Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Poniedziałek 22 Lipca 2019

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • WSAP
  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 2 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę nr 93/2019 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wybrano oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku z zakresu:

  • data: 2019-04-04

Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 64/2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 r. w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 11 marca 2019 roku.

  • data: 2019-02-14

Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 63/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku dotyczących kultury fizycznej.

Oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 roku do godz. 15.00.

Organizacja, która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować się na stronie www.witkac.pl.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie 13 marca 2019 roku (środa) godz. 16.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. Bema 5 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu).

  • data: 2019-02-14

Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 62/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury.

Oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 roku do godz. 15.00.

Organizacja, która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować się na stronie www.witkac.pl.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie 13 marca 2019 roku (środa) godz. 16.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. Bema 5 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu).

  • data: 2019-02-14

Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Informujemy, że w dniu 20 grudnia br. Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce uchwalono "Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok".

  • data: 2018-12-21

Nawigacja

Organizacje pozarządowe  / Informacje  / Rok 2019  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 732 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki