Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Piątek 25 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

PROJEKT ”SZKOŁY PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOBRYCH KWALIFIKACJI W POWIECIE OSTROŁĘCKIM”

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
RPO WM 2014-2020
REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
W SZKOŁACH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT OSTROŁĘCKI

PROJEKT ”SZKOŁY PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOBRYCH KWALIFIKACJI W POWIECIE OSTROŁĘCKIM”


Projekt w  ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wsparcia Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu realizowany przez Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie, Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle i dwóch pracodawców z regionu: w Gospodarstwo Hodowlane w Surowym i Kurpiowskie Zakłady Mięsne w Kadzidle Nr Umowy i Nr Projektu RPMA.10.03.01-14-7160/16

Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. – 30.09.2018r.

Wartość projektu/przyznane dofinansowanie : 696 690zł dla obu szkół. Wkład UE 557 352 zł. Dofinansowanie 627 021 zł, co stanowi 90 % wartości projektu, w tym: 85% wartości projektu – środki z budżetu EFS a  5% wartości projektu z budżetu państwa. Wkład własny w projekcie stanowi 10% wartości projektu i będzie wnoszony z dwóch źródeł:

a) wkład własny niepieniężny Powiatu Ostrołęckiego w wysokości 59 814 zł (43 280 zł w kosztach bezpośrednich projektu i 16 534zł w kosztach pośrednich projektu)

b) wkład własny prywatny Stowarzyszenia Aktywnego Wsparcia Gospodarki w wysokości 9 855 zł

Cel projektu: tygodniowe staże zawodowe u pracodawcy.

Wzrost kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych uczniów, wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno – gospodarczego. Zadania te realizowane będą w wymiarze 1 h prze okres 30 tygodni, z tego 25 h będzie realizował nauczyciel szkoły, a 5 h wybrany przedsiębiorca z regionu.

Uczestnicy: 73 uczniów technikum, w tym 30 uczniów ZSP w Baranowie (15 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika agrobiznesu i 15 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika technologii żywności) oraz 30 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych (25 słuchaczy z kursu kwalifikacyjnego R.3 prowadzenie  produkcji rolniczej i 5 słuchaczy z kursu kwalifikacyjnego R.6 organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie) oraz 43 uczniów ZSP w Kadzidle (25 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności oraz 18 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu).

 

W ramach projektu Powiat Ostrołęcki dla obu ZSP otrzyma w 2018 roku dofinansowanie na realizację zadań w wysokości 120 040 zł, w tym ZSP w Kadzidle 80 440 zł, ZSP w Baranowie 39 600 zł.

ZSP zostaną przekazane środki finansowe w ramach dofinansowania na realizację zadań m.in.: wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć (zgodnie z zasadami projektów finansowanych ze środków UE wynagrodzenia musi wypłacić pracodawca)
i specjalistów prowadzących zajęcia, organizację wyjazdów na zajęcia realizowane na uczelniach wyższych.

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / RPO WM 2014-2020  / Szkoły praktycznych umiejętności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 486 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki