Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Środa 21 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Program „Aktywny Samorząd” 2019

Rusza edycja programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Zgodnie z przyjętymi „Kierunkami działań i warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku” informujemy o terminach składania wniosków:

Moduł I -  od 06.05 do 31.08.2019 r.

Moduł II - 04.03 do 30.03.2019 r.

STRUKTURA PROGRAMU

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a. Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
b. Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
a. Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
b. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
b. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
c. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
d. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

ADRESAT PROGRAMU

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:

1. Obszar A:

a. Zadanie 1:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny 15%
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • maksymalna kwota dofinansowania 10.000 zł,

b. Zadanie 2:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • maksymalna kwota dofinansowania 4.800 zł,
 • udział własny 25%

c. Zadanie 3:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • udział własny 25%
 • maksymalna kwota dofinansowania 4.800 zł

d. Zadanie 4:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu;
 • maksymalna kwota dofinansowania 4.000 zł,
 • udział własny15%

2. Obszar B:

a. Zadanie 1:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
 • udział własny 10%

b. Zadanie 2:

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
 • dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

c. Zadanie 3:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • maksymalna kwota dofinansowania 6.000 zł,
 • udział własny 30%

d. Zadanie 4:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • maksymalna kwota dofinansowania 2.500 zł,
 • udział własny 10%

e. Zadanie nr 5:

 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • maksymalne kwoty dofinansowania 1.500 zł
 • udział własny 10%

3. Obszar C:

a. Zadanie 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • maksymalna kwota dofinansowania 3.500 zł

b. Zadanie 3:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • przy amputacji w zakresie ręki 9.000 zł,
 • przy amputacji przedramienia 20.000 zł,
 • przy amputacji ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym 26.000 zł,
 • przy amputacji na poziomie podudzia 14.000 zł,
 • przy amputacji na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 20.000 zł,
 • przy amputacji uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000 zł
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV, zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
 • udział własny 10%

c. Zadanie 4:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dofinansowanie do 30% kwot, o których mowa w lit.b
 • udział własny 10%

d. Zdanie 5:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,
 • maksymalna kwota dofinansowania 5.000 zł,
 • udział własny 35%

4. Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka,
 • dofinansowanie 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną,
 • udział własny 15%.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

 1. Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 2. Nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 1. W modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.
 2. W module II – przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 1. Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
 2. Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.
 3. Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
 4. Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w ust. 5, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:
  a) pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania;
  b) zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.
 • data: 2019-03-04

Dokumenty do pobrania:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Programy  / AKTYWNY SAMORZĄD  / Program „Aktywny Samorząd” 2019  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 756 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki