Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

PROGRAM „DOBRY START”
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.
  • Program „Dobry Start”

„Dobry Start” dla ucznia

W związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, że ww. program skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.
Świadczenie otrzymają dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej i starsze oraz wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli kontynuują naukę w szkole.

Świadczenie Dobry Start  wynosi 300,00 zł i przysługuje raz w roku, to forma wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny zastępcze, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz osoby usamodzielniane mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia w siedzibie tut. Centrum (wyłącznie w formie papierowej) w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku, przy czym w przypadku wniosków złożonych w miesiącu sierpniu br. ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września br.

Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji.

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” na wskazany przez niego adres e-mail – o ile wnioskodawca wskazał adres e-mail we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu e-mail Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce odbierając wniosek od wnioskodawcy informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” w siedzibie tutejszego Centrum.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Ostrołęce osobiście lub pod numerem telefonu: 29 7646233, 29 7642338.

Wzór wniosku o świadczenie:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Więcej informacji na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

  • data: 2018-07-16

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Programy  / PROGRAM „DOBRY START”  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 654 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki