zespół Regionalny im. Jana Jędrola „Regle” – Poronin.
 19.45 – Zespół taneczny „Let’s dance” z ZS w Jazgarce.
 20.00 – Koncert Kapeli Folkowej „Prymaki”.
 21.00 – Zabawa weselna.
18 czerwca niedziela
Urząd Gminy Kadzidło:
 9.30 – Uroczysta sesja Rady Gminy w Kadzidle połączona z nadaniem tytułów Honorowego
Obywatela Gminy Kadzidło.
Zagroda Kurpiowska:
 11.00 – Wesele Kurpiowskie – „Wybiór do ślubu” i korowód weselny ulicami Kadzidła do Kościoła.
Kościół parafialny w Kadzidle:
 12.00 – Msza święta i ślub w Kościele Parafialnym pw. Ducha Św. w Kadzidle.
 13.00 – Korowód ulicami Kadzidła z Kościoła do Zagrody Kurpiowskiej.
Zagroda Kurpiowska:
 13.30 – Przywitanie gości przez Wójta Dariusza Łukaszewskiego, wręczenie Nepomuków.
 14.00 – Wesele Kurpiowskie – „Powrót od ślubu” w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego
„Kurpianka-Cepelia”.
 15.30 – Festiwal Folkloru Weselnego:
– Folklorno druśtvo „Anton-Joże Śtrafela” – Słowenia.
– „Wesele żydowskie” – Zespół Pieśni i Tańca „Bez Wianka” – Ostrów Mazowiecka.
– „Wesele łowickie” – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”.
– „Wesele góralskie” – Zespół Regionalny im. Jana Jędrola „Regle” – Poronin.
 18.00 – koncert Zespołu „Blue Veins”.
 19.00 – koncert Zespołu „Za pięć dwunasta”.
 20.30 – gwiazda wieczoru ŁZY.
 9.00-20.00
– Jarmark folklorystyczny sztuki ludowej.

drukuj (Już w ten weekend Wesele Kurpiowskie)

Dzięki warsztatom zawody nie zginą

Do dyspozycji uczestników było blisko 40 warsztatów twórców i artystów ludowych. I tak między innymi Apolonia Nowak uczyła śpiewu, Władysław Murzyn – plecionkarstwa, Kazimierz Nurczyk – rzeźby, Wiesława Bogdańska – wycinanki. Na scenie kapela i instruktorzy z „Kurpianki” uczyli tańców kurpiowskich.  W programie był także konkurs plastyczny na nadruk na koszulkę „Muzyczny kurpiowski dizajn” z nagrodami oraz Wielkie Kurpiowskie Czytanie – przez trzy dni czytano uczestnikom warsztatów kurpiowskie książki, wśród nich „Kurpie. Legendy i podania”, „Gadki kurpiowskie”, „Zosia na Kurpiach”.

Idea warsztatów, przypomnijmy,  narodziła się w 2001 roku, kiedy powstała myśl o potrzebie przekazywania młodszym pokoleniom umiejętności, które posiedli twórcy ludowi. Główną pomysłodawczynią i inicjatorką była Czesława Kaczyńska. To było w marcu, a już we wrześniu miały miejsce pierwsze warsztaty. Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbyły się w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle oraz w kadzidlańskim ośrodku kultury. Już podczas tych pierwszych warsztatów około trzydziestu twórców prezentowało swój talent i przekazywało swoje umiejętności dzieciom i młodzieży. Uczestnikami warsztatów przede wszystkim  są dzieci, chociaż zapraszani są również  dorośli. Dwa razy szkolono bezrobotnych.

- Wiele z dziedzin twórczości ludowej zostało dzięki warsztatom zachowanych i przekazanych młodszym. W tej chwili można zaobserwować, jak wiele osób rzeźbi, nie wspominając o popularności kwiatów z bibuły. Warsztaty cieszą się nieustannym zainteresowaniem. Co roku odwiedza je od trzech do pięciu tysięcy dzieci. Uczestnicy warsztatów przyjeżdżają ze szkół warszawskich, z Ciechanowa, Przasnysza, Białegostoku, Łomży i oczywiście z naszych kurpiowskich gmin – mówi Iwona Choroszewska-Zyśk, wiceprezes Związku Kurpiów. - Podczas warsztatów prezentowane są wszystkie dziedziny twórczości ludowej, poczynając od kowalstwa, rzeźbiarstwa, plecionkarstwa, garncarstwa po wycinankę, kierce, palmy, kwiaty, ciasto obrzędowe, pisanki, łącznie z muzyką kurpiowską i nauką tańców ludowych.

Tegoroczne warsztaty trwały od 7 do 9 czerwca. W czwartek,  8 czerwca organizatorzy dziękowali twórcom, a także  osobom i instytucjom je wspierającym. Nagrody i wyróżnienia wręczali: Marian Krupińki, który reprezentował marszałka, Anna Śniadach, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ostrołęckiego, wójt gm. Kadzidło Dariusz Łukaszewski, wójt gm. Baranowo Henryk Toryfter, Czesława Kaczyńska, prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich. Odbyła się także „muzyka”,  czyli kurpiowska potańcówka, na której wystąpili: Koło Gospodyń Wiejskich z Piaseczni i Dylewa, „Kurpianka”, Kacper - kilkuletni śpiewak ze szkoły w Laskowcu.  Do tańca grali: kapela Łysozianie, Ryszard Maniurski, kapela Sobotnie Granie.

Odznaki honorowe  Zasłużony dla kultury polskiej, przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego  otrzymali: Władysław Murzyn, Czesława Samsel, Stanisława Staśkiewicz, Czesława Kaczyńska.

Współorganizatorem tegorocznych Ginących zawodów było  Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich. Patroni: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Ostrołęcki, Starosta Przasnyski, Starosta Łomżyński, Wójt Gminy Kadzidło.  Warsztaty uzyskały dofinansowanie z : Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorząd województwa mazowieckiego, Powiatu  Ostrołęckiego.

Współpraca: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Gmina Kadzidło, Firma Sizer, Pekpol Ostrołęka, Nadleśnictwo Ostrołęka, Nadleśnictwo Parciaki, Gmina Baranowo, Piekarnia Serafin, GBP w Kadzidle im. W. Woźniaka, CKK w Kadzidle im. ks.M.Mieszki, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

 

 

 

 

drukuj (Dzięki warsztatom zawody nie zginą)

W Olszewie-Borkach karatecy pokazali co potrafią

Rywalizowali adepci ze wszystkich klubowych sekcji karate kyokushin OKKK, prowadzonych m.in. w Lelisie, Myszyńcu, Olszewie-Borkach, Krasnosielcu, Sypniewie, Troszynie, Baranowie oraz Przasnyszu. Turniej obfitował w pełne emocji starcia. Trzeba przyznać, że zawodniczki i zawodnicy pokazali szeroki zakres zdobytych  umiejętności. Rywalizowali w kilkunastu kategoriach. Najmłodsi stoczyli walki z cieniem i walki reżyserowane. Doświadczeni karatecy pokazali się w kata oraz kumite.

W turnieju wyłoniono najlepszych zawodników z miasta i powiatu. I tak, najlepsi z Ostrołęki to: Antoni Staniszewski i Natalia Wekwejt. Najlepszymi reprezentantami powiatu ostrołęckiego zostali zaś: Paweł Goździewski i Julita Sęk. Specjalna nagroda trafiła także do najlepszego reprezentanta gminy Olszewo-Borki Stanisława Muszyńskiego.

Patronat nad zawodami objęli: starosta powiatu ostrołęckiego Stanisław Kubeł, prezydent Ostrołęki  Janusz Kotowski  i  wójt gminy  Olszewo-Borki Krzysztof Szewczyk.

drukuj (W Olszewie-Borkach karatecy pokazali co potrafią)

Rodzinnie i sportowo w Łęgu Przedmiejskim

Na boisku sportowym przy ZS w Łęgu Przedmiejskim odbył się  4 czerwca festyn rodzinny.  Rywalizacja fair play, świetna zabawa, a przede wszystkim wspaniała, ciepła atmosfera – tak można go krótko podsumować.

ULKS Przedmieście w ramach festynu zorganizował rozgrywki sportowe dla dzieci z terenu gminy i powiatu. Były to: turniej rodzinnej piłki siatkowej, gry i zabawy dla najmłodszych oraz turniej piłki nożnej - rocznik 2004 i młodsi. W rywalizacji sportowej  wzięło udział  ponad 100 uczestników.

W  turnieju piłki nożnej  zagrały drużyny mieszane: SP Antonie, SP Nowa Wieś i SP Łęg Przedmiejski. Zwycięzcą  został zespół z Antoń, drugie miejsce  zajęła drużyna z Łęgu Przedmiejskiego, trzecie reprezentacja Nowej Wsi. Spośród zawodników wyłoniono najlepszego strzelca. Został nim Wojciech Wielochowski z Nowej Wsi. Tytuł najlepszego bramkarza zdobył Kewin Kubeł z Łęgu Przedmiejskiego. Za trzy pierwsze miejsca we wszystkich rozgrywkach uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, których zakup sfinansowało  Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

drukuj (Rodzinnie i sportowo w Łęgu Przedmiejskim)

Rodzinny festyn w Kadzidle

W Kadzidle, na placu przy Domu Parafialnym, 11 czerwca odbył się Festyn Rodzinny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Aktywniejsi Razem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz parafię Kadzidło  przy wsparciu finansowym powiatu ostrołęckiego. Podczas festynu odbył się konkurs dla  Kół Gospodyń Wiejskich pod hasłem  „Tradycyjne potrawy kurpiowskie przygotowane z pasją”.

Wszystkie koła gospodyń, które uczestniczyły w konkursie, reprezentowały wspaniały poziom, na co zwróciło uwagę jury. Nie miało łatwego wyboru, ale ostatecznie wyłoniono laureatów. I tak, pierwsze miejsce zajęły  „Zakręcone kołem baby” – KGW z Siarczej Łąki i Todzi, drugie: „Źródło miłości” z Kadzidła, trzecie  „Stokrotki” z Krobi.  Wyróżnienia otrzymały: koła gospodyń z Tartaku, Klimków, Dylewa, Tatar.

Wszyscy uczestnicy i laureaci otrzymali sprzęt AGD, ufundowany przez Powiat Ostrołęcki

drukuj (Rodzinny festyn w Kadzidle)

XXXIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 19 czerwca br. została zwołana XXXIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 9.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w 2016r.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
 7. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 8. Sprawy różne.
 9. Zapoznanie z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na terenie gminy Łyse.
 10. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu.

drukuj (XXXIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Powiatowa spartakiada po raz czwarty

Stowarzyszenie „Jesteśmy Betanią” zaprosiło 10 czerwca  niepełnosprawnych wraz z opiekunami i kierownikami jednostek z: Olszewa - Borek, Czerwina, Starego Lubiejewa, Baranowa, Ostrołęki i Goworowa na IV Powiatową Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych.


Duży udział w przygotowaniu tej imprezy sportowej ma Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, który  użycza potrzebnego sprzętu i udziela fachowej pomocy osób tam pracujących wraz ze swoimi wolontariuszami. Zespół Szkół nr 1, na terenie którego odbyło się wydarzenie, udostępnia na potrzeby spartakiady swoje obiekty, a wolontariusze i harcerze chętnie pomagają w przygotowaniach imprezy. Swój udział w organizacji imprezy ma także Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie, który opiekuje się niepełnosprawnymi podczas zawodów, pomaga przygotować i przeprowadzić zawody. Spartakiadę wspiera również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez udzielenie wsparcia finansowego i pomoc osobową. Sportowcy z klubu Orz Goworowo sprawnie przeprowadzali konkurencje. W imieniu osób niepełnosprawnych wszystkim serdecznie podziękowała prezes stowarzyszenia Barbara Piasecka.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach sprawnościowych otrzymali nagrody i medale a pozostali uczestnicy upominki.
Spartakiada  nie doszłaby do skutku, gdyby nie wsparcie  wielu instytucji i firm: samorządu Województwa Mazowieckiego,  gminy Goworowo, PGE Energia Odnawialna, Cukierni - Piekarni Jacka Romanowskiego, Zakładów Mięsnych Somianka, Banku Spółdzielczego w Goworowie.  Wsparcia finansowego udzieliło także Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.               

Agata Majk

drukuj (Powiatowa spartakiada po raz czwarty)

Inwestycja po odbiorze

12 czerwca  odbył się odbiór inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa mostu na przepust drogi powiatowej nr 2545W Grabnik - Grabówek - Jastrząbka - Gaczyska w msc. Grabówek". Wykonawcą robót był Domost Sp z o.o z  Małkini Górnej. Wartość inwestycji to  322.353,91zł
Termin realizacji tej przebudowy to:  11 kwietnia - 31 maja 2017.

drukuj (Inwestycja po odbiorze)

Jubileusz strażaków ochotników z Myszyńca

W intencji druhów mszę sprawował ks. rektor Zbigniew Jaroszewski z myszynieckiej bazyliki oraz gościnnie ks. Krzysztof Jurczak, który pochodzi z Myszyńca. Po wspólnej modlitwie wszyscy udali się do amfiteatru RCKK, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po przedstawieniu historii jednostki zostały wręczone medale i odznaczenia.

A tak przedstawia się historia tej  jednostki.

OSP w Myszyńcu powstała w 1902 roku. Tak przynajmniej można przeczytać w opracowaniu  pt. „Myszyniec – studium z dziejów miasta” Wandy Paprockiej.  Tę datę potwierdzają w ustnych przekazach także najstarsi mieszkańcy Myszyńca oraz Towarzystwo Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim w opracowaniu Tadeusza Olejnika „Powiat Ostrołęcki Gubernia Łomżyńska Myszyniec 1902/1903”. Jako inicjatorów jej powołania wskazano druhów Bendeckiego i Kochowicza. Tak długa historia kwalifikuje  myszyniecką jednostkę  straży jako jedną z najwcześniej zorganizowanych na Kurpiowszczyźnie. Wówczas Myszyniec  znajdował się pod zaborem rosyjskim. W związku z tym powołanie ochotniczych straży napotykało na wiele trudności, a władze carskie nie były zainteresowane, a wręcz utrudniały organizowanie się społeczeństwa  polskiego w formie jakichkolwiek organizacji. Nie dbały także o właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe. Drewniana zabudowa, dachy kryte słomianą strzechą. Z perspektywy czasu należy oddać głęboką cześć i szacunek druhom, którzy byli pierwszymi i tym, których nazwiska pozostają zapomniane, za podjęty przez nich trud organizowania społeczeństwa w walce z żywiołem niszczącym majątek i  życie mieszkańców.  Inicjatywa zorganizowania OSP spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez miejscową ludność. Okres I wojny światowej zobowiązuje  działaczy do sprawniejszych działań straży. Z pośród wielu na wyróżnienie zasługują: sekretarz sądu grodzkiego dh Pstrągowski i przedstawiciele gminnej administracji , panowie Nosek i Borajkiewicz. Bardzo aktywnie w tę działalność włącza się proboszcz miejscowej parafii, ksiądz prałat Franciszek Kuligowski, który po śmierci księdza Franciszka Karwadzkiego jest kontynuatorem budowy kościoła parafialnego i rozbudowy OSP. Przy straży powstaje orkiestra dęta a ksiądz Kuligowski dokonuje zakupu instrumentów muzycznych. Cały okres międzywojenny to okres aktywnej działalności straży pożarnej nie tylko na polu walki z pożarami i zapobieganiu im, ale także piękną  kartą w historii Myszyńca jest udział straży w życiu społecznym i kulturalnym. W roku 1924 straż zostaje uhonorowana sztandarem, ufundowanym  przez mieszkańców. Sztandar ten przetrwał i jest prezentowany  obecnie. Historię tego okresu tworzyli ludzie oddani sprawie i bardzo aktywnie uczestniczący w działalności straży bądź działalność tę wspierający.  Należeli do nich również wieloletni  naczelnik Ludwik Marcinkowski, wójtowie gmin Konstanty  Pyszny, Gołębiowski, prezes straży w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej Nosażewski, a także ksiądz Klemens Sawicki, Marek Stefanowicz, Ignacy i Franciszek Przetakowie. W okresie okupacji hitlerowskiej straż nadal istniała, ale okupant bardzo ograniczył jej rolę i zagrabił sprzęt wraz z wyposażeniem. Po zakończeniu działań wojennych, druhowie przystąpili  do odbudowy straży. Pierwszym komendantem został dh Henryk Glinka, a pierwszym prezesem straży kierownik szkoły podstawowej w Myszyńcu, Bolesław Rutkowski. W początkowym okresie straż była wyposażona  tylko w jedną pompę ręczną (sikawkę), którą sprowadzono z ziem odzyskanych, lecz wkrótce pozyskano z Rozóg dwie tłoczone pompy ręczne. Transport do pożarów  odbywał się wozami konnymi. Z inicjatywy strażaków i przy ich czynnym udziale powstała   remizo-świetlica, w której znajdują się pomieszczenia na sprzęt pożarniczy i do działalności kulturalno-wychowawczej. Oddanie tego obiektu w 1971 roku było  wielkim wydarzeniem w historii myszynieckiej straży. Inicjatorem budowy oraz realizatorem tej inwestycji był powołany „społeczny komitet budowy”, w skład którego weszli: Władysław Grabowski, wieloletni naczelnik i prezes OSP, Stanisław Topa, zastępca przewodniczącego, Kazimierz Mitelszted, wieloletni sekretarz ZGM, ZOSP RP, jak i wielu działaczy strażackich i społecznych. W styczniu 1995 roku jednostka OSP Myszyniec została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zadaniem obecnego zarządu OSP Myszyniec jest wymiana starych, mających po 30 lat samochodów bojowych na nowe. W 2000 roku został kupiony samochód MAN tzw. techniczny. W kolejnych latach samochód ten został wyposażony w sprzęt do ratowania życia i mienia. Następnie w 2009 roku kupiona została Scania do gaszenia pożarów. W kolejnym roku OSP pozyskała łódź płaskodenną. Łódź tę pozyskano w związku z wyjazdami OSP Myszyniec do terenów powodziowych w Polsce w 2010 roku. Czterodniowy wyjazd sześciu strażaków do Dobrzykowa (Płock) był znaczący w pomocy zabezpieczania i usypywania wałów Wisły, która stała się zagrożeniem powodziowym dla tamtejszej społeczności. Doświadczenie, które zdobyli druhowie, było ogromne. Następnie został kupiony Ford Renegardo do transportu łodzi. Wszystkie te zakupy były możliwe przy dużym wsparciu finansowym  samorządu gminy i powiatu. Jednostka OSP Myszyniec używając tych sprzętów, wyjeżdża do różnych zdarzeń średnio 200 razy w roku. 2010 rok był znaczący  dla jednostki w związku z zajęciem 1.  miejsca w gminnych zawodach strażackich o Puchar Burmistrza, również w tym roku wstąpiło 7 druhenek, które  biorą udział w życiu jednostki.  Początek 2011 roku to przede wszystkim wybór nowego zarządu w składzie:  Kazimierz Warych (prezes), Andrzej Przetak (wiceprezes naczelnik), Artur Archacki (wiceprezes), Łukasz Warych (zastępca naczelnika), Arkadiusz Jędrzejczyk (sekretarz), Przemysław Deptuła (skarbnik).

Również w 2011 roku, przy ogromnym wysiłku i intensywnej pracy, druhowie OSP Myszyniec zajęli 1. miejsce w zawodach powiatowych w Ostrołęce. Następnie reprezentowali powiat ostrołęcki na zawodach wojewódzkich w Pionkach, gdzie zajęli 3. miejsce.

OSP Myszyniec za 2011 rok znalazło się na 32. miejscu na Mazowszu pośród 50 jednostek KSRG w tzw. „złotej pięćdziesiątce”. Rok 2012 to przygotowania do 110-lecia powstania OSP. W związku z jubileuszem, zarząd podjął uchwałę o postawieniu figury św. Floriana na remizie strażackiej. Fundatorem figury był prezes OSP Myszyniec, druh Kazimierz Warych. Następnie figura została poświęcona w kościele w dniu jubileuszu 110-lecia.

W 2016 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrany został nowy zarząd w składzie: Stanisław Walijewski (prezes), Arkadiusz Jędrzejczyk (wiceprezes), Łukasz Warych (naczelnik) Bartosz Makowiecki (zastępca naczelnika), Katarzyna Jurczak (sekretarz), Przemysław Deptuła (skarbnik). W 2016 roku powołany został komitet organizacyjny obchodów jubileuszu 115-lecia OSP Myszyniec. Zostały wydrukowane kalendarze, które sfinansowane zostały przez urząd gminy. W 2017 roku dzięki pomocy rady miejskiej i burmistrza Myszyńca zostały kupione i wymienione drzwi garażowe.

 

Fot. Adam Wnęta

drukuj (Jubileusz strażaków ochotników z Myszyńca)

Biskup konsekrował kościół w Dylewie

W tym uroczystym wydarzeniu, poświęcenia kościoła, uczestniczyli bardzo licznie duchowni, w tym także biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka, parlamentarzyści, władze powiatu ze starostą Stanisławem Kubłem, władze gminy oraz parafianie. Gospodarzem uroczystości był proboszcz ks. kan. Jacek Majkowski, który przypomniał historię powstania kościoła w Dylewie. Budowa ruszyła 20 maja 2006 roku. Plac pod nią poświęcił ks. dziekan Marian Niemyjski, proboszcz parafii w Kadzidle. Projekt wykonali: Mirosław Grzyb, Tomasz Pudło oraz Jarosław Dwigacz.

Wielu dołożyło swoją cegiełkę

- Dziękuję Bogu, że dzieło wówczas podjęte udało się doprowadzić do końca. Dzisiejsza uroczystość to właściwa chwila, by podziękować wszystkim, którzy swoją  pracą przyczynili się do powstania naszej świątyni - mówił proboszcz, wymieniając nazwiska budowniczych oraz  nazwy firm, które wsparły budowę. - Bardzo często jedynym wynagrodzeniem dla nich były słowa "Bóg zapłać" - zaznaczył. - Za wszystkie ekstra rabaty, okazyjne ceny, nieodpłatne usługi, ofiarowane parafii materiały serdecznie  dziękuję. -  Także  parafianom z Kadzidła  i Dylewa, którzy pracą i ofiarą współtworzyli swój kościół. Za wsparcie finansowe i duchowe ksiądz Jacek dziękował jeszcze długo, gdyż wiele osób dołożyło swoją cegiełkę do powstania kościoła.  - Bogu niech będą dzięki za wszystkich ludzi dobrej woli - mówił.

I wymienił najważniejsze daty w jedenastoletniej historii budowy kościoła. A są to: maj 2006 roku - wytyczenie terenu pod budowę, wykopy i szalowanie ław. Potem od maja do sierpnia  - zalanie fundamentów i obłożenie ich kamieniem. Od marca 2007 do lipca 2010 roku trwała budowa murów, powstała także elewacja kościoła. 10 czerwca 2007 roku ksiądz biskup  Tadeusz Bronakowski wmurował kamień węgielny. Od sierpnia 2008 do czerwca 2010 powstały więźba dachowa i pokrycie dachowe. Od września do listopada 2010 -  wykonane zostały  tynki i wylane posadzki. W sierpniu 2010 roku powstała instalacja elektryczna i nagłośnienie. 16 listopada 2010 roku, podczas uroczystości odpustowych w parafii, ks. biskup Stanisław Stefanek poświęcił kościół. 5 lutego 2013 roku Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie na jego użytkowanie. Od maja 2013 roku do końca sierpnia 2016 roku powstawała  polichromia, wykonana przez malarza pochodzącego z Kadzidła - Marcina Sutułę. Latem 2015 roku wiosną 2016 zbudowano dwa parkingi o pow. ponad 1000 m kw. Również w 2016 r. ustawiono marmurowy ołtarz soborowy, wykonano ostatnie umeblowanie. 2017 rok to przygotowanie do konsekracji.

Symbolika konsekracji

To jak wyglądają poszczególne momenty konsekracji i jaka jest symbolika w obrzędzie wyjaśniał podczas mszy świętej ks. dr  Jarosław Sołowianiuk z kurii w Łomży. Na początku biskup konsekrator poświęcił wodę, ściany kościoła, ołtarz i wiernych. W tym akcie nawiązuje się do chrztu, który czyni z nas świątynię Ducha Świętego. Po Liturgii Słowa, poprzedzonej  wręczeniem księgi Pisma Świętego lektorom, nastąpiło namaszczenie olejem ołtarza i ścian kościoła.  Namaszczenie nawiązuje do tradycji Starego Testamentu, namaszczania proroków i królów. Wydarzenie to wiązało się z godnością osoby namaszczonej i określało jej powołanie oraz zadanie do spełnienia. Pan Jezus został namaszczony (Mesjasz), aby odkupić ludzkość. Ołtarz namaszcza się, aby służył do sprawowania Najświętszej Ofiary. Namaszcza się też ściany kościoła, bo ma być tylko Bogu oddany i jemu służyć jako dom. Podczas widzialnego namaszczenia olejem dokonuje się namaszczenie niewidzialne Duchem Świętym. Po namaszczeniu ołtarza i ścian kościoła następuje ich okadzenie, okadza się również wiernych. Czynności te symbolizują, że odtąd modlitwa, jak woń kadzidła, wznosi się do Boga. Świątynia ma być wypełniona modlitwą ludzi, którzy do niego  przychodzą. Następne jest uroczyste oświetlenie ołtarza i kościoła (miejsca namaszczenia ścian) oraz zapalenie wszystkich innych świec. Płonąca świeca oznacza Jezusa Chrystusa - Światłość świata.

Homilię wygłosił bp Janusz Stepnowski.

- Kościół ma sens, kiedy jest wypełniony ludźmi, którzy się  modlą.  Każdy z nas jest świątynią bożą. Ten dom z cegieł by nie wystarczył, ale ludzie zbierają się w nim, by wspólnie zanosić swoje modlitwy.  W tym domu ludzie doznają sakramentu pokuty i przebaczenia; w tym domu, przed ołtarzem przyrzekają sobie miłość i życie razem aż do śmierci. W tym domu młodzi chrześcijanie przyjmują chrzest święty czy później, po kilku latach, Pierwszą Komunię Świętą. Ten dom jest domem ludzi, którzy zdążają do naszego  Zbawiciela -  mówił.

Zanieśłi dary przed ołtarz

Po homilii,  kanclerz kurii ks. kan. Artur Szurawski odczytał dokument upamiętniający konsekrację świątyni oraz ołtarza. Podpisy na nim złożyli, oprócz biskupa łomżyńskiego, także  wywodzący się z gm. Kadzidło  -biskup  Wiesław Szlachetka, kanclerz kurii łomżyńskiej Artur Szurawski, ks. inf. Jan Sołowianiuk,  ks. dziekan Marian Niemyjski,  proboszcz parafii w Dylewie  ks. Jacek Majkowski i inni kapłani. Jeden z egzemplarzy  uroczyście wmurowano pod mensą ołtarza wraz z relikwiami św. Tarsycjusza i monetą z wybitym rokiem 2017. Dwa pozostałe dekrety trafią do archiwów parafii i kurii.

W procesji z darami szli do ołtarza  m.in.  przedstawiciele wsi należących do parafii, wspólnot,  starosta powiatu Stanisław Kubeł, wójt gm. Kadzidło Dariusz Łukaszewski, senator Małgorzata Kopiczko.

Na koniec uroczystej mszy św. gromkimi brawami parafianie podziękowali swojemu proboszczowi ks. Jackowi Majkowskiemu za to, że podjął się trudu budowy świątyni. Ks. dziekan Marian Niemyjski przypomniał, że w dniu nominacji  przez biskupa  na tę funkcję, przyszedł on do Dylewa z Kadzidła pieszo. A o tę nominację prosił biskupa nie kto inny jak właśnie ks. Niemyjski.

Po mszy św.  na pokonsekrowanym ołtarzu została wyłożona duża karta, na której można było złożyc swój podpis i ucałować ołtarz - dla uzyskania odpustu.

(mm)

 

drukuj (Biskup konsekrował kościół w Dylewie)

Bibliotekarze mieli swoje święto

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 8 czerwca spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Wśród licznych gości, przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego, obecni byli także przedstawiciele władz. Powiat ostrołęcki reprezentował wicestarosta Krzysztof Parzychowski. Gości na uroczystości witali: dyrektor MBP Mieczysław Romanik wraz z Hanną Gawrońską, przewodniczącą oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  Spotkanie było  okazją do zapoznania się ze stuletnią  historią  stowarzyszenia, pierwszej w kraju organizacji skupiającej bibliotekarzy, bibiografów i miłośników książki. To organizacja, która zrzesza około 8 tys. członków reprezentujących wszystkie rodzaje bibliotek. Swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Jednym z oddziałów jest oddział ostrołęcki, który powstał w 1963 roku.

Podczas tego święta nie zabrakło oczywiście  życzeń, gratulacji od bardzo wielu przyjaciół środowiska bibliotekarzy. Wręczono także wyróżnienia i odznaki.  Odznaką Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich została uhonorowana Anna Zatońska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie.

Stowarzyszenie przyznało też medale w dowód uznania szczególnych zasług  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Bibliotek i Książki; Marioli Gawrońskiej, która pracuje w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów (zajmuje się zbiorami specjalnymi) w MBP w Ostrołęce oraz Elżbiecie Sucheckiej, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach.
Wicestarosta Krzysztof Parzychowski wraz z życzeniami od zarządu powiatu przekazał prezenty miejskiej bibliotece oraz wszystkim bibliotekom gminnym działającym na terenie powiatu ostrołęckiego.

- Biblioteka to świątynia ludzkiej myśli, pamięci zamkniętej w obwolutach miliardów wolominów, stojących na półkach w bibliotekach na całym świecie. A bibliotekarz jest kapłanem w tej świątyni. I jako kapłan powinien się charakteryzować szczególnymi cechami i znając to środowisko wiem, że takie cechy państwo posiadacie - zwrócił  się do bibliotekarzy. - Żeby pracować w bibliotece trzeba mieć powołanie i oddawać się tej pracy bez pamięci. Pamięć zaś należy do kategorii tych  pojęć, które nie dają się wartościować.   Trzeba mieć szczególną tolerację, by pracować w bibliotece. Na tych samych półkach stoją bowiem dzieła świętych i wielkich grzeszników, ludzi dobrych i ludzi złych. Chciałbym pogratulować  waszych osiągnięć i życzyć  zadowolenia z  pracy i poczucia, że pełnicie ważną misję w kulturze polskiej i nie tylko.
 

Muzycznym akcentem uroczystości był  koncert  Elżbiety Dębskiej.

 

drukuj (Bibliotekarze mieli swoje święto)

VI Rzekuńskie Spotkanie Pasjonatów Starej Motoryzacji

Gmina Rzekuń, Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu oraz Pasjonaci Starej Motoryzacji z Rzekunia dnia 4.06.2017 roku zorganizowali imprezę plenerową „VI Rzekuńskie Spotkanie Pasjonatów Starej Motoryzacji”.

Można było podziwiać stare, zapomniane pojazdy oraz wziąć udział w licznych konkursach i zabawach przygotowanych przez organizatorów, min. konkurs plastyczny dla najmłodszych uczestników, konkurs zręcznościowy na rowerze oraz pokaz udzielania kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej prowadzony przez druhów ratowników z OSP Rzekuń.

Młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności na symulatorze jazdy motorowerem  pod nadzorem panów policjantów. Nagrody w konkursach ufundowało Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

drukuj (VI Rzekuńskie Spotkanie Pasjonatów Starej Motoryzacji)

"Kurpiowszczyzna" z nagrodą im. Oskara Kolberga

Z rąk wicepremiera, prof. Piotra Glińskiego Zespół Folklorystyczny "Kurpiowszczyzna" z Myszyńca odebrał wczoraj podczas uroczystej gali nagrodę im. Oskara Kolberga. Była to 42. edycja nagród, przyznawanych za zasługi dla kultury ludowej. Gala miała miejsce w Zamku Królewskim w Warszawie.

Wieczorem w Ogrodach Zamku Królewskiego odbył  się plenerowy koncert laureatów oraz wieczór tańca, w którym także "Kurpiowszczyzna" wzięła udział.

Nagroda, której patronem jest Oskar Kolberg - etnograf, folklorysta, kompozytor, ustanowiona została w 1974 r. Przyznawana jest w sześciu kategoriach: 1. dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego, 2. dla twórców za pisarstwo ludowe, 3. dla kapel ludowych, 4. dla zespołów folklorystycznych, 5. dla badaczy, naukowców i animatorów, 6. nagroda honorowa dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej, działających w kraju i zagranicą. Od początku jest przyznawana pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zespół Folklorystyczny "Kurpiowszczyzna" była jednym z trzynastu tgorocznych laureatów. Nagrodę otrzymał także Józef Sobiecki, popularyzator kultury ludowej Mazowsza, twórca archiwum nagrań i audycji radiowych o twórczości wiejskich artystów, redaktor Polskiego Radia RDC – Warszawa.

 

Fot. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

drukuj ("Kurpiowszczyzna" z nagrodą im. Oskara Kolberga)

Wystartowały Ginące Zawody

Związek Kurpiów oraz Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich zaprosiły  na 17. już  edycję warsztatów etnograficznych pn "Ginące zawody". Warsztaty odbywają się  w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Ich  uczestnicy  mają znakomitą okazję, by zapoznać się z dawną twórczością ludową.

Teoroczne warsztaty przebiegają  pod hasłem "Grajta grace łapu, capu, ła my skacwa do pułapu".  Obejmą: folklor kurpiowski, plastykę obrzędową i zdobniczą, hafciarstwo i koronkarstwo, plecionkarstwo, rzeźba, tkactwo i obróbkę  lnu, garncarstwo, kowalstwo, potrawy regionalne oraz bartnictwo.

W sumie do dyspozycji uczestników  "Ginących zawodów" jest  około 35 warsztatów twórców i artystów ludowych. Ponadto równocześnie odbywa się konkurs plastyczny z  nagrodami. Nowością tej edycji jest  "Wielkie Kurpiowskie Czytanie".

Organizatorem  warsztatów  jest Związek Kurpiów,  przy  współpracy  Stowarzyszenia Artystów Ludowych, Gminnej Biblioteki w Kadzidle, Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Nadleśnictw: Parciaki, Ostrołęka, Myszyniec, WORD-u w Ostrołęce, Banku Spółdzielczego w Kadzidle, Pekpolu, firmy Sizer, Serafin, gm. Baranowo, Zbójna, Łyse, Czarnia, Myszyniec, Olszewo-Borki.

Honorowy patronat nad warsztatami sprawują: marszałek województwa mazowieckiego, starosta ostrołęcki, przasnyski, łomżyński, wójt gm. Kadzidło.

Powiat ostrołęcki udzielił wsparcia finansowego na organizację warsztatów etnograficznych "Ginące zawody".

drukuj (Wystartowały Ginące Zawody)

Zmarł burmistrz Nowogrodu

Dziś odbył się pogrzeb ś.p. Józefa Piątka, burmistrza zaprzyjaźnionego z powiatem ostrołęckim Nowogrodu. W uroczystościach pogrzebowych Starostwo Powiatowe reprezentował sekretarz Krzysztof Chełstowski.

Józef Piątek zmarł 5 czerwca, miał 61 lat.  Był m.in. współorganizatorem Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej. W tym roku odbędą się one w Nowogrodzie po raz 24. Za ich organizację otrzymał przyznawaną przez Związek Kurpiów nagrodę „Kurpika" w kategorii:  „budzenie tożsamości".

Stanowisko burmistrza sprawował od 1990 r. z przerwą na jedną kadencję w latach 2002-2006

 

drukuj (Zmarł burmistrz Nowogrodu)

Starostwo ma rzecznika prasowego

Magdalena Mrozek-Rawa ma wieloletnie doświadczenie w pracy w mediach. Wygrała konkurs ogłoszony przez Starostwo Powiatowe. Kontakt z panią rzecznik pod numerem tel. 577 604 504, a także przez pocztę elektroniczną: magdalena.mrozek@powiatostrolecki.pl lub rzecznik.prasowy@powiatostrolecki.pl

Pracuje w budynku starostwa na pl. gen. Józefa Bema 5, pokój nr 34

drukuj (Starostwo ma rzecznika prasowego)

Pobiegli na zdrowie w Goworowie

Bieg odbył się na dystansie 1 km, 3 km i 10 km. Głównym założeniem pomysłodawców przedsięwzięcia było przekonanie mieszkańców gminy, że bieganie to znakomita zabawa, sposób dbania o zdrowie, a także  promocja  regionu. W biegu udział wzięło 105 osób. Wszyscy uczestnicy dobiegli do mety. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców (pierwsze trzy miejsca) przekazało  Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, które wsparło finansowo organizację tej imprezy.

drukuj (Pobiegli na zdrowie w Goworowie)

Po raz piąty zabiegali o Borki

Impreza odbyła się 3 czerwca w Olszewie Borkach. Przyciągnęła zarówno bardzo wielu uczestników – blisko trzystu, jak i kibiców. Biegi zostały rozegrane w kilku kategoriach wiekowych. Jako pierwsi, na dystansie 300 m rywalizowały przedkoszlaki, następnie na 400 m pobiegli uczniowie klas I i II. Uczniowie klas III i IV pobiegli na 600 m, kl. V i VI na 1200. Gimnazjaliści rywalizowali na dystansie 2000 m. Odbyła się także bieg rodzinny i główny, open na dystansie 10000 m.

- Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w imprezie, wszyscy są zwycięzcami. Nie tylko ci, którzy stają na podium – powiedział wicestarosta powiatu ostrołęckiego Krzysztof Parzychowski tuż przed wręczeniem medali i pucharów. - Wszyscy zyskujemy zdrowie, bo bieg to zdrowie, ale także kształtowanie charakteru. To kuźnia talentów, bo  gdy ktoś sobie radzi z bieganiem na różnych dystansach, w walce ze swoimi słabościami, to poradzi sobie też w różnych życiowych sytuacjach. Wicestarosta pogratulował wójtowi Krzysztofowi Szewczykowi organizacji imprezy i jej wypromowania, o czym świadczyła imponująca frekwencja. I podziękował Waldemarowi Pędzichowi, radnemu powiatu ostrołęckiego oraz  członkowi zarządu, który, jak skomentował,  jest propagatorem sportu i dzięki niemu sport w powiecie ruszył. - Zabiega nie tylko o Borki, ale zabiega o pieniądze na wszelkie imprezy sportowe. Życzę, byś wychował wiele pokoleń znakomitych sportowców - zwrócił się do Waldemara Pędzicha.

Głos zabrał także wójt Olszewa Borek, Krzysztof Szewczyk.

- Zawsze powtarzam, że my jesteśmy zwycięzcami. Każdy, kto biegnie 10 km, a dobrze wiem o czym mówię, zmaga się sam ze sobą. Zawsze bolą nas nogi, zawsze bolą nas ręce i zawsze brakuje tchu. Niemniej coś tym jest, że chce się biegać. Gratuluję wszystkim. I na scenę zaprosił  jednego z uczestników biegu, Jana Mierzejewskiego. Pan Jan w sobotę obchodził swoje 70. urodziny. Został uhoorowany specjalnym medalem i pucharem dla najbardziej doświadczonego uczestnika biegów. Wszyscy zaś odśpiewali jubilatowi „Sto lat”. Wójt wspomniał, że pan Jan biega  mimo poważnych kłopotów ze zdrowiem, które przeszedł. Ponadto  zaraził  tą pasją także  swojego syna.  

Medal i puchar dla najbardziej doświadczonej uczestniczki biegów odebrała zaś Teresa Jezierska.

Wyniki :

W kat. przedzkola, chłopcy: pierwsze miejsce zajął Patryk Głażewski, drugie Miłosz Wasyk, trzecie Igor Bryska. Dziewczynki: pierwsze miejsce Lena Wołosz, drugie – Emilia Stepnowska, trzecie – Maja Młodzianowska. Kat. kl. I-II, chłopcy: Zuzanna Korsak, Aleksandra Parzych, trzecie Aleksandra Tyszka. Chłopcy: pierwsze miejsce zajął Wiktor Pragacz, drugie Paweł Goździewski, trzecie Jakub Wasyk.  Klasy III-IV, chłopcy:  pierwsze miejsce Dominik Malinowski, drugie  Szymon Wasyk, trzecie Kordian Szymczyk. Dziewczynki: pierwsze miejsce Izabela Roicka, drugie Wiktoria Białobrzewska, trzecie Magdalena Grzymała. Klasy V-VI, dziewczynki: pierwsze miejsce Kornelia Szymczyk, drugie Wiktoria Kandybowicz, trzecie Karolina Olszewska. Chłopcy: pierwsze miejsce Łukasz Sadłowski, drugie Karol Kaczyński, trzecie – Kacper Oleksiak.

Kat. gimnazja, dziewczęta: pierwsze miejsce Klaudia Pażych, drugie Katarzyna Zalewska, trzecie Julia Borkowska. W kat. chłopcy: pierwsze miejsce Kacper Piórkowski, drugie – Mateusz Rostkowski, trzecie Adrian Pażych.

Bieg rodzinny wygrała rodzina Chełstowskich ze Stepnej Michałki. Puchar odebrał też klub Biegam Bo lubię, jako najliczniej reprezentowany w festiwalu.

W kategorii Open trzecie miejsce zajął z czasem 00:36:00 Tomasz Zaremba z Zambrowa (Sporteam), drugi był Krzysztof Krukowski z Nowej Wsi, czas: 00:35:26 (Biegam Bo Lubię). Pierwszy na metę dobiegł  Przemysław Dąbrowski z Agro Metal Ostrołęka, czas: 00:34:00.

drukuj (Po raz piąty zabiegali o Borki)

Targi przedsiębiorczości i aktywności

W Goworowskich Targach  Przedsiębiorczości i Aktywności Lokalnej wzięly udział  firmy, które  dzięki swojemu zaangażowaniu i dobrej organizacji pracy odniosły sukces na rynku.  W tym roku formuła targów została poszerzona o aktywność społeczną. Na placu i podczas konferencji swoje pomysły na działalność społeczną i biznesową zaprezentowały podmioty ekonomii społecznej: stowarzyszenia aktywnie działające na terenie gmin: Goworowo , Wąsewo i Długosiodło,  koła gospodyń wiejskich, kluby seniora. Wojewódzki Urząd Pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Urząd Gminy Goworowo, Ochotniczy Hufiec Pracy dzieliły się informacjami przydatnymi do zakładania i rozwijania działalności gospodarczej. O różnych formach pełnienia funkcji wojskowej  informowała z kolei Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce.


O przedsiębiorczości społecznej, podczas konferencji,  jako  szansie  na rozwój mówił  Łukasz Wachowski z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomi Społecznej. O tym jak zarobić działając w stowarzyszeniu  opowiedziały  Barbara Pędzich -Ciach i Anita Skibińska ze Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi. Z kolei jak zarobić na pasji  mówił  Tomasz Bielawski, finalista programu Genialny Umysł, sołtys wsi Nowy Sielc  w gm. Krasnosielc, lekarz weterynarii, członek Wiejskiego Kabaretu Pięta, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej.


Rozstrzygnięto także  konkurs  pn. „Uczniowski pomysł na biznes”. Nagrody wręczyli: pani skarbnik powiatu ostrołęckiego Barbara Gocłowska i wójt gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza.
Na konkurs wpłynęło 14 prac.  Oceniła je komisja konkursowa w składzie: Marek Radecki – kierownik referatu inwestycyjnego w urzędzie gminy Goworowo, Barbara Kuczyńska – kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Edyta Wilczewska – współwłaścicielka firmy PROF- DEK, Rafał Ostrowski – instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.


I tak, pierwsze miejsce zdobyła  Jolanta Skierkowska,  uczennica zespołu szkół powiatowych w Goworowie, opiekun Grażyna Nowak, drugie  Krzysztof Fronczyk,  uczeń  zespołu szkół powiatowych w Goworowie, opiekun Grażyna Nowak, trzecie  miejsce Magdalena Łojek,  uczennica zespołu szkół powiatowych w Goworowie, opiekun Grażyna Nowak.
Nagroda specjalna trafiła do Jolanty Skierkowskiej. Pracę wyróżniła wójt gminy.

Goworowskie Targi Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej odbyły się w niedzielę 4 czerwca po raz szósty.  Ich miejscem był Zespół szkół Powiatowych w Goworowie.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Agata Majk

drukuj (Targi przedsiębiorczości i aktywności)

Nasi nagrodzeni przez marszałka

Wśród laureatów jubileuszowej, 10. edycji konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego 2016 znaleźli się przedstawiciele powiatu ostrołęckiego, Edyta Maria Pliszka-Późniewska oraz Teresa i Czesław Niedźwiedzcy.

Do konkursu zostało zgłoszonych blisko 150 produktów, z czego komisja wyłoniła 15 laureatów i przyznała 7 wyróżnień. Uroczysta gala odbyła się w ubiegłym tygodniu i tradycyjnie przyciągnęła miłośników dobrego smaku i zdrowej żywności.

  – Bardzo się cieszę, że współcześni producenci sięgają do tradycyjnych przepisów i inspirują się regionalną kuchnią. Do tego dużą wagę przywiązują do jakości składników, które często pochodzą z ich gospodarstw, ogrodów czy sadów. Dzięki konkursom takim, jak Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, regionalni wytwórcy mogą zaprezentować swoje produkty szerszemu gronu, a konsumenci dowiedzieć się, gdzie kupić tradycyjną żywność. Warto nagradzać i promować produkty smaczne i zdrowe podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

  W tym roku wytwórcy znów byli podzieleni na dwie kategorie – producentów indywidualnych i firmy. W każdej z nich wybierano produkty z podziałem na grupy: wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, przetwory mięsne i produkty pochodzenia zwierzęcego, przetwory rybne, przetwory owocowe i warzywne oraz produkty pochodzenia roślinnego, produkty mleczarskie, miody i napoje.

Zwycięzcy otrzymali z rąk wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej grawerton oraz nagrody rzeczowe. Wśród producentów indywidualnych nagrodę w kat. przetwory mięsne, produkty pochodzenia zwierzęcego zdobył smalec kurpsioski z dodatkiem ogórka kiszonego Edyty Marii Pliszki-Późniewskiej z Przytuł Starych.

- To jest smalec tradycyjny i na tej recepturze się opierałam. Skąd ona? To receptura rodzinna, którą udało się zachować. Ten smalec robiło się u moich rodziców, i dziadków. Praktycznie na większości imprez, na które zostałam zaproszona, zawsze mam ze sobą produkty regionalne, żeby móc je zaprezentować. Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne.

   Wyróżnienie w kat. napoje zdobył  miód pitny „Kurpik” dwójniak Teresy i Czesława Niedźwiedzkich, Pasieka Kurpik z Olszewa Borek.  

  Fot. Mazovia.pl

drukuj (Nasi nagrodzeni przez marszałka)

Starosta z absolutorium

Jednomyślni byli radni udzielając staroście Stanisławowi Kubłowi oraz zarządowi powiatu absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku. Sesja odbyła się 31 maja.

- Dziękuję radzie i wszystkim komisjom za aktywne podejście do budżetu, pomimo że zarząd tyle razy występował o zmiany. Nigdy nie usłyszeliśmy odmowy oraz słów, że termin jest zbyt krótki. Dziękuję też pani skarbnik za twórcze podejście do budżetu, wszystkim pracownikom i jednostkom za sprawne działanie. A szczególnie panu Grzegorzowi Bakule, który miał trudne zadanie, by wydatkować oraz rozliczyć pieniądze na inwestycje przyjmowane pod koniec roku. Było to karkołomne wyzwanie. Bywało, że powodzenie realizacji naszych zadań zależało od Bożej Opatrzności i od pogody – mówił, dziękując za współpracę starosta Stanisław Kubeł. Przedstawiając szczegółowe sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu, nadmienił, że był on zmieniany 29 razy. – Były to zmiany związane z pozyskiwaniem  dodatkowych pieniędzy, szczególnie na inwestycje. - W sumie zwiększyliśmy budżet o ponad 15 mln zł, z tego na wydatki majątkowe prawie 14 mln zł – dodał.

Nie uroniliśmy ani jednej złotówki

W 2016 roku powiat dysponował budżetem na zadania własne i zlecone oraz dwoma państwowymi funduszami celowymi włącznie kwotą ponad 116 mln zł. W tym dochody powiatu stanowiły kwotę 82. 715 tys. zł (98, 75 proc. wykonania budżetu), zaś wydatki ogółem ponad 84 mln zł (95, 34 proc. wykonania). Deficyt wyniósł 1 mln 700 tys. zł.

- Dochody bieżące wykonaliśmy w ponad 100 proc., czyli wzorcowo, natomiast nie wykonaliśmy w pełni dochodów majątkowych. Wiązało się to  z tym, że nie zrealizowaliśmy niektórych inwestycji.  Aczkolwiek w przypadku zadań, finansowanych  środkami spoza powiatu, rozliczyliśmy wszystkie pieniądze, które otrzymaliśmy z zewnątrz. Problemy miała natomiast firma Ostrada, głównie z mostem, co skutkowało  opóźnieniami. Wprowadzaliśmy także nowe zadania - w listopadzie i w grudniu, które chcieliśmy wykonać jeszcze z dodatkowo pozyskanych  pieniędzy na realizację zadań klęskowych.  Po stronie dochodów nie wykonano budżetu w wysokości ok. 1 mln zł. Nie przyjęliśmy pomocy finansowej gmin w  2016 roku, zrobiliśmy to dopiero w tym. Z tego tytułu, że zadania nie zostały wykonane do końca przez Ostradę. Nie było również  nabywców na dwie działki, proponowane do sprzedaży w gminie Kadzidło – tłumaczył starosta. Dlatego też wykonanie budżetu  po stronie dochodów majątkowych ukształtowało się na poziomie 95,34 proc.

Dodał, że inwestycje, które nie zostały wykonane w 2016 roku, są wykonywane  pierwszym półroczu 2017. – Nie uroniliśmy tutaj ani złotówki – zapewnił, dodając, że  zadania zostały wprowadzone do budżetu i są w trakcie realizacji.

Ponad 34 miliony na drogi

- Mamy dosyć duży udział wydatków majątkowych – 43,2 proc. Średnio powiaty mają około 14 proc. za 2016 rok. Oznacza to bardzo wyraźnie, że nasz budżet był budżetem inwestycyjnym. Nie mamy powodów do wstydu na tle sąsiadów.  I przywołał  w tym miejscu  budżet inwestycyjny Ostrołęki – sięgający 3 proc. -  Myślę, że będziemy się kształtować w pierwszej dziesiątce powiatów w Polsce – stwierdził starosta Stanisław Kubeł.  

W ubiegłorocznym budżecie znalazły się 62 zadania majątkowe.  Wśród nich  ważne drogowe. Były to: rozbudowa dróg: Kadzidło-Łyse-Łączki (6.517 tys. zł); Czarnia-Bandysie-Zawady (6. 145 tys. zł); przebudowa mostów w Ławach i Ołdakach (7. 720 tys. zł); przebudowa drogi Ostrołęka - Łęg Starościński – Kurpiewskie- Szkwa ( 1.138 tys. zł; odbudowa drogi powiatowej Goworowo – Kamianka – Pomian (4.406 tys.zł); odbudowa drogi powiatowej Dzbenin- Tobolice (3 mln 199 tys. 739 zł). W sumie na zadania drogowe powiat wydał 31 mln 773 tys. 421  zł. Przebudowanych zostało 49, 5 km dróg, wyremontowano 2 mosty, powstały  4 km chodników, wybudowano 18,8 km ścieżek rowerowych.

Ponadto wśród tych 62 pozycji  były też:  budowa Domu dla dzieci w Czarnowcu – 359 tys. 924 zł; remont budynku przy ul. Gorbatowa 380 tys. 270 tys. zł; termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 42. 927 tys. zł, zakup samochodu dla potrzeb ZDP w Ostrołęce – 45.500 zł.

W sumie budżet na inwestycje wynosił 36. 455.529 zł.

Rośnie aktywność gospodarcza

Z kolei w dochodach, poza subwencjami, na uwagę zasługuje pozycja podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, który ma tendencję rosnącą. Świadczy więc o dużej  aktywności gospodarczej mieszkańców powiatu – skomentował Stanisław Kubeł.

Największe środki finansowe powiat w 2016 roku przeznaczył na zdrowie i politykę społeczną, blisko 50 mln zł, na transport i łączność - 38, 5 mln zł, oświatę i wychowanie - 14 mln 360 tys. zł, administrację publiczną 9.600 tys. zł.

Starosta podziękował także tym gminom, które aktywnie włączyły się w realizację wspólnych  zadań. – Współpraca nie jest obowiązkiem, ale przywilejem. Jeśli uda się ją utrzymać w dłuższym okresie, to przyniesie rezultaty, ponieważ  realizujemy nie tylko drogi powiatowe, ale również całą infrastrukturę towarzyszącą. Mam na myśli chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, elementu infrastruktury służące oświetleniu, poprawie bezpieczeństwu, wloty dróg gminnych, które wchodzą płynnie  w drogi powiatowe.

Inni przejadają, my inwestujemy

- Panu staroście już w ub. roku na podsumowaniu budżetu mówiłem, że zawyża poziom. Kiedyś któryś z innych starostów podstawi panu nogę – podsumował żartując radny Stanisław Subda. – Serce rośnie, że wskaźnik wydatków majątkowych sięga ponad 43 proc. To się, rzadko zdarza  w skali województwa czy nawet kraju, że tyle pieniędzy przeznacza się na inwestycje. Inni więcej przejadają, my inwestujemy. To dobry kierunek.

Dobrych słów nie szczędził też radny Marek Podolak.

- Powinniśmy wszyscy podziękować, że mamy takiego starostę, taki zarząd, takich urzędników, którzy potrafią dostrzec możliwości i  wykorzystać je w pełni. Przekonać radnych, że zadania są sensowne i doprowadzić do końca to, co sobie zamierzyli. Takich samorządów jak powiat ostrołęcki  może w Polsce jest jeszcze kilka, ale my na co dzień nie uświadamiany sobie, że mamy taki komfort, takie poczucie bezpieczeństwa, że mamy prawdziwego lidera i grupę ludzi, którzy go wspierają. – To nasz samorząd powinien być naśladowany  przez inne samorządy powiatowe, ale przede wszystkim  przez nasze samorządy gminne, które często pochłonięte są wzajemnymi konfliktami, utarczkami. I mimo że mają co inwestować, nie inwestują.

Nagrody i wyróżnienia

Podczas sesji zostały także wręczone nagrody laureatom etapu powiatowego 19. edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem. „25 lat PSP. Profesjonalni, sprawni, pomocni.

W kategorii szkół podstawowych 1. miejsce  zajęła Natalia Jędrzejczyk, drugie  Nikola Grala, trzecie Mikołaj Brzeski. W kat. drugiej, pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Kowalska, drugie Wojciech Szczubełek, trzecie Wiktoria Święcicka. W trzeciej kategorii pierwsze miejsce zajęła Patrycja Białczak, drugie – Karolina Olkowska, trzecie – Paulina Dawid. Wyróżnienia zdobyli: Aleksandra Nowacka, Paweł Plona, Patryk Trzcinka.

Starosta wręczył także nagrodę Bożenie Podbielskiej z Bobina, najlepszemu hodowcy mleka w powiecie ostrołęckim. Wydajność od jednej krowy w gospodarstwie wyróżnionej to ponad 11 tys. kg mleka rocznie.

Jaka jest tajemnica sukcesu? – dopytywał starosta.

- Ciężka, codzienna praca – odpowiedziała p. Bożena.

drukuj (Starosta z absolutorium)

VI miejsce drużyny z Czerwina w finale wojewódzkim

Gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie uzyskali awans do finału wojewódzkiego w unihokeju chłopców, który odbył się w dniach 6 - 8 maja br. w Ciechanowie. Po dwóch porażkach i remisie w grupie w meczu o V miejsce drużyna uległa zespołowi z Suskowoli i ostatecznie zajęła 6. miejsce.

Kolejność w turnieju:

 1. Łochów - Węgrów
 2. Zielonka - Wołomin
 3. Warszawa 21 -  Warszawa
 4. Józefina - Grodzisk Maz.
 5. Suskowola - Radom
 6. Czerwin - Ostrołęka
 7. Wiśniewo - Mława
 8. Gąsocin - Ciechanów

Udział w turnieju dofinasował samorząd powiatu ostrołęckiego.

drukuj (VI miejsce drużyny z Czerwina w finale wojewódzkim)

I Szachowe Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego

Michał Hryszkiewicz z Wyszkowa okazał się najlepszy w I Szachowych Mistrzostwach Powiatu Ostrołęckiego. W rywalizacji przeprowadzonej w Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie odniósł komplet sześciu zwycięstw i pokonał kolejnych dwóch ostrołęczan.

Drugie miejsce zajął Marcin Chojnowski, a trzecie Paweł Krajewicz. Obaj szachiści odnieśli po pięć zwycięstw. Tuż za podium uplasował się również z pięcioma triumfami na koncie kolejny ostrołęczanin Dariusz Gadzała. Kolejne miejsca w rywalizacji open zajęli Piotr Obiedziński z Łomży, Paweł Bakiera z Ostrołęki, Ryszard Jastrzębski z Ostrołęki, Zbigniew Zajewski z Ostrołęki, Paweł Obiedziński z Łomży, a dziesiątkę domknął Marcin Hryszkiewicz z Wyszkowa.

W gronie juniorów najlepszy okazał się Kacper Rydel z Wąsewa, który rywalizował wraz z zawodnikami z kategorii open i zapisał na swoim koncie trzy zwycięstwa.

W zawodach w oddzielnych kategoriach rywalizowały dzieci. W gronie najmłodszych szachistów do lat 8 najlepsi okazali się Daniela Rydzewska z Olsztyna i Alan Dobkowski z Ostrołęki. W kategorii dzieci do lat 12 zwyciężył Jakub Firmuga z Łomży, przed Wojciechem Tadrzakiem z Ostrołęki i Kacprem Popielarczykiem z Kadzidła.

- Cieszę się bardzo z faktu, że szachiści z tylu miejscowości znaleźli czas i zawitali na szachowe zmagania do Lelisa - podkreśla główny organizator imprezy dyrektor CK-BiS Bartosz Podolak. - Mam nadzieję, że impreza z roku na rok będzie się rozwijała i przyciągała do rywalizacji coraz więcej szachistów z powiatu ostrołęckiego. Widać, że wśród mieszkańców również naszej gminy jest zapotrzebowanie na szachowe imprezy.

Nagrody dla najlepszych zawodniczek i zawodników ufundowało m.in.: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

drukuj (I Szachowe Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego)

IV Konkurs Muzyki Barokowej

W dniu 22 maja br. w Państwowej Szkole Muzycznej w Ostrołęce odbył się konkurs muzyki barokowej dla pianistów. Udział w nim wzięli uczniowie z 20 szkół z kilku województw. Konkurs Muzyki Barokowej dla pianistów i akordeonistów zrodził się z myślą o uczniach dla których występ na scenie oraz zdrowa rywalizacja to możliwość rozwoju talentu muzycznego, własnej osobowości oraz odniesienia sukcesu. Jednym z założeń konkursowych jest popularyzowanie tańców i utworów barokowych. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w trzech grupach.

GRAND PRIX IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MUZYKI BAROKOWEJ

JUSTYNA ŻOŁNACZ - ZPSM nr 4 w Warszawie, nauczyciel - Anna Łuczak

Najlepsze wykonanie utworu barokowego w Grupie I

MAKSYMILIAN MANICKI - POSM im. E. Młynarskiego w Warszawie

Najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha w Grupie II

ALEKSANDRA CZAJKA - SM I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu

Najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha w Grupie III

JUSTYNA ŻOŁNACZ - ZPSM nr 4 w Warszawie

drukuj (IV Konkurs Muzyki Barokowej)

XVII warsztaty etnograficzne "Ginące zawody"

Serdecznie zapraszamy w dniach 7-9 czerwca do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle  na XVII warsztaty etnograficzne "Ginące zawody". Zachęcamy przedszkola, szkoły, a także dorosłych do udziału w warsztatach. W tym roku będzie muzycznie. Po raz pierwszy odbędzie się Wielkie Kurpiowskie Czytanie. Zapraszamy także po raz pierwszy na wieczorną kurpiowską "muzykę", czyli potańcówkę z konkursami.

drukuj (XVII warsztaty etnograficzne "Ginące zawody")

Dzień Samorządu Terytorialnego

Wczoraj w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami samorządów  z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Powiat Ostrołęcki reprezentował Krzysztof Mróz Przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce.

Podczas spotkania Prezydent nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.  - Dziękuję za tę służbę dla swoich, dla tych najbliższych, dla sąsiadów, współmieszkańców, dla swojej gminy, powiatu, województwa, regionu, ale dziękuję także, że poprzez tę służbę czynnie uczestniczycie państwo w budowaniu potencjału dowodzenia Rzeczypospolitej, czyli nas wszystkich - mówił.

Prezydent podkreślił, że samorząd stanowi jeden z najważniejszych elementów ustrojowych Rzeczypospolitej; oznacza decentralizację władzy państwowej realizowaną poprzez zasadę pomocniczości, czyli, że władza powinna być w jak największym stopniu w rękach zwykłych ludzi. W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski i przedstawicie samorządowców.

drukuj (Dzień Samorządu Terytorialnego)

Sukces unihokeistów z Chudka na Mistrzostwach Polski Szkół

W dniach 13-14.05.2017 w Elblągu o tytuł Mistrza Polski Szkół w Unihokeju rywalizowały trzy drużyny z Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku. Zespoły dziewcząt i chłopców ze szkoły podstawowej oraz drużyna dziewcząt z gimnazjum. Pierwszego dnia, po zaciętych walkach w swoich grupach wszystkie zespoły z Chudka awansowały do najlepszych czwórek turnieju. Drugiego dnia walka była jeszcze bardziej wyrównana i o końcowych wynikach często decydowały minimalne błędy i szczęście.

Ostatecznie dziewczęta ze szkoły podstawowej zostały Wicemistrzyniami Mistrzostw Polski Szkół w Unihokeju, a chłopcy choć w okrojonym składzie uplasowali się na bardzo dobrej czwartej pozycji. Najlepszym bramkarzem mistrzostw został Szymon Olk.

Dziewczęta z gimnazjum po bardzo dobrej grze i solidnej pracy w całym turnieju wywalczyły rewelacyjne III miejsce.

Gratulujemy wszystkim zawodniczkom i zawodnikom trenującym unihokej w Zespole Szkół w Chudku.

drukuj (Sukces unihokeistów z Chudka na Mistrzostwach Polski Szkół)

Etap wojewódzki LVI zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” - 2016/2017

W dniu 10 maja 2017 roku na strzelnicy Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle odbył się wojewódzki etap LVI zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” - 2016/2017.  W zawodach wzięło udział 6 drużyn dziewcząt i 6 drużyn chłopców z 10 szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania Kuratorium Oświaty w Warszawie:

 1. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Pruszkowie
 2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie (dwie drużyny)
 3. Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku
 4. Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle (dwie drużyny)
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
 6. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 7. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku
 8. I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku
 9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsca zajęli:

 • w kategorii dziewcząt z wynikiem 1123 punktów - II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
 • w kategorii chłopców z wynikiem 1064 punktów - I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku.

W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsca zajęli:

 • Julia Chwedczuk z II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, z wynikiem 376 punkty,
 •  Marcin Leonarczyk z I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku, z wynikiem 362 punkty.

Opiekunami obu zwycięskich drużyn są:

 • II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach - Pani Dorota Drabik,
 • I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku – Pan Konrad Popławski.     

Zwycięzcom gratulujemy, życzymy powodzenia w zawodach ogólnopolskich oraz dziękujemy za udział i przygotowanie uczestnikom oraz ich opiekunom.

drukuj (Etap wojewódzki LVI zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” - 2016/2017)

Gimnazjalistki z Chudka z Brązowym Medalem na Mazowszu

W dniach 5-6.05.2017r. w Ciechanowie zostały rozegrane XIX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Dziewcząt w Unihokeju w kategorii gimnazjum. Pierwszego dnia dziewczęta świetnie się spisały dzięki czemu z grupy awansowały na pierwszym miejscu. W półfinałach drużyna z Chudka spotkała się z drużyną z Józefiny. Niestety zabrakło szczęścia i przegrały w rzutach karnych 1:2. W kolejnym meczu z Suskowolą wygrały 2:0, dzięki czemu zdobyły brązowe medale na tegorocznych Mazowieckich Igrzyskach.

Gratulujemy zawodniczkom i życzymy dalszych sukcesów.

Wyjazd drużyny dziewcząt z Chudka finansowo wsparł samorząd Powiatu Ostrołęckiego oraz Gmina Kadzidło

Mecze drużyny z Chudka:

1. PG Chudek – SP Stupsk 4:1

2. PG Chudek – PG nr5 Siedlce 3:0

3. PG Chudek – PG nr 21 Warszawa 0:0

4. PG Chudek – PG Józefina 1:2

5. PG Chudek – PG Suskowola 2:0

Skład drużyny: Klaudia Bogdańska - kapitan, Ewelina Duszak- bramkarz, Ewa Kozicka-bramkarz, Weronika Kutryb, Paulina Koziatek, Klaudia Święcicka, Wiktoria Lenda, Magdalena Bogdańska, Weronika Kuśmierczyk, Aleksandra Kuśmierczyk, Dominika Florek, Wiktoria Pojawa. Trener: Marcin Lisiewski.

drukuj (Gimnazjalistki z Chudka z Brązowym Medalem na Mazowszu)

Koło Narew PZW zaprasza na Okonia Narwi po raz drugi

Po ubiegłorocznym sukcesie frekwencyjnym -  w zawodach wzięło udział ponad 50 wędkarzy – zawody spiningowe Okoń Narwi odbędą się 21 maja br. po raz drugi. Organizator, koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Narew” nr 38 w Ostrołęce zaprasza do zapisów i udziału w zawodach wszystkich wędkarzy,  także z innych miast oraz z innych kół wędkarskich.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w okręgu mazowieckim PZW zawody rozegrane zostaną na „żywej rybie”, co oznacza że po złowieniu każda ryba musi być przetrzymywana w wodzie w siatce nylonowej do czasu, gdy zostanie zważona i zmierzona przez sędziów – którzy patrolować będą rzekę na obszarze rozgrywanych zawodów na łodziach motorowych (mapka w załączeniu) – po czym w dobrej kondycji wypuszczona z powrotem do rzeki.

 Zwycięzcami będą łowcy największych ryb w wybranych kategoriach drapieżników ( Okoń, Kleń, Jaź).

Nagrodzonych zostanie pięciu pierwszych zawodników, którzy otrzymają okolicznościowe puchary oraz  nagrody rzeczowe. Puchary wręczą Starosta Powiatu Ostrołęckiego i Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki, którzy objęli zawody swoim patronatem i ufundowali główne nagrody rzeczowe.  Na zakończenie wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną nagrody, a wśród nich silnik elektryczny 55 lbs. tak więc nikt nie wróci do domu z pustymi rękami.

Od rozpoczęcia zawodów dla spragnionych gorąca zupa, kawa, herbata a na zakończenie obiad.

Nagrody główne: silnik elektryczny 55 lbs. ufundował  Starosta Powiatu Ostrołęckiego,  wysokiej klasy wędziska Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki, kołowrotki spółka TRONY Mariusza Mierzejewskiego.

Plan minutowy zawodów na stronie koła: www.pzwnarew38.pl

drukuj (Koło Narew PZW zaprasza na Okonia Narwi po raz drugi)

Wieczornica poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy dźwiękach zakazanej piosenki

W dniu 17 maja br. odbyła się po raz czwarty „Wieczornica poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy dźwiękach zakazanej piosenki” w Gimnazjum w Nowej Wsi. Na tej uroczystości wystąpili laureaci IV Powiatowego Przeglądu Pieśni pt. „Zakazane Piosenki”, który odbył się 10.05.2017r. oraz szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K. Baczyńskiego.

Konkurs „Zakazane Piosenki” został objęty patronatem przez Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Starostę Ostrołęckiego oraz Wójta Gminy Olszewo-Borki.

W tym roku w Przeglądzie Pieśni wzięło udział 32 wokalistów i 7 zespołów, łącznie 84 osoby z 10 placówek powiatu ostrołęckiego. Puchary i nagrody rzeczowe zostały wręczone laureatom przez radnych Powiatu Ostrołęckiego oraz radnych Gminy Olszewo-Borki.

Ta piękna lekcja historii, patriotyzmu oraz pamięci poległych bohaterów Powstania Warszawskiego jest bardzo doceniana w naszym środowisku.

drukuj (Wieczornica poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy dźwiękach zakazanej piosenki)

XXXII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 31 maja 2017 roku została zwołana XXXII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2016r.,
 • absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2016r.,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych
  w Baranowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Baranowie, o której mowa
  w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych
  w Czerwinie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Czerwienie, o której mowa
  w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych
  w Goworowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Goworowie, o której mowa
  w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych
  w Kadzidle w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Kadzidle, o której mowa
  w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych
  w Lelisie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Lelisie, o której mowa
  w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych
  w Łysych w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Łysych, o której mowa
  w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych
  w Myszyńcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Myszyńcu, o której mowa
  w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych
  w Troszynie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Troszynie, o której mowa
  w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  w Baranowie w Branżową Szkołę I stopnia w Baranowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  w Czerwinie w Branżową Szkołę I stopnia w Czerwinie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  w Goworowie w Branżową Szkołę I stopnia w Goworowie , o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  w Kadzidle w Branżową Szkołę I stopnia w Kadzidle, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  w Lelisie w Branżową Szkołę I stopnia w Lelisie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  w Troszynie w Branżową Szkołę I stopnia w Troszynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  w Łysych w Branżową Szkołę I stopnia w Łysych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  w Myszyńcu w Branżową Szkołę I stopnia w Myszyńcu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
 • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu edukacyjnego „Szkoły praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji w powiecie ostrołęckim”
  w ramach RPO WM 2014 – 2020,
 • udzielenia pomocy finansowej gminom na doposażenie ochotniczych straży pożarnych,
 • udzielenia pomocy finansowej gminom,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017 – 2029
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017r.,
 • przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Ostrołęckiego.

5. Rozpatrzenie:

 • Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Ostrołęce
 • oraz informacji:
 • z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016” w roku 2016,
 • z realizacji zadań w 2016r. wynikających z „Programu integracji społecznej
  i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 – 2020”,
 • z realizacji zadań wynikających ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2014 – 2020” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2016,
 • sytuacji na rynku pracy w Powiecie Ostrołęckim i mieście Ostrołęka w 2016r.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Powiatu.

drukuj (XXXII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy  w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)”. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, w wieku 30 lat i powyżej z grup defaworyzowanych.

 
 

drukuj (Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim)

Konkurs Plastyczny – Etap Powiatowy

W dniu 12 maja 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce odbył się etap powiatowy XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, jak również ukazanie strażaka – ratownika w szerokim spectrum działań ratowniczo – gaśniczych.

Prace ocenione były w następujących kategoriach:

I grupa – autorzy w wieku od 6 do 9 roku życia

II grupa – autorzy w wieku od 10 do 13 roku życia,

III grupa – autorzy w wieku 14 do nieukończonego 18 roku życia.

Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników.

I grupa - uczniowie klas 1- 3 szkół podstawowych.

 • I miejsce - Natalia Andrzejczyk - Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim,
 • II miejsce - Nikola Grala - Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim,
 • III miejsce - Mikołaj Brzeski - Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim,
 • Wyróżnienie - Paweł Plona - Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim.

II grupa – uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych.

 • I miejsce - Zuzanna Kowalska - Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim,
 • II miejsce - Wojciech Szczubełek - Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim,
 • III miejsce - Wiktoria Święcka - Zespół Szkół w Chudku,
 • Wyróżnienie - Patryk Trzcinka - Szkoła Podstawowa w Łysych.

III grupa – uczniowie gimnazjów

 • I miejsce - Patrycja Białczak - Gimnazjum w Nowej Wsi,
 • II miejsce - Karolina Olkowska - Zespół Szkół w Chudku,
 • III miejsce - Paulina Dawid - Gimnazjum w Nowej Wsi,
 • Wyróżnienie - Aleksandra Nowacka - Gimnazjum w Nowej Wsi.

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na XXXII sesji Rady Powiatu w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 1200.

drukuj (Konkurs Plastyczny – Etap Powiatowy)

50. rocznica śmierci Adama Chętnika

W dniu 13 maja br. w Nowogrodzie odbyły się uroczystości związane z obchodami 50. rocznicy śmierci Adama Chętnika oraz 90-leciem istnienia Skansenu Kurpiowskiego. Podczas uroczystości odsłonięto i poświęcono pomnik Adama Chętnika i ławeczki - rzeźby żon Adama Chętnika. Jedną z ławeczek ufundował samorząd Powiatu Ostrołęckiego, którą oficjalnie przekazał obecny na uroczystościach Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta.

drukuj (50. rocznica śmierci Adama Chętnika)

Obchody 100 rocznicy objawień Fatimskich

W dniu 13 maja br. o godzinie 18:00 odbyła się Msza święta pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Jej szczególnym gościem była figura Matki Boskiej Fatimskiej przywieziona z Fatimy przez pielgrzymówi. Uroczystości związane z 100 rocznicą objawień fatimskich zgromadziły wiernych i zaproszonych gości na tą Mszę świętą. Udział w uroczystości wziął Przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Krzyztof Mróz, który złozył wiązankę kwiatów pod figurą.

 

drukuj (Obchody 100 rocznicy objawień Fatimskich)

Noc Muzeów 2017

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza serdecznie na „Noc Muzeów 2017 - Trach! Bach! Komiksu czas!”. Wydarzenie odbędzie się w nocy z 20 na 21 maja 2017 r., od godz. 18.00 do 1.00 w budynku przy placu gen. J. Bema 8.

Motyw komiksu jest nawiązaniem do wystawy czasowej pt. „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia” prezentowanej do końca czerwca w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Dla naszych gości, jak co roku, przygotowaliśmy wiele atrakcji.

W programie:

godz. 18.00 – otwarcie imprezy i prelekcja „Jak Kajtek i Koko zostali rycerzami Jedi” – prowadzenie Łamignat i Kapral z bloga „Na plasterki !!!”.

godz. 20.00 – koncert standardów jazzowych w wykonaniu kwartetu MC-SQUARE Mateusza Cwalińskiego.

Non stop:

- Zagadkowe zwiedzanie wystaw: „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia” oraz "Ostrołęka i Kurpie. Między wątkiem historii a osnową życia".

- Pokazy tańców średniowiecznych.

- Mobilne Planetarium – „Kosmiczna podróż z Kajkiem i Kokoszem”.

- Pracownia rysowania komiksu prowadzona przez Monikę Janowską.

- Warsztaty ceramiczne – Pracownia Kreatywności „Cacko”.

- Warsztaty wikliniarskie.

- Kram z miodami.

Na dziedzińcu muzeum – Klubo-Gospoda, w której królować będą smakołyki przygotowane przez załogę z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Skosztujemy tam ulubionych potraw mieszkańców Mirmiłowa. 

drukuj (Noc Muzeów 2017)

Przegląd Pieśni "Zakazane piosenki"

10 maja 2017r. w siedzibie Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi, ul. Leśna 2A odbył się IV  Powiatowy  Przegląd Pieśni pt. „Zakazane piosenki” (z okresu okupowanej Warszawy), którego organizatorem było: Gimnazjum im. K.K Baczyńskiego w Nowej Wsi. Konkurs został objęty patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach.

Komisja po dokonaniu oceny występów uczestników Komisja przyznała miejsca:

- w kategorii przedszkola:

I miejsce – Julia Mosakowska – Przedszkole w Nowej Wsi

wyróżnienie – grupa I: Nadia Kochańska, Wiktoria Stepnowska, Klaudia Zubrzycka– Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach

wyróżnienie – grupa II: Amelia Morawska, Szymon Święcicki, Oliwier Leszczyński, Dominik Załęski – Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach

wyróżnienie: Maja Piersa: Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach

 

- w kategorii szkoły podstawowe kl.I-III:

I miejsce – Łucja Łyszkowska –Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach

II miejsce – Norbert Szmigiel-Bziukiewicz - Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach,

 

- w kategorii szkoły podstawowe kl.IV-VI:

I miejsce – Bartłomiej Kulas –Szkoła Podstawowa w Wykrocie

II miejsce – Sandra Szmigiel-Bziukiewicz - Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach,

III miejsce – Sebastian Gawron - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,

III miejsce – Maja Bednarczyk - Szkoła Podstawowa w Wykrocie

 

- w kategorii gimnazjum:

I miejsce - Angelika Szablak – Gimnazjum w Łysych

I miejsce – Diana Małgorzata Oleszczak – Gimnazjum w Nowej Wsi

II miejsce – Natalia Marciniak – Gimnazjum w Nowej Wsi

II miejsce – Aleksandra Jeziorek – Gimnazjum w Chorzelach

III miejsce – Alicja Nalewajk – Gimnazjum w Kadzidle

 

- w kategorii zespoły:

I miejsce – Zespół wokalny „NOVA” – Gimnazjum w Chorzelach

II miejsce – Zespół wokalny – Gimnazjum w Kadzidle

III miejsce – Zespół „Bursztynki” – Szkoła Podstawowa w Wykrocie,

Wyróżnienie – Zespół – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Wyróżnienie – Zespół „Dzwoneczki” – Gimnazjum w Nowej Wsi

drukuj (Przegląd Pieśni "Zakazane piosenki")

IV Etnosakralia Kurpiowskie

Zapraszamy w dniu 14 maja br. na koncerty w ramach Etnosakralii Kurpiowskich pn. "Jadą goście jadą... - czyli mieszczański Gdańsk w Kurpiowskije Puszczy". Koncerty odbędą się  w Bazylice w Myszyńcu o godz. 11.30, na placu przed Kościołem w Kadzidle o godz. 13.30 oraz na Fortach Bema w Ostrołęce o godz. 19.00.

drukuj (IV Etnosakralia Kurpiowskie)

Kurpie Dance Cup 2017

22 kwietnia br. na hali sportowej Zespołu Szkół w Myszyńcu odbyły  się Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne „Kurpie Dance Cup 2017”. Konkurs miał formułę otwartą i był skierowany do zespołów prezentujących się w nowoczesnych formach tańca takich jak: taniec jazzowy, Hip-hop, cheerleading, mażoretki, taniec towarzyski i inne formy tańca. Zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju poprzez Taniec PROGRES zgromadziła liczną rzeszę sympatyków tańca w różnych kategoriach wiekowych. Udział w niej wziął  starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, który wręczył nagrody zwycięzcom. Imprezę finansowo wsparł samorząd powiatu ostrołęckiego.

drukuj (Kurpie Dance Cup 2017)

Konkurs recytatorski poezji Norwida

W Ostrołęckim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w dniu 29 kwietnia br. już po raz XXIII rozbrzmiewały strofy wierszy C.K. Norwida, recytowane przez młodzież szkół gimnazjalnych i szkół średnich.

Konkurs odbył się w dwóch grupach wiekowych. Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

- w grupie wiekowej szkół gimnazjalnych

I miejsce Małgorzacie Śmiarowskiej

II miejsce Izabeli Marcińczyk

III miejsce Marlenie Olszewskiej i Juli Kopeć

oraz wyróżnienie Martynie Kowalskiej.

- w grupie wiekowej szkół średnich

I miejsce Natalii Świetlickiej

II miejsce Darianowi Śniegockiemu

III miejsce Jakubowi Szymołon oraz wyróżnienie Wiktorii Nalewajk.

Nagrody w postaci encyklopedii i tomików wierszy C.K. Norwida ufundował samorząd Powiatu Ostrołęckiego i Urzędu Miasta w Ostrołęce.

drukuj (Konkurs recytatorski poezji Norwida)

XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa

W dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 na terenie Zespołu Szkół Powiatowych oraz Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie odbyły się eliminacje Powiatowe, w których walczyły drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Turniej miał na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W zawodach udział wzięło 11 drużyn w 2 kategoriach:

 • klas podstawowych, 6 drużyn w czteroosobowych składach,
 • klas gimnazjalnych, 5 drużyn w trzyosobowych składach.

Drużyny rywalizowały w trzech konkurencjach:

 • testu wiedzy o skrzyżowaniach,
 • testu wiedzy ogólnej,
 • testu jazdy rowerem po torze sprawnościowym.

Dwie zwycięskie drużyny wezmą udział w eliminacjach rejonowych, które odbędą się w dniu 16 maja 2017 roku w Gimnazjum Nr 1
im. Janusza Kusocińskiego w Ostrołęce ul. Hallera 12.

W kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Gminnych w Baranowie

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kleczkowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Goworowie

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Gimnazjum w Olszewie Borkach

II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Gminnych w Baranowie

III miejsce  - Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum w Goworowie.

Nagrody, w imieniu Starosty Ostrołęckiego, wręczył Artur Romanik dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego, Audytu i Kontroli.

Spośród wszystkich uczestników, jury wyłoniło najlepszego zawodnika turnieju, którym został Eryk Borkowski z Gimnazjum w Olszewie-Borkach. W nagrodę otrzymał kurs kategorii AM, ufundowany przez Pana Marka Żebrowskiego właściciela Szkoły Nauki Jazdy "Na Luzie" w Ostrołęce.

Podziękowania za pomoc w organizacji turnieju dla:

- dyrektora Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie,

- dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie,

- Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce,

- dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce.

drukuj (XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa)

Powiatowy Konkurs Recytatorski "Z Brzechwą weselej"

27 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Siarczej Łące odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski "Z Brzechwą weselej" pod patronatem Starosty Powiatu Ostrołęckiego i  Wójta Gminy Kadzidło. W konkursie wzięło udział 43 uczestników z 12 szkół podstawowych gmin: Kadzidło, Lelis, Łyse oraz Myszyniec.

 Komisja w składzie wyłoniła następujących laureatów:

kl.I - I miejsce – Aleksandra Lenda – ZS w Chudku

II miejsce – Alicja Kiernozek – SP w Czarni

III miejsce – Maksymilian Łomiak – ZPO w Kadzidle

 

kl. II - I miejsce – Antoni Bakuła – ZPO w Kadzidle

II miejsce – Amelia Wiktorowicz – ZPO w Kadzidle

III miejsce - Oliwia Biedrzycka ZS w Wachu, Radosław Nalewajk -  ZPO w Kadzidle

 

kl. III - I miejsce – Zuzanna Rolka – ZS w Lipnikach

II miejsce – Paulina Golan – ZPO w Kadzidle

III miejsce  - Małgorzata Pawłowska – SP w Czarni, Amelia Marcinowska – ZPO w Kadzidle

Pozostali recytatorzy otrzymali wyróżnienia.

drukuj (Powiatowy Konkurs Recytatorski "Z Brzechwą weselej")

Narodowe Czytanie "Wesela" na Fortach Bema

Wprawdzie nie w plenerze, jak to było planowane, ale w jednej z sal Pomnika Mauzoleum na Fortach Bema w sobotę 2 września odbyło się  Narodowe Czytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

Organizatorem wydarzenia było Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Pracownicy muzeum nie tylko cztając wcieli się w poszczególne role dramatu, ale zadbali o też o odpowiednią, sielską  oprawę. A dzieło Wyspiańskiego czytali też wicestarosta Krzysztof Parzychowski, dyrektor wydziału promocji i rozwoju w Starostwie  Powiatowym Aldona Kuciej, Staszek Orłowski - ostrołęcki, kabareciarz, satyryk, autor piosenek.

Ponadto panie Michalina i Basia z Pracowni Kreatywności Cacko zapraszały do  wstąpienia do specjalnie przygotowanej pracowni  "U mistrza Wyspiańskiego", gdzie prowadziły warsztaty ceramiczne.  Muzeum przygotowało też  karty edukacyjne i quiz wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim. Można było również przystawić  okolicznościową pieczęć na przyniesionym z domu egzemplarzu „Wesela”. Przekazała ją  kancelaria prezydenta RP. I można było też  zrobić sobie zdjęcie z podobizną  autora „Wesela”.

drukuj (Narodowe Czytanie "Wesela" na Fortach Bema)

 • data: 2017-09-05

drukuj ()

 • data: 2017-09-05

Pamięci tych, dzięki którym wojny nie doświadczamy

Ostrołęczanie, władze miasta i powiatu, kombatanci, delegacje szkół,  instytucji, stowarzyszeń 1 września  uczcili pamięć  ofiar II wojny światowej.

W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej mieszkańcy spotkali się przy Pomniku Pamięci Pomordowanych w latach 1939-1945 Ofiar Terroru Hitlerowskiego. Tam złożyli  wiązanki kwiatów, pomodlili się i zapalili  znicze. Tym samym zapewniając o swojej pamięci wobec tych, którzy  zapłacili najwyższą cenę za wolność - życie.

- Składamy na pomniku wiązanki kwiatów jako symbol naszej wiernej miłości, pamięci o tych, którzy w bestialski sposób byli pozbawiani życia tylko dlatego, że byli Polakami - mówił ks. Jan Świerad, proboszcz parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce.

Głos zabrał także prezydent miasta Janusz Kotowski.

- Wojna to straszna rzecz, na szczęście wielu spośród nas nie zna jej bezpośrednio. Tylko najstarsi, najbardziej godni szacunku pamiętają i w swoich sercach noszą rany po doświadczeniu okropności wojny, po utracie najbliższych. Naszym obowiązkiem jest pamięć o tych, dzięki którym my wojny nie doświadczamy.

Wśród delegacji składających kwiaty pod pomnikiem była delegacja Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w składzie: starosta Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz Arrur Romanik, dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego, audytu i kontroli.

Fot. eostroleka.pl

drukuj (Pamięci tych, dzięki którym wojny nie doświadczamy)

 • data: 2017-09-05

Uczcijmy pamięć bohatera: majora Stefana Kleczkowskiego

Starosta Ostrołęcki oraz  Mazowieckie Inicjatywy Społeczne w Ostrołęce są organizatorami uroczystości upamiętniających 100. rocznicę urodzin majora Stefana Kleczkowskiego,  bohatera Dywizjonu 303. Odbędą się one 2 i 3 września.


 Stefan Kleczkowski urodził się 2    września 1917 roku w  Dębowie. W roku 1919 zamieszkał w Kleczkowie.  Już w szkole podstawowej  przejawiał duże zdolności do  nauki i talent sportowy. W gimnazjum  przygotowuje się do realizacji marzeń, by zostać pilotem i podjąć naukę w Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Dęblinie. 8 września 1937 r. zdobywa licencję Pilota Szybowcowego.  W Dywizjonie 303 Stefan Kleczkowski bierze udział  w dwóch atakach bojowych i wykonuje 26 lotów bombowych na Francję, Holandię, Belgię i Niemcy. 
25 kwietnia 1945 roku Dywizjon 303 osłania jeden z najsłynniejszych nalotów bombowych na siedzibę Hitlera w Berchtesgaden w Alpach. W akcji tej bierze udział 250 bombowców Lancaster , eskortowanych przez 10 wysokiej klasy pilotów na myśliwcach Mustang. Wśród nich był kpt. Stefan Kleczkowski.


Program uroczystości:
 2 września 2017 r. (sobota)
 17.00 – Forty Bema w Ostrołęce - konferencja poświęcona majorowi Stefanowi Kleczkowskiemu;
19.00 – Karczma Nowa Ostoja – koncert zespołu „Forteca”.


  3 września 2017 r. (niedziela)
11.30 – Msza Święta w kościele Parafii pw. Św. Wawrzyńca
w Kleczkowie;
13.00 – koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej;
13.30 – Złożenie kwiatów na grobie majora Stefana Kleczkowskiego.

 

 

drukuj (Uczcijmy pamięć bohatera: majora Stefana Kleczkowskiego)

 • data: 2017-08-31

Marcin Jakubik zwycięzcą zawodów spinningowych

33 zawodników z terenu powiatu ostrołęckiego oraz okolicznych startowało w zawodach w wędkarstwie spinningowym o Puchar Starosty Ostrołęckiego. Zawody odbyły się 27 sierpnia  na wodach zalewu Wykrot podczas Miodobrania Kurpiowskiego.

Obsadę sędziowską stanowili sędziowie ze Szczytna pod przewodnictwem sędziego klasy krajowej. Niestety, pogoda nie dopisała, spadł ulewny deszcz. Jednak  dla prawdziwych wędkarzy nie ma złej pogody. Zwycięzcą zawodów został Marcin Jakubik z Morzyczyna Włók, drugi był Paweł  Rukasz z Ostrołęki i Łukaszem Romaniuk z Rozwór. Sześciu pierwszych zawodników otrzymało nagrody rzeczowe, statuetki i dyplomy, a zwycięzca puchar Starosty Ostrołęckiego. Wyróżnienia zostały wręczane na scenie głównej Miodobrania.  

drukuj (Marcin Jakubik zwycięzcą zawodów spinningowych)

 • data: 2017-08-31

Puchar za dożynkowy wieniec powiatu

Podczas dożynek wojewódzkich, które odbyły się 27 sierpnia w Sierakowie pod Przasnyszem, wieniec przygotowany przez Łęg Przedmiejski, reprezentujący Powiat Ostrołęcki, wywalczył 3. miejsce. Sukces tym większy, że ocenianych było ponad 40 wieńców.

Przypomnijmy, że wieniec Łęgu Przedmiejskiego wygrał konkurs organizowany podczas Dożynek na Kurpiach w Lelisie i tym samym zyskał prawo do reprezentowania naszego powiatu na wojewódzkim święcie plonów. Stąd też właśnie delgacja z gminy Lelis prezentowała wieniec dożynkowy w Sierakowie. I nie tylko wieniec, ale i kulturę kurpiowską. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łęgu Przedmiejskim pięknie śpiewały i tańczyły na scenie.

 

 

drukuj (Puchar za dożynkowy wieniec powiatu)

 • data: 2017-08-30

Powiat przebudowuje mosty

Przebudowę  kilku mostów zaplanował na ten rok Powiat Ostrołęcki. Część inwestycji została już zrealizowana, w Czarnotrzewiu,  w Czarni i Długiem mają się ku końcowi i lada moment zostaną oddane.

Koszt przebudowy mostów w Czarni i Długiem to 1 167 872,7 zł,  termin realizacji upływa 31 sierpnia. Wykonawcą jest  Domost z Małkini. Koszt przebudowy mostu w Czarnotrzewiu wynosi  2 210 145,56zł. Tu także  termin realizacji zadania upływa 31 sierpnia. Wykonawca,  firma "Mosty Kujawy Krzysztof Szymański" zwrócił się do Zarządu Powiatu o wydłużenie terminu realizacji zadania o kilka dni. Potrzebny jest czas na rozebranie mostu pontonowego oraz prace porządkowe. Dobra wiadomość jest taka, że od soboty będzie otwarty dla ruchu. Inwestycją zakończoną jest  przebudowa mostów w Grabówku. Kosztowała  322 353,91 zł. Wykonawcą była firma Domost z Małkini.

Przebudowa mostów w Ratajach kosztowała 419 770,43 zł. Wykonawca,"Wodo-Kop" Zakład Robót Ziemnych Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych "WODO-KOP" z Włocławka, zakończył inwestycję przed wyznaczonym terminem.

drukuj (Powiat przebudowuje mosty)

 • data: 2017-08-30

Delegacje z Litwy i Ukrainy odwiedziły powiat ostrołęcki

Na zaproszenie starosty ostrołęckiego w 40. Miodobraniu Kurpiowskim uczestniczyły delegacje z  z Litwy i Ukrainy.

Po raz kolejny przedstawiciele z zaprzyjaźnionych rejonów  Alytus i Sokal odwiedzili nasz powiat. Delegacji z Litwy przewodził burmistrz Vadim  Kondratiuk, delegacji Litwy - wicemer Arwydas Balciunas.

Gościom bardzo podobała się sztandarowa impreza gminy Myszyniec, której powiat był współorganizatorem. Wrażenie na nich zrobiły zarówno oprawa Miodobrania, tradycje bartne, które mieli okazję zobaczyć w widowisku, jak również występy kurpiowskich zespołów ludowych.

Dzień wcześniej, obie delegacje wraz ze starostą Stanisławem Kubłem i wicestarostą Krzysztofem Parzychowskim uczestniczyli w Dniu Kultury Kurpiowskiej w Rybnie podczas "Spotkania Mazurów i Kurpiów na Ziemi Mrągowskiej".

Występowały tam nasze zespołu ludowe: Wach z Wachu, Żurawianki z Piaseczni, Tatarskie Burśtynki z Tatar, Kurpianka z Kadzidła, Czarne Brzozy z Czarni i Brzozowej.

drukuj (Delegacje z Litwy i Ukrainy odwiedziły powiat ostrołęcki)

 • data: 2017-08-29

Dożynki z Zajazdem szlacheckim w Troszynie

W ostatnią niedzielę sierpnia tłumy mieszkańców gminy, ale nie tylko wzięło udział w dożynkach,  połączonych  z Zajazdem szlacheckim w Troszynie.  Współorganizatorem Zajazdu był Powiat Ostrołęcki.

Dożynkową mszę celebrował ks. biskup Janusz Stepnowski, który dziękował rolnikom za ich codzienny trud..  Po mszy  orszak,  prowadzony przez ułanów oraz dożynkowych starostów, Halinę i Waldemara Chodkowskich z Chrzczon przeszedł na plac przy centrum kultury. Tutaj przywitał wszystkich wójt Edwin Mierzejewski.

Od przeróżnych smakołyków – mięs, pierogów, sałatek i słodkich wypieków uginały się stoły na stoiskach sołectw. Gospodynie pięknie udekorowały i wyeksponowały przygotowane przez siebie potrawy.

Tymczasem na scenie  publiczność oglądała „Hetmańskich sarmatów” z Zamościa, którzy śpiewali  mazury, Kurdesza,  wschodnie dumki,pieśni łowieckie i ludowe przyśpiewki. Bawili widzów przez kilka godzin, zanim scenę opanowała muzyka disco polo w wykonaniu  Motive, zespołu Klimat,  Avanti, Eratox i gwiazdy wieczoru - CamaSutry. Obok Hetmańskich sarmatów na scenie prezentowały się także zespoły działające przy centrum kultury: Klub seniora „Pod wierzbami” oraz kapela muzyczna, a także dzieci z teatru „A, Co” prowadzonego przez Elżbietę Pieńkowską. W międzyczasie trwała akcja krwiodawstwa i rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego organizowana przez ostrołęcki Klub HDK PCK Legion.

 
 

drukuj (Dożynki z Zajazdem szlacheckim w Troszynie)

 • data: 2017-08-29
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj ()

Muzyczna uczta na Fortach Bema

"Czardasz” z operetki „Perła z Tokaju”, a także arie m.in. z oper „Tosca”, „Don Giovanni”, „Faust”, „Eugeniusz Oniegin”, "Traviatta" rozbrzmiały podczas koncertu inaugurującego festiwal  "Ostrołęckie Operalia".

W niedzielny wieczór, 27 sierpnia, najpiękniejsze arie i duety świata na Fortach Bema wykonali artyści: Grażyna Brodzińska, Wojciech Sokolnicki, Magdalena Stefaniak i Jakub Milewski. Towarzyszyła im  orkiestra Romantica pod przewodnictwem Anny Barańskiej-Wróblewskiej.

Koncert podzielony był na dwie części. W pierwszej wysluchaliśmy arii operowych i operetkowych, w drugiej – utwory z operetek i musicali, m.in. z „West Side Story”. Prowadzili go dyrektor festiwalu, ale też śpiewak, kompozytor i dyrygent Jakub Milewski z Ostrołęki oraz prezes Polskiego Radia RDC Tadeusz Deszkiewicz (RDC transmitowało koncert).
- Państwa obecność w ubiegłym roku i dzisiaj daje nadzieję, że ten festiwal się będzie rozwijał i utwierdza nas w przekonaniu, że to słuszne przedsięwzięcie. Cieszymy się, że w Ostrołęce jest tak duże grono wielbicieli muzyki – mówiła Maria Samsel.
I trzeba przyznać, że z muzycznego zaproszenia Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie oraz Towarzystwa Muzycznego im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce skorzystało bardzo wiele osób. Publiczność chętnie też włączała się we wspólne śpiewanie.
 
Fot. eostroleka.pl
Tygodnik Ostrołęcki
 
Niżej program kolejnych wydarzeń w ramach Festiwalu:
 
1.09 (piątek), godz.18:00
Różan, Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury

Drugi weekend festiwalowy rozpoczniemy koncertem "Brunetki, blondynki..." w wykonaniu tenora (Emil Ławecki), barytona (Jakub Milewski) i basa (Michał Dembiński) z towarzyszeniem fortepianu (Krzysztof Trzaskowski), podczas którego zabrzmią najpiękniejsze utwory męskiej literatury wokalnej. Koncert poprowadzi Ryszard Rembiszewski. 
 
02.09 (sobota), godz. 17:15
Ostrołęka, park miejski
w ramach pikniku "Spotkajmy się w parku"

2 września w parku miejskim w Ostrołęce w ramach pikniku z okazji Narodowego Czytania "Spotkajmy się w parku" wystąpią znakomici wokaliści polskich scen musicalowych - Agnieszka Przekupień i Jakub Wocial w koncercie "Musicalowy zawrót głowy". 

03.09 (niedziela), godz. 11:00
Łyse, kościół pw. Chrystusa Króla Wszechświata

3 września w Łysych zaprezentujemy wyjątkowy program "Polscy kompozytorzy o miłości". Te znane i mniej znane utwory polskich kompozytorów wykonają soliści polskich scen operowych Justyna Sławiec-Korzeń i Jakub Milewski. Koncert poprowadzi aktorka Małgorzata Rożniatowska. 

09.09 (sobota), godz. 19:00
Myszyniec, Bazylika Mniejsza pw. Trójcy Przenajświętszej

9 września w Myszyńcu zabrzmi wersja koncertowa musicalu "Warszawskie dzieci" w aranżacji Włodzimierza Korcza. Soliści Filharmonii im. R. Traugutta z towarzyszeniem kwintetu fortepianowego i Ostrołęckiego Chóru Kameralnego wykonają najbardziej znane utwory powstańcze, które przeplatane będą powstańczymi komunikatami czytanymi przez wybitnego aktora - Andrzeja Ferenca. 
 
10.09 (niedziela), godz. 17:00
Ostrołęka, Ostrołęckie Centrum Kultury - sala widowiskowa

10 września w Ostrołęckim Centrum Kultury festiwal zakończy się musicalem "Warszawskie dzieci" 
w aranżacji Włodzimierza Korcza w wersji scenicznej i kostiumowej. Wystąpią soliści Filharmonii im. Romualda Traugutta z z towarzyszeniem kwintetu fortepianowego i Ostrołęckiego Chóru Kameralnego, który tego dnia świętował będzie 20-lecie swojego istnienia.

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia festiwalowe. Powiat Ostrołęcki wspiera finansowo "Ostrołęckie Operalia".

 

 

 

drukuj (Muzyczna uczta na Fortach Bema)

 • data: 2017-08-28
 • Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot.eostroleka.pl
 • Fot.eostroleka.pl
 • Fot.eostroleka.pl
 • Fot.eostroleka.pl
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj ()

Jubileuszowe Miodobranie Kurpiowskie

Ulewny deszcz nie pokrzyżował szyków organizatorom 40. Miodobrania Kurpiowskiego. W ostatnią niedzielę sierpnia do Wykrotu ściągnęły tłumy.

Tradycyjnie Miodobranie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, z elementami gwary kurpiowskiej, w myszynieckiej bazylice. Po niej goście przemieścili się, część furmankami,  do Kurpiowskiej Krainy nad zalewem w Wykrocie. A tam czekała niezliczona liczba stoisk twórców i straganów z wyrobami rękodzieła ludowego i regionalnymi przysmakami. A wśród nich bohater dnia, czyli  miód i wszystko co z miodu – i innych produktów pszczelich – można przygotować.  Wszystkich uczestników  serdecznie witał  burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka. Wśród gości byli m.in. kardynał Gerhard Muller – do niedawna prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, senator Jan Żaryn, starosta Powiatu Ostrołęckiego Stanisław Kubeł, lokalni politycy i samorządowcy.

Miodobranie rozpoczęło się inscenizacją  dawnych zwyczajów bartnych, był też koncert kapel kurpiowskich, prezentacje artstyczne zespołów kurpiowskich, a także występ zespołu "Wołynianka" z Łucka na Ukrainie. Gwiazdą tegorocznej imprezy, którą bardzo żywiołowo przyjęła publiczność w Kurpiowskiej Krainie był zespół IRA. Wcześniej wystąpiła na scenie Katarzyna Popowska.

 

Powiat Ostrołęcki udzielił wsparcia finansowego na organizację 40. Miodobrania Kurpiowskiego.

Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj (Jubileuszowe Miodobranie Kurpiowskie)

 • data: 2017-08-28

Ostrołęckie Operalia po raz drugi

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie i Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce zapraszają na II Festiwal Muzyczny "Ostrołęckie Operalia". Odbywać się on będzie  w dniach 27 sierpnia - 10 września. Festiwal zagości w Ostrołęce, Różanie, Łysych i Myszyńcu.
 
A tak oto przedstawia się szczegółowy program:
 
27.08 (niedziela), godz. 19:00
Ostrołęka, Forty Bema
 
27 sierpnia na Fortach Bema w Ostrołęce zabrzmi Koncert Galowy na otwarcie Festiwalu: "Najpiękniejsze arie i duety świata" w wykonaniu wybitnych solistów: Grażyny Brodzińskiej - Pierwszej Damy Polskiej Sceny Muzycznej, Wojciecha Sokolnickiego - zwycięzcy III "Bitwy tenorów na róże", Magdaleny Stefaniak - solistki Teatru Wielkiego w Poznaniu i Jakuba Milewskiego - Dyrektora Artystycznego Festiwalu z towarzyszeniem Orkiestry ROMANTICA. 

Koncert transmitowany będzie na żywo przez Polskie Radio RDC, a poprowadzą go Jakub Milewski i Prezes RDC, krytyk muzyczny, doradca prezydenta RP - Tadeusz Deszkiewicz.
 
01.09 (piątek), godz.18:00
Różan, Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury

Drugi weekend festiwalowy rozpoczniemy koncertem "Brunetki, blondynki..." w wykonaniu tenora (Emil Ławecki), barytona (Jakub Milewski) i basa (Michał Dembiński) z towarzyszeniem fortepianu (Krzysztof Trzaskowski), podczas którego zabrzmią najpiękniejsze utwory męskiej literatury wokalnej. Koncert poprowadzi Ryszard Rembiszewski. 
 
02.09 (sobota), godz. 17:15
Ostrołęka, park miejski
w ramach pikniku "Spotkajmy się w parku"

2 września w parku miejskim w Ostrołęce w ramach pikniku z okazji Narodowego Czytania "Spotkajmy się w parku" wystąpią znakomici wokaliści polskich scen musicalowych - Agnieszka Przekupień i Jakub Wocial w koncercie "Musicalowy zawrót głowy". 

03.09 (niedziela), godz. 11:00
Łyse, kościół pw. Chrystusa Króla Wszechświata

3 września w Łysych zaprezentujemy wyjątkowy program "Polscy kompozytorzy o miłości". Te znane i mniej znane utwory polskich kompozytorów wykonają soliści polskich scen operowych Justyna Sławiec-Korzeń i Jakub Milewski. Koncert poprowadzi aktorka Małgorzata Rożniatowska. 

09.09 (sobota), godz. 19:00
Myszyniec, Bazylika Mniejsza pw. Trójcy Przenajświętszej

9 września w Myszyńcu zabrzmi wersja koncertowa musicalu "Warszawskie dzieci" w aranżacji Włodzimierza Korcza. Soliści Filharmonii im. R. Traugutta z towarzyszeniem kwintetu fortepianowego i Ostrołęckiego Chóru Kameralnego wykonają najbardziej znane utwory powstańcze, które przeplatane będą powstańczymi komunikatami czytanymi przez wybitnego aktora - Andrzeja Ferenca. 
 
10.09 (niedziela), godz. 17:00
Ostrołęka, Ostrołęckie Centrum Kultury - sala widowiskowa

10 września w Ostrołęckim Centrum Kultury festiwal zakończy się musicalem "Warszawskie dzieci" 
w aranżacji Włodzimierza Korcza w wersji scenicznej i kostiumowej. Wystąpią soliści Filharmonii im. Romualda Traugutta z z towarzyszeniem kwintetu fortepianowego i Ostrołęckiego Chóru Kameralnego, który tego dnia świętował będzie 20-lecie swojego istnienia.

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia festiwalowe. Powiat Ostrołęcki wspiera finansowo "Ostrołęckie Operalia".

drukuj (Ostrołęckie Operalia po raz drugi)

 • data: 2017-08-25

Łęg Przedmiejski będzie reprezentował powiat na wojewódzkich dożynkach

Wieniec przygotowany przez Łęg Przedmiejski będzie reprezentował Powiat Ostrołęcki podczas  dożynek województwa mazowieckiego. Odbędą się one  w najbliższą niedzielę, 27 sierpnia w Sierakowie pod Przasnyszem.

Wieniec Łęgu  Przedmiejskiego wygrał konkurs  podczas dożynek w Lelisie.  Nasz powiat na wojewódzkim święcie plonów reprezentować będzie Sylwester Witka, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.30 mszą św. dziękczynną.

Po południu zaplanowano blok muzyczno-rozrywkowy. O godz. 17.00 na scenie wystąpi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze". Po nim - o godz. 18.30 - zagrają "Kumple" z Zawad, następnie "Przeciąg", o 20.00 zaśpiewa Francesco Napoli. O 21.30 rozpocznie się gala disco polo.

 

 

 

drukuj (Łęg Przedmiejski będzie reprezentował powiat na wojewódzkich dożynkach)

 • data: 2017-08-24

Polsko - ukraiński Summer Cup

Gmina Goworowo oraz Powiat Ostrołęcki gościł młodych sportowców z Ukrainy. Piłkarze z Sokala i Użhorodu przyjechali do Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance. W czasie swojego  pobytu zwiedzili Ostrołękę oraz rozegrali mecze z rówieśnikami. W Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim Summer Cup wzięło udział sześć drużyn. Ukrainę reprezentowały zespoły: Sokolany Sokal i FS Zinedin Użhorod; nasz powiat: APN Ostrołęka, OTS Korona i KS ORZ Goworowo. Powiat łomżyński reprezentował ŁKS Łomża. Zwycięską drużyną został APN Ostrołęka, pokonując FS Zinedin Użhorod i Sokalany Sokal. Kolejne miejsca zajęli: czwarte – ŁKS Łomża, piąte - OTS Korona  i szóste – KS ORZ Goworowo.

Gospodarzami Summer Cup w Ostrołęce byli: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, KS ORZ Goworowo, OTS Korona i Powiat Ostrołęcki. Nagrody dla zwycięzców oraz najlepszych zawodników ufundował Powiat Ostrołęcki. Międzynarodowy Turniej Piłkarski Summer CUP odbył się w ramach współpracy partnerskiej powiatu ostrołęckiego z powiatem sokalskim na Ukrainie.

drukuj (Polsko - ukraiński Summer Cup)

 • data: 2017-08-23

Dożynki i pożegnanie lata w Goworowie

Mieszkańcy gminy Goworowo za tegoroczne plony podziękowali w niedzielę 20 sierpnia.  Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą św. Starostami dożynek byli Agnieszka i Tomasz Żebrowscy z Gierwatów. Państwo Żebrowscy pracują w 10-hektarowym gospodarstwie. Wychowują trzy córki. Wójt gminy wręczyła odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznakę  "Zasłużony dla rolnictwa" otrzymało pięć rodzin rolniczych.
W Powiatowym Turnieju Sołectw rywalizowało siedem miejscowości: Załuzie (gm. Różan), Susk Nowy (g,. Rzekuń) i reprezentanci gminy Goworowo: Brzeźno, Szarłat, Czarnowo, Ponikiew Duża i Kunin. Dla wszystkich zwycięzców turnieju nagrody ufundowali: Powiat Ostrołęcki, Bank Spółdzielczy w Goworowie i wójt gminy Goworowo. W organizację rolniczego święta włączyły się lokalne instytucje, organizacje oraz instytucje wspierające rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości. Dla dzieci przygotowano konkursy z nagrodami i bezpłatny park rozrywki. Na scenie zaprezentowali się : Załuzianki, Retro Band, Zupa Grzybowa, Arka Arka, młodzieżowy zespół z Różana, Lover Boy i Joker.
Organizatorami Pożegnania lata - Dożynek w Goworowie byli: wójt gminy Goworowo, Stowarzyszenie "Sąsiad", Powiat Ostrołęcki,  Parafia Rzymskokatolicka, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie z wolontariuszami.

 

Fot. Agata Majk

drukuj (Dożynki i pożegnanie lata w Goworowie)

 • data: 2017-08-21

Kolejne gminy w obszarze ochronnym w związku z ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce poinformował o decyzji komisji UE o  z 14 sierpnia 2017 r. o poszerzeniu obszaru ochronnego w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski. Na terenie naszego powiatu oprócz czterech gmin na południu: Troszyn, Czerwin, Goworowo, Rzekuń obszarem ochronnym zostały objęte też gminy Łyse i Lelis.

drukuj (Kolejne gminy w obszarze ochronnym w związku z ASF)

 • data: 2017-08-21

W Lelisie podziękowali za tegoroczne plony

Rolnicy z gminy Lelis w niedzielę 20 sierpnia podziękowali  za tegoroczne plony. Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą.

- Jestem dumny, że składane przed ołtarzem wieńce dożynkowe i dary naszych ziem są tak piękne i okazałe. Pozwalają z ufnością spoglądać w przyszłość. Tradycja nakazuje, aby po pracy podziękować Bogu, a potem oddać się radości i zabawie - mówił w kościele wójt gminy Stefan Prusik, zapraszając wszystkich do udziału we wspólnym świętowaniu.

Uroczysty korowód z dwunastoma wieńcami dożynkowymi przeszedł  z kościoła na plac przy CKBiS, gdzie do późnego wieczora trwała część rozrywkowa dożynek. W bogatym programie każdy miał szansę znaleźć coś dla siebie.

Dożynki oficjalnie otworzył gospodarz gminy, w ręce którego przedstawiciele sołectw przekazali chleb, upieczony z tegorocznego ziarna. I tym chlebem wójt Prusik podzielił się z mieszkańcami gminy i gośćmi rolniczego święta. A wśród nich był m.in. europoseł Jarosław Kalinowski, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, radni sejmiku woj. mazowieckiego Mirosław Augustyniak i Marian Krupiński, Halina Szymczyk z Delegatury Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie, radni powiatowi, radni gminy, Krzysztof Szymański komendant KMP w Ostrołęce, Krzysztof Gemza, komendant WKU w Ostrołęce, wójtowie sąsiednich gmin, duchowni.

- Dożynkami kończymy kolejny rok rolniczego trudu, tak pięknie wpisującego się w pory roku i od nich zależnego. Swoją obecnością wyrażamy wdzięczność dla ciężkiej pracy rolnika. Jakże wymowne są słowa św. Jan Paweł II: "Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia gotowe były tej ziemi strzec i bronić". Bez naszej ciężkiej pracy, ziarno nie wyda plonu, ale po tych wieńcach widać, że nie zabraknie nam ziarna na nowy zasiew i chleb na naszych stołach - mówił wójt ze sceny.

Głos zabrał także europoseł Jarosław Kalinowski, który pracuje w komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

- Tuż po wakacjach, we wrześniu rozpoczniemy w Komisji Europejskiej prace nad projektem nowego budżetu Unii na lata 2020-2027. Obecny (2014-2020) jest dla Polski bardzo korzystny -  przez 7 lat dostaliśmy 80 mld euro netto, po odliczeniu już naszej polskiej składki. I prawie połowa tej kwoty  trafia do rolnictwa i na obszary wiejskie. 15 lat temu dane mi było negocjować członkostwo Polski w UE i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie najgorzej to wyszło. Podwojone dopłaty, a co ważne dla Kurpiowszczyzny - dostaliśmy 1,5 mln t więcej kwoty mlecznej. Strach pomyśleć, co by było, gdyby tak się nie stało.  Kiedy zbliżało się rozstrzygające  referendum, bardzo często spotykałem się z rolnikami i mówiłem, że trzeba głosować "za". Ponieważ Unia to strefa bezpieczeństwa i rozwoju. I zawsze powtarzałem, że grupą społeczną, która po przystąpieniu do UE ma szanse odnieść największe korzyści w porównaniu ze wszystkimi innymi współmieszkańcami, to właśnie rolnicy i polska wieś. I tak się stało. A widać to niemal w każdej polskiej wsi i zagrodzie. Mówię o tym dziś, bo obawiam się o tę następną perspektywę budżetową.  Mam wrażenie bowiem, że nasz polski rząd, o ile nie chce w ogóle wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej, to prowadzi Polskę na jej margines.  I jak mówiłem 15 lat temu, że grupą zawodową, która może najwięcej zyskać to polska wieś i polscy rolnicy, to teraz obawiam się, że w pierwszej kolejności mogą najwięcej stracić. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Bo to nie rząd - taki czy inny o tych najważniejszych rzeczach będzie decydował. Będzie decydował świadomy swych praw i obowiązków naród,  myśląc o przyszłości następnych pokoleń. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale i bezpieczeństwo - podkreślił europoseł. I zaprosił też 20-osobową grupę z Lelisa do zwiedzenia Brukseli oraz Parlamentu Uuropejskiego.

Po części oficjalnej rozpoczął się blok artystyczny.  Widowisko obrzędowe zaprezentowały zespoły działające przy CKBiS pod kierunkiem Jana Kani. Odbył się także konkurs na wieniec dożynkowy. Wieńce oceniała komisja w składzie: Renata Budniak (przewodnicząca), Jolanta Grzywińska i Jan Kania. W kategorii wieniec powiatu nagrodę główną zdobył wieniec Łęgu Przedmiejskiego (1500 zł), drugą - wieniec Golanki (400 zł), trzecią - Szafranki (300 zł).  W kategorii wieniec gm. Lelis pierwsze miejsce zajęły ex aequo wieńce  przygotowane przez Łodziska i Długi Kąt.

Na stadionie gminnym podczas dożynek  rozegrany został turniej sołectw. Zmagania przedstawicieli wsi wzbudzały wiele emocji. Zawodnicy rywalizowali m.in. w strzelaniu piłką do bramki, wyścigach wożenia sołtysów taczkami na czas. Po podsumowaniu wszystkich konkurencji, pierwsze miejsce zajęło Aleksandrowo, drugie Długi Kąt, trzecie miejsce zajęła Obierwia. Wszyscy odebrali  nagrody.

W tym czasie na scenie trwały występy muzyczne, zespołów ludowych,  przed publicznością zaprezentował się też  m.in. aktor i kabareciarz Jerzy Kryszak. Wieczór upłynął pod znakiem muzyki nurtu disco polo. Gwiazdą imprezy był zespół Power Play.

Dożynki były współfinansowane przez Powiat Ostrołęcki.

drukuj (W Lelisie podziękowali za tegoroczne plony)

 • data: 2017-08-21

Integrowali się na sportowo

Po raz szósty w Nowej Wsi odbyły się Integracyjne Rozgrywki Sportowe dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, zorganizowane przez Integracyjny Klub Sportowy „Razem”. Konkurencje sportowe przygotował i przeprowadził na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej  radny powiatu Waldemar Pędzich. Zawodnicy  rywalizowali w czterech konkurencjach:  rzut piłką do kosza,  przenoszenie piłki na rakietce tenisowej,  rzut piłkami tenisowymi do celu,  gra w bule.

Po zawodach sportowych odbył się coroczny bieg uczestników spotkania, po którym wszyscy udali się na poczęstunek. Został on przygotowany przez panie: Annę Grzegorczyk, Mirosławę Glinkę i Agatę Szczygieł. Po posiłku, kawie i słodkościach zostały rozdane nagrody za udział w konkurencjach i pamiątkowe medale dla uczestników. Uhonorowano statuetkami Mirosławę Glinkę i Annę Grzegorczyk oraz Waldemara Pędzicha za działalność na rzecz Integracyjnego Klubu Sportowego "Razem".
            Punktem kulminacyjnym spotkania było losowanie roweru w konkursie poświęconym bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Konkurs przeprowadziła  Mirosława Glinka z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Rower wygrał Paweł  Kucaba. Na koniec odbyła się część taneczna. O dobrą zabawę zadbał zespół muzyczny "Nas Troje".
            Wśród gości  imprezy byli: wicestarosta Krzysztof Parzychowski, radni sejmiku: Mirosław Augustyniak i Marian Krupiński. Nad przebiegiem spotkania czuwali: Leszek Kucaba - prezes klubu oraz członkowie zarządu: Alicja Gawrych i Janina Szulkowska.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli rozgrywki. A byli to: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, WORD w Ostrołęce, władze gminy Olszewo- Borkki, dyrekcja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, sponsorzy, rodzice,  sympatycy.

 

drukuj (Integrowali się na sportowo)

 • data: 2017-08-21

Jubileuszowe 40. Miodobranie Kurpiowskie

.

drukuj (Jubileuszowe 40. Miodobranie Kurpiowskie)

 • data: 2017-08-18

Dożynki w Lelisie i Goworowie

W najbliższą niedzielę, 20 sierpnia w Lelisie  i Goworowie odbędą się dożynki. W Lelisie "Dożynki na Kurpiach" - na scenie przy Centrum Kultury Biblioteki i Sportu. Rozpoczną się o godz. 11.30 Mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Natomiast goworowskie "Dożynki - pożegnanie lata" odbędą się na placu nad rzeką Orz i również rozpoczną się Mszą św. dziękczynną w kościele w Goworowie o godz. 11.00.

W programie leliskiego święta plonów, oprócz m.in. widowiska obrzędowego, przygotowanego przez CK-BiS, prezentacji dorobku artystycznego gmin i ogłoszenia wyników konkursu na wieniec dożynkowy,  znajdzie się: o godz. 15.00 - Jerzy Kryszak i jego kabaretowe show; występ Kapeli Łochowskiej z MiGOK w Łochowie, o godz. 17.45 koncert zespołu Motive. O godz. 19.00 koncert Power Play, o 20.00 - Cover Party, czyli występy zespołów grających muzykę popularną. A po nich, do północy potrwa dyskoteka.

W Goworowie o godz. 13.00 planowany jest powiatowy turniej sołectw, po nim blok artystyczny. O godz. 19.00 na scenie zagra Joker, a po nim Loverboy. Podczas dożynek najmłodsi będą mogli korzystać bezpłatnie z parku rozrywki dla dzieci "Aura".

 

Obie imprezy są współfinansowane przez Powiat Ostrołęcki.

drukuj (Dożynki w Lelisie i Goworowie)

 • data: 2017-08-17

Dziesięć strzałów ku chwale Ojczyzny

Na strzelnicy w Kadzidle 13 sierpnia odbyły się otwarte zawody strzeleckie "10 strzałów ku chwale Ojczyzny". Wzięło w nich udział  167 zawodników. Najmłodszy, Henio Gustaw Ćwierzyński miał zaledwie 4 lata i uplasował się na 133. pozycji z wynikiem 10 punktów. Wszyscy zawodnicy bez względu na uzyskany wynik otrzymali pamiątkowe dyplomy za spełnienie czynu obywatelskiego poprzez oddanie 10 strzałów ku chwale Ojczyzny. Za miejsca od 1 do 5 puchary wręczył Artur Romanik - dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Audytu i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce oraz Eugeniusz Gorczyca - prezes Klubu Strzelectwa Sportowego "Obrońca".  Zawodnicy, którzy uzyskali minimum 70 punktów, otrzymują srebrną  odznakę strzelecką, a min. 60 punktów brązową odznakę strzelecką. Odznaki wraz z legitymacjami można odebrać w siedzibie klubu w dniach kiedy jest czynna strzelnica.

Zawody wsparł finansowo Powiat Ostrołęcki.

drukuj (Dziesięć strzałów ku chwale Ojczyzny)

 • data: 2017-08-17

Odblask to nie obciach

"Odblask to nie obciach" - pod takim hasłem w środę 16 sierpnia została zainaugurowana w Ostrołęce akcja , której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wzrost świadomości związanej z byciem widocznym na drodze oraz promocję używania elementów odblaskowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Widocznym elementem kampanii jest miejski autobus, oklejony hasłem przewodnim akcji.

A polegać ona będzie głównie na promowaniu noszenia odblasków - m.in. w szkołach i przedszkolach poprzez prezentację "magicznej tuby". To właśnie "urządzenie" pokazał podczas inauguracji "Odblask to nie obciach" pomysłodawca i organizator akcji Sławomir Piotrowski z nieformalnej grupy "Sławek i przyjaciele".

Tuby trafiły w ręce partnerów kampanii. Będą wykorzystywane przy okazji różnego rodzaju spotkań i imprez. W bardzo prosty i przy tym sugestywny sposób pokazują różnicę jak po zmierzchu widoczna jest osoba z odblaskami lub bez nich.

- Bezpieczeństwo jest pojęciem wirtualnym i czymś „nienamacalnym”. Bardzo często słyszymy, że „nas to nie dotyczy” lub „nam się takie rzeczy nie przytrafią”. Ale czy tak jest naprawdę? Statystyki mówią coś innego. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że każdego dnia na polskich drogach ginie ok. 10 osób, z czego 4 to piesi i rowerzyści, często nieoznakowani. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Piesi, rowerzyści, motocykliści i kierowcy samochodów – wszyscy w takiej czy innej formie korzystamy z dróg i jesteśmy ich użytkownikami. I każda z tych grup ma w pewnym sensie wpływ na inną. Edukując najmłodszych mamy wielką szansę nauczyć ich prawidłowych wzorców zachowań, które później „zabiorą” ze sobą najpierw na rowery a potem do samochodów. Czy będą to te dobre, czy złe zależy również od nas - mówił Sławomir Piotrowski.

O tym, że MZK zawsze chętnie wspiera kampanie promujące bezpieczeństwo na drogach mówiła Edyta Korytkowska z MZK w Ostrołęce. Przypominając przy tym, że "Odblask to nie obciach" nie jest  akcją jednorazową, ale całoroczną.

-  Mam nadzieję, że w przyszłym roku nie tylko podpiszemy umowę, która ją przedłuży, ale że dołączą kolejni sponsorzy i partnerzy i na ulice Ostrołęki wyjedzie drugi autobus promujący tę kampanię.

A o tym, że nie tylko dzieci należy edukować mówił z kolei Andrzej Dziadak z KMP w Ostrołęce.

- Oczywiście dzieci też, po to, by wiedza, którą im zaszczepimy mogła procentować w przyszłości. Statystyki są nieubłagalne i 99 proc. ofiar na drogach poprzez nieużywanie elementów odblaskowych to dorośli. I na ogół nie są to drogi w mieście, ale poza miastami, nieoświetlone. Zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego nie mają szansy dostrzec, albo dostrzegają bardzo późno pieszego, czy rowerzystę, który porusza się bez odblasków, często też ubrany w ciemną odzież. Nie zawsze kierowca zdąży zareagować, dlatego też pracujemy z dorosłymi. Liczymy, że jak najwięcej osób przyjmie te dobre praktyki i zacznie używać odblasków. A to na pewno da wymierne efekty.

 

Partnerami akcji są m.in.:

- Urząd Miasta Ostrołęki

- Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

- Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce

- Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

- Straż Miejska w Ostrołęce

- Nikko Sushi

- Forma5Club

- Tettsui Security

- Galeria Bursztynowa

- MJ Projekt

- Piekarnia Kurpiowska Serafin

- Mróz Inżynieria

- Prospreco Polska

- Kwiaciarnia „Ewa”

- Oldar

- Englishtop

- Max-Pro

- Agencja Reklamowa 2er

 

drukuj (Odblask to nie obciach)

 • data: 2017-08-16

Dionizje i Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego

W dniach 4 – 6 sierpnia br. odbyły się Dionizje i Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego. Imprezy te o zasięgu ogólnopolskim są ze sobą ściśle powiązane. Dionizje to impreza trzydniowa realizowana od 2014 r., będąca uroczystym podsumowaniem Konkursu. Jest ona dedykowana pamięci Dionizego Maliszewskiego – znakomitego poety polskiego, związanego z Ostrołęką, propagatora kurpiowskiej kultury ludowej i opiekuna młodych poetów.

Warsztaty literackie rozpoczęły się 4 sierpnia o godz. 14.00 w Klubie przy Studziennej. Drugiego dnia czyli w sobotę 5 sierpnia uczestnicy wyjechali do Czarni, gdzie w zagrodzie agroturystycznej odbył się dalszy ciąg warsztatów oraz pisanie ekfraz do obrazów namalowanych przez malarzy – uczestników Pleneru Malarsko-Literackiego. Był również czas na integrację środowiska literackiego oraz prezentację, szczególnie gościom z Polski, dorobku kulturowego Kurpi (muzyki, pieśni, gwary, wycinanek, potraw regionalnych).

Ponadto literaci podczas warsztatów zapoznali się z wybranymi  pieśniami kurpiowskimi jako motywem do tworzenia własnych utworów, inspirowanych Kurpiami. W niedzielę poeci pracowali na Fortach Bema czyli w Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką. W warsztatach uczestniczyło 35 osób: laureaci Konkursu, literaci z Ostrołęki, Myszyńca, Wykrotu i Obierwi oraz zaproszeni poeci z Warszawy (5 osób).  Udział w warsztatach osób spoza naszego środowiska (np. z Warszawy) jest formą konfrontacji dla poetów, wyjścia z „pancerza prowincji”, otwarcia się i poznania swoich możliwości i uwierzenia w swoje zdolności. Warsztaty prowadził dr Karol Maliszewski – ceniony krytyk literacki, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uroczyste Podsumowanie  Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego odbyło się w piątek 4 sierpnia w godzinach wieczornych w Czytelni MBP. Była to jubileuszowa dwudziesta piąta edycja Konkursu. W programie Wieczoru zaplanowano: ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród laureatom, autoprezentacje laureatów, prezentacja medialna o laureatach dwudziestu pięciu edycji oraz informacja o patronie Konkursu. Uroczysty nastrój Wieczoru podkreślił wspaniały koncert muzyczno-wokalny Mateusza Cwalińskiego.

Przewodniczącym Komisji konkursowej był dr Karol Maliszewski, w komisji pracowali również dr Karol Samsel i Sabina Malinowska. W Konkursie wzięło udział 64 osoby, w tym 17 osób z naszego regionu.

Nagrodzone utwory opublikowane zostały w specjalnym tomiku, wydanym przez organizatorów oraz w Przydrożach. Ostrołęckim Roczniku Literackim.

Konkurs jest już znanym i cenionym  Konkursem w różnych środowiskach literackich w Polsce. Jest on również wspaniałą promocją naszego regionu i jego dorobku kulturalnego.  W wielu regionach Polski Ostrołęka i Dionizy Maliszewski  kojarzeni są poprzez konkurs. Stwarza on młodym twórcom z regionu szansę na zaistnienie na literackiej scenie, konfrontacji na forum ogólnopolskim, umożliwia debiut literacki poprzez druk  swoich utworów w prasie ogólnopolskiej, w almanachach, na portalach literackich czy też poprzez zaproszenie do udziału w wydarzeniach literackich w innych regionach kraju.

LAUREACI KONKURSU 20017

Nagrody główne:

 • Karol Graczyk z Torunia woj. kujawsko-pomorskie /godło: Czeski kadr/
 • Klaudia Chudowolska z Warszawy woj. mazowieckie /godło: Edward Ludian/
 • Weronika Wykrota z Wrocławia woj. dolnośląskie /godło: Grafieniki
 • Paulina Pidzik z Krakowa woj. małopolskie /godło: Żywica/
 • Marcin Jurzysta z Torunia woj. kujawsko-pomorskie /godło: Dale Cooper/

Nagrody rzeczowe i wyróżnienia w formie publikacji:

 • Monika Dębowska z Ostrołęki woj. mazowieckie /godło: Czekiki/
 • Ewa Frączek z Warszawy woj. mazowieckie /godło: Pianka z owocowego piwa/
 • Marcelina Kozłowska z Sanoka woj. podkarpackie /godło: Kilimanjaro/
 • Mariusz S. Kusion z Bielska-Białej woj. śląskie /godło: Dysfunkcja/
 • Natalia Madrak z Obierwi woj. mazowieckie /godło: Carrick/
 • Natalia Modzelewska z Ostrołęki woj. mazowieckie /godło: Bloodredrose/
 • Dominik Sobol z Warszawy woj. mazowieckie

drukuj (Dionizje i Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego)

 • data: 2017-08-10

Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Ziemi Przasnyskiej

W niedzielę 27 sierpnia br. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Biskup  Płocki, Starosta Przasnyski i Wójt Gminy Przasnysz zapraszają na lotnisko w Sierakowie k. Przasnysza, gdzie odbędą się „Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Ziemi Przasnyskiej”.

Dożynki ozpoczyną się o godzinie 11.00 Mszą Świętą w intencji rolników i mieszkańców powiatu przasnyskiego i województwa mazowieckiego. O godzinie 17.00 wystąpi Państwowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

W programie również występ laureatów konkursu Sołtysiada 2017 i wiele atrakcji dla wszystkich. Będą pokazy lotnicze, wystawa płodów rolnych i sprzętu rolniczego, wesołe miasteczko, gastronomia, kiermasze, prezentacje firm, stoiska z produktami lokalnymi i regionalnymi, konkursy, atrakcje dla najmłodszych i wiele innych.

drukuj (Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Ziemi Przasnyskiej)

 • data: 2017-08-09

Zapraszamy do Szarłatu na Zawody w Sportowych Rajdach Konnych

W sobotę 5 sierpnia w godz. 7.00-17.00 w stajni "Viritim" rozegrane zostaną II Zawody w Sportowych Rajdach Konnych.

Zawody Regionalne w Sportowych Rajdach Konnych w Szarłacie to inicjatywa właścicielki stajni koni sportowych w Szarłacie, która w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie podjęła się organizacji przedsięwzięcia. To jedyne na Mazowszu takie zawody, w powiecie ostrołęckim i tym samym w gminie Goworowo. Impreza znalazła się w kalendarzu ogólnopolskich rajdów konnych Polskiego Związku Jeździeckiego.

W pierwszej edycji wzięło udział ponad 40 zawodników z Polski i Litwy. Najmłodsza zawodniczka miała 9 lat.

Sportowe rajdy konne to dyscyplina, która w Polsce obecna jest od 1986 roku. Głównym założeniem tej dyscypliny jest wytrzymałościowa próba dzielności koni na długich trasach liczących od 20 do 160 km. Dystans zostaje podzielony na mniejsze odcinki (pętle), pomiędzy którymi koń przechodzi szczegółowe badania weterynaryjne (wysokość tętna, odwodnienie, wypełnienie naczyń, perystaltyka jelit, ruch). Tylko pozytywne przejście przez tzw. bramkę weterynaryjną umożliwia dalsze uczestnictwo w zawodach (ostrożność ta eliminuje ryzyko zbytniego nadwyrężenia zdrowia konia). Endurance (Sportowe Rajdy Konne) oparte jest przede wszystkim na strategii właściwego wytrenowania i przygotowania konia do niekiedy bardzo ciężkiej trasy, liczy się tu zarówno perfekcyjna umiejętność jazdy konnej, jak i zdolność właściwego rozplanowania tempa na całym dystansie. Istotnym elementem tej dyscypliny jest również współpraca, nie tylko pomiędzy koniem i jeźdźcem, ale również między zawodnikiem, a pomagającą mu grupą ludzi (z reguły trzy osoby – tzw. luzacy), którzy poją, karmią, czyszczą i siodłają konia. Serwisowanie stanowi istotny element wyścigu, umożliwiający i ułatwiający sprawne zakończenie go.

Zawody, które odbędą się 5 sierpnia w Szarłacie rozegrane będą według regulaminu Polskiego Związku Jeździeckiego i Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI.

 

Wsparcia finansowego na organizację zawodów udzielił Powiat Ostrołęcki.

 Koordynatorem technicznym przedsięwzięcia jest Agnieszka Rybaczyk właścicielka stajni koni sportowych „Viritim".

Fot. Agata Majk

drukuj (Zapraszamy do Szarłatu na Zawody w Sportowych Rajdach Konnych)

 • data: 2017-08-04

Będą się uczyć zawodu w Hiszpanii

59 uczniów techników kształcących się w zawodach: technik technologii żywności, technik agrobiznesu i technik informatyk będzie miało szansę skorzystać ze staży zawodowych w Hiszpanii. Zawodowe doświadczenie zdobyć w gospodarstwach ekologicznych, zakładach przetwórstwa rolnego, restauracjach, pensjonatach, hotelach, cukierniach oraz firmach informatycznych i serwisach komputerowych w Andaluzji. Projekt edukacyjny "Razem na staż", do którego przystąpił uchwałą radnych Powiat Ostrołęcki realizowany będzie przez Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie w konsorcjum z ZSP w Łysych i ZSP w Myszyńcu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt współfinansuje Europejski Fundusz Społeczny, czas jego realizacji to 12 miesięcy. Wszyscy uczestnicy projektu wyjadą na staż w tym samym czasie: listopad-grudzień.  Wartość projektu to 636.776 zł, w całości zostanie on sfinansowany z pieniędzy z zewnątrz. Natomiast wymagane było zabezpieczenie przez powiat środków finansowych w 2017 i 2018 roku, które zostaną zwrócone, co też radni na ostatniej sesji uczynili.

drukuj (Będą się uczyć zawodu w Hiszpanii)

 • data: 2017-08-04

Na sesji o obligacjach i ambitnym programie inwestycyjnym

Na ostatniej sesji Rady Powiatu, 2 sierpnia, radni podjęli m.in. uchwały ws przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu „Razem na staż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ; emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017 – 2029, zmian w budżecie powiatu na 2017 r. a także zdecydowali o udzieleniu gm. Czerwin pomocy finansowej na dofinansowanie projektu drogowego. Głosowanie przebiegło sprawnie i w każdej z podejmowanych uchwał rani byli jednomyślni.

To, dlaczego Powiat Ostrołęcki zdecydował się na emisję obligacji oraz o zasadach ich wykupu zreferowała radzie skarbnik powiatu Barbara Gocłowska.

- Na deficyt w budżecie powiatu oraz  na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych chcemy wyemitować 7100 sztuk obligacji - na łączną kwotę 7 mln 100 tys. zł. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1000 zł. Chcielibyśmy emisję podzielić na pięć serii: pierwsze trzy po  300.000 zł, czwarta - 3.550.000 zł i piąta - 2. 650.000  zł. Wykup obligacji planowany jest na lata 2025-2029. Po dokonaniu analizy, uważam, że kwota obligacji, okres rozłożenia emisji, ich spłaty oraz wykupu daje możliwość zachowania pełnej płynności finansowej Powiatu Ostrołęckiego - powiedziała pani skarbnik, jednocześnie zaznaczając: -  Jeśli przy tym zachowamy  pełen reżim finansowy  w dalszym zadłużaniu się.

Starosta Stanisław Kubeł zreferował z kolei projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gm. Czerwin na drogę Laski Włościańskie- Sokołowo-Księżopole, która łączy  dwie drogi powiatowe. Gmina zwróciła się o wsparcie do powiatu jako partnera, ponieważ po przeprowadzonych przetargach, oferty były sporo wyższe niż środki zgromadzone na to zadanie.

- Jest to o tyle istotna droga, że będzie prowadziła również do punktu włączeniowego zw. "Śniadowo" w Nadborach w Via Baltice - tłumaczył starosta, przypominając jednocześnie, że gmina uzyskała 1,5 mln zł dofinansowania z budżetu wojewody mazowieckiego. - Szkoda byłoby rezygnować z niego. Mamy wprawdzie problem ze spięciem realizowanych przez nas zadań, jednakże nie ukrywam, że  to ważna inwestycja. Nasza uchwała z pewnością  zmotywuje gminę, by dołożyła brakującą kwotę. Ponadto z deklaracji gminy Czerwin wynika, że jest skłonna dofinansować z kolei nasze zadanie w przyszłym roku.

 

Starosta skierował także podziękowania dla samorządów gmin Olszewo-Borki i Czarnia.

- Po informacji, że po przetargach środki są zbyt niskie w stosunku do planu, gminy odpowiedziały pozytywnie, zwiększając kwotę wsparcia finansowego na realizowane wspólnie zadania. Szczególnie chcę podziękować gminie Olszewo-Borki, która  zwołała dziś sesję w trybie nadzwyczajnym. Wójt przerwał urlop po to by na niej być. Uchwała została już nam dostarczona. Chodzi o ponad 4 km dróg ze ścieżkami rowerowymi. To są ludzie odpowiedzialni, z którymi można realizować inwestycje i którzy w chwilach trudnych nie zawodzą.

Stanisław Kubeł odniósł się także do kwestii wyemitowania przez powiat obligacji.

- Środki, które pożyczamy, są przeznaczane na wkład powiatu w ambitny program inwestycyjny. Kształtuje się on  na poziomie 44 mln zł. Przy skromnych dochodach własnych powiatu, wymaga  zapewnienia udziału własnego, stąd też wzrost zadłużenia. Trzeba zgromadzić pieniądze na tak ogromne projekty inwestycyjne.

Podziękował także prezydium rady, radnym za sprawnie podejmowane decyzje; samorządom gminnym, które są partnerami w  zadaniach. A także  pani skarbnik Barbarze Gocłowskiej, dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorzowi Bakule oraz innym wydziałom starostwa i ich pracownikom, którzy biorą udział w realizacji inwestycji. Zaznaczając przy tym, że ten rok ze względu na wzrost kosztów robót  jest bardzo trudny.  

drukuj (Na sesji o obligacjach i ambitnym programie inwestycyjnym)

 • data: 2017-08-03

Krzysztof Żebrowski dyrektorem Domu dla Dzieci

Zarząd Powiatu Ostrołęckiego  zdecydował o powierzeniu od 1 września obowiązków dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu Krzysztofowi Żebrowskiemu. Dotychczasowemu inspektorowi w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Trwają już ostatnie prace przygotowujące obiekt do odbioru technicznego.  Stąd też do najbliższych obowiązków nowego dyrektora, jak również zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie należało przeprowadzenie niezbędnych procedur odbioru prac budowlanych;   przygotowanie wystąpienia do wojewody mazowieckiego o zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej;  podpisanie dokumentów dotyczących eksploatacji obiektu; przygotowanie wewnętrznej dokumentacji oraz procedur działalności placówki w zakresie pobytu wychowanków, administracyjnych, kadrowych, bhp itp. A także przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień w zakresie przechodzenia i przyjmowania wychowanków; dokonanie zakupów w celu przygotowania realizacji zadań statutowych; tworzenie zespołu wychowawczego i wreszcie   przyjęcie pierwszych wychowanków oraz rozpoczęcie wykonywania zadań do jakich placówka została powołana.

Dom dla dzieci to placówka dla maksymalnie 14 dzieci i zgodnie z przyjętym statutem, będzie pełnił funkcję socjalizacyjną oraz  interwencyjną. - Jest przeznaczony dla dzieci starszych, ale w przypadku rodzeństw na ogół nie rozdziela się ich, chyba że są do tego istotne wskazania. Dom będzie starał się zaspokoić potrzeby związane ze wspieraniem rodzin i systemem pieczy zastępczej przede wszystkim dla dzieci z terenu powiatu ziemskiego, ale w miarę wolnych miejsc także z terenu innych powiatów - informuje dyrektor Krzysztof Żebrowski.

I dodaje: istotnymi elementami pracy placówki będzie m.in.: włączanie dzieci do codziennych czynności związanych z funkcjonowaniem Domu dla Dzieci, przygotowanie do życia po okresie usamodzielniania, tworzenie warunków zapewniających poczucie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego, zapewnienie kontaktów z rodziną będzie jednym z najważniejszych praw dzieci w naszej placówce. Chcę by dzieci, miały możliwość podtrzymywania i rozwijania więzi rodzinnych oraz byśmy działali na rzecz ich powrotu do rodziców,  jeśli tylko ustaną ku temu przeszkody. Jednocześnie chciałbym, aby dzieci wzrastały w naszej placówce w warunkach jak najbliższych do prawidłowo funkcjonujących rodzin.

Przypomnijmy, powierzchnia  Domu wynosi  ok. 280 m kw. Na górze znajduje się 7 pokoi dwuosobowych i dwie łazienki, na parterze – salon z kuchnią z wyjściem na taras, duża łazienka, pokój indywidualnych spotkań, pokój wychowawców, hol, kotłownia z oddzielnym wejściem. Powierzchnia działki to ok. 15 arów. Podwórko jest ogrodzone, oświetlone. Znajduje się na nim  budynek gospodarczy z dwoma pomieszczeniami. Jedno na kosze na śmieci/odpady), drugie będzie służyło do przechowywania sprzętu, rowerów itp. Jest też miejsce na ognisko, betonowy grill, ławki, stoliki. Część działki została wyłożona kostką, także  miejsca parkingowe.

drukuj (Krzysztof Żebrowski dyrektorem Domu dla Dzieci)

 • data: 2017-08-03

Syreny zawyją w godzinę "W"

Dziś 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O 17.00 zawyją syreny alarmowe.

By oddać hołd i dla uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Syreny powinny być uruchomione na minutę i emitować dźwięk ciągły.

Dźwięk syren, emitowany w godzinę "W" oraz zatrzymujący się w geście hołdu ludzie na ulicach polskich miast i wsi wpisał się na stałe w symbolikę obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego na terenie całego kraju.

drukuj (Syreny zawyją w godzinę "W")

 • data: 2017-08-01

Ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Według prognozy IMGW, do 5 sierpnia br. na terenie większości kraju występować będą upały (do 37 0C na południu). Ostrzeżenia 3. stopnia obowiązują dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.   

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało dla Państwa poradnik o tym jak bezpiecznie przetrwać upały (w załączniku).

drukuj (Ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa)

Odpust na św. Anny w Kamiance

 

Niepisaną tradycją już się stało, że na odpust do Kamianki ściągają tłumy. Tak było i w minioną niedzielę. A że przy tym pogoda dopisała, dobrym pomysłem okazało się spędzenie popołudnia i wieczoru nad Narwią. Najpierw w kościele św. Anny odbyła się msza św. z procesją, po niej część rozrywkowa nad rzeką. Tam na scenie do późnych godzin trwały występy, koncerty - a pod sceną - zabawa w najlepsze. Bo kto tylko miał ochotę, ruszał w tany przy skocznych dźwiękach kurpiowskich melodii i tych z gatunku disco polo.

 

Organizatorem festynu byli druhowie z OSP w Kamiance. Wsparcia finansowego udzielił także Powiat Ostrołęcki. Imprezę poprowadzili Karolina Drabot i Jarosław Kanclerz.

Przypomnieli historię samej Kamianki, jak i kulcie św. Anny.

- Historia wioski nierozerwalnie wiąże się z kultem św. Anny. Rozwijał się on już w XIII wieku, z tego okresu pochodzą  również pierwsze wzmianki o wiosce. W średniowieczu była to osada rycerska, uformowana w dole przy Narwi. Z uwagi na częste powodzie, gospodarstwa rolne przeniesiono na obecne miejsce w 1848 roku. Pierwszy kościół znajdował się nad rzeką, na szczycie piaszczystych gór. Zgodnie z legendą, kaplica powstała na wzgórzu, gdzie ukazał się obraz św. Anny. Kapliczka niestety spróchniała i zupełnie się rozsypała. Kościół odbudowano ok. 1530 roku, dzięki hojnemu darowi króla Stefana Batorego. Budynek uległ zniszczeniu ok. 200 lat później. Mieszkańcy od samego początku mieli szczególne przywiązanie do tego miejsca, wierząc, że w kościele znajdował się cudowny obraz.  Powodem odbudowy świątyni, jak opisywali starzy gospodarze. były klęski żywiołowe w czasie żniw. Odczytano to jako przypomnienie, aby odbudować kaplicę ku czci świętej Anny, która jest patronką żniwnych pól. W 1888 r., pomimo sprzeciwu władz rosyjskich, mieszkańcy pobudowali w jedną noc drewniany kościółek. Jako wotum na chwałę Bożą i uproszenie błogosławieństwa dla wioski i okolic w pracy na roli. Już w czasach zaborów w Kamiance odbywały się odpusty św. Anny, w niedzielę po 26 lipca i ludzie przyjeżdżali na nie bardzo licznie. Na odpust przychodziły piesze pielgrzymki z sąsiednich parafii. Pielgrzymów witano przy krzyżu w dole nad Narwią i z pieśnią prowadzono ich do kaplicy. Uroczystości odpustowe kończyły się w poniedziałek poranną mszą św. dla mieszkańców Kamianki. Msze św. odprawiali księża dojeżdżający z Rzekunia. Mieszkańcy starali się o zorganizowanie parafii, niestety inicjatywa nie spotkała się z aprobatą władz kościelnych. W czasie frontu wojennego kaplica została mocno zniszczona, jedyne co się zachowało to ołtarz z obrazem św. Anny i konfesjonał. Kaplice udało się odbudować dzięki odszkodowaniu , ofiarom i zabiegom okolicznej ludności. Po wojnie w 1945 r.  we wsi starali się osiedlić o.o. kapucyni, niestety mimo zadowolenia miejscowej społeczności i zakonników, inicjatywa nie została zrealizowana. 27 października 1977 roku, w niedzielę, doszczętnie spłonął trzeci kościół w Kamiance, który przetrwał obie wojny światowe. Dzięki inicjatywie mieszkańców przywiązanych do tego miejsca i kultu św. Anny oraz przychylności władz wojewódzkich, uzyskano pozwolenie na odbudowę kościoła w starym miejscu. W 1980 r. rozpoczęła się budowa murowanego kościoła z cegły, a dwa lata później, podczas odpustu św. Anny ks. biskup Eugeniusz Samsel z Łomży poświęcił nowy kościół  i wmurował kamień węgielny. Miejsce do dziś obdarzone jest wyjątkowym kultem a święta Anna czczona jako patronka matek, wdów, ludzi starszych i wychowawców.

I jak to na odpuście, nie mogło zabraknąć stoisk handlowych z różnościami - zabawkami, obwarzankami, watą cukrową, lodami itp. Dzieci miały okazję przejechać się na konikach, pozjeżdżać z wielkiej, dmuchanej zjeżdżalni. Wielu chętnych było tez do popływania łódkami motorowymi po Narwi.  A w tym czasie na scenie prezentowała się Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, Rozmaryn z Kunina i kapela Miód na serce. Wieczorem wystąpił zespół Mamzel.

drukuj (Odpust na św. Anny w Kamiance)

 • data: 2017-07-31

drukuj ()

 • data: 2017-07-31

Kolorowe jarmarki w Golance

Mieszkańcy Golanki, ale nie tylko oni, mieli okazję spędzić sobotnie popołudnie i wieczór na festynie pn. "Kolorowe jarmarki". To kolejna z cyklu imprez dla mieszkańców, organizowana w gminie Kadzidło. Na terenie świetlicy wiejskiej mieli okazję spędzić czas w sympatycznej atmosferze i w dobrym towarzystwie młodsi i starsi - o jednych i drugich pomyśleli bowiem organizatorzy. A sprawy organizacji wzięli na siebie: sołtys wsi Anna Skiba, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Golance, Centrum Kultury Kurpiowskiej  w Kadzidle, Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne Bractwo. Wsparcia finansowego udzielił Powiat Ostrołęcki.

Festyn rozpoczął blok zabaw dla dzieci - z animatorami, którzy przy muzyce poprowadzili gry, zabawy i konkursy. Te ostatnie oczywiście z nagrodami. Były i festynowe stoiska z zabawkami, kolorowa wata cukrowa, a także wielka, nadmuchiwana zjeżdżalnia. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego także przyjechał z nagrodami - w tym, główną - rowerem. Żeby je zdobyć należało prawidłowo odpowiedzieć na pytania z tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szczęście uśmiechnęło się do siedmioletniego Bartka, to on z festynu wrócił w rowerem. Z prezentem przyjechał także starosta - panie z miejscowego koła gospodyń otrzymały z rąk Stanisława Kubła i wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Anny Śniadach kuchenkę mikrofalową.

I korzystając z okazji starosta opowiedział o inwestycjach, które w powiat realizuje w gminie Kadzidło.

- Jedna jest już wykonana, odcinek od mostu do Golanki w stronę Gral - 1,6 km, firma Strabag właśnie odstawia  maszyny.  W trakcie robót: od Kadzidła do Golanki, do Sula zostanie zakończona w przyszłym roku. I jest jeszcze  trzecia inwestycja, na którą podpisałem umowę. Chodzi o drogę od tzw. dawnej mleczarni, od skrzyżowania do świetlicy w Golance. Jeszcze w tym roku zostanie wykonana - zapowiedział, składając także podziękowania samorządowi województwa mazowieckiego, na ręce radnego Mirosława Augustyniaka, który jak powiedział jest jedynym solidnym partnerem powiatu w  tych inwestycjach. - Gdyby nie pieniądze unijne i te przekazane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to ścieżki przy drodze by pewnie nie było.

 

Nie zabrakło i artystycznych akcentów podczas festynu.  Ze sporym entuzjazmem został przyjęty konkurs "wolna scena". Jako pierwsi zaśpiewali w duecie Teresa Mielnicka z KGW w Babie i radny sejmiku woj. mazowieckiego Marian Krupiński. Śpiewały też Kurpianki z Golanki i Żurawinki.

Zabawa w najlepsze trwała do późnych godzin  wieczornych.

 

drukuj (Kolorowe jarmarki w Golance)

 • data: 2017-07-31

drukuj ()

 • data: 2017-07-31

Mostem przejadą ciężarówki zarejestrowane w mieście

Do Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym dotarły pierwsze sygnały od przedsiębiorców, którzy mają problem z uzyskaniem pozwolenia z Urzędu Miasta w Ostrołęce na przejazd ich samochodów ciężarowych przez "nowy" most.

- Z wnioskiem o pomoc w uzyskaniu zgody prezydenta na przejazd mostem A. Madalińskiego w Ostrołęce do wydziału Komunikacji i Drogownictwa wystąpiły trzy  firmy oraz prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce w imieniu  przewoźników spoza Ostrołęki - potwierdza dyrektor wydziału, Genowefa Żebrowska.

Wysłaliśmy prośbę o ustosunkowanie się do zgłoszonego problemu do Urzędu Miasta w Ostrołęce.  -  Z uwagi na to, iż cały wysiłek przebudowy „starego mostu” i ulic dojazdowych spoczywa na budżecie miasta, zostało wystosowane do samorządów sąsiednich gmin oraz władz powiatu ostrołęckiego pismo z prośbą o wsparcie wielomilionowej inwestycji. Niestety, poza gminą Goworowo, nie otrzymaliśmy deklaracji nawet symbolicznego wsparcia. Naturalną zatem odpowiedzią na wnioski o zezwolenie na przejazd pojazdów firm, które mieszczą się poza granicami Ostrołęki, powinna być odmowa.  Jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, każdy złożony wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd pojazdami o większej masie niż dopuszczono w obowiązującej organizacji ruchu, jest indywidualnie i szczegółowo rozpatrywany. Pozytywnie są zatem rozpatrywane wnioski firm mających siedziby poza Ostrołęką, ale posiadające zarejestrowane na terenie miasta pojazdy. Nadmieniam, iż do chwili obecnej wydano 438 zezwoleń wraz z 1923 identyfikatorami dla każdego pojazdu oddzielnie oraz 150 odmów wydania zezwolenia w tym 23 pisma odmawiające zezwolenia na część pojazdów (tych zarejestrowanych poza miastem) - odpowiedział Wojciech Dorobiński, rzecznik prasowy UM.

- To kuriozalny pomysł i dyskryminacja wielu przedsiębiorców, co właściwie trudno skomentować - mówi starosta Stanisław Kubeł. - Z pewnością z wicestarostą będziemy chcieli spotkać się z prezydentem Januszem Kotowskim, by na ten temat porozmawiać. Jeśli nic nie wskóramy, poinformujemy o takich  praktykach miasta instytucje centralne. Apelujemy jednocześnie o ich zaprzestanie.  Powiat Ostrołęcki  nie uzależnia zgody na poruszanie się po swoich drogach od tego gdzie zarejestrowany jest samochód. Nie robi tego również żadna z gmin powiatu. W każdym roku powiat przebudowuje po kilka mostów i także  nie uzależnia przejazdów nimi od tego czy gmina, w której przeprawa się znajduje,  dofinansowuje inwestycję czy też nie. Nikt nie sprawdza rejestracji i nie pobiera myta.

Starosta nadal apeluje, by przedsiębiorcy z terenu powiatu, którzy mają problem z przejazdem aut ciężarowych (o dopuszczalnym tonażu do 30 t) przez "nowy" most, zgłaszali takie  przypadki do wójtów, bądź do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce. 

 

drukuj (Mostem przejadą ciężarówki zarejestrowane w mieście)

 • data: 2017-07-28

Dla kogo bony na zasiedlenie

Sporą popularnością, jako formą pomocy Powiatowego Urzędu Pracy dla bezrobotnych cieszą się bony na zasiedlenie. Zgodnie z ustawą, starosta może przyznać osobie bezrobotnej do 30. roku życia bon na zasiedlenie w związku z podjęciem pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. W tym roku bony są przyznawane do wysokości 8 000 zł.

Może z nich skorzystać osoba bezrobotna, jeżeli będzie osiągała  wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom społecznym. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Będzie pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie (nie wyższej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę), przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, zobowiązany jest:

 • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
 • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
 • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków kwota bonu podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków w ramach bonu na zasiedlenie stanowi poręczenie przez osobę fizyczną osiągającą miesięczne dochody w wysokości co najmniej 2 300 zł brutto. Do wniosku o przyznanie bonu należy dołączyć dokument poświadczający dochód poręczyciela tj. odpowiednio:

 • zaświadczenie o wynagrodzeniu osoby zatrudnionej na czas nie krótszy niż 12 miesięcy,
 • decyzję o przyznaniu emerytury oraz wyciąg bankowy potwierdzający wpływ uposażenia  lub ostatni odcinek emerytury,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku posiadania zaległości, deklarację PIT za ostatni rok potwierdzoną przyjęciem przez Urząd Skarbowy, dokumenty rejestrowe firmy: REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa, zaświadczenia z KRUS o braku posiadania zaległości w opłatach składek, zaświadczenie o aktualnie osiąganym dochodzie, np. z tytułu dostaw mleka (roczny wykaz dostaw mleka ze spółdzielni mleczarskiej).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - poręczyciel, współmałżonek wnioskodawcy i współmałżonek poręczyciela zobowiązani są do stawienia się w  Powiatowym Urzędzie Pracy, by dopełnić spraw formalnych (podpisanie poręczenia, wyrażenie zgody na poręczenie, wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Po dopełnieniu wszystkich czynności związanych z poręczeniem zostanie zawarta umowa przyznająca bon na zasiedlenie.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia zainteresowane przyznaniem bonu na zasiedlenie mogą zgłaszać się do swoich doradców klienta.

W 2015 roku bony otrzymały 63 osoby, w 2016 – 230, a w 2017 roku – 100 osób.

 

drukuj (Dla kogo bony na zasiedlenie)

 • data: 2017-07-27

Zapraszamy na odpust do Kamianki

Już w tę niedzielę, 30 lipca, w Kamiance odbędzie się odpust. Najpierw o godz. 13.00 w kościele pw. św. Anny zostanie odprawiona msza święta z procesją.

Po mszy zaplanowane są atrakcje nad Narwią.  Na scenie zaprezentują się zespoły: Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, klub seniora Rozmaryn z Kunina, kapela Miód na serce. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Mamzel. Imprezę muzycznie oprawi didżej  dj Jacek. Nie zabraknie z pewnością rozrywki dla dzieci, będą stoiska handlowe i gastronomiczne.  A na koniec planowana jest zabawa taneczna.

 

Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj (Zapraszamy na odpust do Kamianki)

 • data: 2017-07-27

Delegacja powiatu na Święcie Świeżego Chleba

W  Punii na Litwie (Rejon Alytus) przebywała w ub. tygodniu reprezentacja Powiatu Ostrołęckiego na zaproszenie tamtejszego  samorządu, w ramach podpisanego porozumienia o szeroko rozumianej współpracy. Wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz byli gośćmi podczas obchodzonego tam tradycyjnie pod koniec lipca Święta Świeżego Chleba (Onines).

W nadniemieńskiej chacie dzukijskiej, urządzonej przez miejscową wspólnotę, został odtworzony autentyczny piec chlebowy, stoją żarna, inny zabytkowy inwentarz niezbędny do przygotowania żywności, sprzęt gospodarstwa domowego codziennego użytku. Został opracowany program edukacyjny odzwierciedlający obyczaje i tradycje Dzuków, na podstawie którego można się nauczyć wypieku tradycyjnych ziemniaczanych bułek dzukijskich oraz chleba.

W Punii gościły także delegacje z Białorusi, Ukrainy, z Polski - poza przedstawicielami Powiatu Ostrołęckiego obecni byli także przedstawiciele Orzysza i Moniek. W tygodniu poprzedzającym Święto Chleba odbywał się międzynarodowy plener malarski.

drukuj (Delegacja powiatu na Święcie Świeżego Chleba)

 • data: 2017-07-26

XXXV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 2 sierpnia br. została zwołana XXXV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu „Razem
   na staż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
  • emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017 – 2029,
  • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017r.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
 7. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Powiatu.

drukuj (XXXV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Narodowe czytanie "Wesela"

W sobotę, 2 września odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. Zaproszenie do udziału w nim przysłał  na ręce starosty Powiatu Ostrołęckiego prezydent RP Andrzej Duda. W tym roku do wspólnej lektur zostało wybrane "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

"Zachęcam Państwa, abyśmy tego dnia przypomnieli sobie niepowtarzalny nastrój "Wesela", wyjątkowych bohaterów dramatu, jego refleksyjność ale też ironię i cięty język. Doceńmy piękną polszczyznę, dialog z tradycją, a także przenikliwe diagnozy dotyczące losów Rzeczypospolitej. Będzie to znakomita okazja, by wspólnie zastanowić się nad znaczeniem "Wesela" i rolą, jaką na przestrzeni  dziesiątków lat dramat ten odegrał w licznych debatach nad kształtem naszej Ojczyzny. Dziś w przededniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, warto na nowo przeczytać "Wesele". Raz jeszcze będziemy mogli przekonać się o tym, że nasza wielka literatura stanowi integralną część narodowej kultury" - napisał prezydent Andrzej Duda.

Starosta Stanisław Kubeł także zachęca jednostki powiatu do włączenia się w tegoroczne Narodowe Czytanie.

drukuj (Narodowe czytanie "Wesela")

 • data: 2017-07-24

Policjanci nagrodzeni przez starostę

Czterech policjantów wyróżnił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł za ich wzorową służbę. Są to st. asp. Robert Zabielski, asp. szt. Lech Samsel, asp. Waldemar Gwiazda i st. sierż. Kamil Majkowski.

Nagrody rzeczowe wyróżnionym funkcjonariuszom starosta wręczył podczas uroczystości z okazji  Święta Policji, które odbyły się w Ostrołęce 21 lipca z udziałem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego.
Stanisław Kubeł pogratulował policjantom i życzył im bezpiecznej pracy: - Niech będzie ona źródłem dumy, siły i satysfakcji.

Powiat Ostrołęcki corocznie nagradza wyróżniających się policjantów.

Fot. Moja Ostrołęka

Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj (Policjanci nagrodzeni przez starostę)

 • data: 2017-07-24

Powiat otrzymał ponad 10 milionów zł na tzw. skrót do Warszawy

Ponad 10 mln zł z unijnego wsparcia powiat ostrołęcki zainwestuje w  budowę 6,3 km drogi z pasem pieszo-rowerowym i utwardzonymi poboczami, a także w budowę i przebudowę skrzyżowań, chodników i przejazdu kolejowego w gminie Goworowo. Będzie to tzw. skrót do Warszawy. Uroczyste podpisanie umowy dot. realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 odbyło się 13 lipca w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim.  Powiat makowski także otrzymał dofinansowanie na inwestycję drogową.  Umowy podpisali: wicemarszałek  Janina Ewa Orzełowska, Elżbieta Lanc, członek zarządu woj. mazowieckiego oraz starostowie: ostrołęcki Stanisław Kubeł i makowski Zbigniew Deptuła. Na spotkaniu obecny był również Grzegorz Świętorecki, zastępca dyrektora ds EFRR w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i radny sejmiku woj. mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

- Panie starosto gratulujemy bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że to nie ostatnie pieniądze, które trafią do powiatu - zwróciła się do starosty Stanisława Kubła  wicemarszałek  Janina Ewa Orzełowska.

Ponad sześciokilometrowy odcinek drogi powiatowej wybuduje Ostrada. Jak zapowiada starosta Kubeł, jeszcze w lipcu firmie zostanie przekazany plac budowy.  W sierpniu powinny ruszyć roboty. Inwestycja  ma się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku. W ramach projektu zostanie wybudowana droga z pasem pieszo-rowerowym, na wysokości Ponikwi Dużej przejazd kolejowy zostanie poszerzony, zlikwidowany zaś przejazd w Ponikwi Małej. Przebudowane zostaną  również skrzyżowania, linie telekomunikacyjne i wodociągowe. Wybudowane nowe przepusty, zjazdy do indywidualnych gospodarstw, pobocza, chodniki oraz przejścia dla pieszych. Poza tym zamontowane zostaną barierki, bariery energochłonne oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Realizacją projektu zajmie się Zarząd Dróg Powiatowych w  Ostrołęce. Całkowita wartość projektu to 16. 880. 793,99 zł. W tym kwota dofinansowania wynosi  10 013 396,24 zł.

drukuj (Powiat otrzymał ponad 10 milionów zł na tzw. skrót do Warszawy)

 • data: 2017-07-14

Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki, związana z operacją typu” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Ubiegając się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na inwestycje drogowe, Starosta Ostrołęcki  złożył  dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na współfinansowanie projektów drogowych.  Dofinansowanie otrzymał projekt pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki”.  Umowę na dofinansowanie w/w projektu ze środków programu podpisano w dniu 15.07.2016 roku.

Dofinansowanie ze środków UE w ramach EFRROW - 2.275.785,00 zł.  

W ramach robót do wykonania na  drodze powiatowej nr 2519 W  Kadzidło – Szafranki zostanie przebudowany odcinek o dlugości 5,849 m . Ponadto  inwestor przebuduje nawierzchnię o szerokości 6,00 m wraz z poboczem utwardzonym o szerokości 2,0 m. Zostaną wykonane zjazdy i zatoki autobusowe z chodnikami postojowymi. Właściwe odwodnienie drogi zapewni regulacja rowów oraz przepusty pod zjazdami. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu wpłynie wykonanie nowego  oznakowania poziomego drogi wraz z elementami odblaskowymi oraz  wymiana  oznakowanie pionowego.  W wyniku realizacji  operacji polegającej na przebudowie w/w drogi , zostanie osiągnięty cel polegający na : Poprawie spójności komunikacyjnej oraz zwiększenie dostępności do usług, w tym usług publicznych mieszkańcom msc. Kadzidło, Sul i  Golanka.

drukuj (Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki)

 • data: 2017-07-14

Dodatkowe restrykcje w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711, z 2016 r. poz. 1295, 1770 i 1797 oraz z 2017 r. poz. 1036) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymywanie świń w gospodarstwie:

a) w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi,

b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,

b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa

– a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;”,

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;”,

– dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;

8) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1d w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b nie stosuje się w przypadku świń utrzymywanych w gospodarstwie w systemie otwartym.

1b. Przepisu ust. 1 pkt 4 lit. b nie stosuje się, jeżeli przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

1c. Przepisu ust. 1 pkt 4a i 8 nie stosuje się na obszarach, o których mowa w art. 57e ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

1d. W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się:

1) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;

2) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;

3) prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.”,

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym wybieg dla świń zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem.

4. Maty dezynfekcyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny spełniać wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4.”;

2) w § 2:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 3,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Na obszarze zagrożenia zakazuje się ponadto polowań zbiorowych z udziałem psów.”;

3) w § 6 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia świnie można przemieścić do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy również po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia:”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 2.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

 

drukuj (Dodatkowe restrykcje w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń)

 • data: 2017-07-14

Deklaracja gminy była, przelewu nie ma

Dwie drogi: Obierwia-Chudek-Baranowo oraz Chudek-Kierzek-Zawady planuje przebudować Powiat Ostrołęcki. W związku z tym  zwrócił się w ubiegłym roku do gminy Kadzidło, tak jak przy inwestycjach realizowanych z pozostałymi gminami powiatu, o pomoc finansową w realizowanym zadaniu. Mimo wcześniejszych deklaracji wójta Dariusza Łukaszewskiego, gmina nie przekazała powiatowi 40 tys. zł na wykonanie dokumentacji. Natomiast radni gminy Kadzidło, a także sołtysi wsi: Chudek i Gleba zostali przez wójta poinformowani w piśmie,  że tak się stało. Jak również, że pieniądze te nie zostały wykorzystane przez powiat zgodnie z przeznaczeniem. Było to pismo skierowane do Zarządu Powiatu, z załączeniem go do wiadomości wspomnianych radnych i sołtysów. - Nie jest prawdą, że gmina Kadzidło przekazała powiatowi w ubiegłym roku 40 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej  na odcinku drogi powiatowej nr 2536 W od drogi 53 Obierwia-Chudek-Baranowo oraz drogi nr 2533 W Chudek-Kierzek-Zawady. Uchwalone przez Radę Gminy w 2016 roku środki pomocy finansowej dotyczyły wyłącznie ustalenia planu wydatków, ale nie były przekazane do powiatu, a tym bardziej wykorzystane na jakikolwiek cel - wyjaśnia starosta Stanisław Kubeł. I dodaje: - Dokumentacja na przebudowę wskazanych dróg zostanie w całości odebrana i rozliczona w roku bieżącym i w przypadku braku środków finansowych gminy Kadzidło, zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu. Gmina Kadzidło najwyraźniej nie jest zainteresowana przebudową wspomnianych dróg, o czym świadczy również nieobecność pana wójta, bądź przedstawiciela gminy na naradzie drogowej w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce,  w której uczestniczyły wszystkie pozostałe gminy powiatu.

Spotkanie odbyło się 3 lipca, większość gmin już wtedy zadeklarowała chęć współpracy przy inwestycjach drogowych. - Mimo to, mam jednak nadzieję, że w przyszłości gmina Kadzidło będzie zainteresowana współpracą z powiatem w celu szybszej poprawy infrastruktury drogowej na tym terenie.

 

drukuj (Deklaracja gminy była, przelewu nie ma)

 • data: 2017-07-14

Zmarła Wiesława Lesińska

9 lipca zmarła Wiesława Lesińska, długoletnia pracownica Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Miała 60 lat.  Wystawienie ciała w Domu Pogrzebowym  "Arka" przy ul. Sienkiewicza 41 w Ostrołęce. Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu 15 lipca o godz. 11.00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce spoczynku na cmentarz komunalny w Ostrołęce.

Różaniec -  w czwartek, piątek o godz. 18.00 w Domu Pogrzebowym "Arka".

Wyrazy głębokiego współczucia pogrążonej w smutku Rodzinie składa starosta oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

drukuj (Zmarła Wiesława Lesińska)

 • data: 2017-07-13

XXXIV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 19 lipca br. została zwołana XXXIV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Rozpatrzenie informacji:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostrołęckiego za rok 2016,
  • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce
   o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego za rok 2016.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017 – 2029,
  • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017r.,
  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus na terenie powiatu ostrołęckiego”,
  • utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu oraz nadania statutu.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
 8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu.

drukuj (XXXIV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

 • data: 2017-07-13

Myszynieckie "Kurpiaki" na Balkan Folk Fest 2017

Zespół Folklorystyczny "Kurpiaki", działający przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej  w Myszyńcu wziął udział w międzynarodowym festiwalu Balkan Folk Fest 2017, który odbył się w Złotych Piaskach w Bułgarii. Zespołowi towarzyszyła kapela Karola Samsela z Czarni koło Myszyńca. Międzynarodowy festiwal Balkan Folk Fest odbywa się od 23 lat w Złotych Piaskach. Podczas festiwalu od 1 czerwca do 9 września na deskach scen amfiteatrów w Złotych Piaskach, Warnie i Bałcziku zespoły ludowe z całego świata prezentują swoją kulturę ludową. W czasie pobytu za granicą młodzi tancerze mieli okazję zapoznać się z folklorem innych narodów, a przede wszystkim wypromować tradycję i folklor Kurpiowszczyzny. "Kurpiaki" za dnia wypoczywali na basenie lub nadmorskich złotych plażach, po południu wylewali siódme poty na próbach, by wieczorem, w sobotę 17 czerwca wziąć udział w festiwalu.

W konfrontacjach "Blkan Folk Fest 2017", oprócz "Kurpiaków" z Myszyńca, wzięły udział także zespoły z Ukrainy i Serbii.

Po występach odbywały się wieczorki taneczne integrujące wszystkie zespoły folklorystyczne zakwaterowane w hotelu Zora. Podczas sześciodniowego pobytu zespół zaprezentował się dwukrotnie. Raz w Złotych Piaskach podczas integracyjnego spotkania z zespołem z Ukrainy i po raz drugi w Warnie, podczas głównej gali festiwalu.  Dla "Kurpiaków" będących po raz pierwszy na zagranicznym festiwalu, udział w Balkan Folk Fest był miłym przeżyciem, jak również powodem do dumy. Zespół zaprezentował pieśni i tańce kurpiowskie, które zgromadzona publiczność przyjęła owacją na stająco. Za udział w festiwalu "Kurpiaki" otrzymały statuetkę  Złotych Skrzypiec oraz pamiątkowy dyplom.

Było tanecznie, słonecznie i plażowo. Czas spędzony w Bułgarii okazał się dobrym wypoczynkiem, ale nie zabrakło również ciężkiej pracy, której efekty można zobaczyć podczas występów zespołu w gminie.

 

Zespół "Kurpiaki" promował na wyjeździe Powiat Ostrołęcki.

Fot. Archiwum zespołu

drukuj (Myszynieckie "Kurpiaki" na Balkan Folk Fest 2017)

 • data: 2017-07-11

Trwa przebudowa mostu na Omulwi

Trwa przebudowa mostu na Omulwi w Czarnotrzewiu. Termin realizacji tej inwestycji to koniec sierpnia. Prace są bardzo zaawansowane, wykonuje je wyłoniona w przetargu firma Mosty Kujawy. Rozebrany został stary most, który był w bardzo złym stanie  technicznym. Konstrukcja nowego mostu  będzie monolityczna żelbetonowa. Jego całkowita długość to 49 m. Przebudowa ma na celu zwiększenie nośności mostu.

Dla kierowców wyznaczone są objazdy. Od strony Baranowa do Ostrołęki jedziemy przez Budne, Zimną Wodę, Wyszel, Przystań, Olszewkę, Obierwię i dalej w kierunku drogi krajowej nr 53.

 

Fot. Baranowo  - Historia, Ludzie, Wydarzenia/Facebook

drukuj (Trwa przebudowa mostu na Omulwi)

 • data: 2017-07-11

Tomasz Sokół najlepszy w powiecie ostrołęckim

Tomasz Sokół  wygrał II Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w Tenisie Ziemnym. W zawodach rozegranych na kortach w Krainie Kurpiowskiej w Wykrocie reprezentant Białegostoku w finale pokonał Kamila Woźniaka w dwóch setach 6:2 6:4.

Ostrołęczanin rywalizował  z tenisistą z Podlasia w trudnych warunkach atmosferycznych. Musiał  jednak uznać wyższość świetnie przygotowanego do zawodów rywala. Wcześniej Tomasz Sokół pokonał Andrzeja Dziekońskiego 9:0, Konrada Czapskiego 9:2, Sylwestra Puchalskiego 9:1, a w półfinale w dwóch setach Adama Otłowskiego 6:3 6:2.

Drugi z finalistów, Kamil Woźnia,k w pierwszej rundzie miał wolny los. W drugim meczu pokonał prezesa OST Dariusza Terlikowskiego 9:1, a następnie w ćwierćfinale Krzysztofa Popielarza 9:2. W półfinale Kamil Woźniak odniósł zwycięstwo nad Mateuszem Matyczakiem po trzysetowej walce 6:3 1:6 13:11.
 
W finale lepszy okazał się Tomasz Sokół, który wygrał 6:2 6:4 i odebrał nagrodę główną z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Mroza i prezesa Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego Dariusza Terlikowskiego.
- Cieszę się bardzo, że mogliśmy przeprowadzić zawody,  po raz drugi, dzięki wsparciu lokalnych sponsorów i Powiatu Ostrołęckiego - podkreślił prezes OST Dariusz Terlikowski. - Dzięki tej pomocy nasze imprezy są coraz lepiej zorganizowane i mają szansę się rozwijać.

- Dobre projekty zawsze zyskują uznanie starosty ostrołęckiego, którego mam zaszczyt reprezentować - podkreślił  przewodniczący rady powiatu Krzysztof Mróz. - Myślę, że w kolejnym roku również nie będziemy oszczędzać na promocji tenisa ziemnego i imprez organizowanych przez Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe.

Nagrody najlepszym zawodnikom wręczali także sekretarz gminy Olszewo-Borki Aneta Gutowska-Grucelska oraz sekretarz gminy Daniel Walijewski. Świetną organizację imprezy chwalił  zwycięzca mistrzostw, który po raz pierwszy rywalizował w powiecie ostrołęckim.

- Cieszę się bardzo, że skorzystałem z zaproszenia i wziąłem udział w tej niezwykłej imprezie - mówił po finałowym meczu Tomasz Sokół. - Niezwykła atmosfera i sceneria, w jakiej zostały rozegrane dwudniowe zawody i wspaniała obsada zawodów sprawiła, że z pewnością jeszcze tu  zawitam.

Sponsorami zawodów byli: Powiat Ostrołęcki, Kraina Kurpiowska w Wykrocie, Piekarnia Kurpiowska Serafin, Fast Diet Food i IFriday - Mariusz Piątek. Patronat medialny nad zmaganiami najlepszych tenisistów sprawował portal Moja-Ostroleka.pl.

 

drukuj (Tomasz Sokół najlepszy w powiecie ostrołęckim)

 • data: 2017-07-11

Tydzień z kulturą kurpiowską w gminie Baranowo

Warsztaty rękodzielnicze i kulinarne, rajd rowerowy "Rowerem po Kurpiach, spotkanie zespołów kurpiowskich, zabawa pod gwiazdami - to tylko niektóre z licznych atrakcji podczas Tygodnia Kultury Kurpiowskiej w gm. Baranowo.

Zwieńczeniem był niedzielny festyn, który rozpoczął się mszą św. w  kościele p.w. św. Michała Archanioła w Brodowych Łąkach. Po mszy, uczestnicy Święta Folkloru Kurpiowskiego  przenieśli się w plener, nad Omulew, gdzie do późnych godzin wieczornych w najlepsze trwała zabawa. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał wójt gminy Henryk Toryfter.  Na scenie, w bloku folklorystycznym,  można było zobaczyć kurpiowskie zespoły, m.in. "Pod Borem" z Zawad, który pokazał jak dawniej wyglądały żniwa na Kurpiach. Występowała także kadzidlańska Kurpianka Cepelia. Nie brakowało także licznych konkursów z nagrodami, można było obejrzeć pokaz iluzji. Swoje rękodzieło prezentowali na stoiskach twórcy ludowi. Dzieci chętnie korzystały z wesołego miasteczka.

Po południu na scenie zagrały "Droga na Ostrołękę", zespół Granda a także wykonawcy muzyki disco polo: Maxel i Solaris.  Wieczór zakończyła zabawa taneczna w remizie, organizowana przez strażaków ochotników z Brodowych Łąk.

Organizatorami Tygodnia Kultury Kurpiowskiej byli: Starosta Powiatu Ostrołęckiego, wójt Gminy Baranowo, GOKSiR w Baranowie, Kurpiowski Zespół "Pod Borem" z Zawad, TSK im. A. Kopcia w Baranowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Brodowych Łąkach.

Zdjęcia Anna Wołosz/Tygodnik Ostrołęcki.

drukuj (Tydzień z kulturą kurpiowską w gminie Baranowo)

 • data: 2017-07-10

Kto (nie) może przejechać przez most

- Mieszkańcy powiatu skarżą się, że nie mają przejazdu przez most - zwrócił uwagę wójt gm. Czerwin Ryszard Gocłowski  podczas narady drogowej z wójtami i przewodniczącymi rad gmin w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. - Samochody ciężarowe firm, które prowadzą działalność na terenie miasta mogą swobodnie przejeżdżać przez "nowy" most, natomiast  firmy z powiatu  często nie dostają zgody. Myślę, że to nierówne traktowanie. Przecież po drogach przez nasze miejscowości samochody firm mających siedzibę w  mieście jeżdżą bez ograniczeń.

I jako przykład takiej, która nie dostała zgody na przejazd przez most, wymienił jedną z rzekuńskich firm.

- Jeśli takich, potwierdzonych  sygnałów będzie więcej, o tym, że miasto blokuje przedsiębiorców z powiatu, podejmiemy odpowiednie kroki - zapowiedział starosta Stanisław Kubeł. - Nie chciałbym tego robić, ponieważ dotychczas dawaliśmy zgodę wszystkim firmom i wolałbym byśmy nie blokowali życia gospodarczego.

A to, że problem istnieje potwierdziła również na tym spotkaniu  Aneta Gutowska-Grucelska, sekretarz UG w Olszewie-Borkach, która powiedziała, że sama miała okazję się o tym przekonać.

Starosta apeluje, by przedsiębiorcy z terenu powiatu, którzy mają problem z przejazdem aut ciężarowych (o dopuszczalnym tonażu do 30 t) przez "nowy" most, zgłaszali takie  przypadki do wójtów, bądź do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce. - Wystąpię wówczas  do prezydenta miasta  z konkretami. Byliśmy z wicestarostą na spotkaniu w Urzędzie Miasta. Poczyniliśmy uzgodnienia z prezydentem, w myśl którego my nie blokujemy  transportu firm z miasta na naszych drogach, miasto nie robi problemów firmom z terenu powiatu.

Fot. Skyscrapercity.com

drukuj (Kto (nie) może przejechać przez most)

Są pieniądze na zatrudnienie młodych

Jeszcze ponad 6 mln zł dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce na refundację kosztów zatrudniania osób młodych, do 30. roku życia.Dyrektor PUP Jacek Małkowski zachęca przedsiębiorców, by zechcieli skorzystać z tej formy zatrudniania pracowników.- Do końca października tego roku mamy do zaangażowania ponad 6 mln zł. Są to bardzo dobre warunki w porównaniu z innymi formami pomocy, którymi dysponujemy. W pierwszym roku zatrudnienia refundowana jest całość wynagrodzenia, czyli 1990 zł  plus składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Zostały tylko cztery miesiące, a mamy jeszcze sporo pieniędzy - mówił podczas spotkania w Starostwie Powiatowym z wójtami oraz przewodniczącymi rad gmin, zachęcając, by jednostki gminne także zatrudniły w ten sposób osoby bezrobotne.  Ponadto prosił,  by wójtowie tę informację przekazali przedsiębiorcom z terenu swoich gmin. Przez pierwszy rok wynagrodzenie jest w pełni refundowane przez PUP, obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez  kolejny rok po zakończeniu refundacji.

  Z formy wsparcia nie mogą skorzystać pracodawcy lub przedsiębiorcy, u których w ostatnich 6 miesiącach przed złożeniem wniosku w urzędzie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

  Wnioski oraz wszelkie informacje są dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68-pokój nr 6, I piętro, tel. 29 760 33 77 wew. 206 oraz na stronie internetowej: www.pup-ostroleka.pl.

 

drukuj (Są pieniądze na zatrudnienie młodych)

Powiat planuje z gminami i nadleśnictwami wspólne inwestycje drogowe

Dwa spotkania - z nadleśniczymi oraz z wójtami, przewodniczącymi rad gmin i zarządem powiatu odbyło się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.  Miały one charakter konsultacyjny, przed planowaniem przyszłorocznego budżetu powiatu.  Starosta mówił o proponowanych przez rząd zmianach w systemie dofinansowania inwestycji drogowych. Między innymi o poselskim pomyśle utworzenia funduszu drogowego. Są to bardzo istotne zmiany dla samorządów, w tym dla powiatu i gmin, które w znaczący sposób korzystały i korzystają  z pomocy finansowej budżetu państwa przy przebudowach dróg. Zmienić mają się także sposoby  finansowania dróg z samorządu województwa marszałkowskiego.

- Na pewno finansowanie zadań w przyszłym roku będzie wyglądało inaczej niż dotychczas. Skorzysta ten, kto będzie miał gotowe projekty i będzie mógł złożyć projekty. Trzeba być czujnym i przygotowanym na wszelkie ewentualności - stwierdził starosta Stanisław Kubeł.

 Zmiany w finansowaniu zadań drogowych

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele  Nadleśnictwa Nowogród, Myszyniec, Ostrołęka  a także starostowie, dyrektorzy niektórych wydziałów Starostwa Powiatowego.W drugim, które również dotyczyło zaplanowania wspólnych z powiatem inwestycji drogowych, wzięli udział  przedstawiciele wszystkich, poza Kadzidłem, gmin. Obecna była także Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, dyrektor wydziału koordynacji  projektów i zamówień Urzędu Miasta w Ostrołęce.

- Urząd Marszałkowski planuje stworzenie  mechanizmu dofinansowania dróg powiatowych, które krzyżują się z wojewódzkimi i mają duże znaczenie  gospodarcze dla danego obszaru.  Mówi się o dofinansowaniu od 3 do 5 mln zł. Nie jest to doprecyzowany pomysł - zaznaczył starosta Stanisław Kubeł. - Samorząd woj. mazowieckiego ma większe pieniądze niż dotychczas. Mechanizm "janosikowego", przy wzroście  w ostatnich latach podatku CIT i PIT, działa korzystnie. I jak  starosta powiedział, zarząd województwa chce wykorzystać te pieniądze głównie na drogi. Z tym, że toczy się dyskusja, czy dofinansowanie otrzymają wszystkie zadania RIT-owskie czy te, które mają powyżej określonej liczby punktów. Niewykluczone, że na pozostałe zadania zostanie ogłoszony nabór.

- Natomiast na większą zmianę zanosi się w finansowaniu zadań drogowych, dofinansowanych z budżetu państwa - kontynuował Stanisław Kubeł. -  Dotychczas dwa główne źródła dofinansowania to środki z Narodowego Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, tzw. "szydłówki" (około miliarda złotych)", drugie to rezerwa subwencji drogowej (650 mln zł). Mogły z niej korzystać powiaty i miasta na prawach powiatu. W tej chwili mowa jest o  projekcie opłaty paliwowej w wysokości 25 gr od litra. Z tego 5 groszy  miałoby  zasilać tzw. samorządowy fundusz celowy, którego zadaniem byłoby wspieranie inwestycji  samorządowych. 20 groszy trafiłoby na  zasilanie dróg krajowych i autostrad - tłumaczył Stanisław Kubeł.  - Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby zostały  dotychczasowe źródła finansowania i pojawiło się nowe. Obawiam się jednak, że jeden zastąpi drugi. I dodał: -  Dużo jest niewiadomych na przyszły rok, natomiast wiadomo, ceny robót są znacznie droższe.  Niedawno gościliśmy Krzysztofa Kondraciuka, dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który mówił,  że w tym roku  na inwestycje drogowe przekazano 20 mld zł. Większość wykonawców  zaangażowało się w duże inwestycje, liniowe. W efekcie znacząco spadło zainteresowanie firm przetargami. O ile wcześniej wpływało po 6-7 ofert, obecnie  otrzymanie więcej niż jednej jest sukcesem. Firmy są zainteresowane dużymi kontraktami.

Budowa coraz droższa

O tym jak zmieniły się ceny robót drogowych mówił Grzegorz Bakuła, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

- W porównaniu do ub. roku czy początku tego  roku ceny znacząco  wzrosły. Dla porównania: roboty bitumiczne  przy 4 cm nawierzchni w ub. roku  kosztowały 16 zł za m kw. W ostatnim przetargu w gm. Lelis  cena jednostkowa  to 29 zł za m kw. Roboty związane z podbudową z kruszywa łamanego mechanicznie - w ub. roku cena ok. 18 zł, w tym 22-24 zł za m kw. Przebudowa drogi o parametrach 6 m plus 2 m utwardzonego pobocza kosztowała w ub. roku do 700 tys. zł, w tym ok. 1 mln zł lub więcej.  Trudno zgadywać co będzie wiosną. Nam udało się zmieścić w kosztorysach inwestorskich, wiemy jednak, że sąsiednie powiaty mają z tym problem. Przykładem jest też budowa przeprawy tymczasowej w Ostrołęce. Zamawiający ma 6,5 mln zł, w przetargu wpłynęła tylko jedna oferta - na ponad 10 mln zł.

Cześć spotkania z przedstawicielami nadleśnictw odbyła się w terenie. Starosta wraz z nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrołęka Zdzisławem Gadomskim zaprosili pozostałych uczestników - partnerów w planowanych inwestycjach na wspólnie realizowaną drogę Nasiadki-Golanki, by pokazać jej standard. Około pięciokilometrowy odcinek kosztował  2 mln 200 zł. Była to inwestycja dwuletnia, która  wkrótce zostanie oficjalnie otwarta. Partnerami tej inwestycji drogowej była  gmina Lelis, Lasy Państwowe i Powiat Ostrołęcki. Istniejąca nawierzchnia została wyrównana, poszerzona do 6 m. Na odcinku około 800 metrów jest ciąg pieszo-rowerowy biegnący  przez Nasiadki. W miejscach wskazanych przez nadleśnictwo powstały  bitumiczne zjazdy na drogi leśne - o długości 20 metrów i dłuższe. - Lasy są nadal otwarte na wspólne inwestycje - zadeklarował nadleśniczy Zdzisław Gadomski. - Takie są oczekiwania dyrektora generalnego i całej administracji. Jednakże dotarło do nas nowe zarządzenie dyrektora generalnego, które całkowicie zmieniło sposób dofinansowania i uczestnictwa w inwestycjach wspólnych - powiedział i pokrótce wyjaśnił na czym owe zmiany polegają.  Całość dofinansowania dróg publicznych, czyli uczestniczenia lasów w budowie, przebudowie odbywać  się będzie  przez dyrekcję generalną i z tzw. funduszu leśnego.

Nikogo nie zmuszam do współpracy

O tym, że samorządy, jeśli chcą skorzystać z dofinansowania, muszą  być czujne i przygotowane mówił starosta wójtom i przewodniczącym rad. - Czas na podejmowanie uchwał może być bardzo krótki - zaznaczył. - Nieobecni nie mają głosu, a więc  jeśli nie złożymy wniosków, nie weźmiemy udziału w konkursie. Zaznaczam, że nikogo nie zmuszam do współpracy - mówił starosta.  - Chciałbym, żeby informacja dotarła do wszystkich gmin. Jeśli któraś nie przysłała przedstawiciela, rozumiem, że nie chce brać udziału w konkursach, które się pojawią. Sytuacja jest klarowana.

Podczas spotkania jednoznaczną  deklarację o współpracy złożyły już: Rzekuń, Czerwin, Myszyniec, Baranowo, Łyse, Olszewo-Borki, Goworowo.

 

 

 

drukuj (Powiat planuje z gminami i nadleśnictwami wspólne inwestycje drogowe)

Szybciej do Warszawy skrótem przez Pasieki

Ostrada będzie wykonawcą ponad sześciokilometrowego odcinka, tzw. skrótu do Warszawy przez Pasieki. Otwarcie ofert w przetargu nastąpiło w ubiegłym tygodniu. Swoje oferty złożyły dwie firmy. Korzystniejsza, za kwotę 12. 844.469 zł pochodziła właśnie od ostrołęckiej Ostrady. Druga była o ponad 2,5 mln zł droższa.

Budowa drogi planowana jest jeszcze w tym roku. Jak zapowiedział starosta Stanisław Kubeł, niezależnie od tego czy powiat wyszkowski będzie realizował swój mierzący  prawie 17 km odcinek. Póki co wniosek sąsiadów  nie zakwalifikował się do dofinansowania, zaś wniosek Powiatu Ostrołęckiego je otrzymał. Jak nas poinformowało Starostwo Powiatowe w Wyszkowie: "Projekt  jest aktualnie na etapie oceny merytorycznej.   3 lipca 2017 roku przesłaliśmy pismo ponaglające  do dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ws wyniku oceny  merytorycznej z uwagi na termin obligatoryjny termin zakończenia realizacji projektu".

Starosta ostrołęcki wydał pozwolenie na realizację inwestycji, czyli rozbudowę drogi powiatowej od drogi nr 8: Turzyn-Brańszczyk- Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Ostrołęka.

Projektowana droga na początku, do pierwszego przejazdu kolejowego, pokrywa się z istniejącą, następnie przebiega równolegle do linii kolejowej, głównie w pasie kolejowym i kończy się na istniejącym skrzyżowaniu z drogą krajową nr 60 Ciechanów-Ostrów Mazowiecka.  Droga będzie miała jezdnię o szerokości 6 m i pas pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m.

W ramach projektu planowane jest:  wybudowanie drogi z pasem pieszo-jednym, budowa chodników, zatok autobusowych, zjazdów na posesję, budowa przepustów, ukształtowanie skrzyżowań z drogami poprzecznymi, przebudowanie skrzyżowania drogi krajowej nr 60 z drogą powiatową (od Goworowa)  na rondo, poszerzenie przejazdu kolejowego na wysokości Gór, poszerzenie przejazdu kolejowego na wysokości Ponikwi  Dużej, zlikwidowanie przejazdów kolejowych. Na rozbudowanej drodze powiatowej ruch będzie odbywał się dwukierunkowo.

Projektowana droga połączy istniejące drogi publiczne: gminną: Józefowo-Kobylin-Prabuty, powiatową Pasieki-Kunin,  gminną Ponikiew Duża-Pasieki, gminną Kobylin-Góry o nawierzchni gruntowej oraz drogę krajową Ciechanów-Ostrów Mazowiecka.

drukuj (Szybciej do Warszawy skrótem przez Pasieki)

Konkursy dyrektorskie rozstrzygnięte

Zakończyły się dwa konkursy na stanowiska dyrektorów, ogłoszone przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Na kolejną, pięcioletnią kadencję został wybrany Dariusz Ptak, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych. Nową dyrektor ma natomiast Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu. Konkurs wygrała Barbara Bączek,  nauczycielka w ZSP w Kadzidle.

W obu przypadkach komisja konkursowa uznała, że kandydaci spełniają wszystkie wymagania niezbędne do powierzenia im funkcji; posiadają odpowiednie wykształcenie, umiejętności oraz predyspozycje do pracy na tym stanowisku.

drukuj (Konkursy dyrektorskie rozstrzygnięte)

Ostatni turniej ligowy szczęśliwy dla naszych karateków

W  hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbył się IV turniej karate, podsumowujący Mazowiecką Ligę Karate w sezonie 2016/2017. Do turnieju zgłosiło się 140 młodych zawodników reprezentujących 12 klubów, zrzeszonych w Okręgowym Związku Karate. Na trybunach zasiadło wielu rodziców, dopingujących swoje dzieci. Ostatni turniej ligowy, tak jak cały rok, okazał się szczęśliwy dla Ostrołęki. Karatecy MKKK SHINKYOKUSHIN kierowani przez sensei Artura Prusińskiego i sensei Mariana Zająca w klasyfikacji drużynowej byli bezkonkurencyjni zdobywając pierwsze  miejsce podczas sobotniej edycji oraz pierwsze miejsce  za najwyższą zdobycz punktową w całym sezonie.

Aż czworo zawodników MKKK zostało wyróżnionych za cały sezon 2016/17 odbierając nagrody rzeczowe z rąk branch representative sensei Mariusza Mazura i Prezesa Okręgowego Związku Karate sensei Tomasza Lenkiewicza. Iza Piskorek, Oktawia Gieryk, Filip Czaplicki, Maksymilian Żebrowski. Tak dobre wyniki młodych zawodników, są efektem pracy instruktorów i wszystkich wspierających klub MKKK SHINKYOKUSHIN.

Oprócz znakomitego klimatu sportowego podczas turnieju, za halą odbył się piknik rodzinny. Wszyscy zawodnicy, rodzice i opiekunowie zajadali się daniami z grilla. Zastawione stoły pod wielkimi parasolami cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Przed zarządem klubu udział w Światowym Seminarium Karate oraz Mistrzostwach Świata w Kazachstanie w lipcu oraz obóz sportowy i letnie seminarium.

Turniej finansowo wsparł Powiat Ostrołęcki.

drukuj (Ostatni turniej ligowy szczęśliwy dla naszych karateków)

 • data: 2017-07-04

Święto Folkloru Kurpiowskiego

Zapraszamy na festyn "Święto Folkloru Kurpiowskiego", który odbędzie się w dniu 9 lipca br. na scenie plenerowej na wyspie nad rzeką Omulew w Brodowych Łąkach.

Program:

12:00  - Msza Święta w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Brodowych Łąkach.

13:00  - Otwarcie - Wójt Gminy Baranowo - Henryk Toryfter.

           - Blok folklorystyczny (występy zespołów Kurpiowskich, konkursy).

16:00  Blok rozrywkowy.

           - Pokazy iluzji scenicznej.

           - Koncert zespołu "Granda".

           - Koncert zespołu "Droga na Ostrołękę".

           - Koncert zespołu disco polo "Maxel".

           - Koncert zespołu disco polo "Solaris"

Imprezie towarzyszą: wesołe miasteczko, wystawy twórców ludowych.

21:00  Zabawa w remizie strażackiej w Brodowych Łąkach - organizator - OSP Brodowe Łąki.

drukuj (Święto Folkloru Kurpiowskiego)

Uczniowie poznali wyniki matur

W roku szkolnym 2016/2017 szkoły dla młodzieży, prowadzone przez Powiat Ostrołęcki,  ukończyło 312 uczniów.

Do matury przystąpiło w sumie 219 uczniów (70,20 proc. absolwentów), z czego 118 osób to absolwenci technikum, natomiast 101 uczniów to absolwenci liceum ogólnokształcącego. Maturę zdało 119 osób, tj. 54,34 proc.  przystępujących do egzaminu dojrzałości.

Największy wynik (100 proc.) zdawalności osiągnęli uczniowie LO w ZSP w Myszyńcu (zdawalność matury w liceach ogólnokształcących w Polsce wyniosła 84,4 proc.). Wysoki poziom zdawalności w Liceum Ogólnokształcącym w Myszyńcu utrzymuje się już od kilku lat.

Spośród szkół zawodowych dla młodzieży najlepiej wypadli uczniowie Technikum Agrobiznesu w Goworowie i w Troszynie – zdali wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu (zdawalność matury w technikach w Polsce wyniosła 67,9 proc.).

Najlepszą zdawalność matur odnotowano w ZSP w Baranowie – 83,33 proc. oraz w ZSP
w Myszyńcu – 84,62 proc. (zdawalność matur ogółem w Polsce wyniosła 78,5 proc., natomiast
w województwie mazowieckim 80 proc.).

drukuj (Uczniowie poznali wyniki matur)

Nagroda ministra dla Czesławy Kaczyńskiej

Czesława Kaczyńska, twórczyni ludowa z Dylewa, prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich  znalazła się w gronie laureatów dorocznej nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wręczana jest od 1997 roku polskim artystom, twórcom i animatorom kultury m.in. w kategoriach: teatr, film, muzyka, taniec, literatura, twórczość ludowa. Wręczenie nagród przez ministra kultury prof. Piotra Glińskiego miało miejsce podczas uroczystej gali, 30 czerwca w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

- To najwyższa nagroda, jaką może otrzymać twórca ludowy. Pierwsza na Kurpiach - mówi nam jej laureatka, w kategorii twórczość ludowa Czesława Kaczyńska. - Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Zostałam uhonorowana  za całokształt mojej pracy twórczej i społecznej.

Podczas gali sylwetka każdego z wyróżnionych została pokazana podczas krótkiego filmu. Ten poświęcony  Czesławie Kaczyńskiej był nagrywany podczas tegorocznej, 17.  edycji " Ginących zawodów".

Wśród tegorocznych laureatów byli m.in.: Dariusz  „Maleo”  Malejonek, w kat. muzyka, Małgorzata  Walewska  – muzyka, Ernest  Bryll  – literatura, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – upowszechnianie kultury, Jan Pietrzak - całokształt kultury.

- Cieszę się, że nagroda trafiła  w moje ręce, ale wiem, że to zasługa wielu osób, którzy mi pomagali i pomagają. Człowiek w pojedynkę nic nie zdziała. Na pewno sama nie zrobiłabym wielu rzeczy, choćby właśnie warsztatów Ginące zawody. Gdyby więc nie pomoc Starostwa Powiatowego, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Związku Kurpiów, tej nagrody by pewnie nie było.

Pani Czesia nie zwalnia ani na moment. Mówi, że planuje już trzecią edycję Tradycyjnego Kiszenia Kapusty. I zupełnie nową imprezę, której szczegółów na razie nie zdradza.

-  Taki mam charakter, że nie posiedzę. Chyba jestem pracoholikiem, z życiowym ADHD - śmieje się pani Czesia. - Wpływa to jednak pozytywnie na moją pracę. Kocham ludzi, być wśród nich, coś ciekawego z nimi robić.

Twórczyni ludowa zdradza, że ma także propozycję od ministerstwa, by wziąć udział w programie przez nie ogłoszonym. Polega na przekazywaniu wiedzy i umiejętności  z dziedzin twórczości, które zanikają. - Naszemu środowisku, twórców, przybywa lat. Chodzi o to, by przekazywać to co potrafimy, ale tak,  by  ta twórczość były profesjonalna, sięgająca korzeni. Bo jeśli zniekształcimy naszą tradycję, to zostanie tak powielona, utrwalona.  A więc w przypadku wycinanki - praca od podstaw, czyli od nauki składania papieru, od prawidłowego trzymania nożyc.

Pani Czesławie na uroczystej gali towarzyszyli:  Aldona Kuciej i Katarzyna Grodzka z Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Iwona Choroszewska-Zyśk, wiceprezes Związków Kurpiów oraz rodzina.

Relację z gali można obejrzeć tu:

http://vod.tvp.pl/video/3-punkt-widzenia,02072017,32774711

(mm)

drukuj (Nagroda ministra dla Czesławy Kaczyńskiej)

 • Fot. Krzysztof Żuczkowski
  Fot. Krzysztof Żuczkowski
 • Fot. Krzysztof Żuczkowski
  Fot. Krzysztof Żuczkowski

drukuj ()

Po nawałnicy strażacy mają pełne ręce roboty

Nad powiatem ostrołęckim 29 czerwca  przechodził front burzowy z silnym wiatrem. Ostrołęccy strażacy  interweniowali 38 razy. Najbardziej ucierpiała północna część powiatu, głównie gmina Myszyniec . Tam strażacy wyjeżdżali do 14 zdarzeń, w gm. Kadzidło -7 i Ostrołęce - 7.  W wielu miejscowościach wystąpiły przerwy w dostawie energii.

W gm. Myszyniec strażacy z OSP wyjeżdżali do powalonych drzew i konarów na drogach: Myszyniec-Wykrot, Zdunek, Pełty, Wolkowe, Wydmusy, Myszyniec-Rozogi.  W gm. Kadzidło powalone drzewa leżały na drodze w Glebie, Jeglijowcu, Golance, Wachu, Tatarach. W gm. Lelis - w Łęgu Przedmiejskim; w gm. Olszewo-Borki:  w Nożewie, Nakłach, Żebrach, Chudku, Grabowie. W Antoniach przewracające się drzewo uszkodziło linię energetyczną.

W pięciu przypadkach (Myszyniec, Zalesie, Niedźwiedź, Gibałka i Ostrołęka) uszkodzone zostały dachy, które strażacy zabezpieczyli  folią. W Kamiance została zalana piwnica budynku mieszkalnego. Strażacy z OSP Borawe i OSP Kamianka wypompowali wodę.
W usuwanie skutków burzy zaangażowanych było ponad 150 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Ostrołęki oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z pow. ostrołęckiego. Działania prowadzone były od godz. 14:10, a zakończono je tuż przed godz. 23.

Większych uszkodzeń nie było w gminach: Łyse i Czarnia, Troszyn, Goworowo, Baranowo.

- W przypadku wystąpienia kolejnych nawałnic oraz wichur apelujemy o pousuwanie lekkich przedmiotów z balkonów. Pamiętajmy również by nie parkować aut w pobliżu drzew oraz lekkich konstrukcji - apeluje mł. bryg. Robert Chodkowski oficer prasowy KM PSP Ostrołęka.

drukuj (Po nawałnicy strażacy mają pełne ręce roboty)

Drogi bezpieczne i przejezdne

Zarząd Dróg Powiatowych  w Ostrołęce  podsumował zimowe utrzymanie dróg  powiatowych w sezonie 2016/2017. Koordynował i nadzorował prace związane z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych o łącznej długości 794,219 km.  54,8 km dróg powiatowych zostało  zaś przekazane do zimowego utrzymania, na mocy porozumienia, Urzędowi Gminy w Goworowie.  W terenie, odpowiedzialność za sprawne  prowadzenie działań związanych z likwidacją śliskości  i odśnieżania spoczywała na pracownikach obwodów drogowo-mostowych, którzy organizowali i kierowali akcją zimową podczas dyżurów. Dla usprawnienia działań zostały wprowadzone również dyżury domowe.  W wyniku przetargu wyłoniono dwóch  wykonawców usług zimowego utrzymania dróg. Były to firmy Trans Drog Tadeusza Szlachetki z Dylewa   i ZROMID Czesława Kozona z Myszyńca.  Trans Drog  dbał o przejezdność dróg powiatowych na terenie gmin: Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo, Olszewo-Borki, Baranowo, Lelis i Kadzidło. Zadysponował na nie sześć solarko-piaskarek z pługiem lekkim oraz trzy pługi średnie i równiarkę. ZROMID  zajmował się drogami na terenie gmin:  Myszyniec, Czarnia i Łyse).  Wykonawca zadysponował pięć solarko-piaskarek z pługiem lekkim, trzy pługi średnie i równiarkę.  Wprowadzono cztery standardy zimowego utrzymania, od standardu III jako najwyższego, do standardu VI. Według przyjętych zasad, drogi  o dł. 166, 829 km, które zostały ujęte w standardzie III były odśnieżane i posypywane w pierwszej kolejności na całej szerokości i długości. Następnie sprzęt był kierowane na drogi w  standardzie IV o długości 8,6 km i w dalszej kolejności na odcinki w standardzie V o długości 591, 165 km w celu odśnieżenia dróg i posypywania  miejsc decydujących o bezpieczeństwie  ruchu.  Z uwagi na warunki pogodowe, nie było potrzeby zatrudniania sprzętu ciężkiego. W VI standardzie o długości 27, 6 km ujęto drogi  o nawierzchni żwirowej i gruntowej.


Prace związane z zimowym utrzymaniem zaczęły się 9 listopada  2016 roku a zakończyły 6 marca 2017 r. Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej pracował  na terenie ODM  w Ostrołęce przez 32 dni (średnio 13 godzin dziennie); w ODM w Kadzidle 46 dni (średnio 12 godzin dziennie); w ODM Myszyniec  - 38 dni (średnio 10 godzin dziennie).  W sumie solarko-piaskarki  były zatrudnione na drogach powiatowych 1346 godzin, pługi pracowały  przez 267 godzin.  Do posypania nawierzchni zostało zużyte 2384, 5 tony mieszaniny piasku z solą. Łącznie na utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 zostało wydane 638.543, 82 zł.
W gminie Goworowo, gdzie  zimowym utrzymaniem  objętych było 10 dróg powiatowych, wydano 26.433 zł. Zadaniami koordynował  Zakład Gospodarki Komunalnej.


- W sezonie zimowym 2016/2017 nie odnotowano zdarzeń drogowych, do których doszło z powodu zaniedbania lub niewłaściwie utrzymanych dróg.  Z chwilą ustawania zjawisk atmosferycznych, wykonawcy natychmiast przystępowali  do likwidacji skutków zimy, zapewniając odpowiednie warunki  przejazdu po drogach powiatowych. Jakość świadczonych usług była monitorowana na bieżąco, a uwagi natychmiast kierowano do wykonawców robót – podsumował dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, Grzegorz Bakuła.

drukuj (Drogi bezpieczne i przejezdne)

Projekt modernizacji linii kolejowej na roboczym spotkaniu

W Starostwie Powiatowym 27 czerwca odbyło się spotkanie poświęcone realizacji projektu  modernizacji linii kolejowej nr 29  Mostówka-Ostrołęka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego na lata 2014-2010.  Uczestniczyli w nim: Danuta Krajanowska i Dariusz Małkowski z Urzędu Miasta w Ostrołęce, wójt gminy Rzekuń Stanisław Godzina i sekretarz gminy Bożena Jaskólska, Mateusz Zacharek z UG w Goworowie, Sławomir Sobotka z PLK Siedlce a także starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Projektowane rozwiązania na trasie  przedstawił Bogdan Groch, specjalista ds. trasowania z  konsorcjum IDOM, które na zlecenie PKP opracowuje studium wykonalności.

- Naszym zadaniem jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, z wyznaczeniem wariantów, na podstawie których zamawiający, czyli  firma PKP wybierze do dalszego etapu realizacji  te, które uzna za najbardziej korzystne. Oczywiście my również takie wskazujemy. Zamawiający  może się  posiłkować tymi sugestiami. Następnie opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja techniczna, na podstawie której realizowana będzie inwestycja - tłumaczył Bogdan Groch.

Spotkanie miało więc charakter  roboczy. Przedstawiciele samorządów, przez których teren biegnie wspomniana  linia kolejowa,  wnosili swoje uwagi i rozwiązania. To bowiem etap,  w którym można dokonać korekt.

Projektowany odcinek przebiega przez teren trzech powiatu: wyszkowskiego , ostrołęckiego i samego miasta.  Bogdan Groch  zaznaczył, że  będą odbywały się spotkania z przedstawicielami każdej z gmin, po to by omówić szczegółowo przejazdy na terenie każdej z nich.

- Opracowujemy warianty modernizacji tej linii. Podstawowym kryterium jest prędkość pociągów - do 120 km/h w pierwszym wariancie i do 160 km/h w drugim - tłumaczył. -  W związku z tym istnieją ograniczenia, których musimy przestrzegać. Następnym ważnym kryterium, którego musimy się trzymać, to zakres prac, czyli granice terenu kolejowego. Zatem mamy bardzo ograniczone możliwości przebudowy. Pierwszy wariant modernizacji polega na przywróceniu parametrów istniejących. Drugi pozwala na poprawienie parametrów linii i możliwe są większe przebudowy,  również w zakresie przejazdów.

Główne cele projektu, które wymienił Bogda Groch to: zwiększenie ruchu pociągów i w związku z tym  skrócenie czasu jazdy; zwiększenie dostępności przestrzennej transportu i niezawodności. - Pasażer wychodząc na peron musi wiedzieć, że pociąg na pewno dojedzie i że będzie punktualnie. Dzięki tej inwestycji  liczymy na odciążenie transportu drogowego.  Jeżeli zapewnimy dobrą infrastrukturę, regularnie kursujące pociągi, to część pasażerów będzie mogła się przesiąść z autobusów i busików - mówił.

Tematem wiodącym spotkania w starostwie były  skrzyżowania kolejowo-drogowe, czyli przejazdy. - Mają bardzo istotny wpływ na kursowanie pociągów, po pierwsze, ze względu  na bezpieczeństwo, po drugie na prędkość jazdy pociągów - referował przedstawiciel inwestora. -  Są to miejsca kolizji. Niestety, w regionie dochodzi do bardzo wielu wypadków, w których giną ludzie. Dlatego opracowując naszą dokumentację, musimy uwzględnić poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Jak zaznaczył, może się to  odbywać na kilka sposobów. Podstawową kwestią jest  widoczność.  - Kierowca dojeżdżający do przejazdu musi mieć odpowiedni czas na reakcję i odpowiednią widoczność, by mógł zobaczyć pociąg z wyprzedzeniem. Widoczność  jest uregulowana przepisami, które w ostatnim czasie uległy zmianie. Obecnie, bez względu na rodzaj stosowanych zabezpieczeń, nawet jeżeli są rogatki i światła, jeśli nie ma zapewnionej właściwej  widoczności na przejeździe, pociąg musi zwolnić. W obecnych warunkach nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić w 100 proc.  jej takiej, jaka jest wymagana.

Przy zakładanej prędkości pociągu160 km/h,  kierowca musi zobaczyć jego  światła z odległości 880 m. - Ten wymóg na projektowanej linii nie zawsze da się spełnić. A to pewna niedogodność, bo nawet jeśli zapewnimy doskonałą infrastrukturę,  wymienimy nawierzchnię kolejową,  geometria  też pozwoli na jazdę z  dużymi prędkościami,  to i tak ze względu  na przejazdy, pociągi będą musiały zwalniać. Dlatego zależy nam, by maksymalnie poprawić bezpieczeństwo - tłumaczył Bogdan Groch. I dodał, że jednym ze środków jest likwidacja niektórych przejazdów. - Ponieważ żadne zabezpieczenie nie da 100 proc. pewności, kiedy punkt kolizji istnieje. Jeśli zaś ograniczymy liczbę miejsc, w których kierowca może się zderzyć z pociągiem, to w ten sposób na pewno poprawimy bezpieczeństwo.

Na całym analizowanym przez projektantów odcinku są 43 przejazdy, różnej kategorii. Najwięcej, bo aż 70 proc. z nich to przejazdy niestrzeżone. - Chcielibyśmy to zmienić. W pierwszym wariancie zmniejszyć ich liczbę  z 30 do 14, a więc do 30-33 proc. I jak zaznaczył B. Groch, stałoby się to też kosztem podniesienia kategorii innych. Drugi wariant modernizacji, który przewiduje prędkość pociągów do 160 km/h,  nie uwzględnia w ogóle występowania takich niezabezpieczonych przejazdów. Budowa jednego, wyposażonego w kompletny system zabezpieczeń to koszt ok. 1 mln zł. Wyposażenie przejazdu w samą sygnalizację świetlną kosztuje ok. 900 tys. zł, wyposażenie w półrogatki automatycznie zamykane - ok. 1 mln 300 tys. zł. - Gdybyśmy więc chcieli wszystkie 30 przejazdów wyposażyć w systemy zabezpieczeń, potrzeba na to ponad  30 mln zł . Musimy wziąć pod uwagę środki przewidziane na realizację tej inwestycji, jak również  późniejsze koszty utrzymania.

Stąd też trzeba znaleźć wypośrodkowanie między liczbą przejazdów a systemem zabezpieczeń,  likwidacją i zapewnieniem innych dróg dojazdowych.

- Nie zależy nam na tym, by zlikwidować przejazdy i kropka. Staramy się w możliwie najlepszy sposób utrzymać ciągłość szlaków komunikacyjnych i dojazdów, tak by nasza inwestycja nie utrudniała życia lokalnej społeczności -  zaznaczył.

Pod zarządem powiatu znajduje się 7 skrzyżowań kolejowo-drogowych, gmina Rzekuń jest zarządcą dróg na czterech przejazdach, gmina Goworowo na dziesięciu przejazdach, miasto - 1.

 

drukuj (Projekt modernizacji linii kolejowej na roboczym spotkaniu)

Dom dla dzieci na finiszu

Dobiega końca realizacja inwestycji pn.„Dom dla dzieci" w Czarnowcu. Prace budowlane zakończyły się w terminie, a ten mijał 31 maja. Budynek czeka na odbiór.  Po odbiorze, powiat będzie mógł wystąpić o pozwolenie na utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej do wojewody mazowieckiego. - Dołożymy starań, aby Dom zafunkcjonował we wrześniu – informuje Emilia Szymańska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Przypomnijmy, że wykonawcą, wyłonionym w przetargu jest Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji - Kazimierz Mitelsztedt z Ostrołęki. Fundusze na inwestycję zostały zabezpieczone przez Powiat Ostrołęcki. -  Łączne wydatki poznamy po zakończeniu inwestycji i jej wyposażeniu – mówi pani dyrektor. Powierzchnia  Domu to ok. 280 m kw. Na górze znajduje się 7 pokoi dwuosobowych i dwie łazienki, na parterze – salon z kuchnią z wyjściem na taras, duża łazienka, pokój indywidualnych spotkań, pokój wychowawców, hol, kotłownia z oddzielnym wejściem. Powierzchnia działki to ok. 15 arów. Podwórko jest ogrodzone, oświetlone. Znajduje się na nim  budynek gospodarczy z dwoma pomieszczeniami. Jedno na kosze na śmieci/odpady), drugie będzie służyło do przechowywania sprzętu, rowerów itp. Jest też miejsce na ognisko, betonowy grill, ławki, stoliki. Część działki została wyłożona kostką, także  miejsca parkingowe.

„Dom dla dzieci" to placówka opiekuńczo – wychowawcza dla 14 dzieci typu socjalizacyjnego, w tym będą trzy  miejsca interwencyjne. - Do takiej placówki umieszcza się dzieci powyżej 10. roku życia, zatem będą to dzieci starsze. Obecnie na terenie innych powiatów przebywa ośmioro dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Podjęliśmy czynności dot. przeniesienia dzieci, jednak znaczące w tym jest stanowisko dziecka, które musimy uwzględnić. Dwie wychowanki nie wyraziły zgody na przeniesienie, jedna w sierpniu opuszcza placówkę – informuje Emilia Szymańska. -  Na pewno na początku nie będzie 14 dzieci, ale sukcesywnie zaczniemy umieszczać dzieci również z innych powiatów, o ile będą miejsca. Jeśli chodzi o kadrę, to muszą być to osoby z wykształceniem określonym w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mające wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pracy z dzieckiem. Wychowawcy zostaną zatrudnieni w systemie zmianowym.

Placówka w Czarnowcu powstaje na przykładzie podobnych takich domów  w Polsce. W województwie mazowieckim pierwszy powstał w Otwocku. Powstają także w  innych powiatach na Mazowszu.

Ich zaletą jest to, że domy są 14- osobowe, warunki zbliżone są do warunków panujących w rodzinie. Dzieci włączone będą do wszystkich czynności związanych z zaspokajaniem codziennych potrzeb, poprzez treningi praktyczne nabędą umiejętności zarządzania budżetem, dokonywania zakupów, planowania tych zakupów, sprzątania, gotowania, dbania o czystość, o zagospodarowanie podwórka itp. Ważnym elementem jest nauka dobrej organizacji rodzinnego funkcjonowania dzieci (podział czynności domowych, wspólne posiłki, rozrywka, wolny czas) a także wyrobienie odpowiedzialności za wspólny dom – wymienia dyrektor PCPR.  Oczywiście głównym celem „Domu" jest przygotowanie wychowanków, aby jak najlepiej mogli funkcjonować w życiu dorosłym, już po opuszczeniu  placówki. – To, jak będą sobie radzić w życiu dorosłym, zależy bardzo od nich samych, ale także od kadry, która będzie ich prowadziła w tym procesie usamodzielniania. – mówi Emilia Szymańska.

 

 

drukuj (Dom dla dzieci na finiszu)

Droga Ostrołęka- Kamianka-Goworowo bezpieczna i szeroka

Ponad dwudziestokilometrowy odcinek dróg na trasie Ostrołęka- Kamianka- Goworowo z odejściem Dzbenin-Tobolice został uroczyście otwarty w poniedziałek 26 czerwca. 

Inwestorem był powiat ostrołęcki przy wydatnym udziale finansowym budżetu państwa. Wsparcia udzieliły także gminy Rzekuń i Goworowo.  Na otwarciu, poza starostą Stanisławem Kubłem, wicestarostą Krzysztofem Parzychowskim  i przew. rady powiatu Krzysztofem  Mrozem, obecni byli również wójt i radni gminy Rzekuń, sołtys i mieszkańcy Kamianki.

O parametrach, kosztach i finansowaniu odbudowy wspomnianych  dróg mówił starosta Kubeł. Droga ma szerokość 8 metrów, w tym obustronne pobocza z szerokością po  1 m z każdej strony. Wykonawcą była Ostrada.

- Myślę, że droga będzie dobrze służyła mieszkańcom. Warto było poczekać kilka lat - stwierdził starosta. - W ramach dotychczasowych prac wykonano około 20 kilometrów z ponad 23 zaplanowanych. Aby inwestycja była dokończona w pełni, brakuje jeszcze dwóch odcinków:  700 metrów w Dzbeninie i 1,5 kilometra na terenie gminy Goworowo.

Wicestarosta Krzysztof Parzychowski przyznał, że o remont tej drogi bardzo zabiegali, także  u niego, mieszkańcy. Zdecydowanie dzięki niej poprawi się bezpieczeństwo w ruchu, które jest priorytetem w tego rodzaju inwestycjach. I w imieniu mieszkańców zarządowi powiatu dziękowali  radni gminy Rzekuń, a także mieszkańcy Kamianki.  Nie szczędząc przy tym pochwał staroście i stawiając za wzór współpracę w radzie powiatu.

- Przebudowa tej drogi to przykład dobrej współpracy z samorządem gminy - podkreślił Stanisław Kubeł.

Odbudowa  drogi  Dzbenin- Tobolice o dł. 3292 m  kosztowała 3.173.389,21 zł; Goworowo – Kamianka - Pomian na odcinku 1270 m, realizowanym w 2016 roku kosztowała  840.674,45 zł; zaś zakończonym w grudniu 2015 o dł. 5750 m -  4.778.062,64 zł i odcinek o długości 5477 m,   przebiegający przez teren gminy Goworowo kosztował 3.553.211,35 zł.

 

 

 

 

 

drukuj (Droga Ostrołęka- Kamianka-Goworowo bezpieczna i szeroka)

Znicz ze zwycięstwem w APN Cup 2017

W 28 dwudziestominutowych meczach padły aż 133 bramki. Zwycięzcami 7. edycji APN CUP zostali młodzi piłkarze Znicza Pruszków, którzy zaliczyli sześć zwycięstw i tylko jedną porażkę.

Turniej grany był systemem ligowym, by zapewnić jak najwięcej grania po wycofaniu dwóch drużyn. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo poza pierwszym miejscem, o wszystkie pozycje gra toczyła się do samego końca (a np. Varsovii do brązowego medalu zabrakło zaledwie jednej bramki).

Patronat nad turniejem objął starosta ostrołęcki, którego reprezentował wicestarosta, Krzysztof Parzychowski.

Klasyfikacja końcowa APN CUP 2017:

 1. Znicz Pruszków – 18 punktów
 2. Legia Warszawa – 15 punktów
 3. Talent Białystok – 13 punktów
 4. Varsovia Warszawa – 13 punktów
 5. Naki Olsztyn – 12 punktów
 6. APN Ostrołęka – 6 punktów
 7. Soccer Kętrzyn – 6 punktów
 8. APN Ostrołęka II – 0 punktów

Sędziowali: Mirosław Stworzyjan, Norbert Brzeziński, Kamil Ślesiński.

Zwycięzcy konkursu dla trenerów: Emil Adamczuk, Tomasz Tercjak, Arkadiusz Roman.

Najlepszy zawodnik turnieju (MVP): Tomasz Rojkowski (Varsovia)
Król strzelców turnieju: Piotr Żołyński (Legia, 12 bramek)
Najlepszy bramkarz: Ignacy Kieszek (Znicz Pruszków)
Najlepszy obrońca: Hubert Wyszyński (Talent Białystok)

 

APN Ostrołęka: Karol Stolarczyk – Kacper Blat, Dominik Borowiecki (4 bramki), Borys Ciężar (1 bramka), Wojciech Dymarczyk, Bartosz Gołaszewski (2 bramki), Igor Olszewski (2 bramki), Olaf Radziński, Jakub Sikorski (1 bramka), Oliwier Stachacz, Tymon Tadrzak, Kuba Trzciński (MVP drużyny).
Trener prowadzący: Kamil Nowak.

APN Ostrołęka II: Alex Mierzejewski (MVP drużyny) – Michał Bojnicki, Maciej Godlewski, Marcel Piersa, Szymon Popielarz (dwie bramki), Szymon Siok, Szymon Stolarczyk, Mikołaj Szymczyk, Filip Wojnar, Jakub Zawalich, Dawid Żebrowski, Piotr Żebrowski (1 bramka).
Trener prowadzący: Arkadiusz Roman.

Pomoc medyczna: Wioleta Piórkowska i asystent Jacek Piórkowski.

Tekst Tomasz Mrozek

drukuj (Znicz ze zwycięstwem w APN Cup 2017)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Przed urlopem - co warto wiedzieć?

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływają skargi na usługi turystyczne. Przede wszystkim dotyczą spraw indywidualnych, takich jak zły standard hotelu, czy nieodpowiednia organizacja wyjazdu. W ich rozwiązaniu pomagają rzecznicy konsumentów. Otrzymujemy także zgłoszenia, które są podstawą do wszczęcia postępowań. Dotyczą one m.in. zmiany godzin wylotu bądź przylotu, przez co wycieczka trwa krócej nawet o dwa dni.

Poznaj swoje prawa.

Wymarzony urlop wymaga przygotowań. Bez względu, czy wybierzesz krajowe wczasy, czy zagraniczną wycieczkę, powinieneś być świadomy swoich praw.

Szczegółowe informacje na stronie: www.uokik.gov.pl

drukuj (Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi)

Czy i gdzie w powiecie może być produkowana biomasa

Dr Saori Miyake, dr Rafał Pudełko, dr Jan Jadczyszyn byli gośćmi starosty w ubiegły piątek. Dr Saori Miyake  z Uniwersytetu w Darmstadt zawitała do powiatu ostrołęckiego ponownie, bowiem prowadzi w naszym regionie badania nt. wykorzystania nieużytków do produkcji biomasy. Wstępny rekonesans doktor Miyake poczyniła w kwietniu tego roku.  Z danych i map satelitarnych, którymi posługiwała się przed wizytą w terenie wynikało, że w powiecie ostrołęckim jest dużo nieużytków. Badanie na miejscu zweryfikowało jednak ten pogląd i nieco inaczej ustawiło kierunek badań. Okazało się bowiem, że choć z danych satelitarnych wynikało, że na terenie powiatu jest sporo odłogów, to praca w terenie tego nie potwierdziła. Na miejscu okazało się bowiem, że wcale nie są to nieużytki. Oczywiście udało się znaleźć i te, choć nie na taką skalą jakby się można było na podstawie zdjęć spodziewać.

Pierwsze wnioski i ich opracowanie doktor przedstawiła staroście Stanisławowi Kubłowi. W tym mapy z terenem, na którym jej zdaniem mogłaby się rozwijać produkcja bioenergii.

Następnym krokiem w projekcie, nad którym pracuje dr Miyake będzie opracowanie scenariusza produkcji biomasy dla powiatu z uwzględnieniem rozmieszczenia. Następnie doktor określi  jakie jego realizacja może przynieść  konsekwencje gospodarcze oraz środowiskowe, z uwzględnieniem zasobu węgla. Mianowicie czy produkcja biomasy wpłynie pozytywnie na zasoby węgla oraz jak wpłynie na bioróżnorodność.

Starosta zaproponował, by był to jeden z tematów konferencji dla rolników oraz instytucji okołorolniczych, która odbyłaby się jesienią. Goście wyrazili chęć w niej uczestniczenia i podzielenia się efektami swojej pracy.

Doktor Saori Miyake towarzyszyli pracownicy naukowi  Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, którzy pobierali na ternie powiatu próbki ziemi.  Podczas spotkania w starostwie dr Rafał Pudełko i dr Jan Jadczyszyn wspomnieli o projekcie zleconym przez ministerstwo, a koordynowanym przez instytut w Puławach, w efekcie którego powstać ma kompleksowy system  monitorowania gleb oraz płytkich wód gruntowych pod kątem zanieczyszczenia fosforem i azotanami. Wśród 100 tysięcy prób na terenie całej Polski, badane będą także  gospodarstwa w powiecie ostrołęckim, które realizują programy rolno-środowiskowe.

 

 

drukuj (Czy i gdzie w powiecie może być produkowana biomasa)

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 31

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 02:00 dnia 23.06.2017 do godz. 18:00 dnia 23.06.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

drukuj (Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie)

Zakończyły się Etnosakralia

Ostatni koncert tegorocznej, czwartej  edycji festiwalu Etnosakralia Kurpiowskie odbył się w ostanią niedzielę. W kościele farnym w Ostrołęce wystąpił prof. Julian Gembalski. Zaprezentował on między innymi improwizacje na temat ludowych pieśni z terenu Kurpi.

Taki jest  temat przewodni festiwalu, by wydobywać i doceniać dorobek ludowy, który na Kurpiach był bardzo ważny – mówił prof. Julian Gembalski. - To dorobek, który zanika, bo pieśń ludowa dzisiaj uprawiana jest już tylko przez zawodowców.

Tegoroczny festiwal składał się z 11 koncertów. Odbywały się one w Ostrołęce, Lelisie, Dylewie, Myszyńcu i Kadzidle. Można było wysłuchać muzyki klasycznej i kurpiowskiej wykonanej na organach, carillonie,  tradycyjnych instrumentach chińskich.

Organizowane były również edukacyjne koncerty organowe dla dzieci. Te zorganizowano w Ostrołęce, Kadzidle i Myszyńcu. Prowadził je dyrektor muzyczny festiwalu, Adam Tański I dyrektor naczelny festiwalu Piotr Gawroński.

Wydarzenie wspierał finansowo Powiat Ostrołęcki.

drukuj (Zakończyły się Etnosakralia)

Mistrzostwa Kurpi dla Jordana Czapskiego

Jordan Czapski wygrał  VI Tenisowe Mistrzostwa Kurpi, które zostały rozegrane na kortach w Krainie Kurpiowskiej w Wykrocie. W finałowym spotkaniu zawodnik reprezentujący Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe pokonał Krzysztofa Bułkowskiego w dwóch setach 7:6 (7:5) 6:0.

W pierwszej rundzie mistrzostw Jordan Czapski miał wolny los. W kolejnym spotkaniu pokonał Mirosława Mazucha 9:2. Następnie w ćwierćfinale pokonał Adama Otłowskiego 9:6, a w półfinałowym spotkaniu okazał się lepszy od Kamila Woźniaka 6:4 6:1.

Rozstawiony z nr 2 Krzysztof Bułkowski, w pierwszej rundzie miał również wolny los. W pierwszym spotkaniu pokonał Krzysztofa Bugaja 9:2. W drugim meczu wygrał z Tomaszem Szabłowskim 9:4, a w półfinale okazał się lepszy Bartosza Muracha 7:6 7:6.

W finałowym meczu wyrównany był pierwszy set, w którym Jordan Czapski wygrał 7:6. W drugim, zawodnik z Olszewo-Borek zdominował rywalizację i wygrał 6:0. Najlepszy zawodników mistrzostw wspólnie dekorowali wicestarosta powiatu ostrołęckiego Krzysztof Parzychowski, przewodniczący rady powiatu Krzysztof Mróz, menedżer Krainy Kurpiowskiej w Wykrocie Arkadiusz Lewandowski oraz prezes Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowe Dariusz Terlikowski.

Ćwierćfinały: Jordan Czapski - Adam Otłowski 9:6, Kamil Woźniak - Grzegorz Bar 9:2, Bartosz Murach - Daniel Dąbrowski 9:7, Krzysztof Bułkowski - Tomasz Szabłowski 9:4. Półfinały: Jordan Czapski - Kamil Woźniak 6:4 6:1, Krzysztof Bułkowski - Kamil Woźniak 7:6 7:6. Finał: Jordan Czapski - Krzysztof Bułkowski 7:6 (7:5) 6:0.

Organizatorem zawodów było Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe oraz Starostwo Powiatu Ostrołęckiego.

W rywalizacji wzięło udział trzydziestu zawodników reprezentujących Ostrołękę i powiat ostrołęcki, Ostrów Mazowiecką, Łomżę i Zambrów. Sponsorami mistrzostw byli: Powiat Ostrołęcki, Kurpiowska Kraina, Piekarnia Kurpiowska Serafin, iFriday Mariusz Piątek oraz Fast Diet Food. Patronat medialny nad turniejem sprawował portal Moja-Ostroleka.pl.

drukuj (Mistrzostwa Kurpi dla Jordana Czapskiego)

Sesja z policją i weselnymi akcentami

Jednym z najważniejszych punktów ostatniej sesji Rady Powiatu było sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, które przedstawił Krzysztof  Szymański, p.o komendanta.  W jednostce, która jest jedną z większych  garnizonu mazowieckiego, pracuje  253 funkcjonariuszy oraz 45 pracowników cywilnych. Przypomniał, że policjanci z komendy w Ostrołęce zapewniali całodobową obsługę interwencji i zdarzeń kryminalnych zaistniałych na terenie miasta a także gmin: Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis. Pozostała część powiatu podlega Komisariatowi Policji w Myszyńcu oraz posterunkom policji w Łysych, Czerwinie, Baranowie, Goworowie i Kadzidle.

Co mówią liczby

Z danych statystycznych, które Krzysztof Szymański przedstawił wynika, że w powiecie ostrołęckim, w 2016 r.  liczba postępowań przygotowawczych zmalała o 309 w stosunku do 2015 roku, liczba postępowań zakończonych zmniejszyła się o 237, liczba przestępstw stwierdzonych zmalała zaś o 1477. W 2016 roku nastąpił spadek wykrywalności ogólnej o ponad 14 proc., na co wpływ miał głównie spadek wykrywalności przestępczości o charakterze gospodarczym - o 13, 4 proc. Nastąpił natomiast wzrost wykrywalności w kategorii przestępczości najbardziej dokuczliwej dla społeczeństwa - o 3,5 proc., w tym kradzieży samochodów o 8,6 proc.

W 2016 roku, w porównaniu do roku 2015, nastąpił znaczny spadek ogólnej liczby przestępstw - mniej o 1359,  o charakterze gospodarczym - mniej o 1256 oraz o charakterze kryminalnym - mniej o 75. Policja zanotowała natomiast wzrost liczby przestępstw wchodzących w skład przestępstw pospolitych, do których doszło na terenie Ostrołęki.

Najbardziej zagrożonymi gminami powiatu ostrołęckiego, w kategorii przestępczości określanej portocznie jako  wysoce dokuczliwej: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, przestępstwa rozbójnicze, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, bójki/ pobicia oraz uszkodzenia mienia są zdecydowanie Rzekuń, Ostrołęka i Olszewo-Borki. Najmniej zdarzeń z kategorii miało miejsce na terenie gmin: Baranowo, Czarnia, Troszyn i Łyse.

Reakcja w 8 min. 34 sek.

 P. o komendanta poinformował o czasie reakcji na zdarzenie, czyli od momentu przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego KMP do momentu przyjazu policjantów na miejsce interwencji.  Dla policji w Ostrołęce wskaźnik ten - czasu oczekiwanego , został określony jako 8 min. 47 sek. Osiągnięty czas reakcji przez naszych policjantów to 8 min  34 sek.

W swoim sprawozdaniu Krzysztof Szymański mówił także o tym, że w 2016 roku  spadła liczba wypełnionych formularzy "Niebieskiej karty" - o 132, co potwierdza także mniejsze wartości w innych zebranych danych nt. przemocy w rodzinie.  Przedstawił także informację na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I tak w 2016 roku na terenie działania KMP w Ostrołęce doszło do 125 wypadków (o 2 mniej w stosunku do 2015 r.), w których zginęło 17 osób (mniej o 3), a 144 zostało ranne. W sumie policja zanotowała 1081 kolizji drogowych (więcej o 81). Z tego kierowcy samochodów osobowych spowodowali 96 proc. wypadków (wzrost o 3 proc.), rowerzyści spowodowali 6 wypadków (spadek o 1). Kierowcy motorowerów przyczynili się do 4 zdarzeń (spadek o 2), motocykliści spowodowali 7 zdarzeń (wzrost o 3). Kierowcy ciężarówek oraz innych pojazdów spowodowali po 1 wypadku, kierowcy ciągników rolniczych - 2. Policyjne statystyki mówią także, że najczęściej do wypadków dochodziło we wtorki i w soboty. Najmniej było ich w poniedziałki, środy i czwartki. Nastąpił wzrost liczby zdarzeń na ternie Ostrołęki ( o 6 więcej) oraz gmin: Baranowo (+ 1), Lelis (+2), Łyse (+1), Troszyn (+1) oraz Czarnia (+1). Spadek zanotowano w gminach: Czerwin (-7), Myszyniec (-4), Olszewo-Borki (-1), Rzekuń (-2).

Od 20 września do 31 grudnia 2016 roku   naniesiono 344 zgłoszenia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa - 198 w mieście i 146 w powiecie. W Ostrołęce najwięcej zgłoszeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (127), miejsca gromadzenia się nieletnich (25), nieprawidłowego parkowania (13). W powiecie: przekraczania dozwolonej prędkości (82), spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (20), niewłaściwa infrastruktura drogowa (12).

Sto lat i" gorzko, gorzko"

Byli pierwszą w historii Wesela Kurpiowskiego autentyczną parą młodą. Anna i Michał Śniadachowie obchodzą w tym roku kryształowe gody, czyli 15. rocznicę ślubu.

Przypomniał o niej na sesji rady, która odbyła się dzień po tegorocznej edycji Wesela, starosta Stanisław Kubeł. Jeden z ponad tysiąca gości na weselu p. Śniadachów.  Pania Anna jest wiceprzewodniczącą rady powiatu. Stąd też odświętny, kurpiowski  strój starosty i przewodniczącego rady Krzysztofa Mroza. W imieniu rady i swoim pogratulowali małżonkom jubileuszu.

- Gratuluję Wam odwagi, że zdecydowaliście się na taki krok i zapoczątkowaliście tradycję autentycznych ślubów podczas Wesela. Gratuluję Wam również wytrwania w związku, życząc kolejnych lat owocnego życia małżeńskiego. Żebyście również z sukcesami realizowali program 500 plus.

Nie obyło się też bez odśpiewania parze „Sto lat” a zaraz po nim wszyscy zaintonowali: „gorzko, gorzko”.

Piętnaście lat temu Annie Wyrębek z Dylewa i Michałowi Śniadachowi z Kadzidła  ślubu udzielił ks. Marian Niemyjski - proboszcz parafii w Kadzidle.

Młodzi poznali się na dyskotece dwa lata wcześniej. Michał był członkiem zespołu "Kurpianka" w Kadzidle i już trzykrotnie był panem młodym podczas inscenizacji Wesela Kurpiowskiego. Ania przychodziła czasem na próby zespołu, też tańczyła. I w ten oto sposób para się poznała, zakochała w sobie, a ta miłość zaprowadziła  ich przed ołtarz.

Sesja miała także charakter wyjazdowy, radni oglądali  inwestycje  zrealizowane w gminie Łyse. W tym   drogę powiatową Kadzidło – Łyse – Łączki.  Opowiedział o niej dyrektor ZDP Grzegorz Bakuła. Zadanie to zostało zrealizowane w  2016 roku.  Inwestycja była współfinansowana ze środków  budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, z funduszy Powiatu Ostrołęckiego, wspólnie z gminą Łyse  i JBB w Łysych - na podstawie umów partnerskich.

drukuj (Sesja z policją i weselnymi akcentami)

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 26 października br. została zwołana XXXVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Troszyn,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017 – 2029,
  • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017r.,
  • ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej,
  • zmiany uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu ostrołęckiego.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
 7. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

drukuj (XXXVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Garda Ostróda najlepsza w otwartych zawodach strzeleckich

W otwartych zawodach  strzeleckich pod patronatem starosty Powiatu Ostrołęckiego triumfował klub Garda Ostróda.  Zawodnicy z tego klubu zajęli pierwsze miejsca we wszystkich  trzech konkurencjach.

Klub Strzelectwa Sportowego „Obrońca”  od 2011 roku organizuje owarte zawody strzeleckie pod patronatem starosty. Pierwsze miały miejsce w Kadzidle podczas uroczystego oddania do użytkowania strzelnicy przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Teraz co roku , w październiku,  w Kadzidle właśnie, odbywają się zawody karabinowe, a w Troszynie konkurencje pistoletowe.
To jedne z wielu zawodów, które klub organizuje. W ciągu roku jest ich około dwudziestu, w różnych konkurencjach

W ostatnich, które odbywały się w dniach 14-15 października mogli wziąć udział wszyscy chętni, którzy  znają przepisy i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią.


A tak przedstawiają się wyniki:
W konkurencji: karabin sportowy – 10 strzałów (leżąc):
1. miejsce – Mirosław Wysocki, GARDA Ostróda,
2.  miejsce – Zbigniew Żebrowski, OBROŃCA Troszyn
3. miejsce Andrzej Chaberek, OBROŃCA Troszyn.

W konkurencji: pistolet sportowy kal. 5,6 mm (boczny zapłon):
1. miejsce – Sergiusz Ścięgosz,  GARDA Ostróda
2. miejsce – Grzegorz Sul,  SAGITTARIUS Piątnica
3. miejsce – Maciej Lech, OBROŃCA Troszyn

W konkurencji: pistolet centralnego zapłonu:
1. miejsce – Sergiusz Ścięgosz, GARDA Ostróda
2. miejsce – Leszek  Marszał, GARDA Ostróda
3. miejsce – Mariusz Cichowski,  OBROŃCA Troszyn.

Powiat Ostrołęcki udzielił wsparcia finansowego na organizację otwartych zawodach strzeleckich.

drukuj (Garda Ostróda najlepsza w otwartych zawodach strzeleckich)

 • data: 2017-10-19

Hubertus w Stajni Mustang

Jak co roku Stowarzyszenie Sympatyków 5. Pułku Ułanów Zasławskich zorganizowało Hubertusa. Odbył się on w Stajni Mustang. Lisem w tym roku został Jarosław Żmuda w barwach 5. Pułku Ułanów Zasławskich. W rolę lisa wcielił się Mateusz Nienałtowski, ubiegłoroczny zwycięzca gonitwy. W mini-gonitwie dla dzieci i młodzieży lisa schwytał ułan Mateusz Kanclerz w barwach 5. Pułku Ułanów Zasławskich. Cała gonitwa przebiegła bezpiecznie pod dowództwem komendanta Tomasza Drężka.

Pogoń za lisem, czyli popularny Hubertus, organizowany jest z okazji dnia św. Huberta, patrona jeźdźców, myśliwych, leśników, strzelców, sportowców, kuśnierzy i matematyków. Gonitwa to zbiorowe polowanie za tzw. lisem, czy wybranym jeźdźcem z ogonem lub lisią skórą przypiętą do ramienia. Jeździec, który dopadnie lisa i zerwie kitę, wygrywa i za rok sam ucieka jako lis.

Współorganizatorem Hubertusa był Powiat Ostrołęcki fundując nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

drukuj (Hubertus w Stajni Mustang)

 • data: 2017-10-18
 • Fot. Organizatorzy
 • Fot. Organizatorzy
 • Fot. Organizatorzy
 • Fot. Organizatorzy
 • Fot. Organizatorzy

drukuj ()

Kurpiowszczyzna nagrodzona w Rzeszowie

Zespół Folklorystyczny Kurpiowszczyzna z Myszyńca zakwalifikował się i uczestniczył w dniach 14-15 października  w „33. Ogólnopolskim   Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego” w Rzeszowie.

Organizatorami i sponsorami konkursu byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, marszałek województwa podkarpackiego w Rzeszowie, WDK w Rzeszowie, GCKSiR gminy Świlcza.
Przedmiotem konkursu były tradycyjne tańce ludowe, charakterystyczne dla poszczególnych regionów etnograficznych, podregionów i wsi polskiej.

W tegorocznym konkursie zaprezentowało się 18 zespołów oraz 20 par tanecznych z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i podkarpackiego – w sumie ponad 500 osób.
W sobotę 14 października w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie odbyły się prezentacje konkursowe w dwóch kategoriach: autentycznych grup i par tanecznych.

Zespół Folklorystyczny Kurpiowszczyzna z Myszyńca w 24-osobowym składzie zaprezentował fragment wesela kurpiowskiego – oczepiny. W konkursie par tanecznych wystąpili: Danuta Glinka i Henryk Dziczek oraz Bożena Żywica i Dariusz Jedwabnik.
W niedzielę w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbył się koncert galowy, podczas którego zostały wręczone laureatom nagrody i statuetki pamiątkowe. Zespół Folklorystyczny Kurpiowzczyzna z Myszyńca zdobył III nagrodę w kategorii grup tanecznych oraz II nagrodę i wyróżnienie w kategorii par tanecznych.

Wyjazd zespołu, który promował Powiat Ostrołęcki, finansowało Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.
 

drukuj (Kurpiowszczyzna nagrodzona w Rzeszowie)

 • data: 2017-10-17

Zapraszamy na tradycyjne kiszenie kapusty na Kurpiach

Już jutro, 18 października, w remizie OSP w Dylewie odbędzie się Tradycyjne kiszenie kapusty na Kurpiach. W programie: godz. 9.00-13.00 warsztaty dla dzieci i młodzieży, 13.00-14.00 konkurs na najcieniej pokrojoną ręcznie kapustę, 14.00 - wręczenie nagród ufundowanych  przez starostę powiatu ostrołeckiego i jesienna biesiada.

Organizatorami i współorganizatorami wydarzenia są: Koło Gospodyń Wiejskich w Dylewie, Powiat Ostrołęcki, Związek Kurpiów, Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Kurpiowski, Ochotnicza Straż Pożarna w Dylewie. Pekpol, sołtysi wsi Dylewo.

drukuj (Zapraszamy na tradycyjne kiszenie kapusty na Kurpiach)

 • data: 2017-10-17

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

W sali bankietowej Deptuła odbyły się w czwartek, 12 października powiatowe uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty z tej okazji złożyli starosta Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski a także dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, Michał Giers. Mówili o niełatwej dziś misji wychowania młodego człowieka, ale dającej z pewnością wiele satysfakcji. Dziękowali za włożony trud, który owocuje sukcesami zarówno samych uczniów, jak i powiatowych placówek.

W ślad za słowami uznania, poszły przyzynane przez zarząd Powiatu nagrody. Otrzymali je z rąk starostów dyrektorzy szkół: Janusz Obrębski z ZSP w Baranowie, Teresa Choromańska  z ZSP w Czerwinie, Janusz Frydryk z ZSP w Goworowie, Ewa Dobkowska – Duszak  z ZSP w Kadzidle, Urszula Laska z ZS w Lelisie, Dariusz Ptak z ZSP w Łysych, Sławomir Świtaj z ZSP w Myszyńcu, Halina Tyl z ZSP w Troszynie, Barbara Bączek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu, Beata Laskowska  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie oraz Dorota Tyborowska, nauczycielka, która zastępuje dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie.

 

Uroczystość poprowadziły panie Ewa Dobkowska-Duszak, dyrektor ZSP w Kadzidle oraz Barbara Bączek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu. Oprócz życzeń i gratulacji był tort,  a także część artystyczna na wesoło, przygotowana przez KGW "Chudkozionki" z Chudka.

drukuj (Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej)

Z najlepszymi życzeniami

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy nauczycielom i pracownikom oświaty, aby w oczach swoich uczniów byli Mistrzami, których mądrość, cierpliwość i wrażliwość pozostanie zawsze we wdzięcznej pamięci i aby praca przynosiła Wam wiele radości i satysfakcji.

 

Starosta Stanisław Kubeł

Wicestarosta Krzysztof Parzychowski

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz

drukuj (Z najlepszymi życzeniami)

 • data: 2017-10-13

OSP w Borawem świętowała 90-lecie istnienia

Strażacy ochotnicy z Borawego obchodzili jubileusz 90-lecia istnienia. Z tej okazji  jednostce został nadany  sztandar, oficjalnie też został jej przekazany nowy wóz ratowniczo-gaśniczy.

Jubileuszowe uroczystości miały miejsce w niedzielę, 1 października. Rozpoczęły się wymarszem spod remizy strażackiej do kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Borawem. Tam w intencji strażaków i ich rodzin została odprawiona msza św.  pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Andrzeja Kowalewskiego.

Po mszy, na placu przy OSP odbył się apel. Przedstawiono rys historyczny jednostki oraz odczytano akt nadania sztandaru.  Wójt Gminy Rzekuń Stanisław Godzina wręczył dokument przekazania wozu.  Samochód poświęcił ksiądz proboszcz. Jego zakup,  w wysokości 240 tys. zł sfinansowała gmina Rzekuń i Starostwo Powiatowe. Strażackie święto  było również dobrą okazją do wręczenia odznaczeń oraz medali zasłużonym druhom. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali ochotnikom za ich niełatwą służbę i bezinteresowną pomoc  innym.

drukuj (OSP w Borawem świętowała 90-lecie istnienia)

 • data: 2017-10-12

Nabór do Nagrody Starosty Ostrołęckiego

Informujemy, że 15 października br. upływa termin składania wniosków do dorocznej Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Nagrody przyznawane są w uznaniu całokształtu działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za szczególne osiągnięcia sportowe. Nagroda ma charakter pieniężny. Wzory wniosków znajdują się w dziale Nagrody Starosty Ostrołęckiego.

drukuj (Nabór do Nagrody Starosty Ostrołęckiego)

 • data: 2017-10-11

Przebudowa drogi Obierwia-Chudek-Baranowo na finiszu

Dobiega końca przebudowa dróg powiatowych na odcinku Obierwia-Chudek-Baranowo. Wykonawca, przedsiębiorstwo PRDM Ostrada z Ostrołęki ma czas do 15 października.

Termin realizacji inwestycji został przez Zarząd Powiatu wydłużony na prośbę prezesa zarządu firmy Jarosława Nowaka. Wartość robót na odcinku o długości 6960 m wynosi 5.374.623,83 zł. Z tego dotacja z budżetu państwa: 2.687.311,00 zł, pomoc finansowa gminy Lelis: 871.227,00 zł, gminy Baranowo: 476.730,00 zł. Środki powiatu - 1.339.355,83 zł.

Tu obejrzysz film:

https://youtu.be/x66JuaLL09U

i tu:

https://youtu.be/kdLcmmfGWsE

oraz tu:

https://youtu.be/bhaHh14IkG0

 

drukuj (Przebudowa drogi Obierwia-Chudek-Baranowo na finiszu)

 • data: 2017-10-10

Powiat Ostrołęcki ponownie na podium. Trzeci w kraju w rankingu inwestycyjnym

Trzecie miejsce w kraju zdobył Powiat Ostrołęcki w dorocznym, prestiżowym rankingu „Inwestycje Samorządowe 2014-2016" Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota", w kategorii powiaty. Ranking został przygotowany przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczysta gala, na której zwycięzcom zostały wręczone statuetki odbyła się w miniony czwartek w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w  Katowicach podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Powiat Ostrołęcki reprezentował starosta Stanisław Kubeł, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz i skarbnik powiatu Barbara Gocłowska.

- Wynik Powiatu Ostrołęckiego w tegorocznym rankingu "Wspólnoty" pozwala na satysfakcję. Potwierdza bowiem tylko naszą chęć  do inwestowania, do tego, żeby nadgonić zaległości. Od lat zresztą  plasujemy się w jego pierwszej dziesiątce - na różnych pozycjach, w tym kilka razy na podium - komentuje sukces powiatu starosta Stanisław Kubeł. - Inwestycje, w które powiat się angażuje,  nadążają obecnie za infrastrukturą. Powstają na naszym terenie nowe, ciekawe  gałęzie przemysłu i co za tym idzie - miejsca pracy. Mam świadomość, że powoli zbliżamy się do punktu nasycenia, co nie oznacza, że przestaniemy inwestować.  Przypuszczam jednak, że skala realizowanych zadań  będzie nieco mniejsza. Zależą one również od możliwości uzyskania dofinansowania z różnych środków zewnętrznych - unijnych i krajowych. Powiat stale trzyma rękę na pulsie i rozgląda się skąd można pozyskać fundusze. Unikamy bowiem  finansowania inwestycji w całości z własnych środków, bo są to, uważam,  najgorsze rozwiązania. W tej chwili koncentrujemy się w inwestycjach  na dogodnym połączeniu komunikacyjnym z Warszawą oraz staramy się powiązać komunikacyjnie powiat - gminy ze sobą, a także gminy z centrum powiatu czyli z Ostrołęką. Staramy się  ponadto zapewnić dobre dojazdy w miejsca, gdzie realizowane są duże inwestycje  firm z naszego terenu.  Mam tu na myśli Zakład Przetwórstwa Mięsnego  JBB Bałdyga w gm. Łyse, Mlekovitę w Baranowie czy Melvit  w gm. Olszewie Borki. Ponadto inwestujemy w przebudowę  mostów oraz  w drogi o dobrych standardach  z  rozwiązaniami dla pieszych i rowerzystów. Oczywiście tam, gdzie gminom zależy na takich inwestycjach  i wchodzą z powiatem w partnerstwo.

Filmik z gali obejrzysz tu:

https://youtu.be/B1rECLLq70k

Czołówka rankingu nie zmienia się od lat. Prym wiodą powiat przasnyski, lidzbarski i ostrołęcki. Pod uwagę brane były średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2014-2016.

https://youtu.be/ZPWa6akizX8

I tak pierwsze miejsce zajął powiat przasnyski (w ub. roku na miejscu 2.) - 707,02 zł, drugie powiat lidzbarski (w ub. roku miejsce 1.) - 653,63 zł, trzecie - powiat ostrołęcki (tak jak rok temu) - 394,16 zł.

Powiat makowski znalazł się w tym roku na miejscu 20. (w ub. na 33.) - 230, 36 zł, ostrowski na 32. (rok temu na 40.) - 205,20 zł, wyszkowski na 60. (w ub. roku na miejscu 80.) - 171, 16 zł.

W kategorii gminy wiejskie najwyżej sklasyfikowana z pośród gmin powiatu ostrołęckiego jest gmina Rzekuń - 145. miejsce (rok wcześniej na 98.) - 958, 42 zł, Lelis - 174. miejsce (w ub. roku 277. miejsce) - 903, 86 zł, gm. Łyse - 304. miejsce (rok temu 1045.) - 738, 40 zł, gm. Baranowo - 310. miejsce (w ub. roku 165.) - 736, 25 zł, gm. Olszewo-Borki - miejsce 370. (w ub. roku 360.) - 692, 76 zł, gm. Goworow0 - 681. miejsce (rok temu 860.) - 517,64 zł, gm. Czerwin - 937. miejsce (w ub. roku 423.) - 424,91 zł, gm. Kadzidło - 1056. miejsce (rok temu 1389.) - 375,91 zł.

Ostrołęka w rankingu "Wspólnota" została sklasyfikowana wśród miast na prawach powiatu na miejscu 39. (w porównaniu z rokiem ubiegłym spadek o 2 pozycje) z wydatkami - 631, 65 zł, sąsiednia Łomża na miejscu 16. (awans z miejsca 22.) - 1022,59 zł.

drukuj (Powiat Ostrołęcki ponownie na podium. Trzeci w kraju w rankingu inwestycyjnym)

 • data: 2017-10-10

Potrzebny strój dla harmonisty. Chudkozionki proszą o pomoc w jego kupnie

Grupa sympatyków KGW Chudkozionki  zwraca się z prośbą  o pomoc w kupnie stroju męskiego dla harmonisty Marka Przetakiewicza z  KGW Chudkozionki.

 "Harmonista co się zowie Marek Przetakiewicz potrzebuje stroju regionalnego, bo występuje na wypożyczonym. Koncerty w całej Polsce, więc wypada, żeby wyglądał godnie i nasz region promował, a nie za dziewczynami się chował. Samorządy, przedsiębiorcy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje, a nawet osoby fizyczne miło widziane Wasze wsparcie, każdy gest jest na cenę złota" - apelują.
Pieniądze można wpłacać na konto Stowarzyszenia Aktywniejsi Razem,  nr: 70 8920 0001 0005 7785 2000 0010 z dopiskiem "Kurpiowski strój męski". Każda złotówka się przyda.

drukuj (Potrzebny strój dla harmonisty. Chudkozionki proszą o pomoc w jego kupnie)

 • data: 2017-10-10

Kulinarny konkurs dla seniorów. Trwają zapisy

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny zapraszają seniorów z Mazowsza do udziału w najsmaczniejszym  konkursie w regionie. Odbędzie się on 18 października w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance.

Celem konkursu „Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne Seniorów" jest umożliwienie seniorom pełnego korzystania z istniejących form aktywności kulturalnej poprzez organizowanie i udział w konkursach, przeglądach twórczości, ożywienie działalności klubów seniora, kół gospodyń wiejskich na terenie Mazowsza oraz przekazanie wiedzy i doświadczenia w przygotowywaniu tradycyjnych potraw młodemu pokoleniu. Ocenie konkursowej będą poddane potrawy charakterystyczne dla regionu. Uczestnik wykonuje jedną potrawę z jednej kategorii wykonawczej: 1. danie pochodzenia roślinnego, zwierzęcego – danie główne; 2. potrawy słodkie – deser; 3. napoje bezalkoholowe i alkoholowe; 4. przystawki.  Jednym z najważniejszych kryteriów oceny jest zgodność prezentowanej potrawy z występowaniem jej w regionie. Seniorzy muszą dołączyć pisemną informację  z historią pochodzenia dania lub legendę wraz z recepturą. Zwycięzcy konkursu „Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne Seniorów" zostaną wyłonieni przez komisję konkursową i uhonorowani nagrodami samorządu Województwa Mazowieckiego,  Powiatu Ostrołęckiego i wójta gm. Goworowa. 

Organizatorzy proszą o jak najszybsze dokonanie wyboru prezentowanej potrawy i zgłoszenie jej w nieprzekraczalnym terminie do 12 października,  ul.Szkolna 16a, tel. 29 76 15 246, goksirgoworowo@op.pl. 
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

 
Seniorów, którzy zechcieliby spotkać się w miłej atmosferze i poznać tradycyjne potrawy organizatorzy zapraszają  na spotkanie, które rozpocznie się o godz. 13:00.

 
Ramowy plan spotkania:

 
godz. 12-13 - przyjazd i rejestracja uczestników, przygotowanie prezentacji potrawy konkursowej;

 
godz. 13 - oficjalne otwarcie spotkania, obiad;

 
godz. 14 - prezentacje klubów, rozpoczęcie konkursu kulinarnego;

 
godz. 15 - rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego, wręczenie nagród dla zwycięzców i uczestników, biesiada.

 

 

 
Informacji udziela koordynator konkursu – instruktor kultury Agata Majk, tel. 29 76 15 246

 

 
Konkurs „Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów" współfinansowane jest przez samorząd Województwa Mazowieckiego i Powiat Ostrołęcki. 

Zapraszają organizatorzy: Gminny  Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Koło Gospodyń Wiejskich w Lipiance.

 

 

 

drukuj (Kulinarny konkurs dla seniorów. Trwają zapisy)

 • data: 2017-10-09

Reprezentacja gm. Czarnia na warszawskim Festiwalu Skrzyżowanie Kultur

Osiem wrześniowych dni trwała tegoroczna edycja Festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie. W programie znaleźli się wybitni artyści z Indii, Kolumbii, Sahary Zachodniej, Mali, Francji, USA, Sierra Leone, Turcji, a także Albanii i Węgier. Jak co roku w ramach tematycznego bloku Sounds Like Poland jeden dzień dedykowany był wyłącznie polskim zespołom. Zaprezentowali się podczas niego  m.in. grupa śpiewacza mężczyzn z Czarni i grupa śpiewacza kobiet z Bandyś.

Festiwal Skrzyżowanie Kultur, zainicjowany przez władze stolicy w 2005 roku, a organizowany od początku przez Stołeczną Estradę, to prezentacja najciekawszych zjawisk z zakresu muzyki i kultury świata, jedno z największych wydarzeń tego rodzaju w Polsce i w naszej części Europy. W ciągu dwunastu lat istnienia Festiwal trwale zaistniał na kulturalnej mapie Warszawy, zbudował swój charakter i prestiż, a także stworzył własny, wierny krąg odbiorców. W jego ramach swoją twórczość zaprezentowało dotychczas 192 artystów indywidualnych i grup z 61 krajów. Głównym założeniem i misją Festiwalu jest otwieranie Warszawiaków i gości stolicy na bogactwo kultur współczesnego świata.

W międzynarodowym festiwalu uczestniczyła grupa śpiewacza mężczyzn z Czarni w składzie: Marian Samsel, Krzysztof Szydlik, Jan Szydlik, Waldemar Warych i Witold Kuczyński oraz grupa śpiewacza kobiet z Bandyś w składzie: Bronisława Świder, Antonina Deptuła i Maria Kuta.
- Wielkie podziękowania składamy dla Kapeli ze Wsi Warszawa i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego za zaproszenie nas do wspólnego koncertu i sfinansowanie naszego udziału. Dziękujemy uczestnikom i tysięcznej widowni za wspaniałą atmosferę, za długie brawa i owacje na stojąco. Koncert był profesjonalny - muzyka z prezentacjami multimedialnymi, wielkie przeżycia i nowe doświadczenia oraz szacunek dla artystów wiejskich. A tymczasem do zobaczenia na Kurpiowszczyźnie - zapraszamy muzyków i śpiewaków do Czarni na zjazd Towarzystwa Kurpiowskiego "Strzelec", który odbędzie się w połowie listopada. Mamy też nadzieję że do tego czasu będzie już wydana nasza wspólna płyta Carniaków i Kapeli ze Wsi Warszawa - mówi Witold Kuczyński, prezes Towarzystwa.

 

drukuj (Reprezentacja gm. Czarnia na warszawskim Festiwalu Skrzyżowanie Kultur)

 • data: 2017-10-06

Debatowali o bezpieczeństwie w powiecie

Ostrołęcka policja kolejny raz zorganizowała społeczną debatę poświęconą bezpieczeństwu na terenie miasta i powiatu. Wzięli w niej udział, poza policjantami, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Grabowski, Jarosław Wilga - komendant straży pożarnej w Ostrołęce i Piotr Liżewski - komendant straży miejskiej. Komendę Miejską Policji reprezentowali jej szefowie:   nadkom. Krzysztof Szymański - komendant, kom. Andrzej Dziadak oraz nadkom. Jarosław Deptuła - zastępcy komendanta.

Najpierw komendant omówił, posługując się prezentacją z danymi statystycznymi, stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty pracy policjantów, jak również realizację postulatów zgłoszonych przez mieszkańców podczas ubiegłorocznej debaty. Kom. Andrzej  Dziadak  zaprezentował z kolei działania profilaktyczne, realizowane przez policję, a adresowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnicy debaty mieli ponadto okazję wysłuchać pierwszych wniosków po wprowadzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i zobaczyć w jaki sposób można dokonać poprzez nią zgłoszeń tego, na co zdaniem mieszkańców powinni zareagować policjanci. Policja zaprezentowała także aplikację mobilną Moja komenda, dzięki której m.in. w szybki sposób można skontaktować się z dzielnicowym.

Wśród  problemów i wniosków zgłoszonych przez  mieszkańców znalazły się m.in.  brak przejścia dla pieszych na ul. Bogusławskiego, usunięcie porzuconego auta przy ulicy Jaracza, zły stan techniczny wałów przeciwpowodziowych.

drukuj (Debatowali o bezpieczeństwie w powiecie)

 • data: 2017-10-05

Jak w Wykrocie dziano barcie

W Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie odbyła się impreza pod Barciowisko Kurpiowskie.  Organizatorem było Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce i Stowarzyszeniem Strzelców Kurpiowskich w Durlasach.


Barciowisko to impreza łącząca w sobie ideę edukacji ekologicznej, zwracająca uwagę na zagadnienia związane z rolą i znaczeniem pszczół w życiu człowieka, popularyzacji oraz promocji bartnictwa z praktycznym wykonawstwem kłód bartnych. Barcie były wyrabiane, „dziane” w kłodzie drewna – zwykle sosny.


Dzianie kłód bartnych stało się także  tematem przewodnim konkursu na najlepszą barć. Wzięło w nim udział pięć drużyn dwuosobowych:  Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w składzie: Krzysztof Mróz - przewodniczący Rady Powiatu Ostrołęckiego wraz synem Radosławem; Związku Kurpiów – Mirosław Grzyb - prezes Związku Kurpiów i Sylwester Kamiński z zarządu związku; drużyna samorządu gminy Myszyniec - Bogdan Glinka, burmistrz Myszyńca i Tadeusz Dąbkowski  radny gminy, drużyna pedagogów -  w składzie Mirosław Aptacy – dyrektor Szkoły Podstawowej w Myszyńcu i ksiądz Mirosław Teofilak, proboszcz parafii Krysiaki, drużyna młodzieżowa - reprezentacja z Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu:  Piotr Pliszka i Adrian Ruszczyk.
Dla każdej drużyny został przygotowany zestaw narzędzi tradycyjnych: pisznica, ciosło, skobliczka.


Konkurs oceniała komisja w składzie: przewodniczący Janusz Marzewski ze Stowarzyszenia Strzelców Kurpiowskich, członkowie:  Stefania Prusaczyk – twórczyni ludowa i Zdzisław Ścibek, dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
w Myszyńcu. Uczestnicy konkursu zapoznali się z historią bartnictwa na Kurpiach oraz ze sposobem wykonywania kłód bartnych za pomocą tradycyjnych narzędzi. Mogli ponadto obejrzeć wzorcową kłodę bartną. Komisja konkursowa wyróżniła barcie wykonane przez zespół Związku Kurpiów i barć wykonaną przez  samorządowców z gminy Myszyniec.  Jurorzy podkreślili precyzję wykonania barci z odtworzeniem wszystkich niezbędnych elementów. W sposób szczególny wyróżnili drużynę Związku Kurpiów za prezentację drużyny w kompletnych strojach ludowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali certyfikat udziału w dzianiu barci.
Każda z drużyn otrzymała możliwość wskazania miejsca umieszczenia wydzianej barci.  Także dla licznie zgromadzonej publiczności odbyło się wiele konkursów, m.in.: wchodzenia na barć metodą tradycyjną (przy pomocy leziwa) oraz konkurs wykonywania konopnych powrozów używanych dawniej w bartnictwie.


Barciowisko Kurpiowskie, czyli tradycyjne odtworzenie dziania barci było pierwszą tego typu imprezą zorganizowaną na Kurpiach i dlatego w całości zostało udokumentowane przez etnografów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W imprezie wzięło udział około 600 osób. Dla uczestników konkursu, zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonych dzieci i młodzieży przygotowano gorący poczęstunek.
Impreza została sfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu.
 

drukuj (Jak w Wykrocie dziano barcie)

 • data: 2017-10-05

XIX edycja Nagrody im. Aleksandra Gieysztora

Informujemy, że rozpoczął się nabór do XIX edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora. Nagroda ta jest przynawana za szczególne osiągnięcia w działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce. Wnioski przyjmowane będą do 27 października 2017 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.nagrodagieysztora.pl.

drukuj (XIX edycja Nagrody im. Aleksandra Gieysztora)

 • data: 2017-10-05

Wolontariusze z Albanii, Brazylii i Sri Lanki gościli w ZSP w Kadzidle

Troje wolontariuszy: Bianka Zanini, Teis Berberi i Dashanka Nadeeshan de Silva gościli w od 25 do 29 września w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle  w ramach projektu AIESEC.

Dla uczniów była to doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności językowych i poznanie bliżej krajów, z których pochodzili goście. Przez tydzień nie tylko zapoznali się z ogólnymi informacjami na temat Albanii, Brazylii i Sri Lanki, ale również uzyskali odpowiedzi na interesujące ich zagadnienia: od  historii, tradycji, kultury do muzyki czy  kuchni.

Spotkania te były  nie tylko „żywymi” lekcjami języka angielskiego, ale także doskonałą motywacją do nauki. Być może ktoś z nich w przyszłości także zechce zostać wolontariuszem i będzie realizował projekty AIESEC.

Goście mieli okazję zwiedzić JBB oraz Zagrodę Kurpiowską w Kadzidle. Poza szkołą także spotykali się z młodzieżą i nauczycielami, w niezwykle miłej atmosferze.

Młodzież z ZSP  prezentowała  im tańce kurpiowskie, uczyła kroków "starej baby". Bianka z Brazylii uczyła natomiast tańców brazylijskich. Jedno ze spotkań miało charakter kulinarny.  Uczniowie ZSP przygotowali  tradycyjne kurpiowskie jedzenie: chleb ze smalcem, fafernuchy, pierogi, faworki. Wszystko to gościom bardzo  smakowało.

Dziewczęta próbowały ponadto  nauczyć wolontariuszy wykonywania kwiatów z bibuły. Otrzymali też w prezencie palmy kurpiowskie. A że  nocowali w Łysych u państwa Bacławskich, tam też mieli możliwość podpatrzenia jak gospodarz rzeźbi, a gospodyni robi koronki.

 

drukuj (Wolontariusze z Albanii, Brazylii i Sri Lanki gościli w ZSP w Kadzidle)

 • data: 2017-10-03

Lelis rozbrzmiewał kurpiowskimi melodiami

Całą niedzielę  rozbrzmiewały  w CKBiS w Lelisie kurpiowskie melodie. A to za sprawą Kurpiowskiego Grania, organizowanego  po raz 21. Regionalnego Przeglądu Harmonistów i Skrzypków Ludowych. W części konkursowej wystąpiło ponad 60 osób. Prezentacje oceniało jury w składzie: Henryk Gadomski (przewodniczący), Jacek Krupa i Jarosław Kraska. Bardzo licznie też dopisała publiczność, która nie szczędziła braw wykonawcom.


Przegląd oficjalnie otworzył i wszystkich serdecznie powitał, życząc dobrej zabawy, wójt gminy Lelis  Stefan Prusik. A jeszcze przed  występami konkursowymi miało miejsce  ważne wydarzenie. Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński i Mirosław Augustyniak  wręczyli na scenie pamiątkowy medal Pro Masovia, przyznany przez samorząd województwa  twórczyni ludowej Wiesławie Chaberek.  Odebrała go wyraźnie wzruszona wyróżnieniem.
- Kurpiowskie granie to nie tylko tradycja i folklor, ale to przede wszystkim wielopokoleniowe spotkanie muzyków i twórców ludowych. To spotkanie zakończone wspólną biesiadą, wymianą doświadczeń, rozmowami o tak ważnej dla nas wszystkich kulturze kurpiowskiej. Cieszy mnie, że nasz przegląd tak ewoluował na przestrzeni lat. Co roku pojawiają się nowi uczestnicy i odbiorcy. Od dwóch lat przegląd ubarwiamy kiermaszami sztuki ludowej oraz warsztatami z twórcami ludowymi, które go poprzedzają - podkreślił Bartosz Podolak, dyrektor CK-BiS w Lelisie.

Zgodnie z regulaminem przeglądu,  każdy uczestnik wykonał po dwa utwory kurpiowskie, w tym jeden wylosowany z kapelusza.
Nagrody i wyróżnienia wręczyli wykonawcom: wójt gminy Lelis Stefan Prusik, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński i Mirosław Augustyniak oraz Bartosz Podolak - dyrektor centrum kultury.
W kategorii  harmonia pedałowa, uczestnicy do 25 lat (po raz pierwszy): 1. miejsce zajął Radosław Ropiak, drugie - ex aequo Jakub Szczubełek i Nikodem Ejzak, trzecie  Kacper Gorczyca. W kategorii harmonia pedałowa, uczestnicy do 25 lat: pierwsze miejsce zajął Karol Sadłowski , drugie ex aequo: Mateusz Milewski,  Dawid Sutkowski,  Adam Sadłowski, trzecie:  Jan Karczewski
i Kacper Piórkowski.  Uczestnicy od 25 do 55 lat : pierwsze  miejsce - Sławomir Drężek, drugie Zygmunt Koziatek, trzecie - Wiesław Butler.  Uczestnicy powyżej 55 lat: pierwsze  miejsce - Ryszard Długołęcki, drugie: Eugeniusz Piaścik,  Jan Kania,  Ryszard Maniurski
trzecie miejsce Grzegorz Chorążewicz. Wyróżnienie  otrzymał Kazimierz Rolka.
W kategorii - skrzypce, uczestnicy do 25 lat (po raz pierwszy): pierwsze  miejsce  zdobyła Natalia Zadroga, drugie Gabriela Piórkowska. Uczestnicy do 25 lat: pierwsze  miejsce - Katarzyna Butler, drugie  Alan Zapert. Uczestnicy od 25 do 55 lat : pierwsze miejsce - Paweł Dąbkowski, drugie  Ryszard Borzymowski. Uczestnicy powyżej 55 lat: pierwsze miejsce Marian Góralski.
W kategorii harmonijka ustna: pierwsze miejsce ex aequo: Krystyna Gromadzka i Jan Kraska, drugie Józef Wąsiewski, trzecie Tomasz Piaścik. Wyróżnienia otrzymali:  Wiesław Kuskowski i  Stanisław Murawski. W kategorii klarnet wyróżnienie  otrzymał Eugeniusz Wróblewski.
Niedzielny wieczór także  należał do muzyków i tancerzy, którzy wymieniali się na parkiecie oraz scenie. Po każdym zejściu ze sceny zmęczonych muzyków, znajdowali się następcy, którzy bawili roztańczoną  publiczność.


Organizatorami tegorocznego przeglądu byli:
Stowarzyszenie Przyjaciół ziemi Kurpiowskiej Puszcza  z Lelisa
Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie
wójt Gminy Lelis Stefan Prusik
Wsparcia finansowego udzielił Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

drukuj (Lelis rozbrzmiewał kurpiowskimi melodiami)

 • data: 2017-10-02

Starosta na I Kongresie GDDKiA

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł  uczestniczył w I Kongresie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Miał on miejsce w ub. piątek w Jachrance.

Kongres podzielony był na cztery panele tematyczne. O nawierzchniach drogowych, czynnikach wpływających na BRD, zarządzaniu siecią drogową, a także ekologii i ekonomii w kontekście przyrody - o tych zagadnieniach dyskutowali specjaliści z branży, naukowcy oraz przedstawiciele świata biznesu. I Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad był więc doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Panel dotyczący nawierzchni drogowych - cementowych, bitumicznych oraz współczesnych możliwości spoiw - poprowadził prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Kolejny, o czynnikach wpływających na brd, w tym pojazdach autonomicznych, mówili eksperci, którym przewodniczył  dr inż. Andrzej Brzeziński z Politechniki Warszawskiej. Z kolei zagadnienia z ochrony środowiska: przejścia dla zwierząt, problem hałasu i możliwości zmiany przepisów poruszył dr inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej.

drukuj (Starosta na I Kongresie GDDKiA)

 • data: 2017-10-02

"Chudkozionki" świętowały swoje szóste urodziny

Swoje szóste urodziny  świętowało w miniony piątek Koło Gospodyń Wiejskich  "Chudkozionki" z Chudka w gm. Kadzidło.  Podczas jubileuszu KGW zaprezentowało się  w składzie: Barbara Wiśniewska, Halina Bieńkowska, Sabina Majk, Barbara Majk, Maria Parzych, Krystyna Domurad, Milena Syrowik, Weronika Gąska oraz „rodzynek” Marek Przetakiewicz. Chudek z gościnności słynie, więc na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych - wśród nich wicestarosta Krzysztof Parzychowski, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz i wiceprzewodnicząca Anna Śniadała, proboszcz parafii Obierwia, wójt gm. Kadzidło, mieszkańcy, znajomi i przyjaciele KGW. Po wielu gratulacjach, życzeniach i prezentach zespół pokazał to, co robi najlepiej, czyli śpiew, gadanie, tańcowanie w przepięknym wykonaniu. Wszyscy zgromadzenie zostali obdarowani taką dawką Kurpiowszczyzny, która każdemu została w sercu już na zawsze. Swoje talenty zaprezentowały również zaprzyjaźnione KGW "Żurawinki" z Piaseczni oraz KGW z Czarni i Brzozowej, czyli "Czarne brzozy".
Za początek powstania KGW z Chudka przyjmuje się lipiec 2011 r., kiedy to  panie na szkoleniu „Turystyka wiejska sposobem na rozwój” tak się zintegrowały, że podjęły decyzję o stworzeniu grupy. Szkolenie odbyło się w ramach projektu współfinansowanego z pieniędzy  unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem szkoleń był Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce. Na przewodniczącą swojego koła panie wybrały Barbarę Wiśniewską, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Autor: Radomir Obierwiaczek

drukuj ("Chudkozionki" świętowały swoje szóste urodziny)

 • data: 2017-10-01
 • Fot. Radomir Obierwiaczek
 • Fot. Radomir Obierwiaczek
 • Fot. Radomir Obierwiaczek
 • Fot. Radomir Obierwiaczek
 • Fot. Radomir Obierwiaczek
 • Fot. Radomir Obierwiaczek
 • Fot. Radomir Obierwiaczek
 • Fot. Radomir Obierwiaczek
 • Fot. Radomir Obierwiaczek

drukuj ()

Na sesji o odszkodowaniach od Aldesy, opóźnieniach Ostrady i zimowym utrzymaniu dróg

Sprawnie i bez dyskusji radni przeszli przez porządek sesji Rady Powiatu, która odbyła się 28 września. Uchwały, które podejmowali dotyczyły m.in. zaliczenia drogi gminnej przebiegającej  przez teren gminy Goworowo do kategorii dróg powiatowych, zmian w statucie Powiatu Ostrołęckiego, wynikających ze zlikwidowania placówki opiekuńczo-wychowawczej "Oaza" w Myszyńcu i utworzenia Domu dla dzieci w Czarnowcu . Na dłużej zatrzymali się w punkcie interpelacje, wnioski i zapytania radnych, gdzie został wywołany przez przewodniczącego rady Krzysztofa Mroza temat Aldesy i odszkodowań, które firma miała wypłacać za zniszczenia spowodowane budową linii energetycznej 400 kV.

- Przez moje ziemie także przebiega linia. Była komisja od szacowania szkód i od tego czasu z żadną z tych osób nie można się skontaktować. Może warto się tym zainteresować - zwrócił się do starosty. - Tym,  jakie procedury odszkodowawcze ma Aldesa. Przed rozpoczęciem inwestycji, na zebraniach wiejskich, firma zapewniała, że wypłaci odszkodowania jeśli dojdzie do zniszczeń. A teraz mieszkańcy mnie o nie pytają.

Starosta Stanisław Kubeł przyznał, że kontakt z Aldesą  jest coraz trudniejszy. - Prawdopodobnie po uruchomieniu linii wycofali część pracowników z naszego terenu. Do starostwa także zgłaszają się interesanci w sprawie odszkodować i  my również mamy problem by skontaktować się z  firmą.

- Są dwie ścieżki rozwiązania - tłumaczył. - Tam gdzie zawarto umowy cywilno-prawne, zostaje droga sądowa. A gdzie w imieniu Skarbu Państwa starosta wydawał decyzję na wejście w teren prywatny, czy ograniczaliśmy prawo własności, ustalenie odszkodowania jest naszym obowiązkiem. Zwróciłem się do wojewody o zwiększenie środków na ten cel i otrzymaliśmy je. Szkody są szacowane, w toku jest jeszcze  ok. 20 spraw.

Radny Piotr Liżewski dopytywał czy odszkodowania dotyczą tylko zniszczenia gruntu, przywrócenia go do stanu pierwotnego czy  także zmniejszenia wartości nieruchomości. - Na jakich zasadach odbywa się to szacowanie? - pytał.

- Odszkodowanie ma dotyczyć całości - odpowiedział starosta. Natomiast o tym, które elementy ująć, decyduje właściciel terenu. Czy rzeczoznawca podzieli jego pogląd, to już inna sprawa. Rzeczoznawca opiera się o plan zagospodarowania przestrzennego, czyli o funkcję jaka była w nim przypisana.

Starosta zadeklarował, że powiat przyjrzy się sprawie odszkodowań i wystąpi do Polskich Sieci Elektroenergetycznych jako inwestora, jeśli sygnałów będzie więcej. Prosił radnych, by kierowali mieszkańców bezpośrednio do dyrektora Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym, Kazimierza  Biedrzyckiego, które będzie je zbierał.

Radny Sławomir Ceberek z kolei wnioskował, by w planie tegorocznego zimowego utrzymania dróg w obwodzie Myszyniec zadysponować cztery pługośnieżarki oraz żeby na trasach z Myszyńca do centrum wiosek podnieść standard odśnieżania do trzeciego i by czas reakcji był krótszy.

- Kierowca samochodu sobie poradzi na śliskiej nawierzchni, problem mają rowerzyści, którzy dojeżdżają ze wsi do Myszyńca, po 3-4 km.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Grzegorz Bakuła zapewnił, że sprawa zostanie omówiona na komisji infrastruktury. - Policzymy koszty i sprawdzimy czy nas na to stać. Myślę, że te cztery drogi powiatowe, które biegną do Myszyńca, można by w takim podwyższonym standardzie zimowego utrzymania odśnieżać.

Informując o pracy Zarządu Powiatu starosta mówił, że firma Ostrada zwróciła się o wydłużenie terminu realizacji niektórych inwestycji w powiecie.

- Analizowaliśmy argumenty, prosiliśmy o opinię radcę prawnego. Po rozpatrzeniu wszystkich argumentów, także tych dotyczących dużych opadów deszczu (Ostrada zwróciła się o  takie dane do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wykazując, że nie mogła wykonywać niektórych prac.) i po konsultacji ze służbami wojewody, wydaliśmy zgodę na przesunięcie terminów. O dwa tygodnie na zadaniu Łodziska- Obierwia-Chudek-Baranowo (do 15 października) i o miesiąc na zadaniu: Łyse-Rudne-Zalas-Łączki (do końca października).

Prezes firmy Jarosław Nowak, który został zaproszony na sesję, dotarł na jej koniec. Radni zasypali go pytaniami.

- Wszystko będzie dobrze panie starosto - zapewniał. - Obierwia jest na ukończeniu,  Łyse w toku, zaczynamy inwestycje z PROW, Olszewo-Borki rozpoczęte, Czarnia z uwagi na wodę chwilowo wstrzymana. Zaczęły się prace na skrócie tzw. do Warszawy - wyliczał. - Liczyliśmy, że od maja było 60 dni deszczowych. Nie wszystkie prace można wtedy wykonywać - tłumaczył opóźnienia prezes Nowak. Zapewnił, że droga Łodziska-Obierwia-Chudek-Baranowo w przyszłym tygodniu będzie już gotowa.

drukuj (Na sesji o odszkodowaniach od Aldesy, opóźnieniach Ostrady i zimowym utrzymaniu dróg)

 • data: 2017-09-29

Zapraszamy na Barciowisko

.

drukuj (Zapraszamy na Barciowisko)

 • data: 2017-09-29

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ uruchamia od dnia 29.09.2017 roku (piątek) do dnia 2.10.2017 roku (poniedziałek) specjalne numery telefonów dla pacjentów, pod którymi pracownicy Funduszu będą udzielać informacji na temat miejsc udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Numery dla pacjentów:

 • Warszawa: (22) 279 75 41; (22) 279 79 78;
 • Radom: (48) 670 96 00; 0 601 360 403;
 • Siedlce: (25) 785 12 00; 0 607 575 451; 0 609 796 661;
 • Płock: (24) 352 90 00; 0 782 220 516;
 • Ostrołęka: (29) 753 90 00; 0 605 352 997;
 • Ciechanów: (23) 680 84 22; 0 721 221 1 78;

Pełen spis placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (także w formacie .xls) można znaleźć na stronach mazowieckiego NFZ pod adresem: www.nfz-warszawa.pl

W najbliższą sobotę, tj. 30 września, zapraszamy do NFZ Mazowsze na Dzień Otwarty, którego tematem przewodnim będzie sieć szpitali oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Bliższe informacje nt. Dnia Otwartego znajdują się pod adresem: www.nfz-warszawa.pl

drukuj (Nocna i świąteczna opieka zdrowotna)

 • data: 2017-09-29

Dobrymi wynikami potwierdzili kwalifikacje zawodowe

Do egzaminów zawodowych, przeprowadzanych w poszczególnych kwalifikacjach w Powiecie Ostrołęckim przystąpiło w 2017 roku  486 osób, zdało 365 osób, czyli 75,10 proc.  To sporo wyższa zdawalność niż wynik w kraju, który  wynosi  70,68 proc. W tym: na  197 uczniów w szkołach dla młodzieży, zdało 145 osób– 73,60 proc.; na 289 w szkołach dla dorosłych zdało 220 osób – 76,12 proc.

To drugi rok, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kończący szkoły zawodowe zdają egzamin jedynie wg „nowych” zasad. Na najwyższych miejscach uplasowały się Zespoły Szkół Powiatowych w: Czerwinie (zdawalność ogółem 94,12 proc.), Goworowie (zdawalność ogółem 90,63 proc.), Baranowie (zdawalność ogółem 87,30 proc.), Troszynie (zdawalność ogółem 86,67 proc.) i Łysych (zdawalność ogółem 72,73 proc.), uzyskując wyniki  wyższe niż w kraju (70,68 proc.).

Wśród słuchaczy szkół dla dorosłych najlepszą zdawalnością mogą pochwalić się słuchacze Szkoły Policealnej dla dorosłych w Troszynie, która  kształci w zawodzie opiekunka dziecięca (90,91 proc. zdawalności)  oraz w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia -  87 proc.

Na czołowych miejscach zdawalności uczniów szkół dla młodzieży uplasowały się: ZSP w Baranowie z 94 proc. zdawalnością oraz ZSP w Goworowie z 92 proc. Wyniki te są również  wyższe niż zdawalność w kraju. Najwyższe wyniki zdawalności w poszczególnych zawodach osiągnęli uczniowie w ZSP w Goworowie 100 proc. w technikum kształcącym w zawodzie technik handlowiec  oraz w ZSP w Baranowie – 96,15 proc. w zawodzie technik agrobiznesu.

Wysoką zdawalnością mogą pochwalić się także zespoły w zakresie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Najlepiej egzaminy zdali słuchacze kursu w zakresie kwalifikacji: prowadzenie produkcji rolniczej (w zawodzie technik agrobiznesu), którzy osiągnęli wyniki: ZSP w Czerwinie – 100 proc.,  ZSP w Baranowie - 95,65 proc. oraz w zakresie kwalifikacji: organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (w zawodzie technik agrobiznesu), którzy osiągnęli wyniki: ZSP w Baranowie – 90,91 proc., ZSP w Goworowie – 85,71  proc. i ZSP w Czerwinie – 80 proc.

drukuj (Dobrymi wynikami potwierdzili kwalifikacje zawodowe)

 • data: 2017-09-28

Pomóżmy rodzinom, które w pożarze straciły dach nad głową

W nocy z 24 na 25 września w Ratajach  wybuchł pożar budynku mieszalnego. Całkowitemu zniszczeniu uległ dwukondygnacyjny  dom, jeg wyposażenie oraz częściowo dach i poddasze starego domu, przylegającego do nowej części.

W domu mieszkało małżeństwo z dwoma synami (17 i 23 lata). Rodzina przebywa obecnie w Rżańcu, potrzebuje wszystkiego, począwszy od rzeczy codziennego użytku, a skończywszy na meblach i innych elementach wyposażenia mieszkania. O pomoc apeluje gmina Olszewo-Borki.

Wpłaty z darowizną dla pogorzelców można dokonywać na podany niżej rachunek bankowy:

Hanna Pragacz, zam. Rataje 9

nr rachunku: ALIOR BANK 17 2490 0005 0000 4000 6623 4148


Z kolei w budynku przylegającym do zniszczonego w pożarze domu mieszkała starsza kobieta i małżeństwo z dwójką dzieci (córka – 15 lat, syn – 11 lat). Na ten moment rodzina zatrzymała się w Ratajach, w domu udostępnionym im przez członków rodziny. Bardzo potrzebna jest im lodówka.

Wpłaty z darowizną dla pogorzelców można dokonywać na podany niżej rachunek bankowy:

Robert Pragacz, zam. Rataje 9

nr rachunku: bank PEKAO S.A. 27 1240 1691 1111 0000 0744 7176

 
Organizowana jest też zbiórka rzeczowa - w wiejskiej świetlicy w Ratajach dla obu potrzebujących rodzin, przyda się im wszystko.

Konieczna jest  odbudowa spalonego domu oraz remont przyległego budynku, który uległ zalaniu na skutek akcji gaśniczej. Rodziny zwracają się z prośbą o wsparcie finansowe. Każda złotówka ma ogromne znaczenie.

drukuj (Pomóżmy rodzinom, które w pożarze straciły dach nad głową)

 • data: 2017-09-27

Trwa nabór do projektu - szkoły praktycznych umiejętności

 Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Powiatem Ostrołęckim, Gospodarstwem Hodowlanym Marka  Piórkowskiego  i Kurpiowskimi Zakładami Mięsnymi Kadzidło  realizuje projekt pn. „Szkoły praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji w powiecie ostrołęckim”. Zapraszamy  do udziału w nim. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Mogą w nim uczestniczyć  uczniowie technikum  klas  I- IV  w wieku 16-19, w   roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie i słuchacze to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. mazowieckiego.


Kryteria formalne (kryteria obligatoryjne 0-1 pkt):
uczeń lub słuchacz z ZSP w Baranowie odbywający kształcenie na jednym z poniższych kierunków:
technik agrobiznesu;
technik technologii żywności;
uczestnik kursu kwalifikacyjnego prowadzenie produkcji rolniczej;
uczestnik kursu kwalifikacyjnego organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
Dodatkowe kryteria formalne:
kurs chemizacyjny – ukończony 18. rok życia (poświadczony dowodem osobistym) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych,
kurs operatora wózków widłowych - ukończony 18 rok życia (poświadczony dowodem osobistym) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych.


W przypadku większej liczby uczestników niż zaplanowano, pierwszeństwo udziału w projekcie mają uczniowie spełniający kryteria premiujące:
-  uczeń kończący proces kształcenia (weryfikacja na podstawie dziennika) – 5 pkt.
- Uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń opieki społecznej – 5pkt.
- Słuchacz z niskim doświadczeniem zawodowym poniżej 3 lat – 5 pkt.

Proces rekrutacji odbywa się w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie.

 

drukuj (Trwa nabór do projektu - szkoły praktycznych umiejętności)

 • data: 2017-09-27

Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Innowacyjny Menedżer Kultury o indywidualną nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego organizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultury.

To pierwsza edycja konkursu, w którym wyróżnieni zostaną menedżerzy pracujący w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych na terenie województwa mazowieckiego, którzy w swej pracy wykazują się m.in. odwagą w eksperymentowaniu, stosują innowacyjne formy zarządzania, rozwiązania organizacyjne czy sposoby realizacji działalności kulturalnej.

Celem nagrody jest upowszechnienie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach zarządczych w kulturze i promowanie ich autorów.

Kapituła konkursowa nagrodzi trzech kandydatów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2017 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.mazowieckieobserwatorium.pl

drukuj (Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury)

 • data: 2017-09-26

Ta droga to efekt dobrej współpracy

Zamiast  tradycyjnej wstęgi - w poprzek drogi ustawione były pniaki drzew, z zaplecionym świerkiem  i liśćmi dębu, zamiast nożyc - toporki. W taki nieco nietypowo sposób, w lesie, niedaleko Ols Płoszyckich,  została 25 września uroczyście otwarta droga Golanka-Grale-Nasiadki. Odcinek przebudowany na długości 5,6 km, ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż 741 mb drogi o szerokości 5,5 metrów. W sumie koszt przebudowy wyniósł ponad 2,5 mln zł.  Udało się to dzięki zawartemu porozumieniu Powiatu Ostrołęckiego (wkład własny 1 114 658 zł) z partnerami:  Lasami Państwowymi (490 tys. zł) i gminą Lelis (950 tys. zł).
Wśród gości poniedziałkowej uroczystości był  m.in. Piotr Czyżak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Mieczysław Gadomski nadleśniczy Nadleśnictwa w Ostrołęce, Stefan Prusik, wójt gminy Lelis,  przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz, radni powiatowi i gminy, księża.


Starosta Stanisław Kubeł przypomniał, że droga, którą gruntownie  przebudowano powstała w latach 70.  i pierwotnie pełniła funkcję drogi ewakuacyjnej dla mieszkańców Ostrołęki na wypadek wojny. Była wykorzystywany również do transportu drewna.
- Droga była w kiepskim stanie technicznym.  Mimo utrwalenia nawierzchni nie spełniała swojej roli. Liczne wyboje i ubytki  spowodowały  korzenie drzew oraz  transport drewna – mówił. – Realizacja tej inwestycji otworzyła nam zupełnie nową drogę finansowania podobnych zadań. Lasy Państwowe utworzyły  tzw. fundusz leśny na finansowanie tego typu inicjatyw. Mamy jeszcze kilka  odcinków do przebudowy na terenie powiatu ostrołęckiego, które mogłyby być w przyszłości zrealizowane przy finansowym wsparciu Lasów Państwowych – wspomniał starosta.


- Gratuluję panie starosto takiego przedsięwzięcia i oby tak dalej - powiedział dyrektor Piotr Czyżak, potwierdzając, że Lasy Państwowe są zainteresowane tego typu wspólnymi inwestycjami z samorządami.
- Tylko dzięki dobrej współpracy z nadleśnictwem, ze Starostwem Powiatowym możemy takie inwestycje prowadzić - dodał wójt Stefan Prusik. -  I mimo że mieliśmy różne zdanie co do rozwiązań technicznych, udało nam się osiągnąć konsensus bez konfliktów. Z kolei dzięki zgodności naszej rady, nie miałem żadnych problemów, by te środki finansowe znalazły się  w budżecie gminy. Jako wójt cieszę się, że był to ostatni odcinek najgorszej drogi jaka u nas występowała. Już więcej takich nie mamy. Liczę, że dzięki przychylności pana starosty, zarządu i rady powiatu  uda nam się jeszcze kilka odcinków dróg wspólnie zrealizować, o co też będę zabiegał - zapewnił wójt. - Jesteśmy otwarci na dalsze takie rozwiązania i wspólne inicjatywy - zwrócił się do starosty i dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz dziękując  także dobrą  za współpracę,  powiedział : - Niech żałują te gminy, które nie wchodziły z nami we wspólne inwestycje. Ceny robót budowlanych poszły mocno w górę i każde kolejne inwestycje tego typu będą już sporo droższe.
Do zrealizowania został jeszcze odcinek o długości niewiele ponad 1 km tej drogi. Koszt inwestorski został oszacowany na 798 tys. zł. Wnioskowana pomoc finansowa do Lasów Państwowych to 398. 000 zł, wkład własny powiatu - 400.195 zł.

drukuj (Ta droga to efekt dobrej współpracy)

 • data: 2017-09-25
 • fot.eostroleka.pl
 • fot. eostroleka

drukuj ()

Od pomysłu do realizacji. Wyzwania i sukcesy w ramach RPOWM

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych była organizatorem konferencji "Od pomysłu do realizacji - wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2010".

Odbyła się ona 22 września w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatura w Ostrołęce.

W roli gospodarza wystąpiła kierownik Elżbieta Mech, kierownik oddziału MJWPU w Ostrołęce.  Przedstawiła i przywitała bardzo licznie zgromadzonych gości konferencji. Wśród nich byli m.in.: poseł, Arkadiusz Czartoryski  wicemarszałek województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, radni sejmiku woj. mazowieckiego Marian Krupiński i Mirosław Augustyniak, Mariusz Popielarz, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce, Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki, Zenon Szczepankowski starosta pow. przasnyskiego, Zbigniew Kamiński starosta pow. ostrowskiego, przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego  w Warszawie, Dorota Szymborska-Drozdowska prezes Fundacji Drabina Rozwoju, wójtowie gmin, samorządowcy, przedsiębiorcy.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała wicemarszałek Elżbieta Lanc.

- Bardzo się cieszę, że w subregionie ostrołęckim dzieje się tyle dobrego, że dzięki wielkiej aktywności samorządów, ale również organizacji pozarządowych udało się zrealizować do tej pory dużo ważnych projektów - mówiła. - Milowych, które zaznaczają się na mapie subregionu dużymi sukcesami. I jako jeden z takich, pani wicemarszałek wymieniła drogę Ostrołęka-Wyszków "tzw. skrót do Warszawy", na którą w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego udało się Powiatowi Ostrołęckiemu zdobyć dofinansowanie w wysokości ponad 10 mln zł.  - Gratuluję panu starosto. To jest gigantyczny sukces - zwróciła się do Stanisława Kubła.  Jako kolejne Elżbieta Lanc wymieniła także środki pozyskane dla szpitala w Ostrołęce, zarówno na e-usługi jak i na zakup potrzebnego sprzętu, pieniądze pozyskane przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce; Powiatowy Urząd Pracy - na aktywizację bezrobotnych, OPWiK - na duży projekt na zwiększenie efektywności energetycznej.

- Za to co już się wydarzyło, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Bo to wasza aktywność, wasza mądrość, wasze zaangażowanie tu zadziałało.

Następnie miała miejsce część panelowa. O wsparciu osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 mówił dyrektor WUP filia w Ostrołęce, Marian Krupiński. Mariusz Frankowski dyrektor MJWPU w Warszawie przedstawił  obecny stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. A o tym jak skutecznie aplikuje się o środki w ramach RPOWM opowiedział starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

A prezes Fundacji Drabina Rozwoju Dorota Szybmorska-Drozdowska przedstawiła z kolei zrealizowany przez fundację projekt  Multimedialnego Centrum Natura.

drukuj (Od pomysłu do realizacji. Wyzwania i sukcesy w ramach RPOWM)

 • data: 2017-09-25

Powiat ostrołęcki w wierszu i fotografii - promocja książki Jerzego Kijowskiego

W siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ostrołęce 21 września odbyła się promocja najnowszej książki dr. Jerzego Kijowskiego pt. „Nad Narwią, Orzem i Omulwią. Powiat ostrołęcki w wierszu i fotografii".  Niestrudzony badacz, historyk, regionalista, nauczyciel Jerzy Kijowski  wydał książkę, która promuje nasz region.  Tym razem jednak wybrał formę dla siebie nieoczywistą, przedstawiając powiat ostrołęcki w wierszach i fotografiach.  W  krótkich formach, które wymagają dużej dyscypliny od autora, podaje w "pigułce" najistotniejsze i najciekawsze  informacje o każdej z jedenastu gmin.  Przy tym łącząc zgrabnie historię ze współczesnością. Każda z prezentacji rozpoczyna się ukazaniem gminnych symboli, co  jest cennym walorem edukacyjnym.

 

Każda z prezentacji rozpoczyna się od ukazania gminnych symboli. Słowo wstępne do książki napisał dr Stanisław Kubeł, starosta powiatu ostrołęckiego.

 

Wsparcia finansowego na wydanie książki udzielił Powiat Ostrołęcki.

 

Fot. eostroleka.pl

 

drukuj (Powiat ostrołęcki w wierszu i fotografii - promocja książki Jerzego Kijowskiego)

 • data: 2017-09-25

XXXVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 28 września br. została zwołana XXXVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej,
 • zaliczenia drogi gminnej przebiegającej przez teren Gminy Goworowo do kategorii dróg powiatowych, 
 • zaliczenia drogi wewnętrznej przebiegającej przez teren Gminy Łyse do kategorii dróg powiatowych,
 • zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego.

5.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6.Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

7.Komunikaty i sprawy organizacyjne.

8.Sprawy różne. 

9.Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

drukuj (XXXVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

 • data: 2017-09-25

Wojciech i Sebastian nagrodzeni za innowacje w rolnictwie

O wykształcenie rolnicze młodych ludzi dbają ponadgimnazjalne Zespoły Szkół Powiatowych. Już od sześćdziesięciu lat szkoław Łysych przygotowuje młodych ludzi do pracy w trudnym zawodzie rolnika. Uczniowie  Technikum Agrobiznesu, oprócz zwykłych szkolnych zajęć, uczestniczą w wielu projektach prozawodowych. Wyjeżdżają na wycieczki do nowoczesnych gospodarstw, przedsiębiorstw, na wystawy rolnicze. Spotykają się ze specjalistami w dziedzinach związanych z rolnictwem. Odbywają praktyki zawodowe w Polsce i w Hiszpanii.

Uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów zawodowych mogą liczyć na wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego samorząd przyznaje stypendia dla wyróżniających się uczniów. W II edycji projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”  uczestniczyli Wojciech Bogdański i Sebastian Szymczyk z Technikum Agrobiznesu w Łysych. Chłopcy wyróżniali się wysokimi wynikami w nauce przedmiotów zawodowych i dużym zaangażowaniem w zajęcia pozalekcyjne. Brali też udział w konkursie „Innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich” , w którym zdobyli nagrodę za projekt związany z wykorzystaniem metanu pochodzącego z budynków inwentarskich. Ich osiągnięcia zostały docenione i zaowocowały otrzymaniem  stypendium. Kwota  4152 zł z była przeznaczona na rozwój zainteresowań i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Sebastian wykorzystał pieniądze na specjalistyczny kurs rolniczy i sprzęt komputerowy. Wojtek kupił fachowy program komputerowy i części do budowy prototypu mieszadła do gnojowicy zasilanego energią słoneczną. Warto dodać, że urządzenie to samodzielnie zaprojektował.
Obaj uczniowie są bardzo zadowoleni z możliwości, jakie dało im stypendium.  Uważają, że stypendium stwarza uczniom szanse do samorozwoju i mobilizuje do większej aktywności.
Do III edycji programu stypendialnego Zespół Szkół Powiatowych wytypował czworo kolejnych uczniów, którzy chcą inwestować w swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

drukuj (Wojciech i Sebastian nagrodzeni za innowacje w rolnictwie)

 • data: 2017-09-20

Jesienne biegi przełajowe w Lelisie

Na stadionie w Lelisie 9 września odbyły się organizowane po raz 19. Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Ostrołęckiego i Wójta Gminy Lelis.

A oto wyniki wszystkich biegów:

KRASNALE - ROCZNIK 2011 i MŁODSI:
dziewczęta:
1. miejsce: Amelia Świder
2. miejsce: Anna Nasiadka
3. miejsce: Julia Biegaj
chłopcy:
1. miejsce: Bartosz Murach
2. miejsce: Jakub Parzych
3. miejsce: Maciej Mucha

ROCZNIK 2010:
dziewczęta:
1. miejsce: Julita Wieremiejczyk
2. miejsce: Alicja Walesiak
3. miejsce: Dominika Parzych
chłopcy:
1. miejsce: Dawid Jeżek
2. miejsce: Bartosz Szyszka
3. miejsce: Kacper Parciak

ROCZNIK 2009
dziewczęta:
1. miejsce: Aleksandra Sęk
2. miejsce: Oliwia Murach
3. miejsce: Julita Prusaczyk
chłopcy:
1. miejsce: Filip Parzych
2. miejsce: Miłosz Niechoda
3. miejsce: Jakub Lenkiewicz

ROCZNIK 2008
dziewczęta:
1. miejsce: Wiktoria Tercjak
2. miejsce: Nikola Prusińska
3. miejsce: Gabriela Piórkowska
chłopcy:
1. miejsce: Filip Kowalczyk
2. miejsce: Krzysztof Pawłowski
3. miejsce: Kacper Nalewajk

ROCZNIK 2007
dziewczęta:
1. miejsce: Zuzanna Sylwestrzak
2. miejsce: Magdalena Niechoda
3. miejsce: Maja Wołosz
chłopcy:
1. miejsce: Kamil Kaczyński
2. miejsce: Jakub Mażewski
3. miejsce: Wiktor Wołosz

ROCZNIK 2006
dziewczęta:
1. miejsce: Wiktoria Prusińska
2. miejsce: Aleksandra Szyszka
3. miejsce: Izabela Roicka
chłopcy:
1. miejsce: Jakub Wasyk
2. miejsce: Tomasz Kraśniewski
3. miejsce: Paweł Goździewski

ROCZNIK 2005
dziewczęta:
1 miejsce: Julita Pierzchała
2 miejsce: Katarzyna Orzechowska
3 miejsce: Julita Żarnoch
chłopcy:
1 miejsce: Marcin Rawa
2 miejsce: Artur Kosakowski
3 miejsce: Adrian Kosakowski

ROCZNIK 2004
dziewczęta:
1 miejsce: Patrycja Tercjak
2 miejsce: Emilia Witkowska
3 miejsce: Aleksandra Pyskło
chłopcy:
1 miejsce: Hubert Piórkowski
2 miejsce: Jakub Podzielny
3 miejsce: Miłosz Szczubełek i Kacper Grala

ROCZNIK 2002-2003
dziewczęta:
1. miejsce: Julita Kowalczyk
2. miejsce: Martyna Zyśk
3. miejsce: Łucja Kurpiewska
chłopcy:
1. miejsce: Konrad Kaczyński
2. miejsce: Sebastian Kamiński
3. miejsce: Mateusz Choroszewski

Najlepsze zawodniczki i zawodnicy zawodów w Lelisie zostaną zakwalifikowani do kadry gminy Lelis na finał powiatowy w indywidualnych biegach przełajowych.

Organizatorzy biegów gratulują uczestnikom i zwycięzcom. Dziękują  organizatorom i sponsorom: Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce oraz Gminie Lelis

 

drukuj (Jesienne biegi przełajowe w Lelisie)

 • data: 2017-09-19

Projekt zumba zakończony

Około 60 osób skorzystało z oferty Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dylewianka" w Dylewie i przez kilka miesięcy, od maja do września, ćwiczyło  na "Orliku" zumbę. W tej grupie byli także panowie. Najmłodsza uczestniczka zajęć miała nieco ponad dwa lata, były też osoby  w kwiecie wieku.  Przypomnijmy, zumba zawiera elementy tańca i aerobiku. Jest niezwykle energetyczna i dynamiczna. Zajęcia w Dylewie, odbywały się w ramach projektu, który wsparł finansowo Powiat Ostrołęcki "Starzy czy młodzi aktywność nie zaszkodzi". Prowadziła je instruktorka Anna Kowalczyk. W niedzielę, 17 września, odbyło się jego podsumowanie. I choć pogoda spłatała figla,  to uczestnicy zajęć nie przestraszyli się deszczu i przy muzyce dali krótki pokaz swoich umiejętności. Wszystkim pogratulował i podziękował za wytrwałość prezes LUKS "Dylewianka" Jan Kaczyński. Panie zaś panu prezesowi za jego dobre pomysły, m.in. taki jak projekt z zumbą,  który  nie tylko pozwolił im poprawić kondycję, ale także zintegrować - w dobrej atmosferze i w dobrym towarzystwie.

drukuj (Projekt zumba zakończony)

 • data: 2017-09-18

Sprawdzili się w Teście Coopera

Na stadionie miejskim w Ostrołęce, w sobotę, 16 września, odbywał się Test Coopera - dla wszystkich chętnych, niezależnie od wieku i stażu biegowego. Organizatorem testu był UKS Clan Ostrołęka. Metoda pokonania dystansu była dowolna. Można było biec, truchtać, maszerować, skakać.  Na udział w teście zdecydowało się kilkudziesięciu zawodników w bardzo różnym wieku, startowali w odstępach mniej więcej dwudziestominutowych.

- Cieszę się, że chcecie się sprawdzić, sprawdzić swój organizm  i wyciągnąć wnioski z  wyników- powiedział oficjalnie otwierając imprezę sportową wiceprezydent Grzegorz Płocha, życząc jednocześnie wszystkim dobrej zabawy.

Przypomnijmy, że Test Coopera  to próba wytrzymałościowa, opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania wytrzymałości przede wszystkim sportowców.

Test Coopera zakończył bieg "Solidarności".

Powiat Ostrołęcki udzielił wsparcia finansowego na organizację Testu Coopera. Starosta Stanisław Kubeł objął go także swoim patronatem.

drukuj (Sprawdzili się w Teście Coopera)

 • data: 2017-09-18

Konkurs „PRODUKT W OBIEGU”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „PRODUKT W OBIEGU” odbywającego się w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2017 r.  Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania, innowacyjności rozwiązań, pogłębienie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym wśród przedsiębiorców, klientów docelowych i społeczeństwa.

Regulamin konkursu  w załączeniu.

Więcej informacji na stronie: www.wfosigw.pl

drukuj (Konkurs „PRODUKT W OBIEGU”)

 • data: 2017-09-18

Tydzień przedsiębiorcy po raz czwarty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Płocku był organizatorem konferencji, która stanowiła główny punkt trwającego w dniach 11-15 września  Tygodnia Przedsiębiorcy. Konferencja miała miejsce w czwartek, 14 września w auli Wyższej Szkoły Administracji Publiczne w Ostrołęce. Gości i partnerów konferencji, wśród których był m.in. starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i wiceprezydent miasta Grzegorz Płocha, Marian Krupiński dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie filia w Ostrołęce, naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce Jerzy Kwiatkowski, Grażyna Duszak kierownik NFZ oddział w Ostrołęce, przedsiębiorcy, pracownicy różnych instytucji przywitała kierownik ostrołęckiego Inspektoratu ZUS Urszula Tułodziecka.

Tydzień Przedsiębiorcy organizowany jest przez ZUS po raz czwarty.

- To przedsięwzięcie organizowane co dwa lata z myślą o przedsiębiorcach, osobach planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i szeroko rozumianych klientach ZUS. Obecnie w oddziale ZUS w Płocku mamy 53.680 aktywnych płatników, w tym w inspektoracie w Ostrołęce - 10.957 osób prowadzących działalność gospodarczą. 434 tysiące osób ubezpieczonych, a w Ostrołęce - 81.000; 165 tysięcy świadczeniobiorców, w tym w Ostrołęce - 34 tysiące - mówiła Beata Pawlińska-Wiak, dyrektor oddziału ZUS w Płocku. - Poprzez organizowane wykłady, seminaria oraz dyżury ekspertów chcemy umożliwić przedsiębiorcom uzyskanie w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji oraz propagować wiedzę o prawach i obowiązkach płatników składek. Bardzo ważnym elementem naszych działań  jest także upowszechnianie oferowanych przez Zakład usług elektronicznych.  

Podczas konferencji o atypowych formach zatrudnienia mówił prof. dr hab. Krzysztof Rączka z Uniwersytetu Warszawskiego, ABC przedsiębiorcy przedstawiła Halina Borkowska, z-ca dyrektora oddziału ZUS w Płocku. Z kolei Jerzy Kwiatkowski, naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce omówił elektroniczne formy rozliczania z administracją skarbową, a Adam Pszczółkowski z Państwowej Inspekcji Pracy poruszył temat rodzicielstwa pod kątem prawa pracy. Mówił o usprawnieniach związanych z rodzicielstwem w świetle aktualnych przepisów. Z kolei tematem wystąpienia Grażyny Duszak, kierownik NFZ w Ostrołęce było ubezpieczenie zdrowotne a prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

 W ramach Tygodnia Przedsiębiorcy w placówkach ZUS, Urzędu Skarbowego, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Powiatowego Urzędu Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrołęce trwały w dn. 11-15 września dyżury eksperckie.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawowali starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i prezydent miasta Janusz Kotowski.

 

 

drukuj (Tydzień przedsiębiorcy po raz czwarty)

 • data: 2017-09-15

Powiat ubiega się o dofinasowanie na kolejne inwestycje drogowe

Nad  przystąpieniem do realizacji dwóch zadań drogowych,  likwidacją Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego "Oaza" w Myszyńcu, zmianami w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej głosowali między innymi radni powiatowi na sesji, która  odbyła się we wtorek, 12 września. W porządku sesji znalazł się także projekt dotyczący inwestycji realizowanej przez ostrołęcki szpital w ramach RIT. Radni pozytywnie przegłosowali uchwałę, dodając do niej dwa zaplanowane przez szpital zadania.

 - Pierwsze dotyczy zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz wyposażenie bloku operacyjnego oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej - referowała Aldona Kuciej, dyrektor wydziału promocji i rozwoju w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. -  Szpital chce ubiegać się o ponad 9 mln zł wsparcia finansowego na nie. Drugie zadanie dotyczy zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej  w szpitalu w Ostrołęce. W tym przypadku szpital będzie się ubiegał o ponad 10 mln zł na planowane inwestycje.

Radni jednogłośnie zgodzili się także  na likwidację myszynieckiej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. W związku ze znacznym zmniejszeniem liczby dzieci, prowadzący "Oazę" wniósł o przekształcenie jej w zawodową rodzinę zastępczą.

Jednak dwie najważniejsze uchwały, które podjęli powiatowi radni dotyczyły inwestycji drogowych, które Powiat Ostrołęcki zaplanował do realizacji w 2018 roku. Chodzi o rozbudowę drogi powiatowej Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie - Zalas - II etap oraz przebudowę drogi powiatowej Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska - II etap. Na oba zadania, dzięki uchwale rady, powiat  złożył wnioski o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.  Takie wnioski powiat może złożyć dwa.  Kwota dofinansowania do każdego wniosku może sięgnąć maksymalnie 3 mln zł, gminy zadeklarowały swój udział w wysokości do 25 proc. kosztów inwestycji, resztę sfinansuje powiat. Koszt pierwszej inwestycji to 6 mln 100 tys. zł (1 mln 540 tys. zł - wkład gm. Myszyniec), drugiej - 6 mln 355 tys. zł (1 mln 221 tys. zł - wkład gm. Olszewo-Borki, 368 tys. zł - gm. Baranowo).

 

- Na spotkaniu zorganizowanym w starostwie z wójtami i przewodniczącymi rad dyskutowaliśmy, które z zadań zgłosić do projektu. Ostatecznie zdecydowaliśmy się wybrać te, za które możliwe będzie uzyskanie maksymalnej liczby punktów w ocenie merytorycznej - tłumaczył starosta Stanisław Kubeł. - Żałuję, że gmina Kadzidło nie zadeklarowała się na drogę Chudek – Gleba. Może nastąpi to w przyszłości.  Nie chcę nikogo zmuszać do współpracy - zaznaczył.

Mówił też, że zmienił się sposób oceny wniosków. Będzie ona dwuetapowa: formalna i merytoryczna. Zmieniła się również punktacja. Dodano punkty za wskaźnik  dochodowości. Zrezygnowano z partnerstwa, mniej punktów można otrzymać za ścieżki rowerowe wzdłuż przebiegu trasy. Większą uwagę poświęcono niż przy poprzednich punktacjach za przebieg trasy przez obszary zabudowane - tłumaczył. Nowym jest wymóg chodników o dwumetrowej szerokości. Ważne: trzeba się mieścić w istniejącym pasie drogowym.

- Po wysłuchaniu wójtów uznaliśmy, że warto kontynuować budowę dróg ze ścieżkami rowerowymi, bo takie są oczekiwania. Akces jednoznacznie do programu zgłosiła gmina Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki i Baranowo.

Stąd też Zarząd Powiatu zaproponował przygotowanie  wniosków  o dofinansowanie na wspomniane  wcześniej dwie drogi.

Starosta przypomniał też, że obecnie budowa kilometrowego odcinka drogi ze ścieżką rowerową kosztuje ok. 1 mln zł, bez ścieżki - 500-600 tys. zł przy poboczach miękkich.

Wszystkie uchwały radni przyjęli jednogłośnie - dwudziestoma głosami "za".

drukuj (Powiat ubiega się o dofinasowanie na kolejne inwestycje drogowe)

 • data: 2017-09-14

Pobiegli Przełajem przez Przystań

257 zawodników stanęło na starcie organizowanego po raz czwarty Biegu 3 P "Przełajem przez Przystań".

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

 • w biegu na 300 m udział wzięło  45 zawodników.

I miejsce dziewczęta Zuzanna Korsak, chłopcy  Mateusz Gwara;

II miejsce dziewczęta  Emilia Mroczkowska,  chłopcy Miłosz Król;

III miejsce Martyna Glinka, chłopcy Piotr Jóźwiak.

W  biegu na 600 m udział wzięło 58  zawodników.

I miejsce dziewczęta  Kinga Załęska, chłopcy Marcin Rawa;

II miejsce dziewczęta  Małgorzata Gruz, chłopcy Artur Kosakowski;

III miejsce dziewczęta Izabela Roicka, chłopcy Adrian Kosakowski.

W  biegu na 1000 m udział wzięło  66 zawodników.

I miejsce  dziewczęta Dagmara Ścięgaj, chłopcy Szymon Niziński;

II miejsce dziewczęta Klaudia Pażych, chłopcy Mateusz Adamowski;

III miejsce dziewczęta Agata Rawa, chłopcy Mateusz Rostkowski.

W  biegu na 5000m udział wzięło  41 zawodników.

I miejsce kobiety Paulina Kojtek, mężczyźni Krzysztof Olszewski;

II miejsce kobiety Patrycja Niedźwiecka, mężczyźni Tomasz Budniak;

III miejsce kobiety Monika Konopka, mężczyźni Arkadiusz Borkowski.

W biegu na 1000 0m udział wzięło 40 zawodników.

I miejsce kobiety Monika Młynarczyk, mężczyźni Damian Świerdzewski;

II miejsce kobiety Natalia Spychalska-Zięba, mężczyźni Krzysztof Krukowski;

III miejsce kobiety Wiesława Grala-Mąka, mężczyźni Sławomir Mąka.

W marszu nordic walking na 5000 m udział wzięło  7 zawodników.

I miejsce kobiety  Aleksandra Budniak,  mężczyźni Andrzej Jezierski;

II miejsce kobiety Justyna Sokołowska, mężczyźni Wojciech Kijowski;

III miejsce kobiety Teresa Stepnowska.

Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal, natomiast najlepsi biegacze otrzymali puchary i bony do realizacji w sklepie sportowym. Nagrody zwycięzcom wręczali wójt gminy  Krzysztof Szewczyk oraz radny Powiatu Ostrołęckiego  Waldemar Pędzich.

Organizatorem IV Biegu 3P ,,Przełajem Przez Przystań” była Gmina Olszewo-Borki wspólnie z Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom "NADZIEJA" Łomża, OSP Nowa Wieś, Szkoła Podstawowa w Przystani, Nadleśnictwo Ostrołęka.

Wsparcia finansowego przy organizacji imprezy udzielił Powiat Ostrołęcki.

 

Fot. UG Olszewo-Borki

 

 

drukuj (Pobiegli Przełajem przez Przystań)

 • data: 2017-09-14

Wejdo wygrało "IV Samorządowy turniej piłki nożnej"

Dziewięć drużyn wystartowało w IV "Samorządowym turnieju piłki nożnej" pod patronatem starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła i wójta gminy Łyse Jerzego Kspeki.   Były to drużyny złożone z mieszkańców sołectw gminy Łyse.  Zespoły w drodze losowania zostały podzielone na dwie grupy, które równolegle rozgrywały mecze na "orlikach" - przy  Gimnazjum (ul. Szkolna) i przy Zespole Szkół Powiatowych. Warto zaznaczyć, że w sześcioosobowych składach drużyn znalazły się również panie.

W rozgrywkach wyłonione zostały cztery drużyny. Ich walka o podium była niezwykle emocjonująca. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce - drużyna sołectwa Wejdo
II miejsce - drużyna sołectwa Lipniki
III miejsce - drużyna sołectwa Łyse
IV miejsce - drużyna sołectwa Warmiak i Dudy Puszczańskie.

Po zakończeniu rozgrywek rozstrzygnięto także  konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Główną nagrodę w konkursie - rower otrzymał mieszkaniec Łysych. Organizatorzy rozlosowali również inne atrakcyjne nagrody wśród uczestników imprezy.

IV Samorządowy Turniej Piłki Nożnej został współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.          

Fot. Urząd Gminy Łyse

drukuj (Wejdo wygrało "IV Samorządowy turniej piłki nożnej")

 • data: 2017-09-14

"Warszawskie dzieci" zakończyły Ostrołęckie Operalia

Sala OCK była wypełniona po ostatnie miejsce. W niedzielę 10 września miał miejsce ostatni z cyklu koncertów w ramach tegorocznego festiwalu "Ostrołęckie Operalia".

"Warszawskie dzieci", czyli pieśni Powstania Warszawskiego w aranżacji Włodzimierza Korcza, usłyszeć można było - w wersji koncertowej - dzień wcześniej, w bazylice w Myszyńcu. W niedzielę, do OCK organizatorzy Festiwalu  zaprosili zaś na wersję kostiumową koncertu. Za reżyserię spektaklu odpowiadał Ryszard Cieśla. Na scenie zobaczyć i posłuchać  mogliśmy artystów z Filharmonii im. Romualda Traugutta, a także obchodzący w tym roku  20-lecie swojego istnienia  Ostrołęcki Chór Kameralny.
Ze sceny popłynęły dobrze znane melodie: "Hej, chłopcy bagnet na broń", "Warszawskie Dzieci",  "Marsz Mokotowa", "Pałacyk Michla", "Siekiera, motyka", "Sanitariuszka Małgorzatka", "O, Barbaro", "Deszcz jesienny". Rozśpiewała się przy nich publiczność.
 
Organizatorem "Ostrołęckich Operaliów" był Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie i Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce. Festiwal odbywał się w dniach 27 sierpnia - 10 września.Gościł  w Ostrołęce, Różanie, Łysych i Myszyńcu.
Powiat Ostrołęcki udzielił wsparcia finansowego na organizację tego muzycznego wydarzenia.

 

 

drukuj ("Warszawskie dzieci" zakończyły Ostrołęckie Operalia)

 • data: 2017-09-12
 • Fot. eostroleka.pl
 • Fot. eostroleka.pl
 • Fot. eostroleka.pl
 • Fot.eostroleka.pl
 • Fot. eostroleka.pl

drukuj ()

Gminno-parafialne dożynki w Baranowie

Rolnicy z gminy Baranowo podziękowali za tegoroczne plony w minioną niedzielę, 10 września. Gminno-parafialne dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła.

- Zakończył się okres wytężonych prac, dzisiaj jest czas na relaks - mówił gospodarz gminy, wójt Henryk Toryfter. - Trzeba być wdzięcznym, że ominęły nas gwałtowne zjawiska pogodowe, jakie wystąpiły w tym roku w Polsce.
Starosta ostrołęcki  Stanisław Kubeł dodał z kolei, że w ostatnich latach termin dożynek w powiecie właściwie się przesunął, bo na ścięcie czeka jeszcze najważniejsze dla hodowców krów zboże, czyli kukurydza.
 
Podczas imprezy dożynkowej, która odbywała się w baranowskim amifiteatrze wystąpiła Orkiestra Dęta OSP z Ostrołęki, Zespół Kurpiowski "Pod Borem" z Zawad, przedszkolaki z Baranowa, Zespół Kurpiowski Zagajnica, Klub Seniora "Pogodny Zmierzch", KGW Rychtowne Babki z Baranowa, Granda, Zespół Estradowy Pieśni Cygańskiej, Fajters, Megitza Trio, Mamzel & Vertim.
Patronat honorowy nad dożynkami sprawował marszałek województwa Adam Struzik.
 

Powiat Ostrołęcki udzielił wsparcia finansowego na organizację święta plonów.

Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj (Gminno-parafialne dożynki w Baranowie)

 • data: 2017-09-12
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj ()

Powiat Ostrołęcki gościł starostów z całego Mazowsza

Ponad 30 starostów z Mazowsza  wzięło udział w dwudniowym  Konwencie Powiatów Województwa Mazowieckiego, który miał miejsce w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie. Gospodarzem konwentu, 7 i 8 września, był starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.  A przewodniczył mu Krzysztof Fedorczyk, przewodniczący Konwentu Powiatów z Mazowsza i starosta węgrowski.

Pierwszy dzień Konwentu rozpoczął się od spotkania na strzelnicy w Kadzidle. Tam o obronie terytorialnej, a także o 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej - m.in.  dowództwie, zadaniach, strukturze organizacyjnej, tradycjach i symbolach opowiedzieli płk dypl. Andrzej Wasilewski oraz ppłk dypl. Dariusz Rewak z 5. MBOT.Odbyły się także zawody strzeleckie o Puchar Wojewody Mazowieckiego, które poprowadził prezes Klubu Strzelectwa Sportowego "Obrońca" Eugeniusz Gorczyca.W zawodach uczestniczyli starostowie, przedstawiciele wojska, goście konwentu, ponad 30 uczestników. Najcelniejszym okiem wykazali się żołnierze. Puchar Wojewody powędrował w ręce  mjr. Sławomira Kośnicy z WKU w Ostrołęce. Drugie miejsce zajął ppłk Dariusz Rewak, trzecie płk. Andrzej Wasilewski.

Po zawodach uczestnicy Konwentu przeszli do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Swoje imponujące  umiejętności zaprezentowali karatecy z Ostrołęckiego Klubu Karate "Kyokushin". Wśród nich starosta Stanisław Kubeł, którego wyczyn - rozbicie betonowych bloczków z wykopu wzbudziło ogromny aplauz i uznanie (film do obejrzenia na profilu Fb Powiatu Ostrołęckiego).

Jednym z zaplanowanych punktów pierwszego dnia Konwentu było oficjalne otwarcie wyremontowanego mostu na Omulwi w Czarnotrzewiu. Przeprawę poświęcił i pomodlił się o bezpieczeństwo osób z niej korzystających ks. Waldemar Heromiński, proboszcz parafii w Baranowie.

- Mieliśmy stary, wąski - 5,5- metrowy most na tej rzece. Teraz mamy szeroki z rozwiązaniami dla pieszych i rowerzystów. Budujemy także szeroką drogę do Baranowo. Most klasy A, kosztował  ponad 2 mln 200 tys. zł. Jego wykonawcą była firma "Mosty Kujawy" Krzysztofa Szymańskiego. Inwestorem zastępczym był Zarząd Dróg Powiatowych - krótko scharakteryzował inwestycję starosta Stanisław Kubeł. Dodając, że uzyskała ona dofinansowanie z tzw. rezerwy mostowej, partnerem była również gmina Baranowo.

- Chciałbym za te inwestycję podziękować przede wszystkim samorządowi Powiatu Ostrołęckiego i wszystkim tym, którzy mieli w niej swój udział finansowy. Panu wojewodzie, samorządowi gminy Baranowo - mówił wójt Henryk Toryfter. I zapewnił: - Z mostu cieszą się wszyscy - i mieszkańcy gminy Baranowo, i  mieszkańcy powiatu. Po czym nastąpiło przecięcie wstęgi.

Oficjalnego otwarcia Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego dokonał jego przewodniczący Krzysztof Fedorczyk. Przywitał wszystkich uczestników i gości, wśród nich był wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wójt Myszyńca Bogdan Glinka, wójt gm. Łyse Jerzy Ksepka, Marcin Grabowski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Karol Krawczyk, dyrektor wydz. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ppłk. Krzysztof Futyma, komendant WKU w Ciechanowie, ppłk Krzysztof Gemza, komendant WKU w Ostrołęce.

O powiecie ostrołęckim, jego atutach opowiedział starosta Stanisław Kubeł. Mówił oczywiście o ważnej roli naszego regionu w produkcji mleka, która stanowi 18-20 proc. produkcji mazowieckiej oraz do 5 proc. produkcji krajowej. Mówił też o presji budowy dróg, bo przez wiele lat była to mocno zaniedbana dziedzina, a dzięki pozyskanym środkom z UE udało się istotnie nadrobić zaległości. - Powiat ostrołęcki stara się też  na bieżąco podwyższać standard mostów i przygotowuje dokumentacje w tym zakresie na zapas. Wśród sukcesów warto nadmienić również,  że w 10 na 11 gmin powstało ok. 200 km ścieżek rowerowych, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. 

Dzięki  przygotowanej prezentacji, uczestnicy Konwentu mieli także okazję zobaczyć nowoczesne szkoły, pracownie, boiska i szereg innych inwestycji, zrealizowanych dzięki otrzymanym dofinansowaniom z różnych programów unijnych, jak również dzięki partnerstwu z gminami. Co niejednokrotnie starosta podkreślał.

Podczas części panelowej głos zabrał także wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, który m.in. mówił o współdziałaniu i koordynacji działań pomiędzy wojewodą a jednostkami samorządu terytorialnego w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Drugi dzień Konwentu rozpoczął się od zwiedzania zakładu JBB Łyse. Starostowie i goście byli pod ogromnym wrażeniem JBB. Jego nowoczesności, reżimu sanitarnego, kultury pracy, działu technicznego i oczywiście ... jakości i smaku produktów. Mieli okazję poznać i porozmawiać w właścicielem firmy - Józefem Bałdygą.  Następnie delegacja udała się do Lipnik, gdzie z kolei uczestnicy Konwentu obejrzeli gospodarstwo mleczne p. Elżbiety i Sławomira Cekałów. Pan Sławomir oprowadzając po gospodarstwie opowiedział, że gdy je przejmował - stado krów liczyło zaledwie 6 krów. Dziś - ok. 150, w tym ponad 80 krów dojnych. Z wykształcenia Sławomir Cekała  jest mechanikiem samochodowym. Był czas, że mieszkał i pracował w Warszawie. Los jednak sprawił, że powrócił w rodzinne strony i rozpoczął pracę w rolnictwie. Stopniowo zwiększał powierzchnię użytkową gospodarstwa,  wydzierżawiał kolejne hektary. Obecnie gospodaruje na ponad 70 ha.  Przy nowoczesnej oborze, która wybudowana została 11 lat temu, znajduje się ogrodzony teren zielony, na który bydło wychodzi zawsze wtedy, gdy ma na to ochotę.

Państwo Cekałowie postawili oborę z własnych pieniędzy oraz  kredytu. - Budowaliśmy metodą gospodarczą. Obora kosztowała nas  550 tys. zł.  Swoim gościom pokazał też i opowiedział o urządzeniach, z których korzysta w hodowli, a mianowicie do mierzenia aktywności krów. Działają one podobnie jak krokomierze. Pedometry przyczepione są do kończyny krowy. Wysyłają dane do odbiornika, stacji paszowej i dalej programu zarządzania stadem. Dzięki temu rolnik wie, ile każda z krów daje mleka, ile i kiedy paszy treściwej oraz czy jest gotowa do rozrodu.  Gospodarstwo wyposażone jest w system zarządza stadem, który nie tylko  ułatwia rolnikowi pracę, ale przede wszystkim daje wiele cennych informacji. Państwo Cekałowie współpracują z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Piątnicy. - Jestem z tego faktu bardzo zadowolony. Jest to spółdzielnia, która od wielu lat dobrze prosperuje. Jesteśmy jej członkami, m.in. dzięki temu zawsze mamy stabilną i jedną z najwyższych w Polsce cenę.  Zaznaczył, że mleczarnia w Piątnicy jest bardzo wymagająca pod względem jakości mleka. - Nie każdy może też oddawać tam mleko. Musimy sprzedawać produkt najwyższej jakości. Są częste kontrole, w oborze musi być czysto, krowy muszą mieć odpowiedni mikroklimat i zachowany dobrostan na najwyższym poziomie.

Starosta Stanisław Kubeł podziękował p. Cekałom za przyjęcie gości Konwentu.

Następne spotkanie starostów zaplanowane jest na październik, w Broku. Wówczas gospodarzem Konwentu będzie powiat ostrowski.

 

drukuj (Powiat Ostrołęcki gościł starostów z całego Mazowsza)

 • data: 2017-09-11

Komunikat powiatowego lekarza weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce w związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń i pojawieniem się nowych ognisk tej choroby u świń i dzików oraz po analizie czynnika ryzyka wskazujących, że w dużej mierze to czynnik ludzki i źle zagospodarowane odpadki są jedną z przyczyn szerzenia się tej choroby, zwraca się z prośbą o:

- zaopatrzenie wszystkich przydrożnych parkingów, stacji benzynowych, miejsc odpoczynku podróżnych (MOP) oraz wszelkich pozostałych miejsc postojowych w pojemniki/kontenery przeznaczone na odpadki żywnościowe oraz ich regularne opróżnianie;

- zamieszczenie we wskazanych wyżej miejscach materiałów informacji o roli żywności w rozprzestrzenianiu się ASF.

drukuj (Komunikat powiatowego lekarza weterynarii)

 • data: 2017-09-11

Jarmarki Czerwińskie i Dni Kukurydzy (zdjęcia)

W pierwszą niedzielę września w Czerwinie odbyły się po raz siedemnasty Jarmarki Czerwińskie oraz XV Dni Kukurydzy.

Uroczystą mszę świętą dożynkową celebrował ks. bp. Janusz Stepnowski.  Podczas mszy świętej wójt gminy Czerwin, Ryszard Gocłowski  podziękował rolnikom za ich codzienny trud wkładany w prace rolnicze.
Następne po mszy wszyscy przejechali zabytkowymi autami na plac przy Szkole Podstawowej.  Tam Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie we współpracy z sołectwami zorganizował degustacje tradycyjnych potraw regionalnych.  Stoły wręcz uginały się od pięknie wyeksponowanych przez gospodynie przepysznych potraw, takich jak : pierogi, sałatki, smalec, faszerowane pomidory, wędliny, ciasta, ogórki kiszone, miody itp.
Na scenie zaprezentowały się dzieci z grupy Mini Magic Dance oraz Magic Dance, działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwinie. Mieszkańcy gminy wraz z goście bawili się przy zespołach Top Girls, Arka Arka, Avanti oraz Masters. Wieczór uświetnił pokaz sztucznych ogni.

drukuj (Jarmarki Czerwińskie i Dni Kukurydzy (zdjęcia))

 • data: 2017-09-11

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

UOKiK wydał decyzję dotyczącą Telekomunikacji Cyfrowej.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło ponad 300 skarg oraz innych sygnałów kwestionujących działania Telekomunikacji Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie. Jest to dostawca usług telekomunikacyjnych, który świadczy usługi telefoniczne w sieci stacjonarnej. Skargi najczęściej wpływały od seniorów i ich rodzin. Dotyczyły podszywania się pod dotychczasowego dostawcę usług telekomunikacyjnych konsumenta. Np. Pani w telefonie przedstawia się że jest z telekomunikacji Orange, proponuje mi zmianę abonamentu telefonicznego za 25 zł. Pytam tą panią czy na pewno jest moim dotychczasowym operatorem, odpowiada, zapewnia że tak. Mam pani rachunek za telefon i widzę ile pani płaci, więc ja odpowiedziałam to już jak pani zrobi byle było dobrze. Powiedziała że otrzymam papier do podpisania przez jej kuriera.

Urząd wszczął postępowanie przeciwko Telekomunikacji Cyfrowej, a także ostrzegał przed jej praktykami. Analiza skarg, zawiadomień i innych sygnałów potwierdziła, że Telekomunikacja Cyfrowa wprowadza konsumentów w błąd co do swojej tożsamości, przedmiotu oferowanej konsumentom umowy oraz jej warunków finansowych.

Szczegółowe informacje na stronie: uokik.gov.pl

drukuj (Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje)

 • data: 2017-09-08

XXXVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 12 września br. została zwołana XXXVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki
   i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Powiatu Ostrołęckiego,
  • likwidacji powiatowej jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego „Oaza” w Myszyńcu,
  • wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018r. na obszarach wodnych Powiatu Ostrołęckiego,
  • ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej,
  • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji w 2018 roku zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas – II etap” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
  • przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji w 2018 roku zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2545W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska – II etap” w ramach programu wieloletniego
   pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017 – 2029,
  • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017r.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
 7. Komunikaty i Sprawy organizacyjne.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

drukuj (XXXVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

 • data: 2017-09-07

Kierunki i typy szkół w Zespołach Szkół Powiatowych

Rok szkolny 2017/2018 właśnie się rozpoczął. Po reformie, która weszła w życie - z  nowym typem szkół, mianowicie, Branżową Szkołą I stopnia.  Zastąpiła  ona zasadnicze szkoły zawodowe. Jakie typy szkół i kierunki kształcenia powstały w Zespołach Szkół Powiatowych?

W ZSP w Baranowie powstało technikum agrobiznesu, technikum technologii żywienia.

Dla dorosłych ZSP oferuje kursy nast. kwalifikacyjne: prowadzenie produkcji rolniczej oraz organizacja i prowadzenie  przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

W ZSP w Czerwinie powstało technikum agrobiznesu. Dla dorosłych - liceum dla dorosłych.

W ZSP w Goworowie - technikum agrobiznesu oraz trzy oddziały kursu kwalifikacyjnego: prowadzenie produkcji rolniczej, organizacja i prowadzenie  przedsiębiorstwa w agrobiznesie, prowadzenie sprzedaży.

W ZSP w Kadzidle: technikum agrobiznesu i technikum technologii żywienia. Kursy kwalifikacyjne: prowadzenie produkcji rolniczej, ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych (nowy).

W ZSP w Łysych: technikum agrobiznesu i technikum technologii żywienia.

W ZSP w Myszyńcu: liceum ogólnokształcące, technikum informatyczne jako innowacja pedagogiczna klasa służb mundurowych, technikum agrobiznesu, szkoła branżowa I stopnia.

W ZSP w Troszynie: technik agrobiznesu. A dla dorosłych trwa nabór na kierunek opiekun medyczny, a także na kierunek: opiekunka dziecięca, technik ochrony osób i mienia, technik bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Do końca września trwa jeszcze w  nabór w szkołach dla dorosłych, zarówno do liceów, jak i na kursy kwalifikacyjne. Chętni po szczegóły mogą się zgłaszać do ww placówek.

drukuj (Kierunki i typy szkół w Zespołach Szkół Powiatowych)

 • data: 2017-09-05

Podziękowania dla starosty

Szanowni Państwo, organizatorzy Konkursu Muzyki Barokowej,

 w dniach 3-13 VIII  uczestniczyłam w XXII Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu w klasie p. profesor Anny Jastrzębskiej – Quin. Uczestnictwo w tym kursie zawdzięczam nagrodzie Grand Prix, którą otrzymałam na IV Konkursie Muzyki Barokowej w Ostrołęce w maju tego roku.  Podczas kursu miałam sześć lekcji, na których pracowałam nad utworami J.S. Bacha, W.A. Mozarta oraz F. Chopina. Lekcje bardzo mi się podobały. Uważam, że dzięki nim pogłębiłam swoją wiedzę, a praca z p. profesor Anną Jastrzębską – Quin bardzo zainspirowała mnie do dalszego ćwiczenia.   W Nowym Sączu miałam możliwość wysłuchania wielu koncertów, na których wykonawcami byli profesorowie oraz uczestnicy kursu. Koncerty odbywały się w pięknych, nowosądeckich salach koncertowych . Ja brałam udział w koncercie w Małej Galerii w Nowym Sączu, gdzie wraz z triem (flet, klarnet, fortepian) zagrałam Interludes I  J.Iberta.   

  Z całego serca chciałabym podziękować za wspaniałą nagrodę, której fundatorem  był starosta ostrołęcki p. Stanisław Kubeł i lekcje z p. profesor Anną Jastrzębską – Quin,  które z pewnością wpłyną na mój rozwój.

 Z poważaniem,

 Justyna Żołnacz

drukuj (Podziękowania dla starosty)

 • data: 2017-09-05

Na cmentarzu w Kleczkowie spoczywa lotnik bohater

W kościele w rodzinnym Kleczkowie została odprawiona msza św. w intencji św. majora Stefana Kleczkowskiego z okazji jego setnych urodzin, które przypadały 2 września. Msza, a po niej złożenie kwiatów na grobie bohaterskiego lotnika, były częścią uroczystości pamięci majora,  zorganizowanych przez Powiat Ostrołęcki wspólnie z Mazowieckimi Inicjatywami Społecznymi.

Kościół pw. św. Wawrzyńca szczelnie wypełnił się zarówno gośćmi uroczystości, którymi były władze samorządowe - powiatu ostrołęckiego, Ostrołęki, gminy Troszyn, przedstawiciele Mazowieckich Inicjatyw Społecznych, Wojska Polskiego, poczty sztandarowe wojska, stowarzyszeń, szkół, jak również mieszkańcami wsi i przede wszystkim rodziną majora Kleczkowskiego. O muzyczną oprawę mszy zadbała Orkiestra  Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej, która po nabożeństwie dała też krótki koncert.

- Dzisiaj żyjemy w wolnej ojczyźnie dzięki postawie takich ludzi jak on - przypominał ksiądz proboszcz Dariusz Lenczewski. Dziękujemy za jego bohaterstwo.

Postać mjr. Stefana Kleczkowskiego przybliżył Mariusz Mierzejewski z Mazowieckich Inicjatyw Społecznych.

Urodził się 2 września 1917 roku w Dębowie. Jego rodzicami byli Stanisław i Rozalia Kleczkowscy. Pochodzi z rodu szlacheckiego Kleczkowskich, założycieli Kleczkowa i fundatorów kościoła. Szkołę Podstawową (Powszechną) w Kleczkowie rozpoczął w 1924 r., a ukończył ją jako szkołę II stopnia, 6 klas. Już w szkole podstawowej przejawiał duże zdolności do nauki oraz talent sportowy. Naukę kontynuował w Gimnazjum Państwowym im. T. Kościuszki w  Łomży. W ciągu jednego roku zaliczył I i II klasę. Uczęszczał do klasy o kierunku matematyczno-przyrodniczym.  Egzamin dojrzałości zdał w 1937 r. W tym samym roku został przyjęty do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie.

Wybuch II wojny światowej zastał Stefana Kleczkowskiego w Dęblinie właśnie.  Był przydzielony do zwiadu. 2 września lotnictwo niemieckie dokonało dużego bombardowania lotniska i uczelni. Zgodnie z rozkazem, Stefan z paszportem i zakonspirowanymi danymi, jako student ze Lwowa, przedostaje się do Anglii. Pierwszą informację o nim zanotowano w 1940 r. w dokumentach Dywizjonu 302. Polski personel całego Dywizjonu 302 w początkowym okresie liczył 165 osób.  Stefan Kleczkowski uczestniczył w 19 operacjach bojowych. W lutym 1941 r., zgodnie z rozkazem, Stefan Kleczkowski oddelegowany został do Ośrodka Królewskich Sił Lotniczych w Cranwell. Do października 1944 r. Kleczkowski wyszkolił 149 polskich pilotów.  W Dywizjonie 303 zw. "warszawskim" zameldował się 8 października 1944 roku. Bierze udział w dwóch atakach bojowych i wykonuje 26 lotów bombowych nad Francją, Holandią, Belgią i Niemcami. 25 kwietnia 1945 r. Dywizjon 303 osłania jeden z najsłynniejszych nalotów bombowych na siedzibę Hitlera w Alpach. W akcji tej bierze udział także kpt. Stefan Kleczkowski. Służbę w Dywizjonie 302 rozpoczął w stopniu podporucznika, a kończy w Dywizjonie 303 w stopniu kapitana. Został awansowany do stopnia majora przez prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego 10 listopada 1990 roku. Był odznaczany wieloma odznaczeniami bojowymi i lotniczymi.

Zmarł w 1992 roku w Anglii, lecz zgodnie z jego życzeniem, pochowany został w Polsce, na cmentarzu w Kleczkowie.

I na ten cmentarz, po mszy św., wszyscy jej uczestnicy przeszli, by oddać hołd bohaterowi.

drukuj (Na cmentarzu w Kleczkowie spoczywa lotnik bohater)

 • data: 2017-09-05

drukuj ()

 • data: 2017-09-05

O majorze Kleczkowskim i polskim lotnictwie na konferencji

Konferencją w Pomniku-Mauzoleum na Fortach Bema rozpoczęły się  2 września, dwudniowe uroczystości ku czci majora Stefana Kleczkowskiego, bohaterskiego lotnika pochodzącego z Kleczkowa. Ich inicjatorem był Powiat Ostrołęcki oraz Mazowieckie Inicjatywy Społeczne.  A okazją ku temu - setna rocznica urodzin lotnika, który służył w Dywizjonie 302 i Dywizjonie 303.

 Podczas spotkania przypomniano nie tylko postać majora Kleczkowskiego, ale przede wszystkim całą historię polskich sił powietrznych z okresie II wojny światowej. Mówił o niej, posługując się przygotowaną prezentacją multimedialną Marek Rogusz z Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego.

W konferencji udział wzięli m.in. Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki, Krzysztof Parzychowski, wicestarosta, Jakub Frydryk ze Stowarzyszenia Mazowieckie Inicjatywy Społeczne, rodzina majora Kleczkowskiego, Mariusz Mierzejewski, przedstawiciele ostrołęckiego samorządu – Grzegorz Milewski, Jan Rzewnicki i Edward Górecki.

- Chciałbym podziękować instytucjom i osobom, które zaangażowały się w organizację obchodów upamiętniających postać majora Stefana Kleczkowskiego. Warto jest przybliżać postaci żołnierzy, którzy walczyli nie tylko we wrześniu 19 39 roku,  ale także później – mówił konferencji Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki.

Po konferencji jej organizatorzy zaprosili wszystkich do Nowej Ostoi, gdzie w plenerze odbył się koncert grającego rocka patriotycznego zespołu Forteca.

https://www.youtube.com/watch?v=zvAK7pOIMnA

drukuj (O majorze Kleczkowskim i polskim lotnictwie na konferencji)

 • data: 2017-09-05

drukuj ()

 • data: 2017-09-05

Jutro msza św. za zmarłych samorządowców

W piątek, 8 grudnia, w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce o godz. 18.00 zostanie odprawiona msza św. za zmarłych samorządowców z naszego miasta i powiatu.

Na mszę i do  wspólnej modlitwy zapraszamy w imieniu księdza proboszcza Jana Świerada, który pełni także posługę kapelana samorządowców.

drukuj (Jutro msza św. za zmarłych samorządowców)

 • data: 2017-12-07

Mikołajki na sportowo

 

Ponad stu uczniów wzięło udział w "Mikołajkach na sportowo", które 6 grudnia odbyły się w hali widowiskowo-sportowej im. Arkadiusza Gołasia, zorganizowanym przez UKS "Clan".

Była to dla nich doskonała okazja, by sprawdzić się w wielu konkurencjach sportowych, m.in.: biegu na 30 m przez płotki, rzucie piłką lekarską w tył, rzutach do kosza, pięcioskoku z miejsca i zwisie na drążku. Z tej możliwości skorzystali uczniowie szkół podstawowych nr 1, 5, 6 i 10 w Ostrołęce, I i II LO  w Ostrołęce, SP w Czerwinie.

Ostatnią z rozgrywanych konkurencji był mikołajkowy bieg: na 600 m dla dziewcząt i chłopców rocznik 2006 i młodsi, 800 m ( dziewczęta 12-19 lat) i 1000 m kategoria Open - chłopcy, dziewczęta oraz powyżej 20 r. ż.

Podczas imprezy zbierane były upominki, które trafią do dzieci z Domu Dziecka w Ostrołęce i Polaków na Ukrainie.

Nagrody zawodnikom wręczali wiceprezydent Grzegorz Płocha, przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski i Elżbieta Półtorak z wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł sprawował patronat nad "Mikołajkami na sportowo".

 

drukuj (Mikołajki na sportowo)

 • data: 2017-12-06

Badanie pogłowia zwierząt gospodarskich

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone badania.

Pierwsze badanie będzie dotyczyć pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej. Drugie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Od 1 do 5 grudnia na stronie internetowej www.stat.gov.pl rolnicy będą mogli samodzielnie wypełnić ankietę.

GUS przygotował również aplikację, dzięki której hodowcy będą mogli wypełnić formularz. Dane potrzebne do logowania wylosowane gospodarstwa otrzymały pocztą wraz z listem prezesa GUS.

Jeżeli wylosowany respondent nie skorzysta z możliwości wypełnienia formularza przez Internet, wówczas od 6 do 21 grudnia z gospodarstwem skontaktuje się osobiście lub telefonicznie ankieter.

Zakres zbieranych danych w obu badaniach został zamieszczony na stronie internetowej: form.stat.gov.pl.

Uzyskane wyniki posłużą do analiz zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej oraz ogólnej sytuacji w rolnictwie. Zebrane dane mogą być pomocne dla samych rolników, szczególnie w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju własnych gospodarstw.

drukuj (Badanie pogłowia zwierząt gospodarskich)

Listopad w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie

W Zespole Szkól Powiatowych w Czerwinie odbył się IX Konkurs Biologiczny pod patronatem starosty ostrołęckiego. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: „Układ nerwowy człowieka”. W konkursie wzięli udział uczniowie z dziewięciu  szkół powiatowych i  podstawowych  z oddziałami gimnazjalnymi.  Laureatem konkursu został Bartosz Prosiński, uczeń klasy pierwszej technikum.

Młodzież ze szkoły wzięła  udział także w innych konkursach powiatowych, z których wrócili z wyróżnieniami i cennymi nagrodami. I tak, w konkursie ortograficznym,  organizowanym w Zespole Szkół Powiatowych  w Myszyńcu, pierwsze miejsce zajął Dominik Tyszka, w  konkursie pt. „ Żyj zdrowo”, organizowanym przez ZSP w Goworowie  Małgorzata Sokołowska zajęła trzecie  miejsce.

Z kolei 20 listopada  na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się V edycja konferencji  „Narodowe wyzwania w rolnictwie”. Wzięło w niej udział czterech uczniów klasy czwartej wraz z opiekunem, p. Beatą Podbielską. Konferencja ta to największe zorganizowane w Polsce spotkanie z rolnikami, w którym co roku bierze udział ponad 1000 uczestników. 

24 listopada w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów.

Stypendystką z ZSP w Czerwinie została  Małgorzata Krystyna Sokołowska - uczennica II klasy technikum. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre.

Uczniowie ZSP w ostatnich  dniach listopada odwiedzili również Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach oraz Cmentarz Powązkowski – zabytkową nekropolię  w Warszawie, kino na Targówku, w którym obejrzeli film pt. „ Najlepszy”. Po filmie odbyła się pogadanka na temat szkodliwości narkotyków i dopalaczy.


 

 

drukuj (Listopad w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie)

 • data: 2017-12-06

Droga szersza, bezpieczniejsza i uroczyście oddana

 

To było bardzo ważne wydarzenie dla społeczności Milewa Wielkiego,  Milewa Łosi oraz Choroman, patrząc na frekwencję podczas oficjalnego otwarcia przebudowanej drogi. Remiza OSP, w której spotkali się mieszkańcy, goście, władze powiatu oraz gmin Troszyn i Czerwin była pełna.

Przebudowa odcinków Piski - Choromany - Dąbek oraz Zamość - Gostery - granica województwa  trwała od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. W sumie było to ponad 6,5 km drogi. Wykonawcą była Ostrada. Wartość prac  wyniosła 3.127.691,96 zł w tym: koszt przebudowy drogi Piski - Choromany - Dąbek to 3.009.866,08 zł, koszt  odcinka do granicy województwa - 117.825,88 zł.

-  Jesteśmy obszarem dosyć biednym, gdybyśmy mieli liczyć tylko na własne środki - wójtowie, czy powiat, to byłoby ich zdecydowanie  za mało. Jeśli chcemy się porywać na większe zadania, to musimy pozyskiwać pieniądze z zewnątrz. I tak się złożyło, że na obie drogi nam się to udało - mówił starosta Stanisław Kubeł. - Chcę  podziękować samorządom gminy Troszyn i Czerwin, że potrafią  patrzeć  szerzej. Dzięki temu przygotowaliśmy dobre wnioski, co zaprocentowało.  Udało się na przebiegu przez miejscowości, w Milewie, w Choromanach nie tylko przebudować drogę, ale także wprowadzić rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Tu, gdzie projektant w konsultacji z gminami uznał, że należy to zrobić.  Czujemy niedosyt jeśli chodzi o Piski, ale jedna strona chodnika została  już zakontraktowana, a radny Jan Wiśniewski pilnuje, by i drugą wykonać. Jest na to szansa przy okazji inwestycji w Czerwinie.

Starosta mówił też o zjeździe na Piski w kontekście budowy Via Baltiki. Chodzi o  węzeł Śniadowo. - Jeździłem wielokrotnie do Warszawy w tej sprawie, pisaliśmy z samorządami pisma, o to by była możliwość wjazdu na Via Balticę z drogi w Piskach - wspomniał o kulisach, dodając:  -Węzeł włączeniowy ma oczywiście dobre, ale i złe strony.  Należy się spodziewać, że natężenie ruchu między Piskami, Troszynem a Ostrołęką wzrośnie. Starosta nadmienił, że powiat rozpoczął rozmowy, ale jeszcze  bez prac projektowych. - Wyobrażam sobie, że ta droga powinna mieć przynajmniej 8,5 m szerokości, może 9 m -  z rozwiązaniami dla pieszych.  A mówiąc o planach inwestycyjnych, wspomniał: - Zastanawiamy się  czy nie poprawić dróg na Kleczkowo oraz czy nie połączyć bardziej z Troszynem  Laskowca. I powalczyć w przyszłości  o szersze, 8-metrowe drogi. Drogi główne, które  umożliwią poruszanie się z nieco większą prędkością, ale i bezpieczniej - tłumaczył starosta. - A w przyszłym roku, jeśli uda nam się w tym roku rozliczyć z dotacji mostowej, planujemy przebudowę 9 mostów na trasie Grodzisk-Suchcic - od Suchcic w stronę Goworowa i połączyć ścieżką rowerową z Goworowem. Namawiamy zarządców dróg krajowych i wojewódzkich, żeby włączyli się  w budowę ścieżek. I w tej chwili jest zdecydowanie  lepszy klimat ku temu - przekonywał.

 

Raz jeszcze podziękował wszystkim, którzy wspierali inwestycję w gm. Troszyn, przyznając: - Mieliśmy z wicestarostą, który jest szefem komisji odbiorczej,  trochę uwag. Były poprawki, ale jedno jest pewne - nowa droga,  nawet z uwagami, jest lepsza od starej drogi.

Wicestarosta Krzysztof Parzychowski od siebie dodał: - Chciałby podziękować samorządowi gminy Troszyn, panu wójtowi, radnym - za pośrednictwem przewodniczącego. Za wysiłek i trud inwestycyjny, którego gmina się podjęła, bo 1 mln 300 tys. zł to bardzo duże pieniądze dla gminy, której dochody nie są zbyt wysokie. Cieszę się, że wójt widzi potrzebę inwestowania w infrastrukturę drogową, zwłaszcza na terenach, gdzie produkuje się dużo mleka.  Mieszkańcom za wyrozumiałość, za to, że nie robili żadnych problemów. Współpraca była konstruktywna. Chciałbym od razu wytłumaczyć dlaczego tak późno zadanie było realizowane. Przetarg  przez powiat był ogłoszony i rozstrzygnięty  wcześnie. Jednak to wykonawca dyktuje warunki. A ten zabrał się do pracy późno. Dziękuję także wójtowi gm. Czerwin, który także pomaga nam w naszych powiatowych inwestycjach.

 

 

Wójt  Troszyna Edwin Mierzejewski także podkreślił  bardzo duże zaangażowanie mieszkańców, którzy aktywnie uczestniczyli w wielu pracach pomocniczych.

Odnosząc się z kolei do zastrzeżeń technicznych przy budowie drogi, potwierdził słowa wicestarosty:

- Nie jest już tak jak dawniej, kiedy rynek należał do zamawiającego. Dziś mamy rynek wykonawców. Owszem, biorą roboty, ale często ich nie wykonują, albo robią to byle jak. Co też nastręcza nam wielu problemów, żeby w efekcie to co sobie zakontraktowaliśmy, móc potem odebrać.

Wójt Mierzejewski również  odniósł się  do powstającego węzła Śniadowo przy Via Baltice. Zapewnił, że gmina myśli perspektywicznie. - Chcemy zbudować ciąg drogowy od węzła włączeniowego aż do Ostrołęki. Myślimy o tym od 2012 roku i w planach zagospodarowania przestrzennego gminy mamy ujęte korytarze, które będą tzw. obwodnicami - Troszyna, ewentualnie rozważymy przejście przez Chrostowo. Byłyby to drogi nawet nie o standardzie dróg powiatowych, a wojewódzkich - dodał. A odnosząc się do otwieranej uroczyście drogi, powiedział:

 

- Mam nadzieję, że mieszkańcy są z niej zadowoleni, a ksiądz proboszcz nie pożałuje wody święconej, by droga była  przede wszystkim bezpieczna. I oto prosimy, żeby  nie było tak, że im lepsze drogi, tym więcej mamy na nich nieszczęść.

 

Drogę poświęcił proboszcz parafii w Piskach, ks. Krzysztof Chorchel. Po czym nastąpiło przecięcie wstęgi. W imieniu mieszkańców dziękował za inwestycję sołtys Bogdan Szabłowski.

- Dziękujemy za spełnienie naszych próśb i uwzględnienie naszych potrzeb. Droga z pewnością ułatwi komunikację, a chodnik zapewni bezpieczeństwo. 

 

drukuj (Droga szersza, bezpieczniejsza i uroczyście oddana)

 • data: 2017-12-05

Mikołajkowy turniej karate

Około 140 zawodników wzięło dziś udział  w ósmej edycji Mikołajkowego  Turnieju Karate Kyokushin. Odbył się on w hali sportowej MZOSTiIT w Wojciechowicach, organizatorem był Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin.  Do zmagań przystąpili  adepci ze wszystkich sekcji nadzorowanych przez sensei Wiesława Orzoła: z Ostrołęki, Przasnysza, Pułtuska, Myszyńca, Broku. Najmłodsi zawodnicy mieli 4 lata, najstarszy rocznik, który stanął na macie to 2001.

Tu można obejrzeć jedną z walk:

http://ttps://youtu.be/GdBH1rYJyzA

i tu:

https://youtu.be/HlACpvZuEFg

Rywalizacja przebiegała w kategoriach: kata, kumite, walki reżyserowane i walki z cieniem dla najmłodszych członków Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin. Wszystkie przebiegały w iście sportowej atmosferze, pod czujnym okiem sędziów. Wszystkie walki były gorąco dopingowane przez rodziców i najbliższych zawodników. Na zwycięzców czekały medale i dyplomy, dla wszystkich uczestników zmagań - słodkie upominki. Sędzią głównym turnieju był sensei Wiesław Orzoł IV dan.

 

Patronat honorowy nad turniejem  sprawował starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Powiat Ostrołęcki także współfinansował to sportowe wydarzenie.

drukuj (Mikołajkowy turniej karate)

 • data: 2017-12-03

Prąd wraca do gniazdek [Aktualizacja]

Jeszcze nie wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w powiecie ostrołęckim mają znowu prąd po pierwszym ataku zimy, ale sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej niż wczoraj. Przez cały czas  trwają intensywne prace PGE Rejon Ostrołęka  nad usuwaniem awarii w liniach SN-15kV. Zaangażowane  zostały również firmy zewnętrzne. - Po usunięciu awarii na liniach SN-15kV przystąpimy do usuwania awarii na  liniach nN-0,4kV - informuje spółka.  Ponadto bez napięcia pozostaje jeszcze ok. 315 stacji transformatorowych SN/nN .


Odbiorcy bez energii elektrycznej, stan na godz. 8.00 dziś:
  Gm. Troszyn – 5%
  Gm. Lelis – 1%
Gm. Myszyniec – 40%
Gm. Łyse – 20%
Gm. Kadzidło – 30%
Gm. Baranowo – 30%
Gm. Olszewo-Borki – 3%
Gm. Goworowo – 5%
Gm. Czerwin – 2%
Gm. Rzekuń – 1%
Gm. Czarnia – 3%

Awarie należy zgłaszać pod numer tel. 991.

 

Stan na godz. 12.00:

Odbiorcy bez energii elektrycznej stan na godz. 12.00:

1. Gm. Troszyn – 1%

2. Gm. Lelis – 1%

3. Gm. Myszyniec – 30%

4. Gm. Łyse – 20%

5. Gm. Kadzidło – 30%

6. Gm. Baranowo – 25%

7. Gm. Olszewo-Borki – 0%

8. Gm. Goworowo – 0%

9. Gm. Czerwin – 0%

10. Gm. Rzekuń – 0%

11. Gm. Czarnia – 3%

Stacje transformatorowe SN/nN bez napięcia - 235szt. 

Otrzymaliśmy też informację, że nie powinno też już być problemu z dostawą wody w Olszewie-Borkach. Wcześniej nie działały wszystkie pompy hydroforowe.

 

Stan na 3 grudnia, godz. 18.00:

Odbiorcy bez energii elektrycznej
1. Gm. Troszyn – 0%
2. Gm. Lelis – 0%
3. Gm. Myszyniec – 1%
4. Gm. Łyse – 0%
5. Gm. Kadzidło – 0%
6. Gm. Baranowo – 0%
7. Gm. Olszewo-Borki  0 %
8. Gm. Goworowo – 0%
9. Gm. Czerwin – 0%
10. Gm. Rzekuń – 0%
11. Gm. Czarnia – 0%

Stacje transformatorowe SN/nN bez napięcia - 7 szt.


drukuj (Prąd wraca do gniazdek [Aktualizacja])

 • data: 2017-12-02

Zima zaatakowała. 17 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu

Około 17 tysięcy odbiorców z terenu objętego działaniami PGE Rejon Energetyczny w Ostrołęce pozostawało dziś rano bez prądu. Taki był efekt wielogodzinnych opadów śniegu. Najgorzej sytuacja przedstawiała się  w gminach: Myszyniec, Łyse, Kadzidło, Baranowo, które wg oceny PGE,  w całości zostały pozbawione zasilania.

W Starostwie Powiatowym w Ostrołęce zostało dziś zwołane posiedzenie  Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który  przede wszystkim ocenił bieżącą sytuację.

W posiedzeniu uczestniczył starosta Stanisław Kubeł, wicedyrektor szpitala w Ostrołęce Włodzimierz Kucharski, Grzegorz Pragacz z Komendy Miejskiej  PSP w Ostrołęce, Kazimierz Murawski z PGE Rejon Energetyczny Ostrołęka, Andrzej Siurnicki z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Artur Romanik, dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego, audytu i kontroli w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.

 

Andrzej Siurnicki poinformował, że w ciągu ostatniej doby na terenie powiatu doszło do sześciu zdarzeń drogowych. Obyło się na szczęście bez ofiar. W samym mieście do pięciu zdarzeń, także nie doszło w nich do poważniejszych obrażeń. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mówił z kolei, że wszelkie utrudnienia na drogach usuwane są na bieżąco.  Do ZDP nie docierały też informacje o nieprzejezdnych drogach. Strażacy interweniowali w sumie około 100 razy. Wyjeżdżali głównie do zerwanych linii, usuwali także gałęzie, które nie wytrzymały ciężaru śniegu. Strażaków z PSP wspomagały jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Włodzimierz Kucharski z kolei przedstawił sytuację pacjentów, którzy korzystają z koncentratorów tlenu - takich osób na terenie powiatu jest ok. 60. I jak powiedział, przez około dobę mogą funkcjonować w sytuacji gdy nie ma prądu. W zdecydowanie gorszej sytuacji są osoby podłączone do respiratorów. Tu cenna jest każda sekunda, by respirator przełączyć na zasilanie awaryjne do agregatu. Starosta rekomendował, by gminy  zmonitorowały ile takich osób mają na swoim terenie i czy nie istnieje potrzeba, by w taki agregat zostały zaopatrzone.

O sytuacji, przekazanej przez poszczególne służby  będziemy informować na bieżąco.

 

drukuj (Zima zaatakowała. 17 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu)

 • data: 2017-12-01

Mieszkańcy Chudka chcą poprawy zasięgu telefonii komórkowej

Koło Gospodyń Wiejskich "Chudkozionki" zwróciło się do starosty ostrołęckiego o wsparcie mediacyjne swojej wsi, Chudka, w dążeniach o poprawę zasięgu u operatorów. "Okolica nasza od początku powstania telefonii komórkowej ma poważny problem z zasięgiem, co utrudnia funkcjonowanie nam wszystkim, tak rolnikom, prowadzącym działalność gospodarczą oraz mieszkańcom naszej okolicy. Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy i wystąpienie do operatorów telefonii komórkowej o wzmocnienie mocy przekazu sygnału".

Pod pismem swoje podpisy złożyli członkowie KGW. Starosta Stanisław Kubeł przychylił się do prośby mieszkańców Chudka. Tym samym  sekretarz, Krzysztof Chełstowski, zwrócił się do wszystkich operatorów telefonii komórkowej, przekazując im prośbę mieszkańców Chudka o wzmocnienie mocy sygnału.

Póki co odpowiedź przysłał Polkomtel sp. z o.o, czyli Plus. - Telefonia mobilna  charakteryzuje się możliwością występowania zakłóceń, w wyniku których mogą powstać problemy z nawiązaniem połączeń. Jakość odbieranego sygnału zależy w dużej mierze od czynników zewnętrznych, na które nasza firma Polkomtel sp. z o.o nie ma wpływu. Jednocześnie informuję, że możliwość realizacji połączeń uzależniona jest także od liczby abonentów chcących w tym samym momencie wykonać połączenie. Tym samym przy wzmożonym ruchu telefonicznym w danym rejonie mogą występować przejściowe utrudnienia w nawiązaniu połączeń. Zapewniam, że systematycznie prowadzone są prace modernizacyjne mające na celu poprawę sygnału, aby nasi Klienci byli w pełni usatysfakcjonowani z usług świadczonych przez sieć Plus. Niejednokrotnie wiąże się to niestety z długotrwałym procesem proceduralnym, związanym z uzyskaniem wymaganych zezwoleń" - odpowiedział w imieniu firmy Artur Paluch, doradca klienta.

Pozostali operatorzy jeszcze nie  odnieśli się jeszcze do zgłoszonej sprawy.

drukuj (Mieszkańcy Chudka chcą poprawy zasięgu telefonii komórkowej)

 • data: 2017-11-30

Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki, związana z operacją typu” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 

Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych  OSTRADA z  Ostrołęki. Wartość robót po przetargu wyniosła 3.176.434,56 złotych. Powiat wystąpił do Samorządu Województwa Mazowieckiego o wprowadzenie zmian do umowy i dostosowanie wysokości środków dofinansowania z UE w ramach EFRROW  do wartości robót po przetargu.  

Ogólny koszt operacji - 3.185.659,56 zł
Wartość robót - 3.176.434,56 zł

 

Dofinansowanie ze środków UE w ramach EFRROW - 2.021.164,00 zł.  ( 63,63% )

w tym:


-  dofinansowanie na 2017 rok w ramach I transzy w wysokości - 988.869,00 zł
-  dofinansowanie w 2018 roku w ramach II transzy w wysokości - 1.032.295,00 zł
 
Beneficjent:  Powiat Ostrołęcki
 

W ramach I etapu realizacji inwestycji  związanej z  przebudową drogi  powiatowej nr 2519 W  na odcinku  Kadzidło – Szafranki zostały wykonane  roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne. Poszerzono istniejącą nawierzchnię bitumiczną i ułożono warstwę wyrównawczą i ścieralną na części odcinka. Wykonawca  przebudował  pobocza oraz ułożył krawężniki i obrzeża betonowe. Wartość  robót  częściowych z I transzy , które zostały   wykonane w 2017 roku wyniosła  1.554.093,50 złotych