Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Piątek 25 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

  • Logo programu regionalnego

Zakończona rekrutacja do projektu na 2018 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, że z dniem 31 grudnia 2017 r. zakończył się proces rekrutacji do Projektu „Lepszy Start Plus” na rok 2018. Projekt jest realizowany przez tut. Centrum i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Do udziału w Projekcie zakwalifikowano 10 wychowanków pieczy zastępczej w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn. Dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu w procesie rekrutacji opracowano indywidualną diagnozę potrzeb oraz indywidualną ścieżkę reintegracji, a także aneksy do indywidualnych programów usamodzielnienia/kontrakty socjalne dla wychowanków pieczy zastępczej. Zakończenie w/w projektu nastąpi z dniem 30 września 2018 r.

  • data: 2018-01-04
  • Rekrutacja 2018
  • Rekrutacja 2018
  • Rekrutacja 2018

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start PLUS”  / Działania Projektu „Lepszy Start PLUS”  / Zakończona rekrutacja do projektu na 2018 rok  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 751 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki