Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Projekt "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"

Starosta Ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych w projekcie zasad, warunków i możliwości  realizacji przedmiotowego programu w 2020 roku. Konsultacje potrwają od 11 września 2019 r. do 11 października 2019 r.

Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

- elektronicznie na adres: promocja@powiatostrolecki.pl
- pisemnie na adres: Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, a nie data stempla pocztowego.
- faxem nr. 29 764 32 81,
- osobiście w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, pok. 35, 36 II piętro.

  • data: 2019-09-04

Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 2 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę nr 93/2019 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wybrano oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku z zakresu:

  • data: 2019-04-04

Powołanie Komisji Konkursowej

Informujemy, że w dniu 21 marca 2019 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 84/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

 

data: 2019-03-22

Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 64/2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 r. w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 11 marca 2019 roku.

  • data: 2019-02-14

Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 63/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku dotyczących kultury fizycznej.

Oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 roku do godz. 15.00.

Organizacja, która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować się na stronie www.witkac.pl.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie 13 marca 2019 roku (środa) godz. 16.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. Bema 5 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu).

  • data: 2019-02-14

Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 62/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury.

Oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 roku do godz. 15.00.

Organizacja, która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować się na stronie www.witkac.pl.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie 13 marca 2019 roku (środa) godz. 16.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. Bema 5 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu).

  • data: 2019-02-14

Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Informujemy, że w dniu 20 grudnia br. Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce uchwalono "Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok".

  • data: 2018-12-21

Nawigacja

Organizacje pozarządowe  / Informacje  / Rok 2019  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1597 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki